Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Elverum - Hedmark - Norge

view all

Profiles

 • Bendiks Andersen Heide (1655 - 1716)
  Boken "Slekten Heide" s. 29:Sorenskriver i Østerdalen og Solør. Bosatt på Vinger. Han var en rettskaffen og varmhjertet mann, som ofte med personlig oppofrelse kom fattige og trengende til hjelp, såled...
 • Jacob Alexandersen Borch (1632 - 1668)
  Kapellan i Elverum.
 • Ole Sandegga (c.1600 - d.)
 • Pål Henriksen Raatikainen (1614 - 1685)
  Bo Hansson skriver om Gertrud i artikkelen "Svedjekulturen och vägen till Trysil: "Vår " Pål Raatikainen, grundaren av Raatikala (Rotberget) i Hof, var född ca 1614. … Hustrun Gertrud Mattesdotter fö...

(The text is written in Norwegian)

Prosjektet omfatter følgende prestegjeld:

Elverum, Rena, Åmot, Trysil, Alvdal, Tynset, Tolga, Folldal, Vingelen, Ringsaker, Hof, Stor-Elvdal, Romedal

Dette prosjektet er laget i forbindelse med slektsgransking der det er behov for å finne profiler på en enkel måte. Noen profiler for personer født i Hedmark fylke og bosatt i Hedmark fylke og andre steder er linket til dette prosjektet. Flere personer som var født i Hedmark flyttet til Nordland og Troms og Finnmark. Spesielt de som flyttet til Finnmark er viet dette prosjektet.

Foreløpig er teksten meget tynn. Hvis det blir tid skrives mer tekst inn i prosjektet.

Hedmark fylke ligger i Østerdalen etc. på Østlandet i Norge.

Fra 2020 heter fylket som Hedmark er en del av i dag Innlandet fylke

Amtmenn i Hedmark

Matthias Collett amtmann 1757 til 1759 i Oplandenes amt (Oplandenes amt bestod av Oppland og Hedmark)

Prester i Elverum prestegjeld

Prester i Elverum prestegjeld 1537-1670 https://www.genealogi.no/prester-i-hedemarken-og-osterdalen-prosti/

Området Trysil var til 1780 en del av Elverum prestegjeld

 • ..

Skriftlige kilder

Skannede kirkebøker https://www.arkivverket.no

Folketellinger

Skifter

Skattemanntall

Tinglyste grunneiendommer

Linker

Hedmark https://no.wikipedia.org/wiki/Hedmark

Oplandenes amt https://no.wikipedia.org/wiki/Oplandenes_amt

Hedemarkens amt https://no.wikipedia.org/wiki/Hedemarkens_amt

Innlandet fylke https://no.wikipedia.org/wiki/Innlandet

Prestegjeld i Hedmark fylke https://www.arkivverket.no/slektsgranskning/historikk-for-prestegje...

Elverum, wikipedia https://no.wikipedia.org/wiki/Elverum

Litteratur

"Elverum: en bygdebeskrivelse. 1: Gaardhistorie med ættetavler", S. H. Finne-Grønn, 1909 https://www.nb.no/items/fdfa2aaf7187698547a1ff53b3ce5f75?page=0&sea...

"Hus og tun", Håvard Skirbekk, Glomdalsmuseet 1963 https://www.nb.no/items/bb3d53a271c02e0740f7fa948fbfe651?page=0&sea...

"Vingelen, sogeminner frå heimbygda, Tolga prestegjeld, Eystein Eggen 1943 https://www.nb.no/items/4d0263b16a142fe0e9cb2efbb4f6f0e9?page=0

"Tolga: Hodalen, Kasa, Holøydalen, Øversjødalen, gards- og slektshistorie" 1, Eystein Eggen, 1968 https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060824037?page=0

"Romedalboka, bind 3, garder og slekter" https://www.nb.no/items/041deddbb47fa7d7c3f22a2e9a70b121?page=0