Genealogy Projects tagged with Macht on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Bisschoppen van Utrecht

    Bisschoppen van Utrecht chrono-logical Grondleggers 695-739 : Willibrord ‧ Heilige ‧ Aartsbisschop der Friezen met zetel in Utrecht ‧ 739-754 : Bonifatius ‧ Heilige ‧ Aartsbisschop der Oost-Franken ‧ eeuwenlang beschouwd als opvolger van Willibrord en verantwoordelijke voor de Utrechtse kerk na diens dood ‧ stelde naar eigen zeggen een bisschop in Utrecht aan en verdedigde de Utrechts...