Genealogy Projects tagged with Apotekare on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Svenska apotekare

    Projektets syfte är att samla kunskaper om apotekare och apotekares villkor genom tiderna i Sverige. Med "Sverige" menas här de områden som varit under svenskt inflytande. Dvs bland annat under lång tid även nuvarande Finland, delar av Baltikum, och under tider även delar av norra Tyskland. Från början rekryterades utbildade apotekare från Tyskland, men dessa var verksamma i alla områden runt Ö...

  • Apothecaries, Pharmacists & Chemists

    Apothecaries, Pharmacists & Chemists= from Wikipedia : Apothecary /əˈpɒθɪkəri/ is one term for a medical professional who formulates and dispenses materia medica to physicians, surgeons and patients. The modern pharmacist (also colloquially referred to as a chemist in British English ) has taken over this role and in some languages and regions the word is still used to refer to a retail pharmac...

  • Apotekare i Finland ~ Apteekkarit Suomessa ~ Pharmacists in Finland

    Projektets syfte är att samla kunskaper om apotekare och apotekares villkor genom tiderna i Finland. Den som är kunnig om villkoren för att bli apotekare är välkommen att här skriva lite om det. Och den som vet att någon person som finns inom Geni är apotekare är välkommen att koppla den personen till detta projekt. De första apoteken i Finland inrättades 1689 i Åbo och Viborg. På 1700- och ...