Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Splićani poginuli u NOB, WWII

view all

Profiles

Popis poginulih Splićana u NOB-u za vrijeme 2 svjetskog rata

Kazalo:

 • prezime, u zagradama - ime oca, ime osobe, godina rođenja, nacionalnost, uzrok smrti, godina smrti, mjesto smrti
 • (NN ili Nn) = znači ime oca Nikola
 • direktni teror = strijeljan ili ubijen
 • Split novo groblje, Split kod groblja, Split kod groblj. = Groblje Lovrinac
 • K. kam. Split = Kaštel Kambelovac
 • K: gomilica = Kaštel Gomilica

Od pojedinih osoba su pokopani na groblju Lovrinac u Splitu, te se nalaze na popisu i evidenciji pokojnih osoba na groblju.

Osim Splićana na niže navedenom popisu, nalaze se također osobe koje su rodom iz Kaštela, Trogira, Sinja, Solina, Mravincaca, Vranjica, Omiša, također i iz ostalih mjesta i naselja u bližoj i daljoj okolici Splita.

_____________________________________________________________________________________

 • Ajduković (Lovro) Boško, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1941. U NOBu, Split (2671008011)
 • Ajutantov (Andrija) Mijo, rođen 1871. Hrvat, umro od Italijana 1942. u logoru, Italijanski logor (2683072005)
 • Akrap (Grga) Gojko, rođen 1943. Hrvat, ubijen od Muslima 1944. U direktnom teroru, Voštane (2671008013)
 • Alfirević (Frano) Mato, rođen 1871. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680057025)
 • Alfirević (Ivan) Špiro, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Poginuo u borbi (2673013003)
 • Alfirević (Lovre) Lovre, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Knin (2680058019)
 • Alfirević (Mato) Anton, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bos. grahovo (2680057024)
 • Alfirević (Mato) Marin, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kamešnice (2680057026)
 • Alfirević (Nn) Doma, rođena 1865. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680058038)
 • Alić (Marin) Anto, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Drvar (2681060026)
 • Alpirević (Ivan) Manda, rođena 1915. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680057001)
 • Alujević (Fabjan) Marin, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sivobulja,slobr (2670003076)
 • Alujević (Kojo) Tonči, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2670002048)
 • Alujević (Špiro) Bosiljka, rođena 1923. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Split (2670003049)
 • Alujević (Špiro) Luka, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Čaporica,trilj (2670003048)
 • Alunić (Aleksandar) Ivan, rođen 1906. Hrvat, umro 1945. u zatvoru, Split (2813039012)
 • Aljinović (Andrija) Andrija, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Podsušje-livno (2683070052)
 • Aljinović (Andrija) Ivan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Medak (2679052107)
 • Aljinović (Ante) Mate, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Titovo užice (2679052109)
 • Aljinović (Ante) Stipe, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2679052114)
 • Aljinović (Blaž) Luka, rođen 1884. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2679052115)
 • Aljinović (Grga) Andrija, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2679052008)
 • Aljinović (Ivan) Slobodanka, rođena 1941. Hrvatica, ubijena od Italijana 1941. nepoznato, Split (0871018012)
 • Aljinović (Jerko) Marin, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Mravince (2679052080)
 • Aljinović (Jerko) Marinko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Sandžak (2681060066)
 • Aljinović (Jozo) Ilija, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sandžak (2679052108)
 • Aljinović (Marin) Ante, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Lovreć (2679052111)
 • Aljinović (Marin) Stanko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Jajce (2679052077)
 • Aljinović (Mate) Srećko, rođen 1910. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Zemun Sajmište (2683070062)
 • Aljinović (Matija) Mirko, rođen 1900. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Zemun Sajmište (2683070021)
 • Aljinović (Mato) Andrija, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2679052022)
 • Aljinović (Nikola) Mate, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1943. U direktnom teroru, Split (2679052110)
 • Aljinović (Nikola) Špiro, rođen 1924. Hrvat, umro 1945. u NOBu, U 5 Proleterskoj (2679052013)
 • Aljinović (Paško) Branko, rođen 1914. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Dachau (2670004007)
 • Aljinović (Pavo) Marko, rođen 1882. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2679052122)
 • Aljinović (Vicko) Ivanka, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2679052113)
 • Aljinović (Vicko) Marko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2679052112)
 • Aljinović (Vladimir) Kruno, rođen 1924. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Zemun Sajmište (2679052019)
 • Amižić (Ante) Marin, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679052044)
 • Amižić (Ivan) Anka, rođena 1921. Hrvatica, ubijena od četnika 1945. u NOBu, Kosovo Polje-Knin (2679052061)
 • Amižić (Ivan) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna Gora (2679052062)
 • Amižić (Ivan) Ante, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Derventa (0532013020)
 • Amižić (Ivan) Anježa, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Knin (0532013021)
 • Amižić (Ivan) Šimun, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2679052051)
 • Amižić (Jozo) Marin, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679052086)
 • Amižić (Mate) Klime, rođen 1905. Hrvat, streljan 1943. u direktnom teroru, Split (2679052063)
 • Amižić (Nikola) Mate, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2679052064)
 • Amižić (Špiro) Blaž, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Bileća (2679052071)
 • Ančić (Josip) Vladimir, rođen 1925. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Hvar (2679045036)
 • Andrić (Mate) Jure, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U Dalmat. zagori (2682067055)
 • Andrijašević (Mirko) Dragi, rođen 1925. Hrvat, ubijen od Nijemaca 1944. u logoru, Neuengamme (2675030030)
 • Andrijić (Kuzma) Vjekoslav, rođen 1923. Hrvat, ubijen od Italijana 1944. u logoru, Italijanski logor (2671008056)
 • Andrijolić (Lovro) Zorka, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1944. prilikom bombardovanja, Split (2679048021)
 • Andrijolić (Marin) Duje, rođen 1914. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. u NOBu, Trst Italija (2679048020)
 • Antićević (Ivan) Nebodar, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Poluđak Polješa (2609009002)
 • Antonijević (Ante) Petar, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Pazarić Bosna (2610015005)
 • Antonini (Ante) Josip, rođen 1902. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara Gradiška (2675028036)
 • Antunović (Andrija) Marica, rođena 1883. Hrvatica, poginula 1943. prilikom bombardovanja, K. Sućurac-Split (2680058025)
 • Antunović (Grga) Anton, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680055026)
 • Antunović (Ivan) Frano, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Jajce (2680057046)
 • Antunović (Mato) Ivan, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom bombardovanja, K. Sućurac (2680058024)
 • Antunović (Nn) Kate, rođena 1888. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Šibenik bolnica (2680056017)
 • Antunović (Nn) Ružica, rođena 1909. Hrvatica, poginula 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (2680055063)
 • Antunović (Tomo) Anton, rođen 1900. Hrvat, ubijen 1944. kod kuće, K. Sućurac (2680055062)
 • Armanda (Ivan) Josip, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrlika (2678041020)
 • Aržić (Ante) Srećko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zadvarje (2670003066)
 • Ažić (Ivan) Mile, rođen 9999. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Otok Katarina (2832049017)
 • Babarović (Petar) Jure, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2612026002)
 • Bačić (Ivan) Ivan, rođen 1896. Hrvat, nestao 1943. nepoznato, Nepoznato (0024014023)
 • Bačić (Mato) Marko, rođen 1934. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Solin, Split (2681061037)
 • Baće (Mihajlo) Ante, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Zagreb (2674018002)
 • Baće (Miho) Ante, rođen 9999. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Zagreb (2827067019)
 • Baden (Ivan) Toni, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2671005044)
 • Bagat (Ante) Stipan, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2678044037)
 • Bagat (Stipe) Miljenko, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Nepoznato (2678042028)
 • Bagat (Stipe) Vlado, rođen 1915. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Olib (2678042027)
 • Bagatni (Petar) Mate, rođen 1896. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Podstrana (2679049088)
 • Bakolić (Luko) Čedo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kod Duvna (2681059011)
 • Bakota (Jure) Ante, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kod Žrnovnice (2679049054)
 • Bakota (Luka) Petar, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, U Splitu (2679049056)
 • Bakota (Nn) Ivan, rođen 1891. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Podstrana (2679049009)
 • Bakota (Tomo) Špiro, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, U Bosni (2683069004)
 • Bakotić (Kuzmo) Ivo, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drniš (2681059024)
 • Bakotić (Lovro) Anto, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Tićevac (2681059041)
 • Bakotić (Lovro) Marin, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zlopolje (2681059042)
 • Bakotić (Marin) Ante, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Jabuka-Sinj (2674023014)
 • Bakotić (Marin) Srećko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2681059044)
 • Bakotin (Jerolim) Petar, rođen 1875. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Kaštel Sućurac (2672011008)
 • Bakotin (Jerolim) Petar, rođen 1882. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680056001)
 • Bakotin (Nn) Marica, rođena 1898. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680056010)
 • Baković (Marin) Rade, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2674020069)
 • Baković (Marin) Zdeslav, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2674020068)
 • Balić (Jure) Andrija, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kod Livna (2685084165)
 • Balić (Mate) Stipe, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Livno (2679048005)
 • Balić (Mihovil) Drago, rođen 1917. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Zagreb (2677037007)
 • Balić (Nikola) Andrija, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Han kod Sinja (2679048029)
 • Balić (Pavle) Mirko, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2674020034)
 • Ban (Ante) Vjekoslav, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 9. dalmatinska div. (2674018005)
 • Ban (Ivan) Paško, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Marija Bistrica (2679046021)
 • Ban (Jure) Špiro, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680055014)
 • Ban (Marin) Jozo, rođen 1933. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. nepoznato, Kaštel Sućurac (2680055016)
 • Ban (Petar) Luka, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Gračac (2680058031)
 • Banacin (Anton) Boris, rođen 1931. Hrvat, poginuo 1943. u NORu, Bosna (2680058014)
 • Banacin (Anton) Vladimir, rođen 1933. Hrvat, poginuo 1943. U NORu, Bosna (2680058013)
 • Banacin (Ivan) Anton, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Našice (2680058011)
 • Banacin (Tomo) Marija, rođena 1904. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Bosna (2680058012)
 • Bandalović (Ivan) Miro, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2670004034)
 • Banić (Mate) Marin, rođen 1883. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Podstrana (2679049073)
 • Banovac (Mato) Nikola, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 9 dalmat.brigada (2219129027)
 • Banje (Ante) Branko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679049029)
 • Barač (Ante) Ivan, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Grujani kod Livna (2726013025)
 • Barač (Josip) Miloš, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Livno-Parazlije (2679045015)
 • Barač (Mate) Prtažio, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Golubica-Knin (2674020054)
 • Barač (Nn) Josip, rođen 1884. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679045014)
 • Barač (Špiro) Luca, rođena 1911. Hrvatica, umrla 1942. u zatvoru, Split (2726013024)
 • Baras (Dujo) Blaž, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Krk (2679048016)
 • Baras (Lovro) Jozo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Pravo Bosna (2682066048)
 • Baras (Stipe) Duje, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Krk (2679048006)
 • Barbarić (Ante) Ivan, rođen 1924. Hrvat, poginuo od ustaša 1943. U NOBu, Jablanica (2679052085)
 • Barbarić (Pavle) Marica, rođena 1943. Hrvatica, umrla 1944. U zbijegu, El Shatt (El Šat), Egipat (2674020060)
 • Barbarić (Špiro) Milka, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1945. U NOBu, nepoznato (2679052087)
 • Baričević (Martin) Tomislav, rođen 1935. Hrvat, od zaostale bombe 1945. nepoznato, Split (2674020018)
 • Barić (Ante) Vinko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, 1 dalmatinska divizi (2682065002)
 • Barić (Ante) Vjeko, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Štab 8 korpusa (2682065003)
 • Barić (Ivan) Ivan, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (2708123040)
 • Barić (Juro) Luka, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Hrvace-Sinj (2679045058)
 • Barić (Luka) Luka, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sinj (2675028014)
 • Barić (Mate) Ante, rođen 1936. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Podstrana, Split (2679049096)
 • Barić (Mato) Anđelko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Oko Knina (2680055064)
 • Barić (Nn) Ana, rođena 1887. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680055075)
 • Barić (Paško) Ante, rođen 1897. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2682065001)
 • Barić (Stipe) Miho, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2677036020)
 • Barić (Šimun) Mate, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gračac (2671008041)
 • Barišić (Ante) Bartul, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682066007)
 • Barišić (Bariša) Marin, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Poginuo na Visu (2682063074)
 • Barišić (Fabjan) Špiro, rođen 1897. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2677035065)
 • Barišić (Frane) Ljubo, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod Sinja (2682063062)
 • Barišić (Jerko) Darko, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznate jedinice (2677035042)
 • Barišić (Jerko) Veljko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kamešnica (2677035043)
 • Barišić (Jozo) Ante, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2682063035)
 • Barišić (Jozo) Kajo, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2681062032)
 • Barišić (Jozo) Milan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Poginuo u Crnoj Gori (2682063036)
 • Barišić (Lovre) Zvonimir, rođen 1914. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Donje Sitno (Sitno Donje) (2682063094)
 • Barišić (Lovro) Marko, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Poginuo na Visu (2682063054)
 • Barišić (Lovro) Miloš, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2682063055)
 • Barišić (Luka) Marin, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682063050)
 • Barišić (Mate) Josip, rođen 1911. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Solin (2682063063)
 • Barišić (Telesfor) Mato, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681061046)
 • Barišković (Ivan) Davor, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gračac (2670003056)
 • Bartulin (Anto) Luka, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Široki brijeg (2680053025)
 • Bartulin (Anto) Mijo, rođen 1906. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Split (2680053024)
 • Bartulin (Stipo) Jozo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelen Gora (2680054003)
 • Bartulović (Dujo) Vinko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2673017014)
 • Bartulović (Jozo) Špiro, rođen 1898. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678042018)
 • Bartulović (Nada) Špiro, rođen 1942. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2678042019)
 • Bartulović (Špiro) Tonči, rođen 1937. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2678042020)
 • Bastijančić (Josip) Zvonko, rođen 1926. Hrvat, poginuo od Nijemaca 1943. u NOBu, U Bosni (2671006010)
 • Basžević (Mate) Jela, rođena 1899. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Dućalovo (2679050012)
 • Bašić (Ivan) Josip, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671007001)
 • Bašić (Stjepan) Juro, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2678040007)
 • Bašković (Ivan) Ante, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drvar (2675027008)
 • Bašković (Ivan) Drago, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod Vrlike (2675027009)
 • Bašura (Ante) Stjepan, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672012027)
 • Batarelo (Marko) Mate, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, nepoznato (2663042052)
 • Batina (Anto) Anka, rođena 1940. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1943. nepoznato, Kaštel sućurac (2680058037)
 • Batina (Ivan) Silvestar, rođen 1919. Hrvat, streljan 1942. u zatvoru, Divulja (2680058017)
 • Batina (Jure) Mara, rođena 1900. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680055061)
 • Batina (Nn) Marija, rođena 1910. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom bombardovanja, K. Sućurac spli (2680058030)
 • Bečić (Bartul) Zdenko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Dolac (2683070015)
 • Bečić (Fabijan) Ivan, rođen 1905. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070023)
 • Bečić (Fabijan) Marin, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kljakovci, Knin (2683070024)
 • Bečić (Ivan) Anđelko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Crna Gora (2683070027)
 • Bečić (Ivan) Fabijan, rođen 1874. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070025)
 • Bečić (Ivan) Marin, rođen 1901. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070026)
 • Bečić (Ivan) Roko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2683070032)
 • Bečić (Jure) Viktor, rođen 1905. Hrvat, poginuo od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070030)
 • Bečić (Luka) Stanko, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Oko Virovitice (2683070016)
 • Bečić (Luka) Vjekoslav, rođen 1910. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Zemun Sajmište (2683070017)
 • Bečić (Roko) Arnir, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Oko Virovitice (2683070028)
 • Bečić (Roko) Zdenko, rođen 1906. Hrvat, poginuo od Nemaca 1944. u logoru, Zemun Sajmište (2683070029)
 • Bedalov (Andrija) Vinko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vilusi Dubrovnik (2681059043)
 • Bedalov (Anto) Ivan, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, nepoznato (2681060052)
 • Bedalov (Ivan) Andrija, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kamen, Split. (2681060061)
 • Bedalov (Ivan) Jozo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Hvar (2681060053)
 • Bedalov (Luko) Marin, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Bihać (2681060037)
 • Bedalov (Marin) Jozo, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2681060015)
 • Bedalov (Marin) Marica, rođena 1905. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Kamen Split (2681060062)
 • Bedalov (Mato) Ljubica, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2681060008)
 • Bedalov (Mijo) Antun, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kozjak (2681060018)
 • Bedolov (Anton) Frano, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2681060003)
 • Bedolov (Antun) Ivan, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2681060004)
 • Bego (Dinko) Aljoša, rođen 1938. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2673014036)
 • Bego (Frano) Vinka, rođena 1908. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673014035)
 • Bego (Ivan) Vjekoslav, rođen 1924. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Neuengamme (2674018003)
 • Bego (Stipo) Luka, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna Gora (2680054029)
 • Bego (Stipo) Nediljko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna Gora (2680054028)
 • Belas (Ivan) Marin, rođen 1899. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Duvno (0863050006)
 • Bencan (Jakov) Pero, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Brandinovo konj (2682066051)
 • Benčić (Antun) Dražan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, nepoznato (2845057020)
 • Benda (Arnad) Julije, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Livno (2675030009)
 • Bendalović (Ivan) Ljubica, rođena 1928. Hrvatica, poginula 1945. U NOBu, Brseća, Istra (2670004004)
 • Benevoli (Ivan) Miro, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Sućuraj (Sučurje) Hvar (2677037039)
 • Benevoli (Vjekoslav) Ivo, rođen 1906. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara Gradiška (2677037040)
 • Benić (Tomo) Ivica, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2682066024)
 • Benković (Mirko) Lovor, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676033061)
 • Benussi (Frano) Vjekoslav, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Kod Knina (2675029080)
 • Benzan (Bartula) Ive, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vlašić Planina (2682066030)
 • Benzan (Ivan) Mate, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682066019)
 • Benzan (Kaja) Kaja, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Uzorići Mostar (2682066027)
 • Benzan (Vjekoslav) Željko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Ržanovo (2682066046)
 • Benzon (Grga) Jerko, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Jelsa Hvar (2675025019)
 • Benzon (Josip) Vjekoslav, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Bihać (2682066008)
 • Benzon (Martin) Ante, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Split (2766066005)
 • Benzon (Miro) Ivica, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2682066002)
 • Benzon (Paško) Ivo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Istočna Bosna (2682066009)
 • Benzon (Špiro) Dragi, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Livno Bosna (2682066010)
 • Beram (Luko) Božo, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Jajce (2681059055)
 • Beretin (Anton) Božidar, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2665073017)
 • Bešker (Ante) Marko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna Gora (2685081005)
 • Bešker (Nikola) Božidar, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, nepoznato (2675030026)
 • Betica (Antun) Boško, rođen 1892. Hrvat, poginuo od Italijana 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Bari Italija (2845047015)
 • Bezina (Andrija) Jakša, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Hvar (0232024006)
 • Bezina (Ivan) Marica, rođena 1909. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Makarska-Omiš (0232024005)
 • Bezina (Stipe) Marija, rođena 1929. Hrvatica, poginula 1945. U NOBu, Pakrac (2677037043)
 • Bibić (Andrija) Duje, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1943. u logoru, nepoznato (0921095014)
 • Bilan (Blagodar) Žarko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Durmitor Pl. (2674024022)
 • Bilan (Nn) Miljenko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673017036)
 • Bilandžić (Vicko) Jakov, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672010025)
 • Bilandžić (Vicko) Ljubica, rođena 1932. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2672010024)
 • Bilandžić (Vicko) Marija, rođena 1938. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2672010026)
 • Bilanđić (Ivan) Nikola, rođen 1914. Hrvat, poginuo od Italijana 1944. u NOBu, Trst Italija (2670003061)
 • Bilankov (Nikola) Slavko, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Sinj (2674020030)
 • Bilić (Dujo) Ivo, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kupres (2682066021)
 • Bilić (Dujo) Ljubo, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1943. u NORu, Vranić (2682066022)
 • Bilić (Ivan) Marinko, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Istra (2682066028)
 • Bilić (Ivan) Martin, rođen 1915. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. U NOBu, U borbama oko Trsta (2678042037)
 • Bilić (Lovro) Vinka, rođena 1880. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, nepoznato (2673014025)
 • Bilić (Marko) Marko, rođen 1915. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, K. Sućurac (2680057019)
 • Bilić (Mato) Ivan, rođen 1907. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Livno (2681062028)
 • Bilić (Petar) Nikola, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Klis (2675026018)
 • Bilić (Špiro) Andrija, rođen 1919. Hrvat, umro od Nemaca 1943. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Njemačka-Stalag (2682066039)
 • Bilić (Špiro) Martin, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Crna Gora (2682066032)
 • Bilić-Ostojić (Ante) Božo, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Split (2671005064)
 • Bilobrk (Andrija) Ante, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vlasenica (2670003037)
 • Biluš (Dujam) Davorka, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Otočac (2772020002)
 • Biluš (Frane) Miloš, rođen 1914. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Jelsa (2674018008)
 • Biočić (Bartul) Manda, rođena 1888. Hrvatica, poginula 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680057014)
 • Biočić (Frano) Ante, rođen 1922. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Split (2680055005)
 • Biočić (Frano) Marin, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Studenci Bosna (2680055004)
 • Biočić (Ivan) Jure, rođen 1870. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680055001)
 • Biočić (Jure) Ana, rođena 1875. Hrvatica, nestala 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680055002)
 • Biočić (Mato) Čirilo, rođen 1904. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Nehaj (2680055027)
 • Biočić (Mato) Ivan, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zadvarje (2680058018)
 • Biočić (Nn) Tonka, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1945. u NOBu, Široki Brijeg (2680055017)
 • Biočić (Nn) Veronika, rođena 1873. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680055044)
 • Biskupović (Anto) Josip, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na Sutjesci (2675029069)
 • Bitunjac (Mate) Zdravko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznate jedinice (2677034055)
 • Bituš (Frane) Miloš, rođen 1914. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Jelsa (2672012077)
 • Biuk (Grgo) Marijan, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod Knina (2665073032)
 • Bjegović (Mirko) Slobodan, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Bihać (2672009021)
 • Blašković (Rikard) Tomislav, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2677034027)
 • Blašković (Tomo) Đordano, rođen 1909. Hrvat, ubijen 1943. U NOBu, Jajce (2673015013)
 • Blažević (Bariša) Petar, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Cegelj-BiH (2672009031)
 • Blažević (Marko) Ivan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Lika (2614010004)
 • Blažević (Vicko) Ante, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Klis (2670003067)
 • Blažić (Đuro) Josip, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, nepoznato (2772025010)
 • Blošković (Nn) Nikša, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U 5 ofenzivi (2675028034)
 • Blošković (Rikardo) Tomislav, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Vrlika (2675028033)
 • Boban (Ante) Ivan, rođen 1898. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod Splita (2682064001)
 • Boban (Jerko) Ivo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682064002)
 • Boban (Jerko) Mijo, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Hvar (2682064004)
 • Boban (Jerko) Milan, rođen 1919. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Split (2682064003)
 • Boban (Josip) Ante, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1942. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Split novo groblje (2463033012)
 • Boban (Jure) Branka, rođena 1939. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2670003040)
 • Boban (Jure) Milan, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Stobreć (2679050015)
 • Boban (Marin) Dujo, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682064009)
 • Boban (Marin) Vica, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Zelengora (2682064010)
 • Boban (Marko) Jure, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mosor (2670003039)
 • Boban (Mate) Milica, rođena 1910. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Blaca (2682064033)
 • Boban (Mato) Stipe, rođen 1897. Hrvat, ubijen od Italijana 1944. U logoru, Italijanski logor (2673017045)
 • Boban (Nn) Marija, rođena 1903. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom bombardovanja, Solin (2682064036)
 • Boban (Petar) Andrija, rođen 1900. Hrvat, ubijen od Italijana 1941. U direktnom teroru, Rupotine Gornje (2682064005)
 • Boban (Petar) Anto, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Blato n/k (2681061013)
 • Boban (Petar) Jozo, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Stobreča kod Splita (2682064007)
 • Boban (Petar) Kajo, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod Vrlike (2682064006)
 • Boban (Petar) Mara, rođena 1898. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom bombardovanja, Blaca (2682064032)
 • Boban (Stipe) Srećko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1942. U direktnom teroru, Split (2670003047)
 • Boban (Vicko) Kajo, rođen 1881. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. U direktnom teroru, Blaca (2682064008)
 • Bočkaj (Stipe) Marin, rođen 1936. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Solin, split (2682064052)
 • Bodač (Jura) Ivan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Bihać (2673014006)
 • Boden (Ivan) Anto, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livanjsko Polje (2671005021)
 • Bodlović (Šimun) Stjepan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Dubrava-Zagreb (2674019044)
 • Bodta (Mate) Frano, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2660013019)
 • Bodta (Mate) Ivan, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bitelić-Sinj (2660013018)
 • Bodta (Petar) Pavao, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Žagrović-Knin (2660013017)
 • Bogdan (Andrija) Miljenko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Zelengora (2679052072)
 • Bogdan (Andrija) Pave, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Aržano-hercegov (2679052073)
 • Bogdan (Martin) Roko, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Zagreb (2673016028)
 • Bogić (Ferdinand) Ante, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Karlov.h.livno (2675025056)
 • Boić (Josip) Stjepan, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Zagreb (2819001016)
 • Bojanić (Ante) Zvonimir, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Čitluk (2677037035)
 • Bojanić (Nikola) Nikola, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosansko grahov (2672009028)
 • Bojanić (Nikola) Zlata, rođena 1918. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2625011005)
 • Bojčić (Ivan) Mile, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682063019)
 • Bojčić (Nikola) Jure, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na drini (2682063018)
 • Bojić (Božo) Jozo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Muć (2676031029)
 • Bojić (Ivan) Lazo, rođen 1895. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Solin majela (2681062007)
 • Bojić (Marko) Božo, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Divovići-svilaj (2676031028)
 • Boko (Ivan) Filip, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sinj (0354011004)
 • Boko (Stipan) Ante, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Makarska (2674019059)
 • Boko (Stjepan) Luka, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2679045025)
 • Bolan (Anto) Mato, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2681062037)
 • Bolan (Blaž) Ivan, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Klis grlo (2681062033)
 • Boljat (Andrija) Marko, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na sutjesci (2682063032)
 • Boljat (Andrija) Petar, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2682063039)
 • Boljat (Andrija) Vinko, rođen 1915. Hrvat, poginuo od Italijana 1943. u NOBu, Split (2682063038)
 • Boljat (Mijo) Ante, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Mostar (2674023021)
 • Boljat (Vicko) Milan, rođen 1920. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Dachau (2673013009)
 • Bonačić (Čiril) Siniša, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Na Širokom Brijegu (2671008009)
 • Bonačić (Frane) Petar, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Korčula (2670003041)
 • Bonačić (Ivan) Pero, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670003003)
 • Bonačić (Jerko) Milan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2676033064)
 • Bonačić (Marin) Branko, rođen 1913. Hrvat, umro 1943. u zatvoru, Split (2674020063)
 • Bonačić (Nn) Lena, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670003002)
 • Bonačić (Nn) Milivoj, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Split (2677035007)
 • Bonačić (Nn) Saveta, rođena 1942. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2670003004)
 • Bonačić (Nn) Slavka, rođena 1901. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split-Kamenita ulica (2670003001)
 • Bonačić (Petar) Sonja, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Crna gora (2678041074)
 • Bonaći (David) Božo, rođen 1925. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Split (2770009015)
 • Bonocin (Nn) Ivka, rođena 1895. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680055034)
 • Borjan (Ilija) Žarko, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na Sutjesci (2682063002)
 • Borović (Jovan) Dinko, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Nepoznato (2410059012)
 • Borozan (Ivan) Feđa, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Šibenik (2674020033)
 • Borozan (Ivan) Nebojša, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1941. U direktnom teroru, Sinj (2674020032)
 • Borozan (Šimun) Marko, rođen 1897. Hrvat, poginuo od Italijana 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Kiođi Italija-2675030028
 • Bosančić (Ivan) Ana, rođena 1920. Hrvatica, ubijena 1942. U direktnom teroru, Dugo Polje (2339115001)
 • Boščevan (Nikola) Frane, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Grahovo (2673016051)
 • Bošković (Ante) Nikola, rođen 1887. Hrvat, poginuo 1943. U direktnom teroru, Split (2679052098)
 • Bošković (Nikola) Ante, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2679052100)
 • Bošković (Nikola) Ivo, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Prolog (2679052099)
 • Botić (Bogoslav) Igor, rođen 1922. Hrvat, poginuo od Nemaca 1944. u NOBu, U blizini Trsta Italija (2675026006)
 • Božić (Ante) Ante, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Split (2674021007)
 • Božić (Bariša) Josip, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Grlo-Klis (2674023002)
 • Božić (Ivan) Ante, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U splitu (2679046035)
 • Božić (Jakov) Radovan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674020006)
 • Božić (Marko) Mijana, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2674020050)
 • Božiković (Ante) Mladen, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Zadvarije (2679049031)
 • Božiković (Jure) Bogomir, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, U Zelengori (2679049058)
 • Božiković (Marin) Ante, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod Sutjeske (2679049018)
 • Božiković (Marin) Milan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679049019)
 • Božiković (Mate) Ante, rođen 1898. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Kod Imotskog (2679049053)
 • Božiković (Mate) Filomina, rođena 1921. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, U Splitu (2679049060)
 • Božiković (Mato) Luka, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Sutjeska (2673016016)
 • Božiković (Petar) Fabljan, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeka (2679049047)
 • Božin (Anton) Mirko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Biokovo (2680055025)
 • Božin (Ivan) Mladenka, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680057002)
 • Božin (Nn) Dujka, rođena 1866. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680056005)
 • Božin (Nn) Ivka, rođena 1872. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom bombardovanja, Split (2680058003)
 • Božin (Nn) Manda, rođena 1881. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680057032)
 • Božin (Vicinco) Ivan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna 2 bat;1 d (2680058001)
 • Božin (Vicinco) Tonći, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom bombardovanja, Split (2680058002)
 • Božinović (Ivan) Zlatko, rođen 1925. Hrvat, umro 1943. u zatvoru, Split (2671007027)
 • Brajević (Grga) Ignacije, rođen 1895. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. u logoru, Italijanski logor (2670002057)
 • Brajičić (Andrija) Marin, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Podstrana (2679049069)
 • Brajičić (Ivan) Ivan, rođen 1906. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Podstrana (2679049067)
 • Brajičić (Ivan) Rafajel, rođen 1906. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Podstrana (2679049068)
 • Brajičić (Jozo) Ivan, rođen 1889. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Podstrana (2679049066)
 • Brajičić (Nn) Petar, rođen 1904. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. U direktnom teroru, Podstrana (2679049010)
 • Brajičić (Stjepan) Vlado, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna Gora (2679049097)
 • Brajin (Božo) Aleksa, rođen 1932. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom bombardovanja, Solin, Split (2680058029)
 • Brajin (Božo) Frano, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Drvar (2680058028)
 • Brajković (Jerko) Tihomir, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, na Svilaji (2670001002)
 • Brajnović (Uroš) Igor, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2760005022)
 • Bralić (Danica) Ante, rođen 1928. Hrvat, ubijen 1944. u logoru, Nepoznato (2674021016)
 • Bralić (Ivan) Jakov, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Okolina Trsta (2679047015)
 • Bralić (Jakov) Nediljko, rođen 1925. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. u NOBu, Trst Italija (2676032050)
 • Bralić (Jakov) Tomislav, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2675029084)
 • Bralić (Lovro) Jakov, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, U borbi za Trst (2675029085)
 • Bralić (Špiro) Srećko, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2686087012)
 • Braškin (Duje) Ivo, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1943. u NORu, Sutjeska (1720035005)
 • Braškin (Duje) Vjekoslav, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Jajci (1720035004)
 • Braškin (Marko) Duje, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 9 divizija (1720035002)
 • Braškin (Petar) Roza, rođena 1905. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, 9 divizija (1720035003)
 • Bratim (Anto) Stipe, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Sitno Gornje, Split (2309002034)
 • Bratin (Anto) Stipo, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno Gornje, Split (2680053003)
 • Bratin (Ivan) Marin, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno Gornje, Split (2680053012)
 • Bratin (Jozo) Mijo, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2680053004)
 • Bratin (Petar) Lovre, rođen 1909. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno Gornje, Split (2680053011)
 • Bratinčević (Anton) Stipo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2680057011)
 • Bratinčević (Ivan) Marin, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Žumberak kod za (2680057029)
 • Bratinčević (Ivan) Stipe, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kod Mostara (2680057009)
 • Bratinčević (Jakov) Roko, rođen 1891. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680056007)
 • Bratinčević (Lovro) Ursa, rođena 1886. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680055070)
 • Bratinčević (Mićo) Roko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu Split (2680055038)
 • Bratinčević (Nn) Dane, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680057010)
 • Bratinčević (Nn) Ivanica, rođena 1892. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680056006)
 • Bratinčević (Roko) Anton, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Nepoznato (2680056008)
 • Bravić (Jure) Ivan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sinj (2660013016)
 • Brdar (Ivan) Filip, rođen 1911. Hrvat, streljan 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Split (2678039022)
 • Brešan (Ignacijo) Ivan, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Trstenik-Split (2679045012)
 • Brešković (Nn) Jure, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2335065003)
 • Briski (Antun) Alojzije, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Šid-Opatovci (2674024005)
 • Briševac (Mate) Martin, rođen 1912. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Dachau (2678041001)
 • Britvić (Anđelko) Nelka, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (0838013020)
 • Britvić (Anto) Miloš, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681060005)
 • Britvić (Ivan) Gordana, rođena 1937. Hrvatica, poginula 1941. nepoznato, Kom (2681060059)
 • Britvić (Ivan) Lenka, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1944. u NOBu, Čubrica rog. bi (2681060054)
 • Britvić (Ivan) Sanja, rođena 1936. Hrvatica, poginula 1941. nepoznato, Kom (2681060058)
 • Britvić (Mijo) Anđelko, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (0838013018)
 • Britvić (Mijo) Milena, rođena 1909. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (0838013019)
 • Britvić (Milana) Dragan, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, 1.kaštelanski odred (2672010003)
 • Brkljača (Ivan) Tonči, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 9.dalmatinska (2676033016)
 • Brkljačić (Luka) Ivan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrlika, Sinj (2675025024)
 • Brkljačić (Mate) Andrija, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Rijeka Katarina (2677035048)
 • Brnolić (Marin) Nikola, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2676033006)
 • Brodarić (Paško) Stanko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Slavonija (2674022008)
 • Brodić (Ivan) Ivan, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Rijeka (0868001040)
 • Brosor (Jakov) Mate, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2677034018)
 • Broškić (Ante) Tonči, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2676033042)
 • Brtvić (Šimun) Ante, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Omiš (2674021001)
 • Brzić (Petar) Mate, rođen 1869. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678043033)
 • Bubić (Josip) Ivan, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Vješić gora (2681061068)
 • Bubić (Jozo) Ivan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kozjak kod Splita (2682064078)
 • Bubić (Jozo) Stipo, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod Nevesinja (2681061067)
 • Bubić (Marin) Mato, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nevesinje (2681061069)
 • Bubić (Martin) Ivan, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681061070)
 • Bubić (Mate) Jela, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Livanjsko Polje (2682064064)
 • Bubić (Mato) Drago, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Ivanici (2682064063)
 • Bubić (Nikola) Jozo, rođen 1884. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. U direktnom teroru, Solin Majdan (2682064077)
 • Bubić (Nikola) Milan, rođen 1933. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Solin, Split (2681061023)
 • Buble (Ante) Alinka, rođena 1921. Hrvatica, poginula 1944. u NOBu, Knin (2672012042)
 • Buble (Vicko) Blaž, rođen 1887. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2675027006)
 • Bučan (Jerko) Petar, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2683068028)
 • Bučan (Luka) Ivan, rođen 1899. Hrvat, ubijen 1943. kod kuće, Split (2678041080)
 • Bučan (Mario) Sonja, rođena 1920. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Split (2678042032)
 • Bučević (Ivan) Jure, rođen 1909. Hrvat, poginuo od ustaša 1943. U NOBu, Jablanica (2688109002)
 • Bućan (Ante) Jozo, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2682067036)
 • Bućan (Ante) Kajo, rođen 1892. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Split (2682067037)
 • Bućan (Grga) Ante, rođen 1924. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2682067033)
 • Bućan (Grga) Paviša, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Agić kula Gacko (2682067032)
 • Bućan (Ivan) Milovan, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Mravinice Split (2682067021)
 • Bućan (Jerko) Šimun, rođen 1898. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod groblja(2682067054)
 • Bućan (Jure) Frane, rođen 1897. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2682067035)
 • Bućan (Jure) Ivan, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2682067034)
 • Bućan (Luka) Ivan, rođen 1895. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod groblja (2682067044)
 • Bućan (Marin) Matija, rođena 1888. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Mravinice (2682067030)
 • Bućan (Mate) Vinka, rođena 1913. Hrvatica, ubijena 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Mravinice (2682067078)
 • Bućan (Pavo) Ivan, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2682067020)
 • Bućan (Petar) Marin, rođen 1922. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. u NOBu, Trst Italija (2835050009)
 • Bućan (Stipe) Luka, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Neorić (2682067001)
 • Bućan (Špiro) Branko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna Gora (2682067019)
 • Bućan (Vice) Ivan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna Gora (2682067031)
 • Budić (Mate) Ivan, rođen 1893. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (0593020012)
 • Budimir (Oto) Vlatka, rođena 1917. Hrvatica, poginula 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (2675028019)
 • Budišin (Josip) Frano, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Oržano (2681059013)
 • Bui (Ivan) Milivoj, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod Drvara (2678043031)
 • Bujević (Marko) Ante, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Crna Gora (2672010041)
 • Bulić (Ante) Duje, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2670003077)
 • Bulić (Ilija) Anđela, rođena 1921. Hrvatica, ubijena 1943. kod kuće, Split (2761015018)
 • Bulić (Ilija) Ivan, rođen 1920. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. U NOBu, Trst italija (2761015016)
 • Bulić (Ilija) Marija, rođena 1919. Hrvatica, ubijena 1943. kod kuće, Split (2761015014)
 • Bulić (Ilija) Stjepan, rođen 1923. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. U NOBu, Trst Italija (2761015017)
 • Bulić (Jakov) Ilija, rođen 1898. Hrvat, ubijen 1943. kod kuće, Split (2761015015)
 • Bulić (Jerko) Frane, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Prećaja Tičevo (2682066033)
 • Bulić (Josip) Ivo, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Split (2670004036)
 • Bulić (Josip) Vesna, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1942. U NOBu, Sinj (2670004035)
 • Bulić (Jure) Ante, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bostanovo (2672010031)
 • Bulić (Luka) Stipan, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod Valjeva (2688106018)
 • Bulić (Marijan) Petar, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nevesinje (2676031019)
 • Bulović (Ivan) Branko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 2 dalm. brig.11 dalm (2682066045)
 • Bulj (Jakov) Dujo, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2681062011)
 • Buljan (Ivan) Milan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Maovica (2679046027)
 • Buljan (Ivan) Mirko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bihać (2679046026)
 • Buljon (Ivan) Stivan, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bilić-Crna Gora (0574063041)
 • Burazin (Ante) Drago, rođen 1923. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Split (2674022007)
 • Burica (Ivan) Tonko, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2671005019)
 • Burica (Josip) Davor, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675025001)
 • Burica (Pavao) Marija, rođena 1897. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2671005020)
 • Butala (Jozo) Jozo, rođen 1897. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. U logoru, Dachau (2676032020)
 • Butier (Ante) Ivo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Šibenik (2679045061)
 • Buzančić (Stipe) Ante, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrdovo (2670003062)
 • Buzolić (Marko) Jakov, rođen 1892. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Suez (Svez) Egipat (2676032033)
 • Buzov (Jakov) Mate, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Duvno (2616042012)
 • Buzov (Paško) Ante, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Crna Gora (2678039026)
 • Bužančić (Jakov) Ivo, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1944. u NOBu, Zakučac (2671005040)
 • Bužančić (Marin) Vjekoslav, rođen 1909. Hrvat, umro 1945. U NOBu, Split (2673017018)
 • Bužančić (Nn) Mijo, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2675030011)
 • Caktaš (Mato) Slavka, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2675026019)
 • Car (Avgustin) Aleksandar, rođen 1920. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (2679049025)
 • Car (Jakov) Petar, rođen 1896. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. U direktnom teroru, Podstrana (2679049020)
 • Car (Marin) Ante, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679049023)
 • Car (Martin) Jozo, rođen 1898. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. U direktnom teroru, Podstrana (2679049014)
 • Car (Petar) Danko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zlopolje (2679049022)
 • Car (Petar) Miloš, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Loznica (2679049021)
 • Carev (Anto) Ivan, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Pod Klisom (2681059016)
 • Carev (Anto) Luko, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Raško Polje (2681059015)
 • Carev (Klemento) Vicko, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2681059040)
 • Carev (Mijo) Ivanica, rođena 1909. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Kamen Split (2681060036)
 • Carev (Roko) Kuzmo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mostar (2681059039)
 • Cecić (Ante) Petar, rođen 1907. Hrvat, poginuo od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2678042007)
 • Cecić (Marin) Uroš, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2676033056)
 • Cega (Srećko) Ante, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kod Ljubljane (2682067045)
 • Celić (Krsta) Petar, rođen 1906. Hrvat, umro od Italijana 1945. U logoru, Italijanski logor (2695022023)
 • Cicerić (Ante) Stipe, rođen 1892. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. U direktnom teroru, Postrana (2682063030)
 • Cikatić (Lovro) Marin, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682063057)
 • Cipčić (Mijo) Neđeljko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675030022)
 • Ciprita (Dujo) Mijo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Bihać (2679048015)
 • Cokarić (Ante) Kažimir, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna Gora (2679050018)
 • Cokarić (Ante) Marin, rođen 1898. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Stobreč (2679050001)
 • Cokarić (Jakov) Tomislav, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Kosovo Polje (2679050010)
 • Cokarić (Marin) Anđelko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, U Bosni (2679050007)
 • Colja (Franc) Alojz, rođen 1896. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. U logoru, Italijanski logor (1720035006)
 • Crljen (Paško) Nino, rođen 1914. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2703093007)
 • Crmarić (Mate) Marin, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2682064034)
 • Crmarić (Nikola) Ivan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682064038)
 • Culić (Nn) Dušan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675028040)
 • Cvetko (Nn) Galiot, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Split (2675028029)
 • Cvitanović (Ante) Vicko, rođen 1889. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678042038)
 • Cvitanović (Ive) Valentin, rođen 1927. Hrvat, ubijen 1943. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Zenica (2671007018)
 • Cvitković (Mato) Frano, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sutjeska (2671005001)
 • Čarvila (Luka) Ivo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sečevica (2672012037)
 • Časar (Josip) Vitomir, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2674021008)
 • Čavka (Stipe) Nikola, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Poginuo ispod Klisa (2682063097)
 • Čelan (Jozo) Mate, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Glamoč, Bosna (2670004037)
 • Čenan (Petar) Mato, rođen 1916. Hrvat, ubijen 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Vojka (2678044010)
 • Čerina (Grgo) Jakov, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kljaci Travnik (2681061015)
 • Čerina (Ivan) Mate, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1941. u zatvoru, Trogir (2674018010)
 • Čerina (Jozo) Jerko, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681061004)
 • Čerina (Jozo) Marko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681061003)
 • Čerina (Marin) Jozo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Duvno (2681061012)
 • Čerina (Martin) Jozo, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Romanija (2682064023)
 • Čerina (Nikola) Ivo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681061006)
 • Čerina (Tomo) Tomo, rođen 1919. Hrvat, ubijen 1941. u NOBu, Sinj Ruduša (2681061071)
 • Čerine (Ivan) Petar, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1943. u NORu, Oklaj (2681062043)
 • Černa (Mate) Luka, rođen 1911. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Solin (2682064022)
 • Čičević (Ante) Dragutin, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vela Luka (2676033028)
 • Čičin-Šain (Fortunato) Srećko, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Zadvarje (2678043034)
 • Čić (Martin) Pavao, rođen 1880. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680055069)
 • Čilaš (Marko) Anto, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2681062044)
 • Čolak (Marto) Ante, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Maovica kod Vrlike (2688106015)
 • Čosić (Marko) Mijo, rođen 1902. Hrvat, umro 1945. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Split (2674022001)
 • Čović (Stjepan) Ivan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Oko Kupresa (2683070019)
 • Čović (Šimun) Ante, rođen 1913. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070049)
 • Čović (Šimun) Jozo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Oko Prozora (2683070050)
 • Čudina (Jerko) Petar, rođen 1899. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070044)
 • Čudina (Marko) Marin, rođen 1922. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Zemun Sajmište (2683070051)
 • Čuk (Jakov) Petar, rođen 1921. Hrvat, poginuo od Italijana 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2674020064)
 • Čukušić (Jure) Ante, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2661015029)
 • Čulap (Mate) Stipan, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Palača-Knin (2679047029)
 • Čulić (Andrija) Ivo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2678040039)
 • Čulić (Ante) Branko, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678043022)
 • Čulić (Ante) Ivo, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, 20.proleterska diviz (2676033037)
 • Čulić (Ante) Marica, rođena 1914. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678043023)
 • Čulić (Ante) Slavko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Titovo Užice (2676033038)
 • Čulić (Ante) Vinko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Gata (2678043024)
 • Čulić (Jozo) Ivan, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vrlika (2675026004)
 • Čulić (Luka) Dušan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678043005)
 • Čulić (Marin) Igor, rođen 1944. Hrvat, umro 1944. u zbijegu, El Shatt (El Šat), Egipat (2674019027)
 • Čulić (Mate) Petar, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2675025016)
 • Čulić (Mijo) Karmelo, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin Kijevo (2847071003)
 • Čulin (Petar) Andrija, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mostarski odred (2516147007)
 • Čulin (Stipe) Jure, rođen 1900. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Lepoglava (2670003029)
 • Čurepić (Vjekoslav) Lovro, rođen 1934. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Solin, Split (2681062027)
 • Čurković (Ante) Edo, rođen 1925. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Split (2673017022)
 • Čurković (Ante) Srećo, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Omiš (2673017021)
 • Čurković (Božo) Ivan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sutorina Muč (2671005032)
 • Čurlin (Stipo) Jozo, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Drniš (2681059012)
 • Čurlin (Šimun) Domjanko, rođen 1943. Hrvat, umro 1944. u zbijegu, El Shatt (El Šat), Egipat (2681059025)
 • Čurlin (Šimun) Ruža, rođena 1941. Hrvatica, umrla 1944. u zbijegu, El Shatt (El Šat), Egipat (2681059026)
 • Ćićerić (Ante) Mila, rođena 1911. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Slavonski Brod (2679049070)
 • Ćićerić (Ante) Petar, rođen 1892. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. U direktnom teroru, Podstrana (2679049040)
 • Ćićerić (Ante) Stipe, rođen 1892. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Podstrana (2679049075)
 • Ćićerić (Frane) Marin, rođen 1897. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Podstrana (2679049074)
 • Ćićerić (Luka) Ante, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679049046)
 • Ćićerić (Petar) Ante, rođen 1925. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. U direktnom teroru, Podstrana (2679049041)
 • Ćićević (Ivan) Fabljan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod Kolašina (2679049017)
 • Ćićević (Ivanko) Ivan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Rakek (2679049016)
 • Ćukušić (Ivan) Ante, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod Vrlike (2682064061)
 • Ćulić (P.) Jela, rođena 1938. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Split (2676033055)
 • Ćulić (P.) Zdravko, rođen 1941. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Split (2676033054)
 • Ćulić (Vican) Zorka, rođena 1918. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676033053)
 • Ćurković (Stole) Ana, rođena 1906. Hrvatica, umrla od Italijana 1944. pri deportaciji, Gornji Bitalić (2852044018)
 • Dadić (Ivan) Ilija, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Knin (2678044035)
 • Dadić (Josip) Vicko, rođen 1888. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Maovice (2688109001)
 • Dadić (Jure) Miroslav, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drniš (2670001013)
 • Damjanov (Dujo) Anto, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Lapovo Batočina (2681059010)
 • Damjanov (Ivan) Anto, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, 9div.spl. bri. (2681059046)
 • Damjanov (Marko) Boris, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1943. u NOBu, Selce brač (2681059023)
 • Damjanov (Špiro) Ivan, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kaštel Kambelovac Split (2681059047)
 • Damljanović (Jerko) Špiro, rođen 1883. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678039018)
 • Deković (Ante) Rajna, rođena 1920. Hrvatica, ubijena 1945. U direktnom teroru, Nepoznato (0906008038)
 • Deković (Ivan) Marija, rođena 1913. Hrvatica, streljana 1943. U direktnom teroru, Trogir (2182003026)
 • Deković (Petar) Marija, rođena 1905. Hrvatica, ubijena 1941. U direktnom teroru, Nepoznato (0906008039)
 • Delale (Anto) Drago, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2681062006)
 • Delale (Anto) Nikola, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2681062005)
 • Delale (Jozo) Anton, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2681062004)
 • Delić (Ante) Ivan, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Grahovo (2676033018)
 • Delić (Dujo) Slavko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mostar (2676032040)
 • Delić (Ilija) Ante, rođen 1904. Hrvat, umro 1944. u zatvoru, Split (2670003082)
 • Delić (Marko) Josip, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2678041067)
 • Delić (Nn) Draga, rođena 1888. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680056009)
 • Delić (Petar) Vjekoslav, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Široki Brijeg (2674023009)
 • Delić (Šimun) Mare, rođena 1904. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680055009)
 • Delmaštre (Frane) Ivo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Otavica Drniš (2677034061)
 • Devivi (Dujo) Ive, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2675029019)
 • Devivi (Ive) Slavko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2675029020)
 • Despalatović (Ivan) Blaž, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Livno (2674019024)
 • Despotović (Petar) Petar, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Bjelovac (2663042010)
 • Despotović (Šimun) Ante, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Knin (2663042017)
 • Dešković (Hrvoje) Oskar, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Široke Šibenik (2675026014)
 • Dešković (Mate) Miroslav, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Ostrvica (2671008033)
 • Dević (Ante) Filip, rođen 1876. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2595122013)
 • Didić (Mate) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2674020042)
 • Didovič (Dragutin) Tonči, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (2680058033)
 • Dijan (Vladimir) Mirko, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2674024011)
 • Dimić (Josip) Rozario, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, B.Grahovo (2672010028)
 • Dimić (Mate) Mario, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kočevje (2675026023)
 • Dimić (Nn) Mande, rođena 1887. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2671008046)
 • Diminić (Nn) Querino, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Pripadnik no vojske (2780003003)
 • Dodić (Josip) Vicko, rođen 1898. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Nepoznato (2676033029)
 • Dodoja (Jozo) Dušan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2674019005)
 • Dokić (Nikola) Radoje, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Studenica (2671008039)
 • Dokić (Nikola) Vojko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Brčko (2671008038)
 • Dolci (Elio) Aldo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2671008058)
 • Dolci (Elio) Edi, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Cincar Bosna (2671008059)
 • Doležal (Ivan) Adolf, rođen 1921. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Solin (2674020046)
 • Doležal (Ivan) Tadija, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vlašić (2674020048)
 • Doležal (Ivan) Tomislav, rođen 1925. Hrvat, poginuo od Italijana 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Bari Italija
 • Domaret (Ante) Stojan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu Babino Polje (2824041008)
 • Domić (Ivan) Vesela, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Pag (2679048007)
 • Domić (Mate) Marin, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2679048024)
 • Domljanović (Marin) Jerolim, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Ažanovo kod Pri (2819005054)
 • Domljanović (Marin) Jerolim, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Kozjak-Kijevo (2679052066)
 • Domljanović (Petar) Ante, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Majevica-Bosna (2679052065)
 • Dorić (Ivan) Ante, rođen 1906. Hrvat, umro od bolesti 1944. U NOBu, Malta (2678039013)
 • Dorić (Jozo) Nikola, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679048014)
 • Dragičević (Ante) Tonka, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Duvno (2679047013)
 • Dragićević (Petar) Ivica, rođena 1944. Hrvatica, ubijena od ustaša 1945. nepoznato, Doboj (2670003083)
 • Dragunić (Filip) Luka, rođen 1895. Hrvat, umro 1943. u zatvoru, Zagreb (2393119024)
 • Dragunić (Luka) Mirko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Strozanci (2393119025)
 • Drašković (Anto) Ljubomir, rođen 1924. Hrvat, ubijen 1943. U zatvoru, Solin (2762030004)
 • Drašković (Anto) Marija, rođena 1919. Hrvatica, ubijena 1944. U zatvoru, Solin (2762030005)
 • Drašković (Anto) Zdravko, rođen 1915. Hrvat, ubijen 1943. U zatvoru, Solin (2762030003)
 • Drašković (Lovro) Mirko, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1942. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Šibenik (2824046031)
 • Drašković (Nikola) Lovro, rođen 1872. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Labin (2682063007)
 • Dražin (Anto) Joška, rođena 1941. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Sutjeska (2681060047)
 • Dražin (Frano) Dujo, rođen 1908. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Kam. (2681060055)
 • Dražin (Jakein) Anto, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681060045)
 • Dražin (Javorka) Šimun, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681060019)
 • Dražin (Ljubo) Krmela, rođena 1915. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2681060046)
 • Dražin (Šime) Blaženka, rođena 1941. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Sutjeska (2681060044)
 • Drnas (Božo) Bože, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U Bosni u 4 ofa (2682067006)
 • Drnas (Božo) Jozo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Žrnovnice (2682067008)
 • Drnas (Božo) Nediljko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna Gora (2682067007)
 • Drnas (Ivan) Slavko, rođen 1905. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Mravinice (2682067025)
 • Drnas (Nn) Ante, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2673016006)
 • Drnas (Šimun) Augustin, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2682067023)
 • Družević (Luka) Zoran, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drvar (2676032055)
 • Dude (Blaž) Ante, rođen 1897. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. U NOBu, kod Trsta Italija (2097015050)
 • Dude (Ivan) Miro, rođen 1938. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Labin (kod Trogira), Split (2682063040)
 • Dude (Ivan) Šime, rođena 1912. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Labin (2682063041)
 • Dude (Martin) Ante, rođen 1935. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Solin, Split (2682063047)
 • Dude (Martin) Ivica, rođen 1931. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. nepoznato, Solin, Split (2682063046)
 • Dude (Silvestar) Miloš, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na Sutjesci (2682063086)
 • Dude (Stipe) Petromila, rođena 1915. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2682063099)
 • Duilo (Paške) Jordan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Duvno (2678043010)
 • Dujmić (Stjepan) Mirko, rođen 1917. Hrvat, ubijen 1941. U direktnom teroru, Sinj Ruduša (2675026027)
 • Dujmovič (Tomo) Karlo, rođen 1899. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Glamoč-Bosna (1771005004)
 • Dujmović (Ivan) Branko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kaštel Sućurac (2495031014)
 • Dujmović (Ivan) Dušan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vis (2495031016)
 • Dujmović (Ivan) Josip, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Berane (2495031012)
 • Dujmović (Ivan) Katarina, rođena 1900. Hrvatica, ubijena 1942. U zatvoru, Šibenik (2495031011)
 • Dujmović (Ivan) Marija, rođena 1924. Hrvatica, ubijena 1941. U direktnom teroru, Trogir (2495031015)
 • Dujmović (Ivan) Mate, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2495031017)
 • Dujmović (Ivan) Stipe, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Babin Potok (2495031013)
 • Dujmović (Mate) Ivan, rođen 1898. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Šibenik (2495031010)
 • Dumanić (Ante) Mirko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Crna Gora (2671006001)
 • Dumanić (Jakov) Mirko, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Split (2676033078)
 • Dumanić (Jakov) Paško, rođen 1888. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Šibenik (2670002036)
 • Dumanić (Marin) Zora, rođena 1917. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Lovreć (2677035058)
 • Dumanić (Paško) Jakša, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Oko Šibenika (2670002037)
 • Dumanić (Stipe) Jozo, rođen 1921. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Šibenik (2677035006)
 • Dumanić (V.) Božidar, rođen 1917. Hrvat, streljan 1942. u zatvoru, U Šibeniku (2671007074)
 • Dumanić (Vicko) Mario, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drvar (2671007075)
 • Dumičić (Petar) Dušan, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, kod Konjica (2679049036)
 • Dumičić (Petar) Ljubo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mostar (2679049038)
 • Dumičić (Petar) Vinko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Donji Lapac (2679049037)
 • Duplančić (Ante) Vojko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Cista-Provo (2676031020)
 • Duplančić (Duje) Miro, rođen 1926. Hrvat, nestao 1945. u NOBu, Nepoznato (2678042030)
 • Duplančić (Dujo) Jozo, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2674024027)
 • Duplančić (Frane) Ante, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2677035034)
 • Duplančić (Josip) Josip, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2678039012)
 • Duplančić (Kajo) Ivo, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, 9. dalmatinska (2677035069)
 • Duplančić (Luka) Branko, rođen 1921. Hrvat, ubijen od Nemaca 1941. u NOBu, Sinj (2670002020)
 • Duplančić (Luka) Palmina, rođena 1915. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670002021)
 • Duplančić (Marin) Josip, rođen 1893. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split novo groblje (2673017005)
 • Duplančić (Mate) Branko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Gačkom (2676033025)
 • Duplančić (Mate) Stjepan, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676033077)
 • Duplančić (Pavo) Ane, rođena 1880. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674023022)
 • Duplančić (Petar) Marija, rođena 1905. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2677035035)
 • Duplančić (Petar) Milorad, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1943. U NORu, Nepoznato (2673017026)
 • Duplančić (Petar) Stanko, rođen 1928. Hrvat, nestao od Nemaca 1943. u logoru, Njemački logor (2678042034)
 • Durdov (Ilija) Paško, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Stupnik (2615030008)
 • Duša (Andrija) Boris, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznata jedinica (2677037028)
 • Duvnjak (Nikola) Ivica, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Jabuka (2671005014)
 • Dvornik (Ante) Lovre, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u zatvoru, Golubić (2678043026)
 • Dvornik (Ante) Miloš, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2678041073)
 • Dvornik (Ante) Miloš, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Slavonija (2765059011)
 • Dvornik (Antun) Vinko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kalnovo (2678044033)
 • Dvornik (Antun) Vitomir, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2678044034)
 • Dvornik (Dominiko) Ante, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Split (2679045049)
 • Dvornik (Ivan) Gordana, rođena 1930. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2676032024)
 • Dvornik (Ivan) Komoran, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gračac (2671007035)
 • Dvornik (Ivan) Konorad, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gračac (2646016031)
 • Dvornik (Ivan) Sava, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676032026)
 • Dvornik (Ivan) Šime, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2679045037)
 • Dvornik (Ivan) Tomislav, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676032025)
 • Dvornik (Jero) Jozo, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Maovice-voline (2679045008)
 • Dvornik (Jero) Milivoj, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Volika (2679045007)
 • Dvornik (Jozo) Davor, rođen 1937. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2679045041)
 • Dvornik (Jozo) Mirjana, rođena 1939. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2679045042)
 • Dvornik (Jozo) Tihomir, rođen 1934. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2679045040)
 • Dvornik (Stipan) Tonka, rođena 1903. Hrvatica, poginula 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676032027)
 • Dvornik (Šimun) Tonka, rođena 1910. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679045039)
 • Dvornik (Vicko) Tonči, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Itolip (2678040008)
 • Dželalija (Paško) Mate, rođen 1914. Hrvat, ubijen od Nijemaca 1944 u direktnom teroru, Sunjska greda (2682063049)
 • Džonlić (Luka) Velko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Koprivica,Klis (2670004027)
 • Đirlić (Marko) Ante, rođen 1908. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Zemunik (2684074016)
 • Đirlić (Nn) Vijera, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Poginula u borbi (2673013002)
 • Đukić (Veljko) Miloš, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2673017049)
 • Ečim (Jure) Božo, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Crna Gora (2680053027)
 • Ečim (Jure) Luka, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna Gora (2680053028)
 • Ekštajn (Josip) Vlatko, rođen 1892. Hrvat, nestao 1943. nepoznato, Nepoznato (1548095002)
 • Elez (Vicko) Pavao, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2671008037)
 • Erceg (Anto) Ivan, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Oko Trsta (2680055060)
 • Erceg (Dujo) Ivan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, K: gomilica (2680057043)
 • Erceg (Ivo) Mato, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Lukovac-Koprivnica (2711144012)
 • Erceg (Lovro) Božidar, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Split (2671005008)
 • Erceg (Lovro) Vjekoslav, rođen 1920. Hrvat, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Njemački logor (2671005007)
 • Erceg (Nikola) Ivo, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1943. u NORu, Livno (2703093012)
 • Ercegović (Blažo) Ante, rođen 1921. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Split (2674022012)
 • Ercegović (Blažo) Dinko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Hercegovina (2674022014)
 • Ercegović (Blažo) Vlaho, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Hercegovina (2674022013)
 • Ercegović (Dušan) Ivo, rođen 1924. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Krilo.jasenice (2675025018)
 • Ercegović (Ivan) Milenko, rođen 1914. Hrvat, ubijen 1943. u NOBu, Split (2672010015)
 • Ercegović (Ivan) Slavko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drvar (2672010016)
 • Ergel (Ferdinando) Artur, rođen 1898. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Tičevo (2678040048)
 • Erljen (Paško) Nikola, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2769091061)
 • Ermino (Petar) Antica, rođena 1880. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676032053)
 • Ester (Mardehaj) Hajon, rođena 1884. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Đakovo (0848019007)
 • Eterović (Ante) Karlo, rođen 1914. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. u NOBu, Klano Trst Italija (2678041006)
 • Eterović (Jure) Frano, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Imotski (2679045030)
 • Eterović (Jure) Jozo, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2679045029)
 • Eterović (Jurije) Frane, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nazadvarje (0859023007)
 • Eterović (Jurije) Jozo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Slavonski Brod (0859023006)
 • Eterović (Juro) Ljubo, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Milna (2678041068)
 • Fabjanac (Marin) Danica, rođena 1918. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671005054)
 • Ferić (Mate) Veljko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Imotskog (2671008034)
 • Ferić (Paško) Ivo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2677037013)
 • Filipović (Petar) Nediljko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Zelengora (2680054007)
 • Foretič (Marin) Vinko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Karlobag (2671007049)
 • Foretić (Marin) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na okeanu (2674023026)
 • Foretić (Marin) Vinko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Korčula (2674023025)
 • Foretić (Miko) Dražen, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Brač (2671005010)
 • Foretić (Spasoje) Augustin, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2674018011)
 • Franić (Dujo) Srećko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Slavonski Brod (2679048010)
 • Franić (Tomo) Božica, rođena 1886. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Blizina Splita (2679048009)
 • Frankini (Lucijan) Nikola, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Kod Lušaka (2671005055)
 • Frankini (Lucijan) Žarko, rođen 1925. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Buchenwald (2671005056)
 • Frva (Henrik) Želimir, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2672012089)
 • Gabelić (Ante) Andro, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 9 hercegovačka briga. (2682066031)
 • Gabrić (Mato) Krešimir, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drvar-desant (2679045022)
 • Gabrić (Mato) Petar, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2680053006)
 • Gabrić (Nikola) Marin, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno Gornje (2680053002)
 • Gale (Jakov) Veljko, rođen 1921. Hrvat, umro od Italijana 1945. U NOBu, Andrija Italija (2677035074)
 • Gale (Jure) Marko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Gornje Srinjine (2674024001)
 • Gale (Marko) Ivan, rođen 1900. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Vrgovac (2677035028)
 • Galić (Ivan) Rade, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Sutjeska (2672009030)
 • Galić (Jozo) Jozo, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2676032062)
 • Galić (Matin) Jakša, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zadvorje (2676033031)
 • Galić (Petar) Božo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod drniša (2671007064)
 • Galić (Petar) Jozo, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Petrovo Polje (2678038011)
 • Gamulin (Stjepan) Ćiril, rođen 1903. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Split (2762024022)
 • Gančević (Ivan) Stipo, rođen 1883. Hrvat, ubijen 1943. u logoru, Molet (2681060009)
 • Gančević (Martin) Anto, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Korčula (2681060028)
 • Gančević (Stipo) Stipo, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, K. kam. Split (2681060010)
 • Ganza (Petar) Pavao, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznata jedinica (2677034024)
 • Garić (Nn) Jozo, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1941. u aprilskom ratu 1941 god., Split (2675028004)
 • Garić (Vladimir) Ante, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2675030027)
 • Gastović (Jakov) Dinko, rođen 1903. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2831035040)
 • Gastović (Jakov) Dinko, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zvečen omiš (2770001012)
 • Gašparević (Tomo) Anton, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672010038)
 • Gašpić (Ante) Jozo, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Livno (2670003005)
 • Gazde (Ivan) Pero, rođen 1934. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2670003084)
 • Giljanović (Marko) Ivan, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2670004030)
 • Gimičić (Petar) Nikola, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Mosički odred (2688107008)
 • Gizdić (Frano) Vjekoslav, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2681061048)
 • Gizdić (Luka) Neđelka, rođena 1911. Hrvatica, poginula 1941. U NOBu, Mosorski odred (2682065004)
 • Gizdić (Stipe) Martin, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2682067012)
 • Gjeldun (Benedet) Ivana, rođena 1883. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676032063)
 • Glavan (Petar) Mile, rođen 1917. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2729052024)
 • Glavina (Nikola) Joško, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Mosorski odred (2682065018)
 • Glavinović (Ante) Zoran, rođen 1922. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. u direktnom teroru, Podstrana (2679049033)
 • Glavurtić (Josip) Krasana, rođena 1929. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Split (2216111009)
 • Glavurtić (Josip) Nađa, rođena 1935. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Split (2216111011)
 • Glibota (Ivan) Jela, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Lovreć (2630050007)
 • Glibota (Ivan) Lenka, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Mrnjavci (2678041075)
 • Glumac (Petar) Vlado, rođen 1915. Hrvat, umro 1942. u NOBu, Jelsa-hvar (2679045050)
 • Goisavić (Ivan) Visko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Glamoč bosna (2673017006)
 • Golić (Petar) Jozo, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drniš (2674022015)
 • Goluža (Boško) Marijan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Grobljinsko Pol (2677035019)
 • Goluža (Boško) Vinko, rođen 1926. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Dachau (2677035020)
 • Gorjan (Elizabeta) Lavoslava, rođena 1912. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2676033071)
 • Gospodinović (Šime) Šime, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Split (2517157002)
 • Gotovac (Nn) Ljiljana, rođena 1929. Hrvatica, poginula 1943. U NORu, Nepoznato (2675028003)
 • Grabić (Josip) Ljubo, rođen 1922. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Gravina (2674024012)
 • Grabić (Marko) Mate, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Putišić-dolac (2674024020)
 • Grabovac (Nikola) Nikola, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678042010)
 • Granić (Ivan) Luka, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, U zagrebu (2679046050)
 • Graovac (Marko) Hrvoje, rođen 1925. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Nemački logor (2677037008)
 • Grbovac (Nikola) Čedna, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Kosovo kod knin (2678042009)
 • Grčić (Šime) Maksim, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Gacko 5.ofanziv (2677037037)
 • Gregov (Roko) Adam, rođen 1914. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Preko-ok. zadra (2679045026)
 • Grgan (Anto) Božo, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Srem (0105007015)
 • Grgić (Andrija) Tona, rođena 1907. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Starigrad (2682066005)
 • Grgić (Marinko) Joško, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vrlika (2682066006)
 • Grgić (Nikola) Mato, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Lika (2764049011)
 • Gridžilo (Marcelo) Miro, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2678038012)
 • Grnjica (Ante) Ćiril, rođen 1936. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Mosorski odred (2682065012)
 • Grnjica (Marin) Ante, rođen 1893. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mosorski odred (2682065013)
 • Grubić (Frane) Zvonimir, rođen 1910. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Mathausen (2682066041)
 • Grubić (Ivan) Mate, rođen 1868. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Ell shatt egipat (2682066003)
 • Grubić (Lovre) Ante, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vrlika (2682066004)
 • Grubić (Marin) Martin, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Dimlije kod Pla (2682063083)
 • Grubić (Marko) Milivoj, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Biokovo (2682066017)
 • Grubić (Mate) Veselko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Poginuo u vrlici (2682063075)
 • Grubić (Mijo) Klimento, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Poginuo u zemunu (2682063052)
 • Grubić (Mijo) Nedeljko, rođen 1907. Hrvat, ubijen od Nemaca 1941. u logoru, Lepoglavci (2682063051)
 • Grubić (Stipe) Anđelko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Poginuo na Pelješcu (2682063053)
 • Grubišić (Ante) Ivan, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kod glamoča (2682064042)
 • Grubišić (Dujo) Davor, rođen 1940. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Zelengora (2682064046)
 • Grubišić (Dujo) Dujo, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2682064043)
 • Grubišić (Dujo) Grgo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod jablanice (2682064044)
 • Grubišić (Grgo) Ivan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, 20 divizija (2671005027)
 • Grubišić (Ivan) Nikola, rođen 1901. Hrvat, ubijen od četnika 1941. U direktnom teroru, Lika (2680058006)
 • Grubišić (Jakov) Stipe, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. u zatvoru, Šibenik (2825049055)
 • Grubišić (Marcel) Nikša, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Klano (2678041010)
 • Grubišić (Martin) Vican, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Duvno (2682064047)
 • Grubišić (Nn) Iko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2680057053)
 • Grubišić (Pavo) Marija, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1945. U NOBu, Blato-korčula (2197018014)
 • Grubišić (Spiro) Vinka, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1945. U NOBu, Zelengora (2682064045)
 • Grubšić (Zojo) Miroslava, rođena 1928. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Zemun Sajmište (2681062019)
 • Grujica (Anto) Mate, rođen 1899. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno g. (2680053010)
 • Grujica (Jakov) Ivan, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno g. (2680053008)
 • Grujica (Jakov) Milenko, rođen 1925. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Sitno g. (2680053009)
 • Grujica (Jakov) Špiro, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Hercegovina (2680053007)
 • Grujica (Marin) Luka, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrdovo (2680053005)
 • Grupišić (Ivan) Kata, rođena 1887. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Zemun Sajmište (0907018052)
 • Grvić (Ante) Ivan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2679052034)
 • Guberina (Marko) Dušan, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Radučić revenik (2859013005)
 • Gubić (Petar) Vojo, rođen 1875. Hrvat, umro 1943. u zatvoru, Split (2677034051)
 • Gudić (Grgo) Mate, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U borbi na sutjesci (2665073054)
 • Gudić (Grgo) Mato, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2832046013)
 • Habuzin (Filip) Josip, rođen 1889. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Split (2672009050)
 • Halat (Juro) Nikola, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2519181014)
 • Hell (Vilim) Stjepan, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Drniš (2675027022)
 • Herendić (Andrija) Eduard, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Slavonske jedinice (2843019020)
 • Hraste (Ante) Jure, rođen 1908. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Split (2678042024)
 • Hruška (Ciril) Milan, rođen 1920. Hrvat, umro od Italijana 1944. U NOBu, Taranta italija (1870015001)
 • Hržić (Augustin) Jerko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vrlika (2517152008)
 • Hržić (Augustin) Lukrica, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Štab dinarskog odred (2517152009)
 • Hužina (Mate) Ana, rođena 1901. Hrvatica, poginula 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2682063021)
 • Ilić (Ivan) Ante, rođen 1907. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. U logoru, Italijanski logor (2677037006)
 • Ima (Mijo) Anto, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2681060020)
 • Ivančić (Ante) Vjekoslav, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nikšić (2768083002)
 • Ivančić (Ante) Zvonko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Vojna jed. nov (2768083003)
 • Ivančić (Anto) Paško, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Split (2671005013)
 • Ivančić (Dujo) Miro, rođen 1918. Hrvat, ubijen 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Klis (2671007058)
 • Ivančić (Ivan) Damir, rođen 1928. Hrvat, umro 1945. nepoznato, Gruma (2678043015)
 • Ivančić (Josip) Vesela, rođena 1920. Hrvatica, poginula 1942. U NOBu, Crna gora (2671005012)
 • Ivančić (Mate) Ante, rođen 1892. Hrvat, ubijen 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Zenica (2672012081)
 • Ivančić (Mate) Ante, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1945. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Split (2672012084)
 • Ivančić (Mate) Vjekoslav, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Duubrovnik (2672012082)
 • Ivančić (Mate) Zvonko, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2672012083)
 • Ivančić (Mato) Ante, rođen 1892. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Zenica (2768083001)
 • Ivančić (Šimun) Stjepan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Grahovo drvar (2673017028)
 • Ivanišević (Ivan) Mirko, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679052121)
 • Ivanišević (Juro) Ante, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Duvno (2677035059)
 • Ivanišević (Kaja) Dalibor, rođen 1940. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Nepoznato (2675029049)
 • Ivanišević (Karlo) Marin, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Sr bosna (2678043002)
 • Ivanišević (Karlo) Vjekoslav, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sr bih (2678043003)
 • Ivanišević (Luko) Jozo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Sutjeska (2677035060)
 • Ivanišević (Luko) Slavica, rođena 1921. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Metković (2677035061)
 • Ivanišević (Marin) Ivo, rođen 1923. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Mathausen (2676032019)
 • Ivanišević (Šimun) Milan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Grohote (2678044013)
 • Ivanko (Ante) Milivoj, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Oplačan-duvno (2671007036)
 • Ivanović (Jure) Jakov, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Krivodol-imotsk (2674022028)
 • Ivanović (Nn) Bruno, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Knin (2762024010)
 • Ivanović (Stjepan) Velko, rođen 1921. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Srb (2678042025)
 • Ivica (Dujo) Ivanica, rođena 1916. Hrvatica, umrla 1944. u NOBu, Livno (2713008017)
 • Ivica (Marin) Ivan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2674018017)
 • Ivica (Pavo) Ivan, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kotlenica (2676031031)
 • Ivić (Duje) Nikola, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682066014)
 • Ivić (Martin) Ljubomir, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2682066016)
 • Ivić (Pavo) Ferdinand, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2674020067)
 • Ivić (Vilim) Dragutin, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Plan.javorka (2822027004)
 • Jadić (Janja) Šimun, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678042040)
 • Jadić (Juraj) Ivanka, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Split (2678042042)
 • Jadrić (Ivan) Ante, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrlika-vukovića (2676031004)
 • Jadrić (Jakov) Jakov, rođen 1916. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. u NOBu, Trst italija (2663042034)
 • Jagnić (Mate) Milivoj, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2670003016)
 • Jakaša (Dalibor) Aljoša, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2727030012)
 • Jakaša (Šimun) Stipe, rođen 1869. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673016005)
 • Jakovac (Mate) Ivan, rođen 1900. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. U direktnom teroru, Podstrana (2679049064)
 • Jakšić (Marko) Žarko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2769095010)
 • Jakulj (Nn) Jakov, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675025022)
 • Jakulj (Petar) Jure, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Podstrana (2679049099)
 • Jakus (Nikola) Jozo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2677036024)
 • Jankov (Jure) Marin, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, U bosni (2682063096)
 • Janković (Jerko) Ivan, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Bihać (2673017048)
 • Janjić (Mato) Petar, rođen 1909. Hrvat, ubijen 1942. kod kuće, Solin (2680058022)
 • Javorčić (Ante) Bartul, rođen 1921. Hrvat, ubijen 1943. u NOBu, Klis (2679052079)
 • Javorčić (Ante) Ivo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kupres (2679052045)
 • Javorčić (Ante) Luka, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na sutjesci (2679052041)
 • Javorčić (Ante) Mate, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1943. u NOBu, Kod nevesinja (2679052037)
 • Javorčić (Ante) Vicko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na sutjesci (2679052042)
 • Javorčić (Blaž) Ivan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2679052047)
 • Javorčić (Ivan) Ante, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Zagreb (2679052043)
 • Javorčić (Marin) Martin, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nevesinja (2679052040)
 • Javorčić (Špiro) Jozo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2679052038)
 • Javoričić (Marin) Pave, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1943. u NOBu, Bosna (2679052039)
 • Jelačić (Dujo) Ante, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zrnovica (2677036016)
 • Jelačić (Fabijan) Ante, rođen 1923. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Dachau (2673014033)
 • Jelaska (Ante) Anka, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Nepoznato (2670003014)
 • Jelaska (Ante) Franka, rođena 1892. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670003044)
 • Jelaska (Ante) Petar, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1941. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Sinj (2670001015)
 • Jelaska (Josip) Marija, rođena 1895. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673016053)
 • Jelaska (Marin) Ivan, rođen 1902. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Buchenwald (2670004028)
 • Jelaska (Marin) Lenko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Trilj-split (2670002010)
 • Jelaska (Marinko) Lenko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Hrvatska (2672012075)
 • Jelaska (Mijo) Miljenko, rođen 1914. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Šibenik (2673016052)
 • Jelaska (Vicko) Galja, rođena 1932. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2670003045)
 • Jelaska (Vicko) Slobodan, rođen 1922. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Dachau (2670003042)
 • Jelaska (Vicko) Vojislav, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Široki brijeg (2670003043)
 • Jelaš (Nn) Drago, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Polača knin (2681061072)
 • Jelenković (Dujo) Ante, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Zagreb (2726012010)
 • Jelić (Anto) Anto, rođen 1875. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Šibenik (2519181005)
 • Jelić (Dujo) Joško, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Vis na brodu (2680056019)
 • Jelić (Dujo) Jozo, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682066036)
 • Jelić (Dujo) Stipe, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Okolina sinja (2682066035)
 • Jelić (Frano) Zdenko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod.sarajeva (2675025042)
 • Jelić (Nikola) Jozo, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Istra (2682066056)
 • Jelić (Stjepan) Bogdan, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vel.i m.vinice (2674018020)
 • Jeloska (Vicko) Vinko, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2682066018)
 • Jelovac (Krunoslav) Nenad, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Nepoznato (2673017030)
 • Jelović (Bariša) Ivan, rođen 1907. Hrvat, umro 1942. u zatvoru, Split (2678044001)
 • Jelović (Božo) Mara, rođena 1890. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2681062020)
 • Jerčić (Ivan) Ivanka, rođena 1937. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1943. nepoznato, Kaštel sućurac (2680055021)
 • Jerčić (Ivan) Petar, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Kaštel sućurac (2665073013)
 • Jerčić (Ivan) Tonči, rođen 1939. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. nepoznato, Kaštel sućurac (2680055022)
 • Jerčić (Jerolim) Marin, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Oko knina (2680055033)
 • Jerković (Ante) Bogoslav, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2679052026)
 • Jerković (Ante) Marko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Klis (2679052106)
 • Jerković (Ivan) Ivan, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U 5 ofanzivi (2679052025)
 • Jerković (Ivan) Jakov, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679052014)
 • Jerković (Jakov) Petar, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U 5 ofanzivi (2679052015)
 • Jerković (Marin) Ante, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679052036)
 • Jerković (Martin) Ivan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Milići (2679052003)
 • Jerković (Martin) Petar, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na sutjesci (2679052004)
 • Jerković (Nikola) Danko, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679052035)
 • Jerković (Nikola) Mirko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Mosor (2679052074)
 • Jerković (Stipan) Luce, rođena 1903. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670003055)
 • Jerkunica (Bartol) Ivan, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Klanc na granic (2680057021)
 • Jerkunica (Jure) Anto, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Mali lošinj (2680055003)
 • Jerkunica (Mato) Drago, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2680055024)
 • Jerkunica (Mato) Ivan, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gračac lika (2680055023)
 • Jerkunica (Mijo) Bartol, rođen 1870. Hrvat, ubijen 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057022)
 • Jerkunica (Nn) Jela, rođena 1884. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057023)
 • Jerkunica (Nn) Marija, rođena 1888. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680056002)
 • Jerkunica (Pavo) Damjan, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, K. srićurac (2680055013)
 • Jojić (Bariša) Milivoj, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Karlov han (2682063017)
 • Jojić (Bariša) Milivoje, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682063081)
 • Jojić (Bariša) Nedeljka, rođena 1910. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Solin sv. kajo (2682063082)
 • Jojić (Bariša) Živko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682063080)
 • Jojić (Kojo) Marija, rođena 1930. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Solin, split (2682063078)
 • Jojić (Mate) Lovro, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Oko livna (2682063079)
 • Jokulj (Stjepan) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod nevisinje (2679049092)
 • Jokulj (Stjepan) Luka, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod kolašina (2679049093)
 • Jonić (Ante) Ante, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Vaganj sinj (2673015023)
 • Josipović (Josip) Božidar, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Brač (2679045067)
 • Jovanović (Andrija) Slavko, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Podstrana (2679049091)
 • Jovanović (Ante) Marin, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelen gora (2679049003)
 • Jovanović (Luka) Ante, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2679049004)
 • Jovanović (Mate) Marin, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod Plevlaj (2679049005)
 • Jovanović (Miroslav) Alberto, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Podstrana (2679049048)
 • Jovanović (Miroslav) Olijen, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2679049049)
 • Jovanović (Trifun) Gracijela, rođena 1918. Hrvatica, umrla 1945. U NOBu, Duvno (2674022006)
 • Jozefović (Julije) Oskar, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1941. U direktnom teroru, Split (2827068032)
 • Juginović (Marin) Mate, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Dubrava (2678040024)
 • Jugov (Ive) Nikola, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Popina-lika (2696028034)
 • Juradin (Fabljan) Dragan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Knin (2679049015)
 • Juradin (Marin) Mate, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679049057)
 • Juras (Hijo) Miljenko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sinj (2683069003)
 • Juras (Hijo) Živko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod drniša (2683069002)
 • Juras (Marko) Dane, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2673015010)
 • Juras (Stipe) Vinko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Široki brijeg (2683069001)
 • Jurašin (Jozo) Anton, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Raško Polje (2681060042)
 • Juratović (Ladislav) Rajko, rođen 1930. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2462025019)
 • Jurdana (Eugen) Ana, rođena 1902. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Pl. majevica (0849030015)
 • Jurdana (Ivan) Adalbert, rođen 1900. Hrvat, umro od bolesti 1943. U NOBu, Višnjica-c.gora (0849030014)
 • Jurdon (Mate) Ana, rođena 1912. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2473005009)
 • Juretić (Božo) Ivan, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2661015031)
 • Juretić (Stipe) Miloš, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na sutjesci (2682065016)
 • Juretić (Stjepan) Josip, rođen 1897. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2682065019)
 • Juretin (Anto) Drago, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelen gora- c. (2680054015)
 • Juretin (Anto) Stipo, rođen 1914. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (2680054012)
 • Juretin (Ivan) Ivan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Hercegovina (2680053021)
 • Juretin (Stipe) Ante, rođen 1942. Hrvat, ubijen od Muslima 1944. U direktnom teroru, Donji dolac (2680054013)
 • Juretin (Stipo) Jela, rođena 1917. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Dolac donji (2680054014)
 • Juričić (Ivan) Stipe, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Andrijevica (2683070034)
 • Juričić (Matin) Petar, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Aržanovo (2683070040)
 • Juričić (Petar) Špiro, rođen 1901. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070041)
 • Jurić (Fabjan) Ante, rođen 1914. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (2682066040)
 • Jurić (Frane) Živko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Prugovo (2682066055)
 • Jurić (Ivan) Tomislav, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Starigrad na br (2682066034)
 • Jurić (Mato) Ljubo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na cincaru (2675029077)
 • Jurić (Petar) Bartul, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Moseć (2682066037)
 • Jurić (Stipe) Božidar, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2682066049)
 • Jurić (Šime) Josip, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Trogir (2813027005)
 • Jurišić (Andrija) Luka, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2680054031)
 • Jurjević (F.) Marin, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Komiža (2671007050)
 • Jurjević (Ivan) Dinla, rođen 1904. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Elšat egipat (2678042016)
 • Jurjević (Ivan) Duje, rođen 1891. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671007055)
 • Jurjević (Nn) Karmela, rođena 1912. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677037029)
 • Jurjević (P.) Vinko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Blijev-kanišnic (2671007054)
 • Jurjević (Paško) Ante, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Klis (2671006006)
 • Jurlin (Špiro) Nediljko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2680053032)
 • Kačunko (Anto) Silvestar, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Zalengora (2681062038)
 • Kalandrin (Ivan) Ante, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2673016048)
 • Kalebić (Ante) Nikola, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2674019043)
 • Kalebić (Marin) Anka, rođena 1911. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677037026)
 • Kalebić (Marin) Irena, rođena 1908. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677037027)
 • Kalinić (Bariša) Marin, rođen 1888. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055040)
 • Kalinić (Marin) Tonka, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680058040)
 • Kalinić (Pavo) Mario, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Strožanac (2670002006)
 • Kaliterna (Nn) Ivan, rođen 1870. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Nepoznato (2671008001)
 • Kaliterna (Petar) Ante, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Milna (2676032056)
 • Kaliterna (Stjepan) Grgo, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Na granici bosne i c (2678041071)
 • Kaliterna (Stjepan) Veljko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Bosna (2678041070)
 • Kanajet (Andrija) Ljubo, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Split (2675028023)
 • Kanajet (Andrija) Stipe, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Posušje (2675028024)
 • Kapetanović (Andrija) Lovro, rođen 1896. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Split (2676033049)
 • Kapor (Anto) Anto, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2681060057)
 • Kapor (Frano) Ivo, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2681060043)
 • Kapor (Jakov) Frano, rođen 1913. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2681060001)
 • Kapor (Jakov) Frano, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Zemun Sajmište (2681060002)
 • Kapor (Justo) Ivan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2681060016)
 • Karabatić (Nikola) Ante, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznata jedinica (2677037044)
 • Karaman (Blažo) Umbert, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Banova jaruga (2675029052)
 • Karaman (Ivan) Ivo, rođen 1937. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Solin, split (2682063077)
 • Karaman (Ivan) Marija, rođena 1932. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Solin, split (2682063076)
 • Karaman (Jure) Jure, rođen 1874. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Podstrana (2679049001)
 • Karaman (Jure) Vjekoslav, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2679049002)
 • Karaman (Juro) Ivan, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2681061052)
 • Karaman (Marko) Ilija, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Trst (2676031023)
 • Karamarko (Mate) Milan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (2676033059)
 • Karborić (Ante) Davor, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677034053)
 • Karborić (Ante) Tonči, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Ruma srem (2677034052)
 • Karmelić (Stipe) Stipan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bih (2672011013)
 • Kasandrić (Petar) Petar, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 9.splitska brigada (2625002022)
 • Kasper (Josip) Lazar, rođen 1906. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Knin (2674022010)
 • Kaštelančić (Ante) Dragan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Kod konjica (2679049080)
 • Kaštelančić (Ante) Fabljan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Zlopolje (2679049081)
 • Kaštelančić (Ante) Miljenko, rođen 1905. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Podstrana (2679049039)
 • Kaštelančić (Mijo) Ante, rođen 1884. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Podstrana (2679049083)
 • Kaštelančić (Nn) Ana, rođena 1913. Hrvatica, ubijena 1942. U direktnom teroru, Podstrana (2679049087)
 • Kaštelančić (Tomica) Ana, rođena 1918. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Kod nevesinja (2679049082)
 • Kaštelančić (Tomica) Ante, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Kod jablanice (2679049079)
 • Kaštelončić (Andrija) Vjekoslav, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, U splitu (2679049028)
 • Kaštelončić (Mate) Ivo, rođen 1926. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Podstrana (2679049030)
 • Katalinić (Ante) Marin, rođen 1886. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055019)
 • Katalinić (Špiro) Ivanka, rođena 1910. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677037016)
 • Katić (Ante) Frane, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Zagreb (2674024008)
 • Katić (Bariša) Nedeljka, rođena 1895. Hrvatica, umrla od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (2820014001)
 • Katić (Blaž) Vojimir, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin delmanja (2820014002)
 • Katić (Duje) Snježana, rođena 1940. Hrvatica, poginula 1943. prilikom bombardovanja, Labin, split (2682063010)
 • Katić (Ivan) Franjo, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Mostar (2777085010)
 • Katić (Jozo) Ante, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod nevesinja (2682064068)
 • Katić (Jozo) Ivo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681061024)
 • Katić (Jozo) Nikola, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod nevesinja (2682064067)
 • Katić (Marin) Ante, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Sinj (2682064066)
 • Katić (Marin) Ivo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2681062029)
 • Katić (Martin) Srećko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2681061045)
 • Katić (Mate) Ante, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod imotskog (2682064065)
 • Katić (Mate) Jerko, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod konjskog (2682064051)
 • Katić (Nikola) Antica, rođena 1895. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Solin split (2681061025)
 • Katić (Petar) Ivka, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Mić (2682064069)
 • Katić (Petar) Marija, rođena 1908. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2673017033)
 • Katić (Špiro) Kajo, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Golubić (2682064013)
 • Katunarić (Ante) Marin, rođen 9999. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Drniš (2850020020)
 • Katunarić (Josip) Bepica, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Split (2672010036)
 • Katunarić (Marin) Jerko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom bombardovanja, Split (2676031013)
 • Katunarić (Paško) Jozo, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2672010037)
 • Katunarić (Vicko) Života, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Šibenik (2672011014)
 • Katušić (Ivan) Ivan, rođen 1912. Hrvat, umro 1945. u logoru, Split (2678039017)
 • Keća (Jura) Ante, rođen 1925. Hrvat, poginuo od ustaša 1943. U NOBu, Gradina kod jasenovca (2673017047)
 • Kegalj (Jure) Josip, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Biokovo (1634081039)
 • Kekez (Šimun) Anđelko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2677037038)
 • Kero (Jakov) Petar, rođen 1902. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, K. sućurac (2682063022)
 • Kerum (Anton) Stjepan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2680057042)
 • Kerum (Juro) Jela, rođena 1915. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677037012)
 • Kerum (Nn) Jakov, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2677037011)
 • Kesić (Marin) Anka, rođena 1896. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679045001)
 • Kesić (Stjepan) Božo, rođen 1911. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Kod drniša (2678040012)
 • Kezić (Marin) Pave, rođen 1891. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Split (2677036018)
 • Kezić (Pavle) Marinko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu Jonjina (2677036017)
 • Kezić (Pavle) Slavica, rođena 1932. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2677036019)
 • Kirigin (Angelo) Angelo, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Klana (2493005006)
 • Kistulović (Frane) Ivo, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677034004)
 • Klarica (Josip) Ivo, rođen 1897. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2677036021)
 • Klarič (Dujo) Luka, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Crkvenica (2680058032)
 • Klarić (Jakov) Ilija, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrlika (2660005008)
 • Klarić (Jakov) Marko, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Turjaci (2660005009)
 • Klarić (Luko) Zvonimir, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Preodac livno (2681059050)
 • Klarić (Tadija) Mario, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2677034043)
 • Kliškić (Jozo) Bepica, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 9.dalmatinska diviz. (2670003089)
 • Kliškić (Špiro) Ante, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2683073007)
 • Kliškinić (Blažo) Iva, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Nepoznato (2663042005)
 • Kljaković (Ivan) Luka, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vranjić (2682066038)
 • Kljaković (Jerko) Fabijan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2682063060)
 • Kljaković (Jerko) Kajo, rođen 1928. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. u direktnom teroru, K-kambelovcu (2682063059)
 • Kljaković (Jerko) Marin, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom bombardovanja, Split (2682063058)
 • Kljaković (Mate) Ivan, rođen 1866. Hrvat, poginuo od Italijana 1944. u NOBu, Brindizzi italija (2682066001)
 • Kljaković (Mate) Jozo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Na brdu kozjak (2682063031)
 • Kljaković-Gašpić (Ivan) Stipo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (2681061062)
 • Kljaković-Gašpić(Jozo) Nikola, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Zelengora (2681061063)
 • Kljaković-Gašpić (Luko) Ratomir, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, U okolici knina (2681061066)
 • Kljaković-Gašpić (Marin) Milivoj, rođen 1927. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Mathausen (2681061035)
 • Kljaković-Šantić (Jerko) Marin, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2681061036)
 • Knez (Mate) Ivan, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2675029038)
 • Knezović (Ante) Srečko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu Crna gora (2679050016)
 • Knezović (Marin) Stipe, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2679050009)
 • Knezović (Nikola) Božidar, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (2679050019)
 • Knežević (Jozo) Mijo, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Imotski (2674019042)
 • Knežević (Savo) Miloš, rođen 1910. Hrvat, ubijen od Italijana 1941. u logoru, Italijanski logor (2674023001)
 • Koceić (Ante) Ante, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Korčula (2671007015)
 • Koceić (Ante) Boris, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Okolina ljublja (2671007016)
 • Koceić (Ante) Branko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2673014031)
 • Koceić (Duje) Zvonko, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Livno (2670002045)
 • Koceić (Duje) Živko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Tičevo (2670002046)
 • Koceić (Frane) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Ogorje (2670002047)
 • Koceić (Ivan) Ljubo, rođen 1923. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Crna gora (2673015020)
 • Kocjan (Jakov) Zvonimir, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678041009)
 • Kodruja (Petar) Miroslav, rođen 1921. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2671006004)
 • Kokeza (Mate) Vladimir, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drvar (2677034056)
 • Kolak (Jure) Mate, rođen 1904. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2674020021)
 • Kolaković (Petar) Dane, rođen 1906. Hrvat, ubijen 1945. U direktnom teroru, Zagreb,maksim.c (2812015003)
 • Kolić (Tomo) Josip, rođen 1913. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Split (2674022018)
 • Koludrović (Dinko) Petar, rođen 1899. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678043028)
 • Kolumbatović (Josip) Miljenko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2679045035)
 • Kolumbatović (Josip) Oskar, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2679045034)
 • Kolumbatović (Josip) Vilko, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2679045033)
 • Komadina (Tomo) Martin, rođen 1896. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Ruma (2516148002)
 • Korda (Špiro) Mate, rođen 1927. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Srinjine (2680054025)
 • Kordić (Janja) Nikola, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Postojna (2678040021)
 • Koren (Anto) Mate, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, U 5 ofanzivi (2675029081)
 • Kornaža (Tomo) Frano, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 1 dal. brig. na sutj (2680058021)
 • Kornereto (Dinko) Našimir, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Livno (2674019045)
 • Korotaj (Mato) Franjo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2823036004)
 • Koštar (Frano) Ivo, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Otišić-sinj (2670003053)
 • Koštar (Frano) Zvonimir, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vidovo-sinj (2670003052)
 • Koštelančić (Luka) Ivo, rođen 1921. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. u direktnom teroru, Podstrana (2679049008)
 • Kovač (Ante) Vjekoslav, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Ljubljana (2671007024)
 • Kovač (Duje) Milivoj, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod ostr.šolta (2672010023)
 • Kovač (Frano) Antica, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680058039)
 • Kovač (Frano) Petar, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Poljica (2680057047)
 • Kovač (Ivan) Dragomir, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U crnoj gori (2680057020)
 • Kovač (Ivan) Kata, rođena 1889. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055054)
 • Kovač (Konstantin) Vinko, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, 4 ofanziva (2671007025)
 • Kovač (Mate) Jure, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2674024007)
 • Kovač (Nn) Ruža, rođena 1913. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom bombardovanja, Solin (2680058009)
 • Kovač (Nn) Šime, rođena 1874. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055071)
 • Kovačev (Šanto) Vice, rođena 1864. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679045004)
 • Kovačević (Božo) Ivan, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod lovreća (2679052012)
 • Kovačević (Jozo) Pave, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sanđak (2679052076)
 • Kovačević (Lovre) Ante, rođen 1892. Hrvat, ubijen 1944. kod kuće, Split-križine (2679050020)
 • Kovačević (Marin) Kvirin, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Crna gora (2679052023)
 • Kovačević (Simo) Bartul, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Zelengora (2679052033)
 • Kovačević (Šime) Kate, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670003087)
 • Kovačević (Šimun) Ante, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1942. u NOBu, Sutjeska (2678039006)
 • Kovačević (Šimun) Josip, rođen 1924. Hrvat, ubijen 1942. u NOBu, Zelengora (2678039007)
 • Kovačić (Ante) Aljoša, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Pula (2671008008)
 • Kovačić (Dujo) Jozo, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Trilj,sinj (2670004006)
 • Kovačić (Joko) Gvozden, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, U crnoj gori (2671008025)
 • Kovačić (Marin) Ivo, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Šibenik (2670002005)
 • Kovačić (Marko) Bartul, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679052058)
 • Kovačić (Marko) Duško, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nep (2670004009)
 • Kovačić (Marko) Zvonko, rođen 1922. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. u logoru, Italijanski logor (2670004010)
 • Kovačić (Nn) Sonja, rođena 1925. Hrvatica, poginula od Italijana 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Trst italija-2670003019
 • Kovačić (Pavo) Špiro, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu Zelen gora (2679046017)
 • Kovačić (Pavo) Živko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2679046016)
 • Kožimir (Krunoslav) Dušan, rođen 1922. Hrvat, umro 1942. U zatvoru, Šibenik (2670004017)
 • Kragić (Marin) Ante, rođen 1892. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. U logoru, Buchenwald (2673013025)
 • Kraljević (Marko) Vinko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod metkovića (2677037034)
 • Kraljivić (Ivan) Anton, rođen 1870. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom bombardovanja, K. sućurac (2680058015)
 • Kraševac (Ljudevit) Mira, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Jed. nepo. (2762024021)
 • Krečak (Pero) Miho, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Cres (2621061002)
 • Krilič (Mijo) Nedeljka, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Travnik (1880029006)
 • Krilič (Mijo) Pavel, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1880029007)
 • Kristić (Krsto) Ante, rođen 1910. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. U zatvoru, Italija (2678042001)
 • Krivić (Ante) Zlatko, rođen 1921. Hrvat, ubijen 1943. u logoru, Nepoznato (2671005017)
 • Krivić (Branimir) Josip, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2671005065)
 • Križanac (Ante) Zvonko, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Klis (2677035067)
 • Krnčević (Pero) Milan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crvenik (2670004018)
 • Krokar (Jakov) Stipo, rođen 1916. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (2681059007)
 • Kroker (Alojz) Hubert, rođen 1898. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 4 crnogorska brigada (0932053062)
 • Kromić (Mate) Amalija, rođena 1887. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676033004)
 • Kromić (Mate) Roko, rođen 1869. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676033005)
 • Kromić (Nn) Amalija, rođena 9999. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673017032)
 • Kromić (Nn) Roko, rođen 1888. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673017031)
 • Krstulović (Ante) Duje, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Miljevina-bosna (2671007014)
 • Krstulović (Ante) Marin, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Hrpelja kozino (2677036029)
 • Krstulović (Antun) Gustav, rođen 1887. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673015024)
 • Krstulović (Bogomil) Jovanka, rođena 1928. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672009044)
 • Krstulović (Filip) Srećko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Nepoznato (2680055030)
 • Krstulović (Ivan) Zdravko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Kalinovik (2675026030)
 • Krstulović (Josip) Dinko, rođen 1909. Hrvat, umro od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (2678044005)
 • Krstulović (Josip) Miro, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2674024013)
 • Krstulović (Josip) Miroslav, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Livno (2675027010)
 • Krstulović (Josip) Srećko, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678044006)
 • Krstulović (Kaje) Šime, rođen 1921. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Split (2678043029)
 • Krstulović (Karlo) Miroslav, rođen 1923. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Buchenwald (2670004033)
 • Krstulović (Marin) Ante, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Poginuo nob (2673013013)
 • Krstulović (Marin) Jozo, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1941. U direktnom teroru, Sinj (2673013016)
 • Krstulović (Marin) Milivoj, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Split (2673016011)
 • Krstulović (Marin) Mladin, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Poginuo nob (2673013014)
 • Krstulović (Nikola) Ante, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Donji lapac (2674024019)
 • Krstulović (Poške) Lućko, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Poginuo nob (2673013010)
 • Krstulović (Poške) Pavao, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Poginuo nob (2673013012)
 • Krstulović (Poške) Vinko, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Poginuo nob (2673013011)
 • Krstulović (Vojo) Vicko, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kaštel (2677034010)
 • Krupljanić (Pavle) Stjepan, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Kalnik (2862032006)
 • Kruže (Jozo) Ante, rođen 1908. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070009)
 • Krželj (Grgo) Ivan, rođen 1902. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Zaostrog (2679046030)
 • Krželj (Marin) Jugoslav, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kod mostara (2671008027)
 • Krželj (Marin) Marija, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671008028)
 • Kučak (Petar) Miho, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2674021005)
 • Kučić (Anton) Ivan, rođen 1889. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom bombardovanja, K. sućurac spli (2680058020)
 • Kučić (Dobrosav) Mirko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (0918073010)
 • Kučić (Dobroslav) Mirko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Drvar (2671007032)
 • Kukalj (Jovan) Mirko, rođen 1912. Hrvat, poginuo od Italijana 1944. u NOBu, Trst italija (2672009007)
 • Kukoč (Ante) Žarko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrdovo (2673017027)
 • Kukoč (Josip) Marija, rođena 1920. Hrvatica, poginula 1942. prilikom bombardovanja, Split (2676033023)
 • Kukoč (Josip) Stipe, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Šibenik (2676033024)
 • Kukoč (Vladimir) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2672012018)
 • Kukoč (Zvonimir) Lino, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, 4 ofanziva (2671007037)
 • Kukoć (Andrija) Stanko, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Posušje.imotski (2675025021)
 • Kulić (Jozo) Dujo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod ljubuškog (2682064035)
 • Kulić (Marko) Anica, rođena 1880. Hrvatica, poginula 1943. U direktnom teroru, Split (2670004021)
 • Kulišić (Božo) Petar, rođen 1896. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070006)
 • Kulišić (Mijo) Stipe, rođen 1908. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070005)
 • Kulušić (Ivan) Jaka, rođena 1920. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Muč (2615031001)
 • Kuminosti (Nikola) Tomislav, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1943. U NOBu, 20 divizija (2678040031)
 • Kunjašić (Joakim) Ante, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Duvno (2678041019)
 • Kurir (Petar) Petar, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Split (2675026013)
 • Kurir Borovičić (Nn) Jordan, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1941. U NOBu, Sinj (2677036001)
 • Kurir Borovičić (Nn) Jozo, rođen 1919. Hrvat, ubijen 1943. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Zemun Sajmište (2677036002)
 • Kustić (Andrija) Šime, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Aržanovo (2674022019)
 • Kustre (Frano) Josip, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Ston (2673016002)
 • Kuštre (Mate) Ivan, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2663042046)
 • Kuzmanić (Ante) Ivan, rođen 1876. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2676032003)
 • Kuzmanić (Ante) Ivan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrlika (2658025002)
 • Kuzmanić (Ivan) Ante, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Grabovac (2676032001)
 • Kuzmanić (Jero) Andro, rođen 1942. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. nepoznato, Split (2670002051)
 • Kuzmanić (Jero) Zdravka, rođena 1942. Hrvatica, ubijena od Italijana 1943. nepoznato, Split (2670002050)
 • Kuzmanić (Marin) Jakov, rođen 1896. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677034065)
 • Kuzmanić (Marin) Jozo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznata jedinica (2677037005)
 • Kuzmanić (Mate) Milan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Tunjansko (2670004029)
 • Kuzmanić (Nikola) Marko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Tičevo-drvar (2679045046)
 • Kuzmanić (Nn) Jelica, rođena 1883. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677034026)
 • Kuzmanić (Paško) Frane, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Ogorje (2671008043)
 • Kuzmanić (Paško) Jozica, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Nepoznato (2671008044)
 • Kuzmanić (Petar) Dinko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Trst (2676032002)
 • Kuzmanić (Petar) Katica, rođena 1875. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677034015)
 • Kuzmanić (Tomo) Bertul, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677034014)
 • Kuzmanić (Tomo) Veljko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Split (2678044012)
 • Kuzmanić (Tomo) Vinka, rođena 1914. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677034016)
 • Kuzmanović (Ivan) Ivan, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kod trsta (2678040041)
 • Kuzmanović (Ivan) Jerko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Kod knina (2678040040)
 • Kuzmarić (Juraj) Stanko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (2770002005)
 • Kuzmić (Ante) Ana, rođena 1870. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676032013)
 • Kuzmić (Ante) Anka, rođena 1938. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Split (2676032015)
 • Kuzmić (Ante) Tomislav, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Grahovo-knin (2676032014)
 • Kuzmić (Ivan) Petar, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2672012070)
 • Kuzmić (Špiro) Marin, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod Perulje (2677034037)
 • Lakić (Andrija) Tomislav, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Vrlika (2682066012)
 • Laktaš (Mate) Nikola, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Blato-korčula (2672012010)
 • Lalić (Marko) Ante, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Istra (2682066029)
 • Lambaš (Ivan) Ljubo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sutjeska (2821021010)
 • Lasić (Petar) Stipe, rođen 1921. Hrvat, poginuo od ustaša 1942. U NOBu, Jablanica (2679046008)
 • Lasić (Stipo) Andrija, rođen 1882. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Konjsko (2681061040)
 • Laura (Marin) Aldo, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Polača (2711148010)
 • Lavda (Franjo) Franjo, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2219127009)
 • Lazaneo (Vinko) Ivan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2338100001)
 • Lazaneo (Vinko) Vinko, rođen 1915. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Split (2338100002)
 • Lekić (Jozo) Frane, rođen 1904. Hrvat, umro 1944. u zatvoru, Split (2678044004)
 • Lelanović (Ivan) Špiro, rođen 1905. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Split (2673015009)
 • Lemo (Jakov) Ante, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2678040017)
 • Leontić (Ernest) Zvonimir, rođen 1910. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2460010034)
 • Leskur (Duja) Nikola, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (0574062036)
 • Leskur (Luka) Juraj, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Klis split (2842014007)
 • Leskur (Marijan) Frane, rođen 1930. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Split (2674021002)
 • Leskuv (Ivan) Mile, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676033003)
 • Lete (Marko) Josip, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679045045)
 • Lisica (Ante) Josip, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2678039027)
 • Lisica (Ante) Jozo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kupres-vakuf (2683070065)
 • Lisica (Ante) Petar, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2678039028)
 • Lisica (Ante) Petar, rođen 1920. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Jasenovac (2683070064)
 • Lisica (Frane) Ivan, rođen 1909. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070022)
 • Lisica (Ivan) Luka, rođen 1896. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070055)
 • Lisica (Ivan) Stipan, rođen 1885. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070054)
 • Lisica (Luka) Ante, rođen 1889. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070058)
 • Lisica (Luka) Frane, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kotlenice-dolac (2683070056)
 • Lisičar (Marko) Frano, rođen 1891. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Šibenik (2671005015)
 • Listeš (Jakov) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 5 udarna dalm. diviz (2682065006)
 • Listeš (Jakov) Branko, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 5 udarna dalm. diviz (2682065005)
 • Listeš (Jakov) Milan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Mosorski odred (2682065007)
 • Listoš (Stipe) Jerko, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Podstrana (2679049072)
 • Lolić (Ivan) Ivan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679052120)
 • Lolić (Jozo) Ante, rođen 1880. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Žrnovnica (2679052005)
 • Lolić (Jure) Blaž, rođen 1905. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Split (2679052050)
 • Lolić (Luka) Grgo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679052118)
 • Lolić (Marin) Ante, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Ii dalmatinska (2679052031)
 • Lolić (Marin) Mate, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod jablanice (2682067059)
 • Lolić (Marin) Tomo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Pog. u kupresu (2679052032)
 • Lolić (Mate) Šimun, rođen 1920. Hrvat, streljan 1943. u NOBu, Sitno gornje (2679052057)
 • Lolić (Stipe) Mile, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 5.ofanziva-pog. (2679052119)
 • Lončar (Ivan) Stipe, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu Knin (1451025009)
 • Lonic (Ante) Tereza, rođena 1898. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Zadar (2728042018)
 • Lovrić (Ante) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gospić (2678041081)
 • Lovrić (Nn) Petar, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Pakoštan (2608025005)
 • Lozić (Bariša) Ante, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sitno gorje (2682067043)
 • Lozić (Ivan) Ante, rođen 1869. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mravinci-split (2765058019)
 • Lozić (Ivan) Ante, rođen 1896. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2682067040)
 • Lozić (Jozo) Ivan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Dubrava kod spl (2682067041)
 • Lozić (Mijo) Marija, rođena 1869. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Mravince (2682067042)
 • Lubina (Ante) Mato, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Solin (2679045027)
 • Lučić (Šime) Božo, rođen 1903. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Lepenica-šibeni (2674019025)
 • Lučin (Jozo) Radoslav, rođen 1924. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Vis (2678041055)
 • Lučin (Radoslav) Domina, rođena 1896. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Split (2678041054)
 • Lučin (Svetin) Ruža, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Gljev-sinj (2674023023)
 • Lučin (Špiro) Mate, rođen 1895. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Zemunik (2671006002)
 • Luger (Milano) Petar, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 20.diviz.10.brigada (2612026010)
 • Lukanovič (Silvio) Kamilo, rođen 1900. Hrvat, nestao 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (1880022009)
 • Lukardić (Ivan) Ivan, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (2490033005)
 • Luketin (Božo) Marin, rođen 1878. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055072)
 • Luketina (Andrija) Krešo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Kod livna (2647024001)
 • Lukić (Ante) Miljenko, rođen 1910. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. U direktnom teroru, Podstrana (2679049065)
 • Lukić (Šime) Mijo, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, G.jagodina (2728042016)
 • Lulić (Luka) Roko, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Mostar (2679048012)
 • Lulić (Luka) Vlado, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Livno (2679048013)
 • Lulić (Marin) Nikola, rođen 1887. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom bombardovanja, Split (2679048017)
 • Lulić (Mate) Manda, rođena 1897. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679048027)
 • Lumbaša (Ljubo) Sin, rođen 1923. Hrvat, umro od bolesti 1943. U NOBu, Sutjeska (2675026017)
 • Ljiljak (Ivan) Daniel, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora- c. g (2680054034)
 • Ljiljak (Ivan) Luka, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora- c. g (2680054033)
 • Ljiljak (Mato) Manda, rođena 1878. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Kućine split (2680054035)
 • Ljuba (Andrija) Mate, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2461015012)
 • Ljubenkov (Stipo) Ivan, rođen 1895. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055045)
 • Ljubetić (Ante) Ante, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Pod mosorom (2679045028)
 • Ljubica (Lovro) Duje, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1944. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Slavonski brod (2679048003)
 • Ljubica (Stipo) Tone, rođena 1891. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679048022)
 • Ljubić (Luka) Anđelka, rođena 1908. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675030017)
 • Ljubić (Ninko) Niko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Široki breg (2677035075)
 • Ljubić (Stipe) Ivan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2672009043)
 • Maglić (Josip) Zdenko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2675028002)
 • Majević (Marko) Tomislav, rođen 1923. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Mathausen (2670004016)
 • Majić (Stjepan) Desanka, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675028001)
 • Majtić (Jerko) Tomislav, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2670003075)
 • Makiedo (Tomo) Vanja, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sinj (2677035013)
 • Makzner (Nn) Bruno, rođen 1878. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Beograd-banjica (2678041076)
 • Makzner (Nn) Irma, rođena 1880. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2678041077)
 • Maleš (Andrija) Ivan, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2685081009)
 • Malig (Jakov) Jordan, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2672009055)
 • Mališić (Ante) Ante, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682063048)
 • Maljković (Marin) Stjepan, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Split (1544048014)
 • Mamić (Ilija) Jakov, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Tičevo (2601029010)
 • Mamić (Ilija) Petar, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Tičevo (2601029011)
 • Mamić (Ivan) Stipe, rođen 1935. Hrvat, poginuo 1945. nepoznato, Split (2675027023)
 • Mandić (Ante) Ante, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Jajce (2682066020)
 • Mandić (Anto) Tomislav, rođen 1933. Hrvat, poginuo 1942. nepoznato, Split (2678039021)
 • Mandić (Gajo) Nikola, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2675030024)
 • Mandić (Gajo) Zorko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2675030023)
 • Mandić (Ivan) Marija, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670001020)
 • Mandić (Ivo) Mate, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Biokovo (2682066011)
 • Mandić (Nn) Amelija, rođena 1892. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670001019)
 • Mandić (Špiro) Ljubomir, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Žabnik crna gor (2682066025)
 • Manhota (Filip) Ivan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2680057052)
 • Marasović (Franc) Lorenco, rođen 1912. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Zemun Sajmište (2673014032)
 • Mardašić (Ante) Zdravko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Imotski (2677034031)
 • Marendić (Ivan) Josif, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sinj (2676032016)
 • Maretić (Ante) Jakov, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2679046001)
 • Maretić (Petar) Perica, rođena 1915. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Otok kod sinja (2678040026)
 • Maretić (Stipo) Ivan, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Pelješac (2682063020)
 • Maričić (Nikola) Vojko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Posušje-vir (2670003015)
 • Marić (Jakov) Ivan, rođen 1926. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. U direktnom teroru, Podstrana (2679049006)
 • Marić (Jure) Branko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Pleševci-knin (2679049026)
 • Marić (Marin) Ante, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2672012002)
 • Marić (Marin) Marin, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2672012001)
 • Marić (Marin) Miro, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2672012003)
 • Marić (Rudolf) Mira, rođena 1924. Hrvatica, ubijena 1942. U direktnom teroru, Split (2675026028)
 • Marin (Jerko) Marinko, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Svinjine (2679052024)
 • Marin (Luka) Ante, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Romanija (2679052095)
 • Marin (Luka) Vjekoslav, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2679052094)
 • Marin (Nn) Marija, rođena 1905. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Žrnovnica (2679052018)
 • Marin (Vicko) Nikola, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679052054)
 • Marini (Petar) Čedo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2672012076)
 • Marinković (Pavle) Pavle, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Sremski front (2677035063)
 • Marinov (Josip) Rade, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Rasko Polje (2681059014)
 • Marinović (Grga) Jozo, rođen 1919. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Split (2680055046)
 • Marinović (Ivan) Jure, rođen 1909. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kaštel šućurac (2520188008)
 • Marinović (Jakov) Ivan, rođen 1890. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom bombardovanja, K. sućurac (2680058023)
 • Marinović (Jakov) Jozo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2680057054)
 • Marinović (Marin) Slobodan, rođen 1940. Hrvat, umro od tifusa 1943. nepoznato, Sutjeska (2680057050)
 • Marinović (Nn) Mara, rođena 1885. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055029)
 • Marinović (Nn) Marica, rođena 1915. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2680057049)
 • Marinović (Špiro) Mato, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na sutjesci (2680056028)
 • Marjanović (Frane) Duje, rođen 1920. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Jasenovac (2676033008)
 • Marjanović (Frane) Frane, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (2676033009)
 • Marjanović (Miško) Mate, rođen 1923. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Sutjeska (2662026016)
 • Marketo (Simo) Ivan, rođen 1920. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. U direktnom teroru, Bari italija (2521204021)
 • Markota (Ante) Tonči, rođen 1935. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. nepoznato, Split (2677034006)
 • Markota (Ivan) Eduard, rođen 1930. Hrvat, poginuo 1944. u NORu, Lika (2674022004)
 • Markotić (Ljubomir) Ivan, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Nepoznato (2678042005)
 • Markotić (Ljubomir) Jozo, rođen 1917. Hrvat, ubijen 1941. U direktnom teroru, Sinj (2678042004)
 • Markov (Frano) Jozo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Aržana rašeljka (2680055056)
 • Markov (Nn) Ivka, rođena 9999. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680056018)
 • Markov (Nn) Ursa, rođena 1864. Hrvatica, ubijena 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680056004)
 • Markov (Petar) Tomo, rođen 1864. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680056003)
 • Markov (Tomo) Jerolim, rođen 1887. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055039)
 • Marković (Ante) Stjepan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2683068007)
 • Marković (Blaž) Ivan, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Brušani (2846063034)
 • Marković (Filip) Ante, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2683068005)
 • Marković (Frane) Jozo, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kučine (2683068024)
 • Marković (Frano) Drago, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Trnovo (2683068025)
 • Marković (Frano) Jure, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Stjenište (2683068026)
 • Marković (Grgo) Ivan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Sinj (2683068006)
 • Marković (Marko) Jerko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kod trsta (0908019054)
 • Marković (Nn) Stjepan, rođen 1885. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678042015)
 • Marković (Stipe) Frano, rođen 1868. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Srinjine,split (2683068029)
 • Marković (Stipo) Marica, rođena 1900. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Solin split (2681061049)
 • Markovina (Frane) Roko, rođen 1887. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Split (2679052084)
 • Markovina (Ivan) Marko, rođen 1894. Hrvat, streljan 1943. U direktnom teroru, Žrnovnica (2679052082)
 • Markulin (Vjekoslav) Ivo, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Mostar (2708121002)
 • Marović (Ante) Jozo, rođen 1909. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2682067047)
 • Marović (Ante) Kažimir, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2682067009)
 • Marović (Ante) Mate, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vakuf bosna (2682067010)
 • Marović (Ante) Nante, rođen 1925. Hrvat, ubijen 1944. u NOBu, Tičevo (2678039008)
 • Marović (Ante) Vjekoslav, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Nepoznato (2675028026)
 • Marović (Ivan) Ivan, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sarajevo (2682067048)
 • Marović (Ivan) Jure, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067049)
 • Marović (Ivan) Velimir, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2682067011)
 • Marović (Jakov) Marin, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod jablanice (2682067061)
 • Marović (Jozo) Kruno, rođen 1903. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067050)
 • Marović (Marin) Ivan, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Planina ostroža (2682067046)
 • Marović (Petar) Rude, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U crnoj gori (2682067002)
 • Marović (Petar) Stipe, rođen 1911. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2682067003)
 • Marović (Stipe) Marin, rođen 1878. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2682067077)
 • Marović (Stjepan) Marin, rođen 1879. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Split (2677036011)
 • Marpurgo (Josip) Viktor, rođen 1875. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Split (2678040044)
 • Marpurgo (Viktor) Tina, rođena 1907. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Split (2678040046)
 • Martedić (Simo) Tonči, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2674018001)
 • Martinić (Juraj) Juraj, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Brač vidova gor (2512096031)
 • Marušić (Ante) Pero, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2676032010)
 • Marušić (Filip) Milan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bihać (2658025019)
 • Marušić (Ivan) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Polača-knin (2674018016)
 • Marušić (Martin) Lenka, rođena 1930. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Solin, split (2681061021)
 • Marušić (Martin) Nevenka, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2681061020)
 • Marušić (Mate) Jerko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Solin rupotine (2682064029)
 • Marušić (Mate) Milka, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Kod livna (2682064030)
 • Marušić (Mato) Martin, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681061019)
 • Marušić (Milan) Stipo, rođen 1922. Hrvat, poginuo od Nemaca 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (2681062003)
 • Masadić (Mate) Kruno, rođen 1921. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Split (2672011007)
 • Maskovina (Frane) Roko, rođen 1887. Hrvat, streljan 1943. U direktnom teroru, Žrnovnica (2670001022)
 • Maslov (Ante) Ivan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2675027021)
 • Mastelić (Mako) Jure, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2670004022)
 • Mašković (Petar) Marin, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Gata (2678039004)
 • Mašković (Vicko) Ante, rođen 1925. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Dachau (2678043016)
 • Mašković (Zrnir) Miro, rođen 1925. Hrvat, poginuo od Nemaca 1944. u logoru, Dachau (2678039009)
 • Matas (Mate) Vinko, rođen 1912. Hrvat, ubijen od Italijana 1944. U zatvoru, Italija (2674021010)
 • Matas (Toma) Marija, rođena 1926. Hrvatica, umrla 1944. u NOBu, Split (2684074014)
 • Mateljan (Marin) Ivan, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Studenci (2681059051)
 • Mateljan (Mario) Dušan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vis (2670001014)
 • Matešan (Ante) Mate, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Široki brijeg (2683070010)
 • Matešan (Jerko) Ivan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kosovo,knins.k (2683070012)
 • Matešan (Jure) Marko, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Zrmanja (2683070014)
 • Matešan (Mate) Ivan, rođen 1910. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070013)
 • Matešan (Mijo) Jerko, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod zadvorija (2679049050)
 • Matić (Andrija) Ante, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679049032)
 • Matijaca (Antun) Antun, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Bihać (0626176011)
 • Matijaca (Antun) Ivo, rođen 1930. Hrvat, poginuo 1943. u NORu, Kaštel sućurac (0626176012)
 • Matijašević (Filip) Josipa, rođena 1920. Hrvatica, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2812024016)
 • Matijašević (Jozo) Ivan, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Split (2672009014)
 • Matijević (Frano) Frane, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Muć split (2518165004)
 • Matijević (Ivan) Ljubica, rođena 1929. Hrvatica, ubijena 1945. U direktnom teroru, Solin (2682064012)
 • Matijević (Ivan) Marin, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Solin (2682064011)
 • Matijević (Marko) Mato, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2681062030)
 • Matijević (Pavle) Marko, rođen 1901. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Zadar (2677037036)
 • Matković (Andrija) Filip, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mlinište (2683068018)
 • Matković (Andrija) Kajo, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2683068017)
 • Matković (Ante) Blaž, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mlinište (2683068020)
 • Matković (Ivan) Marin, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Sinj (2683068021)
 • Matković (Ivan) Mijan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2683068016)
 • Matković (Jakov) Stipe, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Stjenište (2683068023)
 • Matković (Josip) Mirko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Majdan (2811005012)
 • Matković (Jozo) Kajo, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2683068013)
 • Matković (Marin) Božo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bezulje (2683068022)
 • Matković (Marin) Radomir, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2683068015)
 • Matković (Marin) Šimun, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Hercegovina (2683068003)
 • Matković (Marin) Vjekoslav, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1943. U NOBu, Split (2683068019)
 • Matković (Mate) Rafael, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora-mlinište (2683068014)
 • Matković (Pavle) Davor, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1941. U direktnom teroru, Trogir (2675029030)
 • Matković (Pavle) Hrvoje, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Nepoznato (2675029031)
 • Matošić (Ivan) Anto, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sarajevo (2671005009)
 • Matošić (Jerko) Dušan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Split (2671008007)
 • Matošić (Marko) Marko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod sinja (2672009060)
 • Matošić (Mirko) Milan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Ston (2672009059)
 • Matošić (Nn) Pave, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2671008006)
 • Matošić (Nn) Voislav, rođen 1917. Hrvat, streljan 1942. u direktnom teroru, Šibenik (2675028005)
 • Matošić (Stipe) Ivo, rođen 1935. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Posušje (2671005018)
 • Matržić (Ivan) Branka, rođena 1921. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Ribarići (2677034017)
 • Matulić (Jakov) Slavko, rođen 1901. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Split (2675027032)
 • Medanić (Ivo) Marija, rođena 1942. Hrvatica, umrla 1944. u zbegu, El šat, egipat (2671005025)
 • Medić (Ante) Kamilo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Volujak bosna (2620027002)
 • Medić (Nikola) Ante, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679045024)
 • Medić (Šimun) Ante, rođen 1900. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Na Putu (2620027001)
 • Menegini (Duje) Ferdinando, rođen 1884. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674022020)
 • Meštanek (Josip) Drago, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Supetar (2671007038)
 • Meštrović (Josip) Ivo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Hercegovina (2681059021)
 • Meštrović (Josip) Petar, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Trnovo (2681059022)
 • Meštrović (Mate) Ante, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682064028)
 • Meštrović (Nikola) Desanka, rođena 1921. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Prozor (2844030003)
 • Mihaljević (Stipo) Rade, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Duvno (2681059017)
 • Mihanović (Ante) Grgo, rođen 1896. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Sitno gornje (2679052046)
 • Mihanović (Ante) Jozo, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2679052056)
 • Mihanović (Ivan) Abram, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora-c. go (2680054019)
 • Mihanović (Ivan) Marinko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (2679052059)
 • Mihanović (Ivan) Milan, rođen 1927. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2679052083)
 • Mihanović (Ivan) Nediljko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Zelengora-c. go (2680054018)
 • Mihanović (Ivan) Roman, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Zelen gora (2679052007)
 • Mihanović (Ivan) Špiro, rođen 1905. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2678039031)
 • Mihanović (Jozo) Andrija, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Bosna (2679052093)
 • Mihanović (Jozo) Srećko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, 1.prolet.crnog.briga (2679052092)
 • Mihanović (Luka) Fabijan, rođen 1932. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. nepoznato, Solin, split (2676031016)
 • Mihanović (Marin) Budimir, rođen 1926. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Bol (2677035017)
 • Mihanović (Marin) Diomira, rođena 1923. Hrvatica, ubijena 1943. U NOBu, Grabobac imotsk (2677035016)
 • Mihanović (Marin) Marija, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Knin (2679052105)
 • Mihanović (Marin) Petar, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2678039019)
 • Mihanović (Marin) Petar, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora-c. go (2680054017)
 • Mihanović (Mato) Ivan, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Široki brijeg (2680054016)
 • Mihanović (Mato) Stipe, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2679052010)
 • Mihanović (Mato) Špiro, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2679052009)
 • Mihanović (Nikola) Anđelka, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Sutjeska (2679052011)
 • Mihanović (Petar) Špiro, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679052027)
 • Mihanović (Tadija) Špiro, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Na otoku korčula (2679052006)
 • Mihovilović (Ante) Branko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, U hercegovini (2682067052)
 • Mihovilović (Ante) Vlado, rođen 1927. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Split kod grobl (2682067053)
 • Mihovilović (Grga) Ante, rođen 1885. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Split kod grobl (2682067051)
 • Mijan (Frane) Karmela, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Knin (2679045071)
 • Mijanić (Marko) Ćiro, rođen 1925. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno gornje (2680053001)
 • Mijić (Duje) Božo, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Milna brač (2671008052)
 • Mijić (Frano) Nevenka, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670003071)
 • Mijić (Frano) Petar, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, 1.proleterska brig. (2670003070)
 • Mijić (Ivan) Jelica, rođena 1903. Hrvatica, ubijena 1944. nepoznato, Cerina vinkovci (0397130011)
 • Mijić (Ivan) Jura, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Koćinje brdo (2674020081)
 • Mijić (Ivan) Petar, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (0397130010)
 • Mijić (Lovro) Anto, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2681061055)
 • Mijić (Svetoslav) Branislav, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Kod knina (2673017020)
 • Mikačić (Dujo) Ante, rođen 1887. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673017001)
 • Mikačić (Jure) Marija, rođena 1881. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675027019)
 • Mikačić (Marin) Ante, rođen 1906. Hrvat, ubijen 1943. kod kuće, Split (2670004003)
 • Mikačić (Marin) Marija, rođena 1881. Hrvatica, ubijena 1943. Kod kuće, Split (2670004002)
 • Mikelić (Fabijan) Kapin, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Studenci (2682063001)
 • Mikelić (Luba) Miro, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2682066023)
 • Mikelić (Luka) Miro, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1942. u NORu, Malo tičevo (2676031002)
 • Mikelić (Stipe) Luca, rođena 1901. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Na sutjesci (2682063003)
 • Mikelić (Špiro) Duje, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vranjić (2682066013)
 • Mikelić (Špiro) Vinka, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Kamen.split (2675030029)
 • Mikieli (Juraj) Serđo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Brač odred nepo (0878056004)
 • Mikočić (Duje) Ostoja, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, 1 Prol.6 beo.bataljo (2824046032)
 • Mikolčić (Ivan) Ivan, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Pančić (2388014005)
 • Mikuličić (Martin) Tomo, rođen 1894. Hrvat, ubijen 1942. U direktnom teroru, Podstrana (2679049076)
 • Mikuličić (Tomo) Ante, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679049043)
 • Mikuličić (Tomo) Ante, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crni lug-livno (2679049077)
 • Mikuličić (Tomo) Zvonko, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Kod đakova (2679049044)
 • Milanović (Ante) Anka, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Kod vrljike (2682064076)
 • Miletić (Josip) Ivica, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Trogir (2673017035)
 • Miletić (Mate) Paško, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Baške vode (2674023012)
 • Miličević (Vicko) Noje, rođen 1925. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Zagreb (2679052017)
 • Milić (Mijo) Ivan, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Mostar (2615021004)
 • Milić (Petar) Miroslav, rođen 1934. Hrvat, poginuo 1945. nepoznato, Split (2672010009)
 • Milin (Ivan) Milenko, rođen 1939. Hrvat, poginuo 1945. nepoznato, Sitno donje (2680054024)
 • Milišić (Ante) Fabijan, rođen 1915. Hrvat, ubijen 1942. u NOBu, Sutjeska (2682063067)
 • Milišić (Ante) Jozo, rođen 1875. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Solin (2682063045)
 • Milišić (Ante) Kruno, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1942. u NOBu, Sutjeska (2682063066)
 • Milišić (Duje) Milan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2682063061)
 • Milišić (Ivan) Marin, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Klana iza rijek (2682063072)
 • Milišić (Ivan) Radomir, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sinj (2674019013)
 • Milišić (Jerko) Dujo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na sutjesci (2682063069)
 • Milišić (Jure) Ivan, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U kninu (2682063070)
 • Milišić (Koja) Martin, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Zanjevo (2682063071)
 • Milišić (Kojo) Mate, rođen 1934. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Solin, split (2682063044)
 • Milišić (Luka) Ante, rođen 1887. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Majdan solin (2682063068)
 • Milišić (Marko) Petar, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Sutjeska (2682063025)
 • Milišić (Petar) Ante, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kroz bosnu (2682063027)
 • Milišić (Petar) Marko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Moseća kraj drn (2682063028)
 • Milišić (Petar) Mileva, rođena 1895. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Kroz srbiju (2682063026)
 • Milišić (Rudolf) Vlado, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Aržano-imotski (2674024003)
 • Milišić (Rudolf) Zlata, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Kijevo-knin (2674024002)
 • Milković (Božo) Branko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kotor varoš (2674018004)
 • Miloš (Mato) Stipo, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2681059059)
 • Minigo (Jure) Marin, rođen 1910. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. U direktnom teroru, Podstrana (2679049042)
 • Minigo (Marin) Jure, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2679049045)
 • Mioč (Mate) Ante, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Šid (0444046003)
 • Miolin (Frano) Marinko, rođen 1942. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. nepoznato, Kaštel sućurac (2680055042)
 • Miolin (Marin) Frane, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055041)
 • Miolin (Marin) Jozo, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Pelješac (2680055007)
 • Miolin (Nn) Mare, rođena 1873. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680056012)
 • Miolin (Pavo) Anton, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, U srbiji (2680056011)
 • Mirat (Jerko) Mijo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Bosna (2717034025)
 • Miše (Marin) Zlatko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Drvar (2671008012)
 • Mitrović (Bartul) Frane, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bos. grahovo (2671008016)
 • Mitrović (Ivan) Mirko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Varaždin (2670003058)
 • Mitrović (Jero) Mirko, rođen 1918. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (2676033062)
 • Mladinić (Ante) Branko, rođen 1924. Hrvat, ubijen 1943. u NOBu, Mravince (2673015011)
 • Morović (Ante) Marija, rođena 1920. Hrvatica, ubijena 1943. U NOBu, Kolašin (2606009003)
 • Morović (Josip) Veljko, rođen 1909. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Šibenik (2673017011)
 • Morović (Luka) Marin, rođen 1905. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2712150010)
 • Mošić (Ante) Juraj, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Hercegovina (2674022032)
 • Mrduljaš (Jere) Ante, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2671007017)
 • Mrduljaš (Marin) Dušan, rođen 1912. Hrvat, ubijen od ustaša 1941. u zatvoru, Lepoglava (2678041053)
 • Mrduljaš (Marin) Jozo, rođen 1895. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Trogir (2678041052)
 • Mrduljaš (Marin) Jure, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Trogir (2678041051)
 • Mrduljaš (Nn) Tomo, rođen 1894. Hrvat, ubijen 1941. u zatvoru, Split (2671006007)
 • Mrkonjić (Andro) Lovro, rođen 1939. Hrvat, umro 1944. u zbegu, El šat, egipat (2672009025)
 • Mrogić (Marko) Ante, rođen 1898. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Split (2677037015)
 • Mrogić (Vicko) Lući, rođena 1926. Hrvatica, umrla 1945. u zatvoru, Nepoznato (2677037014)
 • Mršić (Jovo) Marko, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Srblika (2678038007)
 • Mudrinić (Blaž) Ante, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Kod sinja (2682063006)
 • Munitić (Ante) Ignacio, rođen 1927. Hrvat, ubijen 1944. u NOBu, Nepoznato (2678040030)
 • Muniza (Grga) Mato, rođen 1935. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Split (2678038013)
 • Munjiza (Mate) Slavko, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2671006005)
 • Muslin (Ante) Marko, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kosovo (2670003034)
 • Muše (Ivan) Ante, rođen 1912. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070011)
 • Muše (Ivan) Ante, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Lovreć (2683070002)
 • Muše (Ivan) Jure, rođen 1902. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070007)
 • Muše (Ivan) Mate, rođen 1910. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070008)
 • Muše (Jure) Vladimir, rođen 1899. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070003)
 • Muše (Mate) Marko, rođen 1893. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kloštar-bjelovar (2683070004)
 • Muštra (Ivan) Vinko, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Soslanj sloveni (2684075050)
 • Mužinić (Fabijan) Dragica, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. prilikom bombardovanja, Srinjine,split (2683070039)
 • Mužinić (Fabijan) Frane, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom bombardovanja, Srinjine,split (2683070037)
 • Mužinić (Fabijan) Marko, rođen 1931. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom bombardovanja, Split (2683070038)
 • Mužinić (Luka) Frane, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Široki breg (2683070060)
 • Mužinić (Mate) Frane, rođen 1902. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Zemun Sajmište (2683070018)
 • Mužinić (Mate) Frane, rođen 1906. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Zemun Sajmište (2679046052)
 • Mužinić (Mate) Ivan, rođen 1914. Hrvat, poginuo od ustaša 1943. U NOBu, Jablanica (2683070053)
 • Mužinić (Mate) Luce, rođena 1919. Hrvatica, poginula 1942. U NOBu, Kosovo.vrloka (2683070063)
 • Mužinić (Mate) Vlade, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Široki breg (2683070057)
 • Mužinić (Matin) Drago, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Lovreć-imotski (2683070036)
 • Mužinić (Mirko) Augustin, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Kićevo (2678039024)
 • Mužinić (Stipe) Duje, rođen 1902. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070035)
 • Mužinić (Stipe) Mate, rođen 1921. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Zemun Sajmište (2683070059)
 • Mužinić (Stjepan) Mirko, rođen 1895. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678039023)
 • Najev (Ivan) Ivan, rođen 1888. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674020071)
 • Nakić (Milan) Vladimir, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2674023015)
 • Nakir (Božo) Petar, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Bihać (2679048019)
 • Nakir (Mate) Jure, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Duvno (2679048018)
 • Nakir (Nikola) Borinka, rođena 1928. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679048008)
 • Nazor (Ivan) Vladimir, rođen 1887. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673016020)
 • Neškovčin (Dimitrije) Veljko, rođen 1915. Hrvat, ubijen 1941. U NOBu, Split (2679046036)
 • Nikolović (Vjeroslav) Ante, rođen 1887. Hrvat, ubijen 1944. U zatvoru, Supetar (2676033001)
 • Nikšić (Anto) Zlatko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Klis (2675026020)
 • Ninčević (Ante) Marin, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2678042014)
 • Ninčević (Ante) Vlade, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682064070)
 • Ninčević (Ivan) Lovro, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Cigelj kod b.gr (2682064054)
 • Ninčević (Ivan) Petar, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kijevo (2671007019)
 • Ninčević (Luka) Marin, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Jajce (2682064053)
 • Ninčević (Marin) Branko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nevesinja (2682064049)
 • Ninčević (Marin) Ivan, rođen 1898. Hrvat, umro 1943. u zatvoru, Nepoznato (2677035049)
 • Ninčević (Marin) Lovre, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bare(crna gora) (2682064048)
 • Ninčević (Marin) Rako, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682064055)
 • Ninčević (Mate) Stipe, rođen 1890. Hrvat, streljan od Italijana 1942. u direktnom teroru, Solin majden (2682064056)
 • Ninčević (Stipe) Kajo, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682064057)
 • Ninčević (Stipe) Mate, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod sanaje (2682064058)
 • Ninić (Marijan) Vjekoslav, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Knin (2682066047)
 • Nola (Lovro) Lili, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Zelengora (2670002013)
 • Nonveiller (Hugo) Anton, rođen 1924. Hrvat, ubijen 1945. U direktnom teroru, Zagreb (2678043030)
 • Noranča (Ivan) Anka, rođena 1921. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Bos.grahovo (2675028041)
 • Noranča (Mate) Ivo, rođen 1888. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2675028042)
 • Novak (Petar) Vjekoslav, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Drvar (2672012040)
 • Novaković (Dujo) Ivanka, rođena 1887. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Split (2674024023)
 • Novaković (Jerko) Ante, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U 5 ofanzivi (2817093004)
 • Novaković (Karlo) Zdenko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Kijevo vrlika (2677035009)
 • Novaković (Mijo) Albina, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2672012029)
 • Novaković (Mijo) Alhina, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2681062001)
 • Novaković (Mijo) Tona, rođena 1890. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2672012028)
 • Novaković (Mijo) Tonka, rođena 9999. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2681062002)
 • Nuić (Jozo) Milan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Sutjeska (2671007028)
 • Nuić-Dorić (Nn) Marija, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1945. U NOBu, Sutjeska (2671007029)
 • Njegovan (Ante) Marčelo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Hrvatska (2672012072)
 • Njegovan (Ante) Rude, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2672012071)
 • Odrljin (Ante) Stjepan, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznata jedinica (2677035001)
 • Odžak (Boris) Ivan, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, U lici (2678040015)
 • Ojdanić (Ivan) Jure, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1944. kod kuće, K.sućurac split (2680058035)
 • Olbrish (Teodor) Petar, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Travnik (2675027034)
 • Opotić (Tomo) Ljudevit, rođen 1908. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2674022011)
 • Ordulj (Ante) Stanko, rođen 1911. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070042)
 • Ordulj (Ante) Stanko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vakuf (2683070061)
 • Ordulj (Jerko) Lovre, rođen 1896. Hrvat, poginuo 1943. Na prinudnom radu, Žrnovica (2683070033)
 • Ordulj (Mate) Josip, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Lovreć-imotski (2683070043)
 • Oreb (Ante) Ante, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod trilja (2672009045)
 • Orlić (Josip) Ante, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Rama (2674022027)
 • Orlić (Josip) Ranko, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Split (2676032047)
 • Orlić (Roko) Jerko, rođen 1912. Hrvat, poginuo od ustaša 1945. U NOBu, Rakovac.beograd (2670004008)
 • Orošnjak (Ivan) Blaž, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Neretva (2657009013)
 • Orošnjak (Ivan) Mato, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2680057051)
 • Ortolja (Frane) Aldo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split kučine (2671005066)
 • Oruč (Ante) Šimun, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Klis (2679047024)
 • Ostrogović (Pavle) Marijan, rođen 1917. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2771011036)
 • Ozretić (Ante) Ante, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kijevo (2708121008)
 • Ozretić (Ivan) Ante, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sandoljaka (2678039010)
 • Ozretić (Ivan) Vjekoslav, rođen 1918. Hrvat, ubijen 1941. u zatvoru, Sinj (2677035044)
 • Ozretić (Kajo) Nives, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Nepoznato (2679045066)
 • Ozretić (Pavo) Petar, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Aržanovo (2679045073)
 • Ožegović (Petar) Jerko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod brštanova (2675029027)
 • Ožegović (Petar) Nikola, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod klisa (2675029028)
 • Ožić Paić (Bartul) Vinko, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Rošute sinj (2677035005)
 • Paić (Ivan) Ivan, rođen 1905. Hrvat, poginuo od Nemaca 1943. U NOBu, U bosni (2671006008)
 • Paić (Tomo) Dalibor, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2906021001)
 • Palaversa (Ante) Kajo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bitka za drvar (2679052016)
 • Palaversa (Ivan) Anđelko, rođen 1928. Hrvat, ubijen 1943. Prilikom borbi, Žrnovnica (2679052028)
 • Palaversa (Ivan) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Livno (2679052020)
 • Palaversa (Ivan) Špiro, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Poginuo u kozjaku (2679052021)
 • Palaversa (Nn) Božo, rođen 1894. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Žrnovica (2677035004)
 • Paljan (Petar) Krunislav, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2820011031)
 • Papić (Ivan) Marin, rođen 1888. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672009022)
 • Papić (Ivan) Zvonimir, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Drniš (2765060006)
 • Paporela (Vjekoslav) Armando, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1943. U zatvoru, Srem (2673013004)
 • Parač (Marko) Vojislav, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod šibenika (2682063087)
 • Parać (Petar) Boris, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2675025023)
 • Parčina (Nikola) Marko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Segemost (2674020020)
 • Pariškov (Božo) Marin, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Brač (2681060056)
 • Parmać (Ante) Mate, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2678039011)
 • Pasnić (Ante) Vitomir, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kešlenovi korit (2679050017)
 • Patić (Nn) Petar, rođen 1905. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Podstrana (2679049071)
 • Pauk (Marko) Ante, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2672012041)
 • Pauk (Marko) Ante, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2614010013)
 • Paulić (Leopold) Palmina, rođena 9999. Hrvatica, ubijena 1941. U direktnom teroru, Okolina omiša (2647020001)
 • Paulić (Mijo) Drago, rođen 1903. Hrvat, ubijen 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Split (2674019046)
 • Paut (Petar) Ratko, rođen 1915. Hrvat, ubijen od Italijana 1944. U logoru, Italijanski logor (2673017050)
 • Pavela (Božo) Mario, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. Na prinudnom radu, Prajzatnica (2671005058)
 • Pavelin (Anton) Mato, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2680058036)
 • Pavelin (Ivan) Kažimir, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Golubić kod kni (2680057015)
 • Pavelin (Ivan) Mato, rođen 1875. Hrvat, ubijen 1944. kod kuće, Split (2680058005)
 • Pavelin (Jure) Ivan, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2680055028)
 • Pavelin (Marin) Tonći, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Potravlje kod s (2680057016)
 • Pavelin (Nn) Nikolina, rođena 1880. Hrvatica, poginula 1943. prilikom bombardovanja, Split (2680058004)
 • Pavičin (Ante) Marin, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2679048026)
 • Pavić (Jakov) Vinko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2671005050)
 • Pavić (Lovro) Jozo, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2665062016)
 • Pavićin (Jozo) Ivan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Otok vis (2679048023)
 • Pavišić (Nikola) Nikolaoto, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Livno (2673015012)
 • Pavlov (Anto) Ivan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2681059056)
 • Pavlov (Dujo) Jozo, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Tićerac (2681059031)
 • Pavlov (Marin) Jozo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2681059033)
 • Pavlov (Marko) Mara, rođena 1898. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2681059032)
 • Pavlov (Martin) Ljubo, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Sinj (2681059036)
 • Pavlov (Martin) Stipo, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2681059035)
 • Pavlov (Petar) Marin, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kaš. gomolica (2681059034)
 • Pejković (Ivan) Žarko, rođen 1925. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2678041083)
 • Pejković (Nikola) Josip, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, U borbi za knin (2675029014)
 • Pejković (Stjepan) Tadija, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Gornja brela (2672009032)
 • Pelajić (Grga) Cvita, rođena 1918. Hrvatica, poginula 1945. U NOBu, Široki brijeg-m (2634022009)
 • Penova (Jakov) Mile, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Rudo,sinj (2209036001)
 • Penović (Jozo) Marija, rođena 1927. Hrvatica, umrla 1944. u NOBu, Ellshat egipat (2674023018)
 • Pensa (Josip) Rako, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drvar (2672009006)
 • Peračić (Betul) Nikola, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznata jedinica (2677034040)
 • Peračić (Betul) Srećko, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznata jedinica (2677034041)
 • Peračić (Ivan) Marin, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Ljubljana (2670003079)
 • Peračić (Jakov) Roko, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Mosorski odred (2677035062)
 • Peračić (Mate) Domina, rođena 1868. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677034030)
 • Peraić (Ante) Marija, rođena 1903. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2674018019)
 • Perasić (Nn) Anđelko, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2675030002)
 • Perasović (Marin) Miloš, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Stobreć (2679050008)
 • Perasović (Mate) Tomislav, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Mosor (2679050005)
 • Perasović (Pavo) Avgustin, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Toplo Polje (2679050011)
 • Perasović (Petar) Ivo, rođen 1923. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (2679050013)
 • Peravić (Ante) Marija, rođena 1903. Hrvatica, ubijena 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2813031011)
 • Perčić (Ante) Josip, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2679052070)
 • Perčić (Marin) Špiro, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kupres (2679052067)
 • Perčić (Mate) Milan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sandžak (2674023008)
 • Perčić (Vicko) Ivan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Zadvarje (2679052068)
 • Perčić (Vicko) Pavle, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Glamoč (2679052069)
 • Pereža (Nn) Joško, rođen 1937. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2673017042)
 • Perica (Stipan) Nikola, rođen 1884. Hrvat, ubijen 1943. u logoru, Sretak (2670001025)
 • Peričić (Grgo) Dominik, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2679052053)
 • Peričić (Ivan) Ane, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1945. u NOBu, Dubrovnik (2680053017)
 • Peričić (Ivan) Felicijo, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno g. (2680053015)
 • Peričić (Ivan) Marija, rođena 1881. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Sitno donje (2680054032)
 • Peričić (Ivan) Petar, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno g. (2680053016)
 • Peričić (Ivan) Špiro, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Široki brijeg (2680053020)
 • Peričić (Jure) Marin, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679052060)
 • Peričić (Jure) Tomo, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno g. (2680053018)
 • Peričić (Martin) Jure, rođen 1903. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno g. (2680053013)
 • Peričić (Pavle) Petar, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Lovreć (2680053022)
 • Peričić (Pavle) Vicko, rođen 1914. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno g. (2680053023)
 • Peričić (Petar) Anto, rođen 1903. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno g. (2680053014)
 • Peričić (Špiro) Ivan, rođen 1902. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno g. (2680053019)
 • Perić (Ante) Draga, rođena 1933. Hrvatica, poginula 1942. nepoznato, Split (2674020002)
 • Perić (Ante) Mirjana, rođena 1932. Hrvatica, poginula 1942. nepoznato, Split (2674020001)
 • Perić (Ante) Vlade, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno-bosna (2671007041)
 • Perić (Frano) Ivo, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1943. u NORu, Prozor (2670003069)
 • Perić (Jerko) Tonka, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Bihać (2684075038)
 • Perina (Marko) Anto, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2711143034)
 • Perišić (Ante) Ante, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Grna gora (2679049095)
 • Perišić (Marijan) Ivan, rođen 1917. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Postrana (2096009020)
 • Perišić (Marin) Milan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Štikovo-vrliki (2679049094)
 • Perišić (Petar) Anđelko, rođen 1924. Hrvat, poginuo od Nemaca 1944. u NOBu, Nepoznato (2675026021)
 • Perišić (Petar) Mijo, rođen 1899. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Podstrana (2679049089)
 • Perko (Ivan) Filip, rođen 1899. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Mravinice (2682067060)
 • Perko (Marin) Ivan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, 9 divizija 2 bat. 7 (2682065015)
 • Perko (Marin) Zdenko, rođen 1927. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2682065014)
 • Perko (Petar) Ante, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2682067038)
 • Perko (Petar) Josip, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Trogir (2682065011)
 • Perko (Petar) Špiro, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2682067039)
 • Perko (Stipe) Stipe, rođen 1882. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067028)
 • Perko (Stipe) Zvonko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kod livna (2682067029)
 • Perković (Andrija) Jozo, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2662029036)
 • Perković (Ante) Ivan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Korčula (2677036004)
 • Perković (Jakov) Nediljka, rođena 1898. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676033057)
 • Perković (Jozo) Ankica, rođena 1929. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676033058)
 • Perković (Lovro) Antica, rođena 1903. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675028011)
 • Perković (Marijan) Jozo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Velika vinica (2682066054)
 • Perković (Nn) Ivan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Korčula (2677036003)
 • Perković (Nn) Kanobala, rođena 1907. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675028012)
 • Perlain (Nikola) Stipe, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Gata-split (2671007005)
 • Perlin (Ivan) Božidar, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Osijek (2670003017)
 • Perloin (Ante) Boško, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Mosorski odred (2670003008)
 • Perloin (Ivan) Ante, rođen 1888. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2670003009)
 • Peroš (Balde) Kristofor, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Gacko (2682067014)
 • Peroš (Grga) Stipe, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Gacko (2682067013)
 • Peroš (Ivan) Mate, rođen 1888. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mravinice (2682067015)
 • Peroš (Luka) Bogoslav, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2682067022)
 • Peroš (Mate) Banjamin, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2682067018)
 • Peroš (Mate) Petar, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2682067016)
 • Peroš (Mate) Vitomir, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sarajevo (2682067017)
 • Peroš (Vicko) Ante, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mravinice (2682067024)
 • Perušin (Ignacije) Ivan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Imotski (2681060060)
 • Pervan (Frano) Petar, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Fruška gora (2676032057)
 • Pervan (Grga) Mirko, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Imotski (2672012034)
 • Peša (Dujo) Mirko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sušak (2660013015)
 • Pešnjardo (Ante) Pavica, rođena 1893. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, U splitu (2675029095)
 • Peterlin (Nn) Maks, rođen 1887. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Livno (2674019001)
 • Petković (Antun) Vićenca, rođena 1931. Hrvatica, ubijena od Italijana 1941. nepoznato, Split (2672009012)
 • Petrak (Jure) Roko, rođen 9999. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Nepoznato (2182003027)
 • Petrak (Nikola) Stjepan, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Tičevo (2678043009)
 • Petretić (Tomislav) Frano, rođen 1894. Hrvat, umro 1943. u zatvoru, Nepoznato (2906021013)
 • Petričević (Mate) Milan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Foča (2676031017)
 • Petrić (Andrija) Ivan, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2762026010)
 • Petrić (Duje) Anka, rođena 1918. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Blizna (2671007076)
 • Petrić (Dujo) Jozo, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1941. u NOBu, Sinj (2679047032)
 • Petrić (Fabijan) Dušanka, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (0863050044)
 • Petrić (Joakim) Ivo, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2681060027)
 • Petrić (Jozo) Pero, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Katarina (2674020015)
 • Petrić (Jozo) Petar, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Zagreb (2676033020)
 • Petrić (Mija) Jozo, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2684074031)
 • Petrić (Miloš) Igor, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Brač (2673014011)
 • Petrić (Nn) Jozica, rođena 1898. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Bosna (2676033065)
 • Petrić (Špiro) Radojka, rođena 1930. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Split (2676033066)
 • Petrić (Vicko) Ivica, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Grahovo (2676033007)
 • Petrić (Vicko) Manda, rođena 1899. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (0863050043)
 • Petrović (Stipe) Petar, rođen 1927. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Nepoznato (2620026006)
 • Pilepić (Ivan) Bogdan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, 9 dalmatinska divizi (2682065010)
 • Pilić (Ivan) Frane, rođen 1923. Hrvat, poginuo od Italijana 1944. U NOBu, U bolnici bari (2671008015)
 • Pilić (Lovro) Ljubo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679049007)
 • Piplović (Mile) Palmina, rođena 1920. Hrvatica, obešena 1944. U direktnom teroru, Solin (2675029072)
 • Piplović (Mile) Špiro, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2675029073)
 • Piragić (Ahmed) Ibrahim, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Kod kupresa (2678043019)
 • Pisac (Ivan) Ante, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, U splitu (2675029062)
 • Pisac (Mate) Katica, rođena 1900. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679045062)
 • Pisac (Nn) Katica, rođena 1900. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674020022)
 • Pisler (Nn) Nikola, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2679045076)
 • Piteša (Paško) Stanko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2672010040)
 • Pivac (Grga) Anđelka, rođena 1890. Hrvatica, poginula 1942. U direktnom teroru, Sitno g. (2680053026)
 • Pivalica (Nikola) Petar, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Klis (2674020044)
 • Pivalica (Stipan) Mato, rođen 1895. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674019020)
 • Plasnić (Luka) Kažim, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Stobreć (2679050014)
 • Pleić (Ante) Ante, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Zrmanja (2658029019)
 • Plepel (Marin) Anton, rođen 1882. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055043)
 • Plepel (Marin) Ivan, rođen 1897. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057040)
 • Plepel (Marin) Petar, rođen 1891. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055053)
 • Plepel (Marin) Vjera, rođena 1931. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1943. nepoznato, Kaštel sućurac (2680055015)
 • Plepel (Nn) Kata, rođena 1866. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680058010)
 • Plepel (Nn) Marica, rođena 1904. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057039)
 • Plepel (Nn) Marija, rođena 1873. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055073)
 • Plepel (Petar) Marin, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055052)
 • Plepel (Roko) Frano, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055065)
 • Pleština (Anto) Ivan, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681062034)
 • Pleština (Mato) Martin, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Tara (2673016007)
 • Pletikosić (Duje) Ivan, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod konjica (2682064027)
 • Pletikosić (Mato) Anto, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod imotskog (2681062024)
 • Plosnić (Marko) Vlado, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Tugari (2671005061)
 • Plosnić (Petar) Ana, rođena 1888. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057013)
 • Pocrnjić (Petar) Jozo, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrlika (2674019015)
 • Podrug (Andrija) Blaž, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2681062012)
 • Podrug (Andrija) Nedeljko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Nepoznato (2681062013)
 • Podrug (Ante) Ivan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Oko duvna (2682063043)
 • Podrug (Ante) Nikola, rođen 1910. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00556)
 • Podrug (Ante) Veljko, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Labin (2682063042)
 • Podrug (Ante) Vinko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Klis (2672012030)
 • Podrug (Ivan) Stjepan, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Solin (2681062014)
 • Podrug (Luko) Ivan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2681062015)
 • Poduje (Petar) Matija, rođena 1890. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680056015)
 • Pogačić (Petar) Ante, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrdovo (2660013020)
 • Polić (Jozo) Desa, rođena 1944. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2672010013)
 • Polzer (Josip) Ivica, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Čapljina (2670002014)
 • Poljak (Jakov) Lavoslav, rođen 1886. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Šibenik (2673016040)
 • Poljak (Martin) Anto, rođen 1922. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. U NOBu, Trst italija (2681061007)
 • Poljak (Martin) Marko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2682066026)
 • Poljak (Mato) Milan, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681061009)
 • Poljak (Mato) Vjera, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1944. u NOBu, Nevesinje (2681061010)
 • Poljičak (Mato) Ante, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Šibenik (2673015001)
 • Poljičanin (Ivan) Ivan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Knin (2713008035)
 • Ponoš (Jakov) Ante, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2675026034)
 • Popović (Gvido) Ante, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Sinj (2674020009)
 • Popović (Ilija) Nikola, rođen 1875. Hrvat, poginuo 1944. u direktnom teroru, Split (2677035008)
 • Popović (Josip) Ljubo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2674019030)
 • Popović (Josip) Miro, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gospić (2674019031)
 • Popović (Kristina) Anđa, rođena 1914. Hrvatica, poginula 1941. U NOBu, Kod sinja (2675029037)
 • Popović (Marin) Duje, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2671005033)
 • Popović (Nikola) Marica, rođena 1919. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Split (2677035023)
 • Pralija (Jozo) Ante, rođen 1919. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. U NOBu, Trst italija (2670001026)
 • Premeru (Mate) Mario, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Trst-sv.katarin (2674024025)
 • Prilačić (Mate) Petar, rođen 1889. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Šibenik (2676032045)
 • Primi (Frano) Frano, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Milna (2676032060)
 • Prizmić (Ante) Ivan, rođen 1914. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. U zatvoru, Italija (2676032009)
 • Prizmić (Petar) Pavalj, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Brač (2643031054)
 • Prkić (Ante) Andrija, rođen 1895. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Žrnovica (2677035070)
 • Prkić (Mate) Smiljko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Široki brijeg (2670002024)
 • Prkušić (Ante) Slavko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2678040014)
 • Prlain (Stipan) Nediljka, rođena 1927. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Split (2679047012)
 • Prlani (Ante) Božidar, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Imotski (2673014020)
 • Prug (Ljubo) Petar, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Vrlika (2677034059)
 • Prvan (Dujo) Ljubo, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Hrbokosi zadar (2677037003)
 • Prvan (Dujo) Vjekoslav, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1941. u NOBu, Donja brela (2677034064)
 • Prvan (Dujo) Vjekoslav, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Dubci makarska (2677037002)
 • Prvan (Mate) Jasna, rođena 1914. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Komiža (2678043020)
 • Pržen (Ante) Bartul, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Izmedju visa (2679047039)
 • Pulas (Ante) Ilija, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Split (2676032008)
 • Puljas (Ante) Filip, rođen 1886. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673014022)
 • Puljas (Filip) Božidar, rođen 1918. Hrvat, streljan 1942. u zatvoru, Šibenik (2673014021)
 • Puljas (Filip) Milivoj, rođen 1934. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2673014024)
 • Puljas (Filip) Vesela, rođena 1930. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2673014023)
 • Purišić (Filip) Nikša, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Šibenik (2675025055)
 • Purkić (Juro) Tomo, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Malinska-krk (2679046053)
 • Puš (Ante) Mirko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod beograda (2672010011)
 • Pušić (Ante) Jerko, rođen 1913. Hrvat, ubijen od Nemaca 1941. U logoru, Nemački logor (0531001066)
 • Qien (Josip) Boris, rođen 1924. Hrvat, ubijen 1945. na prinudnom radu, Zagreb (2679045016)
 • Račić (Ante) Andro, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Košute-sinj (2670002003)
 • Rački (Srećko) Dušan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, 5. Proleterska diviz (2682065008)
 • Rački (Srećko) Milorad, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 5. Proleterska diviz (2682065009)
 • Radan (Jakov) Dragutin, rođen 1909. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (2675026024)
 • Radanović (Nn) Ivan, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gračac (2673015028)
 • Radelja (Jure) Mirko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2680053030)
 • Radelja (Jure) Nediljko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Crna gora (2680053031)
 • Radelja (Mato) Ivka, rođena 1892. Hrvatica, ubijena 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Sitno g. (2680053029)
 • Radeljak (Josip) Veljko, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672009058)
 • Radica (Andrija) Špiro, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1942. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Vrlika (2673016019)
 • Radica (Ivan) Gracio, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2679052097)
 • Radica (Ivan) Ivan, rođen 1905. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Zrnovnica (2679046040)
 • Radica (Jure) Luka, rođen 1887. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2679052116)
 • Radica (Luka) Jure, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Lim (2679052117)
 • Radica (Marko) Zvonko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679051003)
 • Radica (Mate) Ante, rođen 1888. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Šibenik (2675029034)
 • Radica (Slavko) Žarko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sinj (2511089002)
 • Radica (Tomo) Vinko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Na širokom breg (2679046018)
 • Radica (Vicko) Bogoslav, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673016013)
 • Radica (Vicko) Bogoslav, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Split (2675027030)
 • Radičić (Vjekoslav) Mihoril, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Tari (2675028025)
 • Radić (Ilija) Branko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2674021003)
 • Radić (Ivan) Ante, rođen 1899. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Splitsko Polje (2727024018)
 • Radić (Ivan) Ilija, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Duvno (2677035068)
 • Radić (Ivan) Ivan, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2708123007)
 • Radić (Ivan) Marko, rođen 1903. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2672010034)
 • Radić (Ivan) Marko, rođena 1906. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Nepoznato (2681061054)
 • Radić (Nn) Ilija, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2674021004)
 • Radman (Božo) Ana, rođena 1936. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2674019034)
 • Radman (Božo) Zdravko, rođen 1938. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2674019035)
 • Radman (Marin) Vjekoslav, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Kod vrlike (2671007048)
 • Radman (Petar) Ivan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Tićevo (2668096009)
 • Radman (Rade) Luka, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kućine (2671005036)
 • Radman (Rade) Vito, rođen 1935. Hrvat, poginuo 1942. u zbegu, Bosna (2671005035)
 • Radmilo (Ivan) Jozo, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Ćaćin dolac-sin (2679047021)
 • Radmilović (Anton) Božidar, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Kod splita (0859023016)
 • Radnić (Dijego) Miro, rođen 1935. Hrvat, poginuo 1945. nepoznato, Split (2681060007)
 • Radošević (Josip) Ivo, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Selo briskupija (2674018007)
 • Radošević (Mate) Ivica, rođen 1933. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. nepoznato, Italija (2679047040)
 • Radošević (Nikola) Mate, rođen 1914. Hrvat, ubijen 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Sinj (2661022011)
 • Radovčić (Petar) Neda, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2677035036)
 • Radovčić (Petar) Žarko, rođen 1910. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Sutjeska (2677035037)
 • Radović (Zvonimir) Frano, rođen 1933. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2672009056)
 • Radovniković (Andrija) Fabijan, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Crni lug bosna (2671007067)
 • Radovniković (Ante) Špiro, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Tuzla (2673014017)
 • Radovniković (Frane) Davor, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2677035073)
 • Radovniković (Nikola) Miloš, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (2670003051)
 • Radun (Josip) Božo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673016008)
 • Radun (Simo) Krunoslav, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Mostar (2679048004)
 • Radunović (Nn) Tomka, rođena 1920. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Podgorica (2939027008)
 • Rađa (Jura) Ljubo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Pohovo maribor (2673016022)
 • Rađa (L.) Andrija, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Pljevlja (2671007056)
 • Rafaneli (Klement) Silvestar, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1943. U NOBu, Partizanska bolnica (2761011005)
 • Raguzin (Marko) Tomazina, rođena 1894. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671007042)
 • Raguzin (Vicko) Lucija, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2677035024)
 • Raić (Jovan) Luka, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675026035)
 • Rainis (Ivan) Slavko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Hercegovina (2853048015)
 • Rajčić (Mate) Križan, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Radošica-sinj (2674019022)
 • Rajić (Nn) Viktor, rođen 1880. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2514115003)
 • Rajić (Viktor) Osvin, rođen 1925. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2514115002)
 • Rajić (Žiga) Zdenka, rođena 1886. Hrvatica, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2514115004)
 • Rak (Pavle) Mate, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2673014008)
 • Raljević (Šime) Cvetko, rođen 1897. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod trogira (2672011006)
 • Ramađa (Nikola) Jozo, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Ljubitnica-trog (2671007003)
 • Rančić (Ilija) Blanka, rođena 1930. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Split (2671008054)
 • Rančić (Ilija) Zdravka, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1942. U NOBu, Nepoznato (2671008053)
 • Rančić (Jozo) Anka, rođena 1906. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671008055)
 • Raspor (Maksimilij) Milan, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Snježnik (2500014039)
 • Ratković (Frane) Ante, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2768079005)
 • Ratković (Frano) Mileva, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2768079006)
 • Ravlić (Jakšo) Nenad, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Fralina trogir (2820014041)
 • Ražen (Ante) Ante, rođen 1928. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Šibenik (2674023005)
 • Reič (Ivan) Bižidar, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Osijek (2764045004)
 • Reič (Ivan) Ivanka, rođena 1920. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2764045005)
 • Reić (Ante) Jordan, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Rude kod Sinja (2672009062)
 • Reić (Duje) Lovro, rođen 1855. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Nepoznato (0885098034)
 • Reić (Ivan) Vojko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Golubić (2672009063)
 • Reić (Mate) Frano, rođen 1886. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672009033)
 • Reić (S) Marica, rođena 1895. Hrvatica, ubijena 1944. u direktnom teroru, Split (0885098035)
 • Reić (Stipe) Ivan, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nezna mesto (2682063085)
 • Reić (Stipo) Ivan, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2680055010)
 • Reić (Šimun) Anto, rođen 1902. Hrvat, umro 1943. u zatvoru, Split (2671007039)
 • Relja (Mate) Božo, rođen 1895. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Muć (2674020045)
 • Reljić (Marin) Branko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679052091)
 • Ricov (Ante) Branko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sinj (2670004023)
 • Ricov (Ante) Mario, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Drvar (2670004024)
 • Rizman (Stipe) Zele, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Cesta Prova (2679047031)
 • Rodić (Stanko) Jadranko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Nepoznato (2493004007)
 • Rogulj (Ivan) Ante, rođen 1894. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067065)
 • Rogulj (Ivan) Drago, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Sinj (2682067005)
 • Rogulj (Ivan) Marko, rođen 1899. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067064)
 • Rogulj (Ivan) Nikola, rođen 1896. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067067)
 • Rogulj (Jozo) Luka, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067062)
 • Rogulj (Jozo) Marin, rođen 1902. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067063)
 • Rogulj (Marin) Vicko, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2682067004)
 • Rogulj (Nikola) Ivan, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067066)
 • Roguljić (Andrija) Dujo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora-mlinište (2683068011)
 • Roguljić (Andrija) Mate, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679052002)
 • Roguljić (Anđelko) Ante, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Zrmanja (2676033017)
 • Roguljić (Ante) Luka, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2683068004)
 • Roguljić (Ante) Nikola, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Posušje (2683068010)
 • Roguljić (Božo) Alhina, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Pelješac (2681062021)
 • Roguljić (Ivan) Andrija, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Kučine (2683068012)
 • Roguljić (Ivan) Marin, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Krividol (2683068001)
 • Roguljić (Jerko) Milivoj, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Podgorica (2679052001)
 • Roguljić (Marin) Vjekoslav, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Krividol (2683068002)
 • Roguljić (Marko) Mirko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2661017012)
 • Roguljić (Martin) Mate, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, 9.divizija (2676033022)
 • Roguljić (Mijo) Jelena, rođena 1915. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2683068027)
 • Roje (Marin) Andrija, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kijevo (2671007026)
 • Roje (Marin) Ante, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2674024032)
 • Roje (Marko) Špiro, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Lika (2674020055)
 • Roje (Nn) Jozica, rođena 1889. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674020016)
 • Roje (Stipe) Kaja, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2678042039)
 • Rokić (Jozo) Zvonko, rođen 1922. Hrvat, poginuo od Italijana 1943. u NOBu, Bari italija (2724025001)
 • Rokov (Anto) Drago, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2681059019)
 • Rokov (Ivan) Josip, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Foča (2681059001)
 • Rokov (Jakov) Anto, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Na bršću selca (2681059037)
 • Rokov (Jozo) Anto, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2681059058)
 • Rokov (Kajo) Dragutin, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Oko mostara (2681059053)
 • Rokov (Kajo) Vinko, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2681059054)
 • Rokov (Mijo) Marin, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Posušje (2681059057)
 • Rokov (Roko) Anton, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2681059020)
 • Rokov (Svetin) Anton, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na neretvi (2681059038)
 • Romić (Mate) Dušan, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drvar (2674020070)
 • Romodža (Jovo) Marko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Dicmo (2703092015)
 • Rosandić (Ivan) Tonči, rođen 1932. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2678039036)
 • Rožić (Pavo) Mande, rođena 1911. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055032)
 • Rožić (Rudolf) Berislav, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Dolac donji (2671008047)
 • Rožić (Rudolf) Veljko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Na visu (2671008048)
 • Rubeša (Josip) Boženka, rođena 1914. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Split (2520197004)
 • Rubignoni (Ignacio) Ante, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Kaštel šućurac (2717035023)
 • Rudić (Dudan) Rako, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Seget (2681060017)
 • Rudolf (Mate) Ivo, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2670003085)
 • Rudolf (Mate) Jure, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Zlo selo (2670003086)
 • Rupanović (Vlado) Viktor, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2680055006)
 • Ružičić (Dušan) Rudolf, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Debelo brdo (2675030036)
 • Ružić (Ante) Jozo, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Šubićevac (2677037004)
 • Ružić (Ante) Paško, rođen 1917. Hrvat, umro 1943. u zatvoru, Split (2677035030)
 • Ružić (Blaž) Vicko, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2671005037)
 • Ružić (Božo) Mate, rođen 1919. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. U direktnom teroru, Kod Papuka (2679049035)
 • Ružić (Ivan) Marin, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Garešnica (2674020077)
 • Ružić (Ivan) Miljenko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mosor (2674020078)
 • Ružić (Jakov) Dragomir, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2677034001)
 • Ružić (Marin) Ante, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kod gospića (2679049052)
 • Ružić (Marin) Fabijan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2679049051)
 • Ružić (Marin) Luka, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Zrmanja (2676033050)
 • Ružić (Mate) Jerko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2674019064)
 • Ružić (Mate) Krešimir, rođen 1922. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Kod Pakraca (2679049034)
 • Ružić (Srećko) Dragan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2679049012)
 • Ružić (Srećko) Dragi, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod klisa (2672010008)
 • Ružić (Srećko) Milan, rođen 1923. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Prozor (2679049011)
 • Ružić (Srećko) Milivoj, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Kod mostara (2679049013)
 • Sablić (Juro) Ante, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Žagrović -knin (2660013011)
 • Sablić (Lovro) Dujo, rođen 1884. Hrvat, ubijen 1944. kod kuće, Donja tijarica (2660013010)
 • Sablić (Lovro) Ivan, rođen 1881. Hrvat, ubijen 1944. kod kuće, Donja tijarica (2660013013)
 • Sablić (Marko) Živko-jako, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Borovo-slavonij (2660013012)
 • Salin (Marin) Anto, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2681060011)
 • Salin (Marin) Frano, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681060012)
 • Salvezani (Ivan) Petar, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Na cetini (2671005028)
 • Samaražić (Nn) Ivan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2672010012)
 • Sandrović (Mate) Ljubo, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drvar (2674020019)
 • Sanima (Ernest) Renato, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Studeni kod (2682063008)
 • Santini (Šime) Maksim, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 5 ofanziva (2678041017)
 • Sapunarić (Marjan) Franko, rođen 1919. Hrvat, poginuo od Italijana 1944. u NOBu, Trst italija (2670003013)
 • Sapunović (Marjan) Franko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Općine-trst (2609009011)
 • Sarajčev (Nn) Kate, rođena 1869. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680056013)
 • Sarić (Mijo) Ante, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Golubić-knin (2679049061)
 • Sašić (Stipe) Radoslav, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Široki breg (2679049090)
 • Savica (Ante) Ivo, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Klis (2717034026)
 • Savić (Ante) Ivan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Glamoć (2599001001)
 • Savić (Bartul) Vjeko, rođen 1914. Hrvat, umro od ranjavanja od Italijana 1944. u NOBu, Bari italija (2672009048)
 • Savić (Božo) Ivo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2676032049)
 • Savić (Luka) Tonka, rođena 1906. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Split (1416016078)
 • Savić (Šime) Ivica, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (1416016079)
 • Savić (Šime) Tomislav, rođen 1934. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Split (1416016080)
 • Savić (Vjeko) Ratko, rođen 1941. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2672009049)
 • Savin (Mijo) Jozo, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Put split-zagreb (2674019007)
 • Scavić (Ante) Srećko, rođen 1922. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Mathausen (2671006009)
 • Scotti (Pavle) Nedeljko, rođen 1929. Hrvat, ubijen 1944. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Sičevo (1540015002)
 • Sedić (Marko) Pavlina, rođena 1896. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678042041)
 • Sekul (Blaž) Fanika, rođena 1928. Hrvatica, ubijena od Italijana 1942. u logoru, Italija (2609001004)
 • Selak (Ivan) Marija, rođena 1902. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670003078)
 • Seletković (Ante) Milka, rođena 1917. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676033027)
 • Senader (Petar) Stanka, rođena 1941. Hrvatica, poginula 1943. prilikom bombardovanja, Blaca (2682064031)
 • Senjan (Mato) Nikola, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673017043)
 • Senjanović (Ivo) Gojko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Livno (2674024035)
 • Senjanović (Pavao) Đermano, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Split (2678043001)
 • Sesartić (Andrija) Anto, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Za Pro. beograd (2681061031)
 • Sesartić (Ante) Vicko, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2682064039)
 • Sesartić (Anto) Mijo, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681061073)
 • Sesartić (Ivan) Marin, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681062045)
 • Sesartić (Jakov) Josip, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Široki brijeg (2682064080)
 • Sesartić (Jakov) Lovre, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682064079)
 • Sibev (Josif) Giordano, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Trst (2676032006)
 • Sikirić (Petar) Dragoljub, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Zadar (2728042017)
 • Sinovčić (Ivan) Filip, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Bosna (2679052078)
 • Sinovčić (Ivan) Marin, rođen 1909. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070046)
 • Sinovčić (Ivan) Mate, rođen 1901. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070047)
 • Sinovčić (Marin) Petar, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679052090)
 • Sinovčić (Marin) Stipe, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679052052)
 • Sinovčić (Mato) Mijo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2680054005)
 • Sinovčić (Mato) Petar, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2680054006)
 • Sinovčić (Šime) Marin, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679052123)
 • Sinovčić (Špiro) Danica, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Klis (2689118038)
 • Sinovčić (Tadija) Šimun, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679052096)
 • Sinovčić (Tomo) Andrija, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2679052089)
 • Sinovčić (Vicko) Duje, rođen 1896. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Zemun Sajmište (2683070045)
 • Sirić (Jura) Josip, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1944. u direktnom teroru, Split (2676031025)
 • Siriščević (Ivan) Marija, rođena 1906. Hrvatica, poginula 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672012008)
 • Siriščević (Ante) Pjero, rođen 1911. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Šibenik (2670003081)
 • Siriščević (Eugen) Nediljko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Drvar (2676031010)
 • Siriščević (Jerko) Josip, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Cetinjska dolin (2672009002)
 • Siriščević (Mate) Anka, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674020080)
 • Siriščević (Nn) Nikolina, rođena 1900. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675025020)
 • Sirišćević (Ante) Vicko, rođen 1896. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Split (2673015008)
 • Sirišćević (Ivan) Đule, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2670003018)
 • Sirišćević (Kojo) Jerko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U 5 ofanzivi (2675029056)
 • Sirišćević (Kojo) Miljenko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2675029057)
 • Sirišević (Nn) Šime, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674022033)
 • Sirotković (Ivan) Dionizi, rođen 1910. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Dachau (2671007013)
 • Sisteš (Ante) Ratomir, rođen 1941. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Solin, split (2686087054)
 • Skoko (Ante) Špiro, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Otok brač (2679048002)
 • Skoko (Marko) Bare, rođena 1894. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670003080)
 • Skoko (Savo) Božica, rođena 1895. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679048025)
 • Skopljanac (Marko) Marijan, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Osijek (2679046014)
 • Skopljanac (Marko) Mario, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (2518167018)
 • Skopljanac (Marko) Tadija, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1941. U NOBu, Sinj (2518167017)
 • Skrobica (Marin) Vjeko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2679048011)
 • Skudižik (Emil) Josip, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Grabovac (2678040028)
 • Skudržih (Emil) Josip, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2674019004)
 • Skulje (Marin) Melko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 5 dalmatinska bri. (2679049062)
 • Skulje (Marin) Petar, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod travnika (2679049063)
 • Slavić (Mato) Mirko, rođen 1931. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. nepoznato, Kaštel sućurac (2680056023)
 • Slavodić (Nn) Slavo, rođen 1882. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Podstrana (2518167012)
 • Slavodić (Slavomir) Anto, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Podstrana (2518167011)
 • Slokar (Jakov) Stanislav, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Sarajevo (2521205001)
 • Slovodić (Nn) Kata, rođena 1897. Hrvatica, ubijena 1942. U direktnom teroru, Podstrana (2679049085)
 • Slovodić (Nn) Slavomir, rođen 1882. Hrvat, ubijen 1942. U direktnom teroru, Podstrana (2679049084)
 • Slovodić (Slavomir) Ante, rođen 1924. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Podstrana (2679049086)
 • Smet (Franjo) Rikardo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676032018)
 • Smet (Nn) Antonija, rođena 1887. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676032017)
 • Smodlaka (Ivan) Stanko, rođen 1921. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemačka-stalag-2686087051
 • Smoje (Frane) Vinko, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zadvarje (2679046022)
 • Smoje (Frano) Frane, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2672009003)
 • Smoje (Marin) Josip, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Split-gripe (2670002016)
 • Smoje (Petar) Frane, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Imotski (2673016024)
 • Smokrović (Grga) Nikola, rođen 1900. Hrvat, umro 1942. u NOBu, Njujork sad (2515121006)
 • Smolčić (Ante) Milan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gračac (2672012035)
 • Smolčić (Vinko) Slavka, rođena 1928. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Brštanovo-muć (2671007059)
 • Smolić (Mijo) Marijan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Svilaja (2670004019)
 • Sodić (Marko) Paulina, rođena 1901. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split,penića 12 (2670003033)
 • Sokol (Anto) Željka, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057003)
 • Sokol (Anton) Milivoj, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Uništa (2680057004)
 • Sokol (Čirilo) Luka, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2680055037)
 • Sokol (Grga) Ante, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Oko knina (2680055036)
 • Sokol (Jakov) Ivanica, rođena 1864. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055031)
 • Sokol (Nn) Antica, rođena 1866. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055057)
 • Soldatić (Ivan) Miranda, rođena 1914. Hrvatica, ubijena od Italijana 1943. u logoru, Italijanski logor (0869006018)
 • Soldić (Ivan) Katica, rođena 1937. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Split (2677035057)
 • Soldo (Ivan) Nikola, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vrlika (2680056027)
 • Solje (Marko) Duje, rođen 1903. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070031)
 • Solje (Mate) Ante, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kotlenice (2683070020)
 • Spaija (Anto) Tadija, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kosovo Polje (2680054002)
 • Spaija (Luka) Jozo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2680054001)
 • Spaija (Luka) Lovre, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora zelen (2680054036)
 • Spajić (Jozo) Jozo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2681061011)
 • Spajić (Mate) Luka, rođen 1905. Hrvat, ubijen 1943. u NOBu, Sandžak (2682063065)
 • Spajić (Šimun) Marko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod Prozora (2682064020)
 • Spajić (Šimun) Milan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bihać (2682064019)
 • Spinčić (Franjo) Vjekoslav, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Kompras (2461012014)
 • Srdar (Jerohin) Anto, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Rasko Polje (2681059002)
 • Srdelić (Dujo) Bogdan, rođen 1906. Hrvat, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2673016001)
 • Srdelić (Ivan) Paško, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Ljubuški (2676033067)
 • Srdelić (Jerko) Mileva, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Grabovo-klis (2674024024)
 • Srdelić (Lovro) Ante, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2671006003)
 • Srdelić (Marin) Stanko, rođen 1933. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Split (2676033068)
 • Stančić (Mate) Jakov, rođen 1906. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sušak (2514113007)
 • Stanojević (Ivan) Jozo, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sinj (2670004031)
 • Stazić (Mato) Ladislav, rođen 1916. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Split bihačka (2673017003)
 • Stepanić (Kazimir) Kazimir, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Persijski zaliv (2678042003)
 • Stilinović (Marjan) Tonči, rođen 1940. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Split (2674020051)
 • Stipica (Ante) Domenik, rođen 1925. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Hvar (2679052055)
 • Stipica (Blaž) Ante, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2679052049)
 • Stipica (Blaž) Marin, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679052048)
 • Stipica (Blaže) Ante, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2678039014)
 • Stipica (Blažo) Marin, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Trebinje (2678039015)
 • Stipica (Jozo) Marinko, rođen 9999. Hrvat, ubijen 1945. u NOBu, Slav.brod (2679052075)
 • Stipica (Mate) Mate, rođen 1906. Hrvat, umro 1942. u NOBu, Nepoznato (2678042033)
 • Stipica (Pavo) Benjamin, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Split (2677037020)
 • Stipinović (Ante) Filicijo, rođen 1923. Hrvat, obešen 1944. U direktnom teroru, Mravince (2679050002)
 • Stipinović (Ante) Milan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Široki breg (2679050006)
 • Stipinović (Mate) Ankica, rođena 1916. Hrvatica, poginula 1945. U NOBu, Zruovnica (2679050003)
 • Stipišić (Mihajlo) Mihajlo, rođen 1906. Hrvat, umro od Italijana 1944. u NOBu, San ferdinand italija (2678043032)
 • Stipišić (Mile) Miće, rođen 1906. Hrvat, ubijen od Italijana 1944. U logoru, Italijanski logor (2626019004)
 • Stipulin (Nn) Manda, rođena 1890. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057038)
 • Stipulin (Šimun) Ante, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057030)
 • Stojanac (Luka) Mirko, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Moseć (2675027035)
 • Stojanac (Marko) Veljko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Oko islanda island (2677034019)
 • Stojić (Marin) Frano, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod livna (2681061061)
 • Stolica (Ivan) Antun, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1943. u NORu, Nepoznato (2678044030)
 • Stričević (Marko) Luka, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677035079)
 • Strmo (Nikola) Dujo, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Postojna (2660011002)
 • Strožer (Grga) Zoran, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Jajce (2675025017)
 • Strujić (Dragutin) Vjekoslav, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Vlasenica (0887108017)
 • Stupalo (Ante) Ivan, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674020003)
 • Subašić (Roko) Zdravko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznata jedinica (2677037021)
 • Subašić (Vinko) Anka, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1945. U NOBu, Dugoselo (2677036023)
 • Subašić (Vinko) Tereza, rođena 1942. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Knin (2677036022)
 • Suketni (Petar) Jerka, rođena 1868. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055055)
 • Supičić (Anto) Branko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, U bor. na kordu (2731087004)
 • Sušak (Božo) Petar, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2673016050)
 • Svalina (Ivan) Gabrijela, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Kosovo Polje kn (2682067058)
 • Svetika (Mile) Stipe, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Beograd (2614011006)
 • Svetika (Paško) Ivan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Reka cetina (2614011007)
 • Svičarević (Mate) Milovan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Knin (2670003031)
 • Svirčić (Ante) Nikša, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2675029048)
 • Šaban (Mato) Anto, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U hercegovini (2680056024)
 • Šae (Dragutin) Radenko, rođen 1921. Hrvat, ubijen 1941. u zatvoru, Zagreb (2672010033)
 • Šakić (Ivan) Davor, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Brčko (2678043025)
 • Šakić (Marin) Frane, rođen 1890. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2675029023)
 • Šakić (Pero) Izidor, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na širokom brijegu (2675029061)
 • Šalov (Filip) Ivan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod livna (2715020018)
 • Šalov (Marija) Marina, rođena 9999. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Marina trogir (2681059004)
 • Šantić (Andrija) Josip, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Mosić (2670001018)
 • Šarac (Šimun) Anto, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2681060035)
 • Šarić (Jakov) Ivo, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mosor (2676032054)
 • Šarić (Juraj) Mihovil, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2627023005)
 • Šarić (Jure) Dragutin, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Aržano – klis (2674019006)
 • Šarić (Jure) Karlo, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kijevo (2665073016)
 • Šarić (Marko) Dragutin, rođen 1890. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Šibenik (2768086003)
 • Šego (Mate) Marko, rođen 1898. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Split (2676031008)
 • Šegrić (Božo) Duje, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Trogir (2676033080)
 • Šegrić (Ivan) Ivan, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Na širokom Polju (2678040020)
 • Šegvić (Ante) Izidor, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2675027001)
 • Šegvić (Dujko) Tomislav, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Nepoznato (2676031018)
 • Šegvić (Dujo) Tomislav, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zlopolje (2679047025)
 • Šegvić (Ivan) Josip, rođen 1899. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vis (0896028017)
 • Šegvić (Ivan) Milorad, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1942. u NORu, Glamočko Polje (2675028013)
 • Šegvić (Josip) Mario, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Štip (2671005041)
 • Šegvić (Marin) Jakov, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Golubić.knin (2675027015)
 • Šeravić (Mato) Ivan, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Konjsko (2681061008)
 • Ševo (Ivan) Špire, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Lapac donji (2713007005)
 • Šibić (Ante) Ante, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2677034045)
 • Šiler (Frane) Zdenko, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bihać (2672012020)
 • Šimbeša (Božo) Ante, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Zagreb (2660002005)
 • Šimleša (Petar) Šimun, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Sinj (2676033040)
 • Šimunović (Ivan) Stjepan, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Split (2678044007)
 • Šimunović (Vilim) Gvozden, rođen 1942. Hrvat, ubijen od četnika 1943. nepoznato, Kalinovik (2849013002)
 • Širola (Ante) Arđe, rođena 1910. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673017013)
 • Širola (Ante) Vojislav, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Gati (2673017012)
 • Šiškov (Anton) Silvestar, rođen 1875. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2680056021)
 • Šiškov (Ivan) Anton, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055059)
 • Šiškov (Ivan) Mara, rođena 1897. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom bombardovanja, K. sućurac spli (2680058027)
 • Šiškov (Jerko) Mara, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057018)
 • Šiškov (Marin) Petar, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Brač (2680057048)
 • Šiškov (Marin) Zvonko, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055012)
 • Šiškov (Nn) Jerka, rođena 1893. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057017)
 • Šiškov (Nn) Marija, rođena 1899. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055058)
 • Šiškov (Petar) Ivan, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055020)
 • Šiškov (Silvester) Damjan, rođen 1921. Hrvat, ubijen 1944. u NOBu, Brač sumartin (2680056022)
 • Šiškov (Šimun) Kate, rođena 1888. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055008)
 • Šitić (Jero) Andrija, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2673016023)
 • Škerov (Petar) Filomena, rođena 1917. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Donji lapac (0854066013)
 • Škorić (Šime) Smiljana, rođena 1928. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Mosor (2670003088)
 • Škrobica (Simun) Frane, rođen 1891. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Split (2679048001)
 • Šoda (Grga) Božo, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1941. u aprilskom ratu 1941 god., Nepoznato (2679048028)
 • Šoda (Ivan) Anto, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681061047)
 • Šoda (Ivan) Nikola, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vinovo (2677035047)
 • Šolić (Bariša) Ivan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vis (2685081004)
 • Šoljan (Jakov) Josip, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2625012006)
 • Štambuk (Božo) Nikica, rođen 1924. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Split (2675025048)
 • Štimac (Andrija) Miroslav, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1943. U zatvoru, Split (2676033063)
 • Šubašić (Roko) Ante, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Soča (2676033013)
 • Šubašić (Roko) Zdravko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Imotski (2676033014)
 • Šubašić (Vicko) Veljko, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznate jedinice (2677035041)
 • Šuško (Šimun) Ljubo, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod splita (2679047006)
 • Šušnjara (Dujo) Dujo, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1941. u zatvoru, Kaštela (0846054015)
 • Tadić (Josip) Anton, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Mosorski odred (2517163019)
 • Tadić (Stjepan) Petar, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2676031015)
 • Tadin (Marin) Jerko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Pelješac (2681060030)
 • Tangar (Lovro) Jerolim, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Pelješac štan (2681059018)
 • Tente (Ivan) Ćiril, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin Dinara (2682067075)
 • Tente (Ivan) Filip, rođen 1917. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067073)
 • Tente (Ivan) Petar, rođen 1911. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067074)
 • Tente (Ivan) Špiro, rođen 1909. Hrvat, ubijen od Nijemaca 1943. U direktnom teroru, Split.mačkovica (2675026011)
 • Tente (Luka) Bogdan, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U hercegovini (2682067076)
 • Tente (Mate) Nikola, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067069)
 • Tente (Nikola) Mate, rođen 1885. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067068)
 • Tente (Nn) Mate, rođen 1871. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2821019006)
 • Tente (Petar) Benhur, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod groblja (2682067070)
 • Tente (Špiro) Ivan, rođen 1882. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067071)
 • Terze (Nikola) Grgo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679051001)
 • Terze (Nikola) Mladen, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Ploče (2679051002)
 • Tijardović (Ante) Marin, rođen 1896. Hrvat, streljan 1942. U direktnom teroru, Žrnovnica (2679052030)
 • Tijardović (Marin) Krešimir, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Sitno gornje (2679052029)
 • Todin (Dujo) Anto, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Korjak (2681060041)
 • Todin (Ignacije) Ivan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Drniš (2681060063)
 • Todin (Jakov) Petar, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Tićevac (2681060034)
 • Todin (Marin) Jerdin, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Pelješac (2681060064)
 • Todin (Mićo) Anto, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681060033)
 • Todin (Mićo) Frano, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Drvar Prozor (2681060032)
 • Tolentino (Salvatore) Rina, rođena 1900. Hrvatica, ubijena 1943. U logoru, Pančevo (2820015047)
 • Tolić (Marin) Ivan, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod knina (2678040025)
 • Tolj (Mato) Jozo, rođen 1910. Hrvat, nestao 1942. u NOBu, Nepoznato (0870015028)
 • Tomas (Duje) Vinko, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nova sela (2678044027)
 • Tomasović (Ivo) Marin, rođen 1891. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Podstrana (2679049098)
 • Tomasović (Stipe) Milorad, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, 2 dalmatinska (2679049024)
 • Tomaša (Jozo) Božo, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Dugo Polje (2679047037)
 • Tomeljak (Ante) Petar, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Omiš (2672012049)
 • Tomić (Andrija) Branko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2672010021)
 • Tomić (Andrija) Huto, rođen 1892. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. U logoru, Nemački logor (2674019033)
 • Tomić (Ante) Ante, rođen 1898. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Mathausen (2670003068)
 • Tomić (Ante) Fabijan, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Studenci-imotsk (2674019058)
 • Tomić (Ante) Fabjan, rođen 1917. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. U logoru, Italijanski logor (2670004013)
 • Tomić (Ante) Milenko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2670004012)
 • Tomić (August) Eduard, rođen 1906. Slovenac, poginuo 1944. U NOBu, Pripadnik n.o.v.j. (2725004011)
 • Tomić (Duje) Ivo, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kod knina (2670002030)
 • Tomić (Duje) Zlata, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1944. u NOBu, Brač (2670002031)
 • Tomić (Ivan) Đovanka, rođena 1925. Hrvatica, umrla 1943. u NOBu, Bari bolnica (0641018012)
 • Tomić (Ivan) Jovanka, rođena 1928. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Nepoznato (2679047028)
 • Tomić (Lovro) Bogoslov, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Šolta (2675029032)
 • Tomić (Mijo) Sonja, rođena 1920. Hrvatica, poginula 1944. u NOBu, Nepoznato (2676033026)
 • Tomić (Stašo) Radoslava, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2675029076)
 • Tomić (Vicko) Tomislav, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sinj (2670002054)
 • Topić (Kuzmo) Ana, rođena 1874. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Sutjeska (2681060014)
 • Topić (Kuzmo) Grgo, rođen 1870. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Kamtelovac (2681060013)
 • Topić (Mate) Mara, rođena 1924. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Banjača-drniš (2679046025)
 • Topić (Mate) Marko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bitelja (2679046024)
 • Torbica (Nn) Zvjezdana, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057031)
 • Trebatić (Martin) Nikola, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Šibenik (2609001001)
 • Trenrsić (Mate) Nikolina, rođena 1878. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, U splitu (2675029074)
 • Trepov (Petar) Zlata, rođena 1921. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2461016007)
 • Tresej (Jakov) Nikola, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Jajce (2672009001)
 • Treselj (Lovro) Špiro, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, U hercegovini (2680056016)
 • Treselj (Lovro) Špiro, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Korčula (2675029001)
 • Treselj (Špiro) Lovre, rođen 1891. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi, K. sućurac (2680058041)
 • Treursić (Jakov) Ante, rođen 1902. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U zatvoru, Jasenovac (2678043004)
 • Treursić (Jakov) Josip, rođen 1905. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2216111008)
 • Treursić (Josip) Slavka, rođena 1907. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2216111010)
 • Treven (Josip) Josip, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Zagreb (2670002007)
 • Trofimov (Sergije) Ivan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Split (2848010008)
 • Trumbić (Andrija) Josip, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2676033036)
 • Trumbić (Ante) Petar, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Brštanovo (2679047001)
 • Trumbić (Frano) Ljubomir, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (2675028009)
 • Trumbić (Marin) Miroslav, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Prolog livno (2677035039)
 • Trumbić (Petar) Milena, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1944. prilikom bombardovanja, Split (2678038009)
 • Trumbić (Petar) Stana, rođena 1894. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679047002)
 • Tudor (Dionizije) Mile, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Firule-split (2670002029)
 • Tudor (Ivan) Feda, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 5.of.sutjeska (2670003050)
 • Tudor (Josip) Miroslav, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Zagreb (2673015006)
 • Tudor (Josip) Vojko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Srem (2673015007)
 • Tudor (Miljenko) Tomislav, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Drvar (2672010039)
 • Tudor (Petar) Dobrila, rođena 1905. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, U šibeniku (2675029093)
 • Tudor (Petar) Hrvoje, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2675029094)
 • Tudor (Vinko) Miljenko, rođen 1899. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Zagreb (2822027037)
 • Tudor-Jurišić (Petar) Dobrila, rođena 1904. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Šibenik (2670003028)
 • Tukić (Jozo) Marin, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u zatvoru, Šibenik (2682063014)
 • Tvrdić (Ivan) Marijo, rođen 1922. Hrvat, poginuo od Italijana 1944. U NOBu, Trst italija (2671007046)
 • Tvrdić (Petar) Veljko, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrlike (2671007047)
 • Ugrin (Grga) Ante, rođen 1889. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2679052101)
 • Ugrin (Ivan) Mate, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2679052104)
 • Ugrin (Jure) Marin, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora-c. go (2680054009)
 • Ugrin (Jure) Nediljko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2680054008)
 • Ugrin (Lazar) Rafael, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora zelen (2680054037)
 • Ugrin (Luka) Dujo, rođen 1870. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Žrnovnica (2680054011)
 • Ugrin (Marko) Drago, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora-c. go (2680054010)
 • Ugrin (Mate) Miloš, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2676033043)
 • Ugrin (Mate) Pave, rođen 1884. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2679052102)
 • Ugrin (Mato) Pavao, rođen 1897. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Žrnovica (2830020010)
 • Ugrin (Vicko) Nikola, rođen 1906. Hrvat, ubijen 1943. u NOBu, Kosovo Polje (2679052103)
 • Ujević (Ante) Andrija, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Livno (2612020004)
 • Ukmar (Albert) Tonči, rođen 1943. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2671007063)
 • Ukmar (Ante) Albert, rođen 1899. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671007061)
 • Ukmar (C.) Ivka, rođena 1910. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671007062)
 • Unger (Nikola) Silvo, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2671008045)
 • Unušić (Ivan) Branko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod jajca (2766067005)
 • Urlić (Ante) Pero, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod mitrovice (0927016012)
 • Urlić (Faust) Davor, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Sinj (2673017002)
 • Ursičić (Mate) Ivan, rođen 1899. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Split (2677035077)
 • Ursina (Stipe) Ante, rođen 1913. Hrvat, umro od Italijana 1943. U logoru, Italijanski logor (2675026012)
 • Uvoda (Jakov) Ivan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Košute sinj (2682067056)
 • Uvoda (Jozo) Ivan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Šolta (2680054027)
 • Uvoda (Marin) Jakov, rođen 1885. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067057)
 • Uvoda (Mato) Pavao, rođen 1874. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Slavonski brod (2680054026)
 • Uvodić (Anto) Ljubomir, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2675029070)
 • Uvodić (Marin) Ivo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Široki brijeg (2679050004)
 • Vagić (Ranko) Arvanit, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Široki brijeg (2673016014)
 • Vagler (Rajmund) Antun, rođen 1880. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Split (2675026001)
 • Vajković (Božo) Stjepan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznate jedinice (2677034009)
 • Valić (Vladimir) Ante, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Trolokve-trogir (2676031009)
 • Varda (Marko) Kazimir, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Lika (2681059006)
 • Varenina (Martin) Petar, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676033010)
 • Varga (Izidor) Slavko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Brežice (2670001001)
 • Vatauk (Jakov) Perica, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672009024)
 • Vatauk (Petar) Anđelka, rođena 1895. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672009023)
 • Vatavuk (Stipan) Filip, rođen 1880. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675026002)
 • Veg (Buble) Lidija, rođena 1934. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2672009013)
 • Vicetin (Jakov) Ivan, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kijevo kod vrli (2680057012)
 • Vickov (Grga) Mirko, rođen 1919. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ohridsko jezero (2680054020)
 • Vickov (Jure) Ante, rođen 1935. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Sitno donje (2680054021)
 • Vickov (Jure) Augustin, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Sitno donje (2680054022)
 • Vickov (Pavle) Mato, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora- c. g (2680054023)
 • Viculin (Ante) Marin, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Dubravi (2672010029)
 • Viculin (Marin) Ante, rođen 1933. Hrvat, poginuo 1945. u NORu, Nepoznato (2672010030)
 • Vidak (Arnina) Rajka, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Kosmač-trilj (2676033021)
 • Vidan (Dujo) Živko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznata jedinica (2677037022)
 • Vidan (Josip) Duje, rođen 1881. Hrvat, umro od Italijana 1944. U zatvoru, Italija (2677037023)
 • Vidan (Marin) Mirna, rođena 1935. Hrvatica, umrla 1943. U izbeglišvu, Bari, italija (2675026025)
 • Vidošević (Jakov) Melko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Mlinište (2683068009)
 • Vidošević (Marko) Vera, rođena 1921. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sinj (2761017039)
 • Vidošević (Mate) Frane, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Žrnovica (2676033044)
 • Vidošević (Mijo) Milan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2682063056)
 • Vidošević (Nikola) Dujo, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kila kod splita (2679046007)
 • Vidošević (Vicko) Ivan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kod jajca (2677036014)
 • Vidović (Ivan) Neđeljka, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1942. U NOBu, Glamoč (2674023010)
 • Vidović (Jure) Ante, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Split (2674020082)
 • Vidović (Karlo) Karlo, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Ne zna se mesto (2671008018)
 • Viđak (Ivan) Katarina, rođena 1905. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677034044)
 • Viđak (Ivan) Vladimir, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2677036015)
 • Viđak (Lovro) Radiša, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1943. kod kuće, Zagreb (2677034047)
 • Viđak (Sveto) Rudi, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1941. u zatvoru, Trogir (2674022003)
 • Viđak (Vicko) Tonka, rođena 1921. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677034042)
 • Viličić (Rudi) Vardar, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Lučke kolibe (2678041093)
 • Vincek (Drago) Josip, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Šid (2523007015)
 • Vinčić (Todor) Marko, rođen 1892. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674022017)
 • Visoki (Mate) Olga, rođena 1894. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676033019)
 • Vitaljić (Mihovil) Dinka, rođena 1898. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674024026)
 • Vjerić (Ante) Andrija, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Livno (2677034020)
 • Vladušić (Marko) Jozo, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1943. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Beograd (2683070001)
 • Vladušić (Petar) Mate, rođen 1907. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2679052081)
 • Vlahović (Šime) Dušan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2670002052)
 • Vlahović (Šime) Srđan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na mosoru (2670002053)
 • Vlak (Josip) Tonči, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670003030)
 • Vlastelica (Ivan) Petar, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Klis (2674024031)
 • Vlašić (Petar) Marin, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod jablanice (2679049055)
 • Vojak (Juraj) Josip, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Zidani most (2209036002)
 • Volić (Luka) Frano, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2674024029)
 • Volić (Luka) Kruno, rođen 1922. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2674024028)
 • Vošta (Ivo) Ferdo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Sitnica (2677034057)
 • Vrančić (Ante) Ivan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrlika (2660013014)
 • Vranković (Petar) Aleksandar, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1942. U zatvoru, Split (2673013001)
 • Vrdoljak (Frano) Fabjan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2675029036)
 • Vrdoljak (Josip) Ante, rođen 1915. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Split (2671008040)
 • Vrdoljak (Petar) Ante, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2675028035)
 • Vrdoljak (Stjepan) Noe, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Kopar (2675028008)
 • Vrdoljak (Vicko) Lenko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, 1 dalmatinska brigad (2675026031)
 • Vrgoč (Bariša) Jozo, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Aržano (2681061028)
 • Vrgoč (Bariša) Vicko, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kraj sutjeske (2682063009)
 • Vrgoč (Fabijan) Mirko, rođen 1935. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Solin, split (2682064062)
 • Vrgoč (Špiro) Kruno, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682064074)
 • Vrkić (Marko) Antun, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Lovreć (2678044014)
 • Vučica (Ivan) Ante, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod klisa (2682064021)
 • Vučičić (Ante) Mirko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Oko nevesinja (2682064016)
 • Vučičić (Martin) Marica, rođena 1917. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2681062031)
 • Vučičić (Špiro) Anto, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2681062025)
 • Vučićić (Ivan) Antiša, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vaganj (2674020061)
 • Vučićić (Ivan) Milan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Muć-neorić (2674020062)
 • Vučićić (Jozo) Marija, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (0933062030)
 • Vučićić (Mijo) Jozo, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Livansko Polje (0933062029)
 • Vučković (Božo) Ema, rođena 1882. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670001021)
 • Vučković (Božo) Marko, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Osjek (2678039035)
 • Vučković (Josip) Ante, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2671008057)
 • Vujošen (Rođ.paškov) Marija, rođena 1920. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Nevesinje (2674023003)
 • Vukasović (Ante) Boris, rođen 1930. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Ilirska bistric (2673014028)
 • Vukelić (Josip) Milan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2675029015)
 • Vukman (Josip) Kaja, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gračac lika (2672010006)
 • Vukman (Jože) Franc, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Crna gora (1880028007)
 • Vuko (Božo) Jozo, rođen 1919. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. U NOBu, Sv.katarina trsitalija (2660013007)
 • Vuko (Ivan) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vrlika (2660013006)
 • Vuko (Jakov) Ante, rođen 1905. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Knin (2660013005)
 • Vuko (Jozo) Filip, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Iličić most-her (2660013004)
 • Vuko (Petar) Petar, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Petrovo Polje-d (2660013008)
 • Vuko (Šimun) Šima, rođena 1909. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Donja tijarica (2660013009)
 • Vukošić (Marin) Kažimir, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nevesinje (2682063095)
 • Vuković (Ilija) Stevo, rođen 1885. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671005016)
 • Vuković (Jure) Petar, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sinj (2661021028)
 • Vukšić (Koja) Jakov, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod bos. gradiš (2682063092)
 • Vukušić (Anto) Slavko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Na vaguju (2675029024)
 • Vukušić (Josip) Jakov, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Hvar (2674018013)
 • Vukušić (Josip) Perica, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Šibenik (2674018014)
 • Vuleta (Jure) Ivan, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Slavonija (2680054004)
 • Vuleta (Mato) Nikola, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vis (2681061050)
 • Vulić (Ante) Andrija, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671005005)
 • Vulić (Ante) Tonka, rođena 1925. Hrvatica, poginula od Italijana 1944. u NOBu, Trst italija (2671007022)
 • Vulić (Frane) Vinka, rođena 1921. Hrvatica, poginula 1944. u NOBu, Maošica-srbija (2671007023)
 • Vulić (Ivan) Jakov, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Trst (2676031030)
 • Vulić (Mate) Radoje, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod imotskog (2672011010)
 • Vulić (Matija) Kći, rođena 1907. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671005006)
 • Vulinović (Milan) Branko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Pelješac-ston (2676032041)
 • Vulinović (Milan) Nikola, rođen 1926. Hrvat, ubijen od Italijana 1945. u logoru, Italijanski logor (2676032042)
 • Vušković (Luka) Ante, rođen 1885. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2671008042)
 • Zabukošek (Ivan) Ivan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2673017015)
 • Zaller (Ivan) Luka, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671005004)
 • Zaloker (Martin) Anton, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Šen Petar (2812014007)
 • Zavčelić (Nikola) Ivan, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Split (2678040050)
 • Zavoreo (Frane) Nikola, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Split (2674020010)
 • Zavorović (Ante) Sanja, rođena 1943. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Split (2678041084)
 • Zbošnik (Julijan) Slavko, rođen 1932. Hrvat, poginuo 1944. u NORu, Velika Polača (2761021004)
 • Zečić (Mate) Marko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2678043007)
 • Zehetner (Nn) Marica, rođena 1912. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671008010)
 • Zekan (Jura) Ivan, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Drniš (2674023024)
 • Zelić (Andrija) Živko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2674024004)
 • Zelić (Ante) Anica, rođena 1908. Hrvatica, ubijena 1942. U direktnom teroru, Split (2515133004)
 • Zelić (Jure) Ante, rođen 1917. Hrvat, streljan 1941. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Sinj (2672012019)
 • Zelić (Nikola) Željko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vis (2675028010)
 • Zelić (Nn) Vjeko, rođen 1939. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. nepoznato, Split (2515133003)
 • Zlodne (Špiro) Ivo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kosovo Polje (2672009008)
 • Zlodre (Fabijan) Branko, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod klisa (2675029025)
 • Zlodre (Jozo) Tomislav, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2678043008)
 • Zokić (Ante) Ivan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Trst (2679047008)
 • Zorica (Paško) Ljubo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Košute kod sinj (2605002019)
 • Zorić (Cvitko) Marko, rođen 1906. Hrvat, ubijen od Italijana 1945. U zatvoru, Italija (2681060023)
 • Zorić (Nikola) Ljubomir, rođen 1919. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Mathausen (2512099011)
 • Zovo (Marko) Božo, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2310005013)
 • Zovo (Marko) Nevenka, rođena 1923. Hrvatica, ubijena 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2310005015)
 • Zovo (Marko) Vinko, rođen 1918. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Split (2310005014)
 • Zulić (Ante) Ana, rođena 1885. Hrvatica, ubijena 1943. u direktnom teroru, Gata (2676032028)
 • Zupanović (Ljubo) Bene, rođen 1880. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u zatvoru, Split (2677034028)
 • Žanić (Stipe) Ante, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod sutjeske (2679049078)
 • Žegarac (Anton) Anton, rođen 1937. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. nepoznato, Kaštel sućurac (2680055066)
 • Žegarac (Jere) Zlata, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Lika (2674022031)
 • Žegarac (Jozo) Karmela, rođena 1928. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057008)
 • Žegarac (Jozo) Mato, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057006)
 • Žegarac (Jozo) Tone, rođena 1919. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057007)
 • Žegarac (Mijo) Dujo, rođen 1897. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. U logoru, Italijanski logor (2674022030)
 • Žegarac (Nn) Antica, rođena 1888. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055050)
 • Žegarac (Nn) Danilo, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Duvno (2675028018)
 • Žegarac (Nn) Petromila, rođena 1886. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057005)
 • Žemelka (Nn) Vladislav, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Mravince (2674019014)
 • Žigo (Ante) Jozo, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zvečanje (2677035026)
 • Živković (Duje) Davor, rođen 1926. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2676033051)
 • Živković (Mije) Ante, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Mosorski odred (2678041002)
 • Živković (Mile) Ante, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2673013015)
 • Žižak (Jozo) Tomo, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2672012015)
 • Žižak (Nn) Ana, rođena 1880. Hrvatica, poginula 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672012016)
 • Žižić (Ante) Mihovil, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod nevesinja (2682064040)
 • Žižić (Ante) Tomislav, rođen 1930. Hrvat, poginuo 1941. nepoznato, Klis (2682064041)
 • Žižić (Anto) Kajo, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2681061033)
 • Žižić (Bariša) Božo, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom bombardovanja, Split (2682064018)
 • Žižić (Bariša) Stipe, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gračac (2682064015)
 • Žižić (Dujo) Ljubo, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1941. u NORu, Nepoznato (2814055002)
 • Žižić (Dujo) Marin, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 8 korpus (2814055001)
 • Žižić (Franc) Ivica, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Pelješac (0837006022)
 • Žižić (Frano) Gajo, rođen 1893. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kaštela (2673017044)
 • Žižić (Ivan) Dujo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681062046)
 • Žižić (Ivan) Mato, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zalengora (2681061002)
 • Žižić (Ivan) Špiro, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2681062022)
 • Žižić (Ivan) Špiro, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Vrlika (0837005021)
 • Žižić (Ivan) Zvono, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Na zrmanji (2681061032)
 • Žižić (Luka) Ivan, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Gljevsinj (2674024021)
 • Žižić (Ljubo) Kalina, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Sutjeska (2681060029)
 • Žižić (Marin) Martin, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2681062010)
 • Žižić (Marin) Matija, rođena 1903. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2677035003)
 • Žižić (Mato) Živko, rođen 1889. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Solin split (2681061001)
 • Žižić (Stipe) Bariša, rođen 1882. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. U zatvoru, Italija (2682064014)
 • Žižić (Špiro) Ante, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682064037)
 • Žižić (Vjekoslav) Ivan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod crikvenice (2682064017)
 • Žižić-matijević (Anto) Matija, rođena 1900. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2681062040)
 • Žuljević (Anto) Juraj, rođen 1880. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2823039038)
 • Župa (Ante) Vlade, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2663042048)
 • Župa (Josip) Ante, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Makarska (2675030031)
 • Župa (Niko) Antun, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kijevo (2663042049)
 • Župa (Rako) Erminija, rođena 1912. Hrvatica, poginula 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672009061)
 • Županov (Karlo) Vicko, rođen 1908. Hrvat, ubijen 1943. u NOBu, Studenci bosna (2680055051)
 • Žure (Petar) Bartul, rođen 1902. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070048)

Natrag na vrh / Back to the top

Popis poginulih Splićana u NOB-u za vrijeme 2 svjetskog rata

Kazalo:

 • prezime, u zagradama - ime oca, ime osobe, godina rođenja, nacionalnost, uzrok smrti, godina smrti, mjesto smrti
 • (NN ili Nn) = znači ime oca Nikola
 • direktni teror = strijeljan ili ubijen
 • Split novo groblje, Split kod groblja, Split kod groblj. = Groblje Lovrinac
 • K. kam. Split = Kaštel Kambelovac
 • K: gomilica = Kaštel Gomilica

Od pojedinih osoba su pokopani na groblju Lovrinac u Splitu, te se nalaze na popisu i evidenciji pokojnih osoba na groblju.

Osim Splićana na niže navedenom popisu, nalaze se također osobe koje su rodom iz Kaštela, Trogira, Sinja, Solina, Mravincaca, Vranjica, Omiša, također i iz ostalih mjesta i naselja u bližoj i daljoj okolici Splita.

_____________________________________________________________________________________

 • Ajduković (Lovro) Boško, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1941. U NOBu, Split (2671008011)
 • Ajutantov (Andrija) Mijo, rođen 1871. Hrvat, umro od Italijana 1942. u logoru, Italijanski logor (2683072005)
 • Akrap (Grga) Gojko, rođen 1943. Hrvat, ubijen od Muslima 1944. U direktnom teroru, Voštane (2671008013)
 • Alfirević (Frano) Mato, rođen 1871. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680057025)
 • Alfirević (Ivan) Špiro, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Poginuo u borbi (2673013003)
 • Alfirević (Lovre) Lovre, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Knin (2680058019)
 • Alfirević (Mato) Anton, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bos. grahovo (2680057024)
 • Alfirević (Mato) Marin, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kamešnice (2680057026)
 • Alfirević (Nn) Doma, rođena 1865. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680058038)
 • Alić (Marin) Anto, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Drvar (2681060026)
 • Alpirević (Ivan) Manda, rođena 1915. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680057001)
 • Alujević (Fabjan) Marin, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sivobulja,slobr (2670003076)
 • Alujević (Kojo) Tonči, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2670002048)
 • Alujević (Špiro) Bosiljka, rođena 1923. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Split (2670003049)
 • Alujević (Špiro) Luka, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Čaporica,trilj (2670003048)
 • Alunić (Aleksandar) Ivan, rođen 1906. Hrvat, umro 1945. u zatvoru, Split (2813039012)
 • Aljinović (Andrija) Andrija, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Podsušje-livno (2683070052)
 • Aljinović (Andrija) Ivan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Medak (2679052107)
 • Aljinović (Ante) Mate, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Titovo užice (2679052109)
 • Aljinović (Ante) Stipe, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2679052114)
 • Aljinović (Blaž) Luka, rođen 1884. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2679052115)
 • Aljinović (Grga) Andrija, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2679052008)
 • Aljinović (Ivan) Slobodanka, rođena 1941. Hrvatica, ubijena od Italijana 1941. nepoznato, Split (0871018012)
 • Aljinović (Jerko) Marin, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Mravince (2679052080)
 • Aljinović (Jerko) Marinko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Sandžak (2681060066)
 • Aljinović (Jozo) Ilija, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sandžak (2679052108)
 • Aljinović (Marin) Ante, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Lovreć (2679052111)
 • Aljinović (Marin) Stanko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Jajce (2679052077)
 • Aljinović (Mate) Srećko, rođen 1910. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Zemun Sajmište (2683070062)
 • Aljinović (Matija) Mirko, rođen 1900. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Zemun Sajmište (2683070021)
 • Aljinović (Mato) Andrija, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2679052022)
 • Aljinović (Nikola) Mate, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1943. U direktnom teroru, Split (2679052110)
 • Aljinović (Nikola) Špiro, rođen 1924. Hrvat, umro 1945. u NOBu, U 5 Proleterskoj (2679052013)
 • Aljinović (Paško) Branko, rođen 1914. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Dachau (2670004007)
 • Aljinović (Pavo) Marko, rođen 1882. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2679052122)
 • Aljinović (Vicko) Ivanka, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2679052113)
 • Aljinović (Vicko) Marko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2679052112)
 • Aljinović (Vladimir) Kruno, rođen 1924. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Zemun Sajmište (2679052019)
 • Amižić (Ante) Marin, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679052044)
 • Amižić (Ivan) Anka, rođena 1921. Hrvatica, ubijena od četnika 1945. u NOBu, Kosovo Polje-Knin (2679052061)
 • Amižić (Ivan) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna Gora (2679052062)
 • Amižić (Ivan) Ante, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Derventa (0532013020)
 • Amižić (Ivan) Anježa, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Knin (0532013021)
 • Amižić (Ivan) Šimun, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2679052051)
 • Amižić (Jozo) Marin, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679052086)
 • Amižić (Mate) Klime, rođen 1905. Hrvat, streljan 1943. u direktnom teroru, Split (2679052063)
 • Amižić (Nikola) Mate, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2679052064)
 • Amižić (Špiro) Blaž, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Bileća (2679052071)
 • Ančić (Josip) Vladimir, rođen 1925. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Hvar (2679045036)
 • Andrić (Mate) Jure, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U Dalmat. zagori (2682067055)
 • Andrijašević (Mirko) Dragi, rođen 1925. Hrvat, ubijen od Nijemaca 1944. u logoru, Neuengamme (2675030030)
 • Andrijić (Kuzma) Vjekoslav, rođen 1923. Hrvat, ubijen od Italijana 1944. u logoru, Italijanski logor (2671008056)
 • Andrijolić (Lovro) Zorka, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1944. prilikom bombardovanja, Split (2679048021)
 • Andrijolić (Marin) Duje, rođen 1914. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. u NOBu, Trst Italija (2679048020)
 • Antićević (Ivan) Nebodar, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Poluđak Polješa (2609009002)
 • Antonijević (Ante) Petar, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Pazarić Bosna (2610015005)
 • Antonini (Ante) Josip, rođen 1902. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara Gradiška (2675028036)
 • Antunović (Andrija) Marica, rođena 1883. Hrvatica, poginula 1943. prilikom bombardovanja, K. Sućurac-Split (2680058025)
 • Antunović (Grga) Anton, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680055026)
 • Antunović (Ivan) Frano, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Jajce (2680057046)
 • Antunović (Mato) Ivan, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom bombardovanja, K. Sućurac (2680058024)
 • Antunović (Nn) Kate, rođena 1888. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Šibenik bolnica (2680056017)
 • Antunović (Nn) Ružica, rođena 1909. Hrvatica, poginula 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (2680055063)
 • Antunović (Tomo) Anton, rođen 1900. Hrvat, ubijen 1944. kod kuće, K. Sućurac (2680055062)
 • Armanda (Ivan) Josip, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrlika (2678041020)
 • Aržić (Ante) Srećko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zadvarje (2670003066)
 • Ažić (Ivan) Mile, rođen 9999. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Otok Katarina (2832049017)
 • Babarović (Petar) Jure, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2612026002)
 • Bačić (Ivan) Ivan, rođen 1896. Hrvat, nestao 1943. nepoznato, Nepoznato (0024014023)
 • Bačić (Mato) Marko, rođen 1934. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Solin, Split (2681061037)
 • Baće (Mihajlo) Ante, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Zagreb (2674018002)
 • Baće (Miho) Ante, rođen 9999. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Zagreb (2827067019)
 • Baden (Ivan) Toni, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2671005044)
 • Bagat (Ante) Stipan, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2678044037)
 • Bagat (Stipe) Miljenko, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Nepoznato (2678042028)
 • Bagat (Stipe) Vlado, rođen 1915. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Olib (2678042027)
 • Bagatni (Petar) Mate, rođen 1896. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Podstrana (2679049088)
 • Bakolić (Luko) Čedo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kod Duvna (2681059011)
 • Bakota (Jure) Ante, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kod Žrnovnice (2679049054)
 • Bakota (Luka) Petar, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, U Splitu (2679049056)
 • Bakota (Nn) Ivan, rođen 1891. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Podstrana (2679049009)
 • Bakota (Tomo) Špiro, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, U Bosni (2683069004)
 • Bakotić (Kuzmo) Ivo, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drniš (2681059024)
 • Bakotić (Lovro) Anto, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Tićevac (2681059041)
 • Bakotić (Lovro) Marin, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zlopolje (2681059042)
 • Bakotić (Marin) Ante, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Jabuka-Sinj (2674023014)
 • Bakotić (Marin) Srećko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2681059044)
 • Bakotin (Jerolim) Petar, rođen 1875. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Kaštel Sućurac (2672011008)
 • Bakotin (Jerolim) Petar, rođen 1882. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680056001)
 • Bakotin (Nn) Marica, rođena 1898. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680056010)
 • Baković (Marin) Rade, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2674020069)
 • Baković (Marin) Zdeslav, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2674020068)
 • Balić (Jure) Andrija, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kod Livna (2685084165)
 • Balić (Mate) Stipe, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Livno (2679048005)
 • Balić (Mihovil) Drago, rođen 1917. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Zagreb (2677037007)
 • Balić (Nikola) Andrija, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Han kod Sinja (2679048029)
 • Balić (Pavle) Mirko, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2674020034)
 • Ban (Ante) Vjekoslav, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 9. dalmatinska div. (2674018005)
 • Ban (Ivan) Paško, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Marija Bistrica (2679046021)
 • Ban (Jure) Špiro, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680055014)
 • Ban (Marin) Jozo, rođen 1933. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. nepoznato, Kaštel Sućurac (2680055016)
 • Ban (Petar) Luka, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Gračac (2680058031)
 • Banacin (Anton) Boris, rođen 1931. Hrvat, poginuo 1943. u NORu, Bosna (2680058014)
 • Banacin (Anton) Vladimir, rođen 1933. Hrvat, poginuo 1943. U NORu, Bosna (2680058013)
 • Banacin (Ivan) Anton, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Našice (2680058011)
 • Banacin (Tomo) Marija, rođena 1904. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Bosna (2680058012)
 • Bandalović (Ivan) Miro, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2670004034)
 • Banić (Mate) Marin, rođen 1883. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Podstrana (2679049073)
 • Banovac (Mato) Nikola, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 9 dalmat.brigada (2219129027)
 • Banje (Ante) Branko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679049029)
 • Barač (Ante) Ivan, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Grujani kod Livna (2726013025)
 • Barač (Josip) Miloš, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Livno-Parazlije (2679045015)
 • Barač (Mate) Prtažio, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Golubica-Knin (2674020054)
 • Barač (Nn) Josip, rođen 1884. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679045014)
 • Barač (Špiro) Luca, rođena 1911. Hrvatica, umrla 1942. u zatvoru, Split (2726013024)
 • Baras (Dujo) Blaž, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Krk (2679048016)
 • Baras (Lovro) Jozo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Pravo Bosna (2682066048)
 • Baras (Stipe) Duje, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Krk (2679048006)
 • Barbarić (Ante) Ivan, rođen 1924. Hrvat, poginuo od ustaša 1943. U NOBu, Jablanica (2679052085)
 • Barbarić (Pavle) Marica, rođena 1943. Hrvatica, umrla 1944. U zbijegu, El Shatt (El Šat), Egipat (2674020060)
 • Barbarić (Špiro) Milka, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1945. U NOBu, nepoznato (2679052087)
 • Baričević (Martin) Tomislav, rođen 1935. Hrvat, od zaostale bombe 1945. nepoznato, Split (2674020018)
 • Barić (Ante) Vinko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, 1 dalmatinska divizi (2682065002)
 • Barić (Ante) Vjeko, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Štab 8 korpusa (2682065003)
 • Barić (Ivan) Ivan, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (2708123040)
 • Barić (Juro) Luka, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Hrvace-Sinj (2679045058)
 • Barić (Luka) Luka, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sinj (2675028014)
 • Barić (Mate) Ante, rođen 1936. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Podstrana, Split (2679049096)
 • Barić (Mato) Anđelko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Oko Knina (2680055064)
 • Barić (Nn) Ana, rođena 1887. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680055075)
 • Barić (Paško) Ante, rođen 1897. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2682065001)
 • Barić (Stipe) Miho, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2677036020)
 • Barić (Šimun) Mate, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gračac (2671008041)
 • Barišić (Ante) Bartul, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682066007)
 • Barišić (Bariša) Marin, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Poginuo na Visu (2682063074)
 • Barišić (Fabjan) Špiro, rođen 1897. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2677035065)
 • Barišić (Frane) Ljubo, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod Sinja (2682063062)
 • Barišić (Jerko) Darko, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznate jedinice (2677035042)
 • Barišić (Jerko) Veljko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kamešnica (2677035043)
 • Barišić (Jozo) Ante, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2682063035)
 • Barišić (Jozo) Kajo, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2681062032)
 • Barišić (Jozo) Milan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Poginuo u Crnoj Gori (2682063036)
 • Barišić (Lovre) Zvonimir, rođen 1914. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Donje Sitno (Sitno Donje) (2682063094)
 • Barišić (Lovro) Marko, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Poginuo na Visu (2682063054)
 • Barišić (Lovro) Miloš, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2682063055)
 • Barišić (Luka) Marin, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682063050)
 • Barišić (Mate) Josip, rođen 1911. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U direktnom teroru, Solin (2682063063)
 • Barišić (Telesfor) Mato, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681061046)
 • Barišković (Ivan) Davor, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gračac (2670003056)
 • Bartulin (Anto) Luka, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Široki brijeg (2680053025)
 • Bartulin (Anto) Mijo, rođen 1906. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Split (2680053024)
 • Bartulin (Stipo) Jozo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelen Gora (2680054003)
 • Bartulović (Dujo) Vinko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2673017014)
 • Bartulović (Jozo) Špiro, rođen 1898. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678042018)
 • Bartulović (Nada) Špiro, rođen 1942. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2678042019)
 • Bartulović (Špiro) Tonči, rođen 1937. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2678042020)
 • Bastijančić (Josip) Zvonko, rođen 1926. Hrvat, poginuo od Nijemaca 1943. u NOBu, U Bosni (2671006010)
 • Basžević (Mate) Jela, rođena 1899. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Dućalovo (2679050012)
 • Bašić (Ivan) Josip, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671007001)
 • Bašić (Stjepan) Juro, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2678040007)
 • Bašković (Ivan) Ante, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drvar (2675027008)
 • Bašković (Ivan) Drago, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod Vrlike (2675027009)
 • Bašura (Ante) Stjepan, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672012027)
 • Batarelo (Marko) Mate, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, nepoznato (2663042052)
 • Batina (Anto) Anka, rođena 1940. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1943. nepoznato, Kaštel sućurac (2680058037)
 • Batina (Ivan) Silvestar, rođen 1919. Hrvat, streljan 1942. u zatvoru, Divulja (2680058017)
 • Batina (Jure) Mara, rođena 1900. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680055061)
 • Batina (Nn) Marija, rođena 1910. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom bombardovanja, K. Sućurac spli (2680058030)
 • Bečić (Bartul) Zdenko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Dolac (2683070015)
 • Bečić (Fabijan) Ivan, rođen 1905. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070023)
 • Bečić (Fabijan) Marin, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kljakovci, Knin (2683070024)
 • Bečić (Ivan) Anđelko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Crna Gora (2683070027)
 • Bečić (Ivan) Fabijan, rođen 1874. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070025)
 • Bečić (Ivan) Marin, rođen 1901. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070026)
 • Bečić (Ivan) Roko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2683070032)
 • Bečić (Jure) Viktor, rođen 1905. Hrvat, poginuo od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070030)
 • Bečić (Luka) Stanko, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Oko Virovitice (2683070016)
 • Bečić (Luka) Vjekoslav, rođen 1910. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Zemun Sajmište (2683070017)
 • Bečić (Roko) Arnir, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Oko Virovitice (2683070028)
 • Bečić (Roko) Zdenko, rođen 1906. Hrvat, poginuo od Nemaca 1944. u logoru, Zemun Sajmište (2683070029)
 • Bedalov (Andrija) Vinko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vilusi Dubrovnik (2681059043)
 • Bedalov (Anto) Ivan, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, nepoznato (2681060052)
 • Bedalov (Ivan) Andrija, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kamen, Split. (2681060061)
 • Bedalov (Ivan) Jozo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Hvar (2681060053)
 • Bedalov (Luko) Marin, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Bihać (2681060037)
 • Bedalov (Marin) Jozo, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2681060015)
 • Bedalov (Marin) Marica, rođena 1905. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Kamen Split (2681060062)
 • Bedalov (Mato) Ljubica, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2681060008)
 • Bedalov (Mijo) Antun, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kozjak (2681060018)
 • Bedolov (Anton) Frano, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2681060003)
 • Bedolov (Antun) Ivan, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2681060004)
 • Bego (Dinko) Aljoša, rođen 1938. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2673014036)
 • Bego (Frano) Vinka, rođena 1908. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673014035)
 • Bego (Ivan) Vjekoslav, rođen 1924. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Neuengamme (2674018003)
 • Bego (Stipo) Luka, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna Gora (2680054029)
 • Bego (Stipo) Nediljko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna Gora (2680054028)
 • Belas (Ivan) Marin, rođen 1899. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Duvno (0863050006)
 • Bencan (Jakov) Pero, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Brandinovo konj (2682066051)
 • Benčić (Antun) Dražan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, nepoznato (2845057020)
 • Benda (Arnad) Julije, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Livno (2675030009)
 • Bendalović (Ivan) Ljubica, rođena 1928. Hrvatica, poginula 1945. U NOBu, Brseća, Istra (2670004004)
 • Benevoli (Ivan) Miro, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Sućuraj (Sučurje) Hvar (2677037039)
 • Benevoli (Vjekoslav) Ivo, rođen 1906. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara Gradiška (2677037040)
 • Benić (Tomo) Ivica, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2682066024)
 • Benković (Mirko) Lovor, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676033061)
 • Benussi (Frano) Vjekoslav, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Kod Knina (2675029080)
 • Benzan (Bartula) Ive, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vlašić Planina (2682066030)
 • Benzan (Ivan) Mate, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682066019)
 • Benzan (Kaja) Kaja, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Uzorići Mostar (2682066027)
 • Benzan (Vjekoslav) Željko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Ržanovo (2682066046)
 • Benzon (Grga) Jerko, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Jelsa Hvar (2675025019)
 • Benzon (Josip) Vjekoslav, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Bihać (2682066008)
 • Benzon (Martin) Ante, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Split (2766066005)
 • Benzon (Miro) Ivica, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2682066002)
 • Benzon (Paško) Ivo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Istočna Bosna (2682066009)
 • Benzon (Špiro) Dragi, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Livno Bosna (2682066010)
 • Beram (Luko) Božo, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Jajce (2681059055)
 • Beretin (Anton) Božidar, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2665073017)
 • Bešker (Ante) Marko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna Gora (2685081005)
 • Bešker (Nikola) Božidar, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, nepoznato (2675030026)
 • Betica (Antun) Boško, rođen 1892. Hrvat, poginuo od Italijana 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Bari Italija (2845047015)
 • Bezina (Andrija) Jakša, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Hvar (0232024006)
 • Bezina (Ivan) Marica, rođena 1909. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Makarska-Omiš (0232024005)
 • Bezina (Stipe) Marija, rođena 1929. Hrvatica, poginula 1945. U NOBu, Pakrac (2677037043)
 • Bibić (Andrija) Duje, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1943. u logoru, nepoznato (0921095014)
 • Bilan (Blagodar) Žarko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Durmitor Pl. (2674024022)
 • Bilan (Nn) Miljenko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673017036)
 • Bilandžić (Vicko) Jakov, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672010025)
 • Bilandžić (Vicko) Ljubica, rođena 1932. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2672010024)
 • Bilandžić (Vicko) Marija, rođena 1938. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2672010026)
 • Bilanđić (Ivan) Nikola, rođen 1914. Hrvat, poginuo od Italijana 1944. u NOBu, Trst Italija (2670003061)
 • Bilankov (Nikola) Slavko, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Sinj (2674020030)
 • Bilić (Dujo) Ivo, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kupres (2682066021)
 • Bilić (Dujo) Ljubo, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1943. u NORu, Vranić (2682066022)
 • Bilić (Ivan) Marinko, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Istra (2682066028)
 • Bilić (Ivan) Martin, rođen 1915. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. U NOBu, U borbama oko Trsta (2678042037)
 • Bilić (Lovro) Vinka, rođena 1880. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, nepoznato (2673014025)
 • Bilić (Marko) Marko, rođen 1915. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, K. Sućurac (2680057019)
 • Bilić (Mato) Ivan, rođen 1907. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Livno (2681062028)
 • Bilić (Petar) Nikola, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Klis (2675026018)
 • Bilić (Špiro) Andrija, rođen 1919. Hrvat, umro od Nemaca 1943. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Njemačka-Stalag (2682066039)
 • Bilić (Špiro) Martin, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Crna Gora (2682066032)
 • Bilić-Ostojić (Ante) Božo, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Split (2671005064)
 • Bilobrk (Andrija) Ante, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vlasenica (2670003037)
 • Biluš (Dujam) Davorka, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Otočac (2772020002)
 • Biluš (Frane) Miloš, rođen 1914. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Jelsa (2674018008)
 • Biočić (Bartul) Manda, rođena 1888. Hrvatica, poginula 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680057014)
 • Biočić (Frano) Ante, rođen 1922. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Split (2680055005)
 • Biočić (Frano) Marin, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Studenci Bosna (2680055004)
 • Biočić (Ivan) Jure, rođen 1870. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680055001)
 • Biočić (Jure) Ana, rođena 1875. Hrvatica, nestala 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680055002)
 • Biočić (Mato) Čirilo, rođen 1904. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Nehaj (2680055027)
 • Biočić (Mato) Ivan, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zadvarje (2680058018)
 • Biočić (Nn) Tonka, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1945. u NOBu, Široki Brijeg (2680055017)
 • Biočić (Nn) Veronika, rođena 1873. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680055044)
 • Biskupović (Anto) Josip, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na Sutjesci (2675029069)
 • Bitunjac (Mate) Zdravko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznate jedinice (2677034055)
 • Bituš (Frane) Miloš, rođen 1914. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Jelsa (2672012077)
 • Biuk (Grgo) Marijan, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod Knina (2665073032)
 • Bjegović (Mirko) Slobodan, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Bihać (2672009021)
 • Blašković (Rikard) Tomislav, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2677034027)
 • Blašković (Tomo) Đordano, rođen 1909. Hrvat, ubijen 1943. U NOBu, Jajce (2673015013)
 • Blažević (Bariša) Petar, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Cegelj-BiH (2672009031)
 • Blažević (Marko) Ivan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Lika (2614010004)
 • Blažević (Vicko) Ante, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Klis (2670003067)
 • Blažić (Đuro) Josip, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, nepoznato (2772025010)
 • Blošković (Nn) Nikša, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U 5 ofenzivi (2675028034)
 • Blošković (Rikardo) Tomislav, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Vrlika (2675028033)
 • Boban (Ante) Ivan, rođen 1898. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod Splita (2682064001)
 • Boban (Jerko) Ivo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682064002)
 • Boban (Jerko) Mijo, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Hvar (2682064004)
 • Boban (Jerko) Milan, rođen 1919. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Split (2682064003)
 • Boban (Josip) Ante, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1942. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Split novo groblje (2463033012)
 • Boban (Jure) Branka, rođena 1939. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2670003040)
 • Boban (Jure) Milan, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Stobreć (2679050015)
 • Boban (Marin) Dujo, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682064009)
 • Boban (Marin) Vica, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Zelengora (2682064010)
 • Boban (Marko) Jure, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mosor (2670003039)
 • Boban (Mate) Milica, rođena 1910. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Blaca (2682064033)
 • Boban (Mato) Stipe, rođen 1897. Hrvat, ubijen od Italijana 1944. U logoru, Italijanski logor (2673017045)
 • Boban (Nn) Marija, rođena 1903. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom bombardovanja, Solin (2682064036)
 • Boban (Petar) Andrija, rođen 1900. Hrvat, ubijen od Italijana 1941. U direktnom teroru, Rupotine Gornje (2682064005)
 • Boban (Petar) Anto, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Blato n/k (2681061013)
 • Boban (Petar) Jozo, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Stobreča kod Splita (2682064007)
 • Boban (Petar) Kajo, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod Vrlike (2682064006)
 • Boban (Petar) Mara, rođena 1898. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom bombardovanja, Blaca (2682064032)
 • Boban (Stipe) Srećko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1942. U direktnom teroru, Split (2670003047)
 • Boban (Vicko) Kajo, rođen 1881. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. U direktnom teroru, Blaca (2682064008)
 • Bočkaj (Stipe) Marin, rođen 1936. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Solin, split (2682064052)
 • Bodač (Jura) Ivan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Bihać (2673014006)
 • Boden (Ivan) Anto, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livanjsko Polje (2671005021)
 • Bodlović (Šimun) Stjepan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Dubrava-Zagreb (2674019044)
 • Bodta (Mate) Frano, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2660013019)
 • Bodta (Mate) Ivan, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bitelić-Sinj (2660013018)
 • Bodta (Petar) Pavao, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Žagrović-Knin (2660013017)
 • Bogdan (Andrija) Miljenko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Zelengora (2679052072)
 • Bogdan (Andrija) Pave, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Aržano-hercegov (2679052073)
 • Bogdan (Martin) Roko, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Zagreb (2673016028)
 • Bogić (Ferdinand) Ante, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Karlov.h.livno (2675025056)
 • Boić (Josip) Stjepan, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Zagreb (2819001016)
 • Bojanić (Ante) Zvonimir, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Čitluk (2677037035)
 • Bojanić (Nikola) Nikola, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosansko grahov (2672009028)
 • Bojanić (Nikola) Zlata, rođena 1918. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2625011005)
 • Bojčić (Ivan) Mile, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682063019)
 • Bojčić (Nikola) Jure, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na drini (2682063018)
 • Bojić (Božo) Jozo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Muć (2676031029)
 • Bojić (Ivan) Lazo, rođen 1895. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Solin majela (2681062007)
 • Bojić (Marko) Božo, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Divovići-svilaj (2676031028)
 • Boko (Ivan) Filip, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sinj (0354011004)
 • Boko (Stipan) Ante, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Makarska (2674019059)
 • Boko (Stjepan) Luka, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2679045025)
 • Bolan (Anto) Mato, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2681062037)
 • Bolan (Blaž) Ivan, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Klis grlo (2681062033)
 • Boljat (Andrija) Marko, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na sutjesci (2682063032)
 • Boljat (Andrija) Petar, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2682063039)
 • Boljat (Andrija) Vinko, rođen 1915. Hrvat, poginuo od Italijana 1943. u NOBu, Split (2682063038)
 • Boljat (Mijo) Ante, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Mostar (2674023021)
 • Boljat (Vicko) Milan, rođen 1920. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Dachau (2673013009)
 • Bonačić (Čiril) Siniša, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Na Širokom Brijegu (2671008009)
 • Bonačić (Frane) Petar, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Korčula (2670003041)
 • Bonačić (Ivan) Pero, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670003003)
 • Bonačić (Jerko) Milan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2676033064)
 • Bonačić (Marin) Branko, rođen 1913. Hrvat, umro 1943. u zatvoru, Split (2674020063)
 • Bonačić (Nn) Lena, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670003002)
 • Bonačić (Nn) Milivoj, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Split (2677035007)
 • Bonačić (Nn) Saveta, rođena 1942. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2670003004)
 • Bonačić (Nn) Slavka, rođena 1901. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split-Kamenita ulica (2670003001)
 • Bonačić (Petar) Sonja, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Crna gora (2678041074)
 • Bonaći (David) Božo, rođen 1925. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Split (2770009015)
 • Bonocin (Nn) Ivka, rođena 1895. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680055034)
 • Borjan (Ilija) Žarko, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na Sutjesci (2682063002)
 • Borović (Jovan) Dinko, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Nepoznato (2410059012)
 • Borozan (Ivan) Feđa, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Šibenik (2674020033)
 • Borozan (Ivan) Nebojša, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1941. U direktnom teroru, Sinj (2674020032)
 • Borozan (Šimun) Marko, rođen 1897. Hrvat, poginuo od Italijana 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Kiođi Italija-2675030028
 • Bosančić (Ivan) Ana, rođena 1920. Hrvatica, ubijena 1942. U direktnom teroru, Dugo Polje (2339115001)
 • Boščevan (Nikola) Frane, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Grahovo (2673016051)
 • Bošković (Ante) Nikola, rođen 1887. Hrvat, poginuo 1943. U direktnom teroru, Split (2679052098)
 • Bošković (Nikola) Ante, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2679052100)
 • Bošković (Nikola) Ivo, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Prolog (2679052099)
 • Botić (Bogoslav) Igor, rođen 1922. Hrvat, poginuo od Nemaca 1944. u NOBu, U blizini Trsta Italija (2675026006)
 • Božić (Ante) Ante, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Split (2674021007)
 • Božić (Bariša) Josip, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Grlo-Klis (2674023002)
 • Božić (Ivan) Ante, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U splitu (2679046035)
 • Božić (Jakov) Radovan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674020006)
 • Božić (Marko) Mijana, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2674020050)
 • Božiković (Ante) Mladen, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Zadvarije (2679049031)
 • Božiković (Jure) Bogomir, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, U Zelengori (2679049058)
 • Božiković (Marin) Ante, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod Sutjeske (2679049018)
 • Božiković (Marin) Milan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679049019)
 • Božiković (Mate) Ante, rođen 1898. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Kod Imotskog (2679049053)
 • Božiković (Mate) Filomina, rođena 1921. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, U Splitu (2679049060)
 • Božiković (Mato) Luka, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Sutjeska (2673016016)
 • Božiković (Petar) Fabljan, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeka (2679049047)
 • Božin (Anton) Mirko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Biokovo (2680055025)
 • Božin (Ivan) Mladenka, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680057002)
 • Božin (Nn) Dujka, rođena 1866. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680056005)
 • Božin (Nn) Ivka, rođena 1872. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom bombardovanja, Split (2680058003)
 • Božin (Nn) Manda, rođena 1881. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680057032)
 • Božin (Vicinco) Ivan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna 2 bat;1 d (2680058001)
 • Božin (Vicinco) Tonći, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom bombardovanja, Split (2680058002)
 • Božinović (Ivan) Zlatko, rođen 1925. Hrvat, umro 1943. u zatvoru, Split (2671007027)
 • Brajević (Grga) Ignacije, rođen 1895. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. u logoru, Italijanski logor (2670002057)
 • Brajičić (Andrija) Marin, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Podstrana (2679049069)
 • Brajičić (Ivan) Ivan, rođen 1906. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Podstrana (2679049067)
 • Brajičić (Ivan) Rafajel, rođen 1906. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Podstrana (2679049068)
 • Brajičić (Jozo) Ivan, rođen 1889. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Podstrana (2679049066)
 • Brajičić (Nn) Petar, rođen 1904. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. U direktnom teroru, Podstrana (2679049010)
 • Brajičić (Stjepan) Vlado, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna Gora (2679049097)
 • Brajin (Božo) Aleksa, rođen 1932. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom bombardovanja, Solin, Split (2680058029)
 • Brajin (Božo) Frano, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Drvar (2680058028)
 • Brajković (Jerko) Tihomir, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, na Svilaji (2670001002)
 • Brajnović (Uroš) Igor, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2760005022)
 • Bralić (Danica) Ante, rođen 1928. Hrvat, ubijen 1944. u logoru, Nepoznato (2674021016)
 • Bralić (Ivan) Jakov, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Okolina Trsta (2679047015)
 • Bralić (Jakov) Nediljko, rođen 1925. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. u NOBu, Trst Italija (2676032050)
 • Bralić (Jakov) Tomislav, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2675029084)
 • Bralić (Lovro) Jakov, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, U borbi za Trst (2675029085)
 • Bralić (Špiro) Srećko, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2686087012)
 • Braškin (Duje) Ivo, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1943. u NORu, Sutjeska (1720035005)
 • Braškin (Duje) Vjekoslav, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Jajci (1720035004)
 • Braškin (Marko) Duje, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 9 divizija (1720035002)
 • Braškin (Petar) Roza, rođena 1905. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, 9 divizija (1720035003)
 • Bratim (Anto) Stipe, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Sitno Gornje, Split (2309002034)
 • Bratin (Anto) Stipo, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno Gornje, Split (2680053003)
 • Bratin (Ivan) Marin, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno Gornje, Split (2680053012)
 • Bratin (Jozo) Mijo, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2680053004)
 • Bratin (Petar) Lovre, rođen 1909. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno Gornje, Split (2680053011)
 • Bratinčević (Anton) Stipo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2680057011)
 • Bratinčević (Ivan) Marin, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Žumberak kod za (2680057029)
 • Bratinčević (Ivan) Stipe, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kod Mostara (2680057009)
 • Bratinčević (Jakov) Roko, rođen 1891. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680056007)
 • Bratinčević (Lovro) Ursa, rođena 1886. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680055070)
 • Bratinčević (Mićo) Roko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu Split (2680055038)
 • Bratinčević (Nn) Dane, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680057010)
 • Bratinčević (Nn) Ivanica, rođena 1892. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680056006)
 • Bratinčević (Roko) Anton, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Nepoznato (2680056008)
 • Bravić (Jure) Ivan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sinj (2660013016)
 • Brdar (Ivan) Filip, rođen 1911. Hrvat, streljan 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Split (2678039022)
 • Brešan (Ignacijo) Ivan, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Trstenik-Split (2679045012)
 • Brešković (Nn) Jure, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2335065003)
 • Briski (Antun) Alojzije, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Šid-Opatovci (2674024005)
 • Briševac (Mate) Martin, rođen 1912. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Dachau (2678041001)
 • Britvić (Anđelko) Nelka, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (0838013020)
 • Britvić (Anto) Miloš, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681060005)
 • Britvić (Ivan) Gordana, rođena 1937. Hrvatica, poginula 1941. nepoznato, Kom (2681060059)
 • Britvić (Ivan) Lenka, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1944. u NOBu, Čubrica rog. bi (2681060054)
 • Britvić (Ivan) Sanja, rođena 1936. Hrvatica, poginula 1941. nepoznato, Kom (2681060058)
 • Britvić (Mijo) Anđelko, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (0838013018)
 • Britvić (Mijo) Milena, rođena 1909. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (0838013019)
 • Britvić (Milana) Dragan, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, 1.kaštelanski odred (2672010003)
 • Brkljača (Ivan) Tonči, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 9.dalmatinska (2676033016)
 • Brkljačić (Luka) Ivan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrlika, Sinj (2675025024)
 • Brkljačić (Mate) Andrija, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Rijeka Katarina (2677035048)
 • Brnolić (Marin) Nikola, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2676033006)
 • Brodarić (Paško) Stanko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Slavonija (2674022008)
 • Brodić (Ivan) Ivan, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Rijeka (0868001040)
 • Brosor (Jakov) Mate, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2677034018)
 • Broškić (Ante) Tonči, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2676033042)
 • Brtvić (Šimun) Ante, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Omiš (2674021001)
 • Brzić (Petar) Mate, rođen 1869. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678043033)
 • Bubić (Josip) Ivan, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Vješić gora (2681061068)
 • Bubić (Jozo) Ivan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kozjak kod Splita (2682064078)
 • Bubić (Jozo) Stipo, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod Nevesinja (2681061067)
 • Bubić (Marin) Mato, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nevesinje (2681061069)
 • Bubić (Martin) Ivan, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681061070)
 • Bubić (Mate) Jela, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Livanjsko Polje (2682064064)
 • Bubić (Mato) Drago, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Ivanici (2682064063)
 • Bubić (Nikola) Jozo, rođen 1884. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. U direktnom teroru, Solin Majdan (2682064077)
 • Bubić (Nikola) Milan, rođen 1933. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Solin, Split (2681061023)
 • Buble (Ante) Alinka, rođena 1921. Hrvatica, poginula 1944. u NOBu, Knin (2672012042)
 • Buble (Vicko) Blaž, rođen 1887. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2675027006)
 • Bučan (Jerko) Petar, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2683068028)
 • Bučan (Luka) Ivan, rođen 1899. Hrvat, ubijen 1943. kod kuće, Split (2678041080)
 • Bučan (Mario) Sonja, rođena 1920. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Split (2678042032)
 • Bučević (Ivan) Jure, rođen 1909. Hrvat, poginuo od ustaša 1943. U NOBu, Jablanica (2688109002)
 • Bućan (Ante) Jozo, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2682067036)
 • Bućan (Ante) Kajo, rođen 1892. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Split (2682067037)
 • Bućan (Grga) Ante, rođen 1924. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2682067033)
 • Bućan (Grga) Paviša, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Agić kula Gacko (2682067032)
 • Bućan (Ivan) Milovan, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Mravinice Split (2682067021)
 • Bućan (Jerko) Šimun, rođen 1898. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod groblja(2682067054)
 • Bućan (Jure) Frane, rođen 1897. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2682067035)
 • Bućan (Jure) Ivan, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2682067034)
 • Bućan (Luka) Ivan, rođen 1895. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod groblja (2682067044)
 • Bućan (Marin) Matija, rođena 1888. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Mravinice (2682067030)
 • Bućan (Mate) Vinka, rođena 1913. Hrvatica, ubijena 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Mravinice (2682067078)
 • Bućan (Pavo) Ivan, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2682067020)
 • Bućan (Petar) Marin, rođen 1922. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. u NOBu, Trst Italija (2835050009)
 • Bućan (Stipe) Luka, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Neorić (2682067001)
 • Bućan (Špiro) Branko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna Gora (2682067019)
 • Bućan (Vice) Ivan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna Gora (2682067031)
 • Budić (Mate) Ivan, rođen 1893. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (0593020012)
 • Budimir (Oto) Vlatka, rođena 1917. Hrvatica, poginula 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (2675028019)
 • Budišin (Josip) Frano, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Oržano (2681059013)
 • Bui (Ivan) Milivoj, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod Drvara (2678043031)
 • Bujević (Marko) Ante, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Crna Gora (2672010041)
 • Bulić (Ante) Duje, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2670003077)
 • Bulić (Ante) Josipa, rođena 1902. Hrvatica, ubijena 1943. kod kuće, Split (2761015013)
 • Bulić (Ilija) Anđela, rođena 1921. Hrvatica, ubijena 1943. kod kuće, Split (2761015018)
 • Bulić (Ilija) Ivan, rođen 1920. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. U NOBu, Trst italija (2761015016)
 • Bulić (Ilija) Marija, rođena 1919. Hrvatica, ubijena 1943. kod kuće, Split (2761015014)
 • Bulić (Ilija) Stjepan, rođen 1923. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. U NOBu, Trst Italija (2761015017)
 • Bulić (Jakov) Ilija, rođen 1898. Hrvat, ubijen 1943. kod kuće, Split (2761015015)
 • Bulić (Jerko) Frane, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Prećaja Tičevo (2682066033)
 • Bulić (Josip) Ivo, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Split (2670004036)
 • Bulić (Josip) Vesna, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1942. U NOBu, Sinj (2670004035)
 • Bulić (Jure) Ante, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bostanovo (2672010031)
 • Bulić (Luka) Stipan, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod Valjeva (2688106018)
 • Bulić (Marijan) Petar, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nevesinje (2676031019)
 • Bulović (Ivan) Branko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 2 dalm. brig.11 dalm (2682066045)
 • Bulj (Jakov) Dujo, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2681062011)
 • Buljan (Ivan) Milan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Maovica (2679046027)
 • Buljan (Ivan) Mirko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bihać (2679046026)
 • Buljon (Ivan) Stivan, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bilić-Crna Gora (0574063041)
 • Burazin (Ante) Drago, rođen 1923. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Split (2674022007)
 • Burica (Ivan) Tonko, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2671005019)
 • Burica (Josip) Davor, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675025001)
 • Burica (Pavao) Marija, rođena 1897. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2671005020)
 • Butala (Jozo) Jozo, rođen 1897. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. U logoru, Dachau (2676032020)
 • Butier (Ante) Ivo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Šibenik (2679045061)
 • Buzančić (Stipe) Ante, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrdovo (2670003062)
 • Buzolić (Marko) Jakov, rođen 1892. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Suez (Svez) Egipat (2676032033)
 • Buzov (Jakov) Mate, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Duvno (2616042012)
 • Buzov (Paško) Ante, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Crna Gora (2678039026)
 • Bužančić (Jakov) Ivo, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1944. u NOBu, Zakučac (2671005040)
 • Bužančić (Marin) Vjekoslav, rođen 1909. Hrvat, umro 1945. U NOBu, Split (2673017018)
 • Bužančić (Nn) Mijo, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2675030011)
 • Caktaš (Mato) Slavka, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2675026019)
 • Car (Avgustin) Aleksandar, rođen 1920. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (2679049025)
 • Car (Jakov) Petar, rođen 1896. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. U direktnom teroru, Podstrana (2679049020)
 • Car (Marin) Ante, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679049023)
 • Car (Martin) Jozo, rođen 1898. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. U direktnom teroru, Podstrana (2679049014)
 • Car (Petar) Danko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zlopolje (2679049022)
 • Car (Petar) Miloš, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Loznica (2679049021)
 • Carev (Anto) Ivan, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Pod Klisom (2681059016)
 • Carev (Anto) Luko, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Raško Polje (2681059015)
 • Carev (Klemento) Vicko, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2681059040)
 • Carev (Mijo) Ivanica, rođena 1909. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Kamen Split (2681060036)
 • Carev (Roko) Kuzmo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mostar (2681059039)
 • Cecić (Ante) Petar, rođen 1907. Hrvat, poginuo od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2678042007)
 • Cecić (Marin) Uroš, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2676033056)
 • Cega (Srećko) Ante, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kod Ljubljane (2682067045)
 • Celić (Krsta) Petar, rođen 1906. Hrvat, umro od Italijana 1945. U logoru, Italijanski logor (2695022023)
 • Cicerić (Ante) Stipe, rođen 1892. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. U direktnom teroru, Postrana (2682063030)
 • Cikatić (Lovro) Marin, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682063057)
 • Cipčić (Mijo) Neđeljko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675030022)
 • Ciprita (Dujo) Mijo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Bihać (2679048015)
 • Cokarić (Ante) Kažimir, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna Gora (2679050018)
 • Cokarić (Ante) Marin, rođen 1898. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Stobreč (2679050001)
 • Cokarić (Jakov) Tomislav, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Kosovo Polje (2679050010)
 • Cokarić (Marin) Anđelko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, U Bosni (2679050007)
 • Colja (Franc) Alojz, rođen 1896. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. U logoru, Italijanski logor (1720035006)
 • Crljen (Paško) Nino, rođen 1914. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2703093007)
 • Crmarić (Mate) Marin, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2682064034)
 • Crmarić (Nikola) Ivan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682064038)
 • Culić (Nn) Dušan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675028040)
 • Cvetko (Nn) Galiot, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Split (2675028029)
 • Cvitanović (Ante) Vicko, rođen 1889. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678042038)
 • Cvitanović (Ive) Valentin, rođen 1927. Hrvat, ubijen 1943. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Zenica (2671007018)
 • Cvitković (Mato) Frano, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sutjeska (2671005001)
 • Čarvila (Luka) Ivo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sečevica (2672012037)
 • Časar (Josip) Vitomir, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2674021008)
 • Čavka (Stipe) Nikola, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Poginuo ispod Klisa (2682063097)
 • Čelan (Jozo) Mate, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Glamoč, Bosna (2670004037)
 • Čenan (Petar) Mato, rođen 1916. Hrvat, ubijen 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Vojka (2678044010)
 • Čerina (Vicko) Ante Tonči, rođen 1927. Hrvat, strijeljan od talijanske vojske 1943. jer je ubio fašističkog vođu Giovannija Sava, Lovrinac, Split
 • Čerina (Grgo) Jakov, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kljaci Travnik (2681061015)
 • Čerina (Ivan) Mate, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1941. u zatvoru, Trogir (2674018010)
 • Čerina (Jozo) Jerko, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681061004)
 • Čerina (Jozo) Marko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681061003)
 • Čerina (Marin) Jozo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Duvno (2681061012)
 • Čerina (Martin) Jozo, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Romanija (2682064023)
 • Čerina (Nikola) Ivo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681061006)
 • Čerina (Tomo) Tomo, rođen 1919. Hrvat, ubijen 1941. u NOBu, Sinj Ruduša (2681061071)
 • Čerine (Ivan) Petar, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1943. u NORu, Oklaj (2681062043)
 • Černa (Mate) Luka, rođen 1911. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Solin (2682064022)
 • Čičević (Ante) Dragutin, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vela Luka (2676033028)
 • Čičin-Šain (Fortunato) Srećko, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Zadvarje (2678043034)
 • Čić (Martin) Pavao, rođen 1880. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680055069)
 • Čilaš (Marko) Anto, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2681062044)
 • Čolak (Marto) Ante, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Maovica kod Vrlike (2688106015)
 • Čosić (Marko) Mijo, rođen 1902. Hrvat, umro 1945. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Split (2674022001)
 • Čović (Stjepan) Ivan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Oko Kupresa (2683070019)
 • Čović (Šimun) Ante, rođen 1913. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070049)
 • Čović (Šimun) Jozo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Oko Prozora (2683070050)
 • Čudina (Jerko) Petar, rođen 1899. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070044)
 • Čudina (Marko) Marin, rođen 1922. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Zemun Sajmište (2683070051)
 • Čuk (Jakov) Petar, rođen 1921. Hrvat, poginuo od Italijana 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2674020064)
 • Čukušić (Jure) Ante, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2661015029)
 • Čulap (Mate) Stipan, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Palača-Knin (2679047029)
 • Čulić (Andrija) Ivo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2678040039)
 • Čulić (Ante) Branko, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678043022)
 • Čulić (Ante) Ivo, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, 20.proleterska diviz (2676033037)
 • Čulić (Ante) Marica, rođena 1914. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678043023)
 • Čulić (Ante) Slavko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Titovo Užice (2676033038)
 • Čulić (Ante) Vinko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Gata (2678043024)
 • Čulić (Jozo) Ivan, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vrlika (2675026004)
 • Čulić (Luka) Dušan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678043005)
 • Čulić (Marin) Igor, rođen 1944. Hrvat, umro 1944. u zbijegu, El Shatt (El Šat), Egipat (2674019027)
 • Čulić (Mate) Petar, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2675025016)
 • Čulić (Mijo) Karmelo, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin Kijevo (2847071003)
 • Čulin (Petar) Andrija, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mostarski odred (2516147007)
 • Čulin (Stipe) Jure, rođen 1900. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Lepoglava (2670003029)
 • Čurepić (Vjekoslav) Lovro, rođen 1934. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Solin, Split (2681062027)
 • Čurković (Ante) Edo, rođen 1925. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Split (2673017022)
 • Čurković (Ante) Srećo, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Omiš (2673017021)
 • Čurković (Božo) Ivan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sutorina Muč (2671005032)
 • Čurlin (Stipo) Jozo, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Drniš (2681059012)
 • Čurlin (Šimun) Domjanko, rođen 1943. Hrvat, umro 1944. u zbijegu, El Shatt (El Šat), Egipat (2681059025)
 • Čurlin (Šimun) Ruža, rođena 1941. Hrvatica, umrla 1944. u zbijegu, El Shatt (El Šat), Egipat (2681059026)
 • Ćićerić (Ante) Mila, rođena 1911. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Slavonski Brod (2679049070)
 • Ćićerić (Ante) Petar, rođen 1892. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. U direktnom teroru, Podstrana (2679049040)
 • Ćićerić (Ante) Stipe, rođen 1892. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Podstrana (2679049075)
 • Ćićerić (Frane) Marin, rođen 1897. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Podstrana (2679049074)
 • Ćićerić (Luka) Ante, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679049046)
 • Ćićerić (Petar) Ante, rođen 1925. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. U direktnom teroru, Podstrana (2679049041)
 • Ćićević (Ivan) Fabljan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod Kolašina (2679049017)
 • Ćićević (Ivanko) Ivan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Rakek (2679049016)
 • Ćukušić (Ivan) Ante, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod Vrlike (2682064061)
 • Ćulić (P.) Jela, rođena 1938. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Split (2676033055)
 • Ćulić (P.) Zdravko, rođen 1941. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Split (2676033054)
 • Ćulić (Vican) Zorka, rođena 1918. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676033053)
 • Ćurković (Stole) Ana, rođena 1906. Hrvatica, umrla od Italijana 1944. pri deportaciji, Gornji Bitalić (2852044018)
 • Dadić (Ivan) Ilija, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Knin (2678044035)
 • Dadić (Josip) Vicko, rođen 1888. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Maovice (2688109001)
 • Dadić (Jure) Miroslav, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drniš (2670001013)
 • Damjanov (Dujo) Anto, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Lapovo Batočina (2681059010)
 • Damjanov (Ivan) Anto, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, 9div.spl. bri. (2681059046)
 • Damjanov (Marko) Boris, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1943. u NOBu, Selce brač (2681059023)
 • Damjanov (Špiro) Ivan, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kaštel Kambelovac Split (2681059047)
 • Damljanović (Jerko) Špiro, rođen 1883. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678039018)
 • Deković (Ante) Rajna, rođena 1920. Hrvatica, ubijena 1945. U direktnom teroru, Nepoznato (0906008038)
 • Deković (Ivan) Marija, rođena 1913. Hrvatica, streljana 1943. U direktnom teroru, Trogir (2182003026)
 • Deković (Petar) Marija, rođena 1905. Hrvatica, ubijena 1941. U direktnom teroru, Nepoznato (0906008039)
 • Delale (Anto) Drago, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2681062006)
 • Delale (Anto) Nikola, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2681062005)
 • Delale (Jozo) Anton, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2681062004)
 • Delić (Ante) Ivan, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Grahovo (2676033018)
 • Delić (Dujo) Slavko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mostar (2676032040)
 • Delić (Ilija) Ante, rođen 1904. Hrvat, umro 1944. u zatvoru, Split (2670003082)
 • Delić (Marko) Josip, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2678041067)
 • Delić (Nn) Draga, rođena 1888. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680056009)
 • Delić (Petar) Vjekoslav, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Široki Brijeg (2674023009)
 • Delić (Šimun) Mare, rođena 1904. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. Sućurac (2680055009)
 • Delmaštre (Frane) Ivo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Otavica Drniš (2677034061)
 • Devivi (Dujo) Ive, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2675029019)
 • Devivi (Ive) Slavko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2675029020)
 • Despalatović (Ivan) Blaž, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Livno (2674019024)
 • Despotović (Petar) Petar, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Bjelovac (2663042010)
 • Despotović (Šimun) Ante, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Knin (2663042017)
 • Dešković (Hrvoje) Oskar, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Široke Šibenik (2675026014)
 • Dešković (Mate) Miroslav, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Ostrvica (2671008033)
 • Dević (Ante) Filip, rođen 1876. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2595122013)
 • Didić (Mate) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2674020042)
 • Didovič (Dragutin) Tonči, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (2680058033)
 • Dijan (Vladimir) Mirko, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2674024011)
 • Dimić (Josip) Rozario, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, B.Grahovo (2672010028)
 • Dimić (Mate) Mario, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kočevje (2675026023)
 • Dimić (Nn) Mande, rođena 1887. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2671008046)
 • Diminić (Nn) Querino, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Pripadnik no vojske (2780003003)
 • Dodić (Josip) Vicko, rođen 1898. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Nepoznato (2676033029)
 • Dodoja (Jozo) Dušan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2674019005)
 • Dokić (Nikola) Radoje, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Studenica (2671008039)
 • Dokić (Nikola) Vojko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Brčko (2671008038)
 • Dolci (Elio) Aldo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2671008058)
 • Dolci (Elio) Edi, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Cincar Bosna (2671008059)
 • Doležal (Ivan) Adolf, rođen 1921. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Solin (2674020046)
 • Doležal (Ivan) Tadija, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vlašić (2674020048)
 • Doležal (Ivan) Tomislav, rođen 1925. Hrvat, poginuo od Italijana 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Bari Italija
 • Domaret (Ante) Stojan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu Babino Polje (2824041008)
 • Domić (Ivan) Vesela, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Pag (2679048007)
 • Domić (Mate) Marin, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2679048024)
 • Domljanović (Marin) Jerolim, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Ažanovo kod Pri (2819005054)
 • Domljanović (Marin) Jerolim, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Kozjak-Kijevo (2679052066)
 • Domljanović (Petar) Ante, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Majevica-Bosna (2679052065)
 • Dorić (Ivan) Ante, rođen 1906. Hrvat, umro od bolesti 1944. U NOBu, Malta (2678039013)
 • Dorić (Jozo) Nikola, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679048014)
 • Dragičević (Ante) Tonka, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Duvno (2679047013)
 • Dragićević (Petar) Ivica, rođena 1944. Hrvatica, ubijena od ustaša 1945. nepoznato, Doboj (2670003083)
 • Dragunić (Filip) Luka, rođen 1895. Hrvat, umro 1943. u zatvoru, Zagreb (2393119024)
 • Dragunić (Luka) Mirko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Strozanci (2393119025)
 • Drašković (Anto) Ljubomir, rođen 1924. Hrvat, ubijen 1943. U zatvoru, Solin (2762030004)
 • Drašković (Anto) Marija, rođena 1919. Hrvatica, ubijena 1944. U zatvoru, Solin (2762030005)
 • Drašković (Anto) Zdravko, rođen 1915. Hrvat, ubijen 1943. U zatvoru, Solin (2762030003)
 • Drašković (Lovro) Mirko, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1942. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Šibenik (2824046031)
 • Drašković (Nikola) Lovro, rođen 1872. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Labin (2682063007)
 • Dražin (Anto) Joška, rođena 1941. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Sutjeska (2681060047)
 • Dražin (Frano) Dujo, rođen 1908. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Kam. (2681060055)
 • Dražin (Jakein) Anto, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681060045)
 • Dražin (Javorka) Šimun, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681060019)
 • Dražin (Ljubo) Krmela, rođena 1915. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2681060046)
 • Dražin (Šime) Blaženka, rođena 1941. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Sutjeska (2681060044)
 • Drnas (Božo) Bože, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U Bosni u 4 ofa (2682067006)
 • Drnas (Božo) Jozo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Žrnovnice (2682067008)
 • Drnas (Božo) Nediljko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna Gora (2682067007)
 • Drnas (Ivan) Slavko, rođen 1905. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Mravinice (2682067025)
 • Drnas (Nn) Ante, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2673016006)
 • Drnas (Šimun) Augustin, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2682067023)
 • Družević (Luka) Zoran, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drvar (2676032055)
 • Dude (Blaž) Ante, rođen 1897. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. U NOBu, kod Trsta Italija (2097015050)
 • Dude (Ivan) Miro, rođen 1938. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Labin (kod Trogira), Split (2682063040)
 • Dude (Ivan) Šime, rođena 1912. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Labin (2682063041)
 • Dude (Martin) Ante, rođen 1935. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Solin, Split (2682063047)
 • Dude (Martin) Ivica, rođen 1931. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. nepoznato, Solin, Split (2682063046)
 • Dude (Silvestar) Miloš, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na Sutjesci (2682063086)
 • Dude (Stipe) Petromila, rođena 1915. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2682063099)
 • Duilo (Paške) Jordan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Duvno (2678043010)
 • Dujmić (Stjepan) Mirko, rođen 1917. Hrvat, ubijen 1941. U direktnom teroru, Sinj Ruduša (2675026027)
 • Dujmovič (Tomo) Karlo, rođen 1899. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Glamoč-Bosna (1771005004)
 • Dujmović (Ivan) Branko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kaštel Sućurac (2495031014)
 • Dujmović (Ivan) Dušan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vis (2495031016)
 • Dujmović (Ivan) Josip, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Berane (2495031012)
 • Dujmović (Ivan) Katarina, rođena 1900. Hrvatica, ubijena 1942. U zatvoru, Šibenik (2495031011)
 • Dujmović (Ivan) Marija, rođena 1924. Hrvatica, ubijena 1941. U direktnom teroru, Trogir (2495031015)
 • Dujmović (Ivan) Mate, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2495031017)
 • Dujmović (Ivan) Stipe, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Babin Potok (2495031013)
 • Dujmović (Mate) Ivan, rođen 1898. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Šibenik (2495031010)
 • Dumanić (Ante) Mirko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Crna Gora (2671006001)
 • Dumanić (Jakov) Mirko, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Split (2676033078)
 • Dumanić (Jakov) Paško, rođen 1888. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Šibenik (2670002036)
 • Dumanić (Marin) Zora, rođena 1917. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Lovreć (2677035058)
 • Dumanić (Paško) Jakša, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Oko Šibenika (2670002037)
 • Dumanić (Stipe) Jozo, rođen 1921. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Šibenik (2677035006)
 • Dumanić (V.) Božidar, rođen 1917. Hrvat, streljan 1942. u zatvoru, U Šibeniku (2671007074)
 • Dumanić (Vicko) Mario, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drvar (2671007075)
 • Dumičić (Petar) Dušan, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, kod Konjica (2679049036)
 • Dumičić (Petar) Ljubo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mostar (2679049038)
 • Dumičić (Petar) Vinko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Donji Lapac (2679049037)
 • Duplančić (Ante) Vojko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Cista-Provo (2676031020)
 • Duplančić (Duje) Miro, rođen 1926. Hrvat, nestao 1945. u NOBu, Nepoznato (2678042030)
 • Duplančić (Dujo) Jozo, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2674024027)
 • Duplančić (Frane) Ante, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2677035034)
 • Duplančić (Josip) Josip, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2678039012)
 • Duplančić (Kajo) Ivo, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, 9. dalmatinska (2677035069)
 • Duplančić (Luka) Branko, rođen 1921. Hrvat, ubijen od Nemaca 1941. u NOBu, Sinj (2670002020)
 • Duplančić (Luka) Palmina, rođena 1915. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670002021)
 • Duplančić (Marin) Josip, rođen 1893. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split novo groblje (2673017005)
 • Duplančić (Mate) Branko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Gačkom (2676033025)
 • Duplančić (Mate) Stjepan, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676033077)
 • Duplančić (Pavo) Ane, rođena 1880. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674023022)
 • Duplančić (Petar) Marija, rođena 1905. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2677035035)
 • Duplančić (Petar) Milorad, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1943. U NORu, Nepoznato (2673017026)
 • Duplančić (Petar) Stanko, rođen 1928. Hrvat, nestao od Nemaca 1943. u logoru, Njemački logor (2678042034)
 • Durdov (Ilija) Paško, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Stupnik (2615030008)
 • Duša (Andrija) Boris, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznata jedinica (2677037028)
 • Duvnjak (Nikola) Ivica, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Jabuka (2671005014)
 • Dvornik (Ante) Lovre, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u zatvoru, Golubić (2678043026)
 • Dvornik (Ante) Miloš, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2678041073)
 • Dvornik (Ante) Miloš, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Slavonija (2765059011)
 • Dvornik (Antun) Vinko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kalnovo (2678044033)
 • Dvornik (Antun) Vitomir, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2678044034)
 • Dvornik (Dominiko) Ante, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Split (2679045049)
 • Dvornik (Ivan) Gordana, rođena 1930. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2676032024)
 • Dvornik (Ivan) Komoran, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gračac (2671007035)
 • Dvornik (Ivan) Konorad, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gračac (2646016031)
 • Dvornik (Ivan) Sava, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676032026)
 • Dvornik (Ivan) Šime, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2679045037)
 • Dvornik (Ivan) Tomislav, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676032025)
 • Dvornik (Jero) Jozo, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Maovice-voline (2679045008)
 • Dvornik (Jero) Milivoj, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Volika (2679045007)
 • Dvornik (Jozo) Davor, rođen 1937. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2679045041)
 • Dvornik (Jozo) Mirjana, rođena 1939. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2679045042)
 • Dvornik (Jozo) Tihomir, rođen 1934. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2679045040)
 • Dvornik (Stipan) Tonka, rođena 1903. Hrvatica, poginula 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676032027)
 • Dvornik (Šimun) Tonka, rođena 1910. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679045039)
 • Dvornik (Vicko) Tonči, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Itolip (2678040008)
 • Dželalija (Paško) Mate, rođen 1914. Hrvat, ubijen od Nijemaca 1944 u direktnom teroru, Sunjska greda (2682063049)
 • Džonlić (Luka) Velko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Koprivica,Klis (2670004027)
 • Đirlić (Marko) Ante, rođen 1908. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Zemunik (2684074016)
 • Đirlić (Nn) Vijera, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Poginula u borbi (2673013002)
 • Đukić (Veljko) Miloš, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2673017049)
 • Ečim (Jure) Božo, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Crna Gora (2680053027)
 • Ečim (Jure) Luka, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna Gora (2680053028)
 • Ekštajn (Josip) Vlatko, rođen 1892. Hrvat, nestao 1943. nepoznato, Nepoznato (1548095002)
 • Elez (Vicko) Pavao, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2671008037)
 • Erceg (Anto) Ivan, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Oko Trsta (2680055060)
 • Erceg (Dujo) Ivan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, K: gomilica (2680057043)
 • Erceg (Ivo) Mato, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Lukovac-Koprivnica (2711144012)
 • Erceg (Lovro) Božidar, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Split (2671005008)
 • Erceg (Lovro) Vjekoslav, rođen 1920. Hrvat, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Njemački logor (2671005007)
 • Erceg (Nikola) Ivo, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1943. u NORu, Livno (2703093012)
 • Ercegović (Blažo) Ante, rođen 1921. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Split (2674022012)
 • Ercegović (Blažo) Dinko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Hercegovina (2674022014)
 • Ercegović (Blažo) Vlaho, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Hercegovina (2674022013)
 • Ercegović (Dušan) Ivo, rođen 1924. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Krilo.jasenice (2675025018)
 • Ercegović (Ivan) Milenko, rođen 1914. Hrvat, ubijen 1943. u NOBu, Split (2672010015)
 • Ercegović (Ivan) Slavko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drvar (2672010016)
 • Ergel (Ferdinando) Artur, rođen 1898. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Tičevo (2678040048)
 • Erljen (Paško) Nikola, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2769091061)
 • Ermino (Petar) Antica, rođena 1880. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676032053)
 • Ester (Mardehaj) Hajon, rođena 1884. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Đakovo (0848019007)
 • Eterović (Ante) Karlo, rođen 1914. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. u NOBu, Klano Trst Italija (2678041006)
 • Eterović (Jure) Frano, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Imotski (2679045030)
 • Eterović (Jure) Jozo, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2679045029)
 • Eterović (Jurije) Frane, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nazadvarje (0859023007)
 • Eterović (Jurije) Jozo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Slavonski Brod (0859023006)
 • Eterović (Juro) Ljubo, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Milna (2678041068)
 • Fabjanac (Marin) Danica, rođena 1918. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671005054)
 • Ferić (Mate) Veljko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Imotskog (2671008034)
 • Ferić (Paško) Ivo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2677037013)
 • Filipović (Petar) Nediljko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Zelengora (2680054007)
 • Foretič (Marin) Vinko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Karlobag (2671007049)
 • Foretić (Marin) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na okeanu (2674023026)
 • Foretić (Marin) Vinko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Korčula (2674023025)
 • Foretić (Miko) Dražen, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Brač (2671005010)
 • Foretić (Spasoje) Augustin, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2674018011)
 • Franić (Dujo) Srećko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Slavonski Brod (2679048010)
 • Franić (Tomo) Božica, rođena 1886. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Blizina Splita (2679048009)
 • Frankini (Lucijan) Nikola, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Kod Lušaka (2671005055)
 • Frankini (Lucijan) Žarko, rođen 1925. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Buchenwald (2671005056)
 • Frva (Henrik) Želimir, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2672012089)
 • Gabelić (Ante) Andro, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 9 hercegovačka briga. (2682066031)
 • Gabrić (Mato) Krešimir, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drvar-desant (2679045022)
 • Gabrić (Mato) Petar, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2680053006)
 • Gabrić (Nikola) Marin, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno Gornje (2680053002)
 • Gale (Jakov) Veljko, rođen 1921. Hrvat, umro od Italijana 1945. U NOBu, Andrija Italija (2677035074)
 • Gale (Jure) Marko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Gornje Srinjine (2674024001)
 • Gale (Marko) Ivan, rođen 1900. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Vrgovac (2677035028)
 • Galić (Ivan) Rade, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Sutjeska (2672009030)
 • Galić (Jozo) Jozo, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2676032062)
 • Galić (Matin) Jakša, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zadvorje (2676033031)
 • Galić (Petar) Božo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod drniša (2671007064)
 • Galić (Petar) Jozo, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Petrovo Polje (2678038011)
 • Gamulin (Stjepan) Ćiril, rođen 1903. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Split (2762024022)
 • Gančević (Ivan) Stipo, rođen 1883. Hrvat, ubijen 1943. u logoru, Molet (2681060009)
 • Gančević (Martin) Anto, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Korčula (2681060028)
 • Gančević (Stipo) Stipo, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, K. kam. Split (2681060010)
 • Ganza (Petar) Pavao, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznata jedinica (2677034024)
 • Garić (Nn) Jozo, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1941. u aprilskom ratu 1941 god., Split (2675028004)
 • Garić (Vladimir) Ante, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2675030027)
 • Gastović (Jakov) Dinko, rođen 1903. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2831035040)
 • Gastović (Jakov) Dinko, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zvečen omiš (2770001012)
 • Gašparević (Tomo) Anton, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672010038)
 • Gašpić (Ante) Jozo, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Livno (2670003005)
 • Gazde (Ivan) Pero, rođen 1934. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2670003084)
 • Giljanović (Marko) Ivan, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2670004030)
 • Gimičić (Petar) Nikola, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Mosički odred (2688107008)
 • Gizdić (Frano) Vjekoslav, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2681061048)
 • Gizdić (Luka) Neđelka, rođena 1911. Hrvatica, poginula 1941. U NOBu, Mosorski odred (2682065004)
 • Gizdić (Stipe) Martin, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2682067012)
 • Gjeldun (Benedet) Ivana, rođena 1883. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676032063)
 • Glavan (Petar) Mile, rođen 1917. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2729052024)
 • Glavina (Nikola) Joško, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Mosorski odred (2682065018)
 • Glavinović (Ante) Zoran, rođen 1922. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. u direktnom teroru, Podstrana (2679049033)
 • Glavurtić (Josip) Krasana, rođena 1929. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Split (2216111009)
 • Glavurtić (Josip) Nađa, rođena 1935. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Split (2216111011)
 • Glibota (Ivan) Jela, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Lovreć (2630050007)
 • Glibota (Ivan) Lenka, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Mrnjavci (2678041075)
 • Glumac (Petar) Vlado, rođen 1915. Hrvat, umro 1942. u NOBu, Jelsa-hvar (2679045050)
 • Goisavić (Ivan) Visko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Glamoč bosna (2673017006)
 • Golić (Petar) Jozo, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drniš (2674022015)
 • Goluža (Boško) Marijan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Grobljinsko Pol (2677035019)
 • Goluža (Boško) Vinko, rođen 1926. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Dachau (2677035020)
 • Gorjan (Elizabeta) Lavoslava, rođena 1912. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2676033071)
 • Gospodinović (Šime) Šime, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Split (2517157002)
 • Gotovac (Nn) Ljiljana, rođena 1929. Hrvatica, poginula 1943. U NORu, Nepoznato (2675028003)
 • Grabić (Josip) Ljubo, rođen 1922. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Gravina (2674024012)
 • Grabić (Marko) Mate, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Putišić-dolac (2674024020)
 • Grabovac (Nikola) Nikola, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678042010)
 • Granić (Ivan) Luka, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, U zagrebu (2679046050)
 • Graovac (Marko) Hrvoje, rođen 1925. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Nemački logor (2677037008)
 • Grbovac (Nikola) Čedna, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Kosovo kod knin (2678042009)
 • Grčić (Šime) Maksim, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Gacko 5.ofanziv (2677037037)
 • Gregov (Roko) Adam, rođen 1914. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Preko-ok. zadra (2679045026)
 • Grgan (Anto) Božo, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Srem (0105007015)
 • Grgić (Andrija) Tona, rođena 1907. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Starigrad (2682066005)
 • Grgić (Marinko) Joško, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vrlika (2682066006)
 • Grgić (Nikola) Mato, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Lika (2764049011)
 • Gridžilo (Marcelo) Miro, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2678038012)
 • Grnjica (Ante) Ćiril, rođen 1936. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Mosorski odred (2682065012)
 • Grnjica (Marin) Ante, rođen 1893. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mosorski odred (2682065013)
 • Grubić (Frane) Zvonimir, rođen 1910. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Mathausen (2682066041)
 • Grubić (Ivan) Mate, rođen 1868. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Ell shatt egipat (2682066003)
 • Grubić (Lovre) Ante, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vrlika (2682066004)
 • Grubić (Marin) Martin, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Dimlije kod Pla (2682063083)
 • Grubić (Marko) Milivoj, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Biokovo (2682066017)
 • Grubić (Mate) Veselko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Poginuo u vrlici (2682063075)
 • Grubić (Mijo) Klimento, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Poginuo u zemunu (2682063052)
 • Grubić (Mijo) Nedeljko, rođen 1907. Hrvat, ubijen od Nemaca 1941. u logoru, Lepoglavci (2682063051)
 • Grubić (Stipe) Anđelko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Poginuo na Pelješcu (2682063053)
 • Grubišić (Ante) Ivan, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kod glamoča (2682064042)
 • Grubišić (Dujo) Davor, rođen 1940. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Zelengora (2682064046)
 • Grubišić (Dujo) Dujo, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2682064043)
 • Grubišić (Dujo) Grgo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod jablanice (2682064044)
 • Grubišić (Grgo) Ivan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, 20 divizija (2671005027)
 • Grubišić (Ivan) Nikola, rođen 1901. Hrvat, ubijen od četnika 1941. U direktnom teroru, Lika (2680058006)
 • Grubišić (Jakov) Stipe, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. u zatvoru, Šibenik (2825049055)
 • Grubišić (Marcel) Nikša, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Klano (2678041010)
 • Grubišić (Martin) Vican, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Duvno (2682064047)
 • Grubišić (Nn) Iko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2680057053)
 • Grubišić (Pavo) Marija, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1945. U NOBu, Blato-korčula (2197018014)
 • Grubišić (Spiro) Vinka, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1945. U NOBu, Zelengora (2682064045)
 • Grubšić (Zojo) Miroslava, rođena 1928. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Zemun Sajmište (2681062019)
 • Grujica (Anto) Mate, rođen 1899. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno g. (2680053010)
 • Grujica (Jakov) Ivan, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno g. (2680053008)
 • Grujica (Jakov) Milenko, rođen 1925. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Sitno g. (2680053009)
 • Grujica (Jakov) Špiro, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Hercegovina (2680053007)
 • Grujica (Marin) Luka, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrdovo (2680053005)
 • Grupišić (Ivan) Kata, rođena 1887. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Zemun Sajmište (0907018052)
 • Grvić (Ante) Ivan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2679052034)
 • Guberina (Marko) Dušan, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Radučić revenik (2859013005)
 • Gubić (Petar) Vojo, rođen 1875. Hrvat, umro 1943. u zatvoru, Split (2677034051)
 • Gudić (Grgo) Mate, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U borbi na sutjesci (2665073054)
 • Gudić (Grgo) Mato, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2832046013)
 • Habuzin (Filip) Josip, rođen 1889. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Split (2672009050)
 • Halat (Juro) Nikola, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2519181014)
 • Hell (Vilim) Stjepan, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Drniš (2675027022)
 • Herendić (Andrija) Eduard, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Slavonske jedinice (2843019020)
 • Hraste (Ante) Jure, rođen 1908. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Split (2678042024)
 • Hruška (Ciril) Milan, rođen 1920. Hrvat, umro od Italijana 1944. U NOBu, Taranta italija (1870015001)
 • Hržić (Augustin) Jerko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vrlika (2517152008)
 • Hržić (Augustin) Lukrica, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Štab dinarskog odred (2517152009)
 • Hužina (Mate) Ana, rođena 1901. Hrvatica, poginula 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2682063021)
 • Ilić (Ivan) Ante, rođen 1907. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. U logoru, Italijanski logor (2677037006)
 • Ima (Mijo) Anto, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2681060020)
 • Ivančić (Ante) Vjekoslav, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nikšić (2768083002)
 • Ivančić (Ante) Zvonko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Vojna jed. nov (2768083003)
 • Ivančić (Anto) Paško, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Split (2671005013)
 • Ivančić (Dujo) Miro, rođen 1918. Hrvat, ubijen 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Klis (2671007058)
 • Ivančić (Ivan) Damir, rođen 1928. Hrvat, umro 1945. nepoznato, Gruma (2678043015)
 • Ivančić (Josip) Vesela, rođena 1920. Hrvatica, poginula 1942. U NOBu, Crna gora (2671005012)
 • Ivančić (Mate) Ante, rođen 1892. Hrvat, ubijen 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Zenica (2672012081)
 • Ivančić (Mate) Ante, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1945. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Split (2672012084)
 • Ivančić (Mate) Vjekoslav, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Duubrovnik (2672012082)
 • Ivančić (Mate) Zvonko, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2672012083)
 • Ivančić (Mato) Ante, rođen 1892. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Zenica (2768083001)
 • Ivančić (Šimun) Stjepan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Grahovo drvar (2673017028)
 • Ivanišević (Ivan) Mirko, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679052121)
 • Ivanišević (Juro) Ante, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Duvno (2677035059)
 • Ivanišević (Kaja) Dalibor, rođen 1940. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Nepoznato (2675029049)
 • Ivanišević (Karlo) Marin, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Sr bosna (2678043002)
 • Ivanišević (Karlo) Vjekoslav, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sr bih (2678043003)
 • Ivanišević (Luko) Jozo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Sutjeska (2677035060)
 • Ivanišević (Luko) Slavica, rođena 1921. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Metković (2677035061)
 • Ivanišević (Marin) Ivo, rođen 1923. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Mathausen (2676032019)
 • Ivanišević (Šimun) Milan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Grohote (2678044013)
 • Ivanko (Ante) Milivoj, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Oplačan-duvno (2671007036)
 • Ivanović (Jure) Jakov, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Krivodol-imotsk (2674022028)
 • Ivanović (Nn) Bruno, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Knin (2762024010)
 • Ivanović (Stjepan) Velko, rođen 1921. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Srb (2678042025)
 • Ivica (Dujo) Ivanica, rođena 1916. Hrvatica, umrla 1944. u NOBu, Livno (2713008017)
 • Ivica (Marin) Ivan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2674018017)
 • Ivica (Pavo) Ivan, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kotlenica (2676031031)
 • Ivić (Duje) Nikola, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682066014)
 • Ivić (Martin) Ljubomir, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2682066016)
 • Ivić (Pavo) Ferdinand, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2674020067)
 • Ivić (Vilim) Dragutin, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Plan.javorka (2822027004)
 • Jadić (Janja) Šimun, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678042040)
 • Jadić (Juraj) Ivanka, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Split (2678042042)
 • Jadrić (Ivan) Ante, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrlika-vukovića (2676031004)
 • Jadrić (Jakov) Jakov, rođen 1916. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. u NOBu, Trst italija (2663042034)
 • Jagnić (Mate) Milivoj, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2670003016)
 • Jakaša (Dalibor) Aljoša, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2727030012)
 • Jakaša (Šimun) Stipe, rođen 1869. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673016005)
 • Jakovac (Mate) Ivan, rođen 1900. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. U direktnom teroru, Podstrana (2679049064)
 • Jakšić (Marko) Žarko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2769095010)
 • Jakulj (Nn) Jakov, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675025022)
 • Jakulj (Petar) Jure, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Podstrana (2679049099)
 • Jakus (Nikola) Jozo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2677036024)
 • Jankov (Jure) Marin, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, U bosni (2682063096)
 • Janković (Jerko) Ivan, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Bihać (2673017048)
 • Janjić (Mato) Petar, rođen 1909. Hrvat, ubijen 1942. kod kuće, Solin (2680058022)
 • Javorčić (Ante) Bartul, rođen 1921. Hrvat, ubijen 1943. u NOBu, Klis (2679052079)
 • Javorčić (Ante) Ivo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kupres (2679052045)
 • Javorčić (Ante) Luka, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na sutjesci (2679052041)
 • Javorčić (Ante) Mate, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1943. u NOBu, Kod nevesinja (2679052037)
 • Javorčić (Ante) Vicko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na sutjesci (2679052042)
 • Javorčić (Blaž) Ivan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2679052047)
 • Javorčić (Ivan) Ante, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Zagreb (2679052043)
 • Javorčić (Marin) Martin, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nevesinja (2679052040)
 • Javorčić (Špiro) Jozo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2679052038)
 • Javoričić (Marin) Pave, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1943. u NOBu, Bosna (2679052039)
 • Jelačić (Dujo) Ante, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zrnovica (2677036016)
 • Jelačić (Fabijan) Ante, rođen 1923. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Dachau (2673014033)
 • Jelaska (Ante) Anka, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Nepoznato (2670003014)
 • Jelaska (Ante) Franka, rođena 1892. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670003044)
 • Jelaska (Ante) Petar, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1941. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Sinj (2670001015)
 • Jelaska (Josip) Marija, rođena 1895. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673016053)
 • Jelaska (Marin) Ivan, rođen 1902. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Buchenwald (2670004028)
 • Jelaska (Marin) Lenko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Trilj-split (2670002010)
 • Jelaska (Marinko) Lenko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Hrvatska (2672012075)
 • Jelaska (Mijo) Miljenko, rođen 1914. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Šibenik (2673016052)
 • Jelaska (Vicko) Galja, rođena 1932. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2670003045)
 • Jelaska (Vicko) Slobodan, rođen 1922. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Dachau (2670003042)
 • Jelaska (Vicko) Vojislav, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Široki brijeg (2670003043)
 • Jelaš (Nn) Drago, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Polača knin (2681061072)
 • Jelenković (Dujo) Ante, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Zagreb (2726012010)
 • Jelić (Anto) Anto, rođen 1875. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Šibenik (2519181005)
 • Jelić (Dujo) Joško, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Vis na brodu (2680056019)
 • Jelić (Dujo) Jozo, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682066036)
 • Jelić (Dujo) Stipe, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Okolina sinja (2682066035)
 • Jelić (Frano) Zdenko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod.sarajeva (2675025042)
 • Jelić (Nikola) Jozo, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Istra (2682066056)
 • Jelić (Stjepan) Bogdan, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vel.i m.vinice (2674018020)
 • Jeloska (Vicko) Vinko, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2682066018)
 • Jelovac (Krunoslav) Nenad, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Nepoznato (2673017030)
 • Jelović (Bariša) Ivan, rođen 1907. Hrvat, umro 1942. u zatvoru, Split (2678044001)
 • Jelović (Božo) Mara, rođena 1890. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2681062020)
 • Jerčić (Ivan) Ivanka, rođena 1937. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1943. nepoznato, Kaštel sućurac (2680055021)
 • Jerčić (Ivan) Petar, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Kaštel sućurac (2665073013)
 • Jerčić (Ivan) Tonči, rođen 1939. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. nepoznato, Kaštel sućurac (2680055022)
 • Jerčić (Jerolim) Marin, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Oko knina (2680055033)
 • Jerković (Ante) Bogoslav, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2679052026)
 • Jerković (Ante) Marko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Klis (2679052106)
 • Jerković (Ivan) Ivan, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U 5 ofanzivi (2679052025)
 • Jerković (Ivan) Jakov, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679052014)
 • Jerković (Jakov) Petar, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U 5 ofanzivi (2679052015)
 • Jerković (Marin) Ante, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679052036)
 • Jerković (Martin) Ivan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Milići (2679052003)
 • Jerković (Martin) Petar, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na sutjesci (2679052004)
 • Jerković (Nikola) Danko, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679052035)
 • Jerković (Nikola) Mirko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Mosor (2679052074)
 • Jerković (Stipan) Luce, rođena 1903. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670003055)
 • Jerkunica (Bartol) Ivan, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Klanc na granic (2680057021)
 • Jerkunica (Jure) Anto, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Mali lošinj (2680055003)
 • Jerkunica (Mato) Drago, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2680055024)
 • Jerkunica (Mato) Ivan, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gračac lika (2680055023)
 • Jerkunica (Mijo) Bartol, rođen 1870. Hrvat, ubijen 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057022)
 • Jerkunica (Nn) Jela, rođena 1884. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057023)
 • Jerkunica (Nn) Marija, rođena 1888. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680056002)
 • Jerkunica (Pavo) Damjan, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, K. srićurac (2680055013)
 • Jojić (Bariša) Milivoj, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Karlov han (2682063017)
 • Jojić (Bariša) Milivoje, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682063081)
 • Jojić (Bariša) Nedeljka, rođena 1910. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Solin sv. kajo (2682063082)
 • Jojić (Bariša) Živko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682063080)
 • Jojić (Kojo) Marija, rođena 1930. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Solin, split (2682063078)
 • Jojić (Mate) Lovro, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Oko livna (2682063079)
 • Jokulj (Stjepan) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod nevisinje (2679049092)
 • Jokulj (Stjepan) Luka, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod kolašina (2679049093)
 • Jonić (Ante) Ante, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Vaganj sinj (2673015023)
 • Josipović (Josip) Božidar, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Brač (2679045067)
 • Jovanović (Andrija) Slavko, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Podstrana (2679049091)
 • Jovanović (Ante) Marin, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelen gora (2679049003)
 • Jovanović (Luka) Ante, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2679049004)
 • Jovanović (Mate) Marin, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod Plevlaj (2679049005)
 • Jovanović (Miroslav) Alberto, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Podstrana (2679049048)
 • Jovanović (Miroslav) Olijen, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2679049049)
 • Jovanović (Trifun) Gracijela, rođena 1918. Hrvatica, umrla 1945. U NOBu, Duvno (2674022006)
 • Jozefović (Julije) Oskar, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1941. U direktnom teroru, Split (2827068032)
 • Juginović (Marin) Mate, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Dubrava (2678040024)
 • Jugov (Ive) Nikola, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Popina-lika (2696028034)
 • Juradin (Fabljan) Dragan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Knin (2679049015)
 • Juradin (Marin) Mate, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679049057)
 • Juras (Hijo) Miljenko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sinj (2683069003)
 • Juras (Hijo) Živko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod drniša (2683069002)
 • Juras (Marko) Dane, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2673015010)
 • Juras (Stipe) Vinko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Široki brijeg (2683069001)
 • Jurašin (Jozo) Anton, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Raško Polje (2681060042)
 • Juratović (Ladislav) Rajko, rođen 1930. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2462025019)
 • Jurdana (Eugen) Ana, rođena 1902. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Pl. majevica (0849030015)
 • Jurdana (Ivan) Adalbert, rođen 1900. Hrvat, umro od bolesti 1943. U NOBu, Višnjica-c.gora (0849030014)
 • Jurdon (Mate) Ana, rođena 1912. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2473005009)
 • Juretić (Božo) Ivan, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2661015031)
 • Juretić (Stipe) Miloš, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na sutjesci (2682065016)
 • Juretić (Stjepan) Josip, rođen 1897. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2682065019)
 • Juretin (Anto) Drago, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelen gora- c. (2680054015)
 • Juretin (Anto) Stipo, rođen 1914. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (2680054012)
 • Juretin (Ivan) Ivan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Hercegovina (2680053021)
 • Juretin (Stipe) Ante, rođen 1942. Hrvat, ubijen od Muslima 1944. U direktnom teroru, Donji dolac (2680054013)
 • Juretin (Stipo) Jela, rođena 1917. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Dolac donji (2680054014)
 • Juričić (Ivan) Stipe, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Andrijevica (2683070034)
 • Juričić (Matin) Petar, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Aržanovo (2683070040)
 • Juričić (Petar) Špiro, rođen 1901. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070041)
 • Jurić (Fabjan) Ante, rođen 1914. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (2682066040)
 • Jurić (Frane) Živko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Prugovo (2682066055)
 • Jurić (Ivan) Tomislav, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Starigrad na br (2682066034)
 • Jurić (Mato) Ljubo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na cincaru (2675029077)
 • Jurić (Petar) Bartul, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Moseć (2682066037)
 • Jurić (Stipe) Božidar, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2682066049)
 • Jurić (Šime) Josip, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Trogir (2813027005)
 • Jurišić (Andrija) Luka, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2680054031)
 • Jurjević (F.) Marin, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Komiža (2671007050)
 • Jurjević (Ivan) Dinla, rođen 1904. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Elšat egipat (2678042016)
 • Jurjević (Ivan) Duje, rođen 1891. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671007055)
 • Jurjević (Nn) Karmela, rođena 1912. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677037029)
 • Jurjević (P.) Vinko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Blijev-kanišnic (2671007054)
 • Jurjević (Paško) Ante, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Klis (2671006006)
 • Jurlin (Špiro) Nediljko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2680053032)
 • Kačunko (Anto) Silvestar, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Zalengora (2681062038)
 • Kalandrin (Ivan) Ante, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2673016048)
 • Kalebić (Ante) Nikola, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2674019043)
 • Kalebić (Marin) Anka, rođena 1911. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677037026)
 • Kalebić (Marin) Irena, rođena 1908. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677037027)
 • Kalinić (Bariša) Marin, rođen 1888. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055040)
 • Kalinić (Marin) Tonka, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680058040)
 • Kalinić (Pavo) Mario, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Strožanac (2670002006)
 • Kaliterna (Nn) Ivan, rođen 1870. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Nepoznato (2671008001)
 • Kaliterna (Petar) Ante, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Milna (2676032056)
 • Kaliterna (Stjepan) Grgo, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Na granici bosne i c (2678041071)
 • Kaliterna (Stjepan) Veljko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Bosna (2678041070)
 • Kanajet (Andrija) Ljubo, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Split (2675028023)
 • Kanajet (Andrija) Stipe, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Posušje (2675028024)
 • Kapetanović (Andrija) Lovro, rođen 1896. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Split (2676033049)
 • Kapor (Anto) Anto, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2681060057)
 • Kapor (Frano) Ivo, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2681060043)
 • Kapor (Jakov) Frano, rođen 1913. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2681060001)
 • Kapor (Jakov) Frano, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Zemun Sajmište (2681060002)
 • Kapor (Justo) Ivan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2681060016)
 • Karabatić (Nikola) Ante, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznata jedinica (2677037044)
 • Karaman (Blažo) Umbert, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Banova jaruga (2675029052)
 • Karaman (Ivan) Ivo, rođen 1937. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Solin, split (2682063077)
 • Karaman (Ivan) Marija, rođena 1932. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Solin, split (2682063076)
 • Karaman (Jure) Jure, rođen 1874. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Podstrana (2679049001)
 • Karaman (Jure) Vjekoslav, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2679049002)
 • Karaman (Juro) Ivan, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2681061052)
 • Karaman (Marko) Ilija, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Trst (2676031023)
 • Karamarko (Mate) Milan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (2676033059)
 • Karborić (Ante) Davor, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677034053)
 • Karborić (Ante) Tonči, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Ruma srem (2677034052)
 • Karmelić (Stipe) Stipan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bih (2672011013)
 • Kasandrić (Petar) Petar, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 9.splitska brigada (2625002022)
 • Kasper (Josip) Lazar, rođen 1906. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Knin (2674022010)
 • Kaštelančić (Ante) Dragan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Kod konjica (2679049080)
 • Kaštelančić (Ante) Fabljan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Zlopolje (2679049081)
 • Kaštelančić (Ante) Miljenko, rođen 1905. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Podstrana (2679049039)
 • Kaštelančić (Mijo) Ante, rođen 1884. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Podstrana (2679049083)
 • Kaštelančić (Nn) Ana, rođena 1913. Hrvatica, ubijena 1942. U direktnom teroru, Podstrana (2679049087)
 • Kaštelančić (Tomica) Ana, rođena 1918. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Kod nevesinja (2679049082)
 • Kaštelančić (Tomica) Ante, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Kod jablanice (2679049079)
 • Kaštelončić (Andrija) Vjekoslav, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, U splitu (2679049028)
 • Kaštelončić (Mate) Ivo, rođen 1926. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Podstrana (2679049030)
 • Katalinić (Ante) Marin, rođen 1886. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055019)
 • Katalinić (Špiro) Ivanka, rođena 1910. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677037016)
 • Katić (Ante) Frane, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Zagreb (2674024008)
 • Katić (Bariša) Nedeljka, rođena 1895. Hrvatica, umrla od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (2820014001)
 • Katić (Blaž) Vojimir, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin delmanja (2820014002)
 • Katić (Duje) Snježana, rođena 1940. Hrvatica, poginula 1943. prilikom bombardovanja, Labin, split (2682063010)
 • Katić (Ivan) Franjo, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Mostar (2777085010)
 • Katić (Jozo) Ante, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod nevesinja (2682064068)
 • Katić (Jozo) Ivo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681061024)
 • Katić (Jozo) Nikola, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod nevesinja (2682064067)
 • Katić (Marin) Ante, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Sinj (2682064066)
 • Katić (Marin) Ivo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2681062029)
 • Katić (Martin) Srećko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2681061045)
 • Katić (Mate) Ante, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod imotskog (2682064065)
 • Katić (Mate) Jerko, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod konjskog (2682064051)
 • Katić (Nikola) Antica, rođena 1895. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Solin split (2681061025)
 • Katić (Petar) Ivka, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Mić (2682064069)
 • Katić (Petar) Marija, rođena 1908. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2673017033)
 • Katić (Špiro) Kajo, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Golubić (2682064013)
 • Katunarić (Ante) Marin, rođen 9999. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Drniš (2850020020)
 • Katunarić (Josip) Bepica, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Split (2672010036)
 • Katunarić (Marin) Jerko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom bombardovanja, Split (2676031013)
 • Katunarić (Paško) Jozo, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2672010037)
 • Katunarić (Vicko) Života, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Šibenik (2672011014)
 • Katušić (Ivan) Ivan, rođen 1912. Hrvat, umro 1945. u logoru, Split (2678039017)
 • Keća (Jura) Ante, rođen 1925. Hrvat, poginuo od ustaša 1943. U NOBu, Gradina kod jasenovca (2673017047)
 • Kegalj (Jure) Josip, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Biokovo (1634081039)
 • Kekez (Šimun) Anđelko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2677037038)
 • Kero (Jakov) Petar, rođen 1902. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, K. sućurac (2682063022)
 • Kerum (Anton) Stjepan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2680057042)
 • Kerum (Juro) Jela, rođena 1915. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677037012)
 • Kerum (Nn) Jakov, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2677037011)
 • Kesić (Marin) Anka, rođena 1896. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679045001)
 • Kesić (Stjepan) Božo, rođen 1911. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Kod drniša (2678040012)
 • Kezić (Marin) Pave, rođen 1891. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Split (2677036018)
 • Kezić (Pavle) Marinko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu Jonjina (2677036017)
 • Kezić (Pavle) Slavica, rođena 1932. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2677036019)
 • Kirigin (Angelo) Angelo, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Klana (2493005006)
 • Kistulović (Frane) Ivo, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677034004)
 • Klarica (Josip) Ivo, rođen 1897. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2677036021)
 • Klarič (Dujo) Luka, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Crkvenica (2680058032)
 • Klarić (Jakov) Ilija, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrlika (2660005008)
 • Klarić (Jakov) Marko, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Turjaci (2660005009)
 • Klarić (Luko) Zvonimir, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Preodac livno (2681059050)
 • Klarić (Tadija) Mario, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2677034043)
 • Kliškić (Jozo) Bepica, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 9.dalmatinska diviz. (2670003089)
 • Kliškić (Špiro) Ante, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2683073007)
 • Kliškinić (Blažo) Iva, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Nepoznato (2663042005)
 • Kljaković (Ivan) Luka, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vranjić (2682066038)
 • Kljaković (Jerko) Fabijan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2682063060)
 • Kljaković (Jerko) Kajo, rođen 1928. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. u direktnom teroru, K-kambelovcu (2682063059)
 • Kljaković (Jerko) Marin, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom bombardovanja, Split (2682063058)
 • Kljaković (Mate) Ivan, rođen 1866. Hrvat, poginuo od Italijana 1944. u NOBu, Brindizzi italija (2682066001)
 • Kljaković (Mate) Jozo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Na brdu kozjak (2682063031)
 • Kljaković-Gašpić (Ivan) Stipo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (2681061062)
 • Kljaković-Gašpić(Jozo) Nikola, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Zelengora (2681061063)
 • Kljaković-Gašpić (Luko) Ratomir, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, U okolici knina (2681061066)
 • Kljaković-Gašpić (Marin) Milivoj, rođen 1927. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Mathausen (2681061035)
 • Kljaković-Šantić (Jerko) Marin, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2681061036)
 • Knez (Mate) Ivan, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2675029038)
 • Knezović (Ante) Srečko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu Crna gora (2679050016)
 • Knezović (Marin) Stipe, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2679050009)
 • Knezović (Nikola) Božidar, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (2679050019)
 • Knežević (Jozo) Mijo, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Imotski (2674019042)
 • Knežević (Savo) Miloš, rođen 1910. Hrvat, ubijen od Italijana 1941. u logoru, Italijanski logor (2674023001)
 • Koceić (Ante) Ante, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Korčula (2671007015)
 • Koceić (Ante) Boris, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Okolina ljublja (2671007016)
 • Koceić (Ante) Branko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2673014031)
 • Koceić (Duje) Zvonko, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Livno (2670002045)
 • Koceić (Duje) Živko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Tičevo (2670002046)
 • Koceić (Frane) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Ogorje (2670002047)
 • Koceić (Ivan) Ljubo, rođen 1923. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Crna gora (2673015020)
 • Kocjan (Jakov) Zvonimir, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678041009)
 • Kodruja (Petar) Miroslav, rođen 1921. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2671006004)
 • Kokeza (Mate) Vladimir, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drvar (2677034056)
 • Kolak (Jure) Mate, rođen 1904. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2674020021)
 • Kolaković (Petar) Dane, rođen 1906. Hrvat, ubijen 1945. U direktnom teroru, Zagreb,maksim.c (2812015003)
 • Kolić (Tomo) Josip, rođen 1913. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Split (2674022018)
 • Koludrović (Dinko) Petar, rođen 1899. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678043028)
 • Kolumbatović (Josip) Miljenko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2679045035)
 • Kolumbatović (Josip) Oskar, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2679045034)
 • Kolumbatović (Josip) Vilko, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2679045033)
 • Komadina (Tomo) Martin, rođen 1896. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Ruma (2516148002)
 • Korda (Špiro) Mate, rođen 1927. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Srinjine (2680054025)
 • Kordić (Janja) Nikola, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Postojna (2678040021)
 • Koren (Anto) Mate, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, U 5 ofanzivi (2675029081)
 • Kornaža (Tomo) Frano, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 1 dal. brig. na sutj (2680058021)
 • Kornereto (Dinko) Našimir, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Livno (2674019045)
 • Korotaj (Mato) Franjo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2823036004)
 • Koštar (Frano) Ivo, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Otišić-sinj (2670003053)
 • Koštar (Frano) Zvonimir, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vidovo-sinj (2670003052)
 • Koštelančić (Luka) Ivo, rođen 1921. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. u direktnom teroru, Podstrana (2679049008)
 • Kovač (Ante) Vjekoslav, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Ljubljana (2671007024)
 • Kovač (Duje) Milivoj, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod ostr.šolta (2672010023)
 • Kovač (Frano) Antica, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680058039)
 • Kovač (Frano) Petar, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Poljica (2680057047)
 • Kovač (Ivan) Dragomir, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U crnoj gori (2680057020)
 • Kovač (Ivan) Kata, rođena 1889. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055054)
 • Kovač (Konstantin) Vinko, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, 4 ofanziva (2671007025)
 • Kovač (Mate) Jure, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2674024007)
 • Kovač (Nn) Ruža, rođena 1913. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom bombardovanja, Solin (2680058009)
 • Kovač (Nn) Šime, rođena 1874. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055071)
 • Kovačev (Šanto) Vice, rođena 1864. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679045004)
 • Kovačević (Božo) Ivan, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod lovreća (2679052012)
 • Kovačević (Jozo) Pave, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sanđak (2679052076)
 • Kovačević (Lovre) Ante, rođen 1892. Hrvat, ubijen 1944. kod kuće, Split-križine (2679050020)
 • Kovačević (Marin) Kvirin, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Crna gora (2679052023)
 • Kovačević (Simo) Bartul, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Zelengora (2679052033)
 • Kovačević (Šime) Kate, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670003087)
 • Kovačević (Šimun) Ante, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1942. u NOBu, Sutjeska (2678039006)
 • Kovačević (Šimun) Josip, rođen 1924. Hrvat, ubijen 1942. u NOBu, Zelengora (2678039007)
 • Kovačić (Ante) Aljoša, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Pula (2671008008)
 • Kovačić (Dujo) Jozo, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Trilj,sinj (2670004006)
 • Kovačić (Joko) Gvozden, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, U crnoj gori (2671008025)
 • Kovačić (Marin) Ivo, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Šibenik (2670002005)
 • Kovačić (Marko) Bartul, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679052058)
 • Kovačić (Marko) Duško, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nep (2670004009)
 • Kovačić (Marko) Zvonko, rođen 1922. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. u logoru, Italijanski logor (2670004010)
 • Kovačić (Nn) Sonja, rođena 1925. Hrvatica, poginula od Italijana 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Trst italija-2670003019
 • Kovačić (Pavo) Špiro, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu Zelen gora (2679046017)
 • Kovačić (Pavo) Živko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2679046016)
 • Kožimir (Krunoslav) Dušan, rođen 1922. Hrvat, umro 1942. U zatvoru, Šibenik (2670004017)
 • Kragić (Marin) Ante, rođen 1892. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. U logoru, Buchenwald (2673013025)
 • Kraljević (Marko) Vinko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod metkovića (2677037034)
 • Kraljivić (Ivan) Anton, rođen 1870. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom bombardovanja, K. sućurac (2680058015)
 • Kraševac (Ljudevit) Mira, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Jed. nepo. (2762024021)
 • Krečak (Pero) Miho, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Cres (2621061002)
 • Krilič (Mijo) Nedeljka, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Travnik (1880029006)
 • Krilič (Mijo) Pavel, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1880029007)
 • Kristić (Krsto) Ante, rođen 1910. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. U zatvoru, Italija (2678042001)
 • Krivić (Ante) Zlatko, rođen 1921. Hrvat, ubijen 1943. u logoru, Nepoznato (2671005017)
 • Krivić (Branimir) Josip, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2671005065)
 • Križanac (Ante) Zvonko, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Klis (2677035067)
 • Krnčević (Pero) Milan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crvenik (2670004018)
 • Krokar (Jakov) Stipo, rođen 1916. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Nepoznato (2681059007)
 • Kroker (Alojz) Hubert, rođen 1898. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 4 crnogorska brigada (0932053062)
 • Kromić (Mate) Amalija, rođena 1887. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676033004)
 • Kromić (Mate) Roko, rođen 1869. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676033005)
 • Kromić (Nn) Amalija, rođena 9999. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673017032)
 • Kromić (Nn) Roko, rođen 1888. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673017031)
 • Krstulović (Ante) Duje, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Miljevina-bosna (2671007014)
 • Krstulović (Ante) Marin, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Hrpelja kozino (2677036029)
 • Krstulović (Antun) Gustav, rođen 1887. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673015024)
 • Krstulović (Bogomil) Jovanka, rođena 1928. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672009044)
 • Krstulović (Filip) Srećko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Nepoznato (2680055030)
 • Krstulović (Ivan) Zdravko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Kalinovik (2675026030)
 • Krstulović (Josip) Dinko, rođen 1909. Hrvat, umro od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (2678044005)
 • Krstulović (Josip) Miro, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2674024013)
 • Krstulović (Josip) Miroslav, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Livno (2675027010)
 • Krstulović (Josip) Srećko, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678044006)
 • Krstulović (Kaje) Šime, rođen 1921. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Split (2678043029)
 • Krstulović (Karlo) Miroslav, rođen 1923. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Buchenwald (2670004033)
 • Krstulović (Marin) Ante, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Poginuo nob (2673013013)
 • Krstulović (Marin) Jozo, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1941. U direktnom teroru, Sinj (2673013016)
 • Krstulović (Marin) Milivoj, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Split (2673016011)
 • Krstulović (Marin) Mladin, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Poginuo nob (2673013014)
 • Krstulović (Nikola) Ante, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Donji lapac (2674024019)
 • Krstulović (Poške) Lućko, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Poginuo nob (2673013010)
 • Krstulović (Poške) Pavao, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Poginuo nob (2673013012)
 • Krstulović (Poške) Vinko, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Poginuo nob (2673013011)
 • Krstulović (Vojo) Vicko, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kaštel (2677034010)
 • Krupljanić (Pavle) Stjepan, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Kalnik (2862032006)
 • Kruže (Jozo) Ante, rođen 1908. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070009)
 • Krželj (Grgo) Ivan, rođen 1902. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Zaostrog (2679046030)
 • Krželj (Marin) Jugoslav, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kod mostara (2671008027)
 • Krželj (Marin) Marija, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671008028)
 • Kučak (Petar) Miho, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2674021005)
 • Kučić (Anton) Ivan, rođen 1889. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom bombardovanja, K. sućurac spli (2680058020)
 • Kučić (Dobrosav) Mirko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (0918073010)
 • Kučić (Dobroslav) Mirko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Drvar (2671007032)
 • Kukalj (Jovan) Mirko, rođen 1912. Hrvat, poginuo od Italijana 1944. u NOBu, Trst italija (2672009007)
 • Kukoč (Ante) Žarko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrdovo (2673017027)
 • Kukoč (Josip) Marija, rođena 1920. Hrvatica, poginula 1942. prilikom bombardovanja, Split (2676033023)
 • Kukoč (Josip) Stipe, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Šibenik (2676033024)
 • Kukoč (Vladimir) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2672012018)
 • Kukoč (Zvonimir) Lino, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, 4 ofanziva (2671007037)
 • Kukoć (Andrija) Stanko, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Posušje.imotski (2675025021)
 • Kulić (Jozo) Dujo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod ljubuškog (2682064035)
 • Kulić (Marko) Anica, rođena 1880. Hrvatica, poginula 1943. U direktnom teroru, Split (2670004021)
 • Kulišić (Božo) Petar, rođen 1896. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070006)
 • Kulišić (Mijo) Stipe, rođen 1908. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070005)
 • Kulušić (Ivan) Jaka, rođena 1920. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Muč (2615031001)
 • Kuminosti (Nikola) Tomislav, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1943. U NOBu, 20 divizija (2678040031)
 • Kunjašić (Joakim) Ante, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Duvno (2678041019)
 • Kurir (Petar) Petar, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Split (2675026013)
 • Kurir Borovičić (Nn) Jordan, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1941. U NOBu, Sinj (2677036001)
 • Kurir Borovičić (Nn) Jozo, rođen 1919. Hrvat, ubijen 1943. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Zemun Sajmište (2677036002)
 • Kustić (Andrija) Šime, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Aržanovo (2674022019)
 • Kustre (Frano) Josip, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Ston (2673016002)
 • Kuštre (Mate) Ivan, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2663042046)
 • Kuzmanić (Ante) Ivan, rođen 1876. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2676032003)
 • Kuzmanić (Ante) Ivan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrlika (2658025002)
 • Kuzmanić (Ivan) Ante, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Grabovac (2676032001)
 • Kuzmanić (Jero) Andro, rođen 1942. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. nepoznato, Split (2670002051)
 • Kuzmanić (Jero) Zdravka, rođena 1942. Hrvatica, ubijena od Italijana 1943. nepoznato, Split (2670002050)
 • Kuzmanić (Marin) Jakov, rođen 1896. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677034065)
 • Kuzmanić (Marin) Jozo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznata jedinica (2677037005)
 • Kuzmanić (Mate) Milan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Tunjansko (2670004029)
 • Kuzmanić (Nikola) Marko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Tičevo-drvar (2679045046)
 • Kuzmanić (Nn) Jelica, rođena 1883. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677034026)
 • Kuzmanić (Paško) Frane, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Ogorje (2671008043)
 • Kuzmanić (Paško) Jozica, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Nepoznato (2671008044)
 • Kuzmanić (Petar) Dinko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Trst (2676032002)
 • Kuzmanić (Petar) Katica, rođena 1875. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677034015)
 • Kuzmanić (Tomo) Bertul, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677034014)
 • Kuzmanić (Tomo) Veljko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Split (2678044012)
 • Kuzmanić (Tomo) Vinka, rođena 1914. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677034016)
 • Kuzmanović (Ivan) Ivan, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kod trsta (2678040041)
 • Kuzmanović (Ivan) Jerko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Kod knina (2678040040)
 • Kuzmarić (Juraj) Stanko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (2770002005)
 • Kuzmić (Ante) Ana, rođena 1870. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676032013)
 • Kuzmić (Ante) Anka, rođena 1938. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Split (2676032015)
 • Kuzmić (Ante) Tomislav, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Grahovo-knin (2676032014)
 • Kuzmić (Ivan) Petar, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2672012070)
 • Kuzmić (Špiro) Marin, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod Perulje (2677034037)
 • Lakić (Andrija) Tomislav, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Vrlika (2682066012)
 • Laktaš (Mate) Nikola, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Blato-korčula (2672012010)
 • Lalić (Marko) Ante, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Istra (2682066029)
 • Lambaš (Ivan) Ljubo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sutjeska (2821021010)
 • Lasić (Petar) Stipe, rođen 1921. Hrvat, poginuo od ustaša 1942. U NOBu, Jablanica (2679046008)
 • Lasić (Stipo) Andrija, rođen 1882. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Konjsko (2681061040)
 • Laura (Marin) Aldo, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Polača (2711148010)
 • Lavda (Franjo) Franjo, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2219127009)
 • Lazaneo (Vinko) Ivan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2338100001)
 • Lazaneo (Vinko) Vinko, rođen 1915. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Split (2338100002)
 • Lekić (Jozo) Frane, rođen 1904. Hrvat, umro 1944. u zatvoru, Split (2678044004)
 • Lelanović (Ivan) Špiro, rođen 1905. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Split (2673015009)
 • Lemo (Jakov) Ante, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2678040017)
 • Leontić (Ernest) Zvonimir, rođen 1910. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2460010034)
 • Leskur (Duja) Nikola, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (0574062036)
 • Leskur (Luka) Juraj, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Klis split (2842014007)
 • Leskur (Marijan) Frane, rođen 1930. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Split (2674021002)
 • Leskuv (Ivan) Mile, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676033003)
 • Lete (Marko) Josip, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679045045)
 • Lisica (Ante) Josip, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2678039027)
 • Lisica (Ante) Jozo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kupres-vakuf (2683070065)
 • Lisica (Ante) Petar, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2678039028)
 • Lisica (Ante) Petar, rođen 1920. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Jasenovac (2683070064)
 • Lisica (Frane) Ivan, rođen 1909. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070022)
 • Lisica (Ivan) Luka, rođen 1896. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070055)
 • Lisica (Ivan) Stipan, rođen 1885. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070054)
 • Lisica (Luka) Ante, rođen 1889. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070058)
 • Lisica (Luka) Frane, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kotlenice-dolac (2683070056)
 • Lisičar (Marko) Frano, rođen 1891. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Šibenik (2671005015)
 • Listeš (Jakov) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 5 udarna dalm. diviz (2682065006)
 • Listeš (Jakov) Branko, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 5 udarna dalm. diviz (2682065005)
 • Listeš (Jakov) Milan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Mosorski odred (2682065007)
 • Listoš (Stipe) Jerko, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Podstrana (2679049072)
 • Lolić (Ivan) Ivan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679052120)
 • Lolić (Jozo) Ante, rođen 1880. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Žrnovnica (2679052005)
 • Lolić (Jure) Blaž, rođen 1905. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Split (2679052050)
 • Lolić (Luka) Grgo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679052118)
 • Lolić (Marin) Ante, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Ii dalmatinska (2679052031)
 • Lolić (Marin) Mate, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod jablanice (2682067059)
 • Lolić (Marin) Tomo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Pog. u kupresu (2679052032)
 • Lolić (Mate) Šimun, rođen 1920. Hrvat, streljan 1943. u NOBu, Sitno gornje (2679052057)
 • Lolić (Stipe) Mile, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 5.ofanziva-pog. (2679052119)
 • Lončar (Ivan) Stipe, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu Knin (1451025009)
 • Lonic (Ante) Tereza, rođena 1898. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Zadar (2728042018)
 • Lovrić (Ante) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gospić (2678041081)
 • Lovrić (Nn) Petar, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Pakoštan (2608025005)
 • Lozić (Bariša) Ante, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sitno gorje (2682067043)
 • Lozić (Ivan) Ante, rođen 1869. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mravinci-split (2765058019)
 • Lozić (Ivan) Ante, rođen 1896. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2682067040)
 • Lozić (Jozo) Ivan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Dubrava kod spl (2682067041)
 • Lozić (Mijo) Marija, rođena 1869. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Mravince (2682067042)
 • Lubina (Ante) Mato, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Solin (2679045027)
 • Lučić (Šime) Božo, rođen 1903. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Lepenica-šibeni (2674019025)
 • Lučin (Jozo) Radoslav, rođen 1924. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Vis (2678041055)
 • Lučin (Radoslav) Domina, rođena 1896. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Split (2678041054)
 • Lučin (Svetin) Ruža, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Gljev-sinj (2674023023)
 • Lučin (Špiro) Mate, rođen 1895. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Zemunik (2671006002)
 • Luger (Milano) Petar, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 20.diviz.10.brigada (2612026010)
 • Lukanovič (Silvio) Kamilo, rođen 1900. Hrvat, nestao 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (1880022009)
 • Lukardić (Ivan) Ivan, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (2490033005)
 • Luketin (Božo) Marin, rođen 1878. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055072)
 • Luketina (Andrija) Krešo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Kod livna (2647024001)
 • Lukić (Ante) Miljenko, rođen 1910. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. U direktnom teroru, Podstrana (2679049065)
 • Lukić (Šime) Mijo, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, G.jagodina (2728042016)
 • Lulić (Luka) Roko, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Mostar (2679048012)
 • Lulić (Luka) Vlado, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Livno (2679048013)
 • Lulić (Marin) Nikola, rođen 1887. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom bombardovanja, Split (2679048017)
 • Lulić (Mate) Manda, rođena 1897. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679048027)
 • Lumbaša (Ljubo) Sin, rođen 1923. Hrvat, umro od bolesti 1943. U NOBu, Sutjeska (2675026017)
 • Ljiljak (Ivan) Daniel, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora- c. g (2680054034)
 • Ljiljak (Ivan) Luka, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora- c. g (2680054033)
 • Ljiljak (Mato) Manda, rođena 1878. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Kućine split (2680054035)
 • Ljuba (Andrija) Mate, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2461015012)
 • Ljubenkov (Stipo) Ivan, rođen 1895. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055045)
 • Ljubetić (Ante) Ante, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Pod mosorom (2679045028)
 • Ljubica (Lovro) Duje, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1944. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Slavonski brod (2679048003)
 • Ljubica (Stipo) Tone, rođena 1891. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679048022)
 • Ljubić (Luka) Anđelka, rođena 1908. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675030017)
 • Ljubić (Ninko) Niko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Široki breg (2677035075)
 • Ljubić (Stipe) Ivan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2672009043)
 • Maglić (Josip) Zdenko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2675028002)
 • Majević (Marko) Tomislav, rođen 1923. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Mathausen (2670004016)
 • Majić (Stjepan) Desanka, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675028001)
 • Majtić (Jerko) Tomislav, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2670003075)
 • Makiedo (Tomo) Vanja, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sinj (2677035013)
 • Makzner (Nn) Bruno, rođen 1878. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Beograd-banjica (2678041076)
 • Makzner (Nn) Irma, rođena 1880. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2678041077)
 • Maleš (Andrija) Ivan, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2685081009)
 • Malig (Jakov) Jordan, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2672009055)
 • Mališić (Ante) Ante, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682063048)
 • Maljković (Marin) Stjepan, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Split (1544048014)
 • Mamić (Ilija) Jakov, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Tičevo (2601029010)
 • Mamić (Ilija) Petar, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Tičevo (2601029011)
 • Mamić (Ivan) Stipe, rođen 1935. Hrvat, poginuo 1945. nepoznato, Split (2675027023)
 • Mandić (Ante) Ante, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Jajce (2682066020)
 • Mandić (Anto) Tomislav, rođen 1933. Hrvat, poginuo 1942. nepoznato, Split (2678039021)
 • Mandić (Gajo) Nikola, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2675030024)
 • Mandić (Gajo) Zorko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2675030023)
 • Mandić (Ivan) Marija, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670001020)
 • Mandić (Ivo) Mate, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Biokovo (2682066011)
 • Mandić (Nn) Amelija, rođena 1892. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670001019)
 • Mandić (Špiro) Ljubomir, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Žabnik crna gor (2682066025)
 • Manhota (Filip) Ivan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2680057052)
 • Marasović (Franc) Lorenco, rođen 1912. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Zemun Sajmište (2673014032)
 • Mardašić (Ante) Zdravko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Imotski (2677034031)
 • Marendić (Ivan) Josif, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sinj (2676032016)
 • Maretić (Ante) Jakov, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2679046001)
 • Maretić (Petar) Perica, rođena 1915. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Otok kod sinja (2678040026)
 • Maretić (Stipo) Ivan, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Pelješac (2682063020)
 • Maričić (Nikola) Vojko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Posušje-vir (2670003015)
 • Marić (Jakov) Ivan, rođen 1926. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. U direktnom teroru, Podstrana (2679049006)
 • Marić (Jure) Branko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Pleševci-knin (2679049026)
 • Marić (Marin) Ante, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2672012002)
 • Marić (Marin) Marin, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2672012001)
 • Marić (Marin) Miro, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2672012003)
 • Marić (Rudolf) Mira, rođena 1924. Hrvatica, ubijena 1942. U direktnom teroru, Split (2675026028)
 • Marin (Jerko) Marinko, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Svinjine (2679052024)
 • Marin (Luka) Ante, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Romanija (2679052095)
 • Marin (Luka) Vjekoslav, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2679052094)
 • Marin (Nn) Marija, rođena 1905. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Žrnovnica (2679052018)
 • Marin (Vicko) Nikola, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679052054)
 • Marini (Petar) Čedo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2672012076)
 • Marinković (Pavle) Pavle, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Sremski front (2677035063)
 • Marinov (Josip) Rade, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Rasko Polje (2681059014)
 • Marinović (Grga) Jozo, rođen 1919. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Split (2680055046)
 • Marinović (Ivan) Jure, rođen 1909. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kaštel šućurac (2520188008)
 • Marinović (Jakov) Ivan, rođen 1890. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom bombardovanja, K. sućurac (2680058023)
 • Marinović (Jakov) Jozo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2680057054)
 • Marinović (Marin) Slobodan, rođen 1940. Hrvat, umro od tifusa 1943. nepoznato, Sutjeska (2680057050)
 • Marinović (Nn) Mara, rođena 1885. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055029)
 • Marinović (Nn) Marica, rođena 1915. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2680057049)
 • Marinović (Špiro) Mato, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na sutjesci (2680056028)
 • Marjanović (Frane) Duje, rođen 1920. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Jasenovac (2676033008)
 • Marjanović (Frane) Frane, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (2676033009)
 • Marjanović (Miško) Mate, rođen 1923. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Sutjeska (2662026016)
 • Marketo (Simo) Ivan, rođen 1920. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. U direktnom teroru, Bari italija (2521204021)
 • Markota (Ante) Tonči, rođen 1935. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. nepoznato, Split (2677034006)
 • Markota (Ivan) Eduard, rođen 1930. Hrvat, poginuo 1944. u NORu, Lika (2674022004)
 • Markotić (Ljubomir) Ivan, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Nepoznato (2678042005)
 • Markotić (Ljubomir) Jozo, rođen 1917. Hrvat, ubijen 1941. U direktnom teroru, Sinj (2678042004)
 • Markov (Frano) Jozo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Aržana rašeljka (2680055056)
 • Markov (Nn) Ivka, rođena 9999. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680056018)
 • Markov (Nn) Ursa, rođena 1864. Hrvatica, ubijena 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680056004)
 • Markov (Petar) Tomo, rođen 1864. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680056003)
 • Markov (Tomo) Jerolim, rođen 1887. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055039)
 • Marković (Ante) Stjepan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2683068007)
 • Marković (Blaž) Ivan, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Brušani (2846063034)
 • Marković (Filip) Ante, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2683068005)
 • Marković (Frane) Jozo, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kučine (2683068024)
 • Marković (Frano) Drago, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Trnovo (2683068025)
 • Marković (Frano) Jure, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Stjenište (2683068026)
 • Marković (Grgo) Ivan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Sinj (2683068006)
 • Marković (Marko) Jerko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kod trsta (0908019054)
 • Marković (Nn) Stjepan, rođen 1885. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678042015)
 • Marković (Stipe) Frano, rođen 1868. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Srinjine,split (2683068029)
 • Marković (Stipo) Marica, rođena 1900. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Solin split (2681061049)
 • Markovina (Frane) Roko, rođen 1887. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Split (2679052084)
 • Markovina (Ivan) Marko, rođen 1894. Hrvat, streljan 1943. U direktnom teroru, Žrnovnica (2679052082)
 • Markulin (Vjekoslav) Ivo, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Mostar (2708121002)
 • Marović (Ante) Jozo, rođen 1909. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2682067047)
 • Marović (Ante) Kažimir, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2682067009)
 • Marović (Ante) Mate, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vakuf bosna (2682067010)
 • Marović (Ante) Nante, rođen 1925. Hrvat, ubijen 1944. u NOBu, Tičevo (2678039008)
 • Marović (Ante) Vjekoslav, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Nepoznato (2675028026)
 • Marović (Ivan) Ivan, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sarajevo (2682067048)
 • Marović (Ivan) Jure, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067049)
 • Marović (Ivan) Velimir, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2682067011)
 • Marović (Jakov) Marin, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod jablanice (2682067061)
 • Marović (Jozo) Kruno, rođen 1903. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067050)
 • Marović (Marin) Ivan, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Planina ostroža (2682067046)
 • Marović (Petar) Rude, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U crnoj gori (2682067002)
 • Marović (Petar) Stipe, rođen 1911. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2682067003)
 • Marović (Stipe) Marin, rođen 1878. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2682067077)
 • Marović (Stjepan) Marin, rođen 1879. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Split (2677036011)
 • Marpurgo (Josip) Viktor, rođen 1875. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Split (2678040044)
 • Marpurgo (Viktor) Tina, rođena 1907. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Split (2678040046)
 • Martedić (Simo) Tonči, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2674018001)
 • Martinić (Juraj) Juraj, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Brač vidova gor (2512096031)
 • Marušić (Ante) Pero, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2676032010)
 • Marušić (Filip) Milan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bihać (2658025019)
 • Marušić (Ivan) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Polača-knin (2674018016)
 • Marušić (Martin) Lenka, rođena 1930. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Solin, split (2681061021)
 • Marušić (Martin) Nevenka, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2681061020)
 • Marušić (Mate) Jerko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Solin rupotine (2682064029)
 • Marušić (Mate) Milka, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Kod livna (2682064030)
 • Marušić (Mato) Martin, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681061019)
 • Marušić (Milan) Stipo, rođen 1922. Hrvat, poginuo od Nemaca 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (2681062003)
 • Masadić (Mate) Kruno, rođen 1921. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Split (2672011007)
 • Maskovina (Frane) Roko, rođen 1887. Hrvat, streljan 1943. U direktnom teroru, Žrnovnica (2670001022)
 • Maslov (Ante) Ivan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2675027021)
 • Mastelić (Mako) Jure, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2670004022)
 • Mašković (Petar) Marin, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Gata (2678039004)
 • Mašković (Vicko) Ante, rođen 1925. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Dachau (2678043016)
 • Mašković (Zrnir) Miro, rođen 1925. Hrvat, poginuo od Nemaca 1944. u logoru, Dachau (2678039009)
 • Matas (Mate) Vinko, rođen 1912. Hrvat, ubijen od Italijana 1944. U zatvoru, Italija (2674021010)
 • Matas (Toma) Marija, rođena 1926. Hrvatica, umrla 1944. u NOBu, Split (2684074014)
 • Mateljan (Marin) Ivan, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Studenci (2681059051)
 • Mateljan (Mario) Dušan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vis (2670001014)
 • Matešan (Ante) Mate, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Široki brijeg (2683070010)
 • Matešan (Jerko) Ivan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kosovo,knins.k (2683070012)
 • Matešan (Jure) Marko, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Zrmanja (2683070014)
 • Matešan (Mate) Ivan, rođen 1910. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070013)
 • Matešan (Mijo) Jerko, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod zadvorija (2679049050)
 • Matić (Andrija) Ante, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679049032)
 • Matijaca (Antun) Antun, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Bihać (0626176011)
 • Matijaca (Antun) Ivo, rođen 1930. Hrvat, poginuo 1943. u NORu, Kaštel sućurac (0626176012)
 • Matijašević (Filip) Josipa, rođena 1920. Hrvatica, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2812024016)
 • Matijašević (Jozo) Ivan, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Split (2672009014)
 • Matijević (Frano) Frane, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Muć split (2518165004)
 • Matijević (Ivan) Ljubica, rođena 1929. Hrvatica, ubijena 1945. U direktnom teroru, Solin (2682064012)
 • Matijević (Ivan) Marin, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Solin (2682064011)
 • Matijević (Marko) Mato, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2681062030)
 • Matijević (Pavle) Marko, rođen 1901. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Zadar (2677037036)
 • Matković (Andrija) Filip, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mlinište (2683068018)
 • Matković (Andrija) Kajo, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2683068017)
 • Matković (Ante) Blaž, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mlinište (2683068020)
 • Matković (Ivan) Marin, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Sinj (2683068021)
 • Matković (Ivan) Mijan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2683068016)
 • Matković (Jakov) Stipe, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Stjenište (2683068023)
 • Matković (Josip) Mirko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Majdan (2811005012)
 • Matković (Jozo) Kajo, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2683068013)
 • Matković (Marin) Božo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bezulje (2683068022)
 • Matković (Marin) Radomir, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2683068015)
 • Matković (Marin) Šimun, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Hercegovina (2683068003)
 • Matković (Marin) Vjekoslav, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1943. U NOBu, Split (2683068019)
 • Matković (Mate) Rafael, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora-mlinište (2683068014)
 • Matković (Pavle) Davor, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1941. U direktnom teroru, Trogir (2675029030)
 • Matković (Pavle) Hrvoje, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Nepoznato (2675029031)
 • Matošić (Ivan) Anto, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sarajevo (2671005009)
 • Matošić (Jerko) Dušan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Split (2671008007)
 • Matošić (Marko) Marko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod sinja (2672009060)
 • Matošić (Mirko) Milan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Ston (2672009059)
 • Matošić (Nn) Pave, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2671008006)
 • Matošić (Nn) Voislav, rođen 1917. Hrvat, streljan 1942. u direktnom teroru, Šibenik (2675028005)
 • Matošić (Stipe) Ivo, rođen 1935. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Posušje (2671005018)
 • Matržić (Ivan) Branka, rođena 1921. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Ribarići (2677034017)
 • Matulić (Jakov) Slavko, rođen 1901. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Split (2675027032)
 • Medanić (Ivo) Marija, rođena 1942. Hrvatica, umrla 1944. u zbegu, El šat, egipat (2671005025)
 • Medić (Ante) Kamilo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Volujak bosna (2620027002)
 • Medić (Nikola) Ante, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679045024)
 • Medić (Šimun) Ante, rođen 1900. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Na Putu (2620027001)
 • Menegini (Duje) Ferdinando, rođen 1884. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674022020)
 • Meštanek (Josip) Drago, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Supetar (2671007038)
 • Meštrović (Josip) Ivo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Hercegovina (2681059021)
 • Meštrović (Josip) Petar, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Trnovo (2681059022)
 • Meštrović (Mate) Ante, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682064028)
 • Meštrović (Nikola) Desanka, rođena 1921. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Prozor (2844030003)
 • Mihaljević (Stipo) Rade, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Duvno (2681059017)
 • Mihanović (Ante) Grgo, rođen 1896. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Sitno gornje (2679052046)
 • Mihanović (Ante) Jozo, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2679052056)
 • Mihanović (Ivan) Abram, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora-c. go (2680054019)
 • Mihanović (Ivan) Marinko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (2679052059)
 • Mihanović (Ivan) Milan, rođen 1927. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2679052083)
 • Mihanović (Ivan) Nediljko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Zelengora-c. go (2680054018)
 • Mihanović (Ivan) Roman, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Zelen gora (2679052007)
 • Mihanović (Ivan) Špiro, rođen 1905. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2678039031)
 • Mihanović (Jozo) Andrija, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Bosna (2679052093)
 • Mihanović (Jozo) Srećko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, 1.prolet.crnog.briga (2679052092)
 • Mihanović (Luka) Fabijan, rođen 1932. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. nepoznato, Solin, split (2676031016)
 • Mihanović (Marin) Budimir, rođen 1926. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Bol (2677035017)
 • Mihanović (Marin) Diomira, rođena 1923. Hrvatica, ubijena 1943. U NOBu, Grabobac imotsk (2677035016)
 • Mihanović (Marin) Marija, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Knin (2679052105)
 • Mihanović (Marin) Petar, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2678039019)
 • Mihanović (Marin) Petar, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora-c. go (2680054017)
 • Mihanović (Mato) Ivan, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Široki brijeg (2680054016)
 • Mihanović (Mato) Stipe, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2679052010)
 • Mihanović (Mato) Špiro, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2679052009)
 • Mihanović (Nikola) Anđelka, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Sutjeska (2679052011)
 • Mihanović (Petar) Špiro, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679052027)
 • Mihanović (Tadija) Špiro, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Na otoku korčula (2679052006)
 • Mihovilović (Ante) Branko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, U hercegovini (2682067052)
 • Mihovilović (Ante) Vlado, rođen 1927. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Split kod grobl (2682067053)
 • Mihovilović (Grga) Ante, rođen 1885. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Split kod grobl (2682067051)
 • Mijan (Frane) Karmela, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Knin (2679045071)
 • Mijanić (Marko) Ćiro, rođen 1925. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno gornje (2680053001)
 • Mijić (Duje) Božo, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Milna brač (2671008052)
 • Mijić (Frano) Nevenka, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670003071)
 • Mijić (Frano) Petar, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, 1.proleterska brig. (2670003070)
 • Mijić (Ivan) Jelica, rođena 1903. Hrvatica, ubijena 1944. nepoznato, Cerina vinkovci (0397130011)
 • Mijić (Ivan) Jura, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Koćinje brdo (2674020081)
 • Mijić (Ivan) Petar, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (0397130010)
 • Mijić (Lovro) Anto, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2681061055)
 • Mijić (Svetoslav) Branislav, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Kod knina (2673017020)
 • Mikačić (Dujo) Ante, rođen 1887. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673017001)
 • Mikačić (Jure) Marija, rođena 1881. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675027019)
 • Mikačić (Marin) Ante, rođen 1906. Hrvat, ubijen 1943. kod kuće, Split (2670004003)
 • Mikačić (Marin) Marija, rođena 1881. Hrvatica, ubijena 1943. Kod kuće, Split (2670004002)
 • Mikelić (Fabijan) Kapin, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Studenci (2682063001)
 • Mikelić (Luba) Miro, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2682066023)
 • Mikelić (Luka) Miro, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1942. u NORu, Malo tičevo (2676031002)
 • Mikelić (Stipe) Luca, rođena 1901. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Na sutjesci (2682063003)
 • Mikelić (Špiro) Duje, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vranjić (2682066013)
 • Mikelić (Špiro) Vinka, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Kamen.split (2675030029)
 • Mikieli (Juraj) Serđo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Brač odred nepo (0878056004)
 • Mikočić (Duje) Ostoja, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, 1 Prol.6 beo.bataljo (2824046032)
 • Mikolčić (Ivan) Ivan, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Pančić (2388014005)
 • Mikuličić (Martin) Tomo, rođen 1894. Hrvat, ubijen 1942. U direktnom teroru, Podstrana (2679049076)
 • Mikuličić (Tomo) Ante, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679049043)
 • Mikuličić (Tomo) Ante, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crni lug-livno (2679049077)
 • Mikuličić (Tomo) Zvonko, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Kod đakova (2679049044)
 • Milanović (Ante) Anka, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Kod vrljike (2682064076)
 • Miletić (Josip) Ivica, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Trogir (2673017035)
 • Miletić (Mate) Paško, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Baške vode (2674023012)
 • Miličević (Vicko) Noje, rođen 1925. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Zagreb (2679052017)
 • Milić (Mijo) Ivan, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Mostar (2615021004)
 • Milić (Petar) Miroslav, rođen 1934. Hrvat, poginuo 1945. nepoznato, Split (2672010009)
 • Milin (Ivan) Milenko, rođen 1939. Hrvat, poginuo 1945. nepoznato, Sitno donje (2680054024)
 • Milišić (Ante) Fabijan, rođen 1915. Hrvat, ubijen 1942. u NOBu, Sutjeska (2682063067)
 • Milišić (Ante) Jozo, rođen 1875. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Solin (2682063045)
 • Milišić (Ante) Kruno, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1942. u NOBu, Sutjeska (2682063066)
 • Milišić (Duje) Milan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2682063061)
 • Milišić (Ivan) Marin, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Klana iza rijek (2682063072)
 • Milišić (Ivan) Radomir, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sinj (2674019013)
 • Milišić (Jerko) Dujo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na sutjesci (2682063069)
 • Milišić (Jure) Ivan, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U kninu (2682063070)
 • Milišić (Koja) Martin, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Zanjevo (2682063071)
 • Milišić (Kojo) Mate, rođen 1934. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Solin, split (2682063044)
 • Milišić (Luka) Ante, rođen 1887. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Majdan solin (2682063068)
 • Milišić (Marko) Petar, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Sutjeska (2682063025)
 • Milišić (Petar) Ante, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kroz bosnu (2682063027)
 • Milišić (Petar) Marko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Moseća kraj drn (2682063028)
 • Milišić (Petar) Mileva, rođena 1895. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Kroz srbiju (2682063026)
 • Milišić (Rudolf) Vlado, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Aržano-imotski (2674024003)
 • Milišić (Rudolf) Zlata, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Kijevo-knin (2674024002)
 • Milković (Božo) Branko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kotor varoš (2674018004)
 • Miloš (Mato) Stipo, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2681059059)
 • Minigo (Jure) Marin, rođen 1910. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. U direktnom teroru, Podstrana (2679049042)
 • Minigo (Marin) Jure, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2679049045)
 • Mioč (Mate) Ante, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Šid (0444046003)
 • Miolin (Frano) Marinko, rođen 1942. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. nepoznato, Kaštel sućurac (2680055042)
 • Miolin (Marin) Frane, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055041)
 • Miolin (Marin) Jozo, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Pelješac (2680055007)
 • Miolin (Nn) Mare, rođena 1873. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680056012)
 • Miolin (Pavo) Anton, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, U srbiji (2680056011)
 • Mirat (Jerko) Mijo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Bosna (2717034025)
 • Miše (Marin) Zlatko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Drvar (2671008012)
 • Mitrović (Bartul) Frane, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bos. grahovo (2671008016)
 • Mitrović (Ivan) Mirko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Varaždin (2670003058)
 • Mitrović (Jero) Mirko, rođen 1918. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (2676033062)
 • Mladinić (Ante) Branko, rođen 1924. Hrvat, ubijen 1943. u NOBu, Mravince (2673015011)
 • Morović (Ante) Marija, rođena 1920. Hrvatica, ubijena 1943. U NOBu, Kolašin (2606009003)
 • Morović (Josip) Veljko, rođen 1909. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Šibenik (2673017011)
 • Morović (Luka) Marin, rođen 1905. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2712150010)
 • Mošić (Ante) Juraj, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Hercegovina (2674022032)
 • Mrduljaš (Jere) Ante, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2671007017)
 • Mrduljaš (Marin) Dušan, rođen 1912. Hrvat, ubijen od ustaša 1941. u zatvoru, Lepoglava (2678041053)
 • Mrduljaš (Marin) Jozo, rođen 1895. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Trogir (2678041052)
 • Mrduljaš (Marin) Jure, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Trogir (2678041051)
 • Mrduljaš (Nn) Tomo, rođen 1894. Hrvat, ubijen 1941. u zatvoru, Split (2671006007)
 • Mrkonjić (Andro) Lovro, rođen 1939. Hrvat, umro 1944. u zbegu, El šat, egipat (2672009025)
 • Mrogić (Marko) Ante, rođen 1898. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Split (2677037015)
 • Mrogić (Vicko) Lući, rođena 1926. Hrvatica, umrla 1945. u zatvoru, Nepoznato (2677037014)
 • Mršić (Jovo) Marko, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Srblika (2678038007)
 • Mudrinić (Blaž) Ante, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Kod sinja (2682063006)
 • Munitić (Ante) Ignacio, rođen 1927. Hrvat, ubijen 1944. u NOBu, Nepoznato (2678040030)
 • Muniza (Grga) Mato, rođen 1935. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Split (2678038013)
 • Munjiza (Mate) Slavko, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2671006005)
 • Muslin (Ante) Marko, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kosovo (2670003034)
 • Muše (Ivan) Ante, rođen 1912. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070011)
 • Muše (Ivan) Ante, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Lovreć (2683070002)
 • Muše (Ivan) Jure, rođen 1902. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070007)
 • Muše (Ivan) Mate, rođen 1910. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070008)
 • Muše (Jure) Vladimir, rođen 1899. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070003)
 • Muše (Mate) Marko, rođen 1893. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kloštar-bjelovar (2683070004)
 • Muštra (Ivan) Vinko, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Soslanj sloveni (2684075050)
 • Mužinić (Fabijan) Dragica, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. prilikom bombardovanja, Srinjine,split (2683070039)
 • Mužinić (Fabijan) Frane, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom bombardovanja, Srinjine,split (2683070037)
 • Mužinić (Fabijan) Marko, rođen 1931. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom bombardovanja, Split (2683070038)
 • Mužinić (Luka) Frane, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Široki breg (2683070060)
 • Mužinić (Mate) Frane, rođen 1902. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Zemun Sajmište (2683070018)
 • Mužinić (Mate) Frane, rođen 1906. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Zemun Sajmište (2679046052)
 • Mužinić (Mate) Ivan, rođen 1914. Hrvat, poginuo od ustaša 1943. U NOBu, Jablanica (2683070053)
 • Mužinić (Mate) Luce, rođena 1919. Hrvatica, poginula 1942. U NOBu, Kosovo.vrloka (2683070063)
 • Mužinić (Mate) Vlade, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Široki breg (2683070057)
 • Mužinić (Matin) Drago, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Lovreć-imotski (2683070036)
 • Mužinić (Mirko) Augustin, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Kićevo (2678039024)
 • Mužinić (Stipe) Duje, rođen 1902. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070035)
 • Mužinić (Stipe) Mate, rođen 1921. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Zemun Sajmište (2683070059)
 • Mužinić (Stjepan) Mirko, rođen 1895. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678039023)
 • Najev (Ivan) Ivan, rođen 1888. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674020071)
 • Nakić (Milan) Vladimir, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2674023015)
 • Nakir (Božo) Petar, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Bihać (2679048019)
 • Nakir (Mate) Jure, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Duvno (2679048018)
 • Nakir (Nikola) Borinka, rođena 1928. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679048008)
 • Nazor (Ivan) Vladimir, rođen 1887. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673016020)
 • Neškovčin (Dimitrije) Veljko, rođen 1915. Hrvat, ubijen 1941. U NOBu, Split (2679046036)
 • Nikolović (Vjeroslav) Ante, rođen 1887. Hrvat, ubijen 1944. U zatvoru, Supetar (2676033001)
 • Nikšić (Anto) Zlatko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Klis (2675026020)
 • Ninčević (Ante) Marin, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2678042014)
 • Ninčević (Ante) Vlade, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682064070)
 • Ninčević (Ivan) Lovro, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Cigelj kod b.gr (2682064054)
 • Ninčević (Ivan) Petar, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kijevo (2671007019)
 • Ninčević (Luka) Marin, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Jajce (2682064053)
 • Ninčević (Marin) Branko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nevesinja (2682064049)
 • Ninčević (Marin) Ivan, rođen 1898. Hrvat, umro 1943. u zatvoru, Nepoznato (2677035049)
 • Ninčević (Marin) Lovre, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bare(crna gora) (2682064048)
 • Ninčević (Marin) Rako, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682064055)
 • Ninčević (Mate) Stipe, rođen 1890. Hrvat, streljan od Italijana 1942. u direktnom teroru, Solin majden (2682064056)
 • Ninčević (Stipe) Kajo, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682064057)
 • Ninčević (Stipe) Mate, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod sanaje (2682064058)
 • Ninić (Marijan) Vjekoslav, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Knin (2682066047)
 • Nola (Lovro) Lili, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Zelengora (2670002013)
 • Nonveiller (Hugo) Anton, rođen 1924. Hrvat, ubijen 1945. U direktnom teroru, Zagreb (2678043030)
 • Noranča (Ivan) Anka, rođena 1921. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Bos.grahovo (2675028041)
 • Noranča (Mate) Ivo, rođen 1888. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2675028042)
 • Novak (Petar) Vjekoslav, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Drvar (2672012040)
 • Novaković (Dujo) Ivanka, rođena 1887. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Split (2674024023)
 • Novaković (Jerko) Ante, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U 5 ofanzivi (2817093004)
 • Novaković (Karlo) Zdenko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Kijevo vrlika (2677035009)
 • Novaković (Mijo) Albina, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2672012029)
 • Novaković (Mijo) Alhina, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2681062001)
 • Novaković (Mijo) Tona, rođena 1890. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2672012028)
 • Novaković (Mijo) Tonka, rođena 9999. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2681062002)
 • Nuić (Jozo) Milan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Sutjeska (2671007028)
 • Nuić-Dorić (Nn) Marija, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1945. U NOBu, Sutjeska (2671007029)
 • Njegovan (Ante) Marčelo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Hrvatska (2672012072)
 • Njegovan (Ante) Rude, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2672012071)
 • Odrljin (Ante) Stjepan, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznata jedinica (2677035001)
 • Odžak (Boris) Ivan, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, U lici (2678040015)
 • Ojdanić (Ivan) Jure, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1944. kod kuće, K.sućurac split (2680058035)
 • Olbrish (Teodor) Petar, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Travnik (2675027034)
 • Opotić (Tomo) Ljudevit, rođen 1908. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2674022011)
 • Ordulj (Ante) Stanko, rođen 1911. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070042)
 • Ordulj (Ante) Stanko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vakuf (2683070061)
 • Ordulj (Jerko) Lovre, rođen 1896. Hrvat, poginuo 1943. Na prinudnom radu, Žrnovica (2683070033)
 • Ordulj (Mate) Josip, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Lovreć-imotski (2683070043)
 • Oreb (Ante) Ante, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod trilja (2672009045)
 • Orlić (Josip) Ante, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Rama (2674022027)
 • Orlić (Josip) Ranko, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Split (2676032047)
 • Orlić (Roko) Jerko, rođen 1912. Hrvat, poginuo od ustaša 1945. U NOBu, Rakovac.beograd (2670004008)
 • Orošnjak (Ivan) Blaž, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Neretva (2657009013)
 • Orošnjak (Ivan) Mato, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2680057051)
 • Ortolja (Frane) Aldo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split kučine (2671005066)
 • Oruč (Ante) Šimun, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Klis (2679047024)
 • Ostrogović (Pavle) Marijan, rođen 1917. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2771011036)
 • Ozretić (Ante) Ante, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kijevo (2708121008)
 • Ozretić (Ivan) Ante, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sandoljaka (2678039010)
 • Ozretić (Ivan) Vjekoslav, rođen 1918. Hrvat, ubijen 1941. u zatvoru, Sinj (2677035044)
 • Ozretić (Kajo) Nives, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Nepoznato (2679045066)
 • Ozretić (Pavo) Petar, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Aržanovo (2679045073)
 • Ožegović (Petar) Jerko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod brštanova (2675029027)
 • Ožegović (Petar) Nikola, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod klisa (2675029028)
 • Ožić Paić (Bartul) Vinko, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Rošute sinj (2677035005)
 • Paić (Ivan) Ivan, rođen 1905. Hrvat, poginuo od Nemaca 1943. U NOBu, U bosni (2671006008)
 • Paić (Tomo) Dalibor, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2906021001)
 • Palaversa (Ante) Kajo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bitka za drvar (2679052016)
 • Palaversa (Ivan) Anđelko, rođen 1928. Hrvat, ubijen 1943. Prilikom borbi, Žrnovnica (2679052028)
 • Palaversa (Ivan) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Livno (2679052020)
 • Palaversa (Ivan) Špiro, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Poginuo u kozjaku (2679052021)
 • Palaversa (Nn) Božo, rođen 1894. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Žrnovica (2677035004)
 • Paljan (Petar) Krunislav, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2820011031)
 • Papić (Ivan) Marin, rođen 1888. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672009022)
 • Papić (Ivan) Zvonimir, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Drniš (2765060006)
 • Paporela (Vjekoslav) Armando, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1943. U zatvoru, Srem (2673013004)
 • Parač (Marko) Vojislav, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod šibenika (2682063087)
 • Parać (Petar) Boris, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2675025023)
 • Parčina (Nikola) Marko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Segemost (2674020020)
 • Pariškov (Božo) Marin, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Brač (2681060056)
 • Parmać (Ante) Mate, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2678039011)
 • Pasnić (Ante) Vitomir, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kešlenovi korit (2679050017)
 • Patić (Nn) Petar, rođen 1905. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Podstrana (2679049071)
 • Pauk (Marko) Ante, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2672012041)
 • Pauk (Marko) Ante, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2614010013)
 • Paulić (Leopold) Palmina, rođena 9999. Hrvatica, ubijena 1941. U direktnom teroru, Okolina omiša (2647020001)
 • Paulić (Mijo) Drago, rođen 1903. Hrvat, ubijen 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Split (2674019046)
 • Paut (Petar) Ratko, rođen 1915. Hrvat, ubijen od Italijana 1944. U logoru, Italijanski logor (2673017050)
 • Pavela (Božo) Mario, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. Na prinudnom radu, Prajzatnica (2671005058)
 • Pavelin (Anton) Mato, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2680058036)
 • Pavelin (Ivan) Kažimir, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Golubić kod kni (2680057015)
 • Pavelin (Ivan) Mato, rođen 1875. Hrvat, ubijen 1944. kod kuće, Split (2680058005)
 • Pavelin (Jure) Ivan, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2680055028)
 • Pavelin (Marin) Tonći, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Potravlje kod s (2680057016)
 • Pavelin (Nn) Nikolina, rođena 1880. Hrvatica, poginula 1943. prilikom bombardovanja, Split (2680058004)
 • Pavičin (Ante) Marin, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2679048026)
 • Pavić (Jakov) Vinko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2671005050)
 • Pavić (Lovro) Jozo, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2665062016)
 • Pavićin (Jozo) Ivan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Otok vis (2679048023)
 • Pavišić (Nikola) Nikolaoto, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Livno (2673015012)
 • Pavlov (Anto) Ivan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2681059056)
 • Pavlov (Dujo) Jozo, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Tićerac (2681059031)
 • Pavlov (Marin) Jozo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2681059033)
 • Pavlov (Marko) Mara, rođena 1898. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2681059032)
 • Pavlov (Martin) Ljubo, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Sinj (2681059036)
 • Pavlov (Martin) Stipo, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2681059035)
 • Pavlov (Petar) Marin, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kaš. gomolica (2681059034)
 • Pejković (Ivan) Žarko, rođen 1925. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2678041083)
 • Pejković (Nikola) Josip, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, U borbi za knin (2675029014)
 • Pejković (Stjepan) Tadija, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Gornja brela (2672009032)
 • Pelajić (Grga) Cvita, rođena 1918. Hrvatica, poginula 1945. U NOBu, Široki brijeg-m (2634022009)
 • Penova (Jakov) Mile, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Rudo,sinj (2209036001)
 • Penović (Jozo) Marija, rođena 1927. Hrvatica, umrla 1944. u NOBu, Ellshat egipat (2674023018)
 • Pensa (Josip) Rako, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drvar (2672009006)
 • Peračić (Betul) Nikola, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznata jedinica (2677034040)
 • Peračić (Betul) Srećko, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznata jedinica (2677034041)
 • Peračić (Ivan) Marin, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Ljubljana (2670003079)
 • Peračić (Jakov) Roko, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Mosorski odred (2677035062)
 • Peračić (Mate) Domina, rođena 1868. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677034030)
 • Peraić (Ante) Marija, rođena 1903. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2674018019)
 • Perasić (Nn) Anđelko, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2675030002)
 • Perasović (Marin) Miloš, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Stobreć (2679050008)
 • Perasović (Mate) Tomislav, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Mosor (2679050005)
 • Perasović (Pavo) Avgustin, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Toplo Polje (2679050011)
 • Perasović (Petar) Ivo, rođen 1923. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (2679050013)
 • Peravić (Ante) Marija, rođena 1903. Hrvatica, ubijena 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2813031011)
 • Perčić (Ante) Josip, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2679052070)
 • Perčić (Marin) Špiro, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kupres (2679052067)
 • Perčić (Mate) Milan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sandžak (2674023008)
 • Perčić (Vicko) Ivan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Zadvarje (2679052068)
 • Perčić (Vicko) Pavle, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Glamoč (2679052069)
 • Pereža (Nn) Joško, rođen 1937. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2673017042)
 • Perica (Stipan) Nikola, rođen 1884. Hrvat, ubijen 1943. u logoru, Sretak (2670001025)
 • Peričić (Grgo) Dominik, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2679052053)
 • Peričić (Ivan) Ane, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1945. u NOBu, Dubrovnik (2680053017)
 • Peričić (Ivan) Felicijo, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno g. (2680053015)
 • Peričić (Ivan) Marija, rođena 1881. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Sitno donje (2680054032)
 • Peričić (Ivan) Petar, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno g. (2680053016)
 • Peričić (Ivan) Špiro, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Široki brijeg (2680053020)
 • Peričić (Jure) Marin, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679052060)
 • Peričić (Jure) Tomo, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno g. (2680053018)
 • Peričić (Martin) Jure, rođen 1903. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno g. (2680053013)
 • Peričić (Pavle) Petar, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Lovreć (2680053022)
 • Peričić (Pavle) Vicko, rođen 1914. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno g. (2680053023)
 • Peričić (Petar) Anto, rođen 1903. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno g. (2680053014)
 • Peričić (Špiro) Ivan, rođen 1902. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sitno g. (2680053019)
 • Perić (Ante) Draga, rođena 1933. Hrvatica, poginula 1942. nepoznato, Split (2674020002)
 • Perić (Ante) Mirjana, rođena 1932. Hrvatica, poginula 1942. nepoznato, Split (2674020001)
 • Perić (Ante) Vlade, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno-bosna (2671007041)
 • Perić (Frano) Ivo, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1943. u NORu, Prozor (2670003069)
 • Perić (Jerko) Tonka, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Bihać (2684075038)
 • Perina (Marko) Anto, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2711143034)
 • Perišić (Ante) Ante, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Grna gora (2679049095)
 • Perišić (Marijan) Ivan, rođen 1917. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Postrana (2096009020)
 • Perišić (Marin) Milan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Štikovo-vrliki (2679049094)
 • Perišić (Petar) Anđelko, rođen 1924. Hrvat, poginuo od Nemaca 1944. u NOBu, Nepoznato (2675026021)
 • Perišić (Petar) Mijo, rođen 1899. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Podstrana (2679049089)
 • Perko (Ivan) Filip, rođen 1899. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Mravinice (2682067060)
 • Perko (Marin) Ivan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, 9 divizija 2 bat. 7 (2682065015)
 • Perko (Marin) Zdenko, rođen 1927. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2682065014)
 • Perko (Petar) Ante, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2682067038)
 • Perko (Petar) Josip, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Trogir (2682065011)
 • Perko (Petar) Špiro, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2682067039)
 • Perko (Stipe) Stipe, rođen 1882. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067028)
 • Perko (Stipe) Zvonko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kod livna (2682067029)
 • Perković (Andrija) Jozo, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2662029036)
 • Perković (Ante) Ivan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Korčula (2677036004)
 • Perković (Jakov) Nediljka, rođena 1898. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676033057)
 • Perković (Jozo) Ankica, rođena 1929. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676033058)
 • Perković (Lovro) Antica, rođena 1903. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675028011)
 • Perković (Marijan) Jozo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Velika vinica (2682066054)
 • Perković (Nn) Ivan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Korčula (2677036003)
 • Perković (Nn) Kanobala, rođena 1907. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675028012)
 • Perlain (Nikola) Stipe, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Gata-split (2671007005)
 • Perlin (Ivan) Božidar, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Osijek (2670003017)
 • Perloin (Ante) Boško, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Mosorski odred (2670003008)
 • Perloin (Ivan) Ante, rođen 1888. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2670003009)
 • Peroš (Balde) Kristofor, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Gacko (2682067014)
 • Peroš (Grga) Stipe, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Gacko (2682067013)
 • Peroš (Ivan) Mate, rođen 1888. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mravinice (2682067015)
 • Peroš (Luka) Bogoslav, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2682067022)
 • Peroš (Mate) Banjamin, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2682067018)
 • Peroš (Mate) Petar, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2682067016)
 • Peroš (Mate) Vitomir, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sarajevo (2682067017)
 • Peroš (Vicko) Ante, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mravinice (2682067024)
 • Perušin (Ignacije) Ivan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Imotski (2681060060)
 • Pervan (Frano) Petar, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Fruška gora (2676032057)
 • Pervan (Grga) Mirko, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Imotski (2672012034)
 • Peša (Dujo) Mirko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sušak (2660013015)
 • Pešnjardo (Ante) Pavica, rođena 1893. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, U splitu (2675029095)
 • Peterlin (Nn) Maks, rođen 1887. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Livno (2674019001)
 • Petković (Antun) Vićenca, rođena 1931. Hrvatica, ubijena od Italijana 1941. nepoznato, Split (2672009012)
 • Petrak (Jure) Roko, rođen 9999. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Nepoznato (2182003027)
 • Petrak (Nikola) Stjepan, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Tičevo (2678043009)
 • Petretić (Tomislav) Frano, rođen 1894. Hrvat, umro 1943. u zatvoru, Nepoznato (2906021013)
 • Petričević (Mate) Milan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Foča (2676031017)
 • Petrić (Andrija) Ivan, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2762026010)
 • Petrić (Duje) Anka, rođena 1918. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Blizna (2671007076)
 • Petrić (Dujo) Jozo, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1941. u NOBu, Sinj (2679047032)
 • Petrić (Fabijan) Dušanka, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (0863050044)
 • Petrić (Joakim) Ivo, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2681060027)
 • Petrić (Jozo) Pero, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Katarina (2674020015)
 • Petrić (Jozo) Petar, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Zagreb (2676033020)
 • Petrić (Mija) Jozo, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2684074031)
 • Petrić (Miloš) Igor, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Brač (2673014011)
 • Petrić (Nn) Jozica, rođena 1898. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Bosna (2676033065)
 • Petrić (Špiro) Radojka, rođena 1930. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Split (2676033066)
 • Petrić (Vicko) Ivica, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Grahovo (2676033007)
 • Petrić (Vicko) Manda, rođena 1899. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (0863050043)
 • Petrović (Stipe) Petar, rođen 1927. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Nepoznato (2620026006)
 • Pilepić (Ivan) Bogdan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, 9 dalmatinska divizi (2682065010)
 • Pilić (Ivan) Frane, rođen 1923. Hrvat, poginuo od Italijana 1944. U NOBu, U bolnici bari (2671008015)
 • Pilić (Lovro) Ljubo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679049007)
 • Piplović (Mile) Palmina, rođena 1920. Hrvatica, obešena 1944. U direktnom teroru, Solin (2675029072)
 • Piplović (Mile) Špiro, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2675029073)
 • Piragić (Ahmed) Ibrahim, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Kod kupresa (2678043019)
 • Pisac (Ivan) Ante, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, U splitu (2675029062)
 • Pisac (Mate) Katica, rođena 1900. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679045062)
 • Pisac (Nn) Katica, rođena 1900. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674020022)
 • Pisler (Nn) Nikola, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2679045076)
 • Piteša (Paško) Stanko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2672010040)
 • Pivac (Grga) Anđelka, rođena 1890. Hrvatica, poginula 1942. U direktnom teroru, Sitno g. (2680053026)
 • Pivalica (Nikola) Petar, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Klis (2674020044)
 • Pivalica (Stipan) Mato, rođen 1895. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674019020)
 • Plasnić (Luka) Kažim, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Stobreć (2679050014)
 • Pleić (Ante) Ante, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Zrmanja (2658029019)
 • Plepel (Marin) Anton, rođen 1882. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055043)
 • Plepel (Marin) Ivan, rođen 1897. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057040)
 • Plepel (Marin) Petar, rođen 1891. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055053)
 • Plepel (Marin) Vjera, rođena 1931. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1943. nepoznato, Kaštel sućurac (2680055015)
 • Plepel (Nn) Kata, rođena 1866. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680058010)
 • Plepel (Nn) Marica, rođena 1904. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057039)
 • Plepel (Nn) Marija, rođena 1873. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055073)
 • Plepel (Petar) Marin, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055052)
 • Plepel (Roko) Frano, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055065)
 • Pleština (Anto) Ivan, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681062034)
 • Pleština (Mato) Martin, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Tara (2673016007)
 • Pletikosić (Duje) Ivan, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod konjica (2682064027)
 • Pletikosić (Mato) Anto, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod imotskog (2681062024)
 • Plosnić (Marko) Vlado, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Tugari (2671005061)
 • Plosnić (Petar) Ana, rođena 1888. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057013)
 • Pocrnjić (Petar) Jozo, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrlika (2674019015)
 • Podrug (Andrija) Blaž, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2681062012)
 • Podrug (Andrija) Nedeljko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Nepoznato (2681062013)
 • Podrug (Ante) Ivan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Oko duvna (2682063043)
 • Podrug (Ante) Nikola, rođen 1910. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5101s00556)
 • Podrug (Ante) Veljko, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Labin (2682063042)
 • Podrug (Ante) Vinko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Klis (2672012030)
 • Podrug (Ivan) Stjepan, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Solin (2681062014)
 • Podrug (Luko) Ivan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2681062015)
 • Poduje (Petar) Matija, rođena 1890. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680056015)
 • Pogačić (Petar) Ante, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrdovo (2660013020)
 • Polić (Jozo) Desa, rođena 1944. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2672010013)
 • Polzer (Josip) Ivica, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Čapljina (2670002014)
 • Poljak (Jakov) Lavoslav, rođen 1886. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Šibenik (2673016040)
 • Poljak (Martin) Anto, rođen 1922. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. U NOBu, Trst italija (2681061007)
 • Poljak (Martin) Marko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2682066026)
 • Poljak (Mato) Milan, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681061009)
 • Poljak (Mato) Vjera, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1944. u NOBu, Nevesinje (2681061010)
 • Poljičak (Mato) Ante, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Šibenik (2673015001)
 • Poljičanin (Ivan) Ivan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Knin (2713008035)
 • Ponoš (Jakov) Ante, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2675026034)
 • Popović (Gvido) Ante, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Sinj (2674020009)
 • Popović (Ilija) Nikola, rođen 1875. Hrvat, poginuo 1944. u direktnom teroru, Split (2677035008)
 • Popović (Josip) Ljubo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2674019030)
 • Popović (Josip) Miro, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gospić (2674019031)
 • Popović (Kristina) Anđa, rođena 1914. Hrvatica, poginula 1941. U NOBu, Kod sinja (2675029037)
 • Popović (Marin) Duje, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2671005033)
 • Popović (Nikola) Marica, rođena 1919. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Split (2677035023)
 • Pralija (Jozo) Ante, rođen 1919. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. U NOBu, Trst italija (2670001026)
 • Premeru (Mate) Mario, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Trst-sv.katarin (2674024025)
 • Prilačić (Mate) Petar, rođen 1889. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Šibenik (2676032045)
 • Primi (Frano) Frano, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Milna (2676032060)
 • Prizmić (Ante) Ivan, rođen 1914. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. U zatvoru, Italija (2676032009)
 • Prizmić (Petar) Pavalj, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Brač (2643031054)
 • Prkić (Ante) Andrija, rođen 1895. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Žrnovica (2677035070)
 • Prkić (Mate) Smiljko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Široki brijeg (2670002024)
 • Prkušić (Ante) Slavko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2678040014)
 • Prlain (Stipan) Nediljka, rođena 1927. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Split (2679047012)
 • Prlani (Ante) Božidar, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Imotski (2673014020)
 • Prug (Ljubo) Petar, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Vrlika (2677034059)
 • Prvan (Dujo) Ljubo, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Hrbokosi zadar (2677037003)
 • Prvan (Dujo) Vjekoslav, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1941. u NOBu, Donja brela (2677034064)
 • Prvan (Dujo) Vjekoslav, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Dubci makarska (2677037002)
 • Prvan (Mate) Jasna, rođena 1914. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Komiža (2678043020)
 • Pržen (Ante) Bartul, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Izmedju visa (2679047039)
 • Pulas (Ante) Ilija, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Split (2676032008)
 • Puljas (Ante) Filip, rođen 1886. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673014022)
 • Puljas (Filip) Božidar, rođen 1918. Hrvat, streljan 1942. u zatvoru, Šibenik (2673014021)
 • Puljas (Filip) Milivoj, rođen 1934. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2673014024)
 • Puljas (Filip) Vesela, rođena 1930. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2673014023)
 • Purišić (Filip) Nikša, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Šibenik (2675025055)
 • Purkić (Juro) Tomo, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Malinska-krk (2679046053)
 • Puš (Ante) Mirko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod beograda (2672010011)
 • Pušić (Ante) Jerko, rođen 1913. Hrvat, ubijen od Nemaca 1941. U logoru, Nemački logor (0531001066)
 • Qien (Josip) Boris, rođen 1924. Hrvat, ubijen 1945. na prinudnom radu, Zagreb (2679045016)
 • Račić (Ante) Andro, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Košute-sinj (2670002003)
 • Rački (Srećko) Dušan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, 5. Proleterska diviz (2682065008)
 • Rački (Srećko) Milorad, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 5. Proleterska diviz (2682065009)
 • Radan (Jakov) Dragutin, rođen 1909. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (2675026024)
 • Radanović (Nn) Ivan, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gračac (2673015028)
 • Radelja (Jure) Mirko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2680053030)
 • Radelja (Jure) Nediljko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Crna gora (2680053031)
 • Radelja (Mato) Ivka, rođena 1892. Hrvatica, ubijena 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Sitno g. (2680053029)
 • Radeljak (Josip) Veljko, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672009058)
 • Radica (Andrija) Špiro, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1942. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Vrlika (2673016019)
 • Radica (Ivan) Gracio, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2679052097)
 • Radica (Ivan) Ivan, rođen 1905. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Zrnovnica (2679046040)
 • Radica (Jure) Luka, rođen 1887. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2679052116)
 • Radica (Luka) Jure, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Lim (2679052117)
 • Radica (Marko) Zvonko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679051003)
 • Radica (Mate) Ante, rođen 1888. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Šibenik (2675029034)
 • Radica (Slavko) Žarko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sinj (2511089002)
 • Radica (Tomo) Vinko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Na širokom breg (2679046018)
 • Radica (Vicko) Bogoslav, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673016013)
 • Radica (Vicko) Bogoslav, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Split (2675027030)
 • Radičić (Vjekoslav) Mihoril, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Tari (2675028025)
 • Radić (Ilija) Branko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2674021003)
 • Radić (Ivan) Ante, rođen 1899. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Splitsko Polje (2727024018)
 • Radić (Ivan) Ilija, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Duvno (2677035068)
 • Radić (Ivan) Ivan, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2708123007)
 • Radić (Ivan) Marko, rođen 1903. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2672010034)
 • Radić (Ivan) Marko, rođena 1906. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Nepoznato (2681061054)
 • Radić (Nn) Ilija, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2674021004)
 • Radman (Božo) Ana, rođena 1936. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2674019034)
 • Radman (Božo) Zdravko, rođen 1938. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2674019035)
 • Radman (Marin) Vjekoslav, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Kod vrlike (2671007048)
 • Radman (Petar) Ivan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Tićevo (2668096009)
 • Radman (Rade) Luka, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kućine (2671005036)
 • Radman (Rade) Vito, rođen 1935. Hrvat, poginuo 1942. u zbegu, Bosna (2671005035)
 • Radmilo (Ivan) Jozo, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Ćaćin dolac-sin (2679047021)
 • Radmilović (Anton) Božidar, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Kod splita (0859023016)
 • Radnić (Dijego) Miro, rođen 1935. Hrvat, poginuo 1945. nepoznato, Split (2681060007)
 • Radošević (Josip) Ivo, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Selo briskupija (2674018007)
 • Radošević (Mate) Ivica, rođen 1933. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. nepoznato, Italija (2679047040)
 • Radošević (Nikola) Mate, rođen 1914. Hrvat, ubijen 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Sinj (2661022011)
 • Radovčić (Petar) Neda, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2677035036)
 • Radovčić (Petar) Žarko, rođen 1910. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Sutjeska (2677035037)
 • Radović (Zvonimir) Frano, rođen 1933. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2672009056)
 • Radovniković (Andrija) Fabijan, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Crni lug bosna (2671007067)
 • Radovniković (Ante) Špiro, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Tuzla (2673014017)
 • Radovniković (Frane) Davor, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2677035073)
 • Radovniković (Nikola) Miloš, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (2670003051)
 • Radun (Josip) Božo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673016008)
 • Radun (Simo) Krunoslav, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Mostar (2679048004)
 • Radunović (Nn) Tomka, rođena 1920. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Podgorica (2939027008)
 • Rađa (Jura) Ljubo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Pohovo maribor (2673016022)
 • Rađa (L.) Andrija, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Pljevlja (2671007056)
 • Rafaneli (Klement) Silvestar, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1943. U NOBu, Partizanska bolnica (2761011005)
 • Raguzin (Marko) Tomazina, rođena 1894. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671007042)
 • Raguzin (Vicko) Lucija, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2677035024)
 • Raić (Jovan) Luka, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675026035)
 • Rainis (Ivan) Slavko, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Hercegovina (2853048015)
 • Rajčić (Mate) Križan, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Radošica-sinj (2674019022)
 • Rajić (Nn) Viktor, rođen 1880. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2514115003)
 • Rajić (Viktor) Osvin, rođen 1925. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2514115002)
 • Rajić (Žiga) Zdenka, rođena 1886. Hrvatica, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2514115004)
 • Rak (Pavle) Mate, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2673014008)
 • Raljević (Šime) Cvetko, rođen 1897. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod trogira (2672011006)
 • Ramađa (Nikola) Jozo, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Ljubitnica-trog (2671007003)
 • Rančić (Ilija) Blanka, rođena 1930. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Split (2671008054)
 • Rančić (Ilija) Zdravka, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1942. U NOBu, Nepoznato (2671008053)
 • Rančić (Jozo) Anka, rođena 1906. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671008055)
 • Raspor (Maksimilij) Milan, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Snježnik (2500014039)
 • Ratković (Frane) Ante, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2768079005)
 • Ratković (Frano) Mileva, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2768079006)
 • Ravlić (Jakšo) Nenad, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Fralina trogir (2820014041)
 • Ražen (Ante) Ante, rođen 1928. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Šibenik (2674023005)
 • Reič (Ivan) Bižidar, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Osijek (2764045004)
 • Reič (Ivan) Ivanka, rođena 1920. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2764045005)
 • Reić (Ante) Jordan, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Rude kod Sinja (2672009062)
 • Reić (Duje) Lovro, rođen 1855. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Nepoznato (0885098034)
 • Reić (Ivan) Vojko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Golubić (2672009063)
 • Reić (Mate) Frano, rođen 1886. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672009033)
 • Reić (S) Marica, rođena 1895. Hrvatica, ubijena 1944. u direktnom teroru, Split (0885098035)
 • Reić (Stipe) Ivan, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nezna mesto (2682063085)
 • Reić (Stipo) Ivan, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2680055010)
 • Reić (Šimun) Anto, rođen 1902. Hrvat, umro 1943. u zatvoru, Split (2671007039)
 • Relja (Mate) Božo, rođen 1895. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Muć (2674020045)
 • Reljić (Marin) Branko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679052091)
 • Ricov (Ante) Branko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sinj (2670004023)
 • Ricov (Ante) Mario, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Drvar (2670004024)
 • Rizman (Stipe) Zele, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Cesta Prova (2679047031)
 • Rodić (Stanko) Jadranko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Nepoznato (2493004007)
 • Rogulj (Ivan) Ante, rođen 1894. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067065)
 • Rogulj (Ivan) Drago, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Sinj (2682067005)
 • Rogulj (Ivan) Marko, rođen 1899. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067064)
 • Rogulj (Ivan) Nikola, rođen 1896. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067067)
 • Rogulj (Jozo) Luka, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067062)
 • Rogulj (Jozo) Marin, rođen 1902. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067063)
 • Rogulj (Marin) Vicko, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2682067004)
 • Rogulj (Nikola) Ivan, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067066)
 • Roguljić (Andrija) Dujo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora-mlinište (2683068011)
 • Roguljić (Andrija) Mate, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679052002)
 • Roguljić (Anđelko) Ante, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Zrmanja (2676033017)
 • Roguljić (Ante) Luka, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2683068004)
 • Roguljić (Ante) Nikola, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Posušje (2683068010)
 • Roguljić (Božo) Alhina, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Pelješac (2681062021)
 • Roguljić (Ivan) Andrija, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Kučine (2683068012)
 • Roguljić (Ivan) Marin, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Krividol (2683068001)
 • Roguljić (Jerko) Milivoj, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Podgorica (2679052001)
 • Roguljić (Marin) Vjekoslav, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Krividol (2683068002)
 • Roguljić (Marko) Mirko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2661017012)
 • Roguljić (Martin) Mate, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, 9.divizija (2676033022)
 • Roguljić (Mijo) Jelena, rođena 1915. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2683068027)
 • Roje (Marin) Andrija, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kijevo (2671007026)
 • Roje (Marin) Ante, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2674024032)
 • Roje (Marko) Špiro, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Lika (2674020055)
 • Roje (Nn) Jozica, rođena 1889. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674020016)
 • Roje (Stipe) Kaja, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2678042039)
 • Rokić (Jozo) Zvonko, rođen 1922. Hrvat, poginuo od Italijana 1943. u NOBu, Bari italija (2724025001)
 • Rokov (Anto) Drago, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2681059019)
 • Rokov (Ivan) Josip, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Foča (2681059001)
 • Rokov (Jakov) Anto, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Na bršću selca (2681059037)
 • Rokov (Jozo) Anto, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2681059058)
 • Rokov (Kajo) Dragutin, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Oko mostara (2681059053)
 • Rokov (Kajo) Vinko, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2681059054)
 • Rokov (Mijo) Marin, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Posušje (2681059057)
 • Rokov (Roko) Anton, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2681059020)
 • Rokov (Svetin) Anton, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na neretvi (2681059038)
 • Romić (Mate) Dušan, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drvar (2674020070)
 • Romodža (Jovo) Marko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Dicmo (2703092015)
 • Rosandić (Ivan) Tonči, rođen 1932. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2678039036)
 • Rožić (Pavo) Mande, rođena 1911. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055032)
 • Rožić (Rudolf) Berislav, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Dolac donji (2671008047)
 • Rožić (Rudolf) Veljko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Na visu (2671008048)
 • Rubeša (Josip) Boženka, rođena 1914. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Split (2520197004)
 • Rubignoni (Ignacio) Ante, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Kaštel šućurac (2717035023)
 • Rudić (Dudan) Rako, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Seget (2681060017)
 • Rudolf (Mate) Ivo, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2670003085)
 • Rudolf (Mate) Jure, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Zlo selo (2670003086)
 • Rupanović (Vlado) Viktor, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2680055006)
 • Ružičić (Dušan) Rudolf, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Debelo brdo (2675030036)
 • Ružić (Ante) Jozo, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Šubićevac (2677037004)
 • Ružić (Ante) Paško, rođen 1917. Hrvat, umro 1943. u zatvoru, Split (2677035030)
 • Ružić (Blaž) Vicko, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2671005037)
 • Ružić (Božo) Mate, rođen 1919. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. U direktnom teroru, Kod Papuka (2679049035)
 • Ružić (Ivan) Marin, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Garešnica (2674020077)
 • Ružić (Ivan) Miljenko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mosor (2674020078)
 • Ružić (Jakov) Dragomir, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2677034001)
 • Ružić (Marin) Ante, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kod gospića (2679049052)
 • Ružić (Marin) Fabijan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2679049051)
 • Ružić (Marin) Luka, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Zrmanja (2676033050)
 • Ružić (Mate) Jerko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2674019064)
 • Ružić (Mate) Krešimir, rođen 1922. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Kod Pakraca (2679049034)
 • Ružić (Srećko) Dragan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2679049012)
 • Ružić (Srećko) Dragi, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod klisa (2672010008)
 • Ružić (Srećko) Milan, rođen 1923. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Prozor (2679049011)
 • Ružić (Srećko) Milivoj, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Kod mostara (2679049013)
 • Sablić (Juro) Ante, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Žagrović -knin (2660013011)
 • Sablić (Lovro) Dujo, rođen 1884. Hrvat, ubijen 1944. kod kuće, Donja tijarica (2660013010)
 • Sablić (Lovro) Ivan, rođen 1881. Hrvat, ubijen 1944. kod kuće, Donja tijarica (2660013013)
 • Sablić (Marko) Živko-jako, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Borovo-slavonij (2660013012)
 • Salin (Marin) Anto, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2681060011)
 • Salin (Marin) Frano, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681060012)
 • Salvezani (Ivan) Petar, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Na cetini (2671005028)
 • Samaražić (Nn) Ivan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2672010012)
 • Sandrović (Mate) Ljubo, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drvar (2674020019)
 • Sanima (Ernest) Renato, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Studeni kod (2682063008)
 • Santini (Šime) Maksim, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 5 ofanziva (2678041017)
 • Sapunarić (Marjan) Franko, rođen 1919. Hrvat, poginuo od Italijana 1944. u NOBu, Trst italija (2670003013)
 • Sapunović (Marjan) Franko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Općine-trst (2609009011)
 • Sarajčev (Nn) Kate, rođena 1869. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680056013)
 • Sarić (Mijo) Ante, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Golubić-knin (2679049061)
 • Sašić (Stipe) Radoslav, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Široki breg (2679049090)
 • Savica (Ante) Ivo, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Klis (2717034026)
 • Savić (Ante) Ivan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Glamoć (2599001001)
 • Savić (Bartul) Vjeko, rođen 1914. Hrvat, umro od ranjavanja od Italijana 1944. u NOBu, Bari italija (2672009048)
 • Savić (Božo) Ivo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2676032049)
 • Savić (Luka) Tonka, rođena 1906. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Split (1416016078)
 • Savić (Šime) Ivica, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (1416016079)
 • Savić (Šime) Tomislav, rođen 1934. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Split (1416016080)
 • Savić (Vjeko) Ratko, rođen 1941. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2672009049)
 • Savin (Mijo) Jozo, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Put split-zagreb (2674019007)
 • Scavić (Ante) Srećko, rođen 1922. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Mathausen (2671006009)
 • Scotti (Pavle) Nedeljko, rođen 1929. Hrvat, ubijen 1944. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Sičevo (1540015002)
 • Sedić (Marko) Pavlina, rođena 1896. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2678042041)
 • Sekul (Blaž) Fanika, rođena 1928. Hrvatica, ubijena od Italijana 1942. u logoru, Italija (2609001004)
 • Selak (Ivan) Marija, rođena 1902. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670003078)
 • Seletković (Ante) Milka, rođena 1917. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676033027)
 • Senader (Petar) Stanka, rođena 1941. Hrvatica, poginula 1943. prilikom bombardovanja, Blaca (2682064031)
 • Senjan (Mato) Nikola, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673017043)
 • Senjanović (Ivo) Gojko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Livno (2674024035)
 • Senjanović (Pavao) Đermano, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Split (2678043001)
 • Sesartić (Andrija) Anto, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Za Pro. beograd (2681061031)
 • Sesartić (Ante) Vicko, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2682064039)
 • Sesartić (Anto) Mijo, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681061073)
 • Sesartić (Ivan) Marin, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681062045)
 • Sesartić (Jakov) Josip, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Široki brijeg (2682064080)
 • Sesartić (Jakov) Lovre, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682064079)
 • Sibev (Josif) Giordano, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Trst (2676032006)
 • Sikirić (Petar) Dragoljub, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Zadar (2728042017)
 • Sinovčić (Ivan) Filip, rođen 9999. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Bosna (2679052078)
 • Sinovčić (Ivan) Marin, rođen 1909. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070046)
 • Sinovčić (Ivan) Mate, rođen 1901. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070047)
 • Sinovčić (Marin) Petar, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679052090)
 • Sinovčić (Marin) Stipe, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679052052)
 • Sinovčić (Mato) Mijo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2680054005)
 • Sinovčić (Mato) Petar, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2680054006)
 • Sinovčić (Šime) Marin, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679052123)
 • Sinovčić (Špiro) Danica, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Klis (2689118038)
 • Sinovčić (Tadija) Šimun, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679052096)
 • Sinovčić (Tomo) Andrija, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2679052089)
 • Sinovčić (Vicko) Duje, rođen 1896. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Zemun Sajmište (2683070045)
 • Sirić (Jura) Josip, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1944. u direktnom teroru, Split (2676031025)
 • Siriščević (Ivan) Marija, rođena 1906. Hrvatica, poginula 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672012008)
 • Siriščević (Ante) Pjero, rođen 1911. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Šibenik (2670003081)
 • Siriščević (Eugen) Nediljko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Drvar (2676031010)
 • Siriščević (Jerko) Josip, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Cetinjska dolin (2672009002)
 • Siriščević (Mate) Anka, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674020080)
 • Siriščević (Nn) Nikolina, rođena 1900. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675025020)
 • Sirišćević (Ante) Vicko, rođen 1896. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Split (2673015008)
 • Sirišćević (Ivan) Đule, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2670003018)
 • Sirišćević (Kojo) Jerko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U 5 ofanzivi (2675029056)
 • Sirišćević (Kojo) Miljenko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Sutjeska (2675029057)
 • Sirišević (Nn) Šime, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674022033)
 • Sirotković (Ivan) Dionizi, rođen 1910. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Dachau (2671007013)
 • Sisteš (Ante) Ratomir, rođen 1941. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Solin, split (2686087054)
 • Skoko (Ante) Špiro, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Otok brač (2679048002)
 • Skoko (Marko) Bare, rođena 1894. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670003080)
 • Skoko (Savo) Božica, rođena 1895. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679048025)
 • Skopljanac (Marko) Marijan, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Osijek (2679046014)
 • Skopljanac (Marko) Mario, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (2518167018)
 • Skopljanac (Marko) Tadija, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1941. U NOBu, Sinj (2518167017)
 • Skrobica (Marin) Vjeko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2679048011)
 • Skudižik (Emil) Josip, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Grabovac (2678040028)
 • Skudržih (Emil) Josip, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2674019004)
 • Skulje (Marin) Melko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 5 dalmatinska bri. (2679049062)
 • Skulje (Marin) Petar, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod travnika (2679049063)
 • Slavić (Mato) Mirko, rođen 1931. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. nepoznato, Kaštel sućurac (2680056023)
 • Slavodić (Nn) Slavo, rođen 1882. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Podstrana (2518167012)
 • Slavodić (Slavomir) Anto, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Podstrana (2518167011)
 • Slokar (Jakov) Stanislav, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Sarajevo (2521205001)
 • Slovodić (Nn) Kata, rođena 1897. Hrvatica, ubijena 1942. U direktnom teroru, Podstrana (2679049085)
 • Slovodić (Nn) Slavomir, rođen 1882. Hrvat, ubijen 1942. U direktnom teroru, Podstrana (2679049084)
 • Slovodić (Slavomir) Ante, rođen 1924. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Podstrana (2679049086)
 • Smet (Franjo) Rikardo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676032018)
 • Smet (Nn) Antonija, rođena 1887. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676032017)
 • Smodlaka (Ivan) Stanko, rođen 1921. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemačka-stalag-2686087051
 • Smoje (Frane) Vinko, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zadvarje (2679046022)
 • Smoje (Frano) Frane, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Livno (2672009003)
 • Smoje (Marin) Josip, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Split-gripe (2670002016)
 • Smoje (Petar) Frane, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Imotski (2673016024)
 • Smokrović (Grga) Nikola, rođen 1900. Hrvat, umro 1942. u NOBu, Njujork sad (2515121006)
 • Smolčić (Ante) Milan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gračac (2672012035)
 • Smolčić (Vinko) Slavka, rođena 1928. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Brštanovo-muć (2671007059)
 • Smolić (Mijo) Marijan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Svilaja (2670004019)
 • Sodić (Marko) Paulina, rođena 1901. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split,penića 12 (2670003033)
 • Sokol (Anto) Željka, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057003)
 • Sokol (Anton) Milivoj, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Uništa (2680057004)
 • Sokol (Čirilo) Luka, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2680055037)
 • Sokol (Grga) Ante, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Oko knina (2680055036)
 • Sokol (Jakov) Ivanica, rođena 1864. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055031)
 • Sokol (Nn) Antica, rođena 1866. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055057)
 • Soldatić (Ivan) Miranda, rođena 1914. Hrvatica, ubijena od Italijana 1943. u logoru, Italijanski logor (0869006018)
 • Soldić (Ivan) Katica, rođena 1937. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Split (2677035057)
 • Soldo (Ivan) Nikola, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vrlika (2680056027)
 • Solje (Marko) Duje, rođen 1903. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070031)
 • Solje (Mate) Ante, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kotlenice (2683070020)
 • Spaija (Anto) Tadija, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kosovo Polje (2680054002)
 • Spaija (Luka) Jozo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2680054001)
 • Spaija (Luka) Lovre, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora zelen (2680054036)
 • Spajić (Jozo) Jozo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2681061011)
 • Spajić (Mate) Luka, rođen 1905. Hrvat, ubijen 1943. u NOBu, Sandžak (2682063065)
 • Spajić (Šimun) Marko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod Prozora (2682064020)
 • Spajić (Šimun) Milan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bihać (2682064019)
 • Spinčić (Franjo) Vjekoslav, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Kompras (2461012014)
 • Srdar (Jerohin) Anto, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Rasko Polje (2681059002)
 • Srdelić (Dujo) Bogdan, rođen 1906. Hrvat, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2673016001)
 • Srdelić (Ivan) Paško, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Ljubuški (2676033067)
 • Srdelić (Jerko) Mileva, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Grabovo-klis (2674024024)
 • Srdelić (Lovro) Ante, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2671006003)
 • Srdelić (Marin) Stanko, rođen 1933. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Split (2676033068)
 • Stančić (Mate) Jakov, rođen 1906. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Sušak (2514113007)
 • Stanojević (Ivan) Jozo, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sinj (2670004031)
 • Stazić (Mato) Ladislav, rođen 1916. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Split bihačka (2673017003)
 • Stepanić (Kazimir) Kazimir, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Persijski zaliv (2678042003)
 • Stilinović (Marjan) Tonči, rođen 1940. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Split (2674020051)
 • Stipica (Ante) Domenik, rođen 1925. Hrvat, umro 1943. u NOBu, Hvar (2679052055)
 • Stipica (Blaž) Ante, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2679052049)
 • Stipica (Blaž) Marin, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2679052048)
 • Stipica (Blaže) Ante, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2678039014)
 • Stipica (Blažo) Marin, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Trebinje (2678039015)
 • Stipica (Jozo) Marinko, rođen 9999. Hrvat, ubijen 1945. u NOBu, Slav.brod (2679052075)
 • Stipica (Mate) Mate, rođen 1906. Hrvat, umro 1942. u NOBu, Nepoznato (2678042033)
 • Stipica (Pavo) Benjamin, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Split (2677037020)
 • Stipinović (Ante) Filicijo, rođen 1923. Hrvat, obešen 1944. U direktnom teroru, Mravince (2679050002)
 • Stipinović (Ante) Milan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Široki breg (2679050006)
 • Stipinović (Mate) Ankica, rođena 1916. Hrvatica, poginula 1945. U NOBu, Zruovnica (2679050003)
 • Stipišić (Mihajlo) Mihajlo, rođen 1906. Hrvat, umro od Italijana 1944. u NOBu, San ferdinand italija (2678043032)
 • Stipišić (Mile) Miće, rođen 1906. Hrvat, ubijen od Italijana 1944. U logoru, Italijanski logor (2626019004)
 • Stipulin (Nn) Manda, rođena 1890. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057038)
 • Stipulin (Šimun) Ante, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057030)
 • Stojanac (Luka) Mirko, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Moseć (2675027035)
 • Stojanac (Marko) Veljko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Oko islanda island (2677034019)
 • Stojić (Marin) Frano, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod livna (2681061061)
 • Stolica (Ivan) Antun, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1943. u NORu, Nepoznato (2678044030)
 • Stričević (Marko) Luka, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677035079)
 • Strmo (Nikola) Dujo, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Postojna (2660011002)
 • Strožer (Grga) Zoran, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Jajce (2675025017)
 • Strujić (Dragutin) Vjekoslav, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Vlasenica (0887108017)
 • Stupalo (Ante) Ivan, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674020003)
 • Subašić (Roko) Zdravko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznata jedinica (2677037021)
 • Subašić (Vinko) Anka, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1945. U NOBu, Dugoselo (2677036023)
 • Subašić (Vinko) Tereza, rođena 1942. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Knin (2677036022)
 • Suketni (Petar) Jerka, rođena 1868. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055055)
 • Supičić (Anto) Branko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, U bor. na kordu (2731087004)
 • Sušak (Božo) Petar, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2673016050)
 • Svalina (Ivan) Gabrijela, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Kosovo Polje kn (2682067058)
 • Svetika (Mile) Stipe, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Beograd (2614011006)
 • Svetika (Paško) Ivan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Reka cetina (2614011007)
 • Svičarević (Mate) Milovan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Knin (2670003031)
 • Svirčić (Ante) Nikša, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2675029048)
 • Šaban (Mato) Anto, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U hercegovini (2680056024)
 • Šae (Dragutin) Radenko, rođen 1921. Hrvat, ubijen 1941. u zatvoru, Zagreb (2672010033)
 • Šakić (Ivan) Davor, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Brčko (2678043025)
 • Šakić (Marin) Frane, rođen 1890. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2675029023)
 • Šakić (Pero) Izidor, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na širokom brijegu (2675029061)
 • Šalov (Filip) Ivan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod livna (2715020018)
 • Šalov (Marija) Marina, rođena 9999. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Marina trogir (2681059004)
 • Šantić (Andrija) Josip, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Mosić (2670001018)
 • Šarac (Šimun) Anto, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2681060035)
 • Šarić (Jakov) Ivo, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Mosor (2676032054)
 • Šarić (Juraj) Mihovil, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2627023005)
 • Šarić (Jure) Dragutin, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Aržano – klis (2674019006)
 • Šarić (Jure) Karlo, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kijevo (2665073016)
 • Šarić (Marko) Dragutin, rođen 1890. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Šibenik (2768086003)
 • Šego (Mate) Marko, rođen 1898. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Split (2676031008)
 • Šegrić (Božo) Duje, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Trogir (2676033080)
 • Šegrić (Ivan) Ivan, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Na širokom Polju (2678040020)
 • Šegvić (Ante) Izidor, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2675027001)
 • Šegvić (Dujko) Tomislav, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Nepoznato (2676031018)
 • Šegvić (Dujo) Tomislav, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zlopolje (2679047025)
 • Šegvić (Ivan) Josip, rođen 1899. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vis (0896028017)
 • Šegvić (Ivan) Milorad, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1942. u NORu, Glamočko Polje (2675028013)
 • Šegvić (Josip) Mario, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Štip (2671005041)
 • Šegvić (Marin) Jakov, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Golubić.knin (2675027015)
 • Šeravić (Mato) Ivan, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Konjsko (2681061008)
 • Ševo (Ivan) Špire, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Lapac donji (2713007005)
 • Šibić (Ante) Ante, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2677034045)
 • Šiler (Frane) Zdenko, rođen 1900. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bihać (2672012020)
 • Šimbeša (Božo) Ante, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Zagreb (2660002005)
 • Šimleša (Petar) Šimun, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Sinj (2676033040)
 • Šimunović (Ivan) Stjepan, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Split (2678044007)
 • Šimunović (Vilim) Gvozden, rođen 1942. Hrvat, ubijen od četnika 1943. nepoznato, Kalinovik (2849013002)
 • Širola (Ante) Arđe, rođena 1910. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2673017013)
 • Širola (Ante) Vojislav, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Gati (2673017012)
 • Šiškov (Anton) Silvestar, rođen 1875. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2680056021)
 • Šiškov (Ivan) Anton, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055059)
 • Šiškov (Ivan) Mara, rođena 1897. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom bombardovanja, K. sućurac spli (2680058027)
 • Šiškov (Jerko) Mara, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057018)
 • Šiškov (Marin) Petar, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Brač (2680057048)
 • Šiškov (Marin) Zvonko, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055012)
 • Šiškov (Nn) Jerka, rođena 1893. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057017)
 • Šiškov (Nn) Marija, rođena 1899. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055058)
 • Šiškov (Petar) Ivan, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055020)
 • Šiškov (Silvester) Damjan, rođen 1921. Hrvat, ubijen 1944. u NOBu, Brač sumartin (2680056022)
 • Šiškov (Šimun) Kate, rođena 1888. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055008)
 • Šitić (Jero) Andrija, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2673016023)
 • Škerov (Petar) Filomena, rođena 1917. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Donji lapac (0854066013)
 • Škorić (Šime) Smiljana, rođena 1928. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Mosor (2670003088)
 • Škrobica (Simun) Frane, rođen 1891. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Split (2679048001)
 • Šoda (Grga) Božo, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1941. u aprilskom ratu 1941 god., Nepoznato (2679048028)
 • Šoda (Ivan) Anto, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681061047)
 • Šoda (Ivan) Nikola, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vinovo (2677035047)
 • Šolić (Bariša) Ivan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vis (2685081004)
 • Šoljan (Jakov) Josip, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2625012006)
 • Štambuk (Božo) Nikica, rođen 1924. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Split (2675025048)
 • Štimac (Andrija) Miroslav, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1943. U zatvoru, Split (2676033063)
 • Šubašić (Roko) Ante, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Soča (2676033013)
 • Šubašić (Roko) Zdravko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Imotski (2676033014)
 • Šubašić (Vicko) Veljko, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznate jedinice (2677035041)
 • Šuško (Šimun) Ljubo, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod splita (2679047006)
 • Šušnjara (Dujo) Dujo, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1941. u zatvoru, Kaštela (0846054015)
 • Tadić (Josip) Anton, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Mosorski odred (2517163019)
 • Tadić (Stjepan) Petar, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2676031015)
 • Tadin (Marin) Jerko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Pelješac (2681060030)
 • Tangar (Lovro) Jerolim, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Pelješac štan (2681059018)
 • Tente (Ivan) Ćiril, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin Dinara (2682067075)
 • Tente (Ivan) Filip, rođen 1917. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067073)
 • Tente (Ivan) Petar, rođen 1911. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067074)
 • Tente (Ivan) Špiro, rođen 1909. Hrvat, ubijen od Nijemaca 1943. U direktnom teroru, Split.mačkovica (2675026011)
 • Tente (Luka) Bogdan, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, U hercegovini (2682067076)
 • Tente (Mate) Nikola, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067069)
 • Tente (Nikola) Mate, rođen 1885. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067068)
 • Tente (Nn) Mate, rođen 1871. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2821019006)
 • Tente (Petar) Benhur, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod groblja (2682067070)
 • Tente (Špiro) Ivan, rođen 1882. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067071)
 • Terze (Nikola) Grgo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2679051001)
 • Terze (Nikola) Mladen, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Ploče (2679051002)
 • Tijardović (Ante) Marin, rođen 1896. Hrvat, streljan 1942. U direktnom teroru, Žrnovnica (2679052030)
 • Tijardović (Marin) Krešimir, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Sitno gornje (2679052029)
 • Todin (Dujo) Anto, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Korjak (2681060041)
 • Todin (Ignacije) Ivan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Drniš (2681060063)
 • Todin (Jakov) Petar, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Tićevac (2681060034)
 • Todin (Marin) Jerdin, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Pelješac (2681060064)
 • Todin (Mićo) Anto, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681060033)
 • Todin (Mićo) Frano, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Drvar Prozor (2681060032)
 • Tolentino (Salvatore) Rina, rođena 1900. Hrvatica, ubijena 1943. U logoru, Pančevo (2820015047)
 • Tolić (Marin) Ivan, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod knina (2678040025)
 • Tolj (Mato) Jozo, rođen 1910. Hrvat, nestao 1942. u NOBu, Nepoznato (0870015028)
 • Tomas (Duje) Vinko, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nova sela (2678044027)
 • Tomasović (Ivo) Marin, rođen 1891. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Podstrana (2679049098)
 • Tomasović (Stipe) Milorad, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, 2 dalmatinska (2679049024)
 • Tomaša (Jozo) Božo, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Dugo Polje (2679047037)
 • Tomeljak (Ante) Petar, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Omiš (2672012049)
 • Tomić (Andrija) Branko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2672010021)
 • Tomić (Andrija) Huto, rođen 1892. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. U logoru, Nemački logor (2674019033)
 • Tomić (Ante) Ante, rođen 1898. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Mathausen (2670003068)
 • Tomić (Ante) Fabijan, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Studenci-imotsk (2674019058)
 • Tomić (Ante) Fabjan, rođen 1917. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. U logoru, Italijanski logor (2670004013)
 • Tomić (Ante) Milenko, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2670004012)
 • Tomić (August) Eduard, rođen 1906. Slovenac, poginuo 1944. U NOBu, Pripadnik n.o.v.j. (2725004011)
 • Tomić (Duje) Ivo, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kod knina (2670002030)
 • Tomić (Duje) Zlata, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1944. u NOBu, Brač (2670002031)
 • Tomić (Ivan) Đovanka, rođena 1925. Hrvatica, umrla 1943. u NOBu, Bari bolnica (0641018012)
 • Tomić (Ivan) Jovanka, rođena 1928. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Nepoznato (2679047028)
 • Tomić (Lovro) Bogoslov, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Šolta (2675029032)
 • Tomić (Mijo) Sonja, rođena 1920. Hrvatica, poginula 1944. u NOBu, Nepoznato (2676033026)
 • Tomić (Stašo) Radoslava, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2675029076)
 • Tomić (Vicko) Tomislav, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sinj (2670002054)
 • Topić (Kuzmo) Ana, rođena 1874. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Sutjeska (2681060014)
 • Topić (Kuzmo) Grgo, rođen 1870. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Kamtelovac (2681060013)
 • Topić (Mate) Mara, rođena 1924. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Banjača-drniš (2679046025)
 • Topić (Mate) Marko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bitelja (2679046024)
 • Torbica (Nn) Zvjezdana, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057031)
 • Trebatić (Martin) Nikola, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Šibenik (2609001001)
 • Trenrsić (Mate) Nikolina, rođena 1878. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, U splitu (2675029074)
 • Trepov (Petar) Zlata, rođena 1921. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (2461016007)
 • Tresej (Jakov) Nikola, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Jajce (2672009001)
 • Treselj (Lovro) Špiro, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, U hercegovini (2680056016)
 • Treselj (Lovro) Špiro, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Korčula (2675029001)
 • Treselj (Špiro) Lovre, rođen 1891. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi, K. sućurac (2680058041)
 • Treursić (Jakov) Ante, rođen 1902. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U zatvoru, Jasenovac (2678043004)
 • Treursić (Jakov) Josip, rođen 1905. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2216111008)
 • Treursić (Josip) Slavka, rođena 1907. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2216111010)
 • Treven (Josip) Josip, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Zagreb (2670002007)
 • Trofimov (Sergije) Ivan, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Split (2848010008)
 • Trumbić (Andrija) Josip, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Split (2676033036)
 • Trumbić (Ante) Petar, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Brštanovo (2679047001)
 • Trumbić (Frano) Ljubomir, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (2675028009)
 • Trumbić (Marin) Miroslav, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1942. U NOBu, Prolog livno (2677035039)
 • Trumbić (Petar) Milena, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1944. prilikom bombardovanja, Split (2678038009)
 • Trumbić (Petar) Stana, rođena 1894. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2679047002)
 • Tudor (Dionizije) Mile, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Firule-split (2670002029)
 • Tudor (Ivan) Feda, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 5.of.sutjeska (2670003050)
 • Tudor (Josip) Miroslav, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Zagreb (2673015006)
 • Tudor (Josip) Vojko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Srem (2673015007)
 • Tudor (Miljenko) Tomislav, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Drvar (2672010039)
 • Tudor (Petar) Dobrila, rođena 1905. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, U šibeniku (2675029093)
 • Tudor (Petar) Hrvoje, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2675029094)
 • Tudor (Vinko) Miljenko, rođen 1899. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Zagreb (2822027037)
 • Tudor-Jurišić (Petar) Dobrila, rođena 1904. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Šibenik (2670003028)
 • Tukić (Jozo) Marin, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u zatvoru, Šibenik (2682063014)
 • Tvrdić (Ivan) Marijo, rođen 1922. Hrvat, poginuo od Italijana 1944. U NOBu, Trst italija (2671007046)
 • Tvrdić (Petar) Veljko, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrlike (2671007047)
 • Ugrin (Grga) Ante, rođen 1889. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2679052101)
 • Ugrin (Ivan) Mate, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2679052104)
 • Ugrin (Jure) Marin, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora-c. go (2680054009)
 • Ugrin (Jure) Nediljko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (2680054008)
 • Ugrin (Lazar) Rafael, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora zelen (2680054037)
 • Ugrin (Luka) Dujo, rođen 1870. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Žrnovnica (2680054011)
 • Ugrin (Marko) Drago, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora-c. go (2680054010)
 • Ugrin (Mate) Miloš, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Bosna (2676033043)
 • Ugrin (Mate) Pave, rođen 1884. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split (2679052102)
 • Ugrin (Mato) Pavao, rođen 1897. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Žrnovica (2830020010)
 • Ugrin (Vicko) Nikola, rođen 1906. Hrvat, ubijen 1943. u NOBu, Kosovo Polje (2679052103)
 • Ujević (Ante) Andrija, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Livno (2612020004)
 • Ukmar (Albert) Tonči, rođen 1943. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Split (2671007063)
 • Ukmar (Ante) Albert, rođen 1899. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671007061)
 • Ukmar (C.) Ivka, rođena 1910. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671007062)
 • Unger (Nikola) Silvo, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2671008045)
 • Unušić (Ivan) Branko, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod jajca (2766067005)
 • Urlić (Ante) Pero, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod mitrovice (0927016012)
 • Urlić (Faust) Davor, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Sinj (2673017002)
 • Ursičić (Mate) Ivan, rođen 1899. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Split (2677035077)
 • Ursina (Stipe) Ante, rođen 1913. Hrvat, umro od Italijana 1943. U logoru, Italijanski logor (2675026012)
 • Uvoda (Jakov) Ivan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Košute sinj (2682067056)
 • Uvoda (Jozo) Ivan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Šolta (2680054027)
 • Uvoda (Marin) Jakov, rođen 1885. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Split kod grobl (2682067057)
 • Uvoda (Mato) Pavao, rođen 1874. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Slavonski brod (2680054026)
 • Uvodić (Anto) Ljubomir, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2675029070)
 • Uvodić (Marin) Ivo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Široki brijeg (2679050004)
 • Vagić (Ranko) Arvanit, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Široki brijeg (2673016014)
 • Vagler (Rajmund) Antun, rođen 1880. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Split (2675026001)
 • Vajković (Božo) Stjepan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznate jedinice (2677034009)
 • Valić (Vladimir) Ante, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Trolokve-trogir (2676031009)
 • Varda (Marko) Kazimir, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Lika (2681059006)
 • Varenina (Martin) Petar, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676033010)
 • Varga (Izidor) Slavko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Brežice (2670001001)
 • Vatauk (Jakov) Perica, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672009024)
 • Vatauk (Petar) Anđelka, rođena 1895. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672009023)
 • Vatavuk (Stipan) Filip, rođen 1880. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2675026002)
 • Veg (Buble) Lidija, rođena 1934. Hrvatica, poginula 1944. nepoznato, Split (2672009013)
 • Vicetin (Jakov) Ivan, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kijevo kod vrli (2680057012)
 • Vickov (Grga) Mirko, rođen 1919. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ohridsko jezero (2680054020)
 • Vickov (Jure) Ante, rođen 1935. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Sitno donje (2680054021)
 • Vickov (Jure) Augustin, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Sitno donje (2680054022)
 • Vickov (Pavle) Mato, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora- c. g (2680054023)
 • Viculin (Ante) Marin, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Dubravi (2672010029)
 • Viculin (Marin) Ante, rođen 1933. Hrvat, poginuo 1945. u NORu, Nepoznato (2672010030)
 • Vidak (Arnina) Rajka, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Kosmač-trilj (2676033021)
 • Vidan (Dujo) Živko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznata jedinica (2677037022)
 • Vidan (Josip) Duje, rođen 1881. Hrvat, umro od Italijana 1944. U zatvoru, Italija (2677037023)
 • Vidan (Marin) Mirna, rođena 1935. Hrvatica, umrla 1943. U izbeglišvu, Bari, italija (2675026025)
 • Vidošević (Jakov) Melko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Mlinište (2683068009)
 • Vidošević (Marko) Vera, rođena 1921. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sinj (2761017039)
 • Vidošević (Mate) Frane, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Žrnovica (2676033044)
 • Vidošević (Mijo) Milan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2682063056)
 • Vidošević (Nikola) Dujo, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kila kod splita (2679046007)
 • Vidošević (Vicko) Ivan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Kod jajca (2677036014)
 • Vidović (Ivan) Neđeljka, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1942. U NOBu, Glamoč (2674023010)
 • Vidović (Jure) Ante, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Split (2674020082)
 • Vidović (Karlo) Karlo, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Ne zna se mesto (2671008018)
 • Viđak (Ivan) Katarina, rođena 1905. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677034044)
 • Viđak (Ivan) Vladimir, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2677036015)
 • Viđak (Lovro) Radiša, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1943. kod kuće, Zagreb (2677034047)
 • Viđak (Sveto) Rudi, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1941. u zatvoru, Trogir (2674022003)
 • Viđak (Vicko) Tonka, rođena 1921. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2677034042)
 • Viličić (Rudi) Vardar, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Lučke kolibe (2678041093)
 • Vincek (Drago) Josip, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Šid (2523007015)
 • Vinčić (Todor) Marko, rođen 1892. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674022017)
 • Visoki (Mate) Olga, rođena 1894. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2676033019)
 • Vitaljić (Mihovil) Dinka, rođena 1898. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2674024026)
 • Vjerić (Ante) Andrija, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Livno (2677034020)
 • Vladušić (Marko) Jozo, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1943. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Beograd (2683070001)
 • Vladušić (Petar) Mate, rođen 1907. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2679052081)
 • Vlahović (Šime) Dušan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2670002052)
 • Vlahović (Šime) Srđan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Na mosoru (2670002053)
 • Vlak (Josip) Tonči, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670003030)
 • Vlastelica (Ivan) Petar, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Klis (2674024031)
 • Vlašić (Petar) Marin, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod jablanice (2679049055)
 • Vojak (Juraj) Josip, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Zidani most (2209036002)
 • Volić (Luka) Frano, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bosna (2674024029)
 • Volić (Luka) Kruno, rođen 1922. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2674024028)
 • Vošta (Ivo) Ferdo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Sitnica (2677034057)
 • Vrančić (Ante) Ivan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vrlika (2660013014)
 • Vranković (Petar) Aleksandar, rođen 1922. Hrvat, ubijen 1942. U zatvoru, Split (2673013001)
 • Vrdoljak (Frano) Fabjan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2675029036)
 • Vrdoljak (Josip) Ante, rođen 1915. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Split (2671008040)
 • Vrdoljak (Petar) Ante, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2675028035)
 • Vrdoljak (Stjepan) Noe, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Kopar (2675028008)
 • Vrdoljak (Vicko) Lenko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, 1 dalmatinska brigad (2675026031)
 • Vrgoč (Bariša) Jozo, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Aržano (2681061028)
 • Vrgoč (Bariša) Vicko, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kraj sutjeske (2682063009)
 • Vrgoč (Fabijan) Mirko, rođen 1935. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Solin, split (2682064062)
 • Vrgoč (Špiro) Kruno, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682064074)
 • Vrkić (Marko) Antun, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Lovreć (2678044014)
 • Vučica (Ivan) Ante, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod klisa (2682064021)
 • Vučičić (Ante) Mirko, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Oko nevesinja (2682064016)
 • Vučičić (Martin) Marica, rođena 1917. Hrvatica, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2681062031)
 • Vučičić (Špiro) Anto, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2681062025)
 • Vučićić (Ivan) Antiša, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vaganj (2674020061)
 • Vučićić (Ivan) Milan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Muć-neorić (2674020062)
 • Vučićić (Jozo) Marija, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1943. U NOBu, Sutjeska (0933062030)
 • Vučićić (Mijo) Jozo, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Livansko Polje (0933062029)
 • Vučković (Božo) Ema, rođena 1882. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2670001021)
 • Vučković (Božo) Marko, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Osjek (2678039035)
 • Vučković (Josip) Ante, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2671008057)
 • Vujošen (Rođ.paškov) Marija, rođena 1920. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Nevesinje (2674023003)
 • Vukasović (Ante) Boris, rođen 1930. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Ilirska bistric (2673014028)
 • Vukelić (Josip) Milan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2675029015)
 • Vukman (Josip) Kaja, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gračac lika (2672010006)
 • Vukman (Jože) Franc, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Crna gora (1880028007)
 • Vuko (Božo) Jozo, rođen 1919. Hrvat, poginuo od Italijana 1945. U NOBu, Sv.katarina trsitalija (2660013007)
 • Vuko (Ivan) Ante, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Vrlika (2660013006)
 • Vuko (Jakov) Ante, rođen 1905. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Knin (2660013005)
 • Vuko (Jozo) Filip, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Iličić most-her (2660013004)
 • Vuko (Petar) Petar, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Petrovo Polje-d (2660013008)
 • Vuko (Šimun) Šima, rođena 1909. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Donja tijarica (2660013009)
 • Vukošić (Marin) Kažimir, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nevesinje (2682063095)
 • Vuković (Ilija) Stevo, rođen 1885. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671005016)
 • Vuković (Jure) Petar, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Sinj (2661021028)
 • Vukšić (Koja) Jakov, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kod bos. gradiš (2682063092)
 • Vukušić (Anto) Slavko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Na vaguju (2675029024)
 • Vukušić (Josip) Jakov, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Hvar (2674018013)
 • Vukušić (Josip) Perica, rođena 1925. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Šibenik (2674018014)
 • Vuleta (Jure) Ivan, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Slavonija (2680054004)
 • Vuleta (Mato) Nikola, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vis (2681061050)
 • Vulić (Ante) Andrija, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671005005)
 • Vulić (Ante) Tonka, rođena 1925. Hrvatica, poginula od Italijana 1944. u NOBu, Trst italija (2671007022)
 • Vulić (Frane) Vinka, rođena 1921. Hrvatica, poginula 1944. u NOBu, Maošica-srbija (2671007023)
 • Vulić (Ivan) Jakov, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Trst (2676031030)
 • Vulić (Mate) Radoje, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod imotskog (2672011010)
 • Vulić (Matija) Kći, rođena 1907. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671005006)
 • Vulinović (Milan) Branko, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Pelješac-ston (2676032041)
 • Vulinović (Milan) Nikola, rođen 1926. Hrvat, ubijen od Italijana 1945. u logoru, Italijanski logor (2676032042)
 • Vušković (Luka) Ante, rođen 1885. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2671008042)
 • Zabukošek (Ivan) Ivan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2673017015)
 • Zaller (Ivan) Luka, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671005004)
 • Zaloker (Martin) Anton, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Šen Petar (2812014007)
 • Zavčelić (Nikola) Ivan, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Split (2678040050)
 • Zavoreo (Frane) Nikola, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Split (2674020010)
 • Zavorović (Ante) Sanja, rođena 1943. Hrvatica, poginula 1943. nepoznato, Split (2678041084)
 • Zbošnik (Julijan) Slavko, rođen 1932. Hrvat, poginuo 1944. u NORu, Velika Polača (2761021004)
 • Zečić (Mate) Marko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2678043007)
 • Zehetner (Nn) Marica, rođena 1912. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2671008010)
 • Zekan (Jura) Ivan, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Drniš (2674023024)
 • Zelić (Andrija) Živko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2674024004)
 • Zelić (Ante) Anica, rođena 1908. Hrvatica, ubijena 1942. U direktnom teroru, Split (2515133004)
 • Zelić (Jure) Ante, rođen 1917. Hrvat, streljan 1941. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Sinj (2672012019)
 • Zelić (Nikola) Željko, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vis (2675028010)
 • Zelić (Nn) Vjeko, rođen 1939. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. nepoznato, Split (2515133003)
 • Zlodne (Špiro) Ivo, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kosovo Polje (2672009008)
 • Zlodre (Fabijan) Branko, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod klisa (2675029025)
 • Zlodre (Jozo) Tomislav, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2678043008)
 • Zokić (Ante) Ivan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Trst (2679047008)
 • Zorica (Paško) Ljubo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1941. u NOBu, Košute kod sinj (2605002019)
 • Zorić (Cvitko) Marko, rođen 1906. Hrvat, ubijen od Italijana 1945. U zatvoru, Italija (2681060023)
 • Zorić (Nikola) Ljubomir, rođen 1919. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Mathausen (2512099011)
 • Zovo (Marko) Božo, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2310005013)
 • Zovo (Marko) Nevenka, rođena 1923. Hrvatica, ubijena 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2310005015)
 • Zovo (Marko) Vinko, rođen 1918. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Split (2310005014)
 • Zulić (Ante) Ana, rođena 1885. Hrvatica, ubijena 1943. u direktnom teroru, Gata (2676032028)
 • Zupanović (Ljubo) Bene, rođen 1880. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u zatvoru, Split (2677034028)
 • Žanić (Stipe) Ante, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod sutjeske (2679049078)
 • Žegarac (Anton) Anton, rođen 1937. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. nepoznato, Kaštel sućurac (2680055066)
 • Žegarac (Jere) Zlata, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Lika (2674022031)
 • Žegarac (Jozo) Karmela, rođena 1928. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057008)
 • Žegarac (Jozo) Mato, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057006)
 • Žegarac (Jozo) Tone, rođena 1919. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057007)
 • Žegarac (Mijo) Dujo, rođen 1897. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. U logoru, Italijanski logor (2674022030)
 • Žegarac (Nn) Antica, rođena 1888. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, K. srićurac (2680055050)
 • Žegarac (Nn) Danilo, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Duvno (2675028018)
 • Žegarac (Nn) Petromila, rođena 1886. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, K. sućurac (2680057005)
 • Žemelka (Nn) Vladislav, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Mravince (2674019014)
 • Žigo (Ante) Jozo, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zvečanje (2677035026)
 • Živković (Duje) Davor, rođen 1926. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2676033051)
 • Živković (Mije) Ante, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Mosorski odred (2678041002)
 • Živković (Mile) Ante, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2673013015)
 • Žižak (Jozo) Tomo, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2672012015)
 • Žižak (Nn) Ana, rođena 1880. Hrvatica, poginula 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672012016)
 • Žižić (Ante) Mihovil, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod nevesinja (2682064040)
 • Žižić (Ante) Tomislav, rođen 1930. Hrvat, poginuo 1941. nepoznato, Klis (2682064041)
 • Žižić (Anto) Kajo, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2681061033)
 • Žižić (Bariša) Božo, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom bombardovanja, Split (2682064018)
 • Žižić (Bariša) Stipe, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gračac (2682064015)
 • Žižić (Dujo) Ljubo, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1941. u NORu, Nepoznato (2814055002)
 • Žižić (Dujo) Marin, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, 8 korpus (2814055001)
 • Žižić (Franc) Ivica, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Pelješac (0837006022)
 • Žižić (Frano) Gajo, rođen 1893. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Kaštela (2673017044)
 • Žižić (Ivan) Dujo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2681062046)
 • Žižić (Ivan) Mato, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Zalengora (2681061002)
 • Žižić (Ivan) Špiro, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (2681062022)
 • Žižić (Ivan) Špiro, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Vrlika (0837005021)
 • Žižić (Ivan) Zvono, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Na zrmanji (2681061032)
 • Žižić (Luka) Ivan, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Gljevsinj (2674024021)
 • Žižić (Ljubo) Kalina, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1943. u NOBu, Sutjeska (2681060029)
 • Žižić (Marin) Martin, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2681062010)
 • Žižić (Marin) Matija, rođena 1903. Hrvatica, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Solin (2677035003)
 • Žižić (Mato) Živko, rođen 1889. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Solin split (2681061001)
 • Žižić (Stipe) Bariša, rođen 1882. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. U zatvoru, Italija (2682064014)
 • Žižić (Špiro) Ante, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2682064037)
 • Žižić (Vjekoslav) Ivan, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kod crikvenice (2682064017)
 • Žižić-matijević (Anto) Matija, rođena 1900. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2681062040)
 • Žuljević (Anto) Juraj, rođen 1880. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2823039038)
 • Župa (Ante) Vlade, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Knin (2663042048)
 • Župa (Josip) Ante, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Makarska (2675030031)
 • Župa (Niko) Antun, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kijevo (2663042049)
 • Župa (Rako) Erminija, rođena 1912. Hrvatica, poginula 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Split (2672009061)
 • Županov (Karlo) Vicko, rođen 1908. Hrvat, ubijen 1943. u NOBu, Studenci bosna (2680055051)
 • Žure (Petar) Bartul, rođen 1902. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Zemun Sajmište (2683070048)

Natrag na vrh / Back to the top