Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • wikimedia
  prince Irenaeus Cleophas Oginski (1808 - 1863)
  Irenėjus Kleopas Oginskis (1808 m. Florencijoje – 1863 m. Rietave) – Raseinių bajorų maršalka, Kauno gubernijos mokyklų kuratorius, Rietavo žemės ūkio mokyklos steigėjas. Kunigaikštis, kilęs iš Lietu...
 • Franciscus Bielawski (1883 - 1957)
  Pranas Bieliauskas gimė 1883 m. rugpjūčio 23 d. Slabados kaime (Jiezno valsč.). 1907 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją, kurią baigė 1911 m. ir buvo įšventintas kunigu, paskirtas Vilniaus katedros ...
 • Marcin Poczobut Odlanicki 1728 (1728 - 1810)
  Martyno Počobuto biografija vikipedijoje - Martynas Počobutas gimė 1728 m. spalio 30 d. Salomenkos kaime, Gardino apskrityje, bajorų Kazimiero ir Elenos Počobutų - Odlianickių šeimoje. 1745 m. įstojo...
 • Simonas Čechavičius h. Ostoja (1689 - 1775)
  Simono Čechavičiaus biografija vikipedijoje -
 • Pranciškus Smuglevičius (1745 - 1807)
  Pranciškaus Smuglevičiaus biografija vikipedijoje - Vladas Drėma. Pranciškus Smuglevičius. Vilnius: Vaga, 1973.

If in your family tree you have an individual that was a Lithuanian known for her/his life achievements, please add her/him to this project. It would be great if within profile description there would be brief biography.

Nevertheless, even if individual was born and lived in other country, but was associating herself/himself with Lithuanian culture, Lithuanian roots, the profile should be added to this project.

 • Within opened profile page use the 'Actions' button to "Add to project". Select this project (you must be on the list of collaborators in this project to see it on the selection list). You may add any public profile that you have permission to edit. If you do not have permission to edit the profile, a request is sent to the profile manager to add the profile to the project.

Note: Only public profiles may be added to projects.

 • Also please reference this project after you upload images of Lithuanian scientists, artists, politicians that left great mark in history, and other celebrities, whose family roots are associated with Lithuania.

All the selected pictures can be found under "Photos and documents" - mark on the right side of the page.

Jei jūsų giminės medyje yra iškilių Lietuvos asmenybių - pridėkite jų profilius prie šio projekto. Būtų šaunu, jei profilyje aprašysite bent trumpai asmens biografiją.

Iškilūs asmenys, gimę ir gyvenę išeivijoje, kurie save siejo su Lietuvos kultūra, kurie save kildino iš lietuvių, - jų profiliai irgi turėtų būti prijungti prie šio projekto.

 • Atidarytame profilio puslapyje spauskite mygtuką "Veiksmai" ir pasirinkite paskyrą "Pridėti prie projekto". Pasirinkite šį projektą (jūs turite būti šio projekto bendradarbių tarpe, kad matyti jį atrankos sąraše). Jūs galite pridėti bet kokį viešąjį profilį, kurį turite leidimą redaguoti. Jei jūs neturite leidimo redaguoti profilio, prašymas bus siunčiamas profilio Vadybininkui pridėti profilį prie projekto.

Pastaba: tik viešieji profiliai gali būti įtraukti į projektus.

 • Taip pat prašome nurodyti šį projektą nuorodoje po įkeltais vaizdais, kuriuose yra įžimybės, kurių kilmė siejama su Lietuva.

Visas pažymėtas nuotraukas galima rasti nuorodoje "Nuotraukos ir dokumentai" - žyma dešinėje puslapio pusėje.