Projects » Prominent Lithuanians » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Mykolas Aleksandras Eustachijus Brensztejn (1874 - 1938)

"Mykolas Bronšteinas"

Mykolas Eustachijus Brenšteinas Breñšteinas Mykolas Eustachijus (lenk. Michał Eustachy Brensztejn) 1874 10 02Telšiai 1938 03 29 Vilnius, Lietuvos (daugiausia Žemaitijos) istorijos ir kultūros tyrinė...

9/2/2020 9/3/2021

Juozas Albinas Lukša (1921 - 1951)

Juozas Lukša-Daumantas (slapyvardžiai: Juozas Lukša-Vytis, Skirmantas, Kazimieras, Araminas, Kęstutis, Skrajūnas, Miškinis, Daumantas, S. Mykolaitis, 1921 m. rugpjūčio 10 d. Juodbūdyje, Marijampolės ap...

8/3/2021 8/4/2021

Irenėjus Kleopas Oginskis (1808 m. Florencijoje – 1863 m. Rietave) – Raseinių bajorų maršalka, Kauno gubernijos mokyklų kuratorius, Rietavo žemės ūkio mokyklos steigėjas. Kunigaikštis, kilęs iš Lietuv...

1/30/2009 7/13/2021

Pranas Bieliauskas (1883 - 1957)

Pranas Bieliauskas gimė 1883 m. rugpjūčio 23 d. Slabados kaime (Jiezno valsč.). 1907 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją, kurią baigė 1911 m. ir buvo įšventintas kunigu, paskirtas Vilniaus katedros ...

3/18/2019 6/28/2021

Martyno Počobuto biografija vikipedijoje - Martynas Počobutas gimė 1728 m. spalio 30 d. Salomenkos kaime, Gardino apskrityje, bajorų Kazimiero ir Elenos Počobutų - Odlianickių šeimoje. 1745 m. įstoj...

1/2/2017 6/25/2021

Simono Čechavičiaus biografija vikipedijoje -

6/1/2021 6/17/2021

Pranciškaus Smuglevičiaus biografija vikipedijoje - Vladas Drėma. Pranciškus Smuglevičius. Vilnius: Vaga, 1973.

10/5/2020 6/17/2021

Tadeušas Kundzičius gimė 1747 m. Krinčine prie Pasvalio. Baigė Vilniaus universitetą. Vilniaus kolegijoje dėstė poetiką, vėliau - prancūzų kalbą. 1773 m. Kundzičius įšventintas kunigu. 1773-1777 m. dir...

6/7/2021 6/17/2021

prof. Juozapo Jundzilo biografija vikipedijoje - Juozapas Jundzilas gimė 1794 m. sausio 6 d. Gormanuose Gardino apskrityje. Baigė Vilniaus universitetą. Dirbo universiteto botanikos sode. Daug keliavo ...

6/16/2021 6/17/2021

Bonifacy Jundziłł (1761 - 1847)

prof. Stanislovo Bonifaco Jundzilo biografija vikipedijoje - Stanislovas Bonifacas Jundzilas gimė 1761 m. gegužės 6 d. Jasionyse, dab. Gardino sritis, Varanavo rajone. Buvo Vilniaus universiteto pro...

1/8/2017 6/17/2021

Fulgentius Rimgaila MP (1805 - 1870)

"Fulgentas"

Fulgencijus Rimgaila (arba Fulgentas Rimgaila, lot. Fulgentius Rymgayłło, gimė 1805 m. Dubėnų dvare, Vaiguvos parap., Šiaulių aps. – mirė 1870 m. birželio 21 d., palaidotas Kurtuvėnuose) – žemaičių dai...

6/9/2021 6/9/2021

Titas Jokūbas Dalevskis (1840 - 1864)

Titas Dalevskis (pilnas vardas – Titas Jokūbas) (lenk. Tytus Dalewski; 1840 m. gegužės 1 d. Kunkulkoje prie Javaravų, Rusijos imperija – 1863 m. gruodžio 30 d. Vilniuje, Rusijos imperija) – rezistentas...

7/26/2017 6/3/2021

Romas Sakadolskis MP (1947 - 2016)

"Romas"

Vikipedija: Romas Sakadolskis - žurnalistas. VLE: Romas Sakadolskis

10/5/2009 6/1/2021

Bronys Elsbergas MP (1901 - 1998)

"Bronius", " Bronislovas"

Vikipedija: Bronius Elsbergas - architektas. VLE: Bronius Elsbergas

5/8/2021 5/8/2021

Arno Funkas MP (1898 - 1957)

"Arnas"

VLE: Arnas Funkas - architektas. Vikipedija: Arnas Funkas

5/8/2021 5/8/2021

Silvestras Grinkevičius MP (1871 - 1942)

Vikipedija: Silvestras Grinkevičius - Lietuvos statybos inžinierius, profesorius. VLE: Silvestras Grinkevičius

4/20/2021 5/8/2021

Stasys Kudokas MP (1898 - 1988)

Vikipedija: Stasys Kudokas - inžinierius, architektas. VLE: Stasys Kudokas

5/8/2021 5/8/2021

Edmundas Emilijonas Frykas MP (1840 - c.1920)

VLE: Edmundas Emilijonas Frykas - Lietuvos inžinierius, architektas Vikipedija: Edmundas Emilijonas Frykas Nijolė Tolvaišienė: Frykų dvarelis

5/7/2021 5/7/2021

Edmundas Alfonsas Frykas MP (1876 - 1943)

"Alphons"

VLE: Edmundas Alfonsas Frykas - lietuvių inžinierius, architektas. Vikipedija: Edmundas Alfonsas Frykas Nijolė Tolvaišienė: Frykų dvarelis

5/7/2021 5/7/2021

Vikipedija: Mykolas Songaila - architektas. VLE: Mykolas Songaila

1/15/2014 5/7/2021

Laurynas Gucevičius (krikštytas 1753 m. rugpjūčio 5 d. – 1798 m. gruodžio 21 d.) – lietuvių architektas, brandžiojo klasicizmo atstovas Lietuvoje. 1773–75 studijavo Vilniaus universitete (matematiką ...

4/25/2021 5/6/2021

Alfonsas Mikulskis (1909 - 1983)

Gimes ir mokesi Lietuvoje. Atvyko i Amerika 1950 metais. Gyveno Clevelande. Vadovavo lietuviu "Ciurlionio" ansambliui. Jis buvo violancelistas, dirigentas irkompozitorius. Internete Vilkpedijos enciklo...

8/24/2010 4/23/2021

Juozas Tūbelis MP (1882 - 1939)

"Juozapas", " Tubelis"

Juozas Tūbelis was the longest standing Lithuanian Prime Minister in the country’s history and a member and chairman of the Lithuanian Nationalists Union. Wikipedia: Juozas Tūbelis

7/25/2009 4/18/2021

Mečislovas Mackevičius MP (1906 - 2003)

Teisininkas, JAV lietuvių visuomenės ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto veikėjas. Vikipedija: Mečislovas Mackevičius VLE: Mečislovas Mackevičius

12/30/2020 4/17/2021

Mečislovas Davaina Silvestravičius (1849 - 1919)

"Apolonas Davainis"

Mieczysław Dowojna-Sylwestrowicz herbu Szeliga (ur. 20 lutego 1849 roku w Žieveliškė, niedaleko Rosień – zm. 31 maja 1919 roku w Wilnie) – dziennikarz, poeta, publicysta, folklorysta, kolporter prasy l...

7/3/2018 4/14/2021

Oskaras Vladislovas Milašius MP (1877 - 1939)

"Oskar"

Wikipedia: Oscar Milosz was a French language poet, playwright, novelist, essayist and representative of Lithuania at the League of Nations.

4/14/2021 4/14/2021

Jonas Puzinas MP (1905 - 1978)

Wikipedia: Jonas Puzinas was Lithuanian archaeologist and specialist on the prehistory of Lithuania. He belonged to the first generation of Lithuanian scholars who matured in independent Lithuania (191...

1/13/2010 4/14/2021

Adomas Galdikas MP (1893 - 1969)

1917 metais baigė A. Štiglico techninio piešimo mokyklą Sankt Peterburge. 1917 m. Odesoje vedė Magdaleną Draugelytę. Juos sutuokė Magdalenos brolis kunigas Vladas Draugelis, kuris tuo metu vikaravo Ode...

5/21/2018 4/11/2021

Magdalena Galdikienė MP (1891 - 1979)

Gimė Bardauskų kaime prie Gižų, mokytojo Petro Draugelio šeimoje. Šioje šeimoje užaugo septyni vaikai, visi buvo leidžiami į mokslus. Galima manyti, kad Magdalenai Draugelytei didelę įtaką darė jos vyr...

5/21/2018 4/11/2021

Eliziejus Draugelis MP (1888 - 1981)

Wikipedia: Eliziejus Draugelis was a Lithuanian physician and politician.

5/29/2020 4/11/2021

Kazimieras Lukša (1906 - 1983)

6/4/2009 4/11/2021

Jurgis Juodelis (1897 - 1959)

Anykštėnai: Jurgis Juodelis Gimimo data: 1897-11-29 Gimimo vietovė: Kaldūniškių k. (Anykščių r.) » Trumpai: Kariškis, teisininkas, visuomenininkas Tėvai: Kazimieras Juodelis (1860–1944) ir Julijona...

12/22/2020 4/11/2021

Vaclovas Sidzikauskas MP (1893 - 1973)

Wikipedia: Vaclovas Sidzikauskas - was a prominent diplomat in interwar Lithuania and post-war anti-communist.

4/10/2021 4/10/2021

Prof. Petras Salcius MP (1893 - 1958)

Petras Šalčius (1893 m. sausio 25 d. Čiudiškiuose, Prienų valsčius, Rusijos imperija – 1958 m. balandžio 22 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse) – Lietuvos ekonomistas, kooperacijos teoretikas ir ...

8/18/2011 4/10/2021

Stasys Vasauskas MP (1907 - 2001)

Vikipedija: Stasys Vasauskas - Lietuvos inžinierius mechanikas, vienas akademinio irklavimo pradininkų Lietuvoje. VLE: Stasys Vasauskas

4/9/2021 4/9/2021

Juozas Naujalis (1869 - 1934)

Wikipedia: Juozas Naujalis was a Lithuanian composer, organist and choir conductor. He is acclaimed as Lithuanian music patriarch.

4/9/2021 4/9/2021

Kārlis Reisons MP (1894 - 1981)

Latvian - Lithuanian architect.

4/6/2021 4/6/2021

Petronėlė Lastienė MP (1897 - 1981)

VLE: Petronėlė Sirutytė Lastienė - Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui ir visuomenės veikėja. Pedagogė, vertėja. Petronėlė Lastienė buvo graži vidutinio amžiaus moteris. Kažkas did...

12/17/2008 3/30/2021

Jūratė Jankevičiūtė MP (1925 - 1976)

VLE: Jūratė Jankevičiūtė - lietuvių patalogė, anatomė. Vikipedija: Jūratė Jankevičiūtė

7/21/2009 3/30/2021

Anatolijus Rasteika MP (1924 - 2008)

VLE: Anatolijus Rasteika - lietuvių architektas. Vikipedija: Anatolijus Rasteika

10/15/2009 3/30/2021

Adomas Dundzila MP (1882 - 1951)

VLE: Adomas Dundzila - lietuvių knygų leidėjas ir prekybininkas, visuomenės veikėjas. Vikipedija: Adomas Dundzila

1/9/2012 3/30/2021

Algė Regina Jankevičienė MP (1930 - 2015)

VLE: Algė Regina Jankevičienė - lietuvių architektūros istorikė. Vikipedija: Algė Regina Jankevičienė

8/11/2009 3/30/2021

Jonas Staugaitis MP (1868 - 1952)

Wikipedia: Jonas Staugaitis was the acting President of Lithuania during the December 1926 coup d'état.[1] He was formally elected for a few hours as the Speaker of the Seimas; as the highest-ranked of...

8/3/2009 3/30/2021

Pranas Čepėnas MP (1899 - 1980)

Lietuvos istorikas ir enciklopedininkas.1926 m. baigė Lietuvos universitetą, diplomą 1940 m. gavo Vilniaus universitete. Studijuodamas buvo „Studentų socialistų aušrininkų draugijos“ veikėjas. Kaip ate...

6/10/2009 3/30/2021

Liūda Rasteikienė MP (1926 - 2015)

VLE: Liūda Rasteikienė - lietuvių chemikė organikė.

8/3/2009 3/30/2021

Pranas Mažylis MP (1885 - 1966)

Pranas Mažylis was Lithuanian gynecologist, professor.

8/3/2009 3/30/2021

Viktoras Birziska MP (c.1886 - 1964)

Wikipedia: Viktoras Biržiška was a Lithuanian mathematician, engineer, journalist, and encyclopedist.

8/25/2008 3/16/2021

Marija Šlapelienė MP (1880 - 1977)

VLE: Marija Šlapelienė - lietuvių visuomenės ir kultūros veikėja, knygininkė. Kilusi iš bajorų Piaseckių giminės. Vikipedija: Marija Šlapelienė 2020.06.09: LRT: Minimos 140-os Marijos Šlapelienės ...

11/15/2009 3/16/2021

Antanas Vileišis MP (1856 - 1919)

Wikipedia: Antanas Vileišis

12/17/2009 3/16/2021

Jonas Vileišis (1886 - 1945)

A. Kučio knygoje Vileišiai mirties data 1943 m

1/5/2010 3/16/2021

Vytautas Vileišis MP (1887 - 1937)

Vikipedija: Vytautas Vileišis VLE: Vytautas Vileišis - Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Inžinierius.

1/5/2010 3/16/2021

Kazys Sruoga MP (1899 - 1974)

"Kazimieras"

Kazimieras [Kazys] Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, gydytojos Onos Slavinskaitės-Sruogienės vyras, ekonomistas, spaudos darbuotojas, visuomenininkas. 1918 m. baigė Panevėžio realin...

3/18/2008 3/16/2021

Dalia Sruoga MP (1925 - 2015)

Dalia Sruogaitė (g. 1925, Kaune), rašytojo Balio Sruogos duktė. 1943 m. baigė Vilniaus Kunigaikštienės Birutės gimnaziją. Antrojo pasaulinio karo įvykiai ją drauge su motina istorike Vanda Daugirdaite-...

3/18/2008 3/16/2021

Medardas Čobotas MP (1928 - 2009)

Wikipedia: Medardas Čobotas was a Polish-Lithuanian politician. In 1990 he was among those who signed the Act of the Re-Establishment of the State of Lithuania.

2/11/2010 3/16/2021

Gintautas Iešmantas MP (1930 - 2016)

Wikipedia: Gintautas Iešmantas was a Lithuanian politician. In 1990 he was among those who signed the Act of the Re-Establishment of the State of Lithuania.

3/9/2011 3/16/2021

Jonas Mačys MP (1938 - 2012)

Wikipedia: Jonas Mačys was a Lithuanian politician.

11/17/2013 3/16/2021

Ričardas Stasys Bačkis MP (1934 - 2019)

Lithuanian diplomat.

5/1/2016 3/16/2021

Stasys Antanas Bačkis MP (1906 - 1999)

Wikipedia: Stasys Antanas Bačkis - was a Lithuanian diplomat and civil servant who served as an assistant in the Lithuanian Ministry of Foreign Affairs from 1930 until 1938, Head of the Lithuanian Emba...

12/3/2015 3/16/2021

Pranė MP (1910 - 1991)

Vikipedija: Pranė Dundulienė - Lietuvos etnologė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė. VLE: Pranė Dundulienė

3/15/2010 3/15/2021

Jonas Lankutis MP (1925 - 1995)

Vikipedija: Jonas Lankutis VLE: Jonas Lankutis Gimė 1925 vasario 8 d. Gargžduose (Klaipėdos r.). Baigė Klaipėdos suaugusiųjų gimnaziją, 1948–1953 studijavo Vilniaus universitete lituanistiką. Nuo ...

9/25/2015 3/15/2021

Eduardas Balsys MP (1919 - 1984)

VLE: Eduardas Balsys - lietuvių kompozitorius.

12/30/2010 3/15/2021

Juozas Kairiūkštis MP (1855 - 1937)

"Juozapas"

Baigė Veiverių mokytojų seminariją (1870), mokytojavo prie seminarijos veikiančioje pavyzdinėje pradžios mokykloje. Dėl rūpinimosi lietuvių kalbos dėstymu seminarijoje Rusijos okupacinės administracijo...

3/3/2020 3/15/2021

Jonas Kairiūkštis MP (1896 - 1957)

VLE: Jonas Kairiūkštis - lietuvių gydytojas terapeutas. J. Kairiūkštienės-Vichertaitės ir Juozo Kairiūkščio sūnus, H. Kairiūkštytės-Jacinienės ir V. Kairiūkščio brolis, T. Kairiūkščio tėvas. Lietuvos m...

3/5/2020 3/15/2021

Jackus Sonda MP (1893 - 1989)

"Sondeckis"

VLE: Jackus Sondeckis - lietuvių ekonomistas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas.

3/3/2009 3/15/2021

Anicetas Simutis MP (1909 - 2006)

VLE: Anicetas Simutis - lietuvių diplomatas, išeivijos veikėjas. Vikipedija: Anicetas Simutis

9/4/2019 3/15/2021

Algimantas Nasvytis MP (1928 - 2018)

Wikipedija: Algimantas Nasvytis - Lithuanian architect.

3/20/2020 3/15/2021

Vikipedija: Vytautas Edmundas Čekanauskas VLE: Vytautas Edmundas Čekanauskas - lietuvių architektas. Tarptautinės architektūros akademijos akademikas profesorius (1987).

2/1/2012 3/15/2021

Norbertas Velius MP (1938 - 1996)

Wikipedia: Norbertas Vėlius - was a Lithuanian folklorist specializing in Lithuanian mythology.

2/1/2012 3/15/2021

Petras Tarasenka MP (1892 - 1962)

Vikipedija: Petras Tarasenka - Lietuvos karininkas, archeologas, muziejininkas, prozininkas. Anykštėnai: Petras Tarasenka Alunta: Petras Tarasenka Anykštėnai: Petras Tarasenka ir Alanta

3/9/2021 3/9/2021

Tomas Norus - Naruševičius MP (1871 - 1927)

"Tamošius"

Tomas Norus - Naruševičius - Lithuanian engineer and diplomat.

10/25/2019 3/7/2021

Elžbieta Jodinskaitė (1877 - 1951)

Švobiškyje (Pasvalio r.) gimė (1877) 1900 m. gyveno Švobiškio dvare. bibliotekininkė, filantropė, visuomenės veikėja, draudžiamos lietuviškos spaudos platintoja Elžbieta Jodinskaitė. 1922 jai patikė...

1/28/2021 2/25/2021

Carl Alexander Kliuksin (1883 - 1937)

8/6/2018 2/24/2021

Povilas Snarskis (1889 - 1969)

10/31/2018 2/24/2021

Liudvikas Vanagas (1872 - 1935)

"Ludwig Jerzy Wonaho / L. J. Wonaho"

ЛЮДВИГ ВОНАГО. ФОТОГРАФ НА ВЫЕЗД К сожалению, современным красноярцам имя фотографа Людвига Юрьевича Вонаго почти не известно, хотя в начале ХХ века он был в числе популярных красноярских фотографов. ...

2/23/2021 2/23/2021

Joseph Robert Soboleski (1926 - 2015)

Joseph Robert Soboleski, Jr. (August 22, 1926 – November 12, 2015) was an American football guard. Soboleski began his football career playing for Catholic Central High School in Grand Rapids, Michigan...

2/20/2021 2/20/2021

Petras Raudonikis (1869 - 1950)

Petro Raudonikio vardu Kavarske pavadinta gatvė

2/19/2021 2/19/2021

Edward Sukys (1887 - 1960)

Anykštėnai: Edvardas Šukevičius - Vaistininkas, teisininkas, politikas, Lietuvos Respublikos Steigiamojo Seimo narys, visuomenininkas.

2/19/2021 2/19/2021

Vanda Tumenas (1880 - 1976)

Doctor of Medicine Professor at 'Vytauto Didziojo Universitetas' Established and ran a children hospital in Panemune. Wrote memoirs (? or autobiography ?)

11/21/2009 2/19/2021

Kazimieras Buinevičius (1872 - 1953)

Vikipedija: Kazimieras Buinevičius - lietuvių gydytojas terapeutas, medicinos daktaras. VLE: Kazimieras Buinevičius

2/19/2021 2/19/2021

Konstantinas Avižonis (1909 - 1969)

Lithuanian historian

2/20/2008 2/19/2021

Antanas Šabaniauskas MP (1904 - 1987)

Vikipedija: Antanas Šabaniauskas - Lietuvos estrados dainininkas.

12/20/2018 2/17/2021

Vikipedija: Kazimieras Viktoras Banaitis - kompozitorius, pedagogas, dirigentas.

9/15/2017 2/17/2021

Vincas Bacevičius (1875 - 1952)

Vikipedija: Vincas Bacevičius - lietuvių pedagogas, chorvedys, kompozitorius.

4/28/2013 2/17/2021

Vytautas Bacevičius MP (1905 - 1970)

Wikipedia: Vytautas Bacevičius - Lithuanian composer.

4/28/2013 2/17/2021

Stasys Šimkus MP (1887 - 1943)

"Stanislovas Šimkevičius"

Wikipedia: Stasys Šimkus - Lithuanian composer.

6/23/2011 2/17/2021

Petras Katilius (1903 - 1995)

Petras Katilius (1903 m. balandžio 7 d. Katiliškiai, Šunskų valsčius – 1995 m. gegužės 15 d. Vilnius) – Lietuvos matematikas, daktaras. Su tėvais pasitraukęs nuo Pirmojo pasaulinio karo fronto 1915–19...

8/27/2009 2/16/2021

Jonas Dobkevičius (1866 - 1934)

Vikipedija: Jonas Dobkevičius Lietuvos ekonomistas, politinis ir visuomenės veikėjas. Baigė Šiaulių gimnaziją, 1888–1893 m. studijavo Sankt Peterburgo universiteto Gamtos ir matematikos fakultete. Nu...

9/25/2016 2/12/2021

Mykolas Sleževičius MP (1882 - 1939)

"Šleževičius"

Lietuvos teisininkas, advokatas, politinis, valstybės ir visuomenės veikėjas. Tris kartus vadovavo koaliciniams ministrų kabinetams, ilgametis Liaudininkų partijos pirmininkas, Lietuvos Respublikos Sei...

12/30/2020 2/12/2021

Józef Zawadzki (1781–1838) was a Polish pressman, publisher, typographer and bibliophile, one of the most prominent Polish publishers in the 19th century. He was the founder of the Zawadzki Press and w...

6/18/2010 2/9/2021

Ruta Lee MP

"Ruth", "Mary"

California, United States

Wikipedia: Ruta Lee is a Canadian-American actress and dancer of Lithuanian descent.

3/27/2019 2/5/2021

Albert John Bakunas MP (1950 - 1978)

"A.J. Bakunas"

Albert John Bakunas, Jr, a.k.a. A.J. Bakunas (October 23, 1950 – September 22, 1978) was a stunt performer who died doubling for George Kennedy in a fall from the Kincaid Towers in Lexington, Kentucky ...

2/2/2021 2/2/2021

Henry (Henrikas Stukas) was born is 1935 in Kaunas, Lithuania. He immigrated into the United States as a Displaced Person with his parents in 1949 from Germany where he lived in Chicago, Illinois. He w...

9/12/2017 1/27/2021

Anatolijus Šlutas (1929 - 2006)

"Tony Shlutas"

In the world of modern technology, we increasingly discuss television, its meaning and impact on society, its content, consequences and goals. Historians often forget that television as a means of publ...

1/27/2021 1/27/2021

Jurgis Martynas Gimbutas (1918 - 2001)

Vikipedija: Jurgis Gimbutas Jurgis Gimbutas (1918 m. sausio 18 d. Maskvoje – 2001 m. gegužės 21 d. Arlingtone, šalia Bostono) – architektas, lietuvių spaudos ir visuomenės veikėjas, inžinerijos moksl...

6/6/2009 1/23/2021

Povilas Tautvaisas (1916 - 1980)

Wikipedia: Povilas Tautvaišas - was a Lithuanian-American chess master.

7/12/2009 1/23/2021

Wikipedia: Elena Raclauskienė Lukauskienė was a Lithuanian chess master. She was a two-time Lithuanian Women's Chess Champion (1938, 1949) and a participant at the Women's World Chess Championship (193...

1/23/2021 1/23/2021

Ksaveras Andrašiūnas (1901 - 1981)

Ksaveras Andrašiūnas. Gyvybės gambitas. Romano fragmentas

6/15/2011 1/23/2021

Vladas Mikėnas MP (1910 - 1992)

"Vladislovas"

Wikipedia: Vladas Mikėnas was a Lithuanian chess player and journalist. He was awarded the titles of International Master and Honorary Grandmaster by FIDE. Birth entry: Saaga TLA.1398.2.21:144 Biogr...

2/17/2017 1/23/2021

Juozapas Čerkesas MP (1884 - 1949)

"Besparnis"

J. Čerkesas mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje (dab. Juozo Balčikonio gimnazija), tačiau negalėjo jos baigti, nes buvo kilęs iš neturtingos šeimos. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą dirbo raštininko padėj...

1/6/2021 1/6/2021

Wikipedia: Gabrielius Landsbergis Žemkalnis Lithuanian playwright and activist of the early Lithuanian amateur theater.

1/9/2013 1/3/2021