Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Bisschoppen van Utrecht

view all

Profiles

Bisschoppen van Utrecht

chrono-logical

Grondleggers

 • 695-739 : Willibrord ‧ Heilige ‧ Aartsbisschop der Friezen met zetel in Utrecht ‧
 • 739-754 : Bonifatius ‧ Heilige ‧ Aartsbisschop der Oost-Franken ‧ eeuwenlang beschouwd als opvolger van Willibrord en verantwoordelijke voor de Utrechtse kerk na diens dood ‧ stelde naar eigen zeggen een bisschop in Utrecht aan en verdedigde de Utrechtse kerk tegen de aanspraken van de bisschop van Keulen. Gedood ‧
 • 739?-752 : Wera ‧ onzeker, misschien dezelfde als Wiro ‧ wellicht nam hij als wijbisschop de leiding van de Utrechtse kerk waar ‧
 • 753-754 : Eoban ‧ onzeker ‧ wellicht nam hij als wijbisschop de leiding van de Utrechtse kerk waar ‧
 • 754-776 : Gregorius ‧ Heilige ‧ leider Utrechtse kerk maar geen bisschop ‧ wel opgenomen in officiële bisschoppenlijst ‧

Bisschoppen

 • c.0776-784 : Alberik I ‧ Heilige. Ook genaamd Alfric
 • c.0784-c.790 : Theodard ‧ eigenlijke naam Theutbert/-brecht ‧
 • c.0790-806 : Hamacar ‧
 • 0806-815/816 : Ricfried ‧
 • 0815/816-835/837 : Frederik I ‧ Heilige ‧ vermoord
 • 0838-844 : Alberik II ‧
 • c.0845 : Eginhard ‧
 • c.0848-c.854 : Liudger ‧
 • c.0854 : Craft ‧ weigert benoeming ‧
 • c.0854-866 : Hunger ‧ Heilige ‧ vlucht voor de Noormannen uit Utrecht ‧
 • c.0866-867/879 : Alfried ‧ regeert in ballingschap ‧
 • 0867/879-898 : Adelbold I ‧ of Odilbald ‧ regeert in ballingschap ‧
 • 0899 : Egilbert ‧ of Engelbert of Egibold ‧ regeert in ballingschap ‧
 • 0899-917 : Radboud ‧ Heilige ‧ regeert in ballingschap ‧
 • 0918-975 : Balderik ‧ keert terug naar Utrecht ‧
 • 0976-990 : Folcmar ‧ ook genaamd Poppo ‧
 • 0990-995 : Boudewijn I ‧
 • 0995-1010 : Ansfried ‧ Heilige ‧
 • 1010-1026 : Adelbold II ‧ verwierf als eerste bisschop grafelijke rechten
 • 1027-1054 : Bernold ‧ Heilige
 • 1054-1076 : Willem I van GELRE ‧
 • 1076-1099 : Koenraad ‧ vermoord ‧
 • 1100-1112 : Burchard ‧
 • 1114-1127 : Godebald ‧
 • 1128-1139 : Andries van CUIJK ‧
 • 1139-1150 : Hartbert van BIERUM ‧
 • 1150-1151 : Frederik van BERG ‧ tegenbisschop ‧ later aartsbisschop van Keulen
 • 1150-1156 : Herman van HORNE ‧
 • 1156-1178 : Godfried van RHENEN ‧
 • 1178-1196 : Boudewijn II van HOLLAND ‧
 • 1196-1197 : Arnold I van ISENBURG ‧
 • 1196-1197 : Dirk I van HOLLAND ‧ tot 1197 tegenbisschop ‧
 • 1197-1212 : Dirk II van ARE ‧
 • 1212-1215 : Otto I van GELRE ‧
 • 1216-1227 : Otto II van LIPPE ‧
 • 1227-1233 : Wilbrand van OLDENBURG ‧ overgeplaatst vanuit Paderborn
 • 1233-1249 : Otto III van HOLLAND ‧ elect tot 1245 ‧
 • 1249-1250 : Gozewijn van RANDERATH ‧ elect ‧ trok zich terug ‧
 • 1249-1267 : Hendrik I van VIANDEN ‧
 • 1268-1290 : Jan I van NASSAU ‧ elect ‧ afgezet door paus Nicolaas IV ‧
 • 1291-1296 : Jan II van SIERCK ‧ overgeplaatst naar Toul ‧
 • 1296-1301 : Willem II BERTHOUT ‧
 • 1301 : Adolf II van WALDECK ‧ kandidaat-bisschop ‧ bisschop van Luik ‧
 • 1301-1317 : Gwijde van AVESNES ‧ c.1253-1317 ‧
 • 1317-1322 : Frederik II van SIERCK ‧
 • 1322 : Jacob van OUDSHOORN ‧
 • 1322 : Jan van BRONKHORST ‧ kandidaat-bisschop ‧
 • 1322-1340 : Jan III van DIEST ‧
 • 1341 : Jan van BRONKHORST ‧ kandidaat-bisschop ‧
 • 1341 : Nicolaas CAPOCCI ‧ trok zich terug ‧ later bisschop v.Urgell & v.Frascati ‧
 • 1342-1364 : Jan IV van ARKEL ‧ overplaatst naar Luik ‧
 • 1364-1371 : Jan V van VIRNEBURG ‧ overplaatst vanuit Münster ‧
 • 1371 : Zweder UTERLO ‧ kandidaat-bisschop ‧
 • 1371-1378 : Arnold II van HORNE ‧ overplaatst naar Luik ‧
 • 1378-1380 : Reinoud van VIANEN ‧ tegenbisschop ‧
 • 1378-1393 : Floris van WEVELINKHOVEN ‧ overplaatst vanuit Münster ‧
 • 1393-1423 : Frederik III van BLANKENHEIM ‧ overplaatst vanuit Straatsburg ‧
 • 1424-1425 : Rhabanus van HELMSTATT ‧ trok zich terug ‧ Bisschop van Spiers ‧ aartsbisschop van Trier ‧
 • 1423-1432 : Zweder van CULEMBORG ‧ tot 1425 tegenbisschop ‧
 • 1423-1455 : Rudolf van DIEPHOLT ‧ tot 1432 tegenbisschop ‧ ook bisschop van Osnabrück ‧
 • 1434-1448 : Walraven van MEURS ‧ tegenbisschop ‧ werd bisschop v.Münster ‧
 • 1455-1456 : Gijsbrecht van BREDERODE ‧ elect. afgezet ‧
 • 1456-1496 : David van BOURGONDIË ‧ overplaatst vanuit Terwaan ‧
 • 1482-1483 : Engelbert van KLEEF ‧ Ruwaard ‧
 • 1496-1517 : Frederik IV van BADEN ‧ afgezet ‧
 • 1517-1524 : Filips van BOURGONDIË
 • 1524-1529 : Hendrik II van BEIEREN ‧ elect ‧ droeg wereldlijke macht in 't Sticht over aan Karel V ‧ gaf zetel op ‧ ook bisschop v.Worms & Freising
 • 1529-1534 : Willem III van ENCKENVOIRT ‧ Kardinaal na.f 1523 ‧ ook bisschop van Tortosa ‧
 • 1534-1559 : Joris van EGMOND ‧ x ‧

Aarts-bisschoppen

 • 1559 : Adriaan van RENESSE van WULVEN ‧ benoemd maar gestorven voordat paus benoeming kon bekrachtigen ‧
 • 1561-1580 : Frederik V SCHENCK van TOUTENBURG ‧ 1503-1580 ‧
 • 1580-1585 : Herman van RENNENBERG ‧ benoemd ‧ niet in functie getreden
 • 1592-1600 : Jan van BRUHESEN ‧ benoemd ‧ niet in functie getreden

Zie ook lijst aartsbisschoppen van Utrecht vanaf 1561 in de oudkatholieke traditie

Apostolisch vicarissen

 • 1602-1614 : Sasbout VOSMEER ‧ 1548-1614 ‧ titulair aartsbisschop Philippi ‧
 • 1614-1651 : Filips van ROUVEEN alias Philippus ROVENIUS ‧ 1573-1651 ‧ tit. aartsbisschop Philippi ‧
 • 1651-1661 : Jacobus de la TORRE ‧ 1608-1661 ‧ tit. aartsbisschop Efese ‧
 • 1662-1663 : Boudewijn CATZ / CATS ‧ c.1601-1663 ‧ - ‧ tit. aartsbisschop Philippi ‧ ‧ 1620-1651 in oud-katholieke traditie
 • 1663-1686 : Johannes Baptista van NEERCASSEL ‧ c.1625-1686 ‧ tit. bisschop Castorië ‧
 • 1688-1702 ; Petrus CODDE ‧ 1648-1710 ‧ tit. aartsbisschop Sebaste ‧ geschorst door paus Clemens XI ‧ 1695-1705/1710 in oud-katholieke traditie
 • 1702-1704 : Theodorus de KOCK ‧ 1650-1720 ‧ aftreden op verzoek Rome ‧
 • 1705-170x : Gerhard POTCAMP ‧ 1641-1705 ‧
 • 1707-1717 : Adam DAEMEN ‧ c.1670-1717 ‧ tit. aartsbisschop Adrianopel. Trad af
 • 1717-1727 : Johannes van BIJLEVELT ‧ c.1671-1727 ‧
Documentatie :
 • 1995 : M. MOLENAAR & G. ABBINK : Dertienhonderd jaar bisdom Utrecht ‧ Baarn ‧ p. 94 ‧

Vice-superiores van de Hollandse Zending - Brussel

 • 1727-1731 : Joseph ~ Giuseppe SPINELLI ‧ ‧
 • 1731-1732 : Vincentius MONTALTO ‧ ‧
 • 1732-1736 : Silvester Valenti GONZAGA ‧ ‧
 • 1736-1737 : Franciscus GODDARD ‧ ‧
 • 1737-1743 : Lucas Melchior TEMPI ‧ ‧
 • 1744-1744 : Petrus Paulus TESTA ‧ ‧
 • 1744-1755 : Ignatius CRIVELLI ‧ ‧
 • 1755-1763 : Carolus MOLINARI ‧ ‧
 • 1763 : Bartholomeus SOFFREDMI ‧ ‧
 • 1763-1775 : Thomas Maria GHILINI ‧ ‧
 • 1775-1776 : Joannes Antonius MAGGIORA ‧ ‧
 • 1776-1785 : Ignatius BUSCA ‧ ‧
 • 1785-1786 : Michael CAUSATI ‧ ‧
 • 1786-1790 : Antonius Felix ZONDADARI ‧ ‧
 • 1792-1794 : Caesar di BRANCADORO ‧ ‧
 • 1794-1828 : Ludovicus CIAMBERLANI ‧ ‧ bestuurt vanuit Münster & A'dam ‧

Vice-superiores van de Hollandse Zending in 's-Gravenhage

 • 1829-1831 : Franciscus CAPACCINI ‧ ‧
 • 1831-1841 : Antonius ANTONUCCI ‧ ‧
 • 1841-1847 : Innocentius FERRIERI ‧ ‧
 • 1847-1848 : Joannes ZWIJSEN ‧ ‧
 • 1848-1853 : Carolus BELGRADO ‧ ‧

Rooms-katholieke aarts-bisschoppen

Oud-katholieke aarts-bisschoppen

 • 1723-1725 : Cornelius STEENOVEN ‧ 1661-1725 ‧
 • 1725-1733 : Cornelius Johannes BARCHMAN WUYTIERS ‧ 1692-1733 ‧
 • 1733-1739 : Theodorus van der CROON ‧ 1668-1739 ‧
 • 1739-1767 : Petrus Johannes MEINDAERTS ‧ 1684-1767 ‧
 • 1768-1797 : Walter van NIEWENHUISEN ‧ ‧
 • 1797-1810 : Johannes Jacobus van RHIJN ‧ ‧
 • 1810-1814 : sede vacante
 • 1814-1825 : Willibrord van OS ‧ ‧
 • 1825-1858 : Johannes van SANTEN ‧ ‧
 • 1858-1873 : Henricus LOOS ‧ ‧
 • 1874-1892 : Johannes HEYKAMP ‧ ‧
 • 1892-1920 : Gerardus GUL ‧ 1847-1920 ‧
 • 1920-1937 : Franciscus KENNINCK ‧ 1859-1937 ‧
 • 1937-1970 : Andreas RINKEL ‧ 1889-1979 ‧
 • 1970-1981 : Marinus KOK ‧ 1916-1999 ‧
 • 1982-2000 : Antonius Jan GLAZEMAKER ‧ 1931-2018 ‧ v/h bisschop van Deventer
 • 2000-2020 : Joris August Odilius Ludovicus VERCAMMEN ‧ 1952 ‧
 • 2020-anno : Bernd WALLET ‧ ‧
=====

—2020-mrt-24-di-01:40+GMT-meteorological-SPRING-time-—jMVu— zie ook Medlands