Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Prisoners of Nazi Germany Concentration Camps, Ghettos, Incarceration sites during World War II.

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Kazimierz Władysław Sabatowski (1896 - 1959)
  Pułkownik dyplomowany. II zastępca dowódcy 8 pułku piechoty Legionów J. Piłsudskiego (kwatermistrz). Brał udział w kampanii wrześniowej, przydzielony wraz z pułkiem do Armii Odwodowej „Prusy”. Uczestn...
 • Tadeusz Zygmunt Sabatowski (1896 - 1974)
  Major Wojska Polskiego. Dowódca batalionu zapasowego w batalionie marszowym 8 pułku piechoty Legionów J. Piłsudskiego. Dowódca batalionu marszowego 8 pp Leg. , następnie dowódca III batalionu. Brał...
 • Antoni Kasztelan (1896 - 1942)
  Powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, szef kontrwywiadu Dowództwa Floty, we wrześniu i październiku 1939 r. obrońca Helu. Po kapitulacji został osadzony w oflagu jako jeniec ho...
 • Czesław Gałązka – pseud. „Mróz”, „Bystry” (1924 - 1949)
  W okresie okupacji niemieckiej mieszkał w Warszawie. W czerwcu 1941 r. wstąpił do Związku Walki Zbrojnej i pozostawał w strukturach podziemnych aż do aresztowania w kwietniu 1944 r. Był więźniem obozu ...
 • Stefan Długołęcki (1906 - 1948)
  Zołnierz Wojska Polskiego. Urodził się 21 lipca 1906 r. w Montrealu. Po powrocie do Polski rozpoczął naukę w gimnazjum w Płońsku, a następnie studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Działa...

Between 1933 and 1945, Nazi Germany and its allies established more than 44,000 camps and other incarceration sites (including ghettos). The perpetrators used these locations for a range of purposes, including forced labor, detention of people deemed to be "enemies of the state," and mass murder. Millions of people suffered and died or were killed.

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/buchenwald