Genealogy Projects tagged with elverum on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Kalbakk-slekta

    Ønsker å kartlegge forfedre og etterkommere etter Ole I. Kalbak, døpt Ole Iversen, født 1. april 1848, fra Hernes, Elverum.Ole var typisk fattigmann fra sin tid, bundet til Rogstad, Østre Hernes. Husmannsplassen het Kalbak, sannsynlig at han tok dette navnet. Ble gift med Karen Hansdatter Blix.