Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Matthaus Pratorius (c.1633 - 1704)
  Matthäus Prätorius versuchte sein ganzes Leben lang, für die wissenschaftliche und aufgeklärte Welt die Geschichte, Kultur und das Schicksal des Preußenlandes zu rekonstruieren und ihr die frühe Vergan...
 • Jonas Bretky (1536 - 1602)
  Von besonderer Bedeutung für Bretke wurde das 6 km nördlich von Bammeln gelegene 35 Hufen (557,4 ha) große Dorf Klein Engelau, das der Herzog 1529 dem Amtsschreiber von Tapiau, „Mattes Hagken“, verschr...
 • Jozefas Saundersas (1773 - 1845)
 • rev. Otonas Praniauskas (1818 - 1878)
  Religinių raštų rengėjas. Gimė 1818 m. kovo 28 d. Kapėnuose (Akmenės r.), mirė 1878 m. lapkričio 23 d. Peterburge. Poetės Karolinos Praniauskaitės brolis. Mokėsi Telšių mokykloje, Varnių kunigų semina...
 • GD Karolina Ona Praniauskaitė (1828 - 1859)
  Polski Słownik Biograficzny t. 28 s. 504 PRONIEWSKA Karolina Anna (7828-1859) poetka, tłumaczka. Wikipedia (Karolina Proniewska): Karolina Anna Proniewska, lit. Karolina Praniauskait (ur. 18 stycznia...

If in your family tree you have an individual that was a Lithuanian known for her/his life achievements, please add her/him to this project. It would be great if within profile description there would be brief biography.

Nevertheless, even if individual was born and lived in other country, but was associating herself/himself with Lithuanian culture, Lithuanian roots, the profile should be added to this project.

 • Within opened profile page use the 'Actions' button to "Add to project". Select this project (you must be on the list of collaborators in this project to see it on the selection list). You may add any public profile that you have permission to edit. If you do not have permission to edit the profile, a request is sent to the profile manager to add the profile to the project.

Note: Only public profiles may be added to projects.

 • Also please reference this project after you upload images of Lithuanian scientists, artists, politicians that left great mark in history, and other celebrities, whose family roots are associated with Lithuania.

All the selected pictures can be found under "Photos and documents" - mark on the right side of the page.

Jei jūsų giminės medyje yra iškilių Lietuvos asmenybių - pridėkite jų profilius prie šio projekto. Būtų šaunu, jei profilyje aprašysite bent trumpai asmens biografiją.

Iškilūs asmenys, gimę ir gyvenę išeivijoje, kurie save siejo su Lietuvos kultūra, kurie save kildino iš lietuvių, - jų profiliai irgi turėtų būti prijungti prie šio projekto.

 • Atidarytame profilio puslapyje spauskite mygtuką "Veiksmai" ir pasirinkite paskyrą "Pridėti prie projekto". Pasirinkite šį projektą (jūs turite būti šio projekto bendradarbių tarpe, kad matyti jį atrankos sąraše). Jūs galite pridėti bet kokį viešąjį profilį, kurį turite leidimą redaguoti. Jei jūs neturite leidimo redaguoti profilio, prašymas bus siunčiamas profilio Vadybininkui pridėti profilį prie projekto.

Pastaba: tik viešieji profiliai gali būti įtraukti į projektus.

 • Taip pat prašome nurodyti šį projektą nuorodoje po įkeltais vaizdais, kuriuose yra įžimybės, kurių kilmė siejama su Lietuva.

Visas pažymėtas nuotraukas galima rasti nuorodoje "Nuotraukos ir dokumentai" - žyma dešinėje puslapio pusėje.