Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Tijdelijk project omtrent het in kader brengen van de Friese adel, en hun rol in het Verbond der Edelen en de Watergeuzen. Graag geen profielen toevoegen, geen tekstwijzigingen indien u niet meewerkt aan het project, A.U.B. - maar alle constructieve bijdragen meer dan welkom!!!.

Temporary project around the nobility of Frisia (The Netherlands), in the context of their participation in the Compromise of Nobles and the Geuzen. Please don't add profiles, nor change the project text if you are not collaborating on this project - but all constructive comments are more than welcome!!!)

.

Referentie sites op Wikipedia

Referentie projecten

Workshop element: de Friese adellijke families

In een eerste phase, uitwerking op het stramien van het werk van Simon Wierstra (bij deze van harte bedankt!), te vinden op zijn webpagina. Diverse families ontbreken, en het kan en moet verder aangevuld worden - maar het is een uitstekende, gestructureerde en gedocumenteerde vertrekbasis!

.