Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Landelijk Digitaal Krantenarchief

« Back to Projects Dashboard


Zoeken naar personen m.b.v. landelijke, regionale en lokale kranten is een handig gereedschap door bijvoorbeeld op zoek te gaan naar geboorte, huwelijk of overlijdens advertenties. Ook artikelen kunnen aanknopingspunten bevatten voor nader onderzoek. Hieronder bevind zich de meest actuele verzamellijst van alle digitale krantenarchieven in Nederland. d.d. 01-08-2017

Sommige archieven blijken ontoegankelijk vanwege het gebruik van Flash software. Deze archieven zijn niet opgenomen in de lijst.

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/9e/9b/c9/e3/534448431f9b9cf8/thin_grey_line_large.jpg

Zoeken in de lijst:

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/ae/65/63/f0/53444844dffd07b8/ctrl_f_banner_02-08-2017_versie_03_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/02/f4/2a/f0/53444844dfd5e002/tablet_en_smartphone_banner_large.jpg

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/9e/9b/c9/e3/534448431f9b9cf8/thin_grey_line_large.jpg

Zoekmachines:

Regionaal Archief Alkmaar

Ons Blad : katholiek nieuwsblad voor N-H • Alkmaarsche Courant • Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie • De Vrije Alkmaarder • Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving • Noordhollands Dagblad : dagblad voor Alkmaar en omgeving • Op De Hoek, weekblad voor Akersloot • Badbode voor Callantsoog • Contact met de Egmonden • Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. • Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep • Nieuwe Courant van Den Helder • Heldersche en Nieuwedieper Courant • Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder • Heldersche Courant • Dagblad voor Hollands Noorderkwartier • Rijper Courant • Rijper Nieuws- en Advertentieblad • Dagblad Noord-Holland, Schager editie • Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen • Schager Courant • Texelsche Courant • Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer • Herrijzend Wieringermeerland • Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen • Wieringer courant • Wieringermeerbode

Archieven.nl

provinciale Drentsche en Asser Courant • De Typhoon • De Dordrechtsche Courant • Dordrechts Nieuwsblad • Deventer Dagblad • Assendelftsche Courant, Orgaan voor Assendelft en Omstreken • Bommels Weekblad • Bommelsch Nieuwsblad • Bommelsche Courant • Boxmeers weekblad • Christelijk Nieuwsblad • Coevorder Courant • Culemborgsch Nieuws- en Advertentieblad • Culemborgsche Courant • Dagblad voor Noord-Holland • Dagblad voor Noord-Holland. Westfriesche editie • Dagblad voor West-Friesland. Editie voor Hoorn • Dag-Bulletin, editie Culemborg • De Bommelaar • De Bommelerwaard • De Dordrechtsche Courant • De Echo • De Kroniek • De Midden • Nederlander, editie Culemborg • De Nieuwe Courant. Goedkoop Nieuws- en Advertentieblad voor West-Friesland • De Nieuwe Koerier • De Nieuwe Koerier Maas- en Roerbode • De Noordhollandsche Courant. De Vrije Hoornse. Nieuwsblad voor West-Friesland • De Omtrek • De Provinciale Noord-Hollandsche Courant • De Rijnbode • De Rijnlandsche Courant • De Roermondenaar • De Schakel • De Schijnwerper • De Stimulans • De Teisterbander • De Teisterbander, editie Culemborg • De Toren • De Typhoon • De Volksvriend • De Vrije Hoornse Courant • Dagblad voor West-Friesland • De Vrije Hoornse. Dagblad voor West-Friesland • De Vrije Hoornse. Nieuwsblad voor West-Friesland • De Vrije Pers • De Waalbode • De Zaan • De Zaanlander • De Zaanstreek, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad • De 7000 • Deventer Dagblad • Deze Week in Stad en Streek • Dordrechts Nieuwsblad • Echter Weekblad • Enkhuizer Courant • Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier • Enkhuizer Courant. Nieuws- en Advertentieblad • Graafsche Courant • Gratis Advertentieblad • Het Goedkoope Reclameblad • Het Kompas • Het Nieuws • Het Weekblad, anti-Rev. Orgaan voor de Zaanstreek • Het Weekblad, Christelijk Orgaan voor de Zaanstreek • Het Weekblad voor Noord-Holland boven het IJ • Het Weekblad voor Zaltbommel • Bommeler en Tielerwaard • Hoornsch Correspondentieblad • Hoornsche Courant • Humoristisch Weekblad • Journal du Département des Bouches du Rhin • Katholiek Zondagsblad voor Tiel en Omstreken • Krantenknipsels Oss • Kroniek van de week • Le National • Le Vrai Patriote • Limburgs Belang • Maas- en Roerbode • Medemblikker Courant • Mercurius, Zaanlandsch Weekblad • Nieuw Noordhollands Dagblad • Nieuw Noordhollands Dagblad voor West-Friesland • Nieuw Noordhollandsch Dagblad • Nieuw Noordhollandsch Dagblad, voortzetting van Westfriesch Dagblad • Nieuwe Bommelsche Courant • Nieuwe Brielsche Courant • Nieuwe Hoornsche Courant • Nieuwe Hoornsche Courant. Nieuws- en Advertentieblad • Nieuwe Provinciale Drentsche en Asser Courant • Nieuwe Tielsche Courant • Nieuws en Advertentieblad voor de stad Enkhuizen en Omstreken • Nieuws- en Advertentieblad voor Geldermalsen en Omstreken • Nieuws- en Advertentieblad voor Zaltbommel en Omstreken • Nieuwsblad van Roermond • Noord Hollandsche Courant • Ons Weekblad. R.K. Orgaan voor Tiel en Omstreken • Onze Winkelweek • Oostermoer Noordenveld • Oranje-bulletin • Provinciale Drentsche en Asser Courant • Sursum Corda • Tielsch Nieuwsblad • Tielsch Stads- en arrondissements-weekblad • Tiels(ch)e Courant • Trouw • Udensche Courant • Van Huis tot Huis • Vrij Nederland. Westfriesche editie • Weekblad voor Krommenie • Westfriesch Dagblad • West-Friesland. Nieuwe Hoornsche Courant • Zaanlandsch Nieuws- en Advertentieblad • Zaanlandsche Courant • Zaltbommels Nieuws- en Advertentieblad • Zaltbommelsch Nieuws- en Advertentieblad • Zalt-Bommelsche Courant • Zaltbommelsche Courant • Zaltbommelse almanak

Gemeentearchieven Barneveld, Ede & Scherpenzeel

Barneveldse Krant • De Holevoet • De Nieuwe Holevoet • Edese kranten • Kinderkrant De Kleine Holevoet
Nieuwe Lunterse Courant (Lunteren) Scherpenzeelse Krant (Scherpenzeel en Renswoude)

Brabants Historisch Informatie Centrum

Graafsche Courant • Boxmeers weekblad • De Echo • Udensche Courant • Krantenknipsels Oss

Stadsarchief Breda

BN - De Stem

Delpher

Overzicht beschikbare titels.PDF

Stadsarchief Deventer

De Koerier – Deventer Dagblad

Digibron

Abraham Kuyper Collection • Acta PKN: Gereformeerde Kerken in Nederland • Acta PKN: Nederlandse Hervormde Kerk • Acta PKN: Protestantse Kerk in Nederland • Acta PKN: SoW-kerken • Alle Volken • Ambtelijk Contact • Amsterdamsch Zondagsblad • Bekeringsgeschiedenissen • Bewaar het pand • Brochures (SGP) • Brochures (TUA) • Brochures (VU) • Criterium • DNK • Daadkracht • Daniel • De Banier • De Catechisant • De Heraut • De Klok • De Reformatie • De Reformatorische School • De Saambinder • De Waarheidsvriend • De Wachter Sions • De Wartburg • De Wekker • Diakonia • Driestar bundels • Gereformeerd Weekblad • Goudse Kerkbode • Het Stichtsche Wekkertje • Het Wekkertje • Historisch Tijdschrift GKN • In de Rechte Straat • In het spoor • Kerkblad • Kerkhistorische Kroniek • Kerkinformatie • Kerkrecht.nl • Koop de waarheid • Oude Paden • Protestants Nederland • RMU Contact • RMU Nota • Radix • Reformatorisch Dagblad • Reformatorische stemmen • Stephanos • Terdege • The Banner of Truth • Theologia Reformata • Vrijmakingsbrochures • Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk • Werelddelen • Zicht

Regionaal Archief Dordrecht

De Dordrechtsche Courant • Van Huis tot Huis • Het Kompas • Christelijk Nieuwsblad

Archief Eemland

De Soester • Soester Courant • Amersfoortsch Dagblad • Nieuwe Amersfoortsche Courant • Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander • Weekblad voor Amersfoort en Omstreken • De Eemlander • Dagblad voor Amersfoort • De Eembode • Amersfoortsche Courant • Eemnesser Courant • De Kampbode • Le Courrier

Groenegraf.nl voor Baarnaars en Barinezen; Kranten uit het Eemland

Baarnsche Courant • Nederlandsche Staatscourant • Utrechtsche Provinciale- en Stadscourant • Leeuwarder Courant • Leydse Courant

Kroniek van Enkhuizen

Gooi en Vechtstreek

Gooische Courant • De Bussumsche Courant • Hilversumsche Courant

Haags Gemeentearchief

Haagsche Courant

Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant • Schoonhovensche Courant

Stadsarchief Kampen

Nieuw Kamper Dagblad • Kamper Nieuwsblad • Kamper Courant • De Stentor • De Brug • Strijdend Nederland • Het Kamper Dagblad • Nieuwsblad voor Kampen • 't Nieuws voor Kampen • Kamper Weekblad • Kamper Nieuwsblad Kamper Courant • Kamper Nieuwsblad Nieuw Kamper Dagblad • Kamper Courant De Stentor

De Krant van Toen

Dagblad van het Noorden • Nieuwsblad van het Noorden • Leeuwarder Courant • Friesch Dagblad • Ambitie • Balkster Courant • Bijlage Bolswards Nieuwsblad • Breed-uit • Da's Mooi • Drachtster Courant • Eemsbode • De Feanster • Kollumer Courant • Franeker Courant • Frisia • Groninger Gezinsbode • Het Gezinsblad • Huis aan Huis • Heerenveense Courant • Heerenveense Courant • Hoh • De HS-krant • Harener Weekblad • Jouster Courant • De Koerier • Het Klaverblad • De Kanaalstreek • Krant van Coevorden • Krant van Flevoland • Krant van Hoogeveen • Krant van Joure • Krant voor Meppel • Midweek • Mid Frieslander • De M-O-H Post • Nieuwe Dockumer Courant • Nieuwsblad van Noordoos Friesland • Noorderkrant • Noorderland • De Noordoostpolder • Nieuwsblad voor Ferwerderadeel • Het Pekelder Streekblad • Roder Journaal • Het Streekblad • Sneeker Nieuwsblad • Sawn Stjerren Nijs • De Sawn Stjerren Post • De Ter Apeler Courant • De Veendammer • Wijd en Zijd • De Woudklank • Westerkwartier • Zuid-Friesland • De Zuidoosthoeker

Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden • Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard • De Sirene

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje • Leovardia • Leeuwarder Gemeenschap

Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad • Nieuwe Leidsche Courant • Dagblad voor Leiden en Omstreken • Leidsche Courant • Leidse Courant • Zuidhollandsch Dagblad • De Burcht • Leydse Courant

Regionaal Archief Nijmegen

De Gelderlander • PGNC • Wijkkrant Nijmegen-Oost

Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad • De Zandpoort • Haarlemsche Courant • Bloemendaal's Editie • Het Bloemendaalsch Weekblad • De Eerste Heemsteedsche Courant • Haarlemsch Advertentieblad • Weekblad Huis aan Huis • IJmuider Courant • De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout • The Dutch Dickensian • Ons Bloemendaal

Peel en Maasnet.nl; Digitale periodieken in de voormalige gemeenten Helden, Meijel, Kessel en Maasbree

De Moennik • Midden-Limburg • Weekbericht voor Meijel

RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

De Brug 1982-1994 • De IJsselbode 1952-1999 • Nieuwe Reeuwijkse Courant 1952-1968 • Het Nieuws van Harmelen 1952-1965 • Reeuwijksch Weekblad 1940-1950 • Het Vrije Woord 1946-1949 • Woerdense Courant 1949-1995 • Woerdensch Weekblad 1925-1940 • Woerdens Nieuwsblad 1951

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad • Weekblad voor Rijssen • Het Anker

Regionaal Archief Rivierenland

Tiels(ch)e Courant • De Toren • Nieuwe Tielsche Courant • Culemborgsche Courant • De Waalbode • Bommels Weekblad • Bommelsch Nieuwsblad • Bommelsche Courant • Culemborgsch Nieuws- en Advertentieblad • Culemborgsche Courant • Dag-Bulletin, editie Culemborg • de Bommelaar • De Bommelerwaard • De Kroniek • De Midden Nederlander, editie Culemborg • De Schijnwerper • De Stimulans • De Teisterbander • De Teisterbander, editie Culemborg • De Toren • De Waalbode • Deze Week in Stad en streek • Gratis Advertentieblad • Het Goedkoope Reclameblad • Het Nieuws • Het Weekblad voor Zaltbommel, Bommeler en Tielerwaard • Humoristisch Weekblad • Journal du Département des Bouches du Rhin • Katholiek Zondagsblad voor Tiel en omstreken • Nieuwe Bommelsche Courant • Nieuwe Tielsche Courant • Nieuws- en Advertentieblad voor Geldermalsen en omstreken • Nieuws- en Advertentieblad voor Zaltbommel en omstreken • Ons Weekblad. R.K. Orgaan voor Tiel en omstreken • Onze Winkelweek • Tielsch Nieuwsblad • Tielsch Stads- en arondissements-weekblad • Tiels(ch)e Courant • Zaltbommels Nieuws- en Advertentieblad • Zaltbommelsch Nieuws- en Advertentieblad • Zalt-Bommelsche Courant • Zaltbommelsche Courant • Zaltbommelse almanak

Gemeentearchief Roermond

Nieuwsblad van Roermond (1856-1879) • De Roermondenaar (1856-1858 en 1907-1920) • Le National (1829-1830) • Le Vrai Patriote (1830-1831) • De Nieuwe Koerier (1887-1944) • De Volksvriend (1859-1884) • De Nieuwe Koerier (1906-1930) • Maas-en Roerbode (1856-1954)

Rotterdamsch Nieuwsblad

De Oud Rotterdammer

Het Utrechts Nieuwsblad

Gemeentearchief Schiedam

Algemeen Schiedamsche Courant • Schiedamsch Dagblad • Rotterdamsch Parool / De Schiedammer • Rotterdams Dagblad / Algemeen Dagblad • Schiedamsche Courant • Nieuwe Schiedamsche Courant • Trouw / De Rotterdammer • Het Vrije volk • De Moker • Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) • Ach Lieve Tijd (tijdschrift) • Musis • Wilton Fijenoord Nieuws

Regionaal Historisch centrum Zuidoost Utrecht

De Amerongsche Courant • De Boekenwereld • De Kaap • De Vijfheerenlanden • E9 • Het Driemanschap • Het nieuws • Het trefpunt • Kontakt Vianen • Lekstroom • Pension- en Woningcourant • Stichts(ch)e Courant • Stichtsch Nieuws en Handelsblad • Vianen Post • Vianensche Courant • Weekbode • Weekend Post • Wijks Nieuws/Bunniks Nieuws • Wijks(ch)e Courant • Zenderstreeknieuws

Gemeentearchief Veenendaal

Advertentieblad • Het Nieuws • De Vallei • De Standaard • St. Nicolaas Courant • Veenendaalsch Nieuwsblad • Veensche Post • De Veense Toonbank • Vewibeto Nieuwsblad • Zomer Winkel-Actie • Jubileum Beursnummer

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Elburger Courant • Ermelo's Nieuwsblad • Frysk En Fry • Gemeenteblad Harderwijk • De Harderwijker • Harderwijksch Weekblad • Huis Aan Huis • Je Maintiendrai • Het Kompas • Nunspeets Nieuws en Advertentieblad • Nunspeet Vooruit • Officieele Mededeelingen • Overveluwsch Weekblad • Overveluwsche Bladen • Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant • Het Parool • De Ploeg • Reveille • Schilder's nieuws-en advertentieblad • De Telegraaf • Trouw • Veluws Nieuwsblad • Veluwsche Courant • De Vlam • Vrij Nederland • Het Vrije Dagblad • De Waarheid • Zwolsch Nieuws- en Advertentieblad

Streekarchief Voorne-Putten & Rozenburg

Nieuwe Brielsche Courant

Gemeentearchief Wassenaar

Wassenaarsche Courant • Het Wassenaars Nieuwsblad/ De Morgenpost

Waterlands Archief

Algemeen Weekblad • Purmerender Courant • Nieuwe Purmerender Courant • Schuitemakers Purmerender Courant • Goedkoope Purmerender Courant • De Drie Meren • De Waterlander • Provinciale Noordhollandsche Courant • De Omroeper • Wormer en Jisper Advertentieblad

Erfgoed Weert

Kanton Weert • Land van Weert • Op de Keper

Westfries Archief

Dagblad voor Noord-Holland • Dagblad voor Noord-Holland; Westfriesche editie • Dagblad voor West-Friesland • Dagblad voor West-Friesland; editie voor Hoorn • De Nieuwe Courant; Goedkoop Nieuws- en Advertentieblad voor West-Friesland • De Noordhollandsche Courant; De Vrije Hoornse. Nieuwsblad voor West-Friesland • De Vrije Hoornse Courant; Dagblad voor West-Friesland • De Vrije Hoornse; Dagblad voor West-Friesland • De Vrije Hoornse; Nieuwsblad voor West-Friesland • Enkhuizer Courant • Enkhuizer Courant; Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier • Enkhuizer Courant; Nieuws- en Advertentieblad • Hoornsch Correspondentieblad • Hoornsche Courant • Medemblikker Courant • Nieuw Noordhollands Dagblad • Nieuw Noordhollands Dagblad voor West-Friesland • Nieuw Noordhollandsch Dagblad; voortzetting van Westfriesch Dagblad • Nieuwe Hoornsche Courant • Nieuwe Hoornsche Courant; Nieuws- en Advertentieblad • Nieuws en Advertentieblad voor de stad Enkhuizen en Omstreken • Noord Hollandsche Courant • Sursum Corda • Vrij Nederland; Westfriesche editie • Westfriesch Dagblad • West-Friesland; Nieuwe Hoornsche Courant

Historisch Archief Westland

Weekblad voor Maassluis, het Westland en Rozenburg • Courant voor Maassluis, het Westland en Rozenburg • Westlandsche Courant • Nieuwe Westlandsche Courant • Nederland en Oranje • De Westlander
=== Wageningsche Courant===

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant • Advertentieblad. Gratis weekblad voor Goeree en Overflakkee • Breskensche Courant • Domburgsch Badnieuws • Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) • Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag • de Faam en de Faam/de Vlissinger • het Gemeenteblad voor Terneuzen • Goessche Courant • Groesche Courant • Groot Walcheren • Ierseksche en Thoolsche Courant • Het laatste Nieuws • De landstand in Zeeland, geïllustreerd weekblad • Maas- en Scheldebode • Middelburgsche Courant • Nieuw Zeeland • Nieuwe Goessche Courant • Nieuwe Zeeuwsche Courant • Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen • Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad • Onze Eilanden • Opbouw • Provinciale Zeeuwse Courant • Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullenbak (1981-1999) • De Schakel • Scheldebode • Schoondijkse Courant • Sheboygan Nieuwsbode • Sluisch Weekblad. Nieuws- en advertentieblad voor Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen • De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot • de Stem • Thoolsche Courant • de Vlissinger • Vlissings Weekblad • Vlissingse Courant • Volksblad • Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst • “Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede • Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland • Vrije Stemmen uit de Ganzestad • Vrije Stemmen van Schouwen-Duiveland, tevens mededeelingenblad Militair Gezag • de Vrije Zeeuw • Vrij Goes • de Vrijheid. Periodiek voor Zeeland • Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad • De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland • Zeeuwsch Dagblad • Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad • Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad • Zeeuwsche Koerier, provinciaal Volksblad • Zeeuwsche Stroom • Zierikzeesche Courant • Zierikzeesche Nieuwsbode • Het Zuiden, Christelijk-historisch blad • Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg

Gemeente Venray

Peel en Maas • De Zwijger • Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide • Ysselsteyns Nieuwsblad