Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kven - Qvæn - Kainu - Kvenland

view all

Profiles

 • Abraham Johansson (c.1835 - d.)
 • Michel Henrichsson, 1680 (c.1680 - c.1750)
  Qvæn nr 6, jfr. Terje Henninen, kvensk innvandring til Alta på 1700 tallet (side 66). Skatt til Alta fra 1706 til 1717. Rømte til Sverige 1718. Men han reiste ikke lenger enn til Masi med sin familie o...
 • Hans Johannesson (c.1747 - 1832)
  _________________________________________________________________ Antatt: Foreldrene til Hans Johannes Johnssøn kom fra Sverige eller Finland og ifølge folketellingen 1801 bodde han med sin familie so...
 • Johan Fredrik Ittelin (1852 - 1933)
  Mikko Kuitula: Muurmannin rannalle ja Venäjän Lappiin. Suomalaisten siirtolaisuus Kuolan niemimaalle ja kuolansuomalaiset 1858-1917 s.200-201 . Pro gradu-tutkielma Helsingin yliopisto.2020 :
 • Isach Hansson (c.1767 - c.1820)
  Isach Hansen dukket opp i Alta 1791 da han var far til uægte barn Lisbeth døpt 1791. Folketelling 1801 Alta: Isach Hansen født ca 1767 boplass Kåfjord gift med Berith Carlsdatter Isak Hansen kven nr ...

(The text is written in Norwegian).

Om kvenbegrepet

Ordet kven er registrert første gang brukt i kong Ottar s omtale på slutten av 800 tallet (ca 890).

Historisk bakgrunn

De første skriftlige belegg for kvensk bosetning i Nord Norge er i skattemanntall fra 1520 tallet.

Om kvensk språk

Kvensk / kainunkieli er et finsk-ugrisk språk. Og ble brukt i Kvenland / Kainunmaa. Og blir brukt i kvenske bosettinger i Nord Norge.

Kvenland

Ottar s beretning: Langs den nordlige del av landet er kvenenes land.

Kvenland /Kvænland hadde sin utbredelse sørover i dagens nasjonalstat Sverige til Helsingland - i hvert fall. I det som er dagens nasjonalstat Finland, strekte Kvænland seg like til nord for byen Åbo. I nord hørte de store elvedalene mot Norge også med til Kvænland. Det som idag benevnes som Bottenvika, var da Kainunmeri / Kvænhavet, som på russisk kaltes "Kajano morje".

Det ser ut som at man må tilbake til ca 1290 for å finne det gamle Kvenland. Altså før svenskekongen tok over disse landområdene.

Kvenland, wikipedia

Kings of Kvenland, wikipedia

Kvener i Alta

I skriftlige kilder (skatteliste 1601 Sørvær for Årøy i Alta) og (tingbok Alta 1623) som omfatter Altaområdet finner man den første personen med betegnelsen kven i Altaområdet 1623: Laurits Quern (Lauritz Aslakson født ca 1570 i svensk lappland) med boplass Årøya fra ca 1590.

Tilknyttede profiler

Til dette prosjektet er det tilknyttet profiler av kvener.

Litteratur om kvener

Samuli Paulaharju "Ruijan suomalaisia" 1928. (Side 108 om Pyssyjoki = Børselv, side 65 om Alattio = Alta, side 90 om Kaawuono = Kåfjord i Alta, etc.) https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/59686/1928_f477020.pdf?...

"Finnmarkens folk" 1973 (oversatt bok "Ruijan suomalaisia" fra finsk til svensk) av Thomas Warburton

"Kvenene - et folk ved Ishavet" 2020 (oversatt bok "Ruijan suomalaisia" fra finsk til norsk) av Liisa Koivulehto, Orkana forlag, Stamsund

Terje Henninen "Den kvenske innvandring til Alta på 1700 tallet" hovedfagsoppgave på Trondheim Universitet 1972

Emil Grym "Från Tornedalen till Nordnorge" 1959

Egil Skallagrimssons saga: Omtaler Kvenland og kvenlands konge og kvener ca 872

Alfred konge av England: Omtaler i sitt skriv ca 893 kvener og Kvenland. Fortalt av Ottar fra Hålogaland til kongen ca 890.

Jens Petter Nielsen "Altas historie, bind 1, de glemte århundrene 1520-1826" 1990

Einar Niemi "I nasjonalstatens tid, 1814-1940" bind 1 og 2, 1995

John Haywood "World Atlas of the past, Vol. 1-4" / "Historisk verdensatlas" 1999 Andromeda Oxford Ltd., see page 64, 85,

Peter Schnitler "Grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-1745" bind I-III, 1745.

Ivar Bjørklund "Fjordfolket i Kvænangen, fra samisk samfunn til norsk utkant 1550 - 1980" Universitetsforlaget 1985

Trygve Andersen "Dagligliv og røtter i Altafjorden" 2006 ISBN-13:978-82-303-0762-5. Se artikkel om kvener side 302.

Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen "Samenes historie fram til 1750" 2004, - se spesielt artiklene om kvener og birkarler

Geir Haukedal "Den kvenske innvandring til Nord-Troms og Vest-Finnmark 1700-1865" 1980

Hans Sundström "Bönder bryter bygd" Bothnica 4, 1984, - se spesielt artiklene om hvor folk flyttet fra som bosatte seg i Tornedalen og ikke minst hvilke folk som bodde der opprinnelig etter siste istiden

Internett

Kvensk Institutt, Børselv http://www.kvenskinstitutt.no

Arkivverket, digitalarkivet, skannede kirkebøker etc. http://www.arkivverket.no - se spesielt etter ordene kven, quen

Kven language http://www.ethnologue.com/language/fkv

Kvensk språk https://no.wikipedia.org/wiki/Kvensk

Skogsfinnar http://www.finnsam.org/skogsfinnarna.html

Kvenland https://en.wikipedia.org/wiki/Kvenland