Kuratorene kan nå hjelpe til med å reversere feilsammenslåinger av profiler.

Started by Private User on Monday, October 13, 2014
Problem with this page?

Participants:

 • Private User
  Geni Pro
 • Private User
  Geni Pro
 • Private User
  Geni member
 • Private User
  Geni member
 • Private User
  Geni Pro

Profiles Mentioned:

Related Projects:

Showing 871-900 of 1255 posts
5/22/2021 at 12:16 AM

Ok skal sjekke bedre at de har samme foreldre, samtidig oppfordre jeg alle til å gjennomgå lista "matches" og slå sammen like profiler og fjerne åpenbare ulike profiler.

Per

Private User
5/22/2021 at 12:33 AM

Et annet godt tegn på at her bør man være forsiktig er hvis det som i dette tilfellet er samme person som har lagt inn begge profilene. Det er sjeldent at man lager egne duplikater uten at man selv oppdager det.

Har ofte opplevd at noen har slått sammen søsken som ifølge norsk tradisjon har fått samme navn hvis det ene døde. Er de født innen en 5-års periode vil Geni automatisk foreslå en sammenslåing. Disse bør snarest forkastes.

Private User
5/22/2021 at 12:55 AM

Har funnet mange identiske profiler/trær opprettet av samme person, opprettet med års mellomrom. Så det er nok ikke sjelden dette skjer. Det er ikke alltid like lett å huske hva man gjorde for noen år siden. Det er heller ikke alltid det kommer opp beskjed om match med en gang. Og når "blå-merket" kommer, har man gått videre til andre profiler /trær. Det er ikke alle som sjekker listene som viser matcher, datakonflikter eller trekonflikter .
Men de feilsammenslåingene ovenfor er enkel å oppdage ut fra ulike foreldre, ulike etternavn osv.

5/22/2021 at 2:59 AM

Det er ikkje berre når den eine døydde at sysken kan ha like namn. At to sysken hadde same namn der begge levde opp er ikkje uvanleg, og det finst også eksempel på at 3 sysken hadde same namn. Eg pleier å merke mine med romertal (evt. d.e./d.y.) for å skilje sysken med same namn, uavhengig av årsak. Likevel skjer slike feilsamanslåingar frå tid til anna, men sjansen er mindre og det er enklare å oppdage/rydde opp i.

Opplasting av store slektstre med identiske profilar med dei som er der frå før skaper mange ulike problem, og det kan då også vere vanskeleg å vite kva som er duplikat og som ikkje er det.

Uansett meiner eg at det er betre å slå saman litt for lite enn litt for mykje. Er ein usikker bør ein etter mi meining enten sjekke kjelder, ta kontakt med dei som har oppretta profilane eller la dei blå rutene vere og overlate problemet til andre. Ukritisk samanslåing vil kunne skape mange rare feil, og er ein grunn til at mange kunnskapsrike slektsforskarar som elles kunne ha bidrege ser på Geni som lite seriøst og vil halde seg lengst mogeleg unna. Og slik vil ein jo ikkje ha det.

Dersom eg kjem til situasjonar med meir enn to ulike foreldre stansar eg sjølvsagt også opp. Då er det tid for å sjekke kjelder eller å overlate trekonfliktane til andre brukarar.

5/22/2021 at 4:52 AM

Det Er Skikkelig ILLE At Enkelte Helt Ukritisk Bare Kjører På Med Sammenslåinger, Uten En Eneste Kilde Eller Noen Form For Kommunikasjon Med Adm.
Har Fått Ødelagt /Slått Sammen En Av Mine Aner Med Div. Ektemenn. Sendte Advarsel Til Vedkommende Og Bad Om Å Slutte. Jeg Rettet Feilen, Og Bare Noen Dager Senere Var Det Slått Sammen Igjen..

Nå Er Jeg Ikke Lengre I Stand Til Å Rydde Opp, Utrolig Frustrerende, Hvordan Noen Bare Ikke VIL Høre, Og Heller Ikke Sjekker Skikkelig Eller Tar Kontakt Med Adm. For Å Drøfte Saken. Man Har Ingenting Man Skulle Sagt Overfor Slike "Overivrige Mergere" .. Jeg Har Snakket Med Flere Andre Adm. Her På Geni, Og Irritasjonen Er Til " Å Ta Og Føle På" .. En Klapp På Skulderen Og "Skjerpings" Har Vist Seg Å Ikke Hjelpe Det Slag. ALLE Kan Gjøre Feil I Ny Og Ne,
Men Når Det Blir Et Vanlig Problem - Er Det IKKE Morsomt Å Være Bruker Åv Geni. Har Vært Bruker Siden 2012..

5/30/2021 at 3:21 AM

@ Arne Skarpås,Takker For Din Støtte. BETYR MYE At Seriøse Adm. Sier Ifra Her Inne.

Denne Trine Faye-Lund Har Jeg Sendt Advarsel Til Ved Minst TO Anledninger,
Og Bedt Henne Slutte Å Endre På Navn..

Hun Gidder Ikke Engang Svare. Synes Dette Er Uakseptabel Adferd..

Private User
5/30/2021 at 12:12 PM

Pro brukere kan endre navn uten å samarbeide med managere. Det gjør det likevel ikke mer akseptabelt.

5/31/2021 at 3:09 AM

Vet Om Minst EN Annen Adm. Enn De Arne Skarpås Nevner Som "Har Fått Unngjelde" Trine Sine Endringer. Senest I Går Var Jeg Inne Og "Endret Tilbake" Profiler Adm. Av Marsha, Som Trine Hadde Endret På. Hvorfor Gjør Hun Dette, Er Det Bevisst Sabotering.?

Hvem ER Denne Kvinnen, Som tydeligvis Har Enslags Blankofullmakt Til Å Rasere Andre Sine Profiler Her På Geni. Og Hvorfor Deltar Hun Ikke Selv I Debatten, Hun Er Da Tagget Her.

Hvordan Kan Man STOPPE Henne..?? Ser Hun Adm. Over 8000 Profiler Selv, Kan Vi Andre Bare "Kjøre På" Og Endre Navn Og Data På HENNES Profiler, Så Får Hun Smake Sin Egen Medisin..

Private User
5/31/2021 at 6:23 AM

Jeg blir bare forvirret.
Det er ikke lenge siden jeg ble bedt om ikke å bruke "gift-navn" på kvinner av en Geni-bruker.
Derfor prøver jeg å fjerne disse. Kan noen si meg hva som er riktig.
Det er så mange "sjefer" her på Geni...
Jeg pleier å svare på høflige henvendelser, men det er utrolig hva folk kan få seg til å skrive.

Regner med at å flytte navn til riktig felt er riktig?
Det er veldig mange profiler med oppføringer i feil felt.

Private User
5/31/2021 at 6:28 AM

...legg merke til språkbruken fra en av deltakerne i denne kommunikasjonen ...

5/31/2021 at 11:21 AM

Denne sammenslåing må reverseres.
https://www.geni.com/merge/view?revision_id=80179086170

Jarl

5/31/2021 at 10:27 PM

Takk

6/4/2021 at 3:19 PM

Hei
Jeg trenger hjelp med å reversere denne sammenslåingen
https://www.geni.com/merge/view?revision_id=80204151120

Jarl

6/5/2021 at 3:38 AM

Jeg liker heller ikke språkbruken som spesielt en bruker i denne diskusjonen om endring og sammenslåing av profiler og støtter derfor Trine Faye-Lund kommentar. Det er ingen "mine og dine" profiler i GENI, den første som legger inn profilen er blir hovedadministrasjon. Hvordan navnefeltene brukes praktisere veldig ulikt og hva som er riktig er derfor uklart.

Private User
6/5/2021 at 4:39 AM

Per: For Trine er det ikke uklart hva som er riktig navnefelt.

Private User
6/5/2021 at 5:03 AM

Det er riktig at det ikke er "mine og dine" profiler. Men det er ikke bestandig at den første som legger inn blir hovedadmnistrator.

Fra Introduksjon til Geni:

"Eierskap av profilene etter en sammenslåing
Alle tidligere administratorer har fremdeles fulle redigeringsmuligheter og er medeiere i profilene. Profilene tilhører i fellesskap alle dem som er i slekt med dem, og bør ivaretas i ansvarlig fellessskap. Den mest naturlige hovedadministrator vil ofte være den som er nærmest i slekt av de aktive Geni-brukerne. For mindreårige barn anbefales at kun foreldrene er administratorer, og at andre som har lagt inn disse trekker seg som medeier - dette for å ivareta personvern."

Men å få "eierskap" til en profil ved å legge inn en nyopprettet profil og så slå dem sammen, er unødvendig.

"Ikke legg til duplikater (nye profiler) for folk som allerede fins registrert i Geni verdenstre."

Dersom man er uklar /usikker om navnefelt, så må man holde seg unna å "rette" det som allerede står.
Det samme dersom det er uklart om to profiler er identiske. Da må man la vær å slå sammen.

Private User
6/5/2021 at 6:15 AM

Det er vel ikke snakk om hvordan navnefeltene brukes som er problemet, men at det fabrikkeres fakta, uten at det er hold for dette i kilder, f.eks bruk av ektefellens navn flere undre år før det var vanlig en kort periode.

Jeg har ingen problem med at noen retter i "mine" profiler hvis det kan underbygges av kilder. Har selv flere kvinner i min familie som bruker ektefellens navn allerede på 1700 tallet, og det kana underbygges av kirkebok kilder, mens samtidig er det andre greiner at det er utenkelig før 1900 tallet. Man skal vite, ikke tro.

6/5/2021 at 6:58 PM

Når det gjeld kva som skal stå i dei ulike namnefelta trur eg at ein får ulike svar avhengig av kven ein spør. Difor har det også lite for seg å rette på andre sine profilar berre for rettinga si skuld, Ein er på Geni for å samarbeide om eit verdenstre, og ikkje for å krige om ulike måtar å føre namn på.

I deler av landet var etternamnet bustaden, og eg tykkjer difor at det er naturleg å føre opp bustad i etternamnfeltet. (Slektsnamn fanst berre unntaksvis). Då blir det også mogeleg å søkje og å få treff. Men eg er klar over at bustad i mindre grad vart brukt som etternamn f.eks. i Nord-Norge.

Eg pleier også å normalisere namn. Kjeldene er grunnlaget for slektstreet, men eit slektstre er uansett ikkje ei kjeldetru avskrift.

6/5/2021 at 7:04 PM

Er det nokon som har lagt merke til at det plutseleg er blitt eit ras av duplikattreff, der dei fleste av desse er heilt ulike profilar. Eg har 301 slektstre-treff på profilar som eg følgjer, og dette er stort sett berre tull. Det skaper mykje arbeid å fjerne alt dette, og når ein veit at det er slik over alt veit ein også at sjansen for feilsamanslåingar aukar.

6/5/2021 at 10:54 PM

Ja, Bjørn Petter Brox sier det GENI holder på med en reindeksering, Oppdatering.

Private User
6/10/2021 at 10:15 AM

Feilsammenslåing ønskes reversert. Ulike fornavn og ulike fødesteder.
(Det er vel og tvilsomt om Andreas Severin (f.1824) allerede er gift og får en sønn Nils Andreas i 1841.)

https://www.geni.com/merge/view?revision_id=80264565990

6/10/2021 at 11:43 AM

Denne er riktig!!

6/10/2021 at 11:49 AM
Private User
6/10/2021 at 12:21 PM

Per: Hvor kommer fornavnet "Andreas Stein Severin" og fødestedet "Maønes, Bø I Vesterålen" fra (kilde?)

6/10/2021 at 12:42 PM

Beklager, det er vel en skrivefeil, han heter ikke Stein til mellomnavn og det skal være Malnes, som er sognet til Survig, men ellers er det vel riktig?

Private User
6/10/2021 at 1:07 PM

I følge kirkeboka for for Øksnes for fødsel, er begge foreldre fra ØKSNES., ikke Bø. Da er Survig helt gal plassering og feilt prestegjeld.

https://media.digitalarkivet.no/view/16732/51914/16

Samme feilen har Per gjort med en annen profil: skrevet at hun var født i Bø, men hun var født i Hadsel.

Katrine Lockert Olsen

Her er sammenslåingene:

https://www.geni.com/merge/view?revision_id=80264564850

Forøvrig er det unødvendig å lage nye profiler på personer som allerede har profiler....

6/10/2021 at 1:35 PM

Er enig med Jens at det er helt unødvendig å legger inn personer som allerede finnes, men det er ikke alltid så lett å finne de gamle profilen. Det er enklere å begynne å legge inn fra det man har og lag GENI foreslå like profiler. Det Jens foreslo som feilsammenslåing var ikke feilsammenslåing, bare en del unøyaktige data i profilene som lett kunne endres uten å reversere sammenslåingen.

se: https://www.geni.com/merge/view?revision_id=80264565990

Private User
6/10/2021 at 1:49 PM

Feilen med duplikat treff på søsken er fikset, og de jobber fremdeles med en bedre løsning for patronymer.

Hvis dere fortsatt ser feil på matcher klikk på dette symbolet
media.geni.com/p13/8a/81/fa/32/5344485ef4a45f17/refresh_matches_large.jpg?hash=ceb5d246166e23ab66c9c754bbe94fe23e3f71f411daef252a87e20ea76057ab.1701676799

Private User
6/10/2021 at 3:18 PM

Jeg "foreslo" ikke noen feilsammenslåinger, men påpekte feil i den ene (av to) profiler. På et slektstre skal man ikke tro, men vite hva som er korrekt i det man skriver inn. "En del unøyaktige data" bør ikke forekomme.

6/10/2021 at 3:53 PM

Private User Eg har 390 treff på profilar som eg følgjer. Denne lista er ikkje mogeleg å oppdatere ser det ut til. Det blir like mykje arbeid dersom eg må klikke på kvar enkelt profil og trykkje "refresh" som om eg berre hadde avvist kvart enkelt treff. Det beste ville ha vore om desse treffa hadde blitt rulla tilbake.

Showing 871-900 of 1255 posts

Create a free account or login to participate in this discussion