Gids-GENI-Gebruikers: GENI INSTELLINGEN

Started by Job Waterreus on Saturday, November 3, 2012
Problem with this page?

Participants:

  • Geni Pro
  • Private User
    Geni member
  • Private User
    Geni Pro
Showing all 26 posts
11/3/2012 at 4:18 AM

Geni heeft zelf ook een aantal instellingen die bepalen hoe u Geni kunt gebruiken.
Deze instellingen verschillen afhankelijk van het feit of u bezoeker bent of dat u Geni gebruiker bent geworden.
Geni kent drie soorten gebruikers: BASIS, PLUS en PRO
BASIS lidmaatschap is gratis, voor PLUS en PRO moet betaald worden.
Als bezoeker kunt u alleen maar gegevens raadplegen die door de gebruikers zijn aangemerkt als zichtbaar voor iedereen, als gebruiker hebt u meer mogelijkheden .

U ziet op de onderste regel van alle Geni schermen (als de taal nog op Engels ingesteld is):
English (US) eesti Svenska Español (España) Français עברית Norsk (bokmål) Dansk Nederlands Deutsch »
Dit is een taal keuze menu. Als u op Nederlands kiest dan worden de pagina's vertaald in het Nederlands (voor zover er vertalingen voorhanden zijn)

Deze discussie gebruikt verder de instellingen zoals ze getoond worden als de taal op Nederlands is ingesteld.

Als u bezoeker bent dan vind u rechts boven op de schermen Join, it's Free (dat wordt dus nog niet vertaald)
Als u daarop klikt kunt u Geni gebruiker worden.
Daarnaast vind u Login (ook nog niet vertaald), dat gebruikt u als u van Geni een gebruikersnaam en wachtwoord hebt gekregen om u aan te melden.

Deze discussie gaat verder over de instel mogelijkheden als gebruiker

11/3/2012 at 4:26 AM

Als u aangemeld ben (via de keuze Login) ziet u rechtsboven in het scherm uw gebruikersnaam. Als u daarop klikt dan verschijnt er een uitklap menu en 1 van de keuzes is dan account instellingen.
Als u daarop klikt krijgt u een overzicht van alle account instellingen:

Privacy & Permissions
Nieuws & Mededelingen
Mijn account

Deze instellingen zullen in deze discussie verder besproken woden.

11/3/2012 at 4:29 AM

Er zijn echter nog meer instellingen.
Onder op het overzichtsscherm van de stamboom vind u ook een instellingen menu: Navigeer Ga Naar... Instellingen
Ook dat instellingen menu zal in deze discussie besproken worden.

11/3/2012 at 4:38 AM

Deze discussie dient om stof te verzamelen voor het project
http://www.geni.com/projects/Nederlandse-handleiding-voor-GENI-GENI...
Uiteindelijk zullen de onderwerpen daar op een gestructureerde manier opgenomen worden.

Private User
11/3/2012 at 4:58 AM

Zullen we die twee belangrijke informatie-ingangen boven- en onderaan elke GENI-pagina voortaan BALKEN noemen? Dan hebben we een BOVEN-balk en een BENEDEN-balk. Terminologie-afspraken zijn wel handig.

11/3/2012 at 9:07 AM

MENU'S / MENU BALKEN

Aan de bovenkant van het scherm staan de menu's in een balk, maar onderin niet. Ik weet daarom niet of dat wel handig is.

Uiteindelijk is het waarschijnlijk wel handig om ook wat documenten aan het project te koppelen. in een document kan dan een kopie van een stukje scherm opgenomen worden, zodat daar gelijk duidelijk is waar we het precies over hebben.

Het lijkt me ook wel handig om bij een bijdrage aan een discussie die over een specifiek onderdeel gaat, de bijdrage te beginnen met een regel die aangeeft waar de bijdrage over gaat

11/3/2012 at 3:20 PM

ACCOUNT INSTELLING - MELDINGEN (mailtjes die u krijgt van Geni)

http://www.geni.com/account_settings/notifications

Hiermee kunt u instellen hoeveel mailtjes van Geni krijgt.
Als u net gebruiker bent geworden dan is de kans groot dat alle mogelijkheden aangevinkt zijn.
Wilt u wat minder mailtjes kijk dan eens wat voor soort mailtjes u gehad hebt van Geni en kijk dan hier wat u eventueel wilt uitvinken.

11/4/2012 at 10:56 PM

ACCOUNT INSTELLING - MELDINGEN (mailtjes die u krijgt van Geni)

Het is handig voor andere Geni gebruikers als u tenminste de vinkjes aan laat staan voor:
Mij een bericht stuurt
mij een verzoek stuurt
tags me in a discussion (mij noemt in een discussie)

Maar het is leuk dat u ook kunt reageren als er wat gebeurt. Dus als dat niet te veel mailtjes oplevert laat dan ook zoveel mogelijk de andere vinkjes aan staan bij' E-mail mij afzonderlijk wanneer iemand'
(Als BASIS gebruiker hebt u weinig aan 'E-mail mij wanneer Geni ontdekt hoe ik gerelateerd ben aan een profiel' omdat u PLUS of PRO gebruiker moet zijn voordat Geni ook het pad mailt. Als BASIS gebruiker hoort u alleen iets in de trant van 'second cousin 8 times removed')

11/5/2012 at 4:23 PM

ACCOUNT INSTELLINGEN - private stamboom / Familie Groep

http://www.geni.com/account_settings/family/6000000012557914819
http://www.geni.com/company/privacy

U kunt de profielen in uw stamboom beschouwen als zijnde opgesplitst in twee groepen: Afgeschermde (privé) profielen en openbare profielen.

Afgeschermde profielen zijn bedoeld voor levende gebruikers en hun naaste verwanten en zijn alleen volledig zichtbaar en wijzigbaar door de familiegroep.

Openbare profielen zijn bedoeld voor verre voorouders en andere historische figuren en zijn zichtbaar voor iedereen (ook bezoekers en zoekmachines)

Elke keer dat u een profiel toevoegt aan uw stamboom, wordt deze automatisch toegewezen aan een van de groepen: Afgeschermde profielen of Openbare Profielen.

U kunt profielen BINNEN DE FAMILIEGROEP zelf in een andere privacy groep indelen door op het profiel te klikken. Op het scherm dat u dan ziet kunt u de privacy aanpassen. Profielen buiten de familiegroep worden altijd openbaar.

11/5/2012 at 4:31 PM

ACCOUNT INSTELLINGEN - Profiel privacy

http://www.geni.com/account_settings/profile_privacy/60000000125579...
http://www.geni.com/account_settings/permissions/6000000012557914819
http://www.geni.com/account_settings/managed_profiles/6000000012557...

U kunt zelf opgeven wat zichtbaar is voor anderen van uw eigen profiel, wat u familie van uw profiel mag zien, wat anderen kunnen zien van uw activiteiten en aanpassen van wat zichtbaar is van de door uw beheerde privé profielen.

11/5/2012 at 4:36 PM

ACCOUNT INSTELLINGEN - activiteiten en privacy

http://www.geni.com/account_settings/recent_activity/60000000125579...

Wanneer u informatie toevoegt op Geni, dan zien uw familie en uw volgers dit als updates onder "Recente activitei" op het startblad.
Enkel uw familie ziet uw private updates.

11/6/2012 at 2:56 PM

DISCUSSIES - volgen / niet meer volgen

Alle discussies hebben op de regel onder de titel een mogelijkheid om ze te volgen (als ze nog niet gevolgd worden) of om ze niet meer te volgen (als ze gevolgd worden)

De discussies waarvan u aangegeven hebt dat u ze wilt volgen worden weergegeven op: http://www.geni.com/discussions?discussion_type=followed
Hierbij wordt de laatst gewijzigde discussie als eerste getoond en wordt van al de discussies het laatst toegevoegde bericht getoond.

door een discussie te volgen kunt u op deze pagina gemakkelijk zien aan welke discussies een bericht is toegevoegd.

11/6/2012 at 2:58 PM

PROJECTEN - volgen / niet meer volgen

Dit werkt analoog aan discussies. De overzichtspagina is: http://www.geni.com/projects?project_type=followed

11/6/2012 at 3:06 PM

PROJECTEN

Nederlands taligen die met anderen willen samenwerken wordt aangeraden de volgende projecten te volgen:
http://www.geni.com/projects/Portaal-voor-Nederlandstaligen/4077
http://www.geni.com/projects/Nederlandse-handleiding-voor-GENI-GENI...

Deze projecten bevatten veel nuttige informatie en op de project pagina's zijn ook project discussies te vinden waarin hulp wordt aangeboden.

Private User
11/6/2012 at 11:51 PM

PROJECT : volgen of meewerken

Begin altijd met een project een poosje te VOLGEN en kijk dan of je het leuk zou vinden er meer aan bij te dragen. Het al 'zittende' project-team kan soms slechts een, soms een heel regiment deelnemers te zien geven, maar dat is geen indicatie over de be-SLOTEN-of-OPEN-houding van die personen. Het zijn geen geheime klupkes, maar samenwerkings-verbanden van geni-gebruikers die de intentie hebben via zo'n project-pagina hun bijdrage aan die wereld-wijde-stamboom van Homo SAPIENS te structureren, verbeteren en vooral het werk er aan met meer plezier te kunnen vormgeven.

Private User
11/7/2012 at 12:00 AM

PROJECT: uitnodiging of verzoek tot deelname

Het lijkt aanvankelijk wat onduidelijk hoe toch die mensen in dat project terecht zijn gekomen. Welnu, dat is in de loop van de tijd dat de GENI-architectuur zich ontwikkelde ook niet altijd op dezelde manier verlopen. Zo hebben leden van het CURATORIUM net iets meer mogelijkheden t.o.v. het project-gebruik, maar de afspraak is dat zij daar prudent mee om weten te gaan en er zich niet mee bemoeien, mits daar een goed verdedigbare reden voor is. Je kunt in een project belanden door:

UITNODIGING: iemand van het zittende team ziet je profiel en denkt: dat is iets voor hem/haar, is stuur die -nieuwe?- geni-gebruik-st-er een uitnodiging en zie wel of die dat op prijs kan stellen. Vragen staat vrij, maar weigeren erbij, zeiden ze vroeger bij ons thuis.

VERZOEK tot DEELNAME: Bij elk project kun je rechtsboven via een knop ACTIE drukken op verschillende kansen. Een daarvan is: DEELNEMEN aan PROJECT. Als je op die knop drukt zit je niet direct in het team, een van de zittende teamleden zal je verzoek moeten bevestigen en je kunt dus -theoretisch- geboycot worden.

Private User
11/7/2012 at 1:18 AM

G-G-G PROJECT: Verzoek tot DEELNAME

Overigens kun je deelname vergeten als je de initiatief-nemer van het project --degene die dus met zijn/haar neus vooraan prijkt-- hebt geblokkeerd. Zie daarvoor hoe je iemand BLOKKEERT van contact en gegevens-uitwisseling, later/elders in deze gids.

Private User
11/8/2012 at 3:31 AM

Even een kleine opmerking, ik vind deze zin op de hoofdpagina niet zo goed lopen:

Als jij jouw taal wilt , zou daar niet beter kunnen staan mocht je de taalinstelling willen wijzigen ?

TAAL instellen of wijzigen

Als jij jouw taal wilt wijzigen, dan kun je rechtsboven deze pagina op jouw naam klikken, dan verschijnt een uitrolmenu, waarin je op Change Language kunt klikken en daarna bijvoorbeeld Nederlands kiezen. Mogelijke taalkeuzen in Geni:

http://www.geni.com/projects/Nederlandse-handleiding-voor-GENI-GENI...

11/8/2012 at 3:57 PM

Kan het dan niet beter worden:
Als Geni niet in het Nederlands is je wilt dat veranderen, dan ...

Private User
11/9/2012 at 12:22 AM

G-G-G: hoe doen we dat eigenlijk?

Aan: alle vorige, huidige en toekomstige redacteuren

Dit is een experiment 'in pogress', 'under construction' en 'to be followed', dus naar mijn opvatting moet niemand zich nog al te veel bekommeren om spellingen, zins-constructies, thema-volgorde et-cetera. Dat is straks voor een EIND- of 'n HOOFD-redacteur en het aardige -in mijn optiek als uitgever- van het internet is de dynamiek. Dus is een tekst 'nooit af' zolang nog niet alle lezers die begrijpen... Eeuwige strijd hoor, schrijven en -nog- gelezen willen worden.

Private User
11/9/2012 at 5:01 AM

Wie is de eind/hoofd redacteur ? LOL

11/9/2012 at 1:55 PM

Ik in ieder geval niet.

11/9/2012 at 2:38 PM

ACCOUNT INSTELLING: NAAMWEERGAVE

Instellen via: http://www.geni.com/account_settings/name_preferences

Dit is een instelling die van belang is bij het samenwerken en dan vooral bij gebruikers buiten de eigen familiegroep (http://www.geni.com/account_settings/family).

Deze instelling heeft een relatie met de afspraken die gemaakt zijn over hoe de naam velden gevuld moeten worden (http://www.geni.com/documents/view/profile-6000000009895495819?doc_...) om goed samen te kunnen werken.
Hele belangrijke afspraak zijn:
Achternaam NIET helemaal in hoofdletters
Vul altijd de Achternaam bij geboorte (dus ook voor mannen)
Vul achternaam in principe met de achternaam bij geboorte
(ook bij gehuwde vrouwen!. Dit voorkomt misverstanden en problemen bij meerdere huwelijken [huwelijksdatums zijn niet altijd bekend of juist]). Indien er sprake is van een wijziging van de achternaam (bijvoorbeeld bij immigratie), komt de (laatste) nieuwe achternaam dan wel in het achternaam veld.

De mogelijke keuzes voor weergave van de achternaam zijn:
1. Achternaam bij geboorte verbergen
2. Achternaam bij geboorte in plaats van de gebruikelijke achternaam
3. Achternaam bij geboorte in plaats van de gebruikelijke achternaam, in HOOFDLETTERS
4. Achternaam bij geboorte toegevoegd, tussen haakjes
5. Achternaam bij geboorte toegevoegd, tussen haakjes (alleen in stamboom)

Als gekozen wordt voor 4 of 5 dan wordt de achternaam bij geboorte alleen getoond wanneer deze afwijkt van de waarde in het achternaam veld. Keuze 1 wordt afgeraden.

Er zijn nog drie extra keuzes die bepalen hoe namen worden weergegeven. (Dit wordt nog gedeeltelijk in het Engels weergegeven)

a. Ignore display name (Negeer Getoonde naam)

Zet het vinkje als u de inhoud van het veld Getoonde naam wilt negeren (Getoonde naam is een veld wat de profiel beheerder helemaal zelf kan vullen, zonder dat er dan gebruik wordt gemaakt van andere naamvelden; is het niet gevuld dan wordt de hierboven beschreven keuze voor de weergave van Achternaam gebruikt)

b. Toon achtervoegsels

Er is een mogelijkheid om achtervoegsels te vullen (richtlijn: Liever blanco houden, maar mag gebruikt worden voor meer
duidelijkheid (bv. ‘Jr.’, ‘Sr.’…).

c. Toon alle voornamen

Als dit vinkje niet gezet wordt dan wordt alleen de waarde van het veld voornaam getoond en niet de inhoud van het veld overige namen.

Aangeraden wordt a. niet aan te vinken en b. en c. wel

11/9/2012 at 2:59 PM

STAMBOOM OVERZICHT: NAAMINSTELLINGEN

Ook het stamboom scherm (http://www.geni.com/family-tree) kent instellingen voor de naam. Klik daarvoor op Instellingen en dan op de Names tab (Ook hier worden sommige delen nog niet vertaald)
De Sitewide name preferences (Naaminstellingen voor Geni) komen overeen met die bij de account instellingen.
1. Do not display Birth Surnames (Achternaam bij geboorte verbergen)
2. Achternaam bij geboorte in plaats van de gebruikelijke achternaam
3. Achternaam bij geboorte in plaats van de gebruikelijke achternaam, in HOOFDLETTERS
4. Achternaam bij geboorte toegevoegd, tussen haakjes
5. Achternaam bij geboorte toegevoegd, tussen haakjes (alleen in stamboom)

De eerste drie extra keuzes komen overeen met de account instellingen
a. Ignore display name (Negeer Getoonde naam)
b.Toon achtervoegsels
c.Toon alle voornamen

Er zijn echter nog twee extra keuzes:
d. Do not guess lastnames (Raad geen achternamen)
e. Reverse RTL names (Draai van rechts naar links namen om)

Keuze d heeft invloed op het toevoegen van profielen. Als deze keuze wordt aangevinkt dan wordt de achternaam niet meer automatisch gevuld met de waarde van de achternaam uit het profiel waar aan toegevoegd wordt.

Private User
11/9/2012 at 3:17 PM

Job Waterreus, wat betreft onvolledige vertalingen van software-toelichtingen, dacht ik dat er een mogelijkheid was voor ieder daar een bijdrage aan te leveren. Heb ooit een staatje gezien waarbij allerlei engelse termen openstonden voor wie er een goeie vertaling voor wist. Maar weet niet meer hoe of wat, misschien dat George J. Homs hier meer ervaring mee heeft. Jammer genoeg hebben we a. nog maar weinig Nederlandstalige Curatoren en b. nog minder die genoeg talenkennis hebben om dit klusje met voortvarendheid aan te kunnen pakken. Wat ik helemaal mis is Curatoren die zowel vaardig zijn in het Engels, Nederlands als het Hoogduits, want veel Nederlandse grensbewoners hebben oorsprongen in Duitse Deelstaten, en die zitten niet te wachten op Curatoren die zich vooral met Adel en Vorstenhuizen bezig houden....:-). Sorry, even een tussendoortje, zal proberen niet te vaak OFF-TOPIC te kletsen, ok?

Private User
1/19/2013 at 2:09 AM

GENI-INSTELLINGEN : Krijgt u Waar voor uw Geld?

Aan : Houders van een Geni Premium Account

Heb net pas ontdekt -ik ben PRO-gebruikster, maar gebruik NIET de batch op mijn BEELD of gelinked aan mijn PROFIEL--- dat ik de volgende opties kan instellen en een paar voordelen geniet boven een BASIC-gebruiker:

* PRO Badge : Y/N Show Pro badge on my profile
* Notifications setting: Notify me: of every credit card charge : U bent Geni PRO. Uw 1-Year ($59.40) abonnement wordt automatisch hernieuwd op dinsdag 1 oktober 2013.

Geni-PRO-accounts hebben:
* Treffers : Achieve faster tree growth with instant tree matches while you browse
* Geavanceerde zoek-mogelijkheden : Search over 100 million profiles to find possible relatives
* Unlimited Media : Upload unlimited photos, videos, and documents
* Premium Support : Communicate directly with our expert support staff
* Stamboom : Add unlimited relatives

U ziet, ze weten me keurig in het NEDERLANDS aan te spreken als het over m'n POEN gaat, maar communiceren in ABN = Algemeen Beschaafd Nederlands, moeten de gogel-vertalers nog leren....
Komt TIJD, komt RAADT, van ons natuurlijk, de toegewijde, ijverige en nijv're gebruikers die graag bijdragen aan ee betere GLOBE, toch?

Showing all 26 posts

Create a free account or login to participate in this discussion