Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

(The text is written in Norwegian)

Dette prosjektet belyser tyske kystfort i Alta og de personene som var der. I genealogisammenheng anvendes dette prosjektet.

"Voldstrand", Isnestoften

MKB 7./514 Voldstrand

MKB = Marine-Küsten-Batterie

Kystfort. Beliggenhet ved veg til Isnestoften inni og rundt et lite fjell Storhaugen. Operativ status fra februar 1944. Evakuert november 1944 til Jøssingfjord, Sokndal, Rogaland

Storhaugen http://www.norgeskart.no/?_ga=1.2382666997.890700318.1480451240#16/...

Profiler for de som var stasjonert på denne plassen er vedlagt

Profiler for fanger som var på denne plassen er vedlagt

"Alta", Isnestoften

MKB 4./514 Alta

Kystfort. Beliggenhet ved tidligere riksveg E6 på Finnes, Isnestoften. Operativ status fra april 1941. Evakuert desember 1944 til Rishaugen, Stamsund, Lofoten http://thomaslillevoll.net/index.php/1453947

Offiserene og soldatene var fra 702. infanteridivisjon. 702. Infanterie-Division Kasernen Alta http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/inhaltsverzeichnisKasernen.htm

Finnes http://www.norgeskart.no/?_ga=1.238266697.890700318.1480451240#16/8...

Profiler for de som var stasjonert på denne plassen er vedlagt

Profiler for fanger som var på denne plassen

Kilder

Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht

702. infanteridivisjon. Hvorav 1811 soldater ble stasjonert i Alta fra våren 1941. 702. Infanterie-Division (I./Artillerie-Regiment 702)

Fylkesmannen i Finnmark. "Fylkesmark". Farskapssaker der moren er norsk og faren er tysk soldat mellom 1940 og 1945.

Litteratur

"Tyske kystfort i Norge", Jan Egil Fjørtoft, 1982 (Alta side 182) https://www.nb.no/items/7d97faa8fb12c6686d9aad0045a781a9?page=0&sea...

Tyske kystfort i Norge, oversikt over Nord-Norge februar 1945, Erik Hårberg 2014 http://www.kystfort.com

Altas Historie bind 3, Kjell Roger Eikeset, 1998, Alta kommune, side 230 om kystfort på Finnes ved Isnestoften

Internet

Kystfort.com http://www.kystfort.com

Finnmark under hakekorset http://www.finnmarkunderhakekorset.origo.no

Riksantikvaren https://kulturminnesok.no/search?queryString=kystfort&size=20

Universitetet i Tromsø, Munin om farskapssaker der moren er norsk og faren er tysk soldat 1940 til 1945 http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/339/thesis.pdf;sequence=1

Personenregister http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Personenregister/Index-O1.htm

Isnestoften kystfort http://www.travel-finnmark.no/alta-isnestoften-kystfort-4514/