Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Tikkakosken yhteiskoulu 1949-73, Jyväskylän maalaiskunta (ent. Suojärven yhteiskoulu 1938-49)

« Back to Projects Dashboard

Tervetuloa Suojärven ja Tikkakosken yhteiskouluun.

Projektiin voidaan liittää entiset oppilaat, opettajat ja muu henkilökunta.

Suojärven yhteiskoulun kannatusyhdistys sai perustamisluvan 12.8.1938. Koulu toimi yksityisenä viisiluokkaisena keskikouluna. Perustamislukuvuonna koulussa oli neljä opettajaa ja 80 oppilasta. Sota keskeytti koulunpidon ja johtokunta päätti 17.8.1940 lakkauttaa koulun toistaiseksi. Toiminta käynnistettiin uudelleen Suojärvllä 12.8.1943 annetulla luvalla. Koulu sai luvan jatkaa toimintaansa 16.11.1944 Jyväskylän maalaiskunnassa Tikkakoskella Suojärven yhteiskoulun nimellä.

Suojärven yhteiskoulun kannatusyhdistys lopetti toimintansa 27.3.1949 ja luovutti Suojärven yhteiskoulun koulunpito-oikeudet Tikkakosken yhteiskoulun kannatusyhdistykselle. Samalla myös koulun nimi muuttui. Koulu sai 23.4.1964 laajentumisluvan 8-luokkaiseksi ja ensimmäiset ylioppilaat (19) valmistuivat lukuvuonna 1970-71. Opettajien lukumäärä kasvoi hiljalleen ja lukuvuonna 1960-61 opettajia oli 12 ja kymmenen vuotta myöhemmin heitä oli 21 ja oppilaiden lukumäärä oli kasvanut samaan aikaan 252 oppilaasta 345 oppilaaseen.

Suojärvelllä koulu aloitti toimintansa Enso-Gutzeit Oy:n omistamassa entisessä kansakoulurakennuksessa. Syksyllä 1939 valmistui oma kivinen koulutalo suolahteen, Kaipaan ja Hyrsylän tienristeykseen. Tikkakoskella koulun toimi vuoteen 1952 asti Oy Tikkakoski Ab:n varastorakennuksessa, jolloin valmistui oma koulutalo, jota laajennettiin 1963.

Koulun toiminta loppui yksityisenä koulu 31.07.1973 ja se siirtyi Jyväskylän maalaiskunnan haltuun, kun koulu-uudistus astui voimaan.

Koulun rehtorit

Lauri Viitala 1938-1939
Väinö Nikulainen 1943-1944
Tauno Sarra 1944-1948
Karin Forstadius 1948-1969
Raimo Mononen 1669-1973


Projektikuva: vuonna 1938 toimintansa aloittanut Suojärven yhteiskoulu Lietteenkylällä. Museovirasto - Musketti. Palvelussa finna.fi. Käyttöoikeus CC BY 4.0

Lähde: Suomen yksityisten oppikoulujen digitaalinen matrikkeli. N.d. Viitattu 24.2.2020. Http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/suojarven.htm.