Genealogy Projects tagged with trolldom on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Hekser i Norge / Norwegian Witches

    Witch trials in Norway* Norwegian Witches - Hekser * Trolldomsprosessene i Norge Geni project* Archive of the Inquisition Geni project==Help us to find NORWEGIAN Witches:Denne samlingen består av transkripsjoner og et bredt spekter av rettslige dokumenter, bøker og mer fra 1500-tallet og inn på 1700-tallet. Samlingen omfatter ca. 650 av de ca. 900 kjente heksekunstsaker fra denne perioden. Pros...