Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Verzetskranten 1945 ‧ De Bevrijding

« Back to Projects Dashboard

Project Tags


Dit is een bronnen project, onderdeel van het hoofdproject:
De Ondergrondse pers 1940-1945

Het doel is een overzicht te bieden van de verzetskranten edities waarin beschrijvingen staan over het ontstaan, het gedachtegoed, de uitvoering ervan en de mensen die daar aan hebben bijgedragen. De namen die in deze uitgaves worden genoemd en niet in het boek van Lydia Winkel voorkomen zijn ondergebracht in het project De Illegale Pers 40-45

media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=c4c07f3a9e7548041bb9d7fe11933b64a35434ecbb33b205eee81cd65c811c81.1696057199

Disclaimer: Dit project behandeld de gepubliceerde informatie over deze betrokkenen als objectieve verslaggeving van historische feiten.

media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=c4c07f3a9e7548041bb9d7fe11933b64a35434ecbb33b205eee81cd65c811c81.1696057199

//media.geni.com/p13/61/67/76/dc/534448483345252a/stichting_neerlandsch_verzetsmonument_banner_28-04-2018_fb_large.jpg?hash=2b32a984535194c917afc12f908cf3bb938e8ef88c220d30f1f63f41ff33f633.1696057199

Als initiator en producent van Stichting Neerlandsch Verzetsmonument (S.N.V.) doe ik inmiddels doorlopend onderzoek naar zo'n 40.000 verzetsstrijders. Het verzamelen van zoveel mogelijk bronnen zal het aantal namen in deze lijst niet alleen doen groeien, maar worden zij bovendien verrijkt met talloze gegevens aan biografische achtergronden. Naast de directe nabestaanden en geïnteresseerden kunnen onderzoekers hier terecht voor wetenschappelijke doeleinden.

De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer:

 • door het verder (doen) ontwikkelen, promoten en dagelijks onderhouden van de website;
 • door het bieden aan nabestaanden van de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen op de website;
 • door het ondersteunen of initiëren van initiatieven met betrekking tot het verzet.“

Al deze diensten worden door mijzelf uitgevoerd op vrijwillige basis. Daar zijn natuurlijk wel de nodige kosten aan verbonden die ik tot op heden voor eigen rekening neem. Mijn basis inkomen is slechts gebaseerd op een WAO uitkering wegens de ziekte Multiples Sclerose. Om van S.N.V. een permanent en belangrijk succes te maken is uw financiële bijdrage zeer welkom, hoe klein het bedrag het ook mag zijn. Alle kleine beetjes helpen!

Stichting Neerlandsch Verzetsmonument is gevestigd te Enkhuizen
KvK nr: 70696373

Help mij

Hartelijk dank voor uw aandacht,
Dimitri Gazan

media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=c4c07f3a9e7548041bb9d7fe11933b64a35434ecbb33b205eee81cd65c811c81.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gifGebruik de sneltoetscombinatie om snel te zoeken in de lijst:
media.geni.com/p13/3d/28/b3/51/5344485f3fbe5660/zoekfunctie_tips_03_large.jpg?hash=98380d4bb54738b0da22fe2ca18b3425de89eead35b8282d8998be4a7d3168fa.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gifmedia.geni.com/p13/02/f4/2a/f0/53444844dfd5e002/tablet_en_smartphone_banner_large.jpg?hash=c6aedb0e879f447376c0064ef45a5ddd11b5346cbece9a0ecba967e1fb59ce6d.1696057199

media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=c4c07f3a9e7548041bb9d7fe11933b64a35434ecbb33b205eee81cd65c811c81.1696057199


| A |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/1f/f1/f0/08/53444844692087b0/het_aambeeld_large.jpg?hash=2a797d4d2378ecf87d1631b56a068133345420d6bb34cf524657b6148b0b7bf7.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

De steeds toenemende technische moeilijkheden nopen ons als redactie, alhoewel het ons erg aan het hart gaat, de uitgave van Het Aambeeld te staken. Het is een algemeen bekend feit, dat er op het gebied van het perswezen tal van moeilijkheden bestaan, speciaal op technisch terrein. Zelfs zijn deze moeilijkheden uitermate groot voor de groetere bestaande organen en derhalve nog zwaarder voor een klein weekblad als Het Aambeeld.
de redactie

Nr 1 | Het Aambeeld : het katholiek weekorgaan 30-06-1945 Leeuwarden

| B |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/05/1d/c3/05/534448444cd95a04/het_baken_large.jpg?hash=7957fc562e3da5fd923562374d147fc23e8df6a97c6f7d5fbac350fcd401384f.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Wij gevoelden echter behoefte aan voorlichting, die niet gebonden was aan één politieke of godsdienstige richting, die - anders dan in de landelijke illegale periodieken gebeurden - losser stond in de directe aansporing tot verzet en die uiting gaf aan een beschouwingswijze, waarin de rijksgedachte en het nationale bewustzijn beter tot uitdrukking kwamen.
de redactie

Nr 35 | Het Baken 15-05-1945 Amersfoort

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/ee/1a/eb/8d/53444844fbd6561e/het_baken_katwijk_large.jpg?hash=b8b47fee78d6164e6288e75a7af617b823b229b90290301594dc036ce3b48189.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Als het getij verloopt, verzet men de bakens. Die leefregel gaat nu ook, in zekere zin, van dit Baken gelden. Het wordt verzet. Het wordt weggezet. Met de uitschakeling van het bakenlicht is voor ons, poetsers van zijn lenzenstel en regelaars van zijn schijnrichting een gedenkwaardig moment is bereikt. Wij zijn lichtwachters-af. We gaan met groot verlof. We treden naar buiten, knipperende tegen de felle zon van de vrije publiciteit, wij die tot de nachtploeg van het verzet hebben behoord. Onze taak was onze eer.
H. van Tongeren

Nr. 36 | Het Baken 31-05-1945 Katwijk

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/64/15/07/84/53444844761c36f8/b_large.jpg?hash=3750990bfc77afcd1661e11bf7708e15ecb8bee574cbd38eba5b3c79822ecff7.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Na enkele jaren van strijd gaat ons nieuwsblaadje verdwijnen. Hoevelen hebben in deze afgelopen periode uitgezien naar de komst van het nieuws. Het B.B.C.-Nieuws was de trouwe vriend geworden van oud en jong, van rijk en arm, want het bracht ons het Nieuws van de fronten..... ontdaan van Nazi-propaganda, dus de werkelijkheid. Nu de oorlog in Europa afgelopen is heeft de Redactie gemeend, dat nu de tijd gekomen is om afscheid te nemen.
de redactie

Nr 42 | B.B.C.-nieuws / uitgave van het bijkantoor der British Broadcasting Corporation 25-05-1945 Sneek ; Workum

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/8d/3f/d4/5e/53444844694ad78d/de_bevrijding_large.jpg?hash=8bd7eaba5271ece5fa6e9a6a1aae602f84b8225afb3f7ce5c85655ec7b42e057.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Nederland is weer vrij! Met de vrijheid vervalt een van de belangrijkste taken n.l. het verzet tegen de bezetter. 'De Bevrijding', die door Indonesiërs, gegroepeerd in de Indonesische Vereniging 'Perhimpunan Indonesia', was opgericht had een tweeledig karakter: 1. Het verzet tegen de bezetter, 2. voorlichting over vraagstukken betreffende Nederland en Indonesië. Nu de bevrijding van Nederland een feit is, vervalt het eerste punt vanzelf; wat het tweede betreft, het behoeft geen nader betoog, het is en blijft noodzakelijk, dat er hierover voorlichting wordt gegeven. Met het oog hierop stellen wij ons voor dat 'De Bevrijding' voort blijft gaan over deze vraagstukken te schrijven.
de redactie

De Bevrijding 09-05-1945 Rotterdam
(Deze editie wordt niet vermeld in DOP)

| C |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

| D |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

| E |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

| F |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/ac/41/43/85/53444844698cc675/de_frontloupe_large.jpg?hash=198130de033cb2947dfccc05fb809352a0d581872df284093267dbb60f215be2.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Een der belangrijkste redenen van het verschijnen van dit afscheidsnummer is wel, om U allen dank te zeggen voor de hulp en steun, die wij steeds in ruime mate, en op allerlei manieren ontvingen. Hiermede neemt het Ex-illegale blad 'De Frontloupe' thans afscheid van U. Als onderdeel van 'De Vrije Pers' zet zij haar werkzaamheden nog even voort, totdat de verschillende grote dagbladen uit komen.
Cor H. van Langen, W. Verhoef, H. Hoberg

Nr 184 | De Frontloupe 15-05-1945 Zutphen

| G |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/ed/44/cd/04/534448444cd95a0b/voor_god_en_koning_large.jpg?hash=e505a73f9c9428ae603ff5d2bcae422b514268f31c50a5db672ffb7520df6cd8.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Nu de plaatsruimte het eindelijk eens toelaat wil ik gaarne de gelegenheid aangrijpen om mijn erkentelijkheid en grote dank te betuigen aan hen die mijn het verzet tegen de vijand zo trouw ter zijde hebben gestaan. Al deze namen te noemen zou te veel plaats vergen, maar toch zijn er enkelen die ik met bijzondere dankbaarheid wil noemen, omdat zij mij tot steun waren in die vaak moeilijke tijden en samen met hen terug kan zien op een tijd van gevaar en avontuur, maar vooral ook vriendschap en opofferingsgezindheid.
J.P.

Nr 947 | Voor God en koning 18-05-1945 Woerden

| H |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/16/95/f8/be/53444844702ade37/de_heraut_large.jpg?hash=85532910696c1912422c5faddfeeead51eb7d35b2fc66d5a7d3ec18960df25cc.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Eindelijk zijn wij verlost van den tiran, die ons vijf jaar dwars gezeten heeft op alle mogelijke wijzen, die ons vervolgde en die trachtte ons volk uit te hongeren toen hem bleek, dat het Nederlandse volk ongevoelig was voor zijn propaganda. Thans zijn wij bevrijd van individuen als Feldgendarmerie, Landwacht en hoe dat gespuis nog meer heette. Eindelijk is ook voor ons, illegale werkers, het ogenblik aangebroken, waarop wij ons masker konden laten vallen. Wij kunnen weer vrijuit schrijven en praten over de toekomst van ons land, zonder dat wij angst behoeven te hebben in Vught, Dachau of een dergelijk verschrikkelijk oord terecht te komen.
W.N. Freni

Nr 226 | De Heraut : Ik val aan, volgt mij! 25-06-1945 Hilversum

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/92/15/9d/d6/534448444cd95a05/houdt_stand_large.jpg?hash=dfe83694990f8cf4c98f77f42511726c15fb2dccf2b56bfd9fb0be86f42afa7a.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

De zware wolken zijn uiteengerafeld en eindelijk, eindelijk straalt weer de zon; de zon van de vrijheid. Bijna vijf lange jaren zijn wij gebukt gegaan onder het juk van de bezetting, maar thans zijn de resten van het verslagen Duitsche leger verdreven en is de looden last van ons afgewenteld. De vrijheid, die wij zoo lang hebben moeten missen, is herwonnen en op dit geweldige, dit grootsche ogenblik in ons leven, mogen wij, als hoofdredactie van het dagblad Houdt Stand, ons in het volle licht tot onze lezers richten.
de redactie

Nr 242 | Houdt stand : dagblad voor Zuid-Holland 03-05-1945 Delft

| I |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/ef/56/48/ed/534448444cd95a06/ick_waeck_large.jpg?hash=a8480aa58193582268f3158b88f67e0d59701f01025161ec5f5d8712dcb3e331.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Het zal december 1942 geweest zijn, dat plannen, om zelf een verzetsblad met grote oplaag aan ons district te brengen een vaster vorm kregen. Aanwakkeren van het verzet tegen den bezetter en het bewust maken van de redenen, waarom dit verzet geboden diende te worden, waren de 2 grondslagen. Het brengen van een nieuwe, frisse geest in ons volk het doel.
J. Zuydgeest

Nr 247 | Ick waeck : waarin opgenomen Het vrije woord 28-08-1945 Vlaardingen

| J |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

| K |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/ae/fc/c0/0b/5344484476ee0d92/de_kleine_patriot_large.jpg?hash=e111f8c75628c3e2c7fdad7fc22107c18dc892dda42c7cb859955ef7d33782e6.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Naar aanleiding van de heugelijke tijding dat ons Vaderland - en ook Zandvoort - bevrijd is van de pest die het Nationaal Socialisme over ons uitsprenkelde, wil ik een kort 'Woord vooraf' schrijven bij dit bevrijdingsnummer. Als samensteller van 'De Kleine Patriot' hoop ik, dat ik U met deze nieuwsvoorziening na een jaar lang werken, niet te vaak en te veel in een optimistische stemming heb gebracht, wanneer daar geen directe aanleiding toe was. Bij sommige ondergrondse bladen, was de toon wel eens te veel pessimistisch; en daarom meende ik goed te doen, ons blaadje in optimistische toon te schrijven.
A. Bos

Nr 300 | De Kleine Patriot : dagblad voor de omstreken van Haarlem 05-05-1945 Zandvoort

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/c5/82/b9/23/5344484487a3b939/klein_maar_dapper_large.jpg?hash=abaa416708762da07db5be6fa3d8597d3f10a3f4da12cd08e1b709293a47ca1c.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

"Vrij". Zoo luidt het tooverwoord, dat ons toeklinkt uit aller mond, dat het hart sneller doet slaan van langverbeide vreugde, dat het oog doet twinkelen van onverholen blijdschap. Vrij, eindelijk VRIJ! Eindelijk weer lucht om diep adem te halen; eindelijk weer vrijuit spreken zonder vrees van verraad; eindelijk het lot gekeerd en door 's HEEREN hand bevrijd. Bevrijd na Nazi-tyrannie en geleid naar den nieuwen dag van het herrijzend Nederland.
Jan Haring

Nr 296 | Klein maar dapper 05-05-1945 Amsterdam

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/88/c7/c6/f1/534448444cd959fd/de_koerier_large.jpg?hash=39597028db899c45e5aa2090c2a50595c0f6490d27d85380bdc93b6a75fcc1f3.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Wij konden het ons haast niet voorstellen, dat het ooit weer mogelijk zou zijn en toch bleef ons hart er naar uitzien en maakten wij er ons voor klaar. En nu dat lang verwachte en steeds weer uitgestelde moment dan toch gekomen is, nu weten wij eigenlijk niet, hoe wij het moeten verwerken. Het is te groot, te overmachtig. Weer vrij!
ds. J.J. Kalma

Nr 309 | De Koerier : meedelingenblad van "Je maintiendrai" 15-04-1945 Warga

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/bf/b0/5c/0f/534448447fa168e2/voor_koning_en_vaderland_large.jpg?hash=9c4349e403b985414767788d00127914eac86c81c63d6100fe6878ca811ce8bd.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Aangezien ons blad zich niet goed kan meten met een goed opgezet en geredigeerd dagblad en het ook geenszins in onze bedoeling ligt om als een geregeld dagblad te blijven verschijnen - men denke er aan,
 dat wij dit werk altijd ''naast'' onze normale werrkzaamheden hebben moeten verrichten - lijkt ons thans het juiste oogenblik aangebroken,
<br/>
 om den geestelijken opbouw van ons volk en de dagelijksche nieuwsverzorging over te laten aan die bladen, welke kunnen beschikken over voldoende en geroutineerd personeel.
J.J. Ibelings, W. Visser

Nr 950 | Voor koningin en vaderland : voor vrijheid, waarheid en recht 14-05-1945 Den Haag

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/bf/05/f0/df/534448444cd95a07/kroniek_van_de_week_large.jpg?hash=f41b0b669e4e08b9bf64b17494ccf16aa5cc6b7cc9ee45369cb37e0ebfb04449.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

VRIHEYT EN IS OM GHEEN GELT TE COOP. Onder dit devies brachten wij regelmatig de "Kroniek van de Week" in onze provincie. Menigmaal werd in een enkele volzin Uw aandacht nog eens extra op ons devies gevestigd. En de diepe beteekenis van dit devies is voor onze provincie zuivere werkelijkheid geworden. - Vriheyt en is om gheen gelt te coop. - Vele dooden hebben wij te betreuren, vele dorpen zijn verwoest, vele landerijen onder water gezet, vele boerderijen in vlammen opgegaan. Een ding hebben we echter herkregen, onze vrijheid.
de redactie

Kroniek van de week ; vriheyt en is om gheen gelt te coop 16-11-1944 Middelburg
(Deze editie wordt niet vermeld in DOP)

| L |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/7c/ec/98/05/53444844a0412bfe/het_laatste_nieuws_large.jpg?hash=b088c790076dd70ea0934f68a9bf0153181ff63d54fb4ceb1088629995d6b2a4.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Uiterst gevaarlijk is de aan banden gelgde pers gebleken, omdat zij een werktuig werd van demonische figuren, die een duivelse geest van leugen en onwaarachtigheid propageerde en zijn gifpijlen afschoot op de jeugd van ons volk. Maar dat is voorbij. Wij zijn nu vrij en toch is de verantwoordelijkheid er niet minder op geworden. Integendeel, wij allen moeten beseffen, dat onze vrijheid door bloedige offers duur gekocht is en onze generatie verplicht t.o.v. hen die vielen en van onze kinderen die de toekomst van onz volk zullen uitmaken, het uiterste te doen om onze volkshuishouding op te bouwen. Vrijheid vind haar basis en het recht moet gediend worden door waarheid en liefde
H.A. Brokking

Nr 343 | Het Laatste nieuws 05-05-1945 Hillegersberg

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/ae/9f/83/78/534448446f082605/lichtstralen_large.jpg?hash=01f930fbb7d6d7a17d01b028b482c5a2611e9e896e34db493b3762bdfbe564e9.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Nu is het oogenblik aangebroken, waarop we aan de begrijpelijke nieuwsgierigheid van het publiek en van onze trouwe lezerskring kunnen voldoen, waarop wij licht kunnen werpen over de 'Lichtstralen', welke ons iedere dag trouw en nauwkeurig, zonder opsmuk en zonder sensatie, voorlichtte over datgene, wat ons zoozeer interesseerde.
Pt. Drs. M. Goemans O.F.M.

Nr 372 | Lichtstralen 07-05-1945 Hillegom

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/36/f4/53/58/5344484466298327/de_luistervink_large.jpg?hash=da6a9bab0b731a95a3c84b2e27631404993541a831df795cb90aa2baf915a2b9.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

We worden niet sentimenteel, we blijven nuchter, nu wij afscheid van onze 'dierbare Vink'. Er vloeien bij dit afscheid geen tranen.nemen. "Quis non fleret?" Wie zou niet weenen - ik las 't zoo vele malen boven 't doodsbericht van een onzer grote mannen. We staarden in 't donkere graf. We poogden t epeilen de diepte van ons verlies. 'n Leege plaats,
 naar den mensch gesproken 'niet vervangen' - we declameerden ietwat pathetisch: ' 'k voel 'n traan m'n oog ontwellen als ik denke: 't is voorbij!' ......
d. Br.

Nr 394 | De Luistervink 11-05-1945 Uithoorn ; Baambrugge; Vinkeveen en omgeving

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/8c/df/64/69/534448444cd959fe/de_luistervink_hoe_het_gebeurde_large.jpg?hash=316fa1e246b8f941ca509e3406f9524cef4898f1aae5e736511be3ebb1ca60bc.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

De oorlog in Europa is ten einde. Hevig was de strijd en zwaar de gebrachte offers, die echter niet tevergeefs werden gebracht. Immers, het doel, de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland, werd bereikt en gaan we nu een begin maken met de grotere taak die ons wacht, het winnen van de vrede.
P. Reedijk

Nr 395 | De Luistervink : en toch draait zij 19-07-1945 Vlaardingen

| M |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/35/cd/49/5d/534448444cd95a00/de_morgenpost_large.jpg?hash=bd5d28c6a19105cbe037051cc29bce19b6274c0a29044f343097f17c0da94390.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Bij de verschijning van dit nummer is het tijdvak van de 'illegale' Morgenpost afgesloten en begint de Morgebnpost haar taak als officieel Wassenaars Nieuwsorgaan, dat door drukkerij Werner nu verder gedrukt zal worden.
P.F. Bourgeois Jr.

Nr 437 | De Morgenpost 02-06-1945 Wassenaar

| N |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/a5/c3/9a/78/534448448743e480/nederland_en_oranje_aethernieuws__large.jpg?hash=073445ba484c7d955aa2318efdc5d1d4de7ffe69ade5cece308504ea65bead22.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Gelukkig is het geen tragisch einde; het blad heeft zijn taak op voorbeeldige wijze volbracht. Vanaf September heeft het zonder eenige onderbreking het nieuws in onze Gemeente en ook nog ver erbuiten aan zijn lezers kunnen brengen. Wij hebben nu weer kranten; zij zullen in de toekomst ongetwijfeld veel beter afgewerkt en verzorgd zijn, maar wij zijn ervan overtuigd, dat zij desondanks niet de belangrijke plaats in zullen nemen van het eenvoudige radio-nieuwsblaadje. Hoeveel malen liep een elk niet dagelijks naar de bus om te kijken of het krantje er al was. De uitgave heeft in een groote behoefte voorzien en wij kunnen de initiatiefnemers niet dankbaar genoeg zijn, dat zij, juist in de Septemberdagen, toen de wildste geruchten steeds de ronde deden, het besluit namen om het betrouwbare radionieuws in zooveel mogelijk gezinnen te brengen.
H.T. den Breejen

Nr 11 | Nederland en Oranje (Aethernieuws) 31-05-1945 Voorburg

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/5a/fd/5a/c3/534448444cd95a08/nieuws_-_bulletin_large.jpg?hash=cf5df49b2364f568f27de1c9ac795e573003b21c4e4cd2c1bdc63ec96e1f22e2.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

In 178 nummers, in 300.000 exemplaren heeft het 'Nieuws-bulletin', het orgaan van de ter plaatse verschijnende periodieken, Beverwijk, Uitgeest, Velsen en IJmuiden op de hoogte gehouden van de belangrijkste gebeurtenissen, welke zich de afgelopen zeven maanden op het wereldtoneel hebben afgespeeld. Dit 179e en laatste nummer wil onze lezerskring die hieromtrent steeds in het duister tastte, de geheimen en de geschiedenis van ons dagblad onthullen.
de redactie

Nr 528 | Nieuwsbulletin 09-05-1945 Beverwijk

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/30/0d/8a/2c/534448447cee5727/nieuwsbulletin_large.jpg?hash=558cc0ea1ca706443375b2b917bc0bc398fe64afc9afd7aa33eb2663ce6aadbe.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

De Duitsche troepen in Nederland, N.W.- Duitsland, Denemarken, de Friese Eilanden, en Helgoland hebben zich overgegeven. We kunnen het ons nog nauwelijks realiseren, na vijf jaar van knechting, weer VRIJ te zijn.
 Wie had, dat het voor ons zou aflopen? De meesten van ons hadden toch nog maar liever de Britten of Canadezen onze stad zien binnen trekken. Het is te begrijpen, maar wie weet, waarvoor wij thans gespaard zijn gebleven. Gorinchem, gelegen aan een brede rivier had vermoedelijk beschoten geworden met alle gevolgen van dien. Grote vernielingen, algehele evacuatie, veel menselijk leed en verlies van particulier bezit zouden Gorinchem en zijn inwoners boven het hoofd hebben gehangen. Vele gebouwen en inrichtingen, zoals gasfabriek,
<br/>
 watertoren en telefooncentrale, zouden vermoedelijk zijn opgeblazen. Daarom kunnen we, niettegengaande de lange en vele beproevingen,
<br/>
 die we hebben moeten doorstaan, toch dankbaar zijn.
A. Bollée

Nr 530 | Nieuwsbulletin 05-05-1945 Gorinchem

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/a1/d9/e2/ea/534448444cd959fc/afscheidsbulletin_large.jpg?hash=b65ec9f5f4ec674511ddd2c11bd71fff410c59862458d04e8cc5c08e3f7deedf.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Nochtans willen wij niet nalaten ook onze bekende, maar ook onbekende medewerkers, speciaal in Wassenaar te danken voor hun stille en trouwe arbeid, waardoor zij allen medehielpen de verzetsgeest tot het laatste levendig te houden. Wij hebben daardoor gemeend dit afscheidsbulletin te moeten weiden aan U, onze medewerkers, om op deze wijze Uw aandeel in den strijd aan de vergetelheid te ontrukken.
de redactie

Nr 540 | Nieuwsbulletin / uitg. door Vrij Nederland 20-05-1945 Wassenaar

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/61/df/66/d8/5344484486cf7f9e/nieuws_van_dezen_dag_large.jpg?hash=080d849c1717a48f10e46c927ba38152db95f6b359c631df9d643212e3f4a3a7.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Het is mij aangenaam vandaag de taak van den redacteur van hetnieuws, dat ons zooveele prettige - helaas soms ook minder prettige oogenblikken - heeft bezorgd, te mogen overnemen. Zooals bekend, kon het 'Nieuws "Nieuws van dezen dag", wegens onderduiking van Jan Sijdzes, den aucteur-intellectualis van de illegale Raadhuiskrant, sinds 2 Maart jl. niet meer verschijnen op het Stadhuis. Sedertdien waren wij langs dezen weg verstoken van perfect functioneerenden nieuwsdienst.
 Inmiddels is Nederland bevrijd. Wij kunnen weer vrij denken, spreken en schrijven. Aan oorlogsnieuws hebben wij nu geen behoefte meer,
<br/>
 zoodat ook het "Nieuws van dezen dag" haar taak in de illegaliteit - zij het dan ook een zeer bescheidene - heeft vervuld.
J.W.H. Kalkman

Nr 497 | Nieuws van dezen dag 23-05-1945 Amsterdam

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/fa/96/4f/1e/5344484470b9d864/de_n_large.jpg?hash=8aed1876036790987020a3ec56bf24c7ffcf61eb7909e9f9fc0b1e16c534f322.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Terwijl onder het luid gejubel van ons volk de Britten en Canadezen binnenrijden, gaat de N.O. ons met stille trom verlaten. Zij was gekomen op het ogenblik toen ons volk in de hoogste nood verkeerde, teneinde eensgezind weerstand tegen den vijand te kunnen bieden. Nu is de vijand verslagen en is de N.O. dus aan het einde van haar taak gekomen. Een ieder moet weer terug naar zijn eigen werk; ons wacht een taak zwaarder dan voorheen n.l. de opbouw van een zwaar geteisterd land.
J. Neeter

Nr. 548 | De N.O. : orgaan van de Neutrale Organisatie 11-05-1945 Schiedam

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/39/ab/73/79/534448448819416d/de_notedop_large.jpg?hash=7c9be5f39542c6d2e53894164385c3e4fd4748b15bf6d88367b36d4ef06fdf3b.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

De bevrijding ligt al weer enige dagen achter ons. De legale uitgaven van ex-illegale bladen verschijnen reeds dagelijks, de radio houdt ons van uur tot uur op de hoogte van de voornaamste wereldgebeuren en er is geen slaafse pers meer, die gedwee de decreten van de nazi propagandamachine vermenigvuldigt. Met het herstellen van de betrouwbare berichtgeving heeft de Notedop haar bestaansrecht verloren. Haar taak is geëindigd en zo is dit dan het laatste nummer waarin de noot ontbolsterd kan worden en wij onze trouwe lezers iets over ontstaan en groei van de Notedop kunnen vertellen.
J. Boerwinkel, A.J. van Dam

Nr 551 | De Notedop : the war in a nutshell 11-05-1945 Amersfoort

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/6a/a7/15/5c/534448447181712d/nvs_large.jpg?hash=0d7a79b88626f872631decd1c5878dd3fc399e13d6ad7f321b6ee17681170072.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

BUSSEMERS: Het uur der bevrijding van 't onduldbare, zware vijandelijk juk heeft geslagen. Dank zij de hulp van onze bondgenoten, kunnen wij weer ons zelf zijn. Door het landsbestuur geroepen onze gemeente te besturen, heb ik heden mijn taak als burgemeester van Bussum aanvaard. Het is daarom dat ik een bij uitstek dringend beroep op U allen doe om de vrijheid waardig te zijn en de bondgenoten te tonen, dat wij ons zelf kunnen besturen. Een rustige, vastberaden houding, een weder opvatten van Uw arbeid is voor ons allen het thans meest nodige. Toont uw burgerzin door eensgezind elkaar steunend deze moeilijke komende dagen, wellicht weken, door te komen.
De Burgemeester van Bussum, CARON

Nr 465 | NVS (Neerland's vrijheidsstrijd) 07-05-1945 Bussum

| O |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/db/eb/c0/fd/53444844666721bf/de_onderduiker_large.jpg?hash=b22344347c1e3fe337e048b6ac54b709c4eb3d521f3628da3a3c997b17929b62.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Bij het gereedmaken van deze laatste "Onderduiker" dwalen mijn gedachten een ogenblik over de zeven maanden, waarin het blad zo'n voorname plaats heeft ingenomen in het denken en streven van de personen, die er nauw bij betrokken waren.
P. Donders

Nr 561 | De Onderduiker 14-05-1945 Haarlem

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/a1/55/bb/52/534448447fca3248/oranje_large.jpg?hash=203604bf92697a40dd9b2ab747c0980b877a216f2b5794c91a471b353069b5c8.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Heden is het de laatste maal, dat ons blad "ORANJE" verschijnt. Alhoewel heteerst de bedoeling was, het blad ook na den oorlog te doen voortbestaan, kon dit plan geen doorgang vinden, daar de medewerkers hun taak in de maatschappij weer moeten gaan vervullen en hun zoodoende de tijd ontbreekt, het dagblad voort te zetten. Daarbij komt ook nog,
 dat allerlei kranten van diverse politieke richtingen nu in ruime mate te verkrijgen zijn.
de redactie

Nr 603 | Oranje 28-05-1945 Rhoon

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/f9/88/e9/67/53444844709ed5b1/oranjekoerier_05-05-1945_large.jpg?hash=6a42e39b53801bd26e069061009887d2f3bc79bb8c9926076b27a02f3b7aa242.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Vijf lange jaren hebben wij gezucht onder het slavenjuk van de Hitler-knechten. Vijf lange jaren van terreur, geweld, roof en moord, waarin wij dag aan dag gesmacht hebben naar het uur van de bevrijding. Maar, ofschoon wij in deze vijf lange jaren allen momenten gehad hebben, waarop de moed om te volharden ons bijna ontzonk, nooit hebben wij er aan getwijfeld, dat dit uur eenmaal zou aanbreken. Want wij hebben steeds geleefd uit de wetenschap, dat wij het recht aan onze zijde hadden, en uit het geloof, dat God ons uit deze beproeving zou verlossen. En nu zijn wij VRIJ.
de redactie

Nr 622 | Oranjekoerier 05-05-1945 Lisse ; Oegstgeest

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/51/44/5c/b3/534448447c906c69/overzicht_voornaamste_nieuws_large.jpg?hash=4f44979b6e90615854c6df4d1c2d59fe40e35af8aadc54abc09584a0a1ad05ca.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Nu de bevrijding van ons land een feit is geworden en de gehate moffen-uniform van onze straten is verdwenen, meenen wij met onze uitgave van het 'Overzicht Voornaamste Nieuws' te mogen ophouden. Ons streven was er in het verleden alleen op gericht, om de nieuwsuitzendingen van de B.B.C. en Radio Oranje onder de Amersfoortsche bevolking te verspreiden. Met het verschijnen van een legale pers en nu de ondergedoken radio-toestellen weer tevoorschijnn komen, terwijl de radio-centrale reeds werkt, achten wij het niet langer noodig, om onze uitgave voort te zetten.
de redactie

Nr 632 | Overzicht voornaamste nieuws 12-05-1945 Amersfoort

| P |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/32/46/02/47/534448444cd95a09/paraat_large.jpg?hash=47a4684e1ca4a3033241d5d6c58d55e1617e3bb9f403dec33efde04eadbfcf60.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

PARAAT, illegaal verschenen in dagen van terreur, heeft vergunning om na de oorlog te blijven verschijnen en het maakt van deze vergunning gebruik. Het besluit om dit te doen is genomen na zorgvuldige overweging, 'Paraat', zich stellende op democratisch-socialistisch standpunt, bepleite diepgaande reconstructie op staatkundig en sociaal-economisch gebied ten dienste van de sociale gerechtigheid. De taak om dit te doen kan niet eindigen op het ogenblik, dat ons volk wordt geworpen in de maalstroom der na-oorlogse verhoudingen.
de redactie

Nr 639 | Paraat 06-05-1945 Amsterdam

| Q |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

| R |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

| S |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/d3/51/f3/17/53444844668ffa84/de_stille_waarheid_large.jpg?hash=b48117c99ea6a62a846072bbe20c694b89a58c555239c63c0c76b1078033bf9f.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Breukelen is uit de Duitse greep bevrijd! Die bevrijding is dan eindelijk gekomen nadat vijf jaren van onderdrukking, onrecht en terreur bijna ten volle is uitgemeten. Eindelijk is het dan zoo ver! Het zal nog moeite kosten om ons volledig in te denken wat dit zeggen wil. Welk een blijdschap om weer ongehinderd zijn gedachten te kunnen uitspreken, om niet meer door de gehate indringer te worden geringeloord en persoon en eigendommen weer veilig weten voor wegvoering en diefstal.
de redactie

Nr 778A | De Stille Waarheid 07-05-1945 Breukelen

| T |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

| U |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

| V |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/2b/db/87/89/53444844668fd6db/de_vluchteling_in_zijn_schuilplaats_large.jpg?hash=af6f7cf527dc45cfd5d0c8f633214cb4b8c24ecc4b93da6a5d70961032da657e.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Nu de vluchteling uit zijn schuilplaats te voorschijn gekomen is en de onderduiker weer op vrije voeten rond mag gaan, kunnen wij het niet laten nog eenmaal ons krantje te laten verschijnen, dat in een deel van onze bezettingstijd voor zovele onderduikers een goede makker en geestelijke steun geweest is.
de redactie

Nr 929 | De Vluchteling in zijn schuilplaats 15-10-1945 Varsseveld

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/e7/7a/17/86/5344484466956067/vod_large.jpg?hash=acaf1ae37c86c41d96a63c4c97d7b0db8416ed2f42eef3798d94561b354f5606.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Wij nemen afscheid, onze taak is volbracht. Wij hebben geprobeerd U in den duisteren tijd welke achter ons ligt, zoo goed en objectief mogelijk voor te lichten. Het was immers van groot belang, het juiste nieuws te vernemen. Wij hebben getracht U de stemmen te laten hooren van verschillende landen en volken, teneinde U een klein beeld te geven van wat er leefde en geboren werd in de jaren van de bittere onderdrukking.
N.G. Vlot

Nr 932 | V.O.D. : voorlichtingsdienst van Je maintiendrai 15-05-1945 Utrecht - Hilversum

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/56/c1/4e/f5/534448447b510dd5/de_volhouder_large.jpg?hash=0f253fab6d4ba61e625dd8b223c376a48d07ae8e20915a8b4697eab8334f10cb.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Weet gij nu lezer wat het zeggen wil vrij te zijn? Kon gij het gelooven na bijna 5 jaren van onderdrukking, toen gij Vrijdagavond 4 Mei de boodschap kreeg, dat de Duitschers in ons land gecapituleerd hadden? Direct naar buiten en daar stonden wij elkaar ongeloovig aan te kijken. Niemand kon het als het ware begrijpen, dat nu eindelijk het lang met smart verblijde oogenblik aangebroken was. Maar toen om 10 uur overal de vreugdevuren ontvlamden, ja toen moesten wij het wel gelooven.
J. Zuydgeest

Nr 935 | De Volhouder 17-05-1945 Vlaardingen

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/08/39/42/69/534448447daf518f/vrijbuiter_large.jpg?hash=235fd834f6f7f1ba14f1497f848faa523f46716f443e986229184a95bddb9754.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Een oud nederlands spreekwoord luidt: "Eendracht maakt macht". In de voorafgaande periode van Duitse overheersing is wel zeer duidelijk gebleken, dat nauwe samenwerking reeds zeer veel tot stand heeft doen komen. Wij hopen daarom ook van harte, dat het Nederlandse Volk in de komende zeer zware periode van herstel eendrachtig zal samenwerken voor de opbouw van ons nieuwe Vaderland, zonder in de oude partijstrijd terug te vallen. Dit neemt echter niet weg, dat opbouwende critiek zeer gewenscht is, hetgeen immers altijd een van de grondslagen van een democratische staat heeft gevormd.
H. Lanson, J.H. Lanson, A.C. Bos

Nr 994 | Vrijbuiter 10-05-1945 Overveen

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/0f/d7/e1/d7/53444844ab4e5a6a/vrij_nederland_large.jpg?hash=dad905087cbf8bd038d874aab039eec2014465a77fb800b3646697d93cf4889d.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Nauwelijks twee weken zijn voorbij gegaan sinds het Nederlandsche volk voor de eerste maal de mededeeling hoorde, dat de Duitsche legers in het Westen zich onvoorwaardelijk hadden overgegeven. Het bericht werd aanvankelijk met wantrouwen ontvangen. Hoe vaak immers hadden dergelijke nieuwstijdingen ons hart in de felste beroering gebracht en hoe vaak werden wij later in dieper neerslachtigheid teruggestooten. Toch groeide allengs de vreugde; de straten werden voller en de eerste vlaggen kwamen uit. Denzelfden avond echter knalden de schoten van de Duitschers en zij schoten met scherp! Toen het nacht werd, dien eersten nacht, waren de straten leeg als voorheen, een enkele vlag klapperde nog in het duister, eenzaam als een voorbijtrekkende vogel.
 Onze vrienden zaten nog in de gevangenis en onze vijanden waren nog heer en meester op straat.
de redactie

Nr 982 | Vrij Nederland : nieuwsbulletin voor Midden Noord-Holland 17-05-1945 Purmerend

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/c2/69/d2/e6/5344484466713a9b/de_vrijbuiter_large.jpg?hash=7b11fb1b2b30fa2470e60a943caf91a01ff0cf1e19eb0bdab9d5b6b812a5edfd.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Zeer zeker doen ons deze jaren van oorlog met weemoed terugzien op de verschrikkingen en ellende door ons Nederlandse volk geleden. Toen na vijf dagen van harde strijd de mededeling werd gedaan, dat ons leger had gecapituleerd, ging er een rilling door het gehele nederlandse volk. Er was nog nooit zo'n saamhorigheid geweest als in de dagen van ernstige beproeving.
B. Dol

Nr 992 | De Vrijbuiter 05-05-1945 Nieuw-Vennep

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/d1/83/a4/99/534448444cd95a03/de_vuurtoren_large.jpg?hash=8b491d4f9284f59f25384851ecbe69140766423906213e2c867a90a93f971e4c.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

De eerste nummers van de Vuurtoren verschenen getypt. Naderhand vonden wij in den Heer S. Wijland, Laan van Swanesteyn 36, Voorburg, iemand die bereid was onze oplage te stencilen. Dit betekende al een belangrijke vooruitgang. Nog later verschafte "Ruys' Handelsvereniging N.V." ons belangeloos een fonkelnieuwe stencilmachine, die volledig automatische werkte. Zodoende waren wij in de gelegenheid, dagelijks ruim 1000 nummers samen te stellen, te stencilen en te verspreiden.
de redactie

Nr 1068 | De Vuurtoren 17-05-1945 Voorburg

| W |media.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg?hash=884e85cf8d5ad0f218969bb6b801cd1e41493a3d3332e801ba8d3a8537ab0147.1696057199

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

media.geni.com/p13/04/e9/45/d4/534448447f249c02/voor_waarheid_vrijheid_en_recht_large.jpg?hash=7b00ad8cf425be3519c14caebb29eac875c881d2ff86957b8831e5a3887c95a5.1696057199

//www.geni.com/images/transparent.gif

Vóór de bevrijding waren de functie en de wijze van samenstelling van ons blad anders dan nu. Toen had ' Voor Waarheid, Vrijheid en recht' ten doel, zo spoedig mogelijk het nieuws bekend te maken. En dat doel is, met een enkele tijd van onderbreking schitterend bereikt. Hoe hebben we steeds uitgezien naar dat nieuws! Hoe dichter onze bevrijders ons land en daarna onze provincie en ten slotte de Veluwe naderden, des te gretiger grepen we naar 'het blaadje'. Het heeft altijd de hoop gehouden, ook eens bevrijd te zullen worden.
W. van Beek

Nr 956 | Voor waarheid, vrijheid en recht 15-05-1945 Barneveld

//media.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg?hash=059716ba4a9cc5bfba24a80effba502b99bf8a93238d4f3e6884710c275b8613.1696057199

Nog te verwerken kranten met namen:

 • Nr *** | Je maintiendrai : Nederland en Oranje | 05-05-1945 | Utrecht
 • Nr *** | Het Parool : editie voor oostelijk Utrecht | 12-05-1945 | Driebergen
 • Nr *** | De Radiokrant | 18-05-1945 | Lunteren
 • Nr *** | VOD voorlichtingsdienst van Je maintiendrai | 1945 | Hilversum
 • Nr *** | Vrij Nederland, Je maintiendrai, Christofoor | 05-05-1945 | Helmond
 • Nr 4 | De Accu | 11-05-1945 | Amsterdam
 • Nr 63 | Berichten voorziening oorlogstijd BVO | 18-09-1944 | Heythuysen
 • Nr 88 | British-news | 07-05-1945 | Gouda
 • Nr 97 | Bulletin | 15-06-1945 | Rotterdam
 • Nr 109 | Christofoor : voor God en vaderland | 05-05-1945 | IJsselstein
 • Nr 122 | Contact | 05-05-1945 | Schermerhorn
 • Nr 126 | Het dagblad | 15-05-1945 | Zwijndrecht
 • Nr 127 | Het dagelijks nieuws | 09-05-1945 | Leiden
 • Nr 152 | De eendracht | 05-05-1945 | Amsterdam
 • Nr 178 | De Fluistervink | 19-05-1945 | Haarlem
 • Nr 186 | Frontnieuws | 16-06-1945 | Sneek; Balk
 • Nr 193 | Geallieerd nieuws | 09-05-1945 | Amersfoort
 • Nr 197 | Het Gele Blaadje | 05-05-1945 | Amsterdam
 • Nr 211 | De Goede bron : nieuwsblad voor Amstelland en de Vechtstreek | 07-05-1945 | Muiden ; Weesp
 • Nr 251 | In den storm | 05-05-1945 | Haarlem
 • Nr 291 | De Kieuwlander | 09-06-1945 | Poortugaal
 • Nr 307 | De koerier : berichtenblad van Je maintiendrai | 16-04-1945 | Leeuwarden
 • Nr 308 | De Koerier voor de Zuid-Hollandse eilanden | 31-08-1945 | Oud-Beijerland
 • Nr 310 | De koerier; berichtenblad voor 'Je Maintiendrai' | 18-04-1945 | Wolvega
 • Nr 315 | De krant; het opregte huysorgaan | 06-05-1945 | Utrecht-Tuindorp
 • Nr 322 | De Nieuwskroniek : voor het Eemland; "vriheyt en is om gheen gelt te coop" ; uitgave Kroniek van de week en Het Parool | 05-05-1945 | Baarn
 • Nr 323/324 | Kroniek van de week; vriheyt en is om gheen gelt te coop | 12-05-1945 | Bergschenhoek
 • Nr 332 | Kroniek van de week ; vriheyt en is om gheen gelt te coop | 09-05-1945 | Voorschoten-Zoeterwoude
 • Nr 234 | Hilversum III | 14-05-1945 | Noordwijk-Hillegom-Sassenheim
 • Nr 369 | Lichtflits | 09-05-1945 | Haarlem
 • Nr 394 | De Luistervink | 11-05-1945 | Uithoorn-Baambrugge-Vinkeveen
 • Nr 395 | De luistervink : en toch draait zij | 19-07-1945 | Vlaardingen
 • Nr 417 | De Meerbode | 01-06-1945 | Haarlemmermeer
 • Nr 433 | Morgen-bulletin | 19-05-1945 | Alkmaar
 • Nr 449 | Nederland en Oranje | 31-05-1945 | Benschop-Polsbroek
 • Nr 452 | Nederland strijdt door! | 19-06-1945 | Ouderkerk aan de Amstel
 • Nr 465 | NVS (Neerland's vrijheidsstrijd) | 07-05-1945 | Bussum
 • Nr 500 | Het Nieuws van de fronten | 12-05-1945 | Berkel en Rodenrijs
 • Nr 520 | De nieuwsbode : orgaan van de vrije pers | 29-05-1945 | Utrecht
 • Nr 521 | De nieuwsbode : orgaan van de vrije pers | 29-05-1945 | Utrecht
 • Nr 536 | Nieuwsbulletin | 05-05-1940 | Purmerend
 • Nr 561 | De Onderduiker | 14-05-1945 | Haarlem
 • Nr 564 | De Ondergrondsche koerier : Oranje boven | 12-05-1945 | Apeldoorn
 • Nr 573 | Ons noodrantsoen; het laatste nieuws voor strijdend Nederland | 18-05-1945 / 06-06-1945 | Ouderkerk a/d Amstel
 • Nr 580 | Ons verzet : ik val aan, volg mij! / N.V. "V&W" | 05-05-1945 | Hilversum
 • Nr 585 | Onze Taak | 15-04-1945 | Enkhuizen
 • Nr 601 | De Oprechte Haarlemmer | 17-05-1945 | Haarlem
 • Nr 610 | Het Baken | 15-05-1945 | Amersfoort
 • Nr 634 | O.Z.O. : Oranje zal overwinnen | 05-05-1945 | Hoornaar-Giessendam-Hardinxveld
 • Nr 639 | Paraat | 06-05-1945 | Amsterdam | digitale versie bevrijdingsnummer, orginele uitgaves
 • Nr 676 | Persmededeelingen van "Bureau Houtman" | 29-05-1945 | Den Haag
 • Nr 677 | De ploeg; wil opwekken tot bezinning op onze na-oorlogse taak | 00-07-1945 | Groningen-IJsselstreek-Den Haag
 • Nr 703 | Radiopost | 05-05-1945 | Amsterdam
 • Nr 804 | Telex | 09-05-1945 | Heiloo
 • Nr 810 | Toekomst : weekblad voor strijdend Nederland | 05-05-1945 | Delft
 • Nr 812 | Toekomst | 14-05-1945 | Leiden
 • Nr 813 | De Trapper | 10-05-1945 | Dordrecht
 • Nr 837 | Trouw; speciale uitgave voor Gouda en omstreken | 14-05-1945 | Gouda
 • Nr 886 | De Typhoon | 10-05-1945 | Alphen a/d Rijn
 • Nr 895 | De V3 | 23-04-1945 | Leeuwarden
 • Nr 898 | Het vaderland getrouwe; strijdblad voor de strijders der Nieuwe Gemeenschap | 07-05-1945 | Den Haag
 • Nr 925 | Victorie | 05-05-1945 | Ter Aar
 • Nr 929 | De Vluchteling in zijn schuilplaats | 00-10-1945 | Varsseveld
 • Nr 935 I De volhouder | 17-05-1945 | Vlaardingen
 • Nr 938A | De Vonk | 15-05-1945 | Groningen
 • Nr 961 | De Vossenburcht | 15-06-1945 | Voorburg
 • Nr 967 | VN-nieuws : speciaal bulletin van Vrij Nederland | 11-05-1945 | Amsterdam
 • Nr 969 | Vrij Nederland : nieuwsblad voor Kennemerland | 10-05-1945 | Beverwijk
 • Nr 974 | Vrij Nederland | 07-05-1945 | Den Haag
 • Nr 983 | Vrij Nederland | 07-05-1945 | Rotterdam
 • Nr 986 | Vrij Nederland | 08-05-1945 | Utrecht
 • Nr 996 | De Vrijbuiter | 12-05-1945 | Rotterdam
 • Nr 1002 | De vrije cronyck : onafhankelijk dagblad | 16-05-1945 | Noordwijk
 • Nr 1008 | de Vrije Gooi en Eemlander | 10-05-1945 | Hilversum
 • Nr 1024 | De Vrije Pers | 15-05-1945 | Alkmaar
 • Nr 1028 | De vrije pers : uitgave van: De geus, Je maintiendrai, Ons volk, Het parool, Stentor, De toekomst, Trouw, De vonk, De vrije gedachte, De vrije katheder, Vrij Nederland en De waarheid | 14-05-1945 | Gouda
 • Nr 1029 | De Vrije Pers | 08-05-1945 | Haarlem
 • Nr 1046 | Vrije stemmen uit Schouwen en Duiveland | 07-11-1944 | Zierikzee | Niet de versie van de KB maar van de website van Jan Verhoef!
 • Nr 1091 | Het ware nieuws : voor waarheid en recht | 11-06-1945 | Hattem
 • Nr 1032 | De vrije pers; orgaan van de 'verzetsgroep Meppel' | 20-06-1945 | Meppel (betreft geen sloteditie, wel namen redactieleden vermeld)
 • Nr 1120 | Het Zondagsblad; "van de vrije pen" | 30-05-1945 | Hoorn
 • Nr 1121 | De Zuiderzeebode | 30-05-1945 | Hoorn
 • Nr 1126 | De Zwerver | 06-05-1945 | Oudesluis-Breezand
 • Nr. 1027 | De vrije pers | 30-06-1945 | Dordrecht
 • Nr 1128 | De Zwijger | 08-06-1945 | Weesp
 • Nr 1137 | Ongetiteld verzetsblad | 10-05-1945 | Arnhem
 • Nr 1140 | Ongetiteld verzetsblad | 05-05-1945 | Bussum
 • Nr 1150 | Ongetiteld verzetsblad | 09-05-1945 | Den Haag
 • Nr 1068 | De vuurtoren | 17-05-1945 | Voorburg
 • Nr 1088 | De wacht | 16-05-1945 | Rotterdam

Nog te verwerken kranten zonder namen:

 • Nr *** | De Geuzenpost : nieuwsblad voor Haarlem en omstreken ; onder auspiciën der V.I.V. | 05-05-1945 | Haarlem
 • Nr *** | Het nieuws | 07-05-1945 | Dordrecht
 • Nr *** | De vrije Alkmaarder : uitgave van het Parool, Vrij Nederland en Robu | 05-05-1945 | Alkmaar
 • Nr *** | De Vrije Pers | 15-09-1945 | Rotterdam
 • Nr *** | De Vuurpijl : het weekblad voor werkend Nederland | 15-05-1945 | Rotterdam
 • Nr 22 | Anoniem | 15-05-1945 | Haarlem
 • Nr 148 | De duinstreek | 08-05-1945 | Bergen (NH)
 • Nr 153 | De eendracht : concordia res parvae crescunt | 17-04-1945 | Ede-Lunteren-Scherpenzeel
 • Nr 158 | De eenpitter | 16-05-1945 | 's-Gravendeel
 • Nr 231 | Hier is Londen | 08-05-1945 | Amsterdam
 • Nr 232 | Hier is Londen | 05-05-1945 | Dordrecht
 • Nr 215 | De Gooise koerier : dagelijks nieuwsorgaan van het Oranje-Bulletin voor Hilversum en omgeving | 07-05-1945 | Hilversum
 • Nr 270 | Je maintiendrai : berichtenblad | 07-05-1945 | Amsterdam
 • Nr 290 | De keten = Hasjalsjèeleth; periodiek voor ondergedoken joden in Nederland | datum onbekend | Bussum
 • Nr 303 | De koerier | 05-05-1945 | Amsterdam
 • Nr 317 | Kristal-bulletin | 05-05-1945 | Ouderkerk aan de Amstel
 • Nr 320 | Kroniek van de week; vriheyt en is om gheen gelt te coop | 08-05-1945 | Alphen a/d Rijn
 • Nr 371 | De Lichtstraal | 05-05-1945 | Monster
 • Nr 373 | De Lingebode | 05-05-1945 | Heukelum
 • Nr 375 | Londen-Nieuws | 05-05-1945 | Gouda-Haastrecht
 • Nr 377 | The London News | 07-05-1945 | Haarlem
 • Nr 480 | Het Nieuws | 25-05-1945 | Amerongen
 • Nr 512 | Nieuwsblad herrijzend Nederland : tegen elke vorm van dictatuur, voor Oranje en democratie | 09-05-1945 | Zuilen
 • Nr 574 | Ons ochtendblad | 05-05-1945 | Den Haag
 • Nr 580 | Ons verzet : ik val aan, volg mij! / N.V. "V&W" | 05-05-1945 | Hilversum
 • Nr 581 | Ons volk; den vaderlant ghetrouwe | 15-07-1945 | Utrecht ; Amsterdam ; 's-Gravenhage
 • Nr 592 | Op wacht; voor God-Nederland-Oranje | 09-05-1945 | Den Haag
 • Nr 721 Rondschrijven van den Commandant der Oranjebrigade Leeuwarden | 15-08-1945 | Leeuwarden
 • Nr 734 | The secret messenger | 08-05-1945 | Heerde
 • Nr 739 | De sirene | 28-11-1944 | Heusden
 • Nr 768 | De stem van Londen | 14-04-1945 | Zwolle
 • Nr 771 De stem van strijdend Nederland; dagelijks nieuwsblad voor 's-Gravenhage en omstreken | 08-05-1945 | Den Haag
 • Nr 775 | Stentor | 10-05-1945 | Den Haag
 • Nr 789 | Strijdend Nederland : het contact met de vrije wereld | 17-04-1945 | Kampen
 • Nr 808 | The Times : nieuwsuitgave van "Vrij Nederland" | 05-05-1945 | Heemstede, Aerdenhout
 • Nr 857 |Trouw | 05-05-1945 | Meppel-Amsterdam
 • Nr 893 | Uw tweede dagblad | 07-05-1945 | Amsterdam
 • Nr 902 | Den vaderlant ghetrouwe; op de bres voor herstel en vernieuwing | 08-06-1945 | Voorburg
 • Nr 912 | Veritas | 26-04-1945 | Amersfoort
 • Nr 930 | Het Vluchtelingetje | 05-05-1945 | Eerbeek
 • Nr 940 | De Vonk | 17-05-1945 | Rotterdam
 • Nr 946 | Voor God en den koning | 05-05-1945 | Utrecht
 • Nr 960 | Voorlichtingsdienst "Je maintiendrai" | 07-05-1945 | Amsterdam
 • Nr 977 | Vrij Nederland; nieuw bulletin voor West-Friesland | 08-05-1945 | Hoorn
 • Nr 982 | Vrij Nederland; nieuwsbulletin voor Midden Noord-Holland | 05-05-1945 | Purmerend
 • Nr 1006 | Het vrije geluid : -al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel... | 09-05-1945 | 's-Gravenhage
 • Nr 1044 | Vrije stemmen : voor koningin en vaderland | 08-05-1945 | Schiedam
 • Nr 1052 | De Vrijheid : bulletin voor Amsterdam en omgeving | 17-05-1945 | Amsterdam
 • Nr 1087 | De Waarnemer | 16-04-1945 | Apeldoorn
 • Nr 1159 | Zonder titel | 04-05-1945 | Middelburg

Nr *** = Komt niet voor in DOP

media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=c4c07f3a9e7548041bb9d7fe11933b64a35434ecbb33b205eee81cd65c811c81.1696057199

Project status:

Update: 11-03-2021
Start project: 01-07-2017
Maker project: Dimitri Gazan
contact: info@neerlandschverzetsmonument.nl