Genealogy Projects tagged with Kainu on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Kven - Qvæn - Kainu - Kvenland

    (The text is written in Norwegian).===Om kvenbegrepet===Ordet kven er registrert første gang brukt i kong Ottar s omtale på slutten av 800 tallet (ca 890). ===Historisk bakgrunn===De første skriftlige belegg for kvensk bosetning i Nord Norge er i skattemanntall fra 1520 tallet. ===Om kvensk språk===Kvensk / kainunkieli er et finsk-ugrisk språk. Og ble brukt i Kvenland / Kainunmaa. Og blir brukt...