Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Polish soldiers of World War One (1914-1918)

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Polish soldiers of World War One.

Polscy żołnierze w Pierwszej Wojnie Światowej.
1914-1918=

Zaangażowanie Polaków na frontach I wojny światowej jest jedną z najczęściej pomijanych kart naszej historii. Powodem jest zapewne fakt nieistnienia polskiej, niepodległej państwowości w okresie, w którym toczyły się walki. Takie podejście jednak powoduje, że nie uwzględnia się ani wzmożonych wysiłków politycznych różnorakich stronnictw, dążących do niepodległości, ani też ogromnej daniny krwi, jaką Polacy zapłacili na wszystkich frontach Wielkiej Wojny.

W czasie trwania konfliktu z lat 1914 – 1918 Polacy walczyli w armiach wszystkich zaborców, ponosząc ogromne straty. Szacuje się, że łącznie w armii niemieckiej, rosyjskiej i austro–węgierskiej służyło około 3 milionów Polaków, z czego zginęło 500 tysięcy.

It is estimated, that during the Great War 1914-1918 about 3 million Polish soldiers fought in the three armies, Russian, German and Austrian - of those 3 million, about 0,5 million were killed.