Genealogy Projects tagged with pharmacists on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • Svenska apotekare

  Projektets syfte är att samla kunskaper om apotekare och apotekares villkor genom tiderna i Sverige. Med "Sverige" menas här de områden som varit under svenskt inflytande. Dvs bland annat under lång tid även nuvarande Finland, delar av Baltikum, och under tider även delar av norra Tyskland. Från början rekryterades utbildade apotekare från Tyskland, men dessa var verksamma i alla områden runt Ö...

 • Apothecaries, Pharmacists & Chemists

  Apothecaries, Pharmacists & Chemists= from Wikipedia : Apothecary /əˈpɒθɪkəri/ is one term for a medical professional who formulates and dispenses materia medica to physicians, surgeons and patients. The modern pharmacist (also colloquially referred to as a chemist in British English ) has taken over this role and in some languages and regions the word is still used to refer to a retail pharmac...

 • Apotekare i Finland ~ Apteekkarit Suomessa ~ Pharmacists in Finland

  Projektets syfte är att samla kunskaper om apotekare och apotekares villkor genom tiderna i Finland. Den som är kunnig om villkoren för att bli apotekare är välkommen att här skriva lite om det. Och den som vet att någon person som finns inom Geni är apotekare är välkommen att koppla den personen till detta projekt. De första apoteken i Finland inrättades 1689 i Åbo och Viborg. På 1700- och ...

 • Svenska Apotek 1500-1921

  Apotek i Sverige 1500-1921 Syftet med detta projekt är att för släktforskare göra tillgängligt apotekare med familjer, som drivit apotek i Sverige. Profilerna måste därför vara offentliga. "Först på slutet af 1500-talet började apotek att anläggas i Sverige. De förste apotekarna voro i allmänhet tyskar och anlitades äfven såsom läkare. Mäster Lukas antogs af Gustaf I omkring 1552 att hålla a...

 • Doctor Dynasties

  Is there a doctor in the house? Sometimes medical professions seem to run in families. Perhaps it's in the genes. Profiles to be added to this project are for people in the medical profession and their family members also in a medically related field . These can be medical doctors, dentists, therapists, pharmacists, nurses, technicians- anyone with a job or profession connected to health. Perha...

 • Women Influencing Healthcare

  Please add Women who have influenced or are/have been pioneers in healthcare.==If you’ve received a blood transfusion, had lifesaving radiation therapy, experienced a natural birth or even lost weight by counting calories, you have used one of the many health innovations given to us by women in medicine. Women have influenced healthcare in many ways, both in direct & obvious ways (professional ...

 • Healthcare Education - General Information

  This is an UMBRELLA project for ALL types of training for those in Medical fields.=* Feel free to add additional Resources. ==Please index projects to the appropriate category.====='If it is a "School" please add it to: Healthcare Education Portal for Medical & other Technical Schools ===* i.e. Mayo Clinic School of Medicine===If it is a project that has University or College in the title, plea...