Genealogy Projects tagged with Talvik on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • Gardshistorie. Talvik, Alta - Finnmark - Norge.

  (The text is written in Norwegian). Dette prosjektet inneholder gårdshistorie for området Talvik prestegjeld og Alta prestegjeld i vest Finnmark, Norge. De forskjellige bondegårdene og boplassene med beboere og grunneiere er beskrevet. Nålevende personer er ikke tatt med i prosjektet. Prosjektet er laget for å brukes i forbindelse med slektsgransking. Det er behov for å skille ut personer med...

 • Alten Copper Mines - Kaafjord - Finnmark - Norway.

  (The text is written in Norwegian) Alten Copper Mines i Kåfjord, Alta, startet opp 1826 og ble nedlagt 1909. Koppergruvene ligger inne i Kåfjord i nåværende Alta kommune i Finnmark, Norge. Fra 1826 til 1878 het verket Alten Copper Mines. Det verserer også navn Alten Copper Works på dette verket. Fra 1896 til 1909 het verket Altens Kobbergruver. Alt på bruket hadde engelsk preg. Kobbermalm ble...

 • Loppa, Hasvik - Finnmark - Norge

  Loppa, Sørvær, Hasvåg, Bøle, Hasvik, Øksfjord (The text is written in Norwegian). Profilbildet viser Torben Reiersen prest i Loppa. Loppa prestegjeld i Finnmark Loppa kommune har sitt navn fra øya Loppa der det fra ca 1400 var kirke. Navnet på Loppa øy vet man antakelig ikke hvor det kommer fra. Navnet har antakelig bare blitt slik og slike stedsnavn er det mange av. Det er av Olaf Rygh ant...

 • Talvik kirke og kirkegård

  (The text is written in Norwegian) Talvik kirkegård i Finnmark fylke i Norge ble opprettet 1705 og nåværende gravsteiner er av nyere dato. De fleste gamle gravsteinene er fjernet og nye graver er laget over de gamle. Det er 60 års foreldelsesfrist for å slette de gamle gravene og dermed blir nye graver laget oppå de gamle. I tidsrommet 1660 til 1705 var kirkegården på Årøya for de som bodde ...

  Tags:
 • Kvænangen, Skjervøy, Lyngen - Troms - Norge

  Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen, Storfjord (The text is written in Norwegian) Dette prosjektet er laget i forbindelse med slektsgransking i Skjervøy. Skjervøy prestegjeld omfatter Skjervøy og Kvænangen og Nordreisa og Lyngen i 1701 og 1723. Den eldste kirkeboken for Skjervøy området fra 1709 til 1771 var Skjervøy sogn i Tromsø prestegjeld. Den første kirkeboken for Skjervøy prestegje...

 • Hammerfest, Kvalsund - Finnmark, Norge

  (The text is written in Norwegian) Hammerfest, Kvalsund, Porsa, Sørøysund, Mefjord, Sletnes I dette prosjektet er det tatt med som vedlegg profiler av folk som bodde i Hammerfest og Kvalsund og Sørøysund. Det er fordi Kvalsund var lagt under Hammerfest prestegjeld og likeledes gjelder for Sørøysund. Navn av nålevende personer er ikke tatt med på grunn av personvern. Hammerfest prestegjeld,...

 • Talvik - Alta, Finnmark, Norge.

  Talvik, Leirbotn, Årøy, Langfjordbotn, Kåfjord, Alta, Rafsbotn This project contents genealogical information about people born in Alta area and Talvik area, Finnmark, Norway. * Genealogy / Slektsforskning, wikipedia Norwegian immigrants to United States. Goldminers in Alaska. Shipwrecks along the Norwegian coast. Genealogyproject on Geni . Northernlights route, pictures and history, ...

 • Kven - Qvæn - Kainu - Kvenland

  (The text is written in Norwegian).===Om kvenbegrepet===Ordet kven er registrert første gang brukt i kong Ottar s omtale på slutten av 800 tallet (ca 890). ===Historisk bakgrunn===De første skriftlige belegg for kvensk bosetning i Nord Norge er i skattemanntall fra 1520 tallet. ===Om kvensk språk===Kvensk / kainunkieli er et finsk-ugrisk språk. Og ble brukt i Kvenland / Kainunmaa. Og blir brukt...

 • Talvik handelssted, Finnmark, Norge

  (The text is written in Norwegian) Talvik handelssted var et handelshus beliggende på Jansnes i Talvik i Finnmark. Handelshuset forpaktet Altaelva og er nært tilknyttet denne elva. Stedet har også hatt navn Alten handel. Dette navnet må ikke forveksles med Bossekop handelsted i Alta. Selve handelstedets virksomhet besto i omsetning av laks fisket om sommeren i Altaelva og saltet i tønner, og s...

 • Eidsvoll 1814

  Norwegian constitutional project for all the people who wrote Constitution of Norway " Norges grunnlov " in Eidsvoll 1814.*Eidsvollsmennene 1814: Hvem var med å lage norges grunnlov. Disse personene blir lagt til dette prosjektet. *May 17 is Norwegian Constitution Day or the National Day of Norway. The holiday is observed May 17 each year to commemorate the signing of the Norwegian constitution...

 • Måsøy, Ingøy, Hjemsøy - Finnmark - Norge

  (The text is written in Norwegian) 1. Måsøy Måsøy prestegjeld ligger i Finnmark fylke, Norge. Det eldste kirkestedet i Måsøy-området var Ingøy som var eget Ingøy prestegjeld fra ca 1536. 1714 ble det bygget ny kirke på Ingøya og den ble revet og flyttet 1746 til Måsøya. Måsøy prestegjeld ble opprettet 1746. 2. Hjelmsøy Dette prosjektet er opprettet fordi det er behov for å linke diverse ...

 • Elverum - Hedmark - Norge

  (The text is written in Norwegian) Prosjektet omfatter følgende prestegjeld: Elverum, Rena, Åmot, Trysil, Alvdal, Tynset, Tolga, Folldal, Vingelen, Ringsaker, Hof, Stor-Elvdal, Romedal Dette prosjektet er laget i forbindelse med slektsgransking der det er behov for å finne profiler på en enkel måte. Noen profiler for personer født i Hedmark fylke og bosatt i Hedmark fylke og andre steder e...

 • Årøya kirke og kirkegård, Talvik området

  Kirke ble bygget 1694 på Aarøen eller Årøya i Altafjorden, Finnmark og ble brukt fra 1694 til 1705. Kirkegården ble laget på stedet ca 1660. Kirkegården på Årøya ble brukt i tidsrommet 1660 til 1705. I 1705 ble Årøya kirke revet og flyttet til Talvik hvor det ble laget ny kirke 1705. Også kirkegården på Årøya ble stengt 1705 og ny kirkegård ble laget i Talvik. Fra 1500 til 1686 ble kirken i Sør...

 • I-Y23716 (Y-DNA)

  Family Tree DNA, Y-DNA Haplogroup Report for I-Y23716 I-Y23716 er en undergren av I-S7753 I-Y23716 har to undergrener: I-Y70079 og I-BY3805

 • I-BY3805 (Y-DNA)

  I-BY3805 er en endekvist-SNP (Terminal SNP). Resultater: Famliy Tree DNA, Y-DNA Haplogroup Report for I-BY3805 I-M223 Y-DNA Haplogroup Project - Y-DNA Classic Chart The Norway DNA Project - Norgesprosjektet - Y-DNA Classic Chart Norway-NRL Nordland - Y-DNA Classic Chart Null425 Project - Y-DNA Classic Chart Artikler og bøker: "Vesterhavsøyene", i Store Norske Leksikon : Bråten, ...

 • Norwegian immigrants to the US. Goldminers in Alaska. Shipwrecks off Norway.

  (Any of the text is written in Norwegian).* In this project it is stories about people mostly in the US (United States of America) who immigrated from Norway. It is added stories from Norway and Norwegians abroad. * In the profiles added to this project one find the stories about the specific person. Each person has his or her own story, and this story is unique for each and personal. The story...

 • Prestegjeld i Senja sorenskriveri, Troms, Norge

  I slektsgranskings sammenheng er det erfart at en persons fødested dukker opp i folketelling og i kirkebok. For eksempel er det skrevet i Hammerfest kirkebok og i Hammerfest folketelling 1865 at personen er født i Senjen eller Senja. Når man leter på etter skannet kirkebok for Senja eller Senjen finnes ikke kirkebok for Senja. Det man finner er kirkebok for Ibestad og Berg og Torsken og Tranøy ...

 • Scotland, Orkney, United Kingdom

  (Any of the text is written in Norwegian)The Scottish Project is established for genealogical reason. Specific for this Project is emigrating from Scotland to Norway. Such emigrating do we find written in Norwegian Sources. Some profiles of Scots who settled Down in Norway are linked to the Project.People (Homo Sapiens) have been living in Scotland since ca 10500 years ago. The archaeological s...

 • Nordmennene på Kola.

  Nordmennene på Fiskerhalvøya, Kola i Russland. Rybachy Peninsula, Kola Norwegians (The text is written in Norwegian) En del nordmenn bosatte seg fra ca 1867 og til ca 1917 på Fiskerhalvøya, Kola i Rusland. Spesielt plassen Tsypnavolok ble deres bosted. På russiske kart i dag er stedet kalt Tzyp-Navolok. Tzyp-Navolok, Murmansk oblast, Russia. Profiler for de som bosatte seg der er linket til ...

 • Danmark

  Før år 960 bestod Danmark av noen småkongeriker. Først i 960 ble hele Danmark samlet under en konge Harald Blåtand (Harald Blåtand) (history of Denmark) . Danmark var da delt i flere syssel . I hvert syssel var det en jarl som styrte (jarler) . Jarledømme Jellingstenene forteller oss noe om Danmarks historie mellom 960 og 985. Hva har dette å gjøre med slektsgransking: Danmarks historie kommer ...

 • Bekkarfjord, Seiland - Talvik prestegjeld - Norge

  Bekkarfjord er et sted på Seiland øy i Altafjorden i Finnmark, Norge. I dag er stedet ubebodd og er i Seiland nasjonalpark. Fra ca 1600 til ca. 1960 har det bodd folk på dette stedet og det er i denne sammenheng dette prosjektet er laget. For tiden før 1600 er det funnet bosettingsspor og spor etter fangstinnretninger fra steinalderen og jernalderen. Man kan se rester etter bosetting ved sjøkan...

 • Langnes - Talvik området - Norge

  Langnes heter i dag Isnestoften og ligger i Alta kommune, Finnmark. I skattelister 1661 bodde det på Langnes i Talvik området en del mennesker. Langnes var tingsted for fogden. Og i denne forbindelse er dette prosjektet laget. Noen profiler er vedlagt. Foto tatt fra fly viser Isnestoften og Langnesholmen. Skriftlige kilder Skattelister 1593 - 1619 Talvik området Skattemanntall 1647 Tal...

 • Norske biskoper

  Summary in English:* Bishops of the Christian churches in Norway, all churches, all times.* The working language of the project is Norwegian.=== Prosjektets interessefelt ===* Norske biskoper i alle kirkesamfunn i Norge, hele Norgeshistorien.=== Oversikt ===* Det finnes mye dokumentasjon om biskoper i Norge opp gjennom historien. Det kan være greit å samle dem i en gruppe.===Navnelister over no...

 • JEKTA

  JEKTA, en eldre type seilskip En JEKT er en seilbåttype laget av tre med en hovedmast og råseil og bruktes tidligere som fraktebåt på Norskekysten. Jektene har ikke vært likedan i all tid de har blitt laget. Før ca 1300 var det andre typer fraktebåter som ble bygget. Fra ca 1300 til ca 1600 var jektene noe annerledes enn de som ble bygget fra ca 1600 til ca 1850. Ca 1850 til ca 1910 ble jekten...

 • Vadsø - Norge

  Vadsø sogn var i Vardø prestegjeld fra 1307 til 1694. Vadsøs første kirke ble bygget 1575 på Vadsøya. Vadsø prestegjeld ble opprettet 1694 da det ble forandret fra Vardø prestegjeld og Vardø sogn var i Vadsø prestegjeld fra 1694. Vardø prestegjeld ble opprettet 1771 da det ble fradelt fra Vadsø prestegjeld. Vadsø kommune ble opprettet 1838 etter at Formannskapslovene av 1838 ble vedtatt. Vadsø ...

 • Peldo slekten i Finland og Beldo slekten i Norge.

  (The text is written in Norwegian).Peldo er familienavn oppstått i Tervola, Lappland, nord Finland. Personer fra denne slekten utvandret fra Finland til Vadsø og Alta og Peldo er i Norge blitt til Pelto og Beldo. Det er også en annen slekt med samme etternavn Pelto / Ylipelto som utvandret fra Tervola området i Finland til Alta og dette navnet er blitt til Beldo i Norge. I dette prosjektet er d...

 • Sulitjelma gruber, Nordland, Norge

  Sulitjelma Gruber i Fauske kommune, Nordland, Norge ble startet 1887 og nedlagt 1991 ===Direktører hos Sulitjelma Gruber: * Friederich Adam Vatter, direktør 1890-1892* Olaf Aabel Corneliussen, direktør 1892-1897* Julius Emil Knudsen, direktør 1897-1908 (født 1856 i Drammen) * Holm Egeberk Holmsen, direktør 1908-1912 (født ca 1868 i Kongsberg)* Andreas Quale, direktør 1912-1941 (født 1875 i Måls...

 • Svalbard - Spitsbergen

  Willem Barentsz (1549-1597) gjenoppdaget Spitz Bergen (Svalbard) 1596.Hollandske hvalfangere i Noordsche Compagnie startet 1614 med fangst av hvalross og hval og sel rundt øyene som i dag heter Svalbard. De opprettet hvalfangststasjonen Smeerenburg der de bearbeidet dyrene. Willem Cornelisz van Muyden (1573-1634) overvintret på Smeerenburg 1615.Norske fangstmenn jaktet sel ved Svalbard og norsk...

 • Voldstrand. Alta

  (The text is written in Norwegian)Dette prosjektet belyser tyske kystfort i Alta og de personene som var der. I genealogisammenheng anvendes dette prosjektet.==="Voldstrand", IsnestoftenMKB 7./514 VoldstrandMKB = Marine-Küsten-BatterieKystfort. Beliggenhet ved veg til Isnestoften inni og rundt et lite fjell Storhaugen. Operativ status fra februar 1944. Evakuert november 1944 til Jøssingfjord, S...

 • Magga family

  (The text is written in Norwegian language)Dette prosjektet er laget i forbindelse med slektsgransking om diverse personer med etternavn Magga. Diverse profiler med etternavn Magga er linket til dette prosjektet. Det antas at noen av personene med etternavn Magga i forskjellige familier kan være av samme familie. Folk med etternavn Magga er funnet i historiske kilder i Enontekiö i Finland, Jukk...

 • Senjens Nikkelverk, Berg, Troms, Norge

  Firmaet Vivian & Sons, ved Henry Hussey Vivian i Swansea, Wales, United Kingdom startet 1872 opp Senjens Nikkelverk i Hamn på Senja i Troms, Norge. Driften varte til 1886 da det ble nedlagt. En del arbeidsfolk fra Alten Copper Mines i Kåfjord i Finnmark ble ansatt hos dette nikkelverket. I denne forbindelse med ansatte arbeidsfolk fra kopperverket i Kåfjord i Alta er dette prosjektet laget. Pro...