Genealogy Projects tagged with pharmacists on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • Svenska apotekare

  Projektets syfte är att samla kunskaper om apotekare och apotekares villkor genom tiderna i Sverige. Med "Sverige" menas här de områden som varit under svenskt inflytande. Dvs bland annat under lång tid även nuvarande Finland, delar av Baltikum, och under tider även delar av norra Tyskland. Från början rekryterades utbildade apotekare från Tyskland, men dessa var verksamma i alla områden runt Ö...

 • Apotekare i Finland ~ Apteekkarit Suomessa ~ Pharmacists in Finland

  Projektets syfte är att samla kunskaper om apotekare och apotekares villkor genom tiderna i Finland. Den som är kunnig om villkoren för att bli apotekare är välkommen att här skriva lite om det. Och den som vet att någon person som finns inom Geni är apotekare är välkommen att koppla den personen till detta projekt. De första apoteken i Finland inrättades 1689 i Åbo och Viborg. På 1700- och...

 • Apothecaries

  Please add your pill rolling, potion brewing ancestors to this project. From the project page, actions > add profiles; from the profile, actions > add to project. Profiles must be set to public. Collaborators, feel free to add resources (images, documents, links) and add more collaborators. From Going Medieval: The Revival of "Apothecary" "Apothecary" is a very old word indeed. It first app...

 • Svenska Apotek 1500-1921

  Apotek i Sverige 1500-1921 "Först på slutet af 1500-talet började apotek att anläggas i Sverige. De förste apotekarna voro i allmänhet tyskar och anlitades äfven såsom läkare. Mäster Lukas antogs af Gustaf I omkring 1552 att hålla apotek inom den kongl. borgen, endast för hofvet. Efter honom fick Anton Busenius, genom Johan III:s bref af d. 21 Mars 1575, tillåtelse att flyttaNyköping apoteket...