Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Józef Chyliński (1904 - 1985)
  Polish soldier and resistance fighter, recipient of the Silver Star of the Virtuti Militari, Cross of Valour (Krzyż Walecznych) and Gold Cross of Merit with Swords (Krzyż Zasługi z Mieczami). Jabłono...
 • Władysław J. Świątecki (1895 - 1944)
  Polish inventor and airman. He flew in the War of Liberation for Poland 1918 - 1920. Decorated with the order Virtuti Militari, a high Polish decoration for bravery. Świątecki invented the slip bom...
 • Antoni Głowacki (1910 - 1980)
  Podpułkownik pilot Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, as myśliwski II wojny światowej. Pierwszy Polski pilot, który w czasie Bitwy o Anglię uzyskał status „asa w jeden dzień”. Zestrzelił ...
 • Jan Wróblewski ps. „Zabawa” (1919 - 1944)
  Podporucznik, uczestnik powstania warszawskiego w szeregach batalionu „Parasol” Armii Krajowej. Życiorys Zdał egzamin maturalny w 1937 r. w Warszawie, po czym przeprowadził się do Wilna, gdzie praco...
 • Kazimierz Władysław Sabatowski (1896 - 1959)
  Pułkownik dyplomowany. II zastępca dowódcy 8 pułku piechoty Legionów J. Piłsudskiego (kwatermistrz). Brał udział w kampanii wrześniowej, przydzielony wraz z pułkiem do Armii Odwodowej „Prusy”. Uczestn...

The Order Wojenny Virtuti Militari (War Order of Virtuti Militari) (Latin for "For Military Valour") is Poland's highest military decoration for heroism and courage in the face of the enemy at war. It was created in 1792 by Poland's King Stanisław August Poniatowski and is one of the oldest military decorations in the world still in use.

Order Virtuti Militari (łac. Męstwu wojskowemu – (cnocie) dzielności żołnierskiej) – najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest najstarszym orderem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do chwili obecnej. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej w obronie Konstytucji 3 Maja. Dewiza orderu brzmi:Honor i Ojczyzna.

Order był nadawany w okresie Księstwa Warszawskiego. Po utworzeniu Królestwa Polskiego order, zachowując swój statut, otrzymał nazwę Order Wojskowy Polski. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Sejm Ustawodawczy na mocy ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 roku wskrzesił order, nadając mu nazwę Orderu Wojskowego Virtuti Militari. Obecnie order może być nadawany podczas wojny lub 5 lat po jej zakończeniu przez prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Pierwsze czternaście odznaczeń (po bitwie pod Zieleńcami 1792):

1. gen. lejtnant ks. Józef Poniatowski,

2. gen. lejtnant Tadeusz Kościuszko,

3. gen. mjr Michał Wielhorski,

4. gen. mjr Stanisław Mokronowski,

5. brygadier ks. Eustachy Sanguszko,

6. płk Józef Poniatowski,

7. płk Michał Chomentowski,

8. gen. mjr Józef Zajączek,

9. mjr Mikołaj Oppeln-Bronikowski,

10. mjr Józef Szczutowski,

11. ppłk Ludwik Kamieniecki,

12. por. Michał Cichocki,

13. por. Ludwik Metzell,

14. szef szwadronu Bartłomiej Giżycki.