Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Langnes - Talvik området - Norge

Top Surnames

view all

Profiles

  • Oluf "Trondheimsfar" Olsen, 1600 (c.1600 - c.1669)
    Oluff "Throndhjemsfar" Olsson Laugrettesting 1620 i Hasvåg på Sørøya: Oluff Joensøn lagrettemann møtte opp for å høre opplest av Jens Jensen underfogd i Hasvåg et kongebrev. De øvrige som var tilst...
  • Ole Erichsen, 1625, Oluff (c.1625 - d.)
    Oluff Erichsen betalte skatt 1661 i Talvik. Jfr. skattelister 1661 for Finmarkens amt, Talvik tingsted
  • Sarak Olsen (c.1650 - aft.1724)
    Henrik Adelaers manntall 1690 / Altens tingsted: Sara Olsen , fød i Langnes der i landet, er med sin qvinde oc 2de børn, deraf et tar 1/2 lod, self 4de. Nils Knags jordebøker 1694 / Altens tingsted F...

Langnes heter i dag Isnestoften og ligger i Alta kommune, Finnmark. I skattelister 1661 bodde det på Langnes i Talvik området en del mennesker. Langnes var tingsted for fogden. Og i denne forbindelse er dette prosjektet laget.

Noen profiler er vedlagt.

Foto tatt fra fly viser Isnestoften og Langnesholmen.

Skriftlige kilder

Skattelister 1593 - 1619 Talvik området

Skattemanntall 1647 Talvik området

Skattelister 1661 for Langnes https://media.digitalarkivet.no/view/48947/19

Dødsbo skifter fra 1686 Talvik området https://arkivverket.no

Skattemanntall 1690 Henrik Adelaer, Talvik området

Skattemanntall 1694 Nils Knag Tygesen, Talvik området

Kirkebøker for Talvik prestegjeld fra 1705 https://arkivverket.no

Andre opplysninger

..

Litteratur

Altas historie, bind 1, Jens Petter Nielsen