Genealogy Projects tagged with KNSM on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Het verlies van de s.s. Bennekom 1941

    Het verlies van de s.s Bennkom 1941The Dutch steamship s.s. Bennekom was in Convoy Os 10 bound from Liverpool to the United States. On October 31st, 1941, the convoy was attacked by the German submarine U-96 560 miles W. of Fastnet (Ireland). The Bennekom was hit by a torpedo and sank with the loss of nine of her crew. Van de 56 opvarenden komen er negen om in de golven. Zes van hen zijn vrijw...

  • Surinamers in WO II, strijders in Nederlands Indie.

    De geschiedenis van Surinaamse migranten naar het vroegere Nederlands-Oost-Indië geniet nauwelijks enige bekendheid. Door de interneringskaarten van de Japanse bezetter kan een duidelijk beeld worden verkregen van de lotgevallen van vroegere landgenoten in de periode van de Tweede Wereldoorlog.In de eerste decennia van de twintigste eeuw werden in Suriname door het moederland lokale krachten ge...