Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Zygmunt Protassewicz (1899 - 1991)
  Zygmunt Protassewicz (1899-1991) – inżynier budownictwa lądowego. Wikipedia PL
 • Piotr Jacek Wysocki h. Odrowąż (1797 - 1874)
  Piotr Jacek Wysocki (1797-1874) – pułkownik Wojska Polskiego, inicjator powstania listopadowego, działacz niepodległościowy, przywódca sprzysięże...
 • Tadeusz Stanisław Florian Jastrzębski (1877 - 1949)
  Tadeusz Stanisław Florian Jastrzębski , pseud. „Jabłoński”, „Jabłonowski”, „Powała”, „Jatelnicki” (1877...
 • Jakub Michał Frey (1801 - 1865)
  Jakub Michał Frey (1801-1865) – lekarz położnik. Wikipedia PL
 • Józef Karol Miniewski h. Nieczuja (1841 - 1926)
  Józef Karol Nieczuja Miniewski (1841-1926) – generał, uczestnik powstania styczniowego, kawaler orderu „Virtuti Militari” i Krzyża Walecznych. Wikipedia PL

The Order Wojenny Virtuti Militari (War Order of Virtuti Militari) (Latin for "For Military Valour") is Poland's highest military decoration for heroism and courage in the face of the enemy at war. It was created in 1792 by Poland's King Stanisław August Poniatowski and is one of the oldest military decorations in the world still in use.

Order Virtuti Militari (łac. Męstwu wojskowemu – (cnocie) dzielności żołnierskiej) – najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest najstarszym orderem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do chwili obecnej. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej w obronie Konstytucji 3 Maja. Dewiza orderu brzmi:Honor i Ojczyzna.

Order był nadawany w okresie Księstwa Warszawskiego. Po utworzeniu Królestwa Polskiego order, zachowując swój statut, otrzymał nazwę Order Wojskowy Polski. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Sejm Ustawodawczy na mocy ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 roku wskrzesił order, nadając mu nazwę Orderu Wojskowego Virtuti Militari. Obecnie order może być nadawany podczas wojny lub 5 lat po jej zakończeniu przez prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Pierwsze czternaście odznaczeń (po bitwie pod Zieleńcami 1792):

1. gen. lejtnant ks. Józef Poniatowski,

2. gen. lejtnant Tadeusz Kościuszko,

3. gen. mjr Michał Wielhorski,

4. gen. mjr Stanisław Mokronowski,

5. brygadier ks. Eustachy Sanguszko,

6. płk Józef Poniatowski,

7. płk Michał Chomentowski,

8. gen. mjr Józef Zajączek,

9. mjr Mikołaj Oppeln-Bronikowski,

10. mjr Józef Szczutowski,

11. ppłk Ludwik Kamieniecki,

12. por. Michał Cichocki,

13. por. Ludwik Metzell,

14. szef szwadronu Bartłomiej Giżycki.