Is your surname Luuse?

Research the Luuse family

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Jaanus Luuse

Immediate Family:

Son of Private and Milda Luuse

Last Updated:
view all

Immediate Family

About Jaanus Luuse

daddy_heart.gif mommy_heart.gif baby_heart.gif itty_heart.gif icn_heart.gif

Suurepärane uudis! Rannarootsi andmebaasi lingid ~u 7000 (Genis olevatel isikukirjetel kuhu need olid lisatud) peaksid olema nüüd parandatud ja kõik eelnevad versioonid asendatud uute töötavate linkidega.

sticker_new_right.gif Tähelepanek: Ei tasuks isikukirje tiitli reale märkida isa, ema, tädi, onu, tütar, poeg, vend, õde, abikaasa, partner, härra, proua, neiu jne. jne.

Meil kõigil on isa ja ema, keegi on kellegi poeg või tütar, inimestel juhtub ikka olema õdesid-vendi, tädisid-onusid, äiasid-ämmasid. Seejuures ma kahtlen, et suudate kõik "tiitlid" iga persooni puhul eraldi üles loetleda. Seega milleks siis ka ainult osasid märkida?

Ka partnerlussuhte märkimiseks on Genis võimalus olemas. Seega "tiitli" partner, abikaasa, ex abikaasa jne. märkimine on ka nagu ebavajalik.

See, et partnerlussuhte viis kohe pealtnäha silma ei paista ei tähenda, et selle ja ka sellega seotud daatumite märkimiseks Genis võimalust loodud ei ole!

-----------------------------------------------------

Eestikeelsed arutelud:

-----------------------------------------------------

Rannarootsi andmebaasi otsing asub siin: http://www.rnhf.se/slaktdatabas-for-nucko-socken/sokmeny-personer/ Sealt on võimalik ka puhtalt profiili numbri (näit. 19626) järgi otsingut teostada.

Anders Matsson Sedman kes on mulle fourth cousin twice removed

Geni isikukirje link on siin: Anders Matsson Sedman

Rannarootsi andmebaasis: http://www.rnhf.se/slaktdatabas-for-nucko-socken/sokmeny-personer/f...

Iga persooni Rannarootsi aadressis on sees number mille alusel saab otsitava samuti üles leida. Ülalpool toodud näite puhul siis 19626

-----------------------------------------------------

sticker_new_right.gif Hetkel on Genis enim märgatavaks probleemiks, et partnerlussuhted kuvatakse ebaõigesti haldajate poolt täpstamata infost tingituna. Seda saaks parandada kui lisada/täpsustada abielusuhte/partnerluse/ex-partnerluse järjekord.

Isiku profiililt "muuda isiku andmeid" sealt sakk "peresidemed" Mitme partneri olemasolul on võimalus "muuta abielude järjestust" Seal on siis võimalik suhele anda number, mille kasutamisel järjestuvadki profiilid puuvaates õigesti. Kindlasti tuleb ka lisatud info salvestada.

Õige kuvamisviis on, et ex-partner/ex-abikaasa asub kujundlikult puu vaates kaugemal kui partner/abikaasa. Teada on, et osad kasutajad ei ole ka selles osas üksmeelel kuid siiski Geni mõttest lähtuvalt peaks see just niipidi olema, et koos olevad parnerid on ka puus lähestikku.

itty_badge.gif icn_heart.gif itty_badge.gif icn_heart.gif itty_badge.gif icn_heart.gif itty_badge.gif icn_heart.gif itty_badge.gif icn_heart.gif itty_badge.gif icn_heart.gif itty_badge.gif
Minult on küsitud: Milles seisneb daddy_badge.gif idee?

Geni mõte on luua sugulaste ja hõimlaste kaasabiga koostöös üks, suur, ühiselt vaadeldav / kasutatav "maailma puu" või ka n.n. "suur puu", kus kõik inimesed on omavahel seotud võimalikult rohke arvu sugulusseoste läbi. Geni mõte on luua kogumit ja koguda informatsiooni meie esivanematest selle süsteemseks kasutamiseks. Genisse on võimalik lisada sündmusi, teksti, pilti, videot ja tulevikus ka heli. Luua dokumente ja projekte või kasvõi äärmusliku variandina kasutada Geni kui sugulaste sünnipäevade kalendri meelespead.

Iga persoon Geni suures puus peaks olema esindatud läbi ühe profiili/isikukirje. See EI TÄHENDA, et kui persoon on lisatud siis kellelgi teisel tema lisamiseks enam õigust ei ole. Mitmekordselt lisatud isikute profiilid tekitavad olukorra kus kõik sama isiku profiilid tuleks liita kokku e. mestida, et saada üheselt ülevaatlik suur puu. Erinevad isikud lisavad oma lähtekohast profiilidele erinevat, neile teada olevat infot. Profiilide liitmisel info liidetakse.

Võimalik on luua ka iseseisvaid puid (isoleeritud puu), mis ei ole maailmapuuga ühenduses. Algne isoleeritud puu mõte oli eelkõige selles, et uue süsteemiga tutvust tegev kasutaja ei saaks suure puu suhtes ka tahtmatult midagi halba korda saata e. eelkõige kasutaja kaitse tema enda kogenematuse eest. Samas aga ka näidata milleks ollakse võimelised ja kuidas ollakse valmis suure puu juures ühiselt koostööd tegema. Kuigi algupäraselt oli isoleeritud puu kui vaheetapp Geni kasutamise juures on sellest välja kasvanud võimalus selgepiiriliselt Geni kasutada ka ainult personaalselt ja privaatselt. Sellega isiklikult ei taha nõus olla sest see ei käi kokku Geni kõige üldisema põhimõttega ehitada üht suurt maailmapuud.

Isoleeritud puu säilitamiseks tuleb välistada koostöö ja pererühma taotluste rahuldamine ja ka teised kasutajad, keda oma puusse kutsute, ei tohiks ühtki pererühma või koostöö taotlust rahuldada. Kõige kindlam on aga luua isoleeritud puud üksi ilma kedagi teist sinna kasutajana lisamata.

Mida arvukam ja kirjum on seltskond isoleeritud puu sees seda tõenäolisem on, et kord saab see puu ühendatud suure puuga. Algatuse selleks võib teha ükskõik milline isoleeritud puu kasutajast liige andes nõusoleku pererühma või koostöö kutsele. Vahe on siin selles, et PRO saab liita isoleeritud puud pererühma õigusega ja kuraatoril piisab koostööst isoleeritud puu kasutajaga ja avalikust profiilist isoleeritud puus. Veel peab täpsustama, et nende taotluste nõusolek ise ei liida puid kuid annab õiguse selle tegemiseks.

Kord juba maailmapuuga seotud puud sealt lahti siduda, et tekiks jälle isoleeritud puu, ei ole praktiliselt võimalik.

Õigus, mis tegelikult välistab võimalust isoleeritud puul lõputult eksisteerida on selles, et igal elaval persoonil on soovi korral õigus oma profiili Genis ainuisikuliselt ise hallata ja mestida. Kellelgi ei ole õigust takistada Genisse lisatud kasutajaga samastatavat profiili kasutajal hallata või mestida kui kasutaja ise seda soovib. Seetõttu kaovad lisatud liitunud kasutaja profiililt ka teised haldajad kui kasutaja on liitunud püsiparooliga. Samas aga ei nõua miski, et selline kasutaja võiks/peaks tagama ka edaspidi isoleeritud puu säilimise. Kuigi Geni on muutnud rangeks selle kuidas isoleeritud puud suure puuga liita saab ja taandanud selle õiguse kasutaja soovile, ei ole isoleeritud puu lõputu säilitamine iseenesest Geni jaoks prioriteet. Geni jaoks on oluline, et kasutaja õigused nii selle protseduuri juures kui ka üldisemalt oleks üheselt mõistetavad. Küll aga tehakse siin samal positsioonil oleva kasutaja ja kasutaja õigustel vahet mis kindlasti ei peaks nii olema.

Geni kui sugupuu koostamise märkmepaber. Selle võimaluse tagab PRO õigus lahutada iga lisatud profiili sugulusside selliselt, et see jääb justkui õhku rippuma. Orbprofiil(id) - kasutaja lisatud profiil või omavahel ühenduses olev profiilide grupp, millel puudub sugulusseose läbi side nende lisajaga/haldajaga ja puuga (suur või isoleeritud), milles lisaja/haldaja ise asub. See on omamoodi võimalus kasutada Geni kui märkmepaberit. Luua profiilid näiteks perekonnale, kes peaks ühenduma tulevikus suure puuga kuid Teil puudub info kuidas need isikud on seotud suure puuga kuigi profiiliinfo nende Genisse lisamiseks on justkui olemas. Orbprofiilide õigusi ei ole võimalik reguleerida eraldi. Neile laienevad samad õigused, mis kasutaja puuga seotud hallatavatele profiilidele. Orbprofiili(de) omanikuks võib olla ka tavakasutaja kuid sellisel juhul tuleb paluda abi PROlt orbprofiili tekitamiseks - põhipuuga seose katkestamiseks. Varasemalt, kui isoleeritud puu ja suure puu õiguste piirid olid hämaramad, kasutati orbprofiili põhimõtet ka enda huvides kui täiendavat võimalust tagamaks kasutaja puu privaatsust, et jätta teistele kasutajatele mulje, et liitunud kasutaja näol on tegemist dumbuseriga kes pole lisanud ühtegi profiili kuigi tema puu hõljub tervikuna tema profiili suhtes orvuna. On kasutajaid kes tarbivad seda põhimõtet siiani.

Geni maailmapuu loomine toimub erinevate kasutajate (lähemad või kaugemad sugulased, hõimlased jne.) poolt lisatud samastatavate persoonide profiilide loomise ja liitmise (mestimise) läbi. Neid toiminguid teostavad reservatsioonidega kõik Geni kasutajad. Lisaks Geni siseselt on ka kasutajal endal võimalus otsida samasusi Genisse lisatud otsingu abil. Seega on Geni süsteem üles ehitatud nii, et see pakub välja võimalikud profiilide samasused erinevate kasutajate poolt sisestatud isoleeritud puudes või ka suure puu sees ja lubab ka kasutajal endal ühtivusi otsida.

Kasutajate omavaheline kooseksisteerimine Genis on reguleeritud erinevate õiguste ja võimaluste läbi, millest kaks peamist on pererühm ja koostöö. Pererühma võtmine ja koostöö sõlmimine ei ole absoluutne. Mõlemaid on võimalik katkestada / lõpetada nii koos kui eraldi.

Pererühm - lubab kasutajatel, kelle vahel see on sõlmitud, näha ja muuta teineteise hallatavaid privaatseid profiile tingimusel, et see ei ole pererühmas oleva teise kasutaja enda oma. Pererühmas oleva Teise kasutaja enda profiili muutmine vajab selle konkreetse kasutaja poolt antavat eriõigust. Veel on pererühma puhul oluline teha vahet pererühmaga taotluse alusel nõustunud ja pererühma veresuguluse alusel automaatselt kuuluvate kasutajate vahel. Oma pererühma võetud kasutajaid näed siit. Pererühma seose lõpetamiseks on iga loetelus oleva kasutaja nime taga "x" millele vajutades ja loetelu all oleva "Salvesta muutused" nupu vajutamisel visatakse kasutaja Teie pererühmast välja. Samas kukute ka ise tema pererühmast välja. Ekslikult x-i vajutades on võimalik muutus taastada nime taha ilmuva sõna "taasta" vajutamise ja muutuste salvestamisega. Kui pererühm katkestati siis pererühma taastamiseks kasutajaga tuleb seda konkreetselt kasutajat uuesti taotleda ja ta peab andma selleks oma nõusoleku.

Koostöö - lubab tavakasutajatel, kelle vahel see on sõlmitud, näha teineteise hallatavaid avalikke profiile. PRO-l ei ole avalike profiilide nägemiseks ja muutmiseks "suures puus" ja nägemiseks isoleeritud puus koostöö haldajaga vajalik. Oma koostööpartnereid näed siit.

Tiheda koostöö tegijatel kindlate kasutajatega on võimalus lubada automaatset taotluste rahuldamist koostöö teisele osapoolele. Seda luba on võimalus anda siit iga koostöölise kohta eraldi vajutades tema nime taga "Auto-accept Requests". "Manually Review Requests" taastab endise olukorra kus kõik taotlused selle koostöölise poolt tuleb igal üksikul juhul Teie poolt läbi vaadata. "Stop Collaborating" samal lehel lõpetab koostöö kasutajaga, kelle nime taga olevat linki vajutati. Koostöö taastamiseks tuleb seda sellelt kasutajalt uuesti taotleda ja saada temalt selleks uuesti nõusolek.

Kasutaja enda Geni õiguste ja võimaluste erinevus tuleneb eelkõige sellest, millist teenust Genilt võetakse/saadakse. Erinevad astmed on Geni Basic (tasuta/tava kasutaja), Geni Plus (tasuline) ja Geni badge_geni_pro.gif (tasuline). Vastavalt järjestusele tõusevad ka kasutajale antavad õigused ja teenuse hind Genis toimetamiseks. Kontode erinevusi väljatoov tabel erinevate konto võimaluste kohta inglise keeles siin. Lisaks sellele on võimalik reguleerida ulatuslikult seda millist informatsiooni kasutaja ja kasutaja loodud profiili kohta kuvatakse (avalik ja privaatne profiil) + kasutajakonto privaatsussätted. Oma kõiki konto seadeid tervikülevaates näed siit.

Nomineeritud ja eriprotseduuri läbinud kasutaja võidakse nimetada Geni kuraatoriks / hooldajaks kelle Genis toimetamise õigused sisaldavad eelmises lõigus mainitud badge_geni_pro.gif õigusi kuid kätkevad endas ka erinevusi. NB! Hooldaja õigused ei ole siiski absoluutsed.

Hetkel on kuraatoreid Geni peale ?. Eestlaste seas on kuraatoreid 10.

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p9/7880/6082/53444837a039eec7/IMG_0895r_t2.jpg Henn Sarv,

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/0e/06/34/d9/5344485c02ffc7db/zux48kux_t2.jpg Lauri Kreen,

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/6f/15/70/a4/5344483b9e76925a/jez56qax_t2.jpg Liivi Murumets,

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/cb/4a/db/d5/5344483d83542c3e/img_4720_t2.jpg Jaak Tulp

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p5/6475/1556/53444836785e1dd7/Kukermann_Anne_3_t2.jpg Anne Kukermann

//graph.facebook.com/100001787441528/picture Ivo Kivinurk

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p9/2924/8309/53444837dadd185e/Tarmo_t2.jpg Tarmo Tohver

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/d8/18/8f/d0/5344483baba72232/rak84dac_small.jpg Otto Pohla

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/1f/be/36/26/53444838bb092801/agnes_t2.jpg Agnes Valgiste

ja

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/6f/59/bb/57/5344483c0f03ac8c/saf55zur_t2.jpg Jaanus Luuse.

Kuraatoritel on Genis ka oma projekt Geni Curators, kus täpsemalt välja toodud kes millise piirkonnaga tegeleb. Kuraatori kontol on lisatud nime ja PRO märgi järel selle kohta ka eraldi märgistus sinisel taustal C.

Profiilidest / isikukirjetest Genis ja nende erisustest:

Hetkel kehtivate põhimõtete järgi on elusaks märgitud profiilid privaatsed ja surnute omad avalikud. Kui surnud isikute profiile on võimalik märkida ka privaatseks siis elavate profiile avalikuks märkida pole võimalik.

Eristuvad kahte tüüpi profiilid: privaatne profiil s.h. kasutaja profiil ja alaealise lapse profiil mõlemad oma erisustega ning avalik profiil mille alla käib MP profiil oma erisustega.

Privaatne profiil - mida näeb tema haldaja ja haldaja pererühmas olev kasutaja sõltumata sellest kas pererühm on sugulusseose- või kokkuleppe põhine. Kõigil kasutajatüüpidel, nii PRO, PLUS kui tavakasutajal on pererühm vajalik, et n.ö. teise kasutaja privaatseid profiile näha. Kuraatoril on võimalik näha kõiki privaatseid profiile.

Avalik profiil - mida näeb tema haldaja ja haldajaga koostöös olev kasutaja. PRO-l on õigus näha kõiki avalikke profiile. PLUS kasutaja õigusi ei oska kommenteerida avalike profiilide puhul kuna endal puudub PLUS kasutajaks olemise kogemus.

Privaatse profiili alaliigid

Kasutaja profiil - siin sõltuvad õigused sellest kas kasutaja on täieõiguslik oma profiili haldaja või on kasutaja oma profiili haldamise ülevõtmise n.ö. vahefaasis. Erinevus on selles, et kas kasutaja on määranud oma profiili kasutamiseks püsiparooli või kasutab Geni temale saadetud Geni kutse e-kirjas oleva lingi läbi. Õigust seda profiili näha see ei takista, küll aga muuta ja mestida. Genis selliste profiilide vahel vahe tegemiseks tuleb jälgida kas kasutaja profiili haldaja on tema ise või on sellisel profiilil lisaks kasutajale ka haldajad.

Alaealise lapse profiil - eraldi on võimalik reguleerida õigusi 13 aastaste ja nooremate laste profiilidel. Täiendava profiili privaatsuse tagab see kui lapse profiilile on lisatud tema sünniaeg. Lapse profiili õigusi saab reguleerida valikust Lapsed alt. Võimalike sätete valikute vahe on selles, et kas sellise profiili muutmise (k.a. mestimise) õigus rakendub profiili haldaja(te)le või kasutajast haldaja pererühmale. Seega kui õigus on rakendatud haldajale ja lisatud on sünnikuupäev siis sellist profiili saab mestida ainult haldaja. Haldaja pererühmas oleva PRO poolt, kes ei ole sellise profiili haldaja, on mestimise teostamiseks vaja sellise profiili privaatsus laiendada pererühmale või ajutiselt eemaldada sellistelt mestitavatelt profiilidelt sünnikuupäev. Ka oleks mõistlik sellistes vanusepiirides laste profiilide mestimisel loobuda oma haldusest võimaliku kasutajast lapsevanema kasuks.

Avaliku profiili alaliik

MP profiil - tuntud kultuuri-, ühiskonnategelane v.m.s. eraldi märgistatud profiil. Profiili MP-ks (Master Profile) saavad muuta kuraatorid. Tingimus on, et profiil, mida soovitakse MP-ks teha, on avalik. MP profiili on võimalik lukustada kuraatori poolt, et vältida segaduste tekitamist. MP profiili on võimalik pidada ka n.ö. sõlmpunktiks, mille läbi jookseb selle isiku ainuõige sugulustee. Klõpsude alusel moodustuv edetabel, mida väga tihti juhivad meie omad ühiskonnaelutegelased, asub siin TOP 100

Profiili haldusest saab loobuda minnes konkreetse isiku profiilile vajutades nupule "Tegevused" ja valides menüü "Haldajate seaded". Teie siniselt kirjutatud nimekasti sees, nime järgi on "x", millele klõpsates loobute profiili haldusest. Võimalik, et Geni annab valida uue peahaldaja kui Te ise olite seda ja siis tuleb vajutada "Relinquish Management" Samast "Haldajate seaded" alt on võimalik ka haldust taotleda kui Te ei kuulu selle profiili haldajate hulka.

Geni liikmeks on võimalik saada läbi kutse Geni kasutaja poolt või võib ka liituda iseseisvalt, ilma kutsumata. Erinevus on siin selles, et kui kasutaja kutsutakse liituma isikukirjega/profiiliga, mis on n.ö. ühenduses suure puuga siis on sellel liitunud kasutajal omamoodi vähem õigust olla individualist ja suurem kohustus arvestada ka teistega suure puu arengu juures. Kui liitutakse isikukirjega/profiiliga, mis ei ole ühenduses suure puuga, on privaatsus suurem.

Ise kasutajaks registreerides on puu alguses alati isoleeritud ja kui peregrupi või koostöötaotlusega ei nõustuta siis see puu ka püsib isoleerituna. Kui mõnele saadetud taotlustest on nõusolek antud ja puu on liidetud siis järgnevatele taotlustele nõusoleku andmine või sellest keeldumine enam nii strateegilist rolli ei mängi.

Kuna liituda või kutsutuks osutuda võivad kõik on Geni kasutajate ring lai nii ealiselt, genealoogiliselt tasemelt kui oskuste poolest kasutada arvutit. Siiski on ka väike piirang. Genis ei tohiks veel oma puid luua kasutajad kes on vanuses 13 aastased ja alla selle. Sellised sisestatud puud kuuluvad viivitamatult kustutamisele ja nende olemasolust ei jää Genisse märkigi. Tingimus rakendub juhul kui kasutaja, kes on Geniga liitunud ning on nimetatud vanuse piirides ja on lisanud seda kinnitava sünniaja oma profiilile.

Mis aga kõige rohkem muret teeb on Geni mitteaktiivsed, et mitte öelda passiivsed kasutajad. Tulevad, teevad konto, vaatavad ringi, ei meeldi või pole aega vms. ja lähevad ning jätavad ennast oma kontoga laokile. Selline puukene aga hakkab näitama kokkulangevusi profiilide osas aga teha nendega midagi ei saa kuna kasutaja ei ületanud oma puu suure puuga sidumise etappi.

Olen kuulnud, et Geni on promotud ka põhimõttega, et teed konto ja vaatad kõrvalt kuidas sinu puu kasvab ise selleks suurt midagi tegemata. Selliselt sidumata konto ei hakka aga kunagi kasvama. Jah, kunagi ehk visatakse passiivne kasutaja kõrvale ja liitmata profiilid liidetakse jõu meetodil aga siis saabub terve kujunenud puu ühe ropsuga. Kuigi jah, asjast mittehuvituval ei ole sest nagunii sooja ega külma.

Hetkel on kehtestatud reegel puu hüljanud kasutaja paigutamiseks "Hüljatud kasutajad" projekti kuhu lisatakse need kasutajad kes pole 9 kuu jooksul Genisse sisse loginud. Lähtuvalt sellest, et tavakasutajate jaoks jääb tihtipeale ebaselgeks, milline on isoleeritud puu siis ka nende puude liitunud kasutajaid lisatakse projekti "Isoleeritud puu", mis lisab nende profiilile projektis sundosalemise kohta selgelt ja arusaadavalt vastava projekti märke. NB! Muutunud kasutustingimused ei võimalda Geni kuraatoritel "teist" Geni kasutajat ilma nõusolekuta projekti lisada. Ka peab lisamise ettepaneku tegemiseks olema nüüd projekti koostööpartner - ei piisa enam kui vaid jälgitakse projekti uudisvoogu. Kuna enam ei sõltu kasutajate profiilidega projektis ümberkäimine ainult kuraatori suvast ja selleks on vaja ka kasutaja tahet siis on vägagi tõenäoline, et mitteaktiivne kasutaja ei muutu ka seda taotlust saades aktiivseks, et anda oma nõusolek. Seetõttu on need projektid teadmata ajaks peatatud.

Tasulist kasutajat ostes on võimalikud 0,5 aastane, 1 aastane, 2 aastane või 5 aastane periood. Sobiva perioodi valimisel kuulub tasumisele terviksumma kogu valitud perioodi eest. Osamaksetega maksta pole võimalik kuigi Geni oma kasutamise hinda reklaamib just kuu lõikes. Iga järgnev periood on eelmisest soodsam kui lähtuda hinnast kuu kohta. Geni on võimalik ka PRO-na katsetada 14 päeva jooksul tasuta kuid selleks tuleb Genisse lisada oma krediitkaardi andmed. Neile, kel pole krediitkaarti, soovitan kasutada SEB'i virtuaalkrediitkaarti. Samas on aga tähtis, et need andmed saaksid kohe kustutatud kui ei soovita, et 14 päeva lõppedes läheks katsetamisel valitud perioodi summa arvelt maha. Kustutada on võimalik siit. Ka peab arvestama sellega, et 1- ja 2 aasta perioodidele kehtib automaatne pikendus. Kui enne varasema perioodi lõppu ei ole oma krediitkaardi andmeid eemaldatud võetakse järgneva sama pika perioodi summa maha automaatselt ja ka pakutav teenus pikeneb sama aja võrra. Miks veel on SEB virtuaalkaart hea? See kehtib vaid 40 päeva ja seetõttu ei saa aastase või kahese perioodi möödumisel enam pikendamiseks vajalikku summat maha minna, sest kaart on aegunud. Kui on ikkagi soov, et ka sellisel juhul toimuks automaatne pikenemine tuleb Genisse lisada enne olemasoleva perioodi lõppu oma uue kehtiva krediitkaardi andmed. Geni kasutajate õigused ja võimalused ei sõltu tasulise kasutamise perioodi pikkusest.

PRO kasutaja peamised õigused on profiilide mestimiste ootele paneku, kinnitamise ja teostamise õigus, sugulussidemete lahti ühendamise võimalus ka siis kui see toob kaasa puuosade vahelise ühenduse täieliku katkemise (n.n. orbprofiilide tekkimine) ja piiranguteta profiilide, materjalide s.h. fotode, dokumentide jms. lisamise võimalus. Lisaks on PRO-l õigus lisada, muuta ja täpsustada kõikide kasutajate poolt lisatud avalike profiilide andmeid tingimusel, et profiili taga ei tegutse profiili omanik või tegu ei ole alla 13 aastase lapse profiiliga. See täpsustamise õigus on küll kallutatud tasulise kasutaja kasuks kuid eeldatakse, et PRO kasutajal on ka rohkem praktikat Genis tegusemiseks ja, et ta ei kuritarvita seda. Üldiselt, nii nagu ka ühiskonnas, lõpeb PRO õigus seal kus algab teise kasutaja õigus.

Kasutajate õiguste puutepunktiks on pererühm, koostöö ja profiilide (kaas)haldus, mis loovad iga võimaliku variandi puhul omamoodi õiguste pealumise (ühis)hallatavate profiilide juures. Siit edasi sõltub juba kõik sellest milliste võimaluste kogum on kasutajate vahel aktiveeritud. Ehk siis kas kasutajatel omavahel on olemas pererühm, koostöö, profiilide haldus või mingi kombinatsioon neist. Oluline on siinjuures ka see kas profiil on märgitud avalikuks või privaatseks ning kas see asub suures või isoleeritud puus.

NB! Et tasulist kasutajat hankides ei peaks hiljem pettuma siis kindlasti on vaja teada, et tasuline kasutaja iseenesest ei anna automaatselt õigust näha oma puuosast kaugemal asuvaid privaatseid profiile. Selle õiguse annab neid profiile haldava kasutaja ja sinu vaheline pererühm ka siis kui oled tavakasutaja. Seega, mida kaugemale ja laiemalt tahad suurt puud näha seda rohkemate kasutajatega peab sul pererühm sõlmitud olema. Sama kehtib ka oma puuosas olevate ja "teise" kasutaja privaatsete profiilide mestimise kohta. PRO-ks olemine iseenesest ei anna automaatselt õigust piiramatult kõiki profiile mestida. PRO-l on õigus mestida omavahel kahte avalikku profiili väljaspool pererühma, pererühma sees olevaid privaatseid profiile. Ja ka risti, ehk avalikku profiili väljaspool pererühma ja pererühma sees olevaid privaatseid profiile. Vastupidi risti ehk privaatset profiili väljaspool pererühma ja avalikku või ka privaatset profiili pererühma sees mestida ei ole võimalik. Siit tulenebki vajadus kutsuda/võtta mestimist vajava privaatse profiili haldaja pererühma. Mestimist vajava privaatse profiili haldaja pererühma kutsumise/võtmise võimatuse korral ei olegi võimalik tavatingimustes selle haldaja profiile mestida. Ehk siis PRO-l puudub võimalus ilma teise kasutaja poolt antava täiendava õiguse andmiseta mestida teise kasutaja hallatavat privaatset profiili ja kui on piiratud õigust alla 13 aastaste laste profiile mestida siis ta ei saa ka seda teostada kui seda õigust ei laiendata PRO pererühmale.

NB! Pererühma saab kutsuda kuni 1000 kasutajat. Siit edasi aga koorubki välja Geni probleem passiivsete kasutajatega kes ei nõustu pererühma kutseid vastu võtma ja seetõttu puudub ka ligipääs selliste kasutajate lisatud profiilidele. Puuosade mestimisel lisanduvad profiilid/kasutajad, kes on sugulussidemelt veresugulased saavad pererühma liikmeks automaatselt. Samuti ei tähenda pererühm seda, et sinna võiksid ja peaks kuuluma näiteks ainult mingi väike grupp inimesi keda ka päriselus teatakse või tuntakse veresugulaste või hõimlastena. Ka tuleb aru saada, et sugupuu ei koosne ainult ühe ja sama perenime kandvatest persoonidest.

Mestimise teostamisel võib esialgu jääda mulje, et minu puu on nüüd kellegi pahatahtliku tegutsemise pärast segi nagu Kört-Pärtli särk pühapäeva hommikul. Tegelikult ei ole see üldse nii. Ühe profiili mestimine võib kaasa tuua terve hulga kaasnevaid topeltprofiile (terve oksa), mis samuti vajavad kokkutõstmist. Kuna mestimiste juures on vajadus paljud profiilid manuaalselt kokku tõsta siis võtab pärast esimese profiili mestimist aega enne kui võib öelda, et puuosa kõik mestimised on olemas olevate õiguste piirides sooritatud. Seega ole kannatlik ja püüa mitte kustutada topelt profiile arvates, et nii saab puu kiiremini korda! Profiili kustutamine toob alati kaasa andmekao kasvõi selles osas, et kaob info kes kustutatud isiku profiili on lisanud või seda haldab ja seega võib omada ka selle isiku kohta käivat lisainfot.

Mestimise juures tulevad jällegi mängu kasutajate õigused. Loomulikult on mõistlik mestimise tegevusele eelnevalt taotleda niipalju õigusi kui vähegi võimalik kuid see jällegi sõltub kasutajast kas ta sulle selle annab. Küll aga on praktiliselt iga mestimise juures profiile, millele pole võimalik kasutajal ligi pääseda ja sealt jääb mestimine katki. Samuti võib sellises piirkonnas puus jääda üles kasutajate topeltprofiilid keda teatavasti ei ole kasutaja poolt antava õiguseta võimalust kellelgi Geni kasutajatest mestida. Seega ongi väga oluline, et kui oled mitte just sage külaline Genis küll aga huvitab sind kes siis ikkagi olid sinu esivanemad siis annaksid vähemalt teistele võimaluse toimetada Genis takistusteta.

Loomulikult oleks ühelt poolt mõistlik enne sisestamist kontrollida kas neid sugulasi keda sisestada tahan ei ole juba Genis olemas ja siis jätta nad sisestamata ning proovida kohe ennast nendega kokku mestida. Teisalt aga annab see topeltprofiilide olemasolu kindluse, et tegu on siiski samade persoonidega ja need võiks kindlalt mestida. Mine nüüd võta kinni kumb oleks õigem aga päris taunimisväärset pole kummaski variandis. Seega ära tule ütlema, et: "Miks sa sisestasid topelt kui minu puus on nad juba nagunii olemas." Topeltprofiilide olemasolek Genis on normaalne nähtus! Nende kaotamise nimel käib töö igapäevaselt ja kui sinu puuosast nad ei kao siis pole kas ligipääsu või pole keegi lihtsalt korrastamisega nii kaugele jõudnud. Kui miski aga ikka väga häirib siis on alati võimalik teada anda ja paluda üle vaadata kas nende kaotamiseks ei oleks midagi kiiremini võimalik ette võtta.

Ka ei ole midagi halba selles kui profiilid on kaashallatavad. Mida rohkem on haldajaid seda kergemaks läheb profiilide mestimine. Genis kõige rohkem haldajaid omav profiil Charles / Carolus Magnus / Karl der Große, Rex Francorum & Imperator Romanorum , millel on seisuga 19.08.2014 878 haldajat. Hetkel võib kindlalt öelda, et Geni suur puu on lapsekingades, sest ikka leidub veel küllaga ainuhallatavaid profiile. Niisama haldust endale haarata aga ei ole mõtet, sest kui kellelgi tekib mõne Teie hallatava profiili kohta küsimusi siis peaksite halduse puhul olema võimelised vastama, mis on selle persooni Genisse kandmise alused. Faktid, mille alusel see persoon on just sinna lisatud.

Kui Teile saadab pere- või koostöökutse Teie jaoks võõra nimega inimene ei tähenda see seda, et ta ei kuuluks Geni põhimõtete alusel Teie sugupuusse. Kuna Geni kuvab seoseid nii suguluse kui abielude alusel tekkivate sidemete läbi siis on kõik inimesed omavahel seotud kas sugulus- või abielusuhte läbi. Nii kõlab ka üks Geni reklaamsloganitest "Everyone's related" - "Kõik me oleme seotud" Ka ei ole võimalik anda võimalikku lühimat sugulusteed kui Teie puu asub isoleeritud puus. Seega küsida: "Kuidas oleme sugulased?" - on kohatu kuna ilma perekutset vastu võtmata ei ole võimalik seda teisel osapoolel Teile öelda. Võimalik on muidugi, et isoleeritud puu tõttu on Teie profiile Genis rohkem ja need teised profiilid asuvad juba suures puus ning seetõttu on võimalik ka pärida seoseid Teie aliaste suhtes. Küll aga on need kindlasti varieeruvad ja võivad välja tuua sugulussuhted väga erinevaid liine mööda. Ühe, kindla ja lühima sugulusliini mingis ajahetkes saab välja tuua ainult siis kui kõik Teie aliased on Teie profiiliga liidetud. Lühidalt kokkuvõttes kui Te juba eos ei kavatse perekutset vastu võtta siis ei maksa teist poolt lollitada võimalike sugulusseoste küsimisega!

Sinule, kes sa tahad oma Geni kontot sulgeda, on ka mõningad soovitused. Kuna üldsuse huvi kaalub üles selle, millised õigused on sul oma vaarvanemate suhtes siis palun ära hakka oma konto sulgemiseks puus valimatult inimeste profiile moonutama kustutades sealt nimed, muud andmed ja muutes ennast isegi teadmata sooga persooniks. Sellise tegevuse tulemusena jääb su profiilile väga hästi nähtavale sinu e-posti aadress, mida kontot korrektselt sulgemata ei ole võimalik Genist maha saada. Põhimõtteliselt on sul õigus kustutada oma ainuhallatavad profiilid. Kõik profiilid, millel on kaashaldus, ei kuulu enam ainuisikuliselt sulle vaid on teis(t)e haldaja(te) ja seega Geni ühine omand. Juhin sinu tähelepanu sellele, et konto sulgemisel on võimalik oma hallatavate profiilide haldusõigus üle anda kas Geni kogukonnale või teisele, oma lähimas või kaugemas sugulusringkonnas olevale aktiivsele kasutajale. Geni konto sulgemiseks on eraldi rida konto seadete all Sulge konto. Siit leiad ka võimaluse valida profiilidele uue haldaja. Vaikimisi pakutakse puus lähimat aktiivset kasutajat.

Kuigi profiili või andmete kustutamine ei ole keelatud on see siiski asjaolusid arvesse võttes halvatooniline kui kasutaja, kes pole ise profiili/isikukirjet või infot lisanud kustutab või muudab kellegi teise halduses olevat profiili/isikukirjet või infot sellel ilma haldaja(te) arvamust küsimata.

Haldajate lisamist profiili/isikukirje (mestimist) suures puus ma siinkohal taunitavaks ei nimetaks juhul kui on kindlalt tegemist sama isiku kahe või rohkema erineva profiiliga/isikukirjega.

Et omada ülevaadet sellest, mis toimib Geni puus on iga Teile ligipääsetava profiili juures võimalik vajutada "+ Jälgi uudisvoogu" nuppu. Selle tulemusena hakatakse Teile edastama jooksvalt selle profiili uudisvoogu. Kui jälgitav on kasutaja siis edastatakse kasutaja uudisvoogu. Profiili uudisvoo jälgimine on ühepoolne st. Kui keegi hakkab jälgima Teie uudisvoogu siis Teie selle kasutaja uudisvoogu automaatselt jälgima ei hakka. Profiili puusse lisamisel hakkate lisatud profiili uudisvoogu jälgima automaatselt.

Uudisvoo jälgima hakkamise kohta saadetakse jälgitavale kasutajale tavasätete juures sellekohane teavitus e-kirjana. Oma uudisvoo jälgimist teise kasutaja poolt on võimalik lõpetada kui jälgija kasvõi ajutiselt blokeeritakse. NB! Blokk aga viskab selle kasutaja Teie pererühmast välja ja katkestab ka Teie koostöö selle kasutajaga. Seega pole see soovitatav kui tahetakse olemasolevad seosed kasutajaga säilitada.

Seega on kasutajal ligipääs kahele erinevale uudisvoole. See uudivoog, milliste profiilide infot ta jälgib ja uudisvoog, mida ta ise toodab. Esimene neist on näha kasutajakonto avalehel. Teine aga on välja toodud kasutaja profiilil sakina. Avalehel olevat uudisvoogu on selle jälgijal võimalik enda jaoks sorteerida "uudiste valiku" alt kus saab täpselt ära märkida millised uudisvoo elemendid Teid enim huvitavad ja need siis Teile ka uudisvoos kuvatakse. Jälgitava profiili / kasutaja põhiselt uudisvoo valikuid teha pole võimalik.

Mis toimub profiilide liitmisel = mestimisel? Jääb alles üks mestitavatest profiilidest profiilidel olevad andmed liidetakse. Profiilide mestimisel liidetakse neid profiile hallanud haldajad mestimisel alles jääva profiili haldajateks. Kes jääb peahaldajaks? Profiilide mestimisel peahaldajaks jääjat ei ole võimalik valida. Seda Geni põhimõtet kes haldajaks jääb ei ole ka avaldatud. Väidetakse, et haldajaks jääb see kes ajaliselt varem profiili lisanud, või ka see kes on profiilile Geni arvates enne liitmist rohkem andmeid lisanud. Juhul kui mõni andmeväli on tühi ja mestitavatest profiilidest ühes on see väli täidetud siis lisatakse see info automaatselt mestitud profiili. Geni aga ei liida kõiki profiilidel olevaid andmeid automaatselt. Lisateabe alla lisatud informatsioon liidetakse täismahus eraldades neid varasemalt erinevates profiilides olnud andmed punktiirjoonega.

Kuidas mestimiskeskuse "Vastuolud andmetes" lahendada mestimisel tekkinud vastuolusid.

Juhul kui on tekkinud vastuolu persooni ankeetandmete kirjapildis: nimes, lisanimes, perenimes, sünninimes, kuupäevades, aastaarvudes, sünni- ja/ või surma kohtades jne. pakub Geni välja vastuolu. Vastuolu põhjustab ka suur / väiketäht. Vastuolu püsib üleval kuniks vastuolu lahendatakse. Vastuolu lahendamine on ka mestimise viimane etapp. Pärast seda võib lugeda profiili mestimise lõpuleviiduks.

Kui vaatate vastuolusid mestimiskeskuses siis tuuakse välja peahaldaja põhiselt need andmeväljad, mis konflikti on tekitanud ja palutakse Teil võimaluse korral andmeid täpsustada. Profiilile jäetakse need andmed, millised väljad olete samalt või ka erinevatelt profiilihaldajatelt välja valinud. Valikut saab teha klõpsates Teie meelest kõige õigemaid andmeid sisaldavatel andmeväljadel. Välja valitud andmete andmeväli tähistatakse roheliselt. Andmeid võib täpsustada ka osaliselt. Näiteks märkides ära kindlalt õige surma kuupäeva aga selle kas ta nimi oli näit. Maria või Marie siis need väljad on mõistlik vastuoluna üles jätta, et Teie pere või koostöölised võiksid proovida selle konflikti lahendamise lõpuni viia. Need andmed mida konflikti lahendamisel välja ei valitud - kustutatakse.

Andmete vastuolu lahendamine ei tähenda, et Teil ei oleks hiljem võimalik andmeid profiili juures muuta. Seda muidugi juhul kui Teil on õigus selle profiili andmeid muuta. Ka vastuolude lahendamise juures saame me rääkida kasutajate õigustest. Kasutaja andmete vastuolu ei saa teine kasutaja üheselt lõpuni lahendada ja sellised vastuolud saadetakse Teie võimalike ettepanekutega kasutajale lahendada. Sama lugu on ka Teie suhtes privaatsete profiilide andmekonfliktide lahendamisel. Vastuolu jääb püsima kuniks kasutaja / haldaja teie saadetud ettepaneku läbi vaatab ja vastuolu lahendab. Seetõttu on oluline kuidas Genisse andmeid lisatakse ja, et igale väljale saab kirjutatud ainult selle välja jaoks mõeldud informatsioon. A la sünninime ei oleks mõistlik kirjutada perenime kasti sulgudesse perenime järgi vaid ikka ja ainult sünninime kasti. Sünninime kasti jällegi ei peaks lisama eesnime jne.

Sünni- ja abielu/suhte järjestuse muutmisest. Mestimiste käigus võib vaja olla ka üle käia sündide järjestus ja ka abielude/suhete järjestus.

Sünnijärjestust saab muuta võttes profiililt "Muuda isiku andmeid" või puu vaates "muuda" ükskõik mitmendana sündinud lapse profiilil. Avanevas aknas on näha "Sünnijärjekord" hetkel kehtiv järjekord ja selle järel link "Muuda sünnijärjestust". Selle lingi avades kuvatakse kõik selle lapse samade vanemate õed - vennad ja kastikene kuhu on võimalik lisada sünnijärjestust tähistav järjekorranumber. Ka on võimalik laste nimesid hiirega lohistades muuta nende sünnijärjestust. Vastuolulised sünnijärjestused kuvatakse punasega. Kindlasti on vajalik teostatud muudatuste säilitamiseks soovitud valikud salvestada.

Abielu/suhte järjestust on võimalik muuta profiilil saki "Peresidemed" alt või puu vaates "muuda" ja sealt saki "Sugulussidemed" alt, kus on näha "Kaaslane" kellega suhtes ollakse ja selle järel suhte tüüp ning seejärel hetkel kehtiv järjekord ning viimasena võimalus "Muuta abielude/suhte järjestust" Sellele vajutades avaneb aken, mis on olemuselt sarnane sünnijärjestuse muutmise aknaga ja järjekorra muutmine toimub analoogiliselt sünnijärjekorra muutmisega. Ka siin on oluline tehtud valikute salvestamise vajadus juhul kui neid säilitada soovitakse.

Kärgperede puhul on oluline, et abielu/suhte järjestused saaksid korrastatud kõigi suhetes/endises suhtes partnerite abielude/suhete järjestused. Alles siis hakkab Geni kuvama poolte vahel kehtivaid suhteid õigesti. Mitte vähem ei ole oluline õige suhte tüübi valik. Kas ollakse abielus, kihlatud, lahutatud, partner, endine partner.

Kas Geni on sõltuvust tekitav?

jah, kindlasti ning võõrutust sellele ei ole :(

Oleks hea kui:

 • Annaksid aktiivselt infot nende haldajate kohta kelle profiilidega mestimised on väga kaua aega üleval seisnud. Genis on projektid "Isoleeritud puud" ja "Hüljatud kasutajad". Neisse lisatakse need haldajad kelle puu on maailmapuu suhtes isoleeritud või kes ei ole ennast üheksa kuud Genis ilmutanud. Lisainfo leiad juba projektidest endist.

Märkus! Kuna Geni on järjekordselt otsustanud veelgi tõhusamalt tagada (ka passiivse) kasutaja õigusi siis enam ei ole kuraatoril võimalik kasutajaid projektidesse lisada. Projektidega liitumiseks saab teha ainult ettepaneku. Liitumine on nüüd kasutaja õigus.

 • Ei lisataks isikliku vestluse teemasid avalikult külalisteraamatusse vaid suheldaks postkasti kaudu kirjade saatmise läbi. Geni küll võimaldab kandeid külalisraamatusse teha privaatselt kuid siin tähendab privaatsus seda, et seda näevad ikkagi kõik pererühma liikmed. Täieliku kasutajate vahelise vestluse privaatsuse tagab kirjade saatmine postkasti.
 • Annaksid oma pererühmale õiguse muuta oma isikukirjet siit. Pane linnuke ja salvesta valik. See annab võimaluse toimetamiseks sinu ja sinu otseste sugulaste profiilide korrastamisel ja liitmisel ilma teiste toimetusi takistamata. Palu seda teha ka teistel sinu perega liitunud kasutajatel.
 • Ei küsitaks kas me oleme sugulased? Geni on maailmapuu ja seetõttu on kõik persoonid Genis läbi otsese suguluse või läbi abielude (hõimlaste) teineteisega seotud. Iseasi kelle läbi ja kui lähedalt või kaugelt.
 • Vaataksid üle ka oma külalisteraamatu kanded. Kui leiad sealt segase ingliskeelse jutu, mis algab nii "My name is XXX i saw your profile today at (geni.com)and became intrested in you...." või "Goodday my name is XXX i will like to have a communication with you please reply through my email (XXX@yahoo.co....." või kõik teised tutvusi otsivate välismaalaste sellised teated, mille lisaja nimi on rõhtjoonega läbikriipsutatud siis võiksid need kanded kustutada. See on rämpspost!
 • Topeltprofiilide esinemisel oma puus ei asuks neid kustutama vaid otsiksid võimalusi kuidas mestida need. Teise kasutaja poolt lisatud kattuvas profiilis võib sisalduda info mida sinu profiilis lisatud ei ole. Kustutamisel läheks kustutatava profiili info kaotsi. Profiili kustutamisest infomeeritakse ka profiili haldajaid ja seal on kirjas kes profiili kustutas. Mestimisel need andmed, info, fotod jms. aga liidetakse ja kui esineb tühiseid vastuolusid (nimede kirjutamise viis suur- ja väiketähed, või ühel profiilil on lisatud terviklik sünniaeg teisel aga ainult kuu ja aasta vms.) siis nende konfliktid palutakse lahendada eraldi pärast profiilide liitmist või kuvatakse need sinu mestimiskeskuses saki "Vastuolud andmetes" all.
 • Ei jäetaks tühiste vastuolude tõttu puid liitmata ainult sellel põhjusel, et teises puuosas on sugulased märgitud ebatäpselt. Kui oled siiski kindel, et tegu on sama isiku profiiliga siis lahknevused saab paremini lahendada just pärast seda kui puu on liidetud ja selliselt kaovad ka ebatäpsused Genist kiiremini. Uskuge, lihtsam on asi ära täpsustada kui oodata ja oodata kuniks teine pool suvatseb reageerida.
 • Pööraksid mestimiskeskuses tähelepanu kõigile neljale sakile "Topeltkanded", "Mestimistaotlused", "Vastuolud puus" eriti aga viimasele "Vastuolud andmetes" Sellest on vastasel korral kujunemas täpsustamata andmete surnuaed.
 • Kirjutaksid alati neiupõlvenime sünninime kasti, mitte sulgudesse perekonnanime järgi.
 • Kasutaksid nimede kirjutamisel põhimõtet Jaanus Luuse, mitte aga jAaNuS lUuSe või ka kõiksugu muud variandid a la ainult suur- või väiketähed.
 • Nimede eestistamise vms muul (v.a. abielu) põhjusel muutunud nime kirjapanekul kasutataks noolt Uusnimi ← Vana nimi mille saab vajutades ALT+27 (või kopeerides)
 • Profiilifotol ei oleks kujutatud peale persooni enda mitte ühtegi teist isikut. Kui veidi mõelda siis fotol, kus on kujutatud näiteks ema lapsega või vanaema lapselapsega võib tekkida arusaamatus kas profiiliomanik on laps või tema vanaema. Märgistamist aga pererühmas mitteolevale kasutajale ei näidata ja nii ei teagi kes on siis fotol kujutatutest profiili tegelik omanik. On küll armas see laps ja lapselaps aga see ei ole õige koht kus seda väljendada.

Kas sa teadsid, et:

 • sticker_new_right.gif Kui kasutaja, kes varasemalt kasutas Geni, lahkub siitilmast siis oleks mõistlik sellest Geni teavitada, et selle kasutaja profiil vabaks lastaks ja lubataks teistel pereliikmetel lahkunu profiili tulevikus hallata. Geni omapärast lähtuvalt võib ja saab kasutaja surnuks märkida kuid see ei kustuta teda kui kasutajat Genist (kasutaja kustutamine ei tähenda profiili kustutamist). Hilisemalt aga tekitab see sugulastes üllatust kui nende lahkunud sugulane taas elusaks muudetakse sest Geni omapära tõttu saab kasutaja surmast teavitada ainult sellise kasutaja profiili puhul kus kasutaja on märgitud elus olevaks. Seega võiks koheselt kasutajat surnuks märkimise asemel teavitada Geni, et see vabastaks profiili ja alles siis profiilil olev isik surnuks märkida. Teavitust kasutaja eemaldamiseks saab teha kasutaja profiililt "Tegevused" nupu alt kasutades menüürida "Teata sellest" Avatavas aknakeses on võimalus valida teavitamise põhjus kus on teiste hulgas on ka menüürida "Kasutaja surnud" ja lisada põhjus ning aeg.
 • NB! Järjekordsete muudatuste tõttu Geni privaatsuspoliitikas on nüüd kõik lisatavad surnud isikute profiilid avalikud ja elus olevate isikute profiilid privaatsed. Surnud isikute profiilide juures võib esineda erisusi kuna Geni ise ei muuda surnud isikute profiilide privaatsustaset siis võib puudes vabalt esineda ka surnud isikute privaatseid profiile puht selle pärast, et kunagi oli võimalik neid märkida nii avalikeks kui privaatseteks. Küll aga ei tohiks esineda elusate isikute avalikke profiile v.a. "Master Profile" profiilid.
 • Isegi kuraator ei näe suures puus sugulusteed soovitud isikuni alati. Seda on võimalik küll pärida kuid päringu tulemiks võib olla vastus, et "sugulusteed selle isikuni hetkel ei leitud" Antud vastus ei tähenda, et üks päringu osapooltest võiks olla isoleeritud puus vaid, et Teie pererühm või koostöö võimalikus päritud liinis ei ulatu päritud isikuni.
 • Võimalus, kuidas eristada suure ja isoleeritud puu profiile on selles, et olles suures puus ei anta kasutajale võimalust sugulusseost pärida. Profiilivahelise seose kuvamisel ei anta võimalust vajutada nuppu "Milline on meie sugulusside?" ja sugulusseose kuvamise ribale ilmub tekst "Isikuga "nimi perenimi" ei õnnestunud ühtegi sugulusseost leida"
 • Sinu sihilikult tegemata mestimised takistavad ka n.ö. järgnevate kattuvuste ilmumist teiste kasutajate puuosadesse. Ära ole "pidur" teiste kasutajate suhtes!
 • Kuigi Geni sooviks on, et Teie puus oleks kasutajatena registreeritud "mida rohkem seda uhkem" põhimõttel kõik sugulased siis, enne kui Te neid kokku kutsuma asute, olge teavitatud, et mida rohkem Te asjast mittehuvituvaid sugulasi oma puusse kutsute seda raskem on Teil endal hiljem ise seda puud korrastada ja korras hoida. Mõistlik oleks neilt "tulevastelt mitteaktiivsetelt" kohe alguses "oma profiili muutmise õiguse andmine pererühmale" välja nuruda. Hiljem ollakse unustanud paroolid jms, et Geni juures midagi muuta. Kõik see on muidugi taastatav aga selle kõigega peab siis ju tegelema hakkama oma perekonna aktiivne Geni kasutaja ehk Teie ise.
 • Pererühma sõlmimine on vastastikune st. et kui Teil tekib võimalus läbi pererühma näha teise kasutaja privaatseid profiile siis teisel kasutajal rakendub Teie suhtes samaaegselt sama õigus.
 • Õnnitlusi tähtpäevadeks ja virtuaalkingitusi ei ole mõtet saata nende kasutajate profiilidele kes on küll elusolevad ja Genis kirjas aga ei ole Geni kasutajaks asunud. Nad ei saa neid lihtsalt kätte ega tea nende olemasolust Genis kui ei ole profiilile lisatud konkreetse isiku toimivat e-posti aadressi. Kasutajad on need kelle "kastikesel" puu vaates fotoraam sinist tooni. Virtuaalmeenutusi "in memoriam" võib saata kõigile siit ilmast lahkunuile.
 • Abikaasade suhte katkestamisel Genis (profiilide lahti ühendamisel) läheb kaotsi info, mis puudutab seda millal ja kus abielluti, millal ja kus lahutati ja ka abieluseoste järjekord. Seega puu korrastamise juures tuleks hõimusuhete katkestamist välistada nii palju kui võimalik või arvestada vajadusega see info uuesti lisada. Laste lahtisidumine vanematest puus info kaotsi minekut ei põhjusta.
 • Hetkel on Geni suure puu koostamine alles n.ö. puu põhja ettevalmistamise faasis. Seega ära pane pahaks kui ikka ja jälle korduvalt ja korduvalt keegi tahab sinu puuga liituda, sinu puus olevaid profiile enda omadega liita ja, et sellest tekib vastuolusid ja vajadust ammu sisestatud infot pidevalt üle käia ja täpsustada sest see ongi põhimõte kuidas suur puu kujuneb ja andmekogumid profiilide juures suurenevad ja täpsustuvad.
 • Kingitud Geni 14-päevase tasuta prooviaja kasutamine nõuab ikkagi ka kingi saajalt tema krediitkaardi andmete sisestamist ja seda, et need andmed saaksid kustutatud enne 14 päeva möödumist kui soovita, et lisamisel valitud perioodi (1, 2 või 5 aasta) summa arvelt maha ei läheks. Krediitkaardi andmete eemaldamine ei katkesta prooviaega seega võid need ka kohe kustutada kui badge_geni_pro.gif konto saab aktiveeritud. Oma krediitkaardi andmeid saab kustutada siit. Kui lingile kohe ligi ei lasta on võimalik, et peate ka eelnevalt oma Geni kontole püsiparooli seadma. Püsiparooli seadmine omakorda annab Teile aga Teie konto täieliku haldamise õiguse.
 • Genis ei ole seni veel ikka rakendatud valesti mestitud profiilide tagasivõtu süsteemi seega tekib valesti mestimisest puus segadus ja olukorra taastamise käigus on vaja igast valesti mestitud profiilist üks mestitud profiilidest uuesti luua. Kui mestimisel liitusid erinavate perekondade lapsed siis neid on võimalik ümber tõsta õigete vanemate juurde ja nende kustutamine ja uuesti loomine ei ole vajalik. Samuti on soovi korral vajalik lahendada ka kasutajate vaheline profiilide halduse küsimus mis tähendab, et üks pool ei saa luua uut profiili valesti mestitud profiili asemele kui selle haldaja oli algselt keegi teine või kui, siis tuleb teisele poolele selle haldus üle anda. Igatahes on valesti mestitud profiilide mestimisest tekkinud segaduse lahendamine kahe haldajast osapoole ja võimaliku kolmanda osapoolena mestija ühine üritus puuosa korda saada.
 • Kui liitunud kasutaja ei ole oma profiilile veel püsiparooli määranud näitab Geni, millal selline kasutaja Geniga liitus ja Genis viimati käis (viimast näevad ainult kuraatorid) aga tema profiilil on ka endiselt olemas haldajad. Sellist profiili on võimalik mestida olles haldajatega pererühmas ja puudub vajadus liitunud kasutaja õiguse järele, mis eraldi annab õiguse muuta tema profiili pererühma poolt.
 • Genisse grupifotosid lisades ei ole vaja fotot üles laadida vastavalt fotol kujutatud isikute arvule, et saada pilt profiilifotona nähtavaks kõikidel fotol kujutatud isikutel. Piisab sellest kui laete foto üles üks kord ja märgistate seal kujutatud isikud.
 • Otsingu läbi kattuvaid profiile on võimalik kokku tõsta nii. Vaata ka inglise keelset videot Youtubis. Seal võid teha otsingu Geni.com kohta ja leiad kindlasti veel videosid, mis Genis kasutamist õpetavad. Kahjuks on need võõrkeelsed.
 • Nüüd on võimalik lisada "Basic" (tava/tasuta) kasutaja poolt Genisse 100 profiili ühe kasutajakonto kohta sõltumata sellest kas tema puu on suure puuga seotud või mitte ja juhul kui ta juba varasemalt ei ole neid 100 profiili lisanud. Seega pole isoleeritud puude omanikel erilist põhjust mitte vastu võtta pererühma ja koostöö kutseid kartuses, et neid suure puuga sidudes ei ole võimalik enam isikuid lisada. Geni Plus kasutajal on profiilide lisamise õigus suurem - 1000 profiili ühe kasutajakonto kohta. PRO-l on see piiramatu. sticker_new_right.gif NB! Muutunud kasutajatingimused ei piira tava/tasuta- ja PLUS kasutaja profiilide lisamise õigust ja see on taas kõigile piiramatu. sticker_new_left.gif
 • Geni on võimalik kasutada oma emakeeles. Otsingu kõrval paremal oma nimel klõpsates avaneb rippmenüü kus alt lugedes teine valik on "Change language". Klõpsates sinna ja valides "Estonian" peaks Geni järgmisest hetkest eestikeelseks pöörduma. Kui kerite Geni lehel olles ette lehe alumise serva seal kus lisaks teistele keeltele on kirjas ka "eesti", vajutades sinna on efekt on analoogne.
 • Sugulaste kutsumisel oma puuosaga liitumisele ei oleks soovitav lisada e-posti aadressina hot.ee või mail.ee lõpuga e-posti aadresse kuna nende mahtuvus on väga väike ja Genil on tavaks saata normaalsätete juures väga palju teemakohaseid e-kirju. Seega võib Geni kergesti ummistada kutsutute e-posti ja siis ei jõua Geni saadetud mestimistaotlused ja peregrupi- ja koostöökutsed enam kasutajani. Soovitav on tulevasel Geni kasutajal luua endale Geni kasutamiseks gmail.com või hotmail.com või ka mõni muud meili konto, mille maht ei ole selliselt piiratud ja siis võite Teie selle alusel ta Geni kasutama kutsuda.
 • Geni kasutaja võib oma konto sulgeda siit. Selleks aga ei peaks hakkama oma lisatud ja ainuhallatavaid profiile ükshaaval kustutama vaid on võimalik nende haldus üle anda kas lähimale aktiivsele kasutajale või Geni kogukonnale.
 • Kui Geni kasutamisel saab Geni Basic kasutajale lubatud profiilide kogus otsa (100 profiili per kasutaja) siis kui kasutaja isoleeritud puu liidetakse maailmapuuga ja talle näidatakse teadet, et Teie puus on rohkem kui 100 profiili siis kindlasti ei tuleks hakata mahtu ületavaid profiile kustutama 100 profiili saavutamiseks vaid jätkata tegevust olemasolevate profiilide täiendamise ja täpsustamisega. sticker_new_right.gif NB! Muutunud kasutajatingimused ei piira tava/tasuta- ja PLUS kasutaja profiilide lisamise õigust ja see on taas kõigile piiramatu. sticker_new_left.gif
 • Võimalik on ka oma puud tasuta suurendada kui Geni Basic kasutajad, kes Geniga liituvad, lisavad oma 100 sugulast ära mingis veel lisamata sugulusliinis. sticker_new_right.gif NB! Muutunud kasutajatingimused ei piira tava/tasuta- ja PLUS kasutaja profiilide lisamise õigust ja see on taas kõigile piiramatu. sticker_new_left.gif
 • Nüüd on võimalik ka isoleeritud puus pidada avalikke profiile ilma kartmata, et PRO-d neid suure puuga mestida saaks kuna mestimiseks ei piisa ainult avaliku profiili olemasolust isoleeritud puus vaid peab olema ka isoleeritud puu haldajaga pererühmas. See annab võimaluse isoleeritud puude haldajatele näidata oma tehtud tööd kartmata, et keegi neid suure puuga liidaks. See põhimõte annab maailmapuu ja isoleeritud puu kasutajale omamoodi võrdsed võimalused märkida oma hallatavaid profiile avalikeks või privaatseteks. Karta (niivõrd kuivõrd) tuleks siinjuures kuraatoreid kellel on õigus isoleeritud puu haldajaga koostöös olles ja avaliku profiiliga selles isoleeritud puus siiski isoleeritud puu mestida suure puuga. Selle juures peab kuraator arvestama isoleeritud puu haldaja soovi liituda või mitte liituda suure puuga.
 • Üheks probleemiks Genis on kasutajad kes on erinevatel aegadel Geniga mitmekordselt liitunud (n.ö. topeltliitunud). Olen loonud selleks ka omaette projekti "Topelt liitunud kasutajad". Sellest poleks aga midagi kui kasutaja on sellest teadlik ja omab ligipääsu mõlemale kontole siis on võimalik kontod peregrupi sõlmimisega kahe sellise konto vahel ja teineteisele pereõigused andes ühendada. Ka see projekt on peatatud kuna projektidega liitumine on nüüd kasutaja õigus. Kuraator ei saa kasutajat ilma nõusolekuta projekti lisada.
 • Kui ühele topeltliitunud profiilile puudub ligipääs siis Geni range privaatsuspoliitika tõttu ei ole kellelgi teistel selle probleemiga võimalik tegeleda kui ainult topeltprofiili haldajal endal Geni helpdeskiga suheldes, et viia erinevatel aegadel liitumisel tekkinud topeltprofiilid kokku.
 • Kui oled oma kontole sisse logimise andmed unustanud püüa need kindlasti enne uuesti liitumist taastada ja tegele ka sellega, et unarusse jäänud topeltprofiil saaks Teie uuesti loodud profiilidega kokku viidud.
 • Kui alustad nullist siis Geniga liitumisel võib olla täiesti võimalik, et ei peagi ise oma lähimaid sugulasi lisama ja puu on mingil määral juba ette valmis. Sellest, et Teie lisatavad sugulased võivad Genis olemas olla annab märku see kui puu vaates isikute lisamisel tekivad isiku profiilikastil numbriga luubimärgid vasakusse ülanurka. Siis ei oleks mõistlik seda liini mööda edasi liikuda vaid otsida võimalus võimalikud ühtivad otsad kokku viia. 'Hilisemalt, kui terved võrad topelt, on nende kokkuajamine tülikam kuigi mitte võimatu aga topelt töö jääks tegemata ja probleemid olemata.
 • Selleks, et näha sinu puuosasse sattunud hallide profiilide sisu tuleb nende profiilide haldaja(d) võtta pererühma ja sõlmida koostöö. PLUS ja PRO kasutajaks hakkamine siin ei aita. Pererühma kutse ja kutse koostööle saad saata nupu "Tegevused" alt. Enne aga ei juhtu midagi kui taotluse saanu nõustub sellega. See aga omakorda sõltub sellest kui sageli keegi parasjagu Genisse tulema satub ja kas ning kuidas ta sinu taotlusele reageerib. Kui sul on olemas Geni välised otsekontaktid siis võid ju alati paluda, et haldaja tuleks ja vaataks temale saadetud taotlused üle.
 • Kui puudub võimalus saata profiili haldajale pererühma kutse või sõlmida koostöö siis see haldaja on sind blokeerinud.
 • Hall kastike "X arv kokkulangevusi andmebaasides" persooni profiilidel on arusaamatu peibutus, millele ei saa ligi ka siis kui endale Geni badge_geni_pro.gif kasutaja võtta. Selle andmebaasi kokkulangevuste sirvimise eest nõutakse veel täiendavat liitumist. Neis andmebaasides olevad andmed aga ei kajasta üldjuhul eestlastega seotud andmeid vaid on ameerikapõhine. sticker_new_right.gif NB! Enam seda kastikest isiku profiilil ei kuvata. sticker_new_left.gif
 • Roheline nupp seevastu näitab kokkulangevusi Geni suure puu sees.
 • Geni hiljutiste sisuliste põhimõtete muutmise tõttu ei ole tasuta liitunud kasutajal (Geni Basic) ja ka Geni Plus konto omanikul võimalik mestimisi teostada. sticker_new_right.gif Järjekordselt muutunud kasutaja õigused lubavad nüüd osasid mestimistaotlusi ka tasuta ja PLUS kasutajal rahuldada. Palun vaata oma mestimiskeskuses üle kõik mestimistaotlused: http://www.geni.com/list/requested_merges - kõik need, mille juures pole Pro märki on ka liht- ja Pluss-kasutajate jaoks lahendatavad. Mestimistaotlusi luua ei ole tava ja PLUS kasutajal endiselt lubatud. sticker_new_left.gif
 • Liitunud kasutaja profiili teise topeltprofiiliga mestida kolmanda isiku poolt on võimalik ainult siis kui liitnud kasutaja on andnud selleks loa oma pererühmale. Seda õigust saad anda siit Kommentariks! Olukord on aga rohkem kui kentsakas, sest tasuta liitunud kasutajal seda õigust vaikimisi rakendatud ei ole. Samas aga ei ole tasuta liitunud kasutajal ka õigust mestimisi ise teostada. Mismoodi on sellistes tingimustes võimalik tagada korrektne ja üheseltmõistetav maailmapuu! sticker_new_right.gif Tavakasutajale on mestimiste teostamine nüüd jälle lubatud sticker_new_left.gif
 • Nüüdseks on loodud projekt "TBD - To Be Deleted". Projekti eesmärk on kustutada jäädavalt infotühjad profiilid, mis on topelt Geniga liitunud kasutajate osas. Info kaotsiminekut ei tohiks karta ja ka kasutaja jäetakse alles kuigi enamuses juhtudel väga passiivne! Infotühi profiil, mida passiivse kasutajaga mestida pole võimalik, kustutatakse võimaluseta seda ka hiljem taastada. See tagab omamoodi passiivse kasutaja õigust kontrollida seda infot mida ta teadlikult või ka mitteteadlikult Geni kaudu enda kohta levitab või levitada soovib. Topeltprofiili haldaja(d) ei kaota samuti midagi, sest mestimisel kasutaja profiiliga läheb tema / nende poolt lisatud Geni kasutaja topeltprofiili haldusõigus nagunii liitunud kasutajale üle. Seega sisuliselt pole vahet kas profiil mestitakse ja haldus antakse üle või profiil lihtsalt kustutatakse.
 • Topeltprofiilide ilmnemisel oma puuosas ei ole paanikaks mingit põhjust. Alati ei ole võimalik kõikide kattuvate profiilide ligipääsu õigust tagada ja seega võib profiilide kokkuviimine seiskuda just õiguste puudumise tõttu ja sellest ka ajutiselt topeltprofiilid. Ära kustuta topeltprofiile kui sa ei tea mis sellega kaasneb!
 • Valesti paiknevat isikukirjet (persoonil on ekslikult valed vanemad) on võimalik muuta võttes puu vaates selle isiku isikukirjel "muuda" edasi valige sakk "sugulussidemed" ja avanevas vaates kohe esimeses kastis on võimalik teha valik sellele persoonile puus lähedalseisvatest võimalikest vanematest. Lõpetuseks vajuta "salvesta ja sule"
 • Minu uudisvoogu ei ole mõtet jälgida kui meie vahel ei ole sõlmitud koostööd või peregruppi seega palun ära näe vaeva minu jälgimise alla võtmisega.
 • Geni näidatav lühim sugulustee on pidevalt muutuv suurus.
 • Geni näitab lühimat teed ühest isikust teiseni isegi siis kui kaks persooni on hoopis kaugemalt omavahel veresugulased. Selline sugulustee võib joosta otse aga samas reaalselt läbib oma teel mitut sugupuud.
 • Abiellumisel muutub üldjuhul ainult perenimi. Seega ei ole vaja eesnime kattumisel enne ja pärast abielufakti uuesti sünninime/neiupõlvenime kasti kirjutada. Teeb asja asjatult keeruliseks.
 • Sünninime kastis lisatakse nimele sulud automaatselt.
 • Roheline raam isikukirje fotokasti ümber tähistab, et isikukirje on avalik.
 • Sinine raam tähistab, et profiili taga tegutseb profiili omanik - liitunud kasutaja.
 • Lilla raam tähistab eriliselt märgistatud isikukirjet (teada-tuntud ühiskonnategelane vms.) MP (ingl. k. "(M)aster (P)rofile"), kelle isikukirjel on lisaks lisajale ja haldajale ka hooldaja näit. Nikolai von Glehn Kehtivad ka täiendavad reeglid ja võimalus on piirata õigusi toimetamiseks sellistel isikukirjetel. Ka on MP alati avalik s.t. kättesaadav kõigile kasutajatele.
 • Värvitu fotoraam on mitteavalikul isikukirjel.
 • Luubimärk puu vaates isikukirje vasakus ülanurgas ja number selle sees näitab mitmes puuosas eeldatavalt esineb sama nimega isik kelle isikusamasuse tuvastamisel profiilid oleks mõistlik ja võimalik ühendada.
 • Kollane kolmnurk hüüumärgiga tähistab, et puuoksad on osaliselt liidetud kuid puuokste lõplik, kõikide kattuvate isikukirjete kokkuviimine pole lõpuni teostatud.
 • Kui isikukirje vasakus alanurgas kuvatakse roheline ringike küsimärgiga siis on tegemist sellega, et persooni isikukirjele lisatud daatumid või märge elus ei saa olla õige. Näiteks sünd. 1706 (ja pole surnuks märgitud) või surnud 1899. (keegi pole veel nii vanaks elanud.)
 • Sinine pallike valge ristiga vasakus alanurgas on neil isikukirjetel, mis on n.ö. liitmiseks valmis pandud. Kui teise profiili omanik või temaga samas pererühmas olev isik on välja käidud võimaliku kattuva persooniga nõus võib ta mestimise (liitmise) teostada (mestida) või ka taotluse tagasi lükata (siduda ootele pandud profiilid lahti) - tava (Geni Basic) ja Geni Plus kasutajal viimati mainitud liigutusi enam teostada ei lubata.
 • Roheline ringjas nooleke ja selle sees kellaseierid profiili vasakus alanurgas näitab seda, et seda profiili on hiljuti muudetud.
 • roheline märk valge kirjaga x2 või x3 jne. puu vaates persoonikastikese vasakus alanurgas tähendab, et sama persoon esineb samas puus erinavates kohtades. Tihtipeale tekib ja jääb see Genis püsti puu(osa)de liitmisel kui üks abikaasa on olnud võimalik mestida. Teine on aga ise kasutaja ja teda ilma lisaõiguseta ei ole võimalik olnud mestida. Ka esineb olukord siis kui ühes perekonnas olevad persoonid näit. kaks õde kes kumbki on abiellunud ühega teise pere vendadest. Sellist liini ei ole võimalik nende järeltulijale näidata ja seetõttu kuvatakse märk x2, millele klõpsates liigub ja keskendub vaade samas puus oleva "teise" sama persooni profiilile. Palun seda mitte segamini ajada mestimist vajavate topeltprofiilidega, mille märk asub puu vaates vasakus ülanurgas ja kujutab endast luubi märgi sees olevat numbrit valgel taustal.
 • Kes on hädas oma sugulaste profiilide kokkumestimisega siis välja on pakkuda: Tasuta puude liitmise tööriist (kasutamiseks Internet Exploreriga) - tavakasutajal (Geni Basic ja Plus) sellest vast enam abi ei ole ja badge_geni_pro.gif kasutaja saab ilma selle tööriistata hakkama.
 • Kui sa oled ühenduses suure puuga ja kellegagi sugulustee pärimisel ei teki sinist nuppu "Milline on meie sugulusside" või ei näidata sulle teed selle isikuni siis on tegemist sellega, et isik, kelle kohta päringut tehakse, ei ole ühenduses suure puuga. NB! Kehtib Plus ja badge_geni_pro.gif kasutaja kohta. Geni Basic kasutaja ei näe sugulusteid oma pererühmast kaugemale tavakasutajale kehtivate piirangute tõttu.
 • NB! Geni välja pakutud kokkulangevustesse puus ei tohiks 100% kindlusega suhtuda. Eriti ajas tagasi liikudes kus veel ei olnud perenimesid ja ka sellised profiilid kus puuduvad sünni, surma ja muud daatumid. Nimekaimud on ka siiski olemas kellel võivad vabalt olla ka samanimelised esivanemad ja järeltulijad. Seega kas ärge lisage puusse isikuid kelle daatumid pole teada või lisage vähemalt viide kohale, millisega nimetatud isik sünnil või elu jooksul seotud on - sünnikoht, elukoht, surm, matmise koht.
 • Kui parool on ununenud ja seda meiliaadressi enam meeldetuletusteks kasutada ei saa (https://www.geni.com/login/send_password ) ning seda esimest Genisse kutsumise linki mis kunagi postkasti saadeti (see on nn eluaegne tagavarasissepääs, sellega tasub väga ettevaatlik olla ka tulevikus) ka kusagil säilitatud pole, ei jää muud üle kui isiku enda poolt saata Geni klienditeenindusele (CS) ingliskeelne palvekiri oma ligipääsuõiguste taastamiseks. See tuleks saata korraga 2-le aadressile: help@geni.com ja support@geni.com Selles kirjas tuleb muu jutu sees ära tuua oma isikukirje link Genis. Oma endine kasutajatunnus - seesama meiliaadress mida kasutati ja mis enam ei tööta ja uus toimiv meiliaadress (just selle pealt soovitan ka selle palvekirja saata!) millele Geni CS saab uue kutselingi saata. Kui kutselink saadetakse (2-5 päeva võib aega minna) tasub sisselogides esmalt

a) seada Geni eestikeelseks: https://www.geni.com/tr8n/language/switch?language_action=switch_language&locale=et
b) seada Geni kontole püsiparool https://www.geni.com/account_settings/email_password
c) seada Geni kontole õige (mitte Iisrael või LAV) ajavöönd: http://www.geni.com/account_settings/localization/
d) vaadata üle oma Geni konto (privaatsus + nimekujud) seaded: http://www.geni.com/account_settings/profile_privacy/ ja http://www.geni.com/account_settings/permissions/ ja http://www.geni.com/account_settings/managed_profiles/ ja http://www.geni.com/account_settings/family/ ning http://www.geni.com/account_settings/name_preferences/ ja alles seejärel Genis muid toimetusi teha

NB! Kindlasti veendu, suhtle ja ole kindel, et liidetavad profiilid kuuluvad ühele ja samale isikule.

Ikoonikesi isiku isikukirjelt/profiililt - mis-mida tähendab

Profiilil selle omaniku nime järel tulevad tähistused

citation_note.gif - märk ankeetandmete juures, millele kohta on Genisse lisatud ka dokument

icn_collaborator_both_14.gif - Teil on selle persooniga koostöö

icn_world.gif - isikukirje / profiil on avalik

badge_geni_pro.gif - tasuline PRO kasutaja

PLUS* - tasuline PLUS kasutaja

MP* - Master Profile - esmast sugulusliini tähistav profiil või ka hooldajaga profiil

C* - Kuraator

G* - Geni palgaline töötaja või omanik

* ei leidnud võimalust kuidas neid ikoone siia lisada saaks.

Muud tähistused profiilil

icn_message.gif Saada sõnum - lubab Geni siseselt kasutajale või haldajale sõnumi saata. Kui saaja või haldaja kasutab Genis vaikesätteid saadab Geni teavituse saadetud sõnumist ka saaja või haldaja e-kirja postkasti.

Juhul kui icn_family_tree.gif Vaata puud - on aktiivne ja lubab vaadata puud lähtuvalt sellest profiilist on see profiil avalik, profiili haldaja on Teiega pererühmas või olete ise (kaas)haldaja.

Juhul kui icn_profile_edit.gif Muuda isiku andmeid - on aktiivne ja lubab muuta selle profiili andmeid on see profiil avalik, profiili haldaja on Teiega pererühmas või olete ise (kaas)haldaja.

Kasutaja enda profiili puhul icn_profile_edit.gif Muuda isiku andmeid on olukord veidi teistsugune. Kasutajale endale on muutmine lubatud, sest see on tema profiil. Selleks aga, et teised saaksid muuta on vaja lisaks eraldi õigust kus kasutaja lubab oma profiili muuta pererühmas olevate isikute poolt.

icn_privacy_edit.gif Muuda privaatsust - asub ainult kasutaja enda profiilil ja lubab reguleerida kasutaja profiili privaatsussätteid. Seda välja teised kasutajad ei näe ja pole ka võimalik profiiliomaniku poolt teistele nähtavaks teha. Siinkohal on vaja selgitada, et kasutaja profiili mestimiseks antav õigus pererühma poolt profiili muuta ei tähenda seda, et Teilt teie profiili haldus õigus n.ö. üle lüüakse. Pererühmale antav muutmise õigus kätkeb Teie profiili ankeetandmete muutmise õigust ja profiili lisateabe väljale ligipääsu õigust ning õigust seda profiili teisega mestida. Muutmise õiguse andmine ei ole ühesuunaline. Seda on võimalik ka tagasi võtta ehk siis õiguse peatamine ja jällegi mitte lubada oma profiili muuta. Kasutajate selekteerimist, kellele õigus laieneb, õiguse andmisel, reguleerida pole võimalik.

Ajalugu

 • Aegu tagasi oli tavakasutajal võimalik ka profiile mestida. Küll oli aga keelatud mestimise ootele panek. sticker_new_right.gif On uuesti võimalik! sticker_new_left.gif
 • Mestimisi algatati aadressirealt ja sai sisestatud selline rida http://www.geni.com/merge/compare/xxx?return=match&to=yyy (kus xxx ja yyy on samastuvate profiilide numbrid) sticker_new_right.gif On uuesti võimalik! sticker_new_left.gif
 • Lisatavate profiilide arv ei olnud tavakasutajale piiratud. sticker_new_right.gif On taas piiramatu! sticker_new_left.gif
 • Oli võimalik valesid mestimisi tagasi võtta.
 • Geni aastase PRO makse oli poole odavam.
 • Isoleeritud puu oli võimalik liita suure puuga kui selles oli avalikke profiile.
 • Plus kasutajat ei olnud üldse olemas.
 • Tava/tasuta ja Plus kasutaja õigused profiilide lisamise hulga üle olid piiratud tava/tasuta kasutaja 100 ja PLUS kasutaja 1000 profiili.
 • Tava/tasuta kasutajal oli piiratud võimalust näha kaugemaid sugulusteid.
 • Tasulist Geni kontot oli võimalik osta eluaegse õigusega.

Veel kasulikku:

Andmete sisestamise põhimõtted millised võiksid olla aluseks Geni kasutamisel.

Harju-Risti haldusjaotus läbi aegade

Rannarootslaste sugupuu internetis

Onomastika andmebaas (nimede panemine ja eestistamine)

Vaata ka Eestlaste Geni kogukond Facebookis

Veidi nalja ka! :P

Selgituseks eesti keeles eelnevalt viidatud video juurde:

Olen 24-aastane, abielus 44-aastase lesega, kellel on 25-aastane tütar. Minu isa abiellus selle tüdrukuga ja sai sel kombel minu väimeheks, kuna ta on minu tütre mees. Sel kombel sai minu võõrastütrest minu ämm, sest ta on ju minu isa naine. Meil naisega sündis poeg. Ta sai minu isa naisevennaks. Ja samal ajal minu onuks, kuna ta on ju minu võõrasema vend. Sel kombel on mu poeg – minu onu. Minu isa naine sünnitas samuti lapse, kes sai nii minu vennaks, kuna ta on mu isa laps ja ka minu lapselapseks, kuna ta on samal ajal minu naise tütrepoeg. Kuna ema mees on tema isa, tuleb välja, et mina – olen oma naise isa, olles ka oma poja vend. Sel kombel olengi ma iseenda vanaisa!

Midagi sellist, mis pahatihti väljendab seda kuidas inimene läheneb asjale kui räägitakse sugupuust.

Edasijõudnutele

Genis on võimalik päringuid teostada ka interneti sirvija aadressirealt kasutades huvipakkuva profiili ID numbrit. ID nr. on olemas igal profiilil, 19 kohaline nr. algab tavaliselt 6-ga. Näit. minu profiili number on 6000000006931095314

Kuid on ka erandeid ID-des. Näit. https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p9/7880/6082/53444837a039eec7/IMG_0895r_t2.jpg Henn Sarv kellel on 7 numbriline ID 1448552 ja see ei alga ka sugugi 6-ga. Võimalik, et sellist ID-d kannavad eluaegse Geni kasutusõiguse ostnud kasutajate profiilid, millega neid eristatakse kõigist ülejäänutest. Olen näinud ka 5-ga algavaid profiilinumbreid.

Kui lisada selline rida Jaanus Luuse interneti sirvija aadressireale kuvatakse isiku profiil.

Kui seda rida muuta selliselt www.geni.com/list?focus_id=6000000006931095314 antakse välja selle kasutaja veresugulased + järgnev hõimlane igas võimalikus veresuguluse liinis ja see kehtib ka isoleeritud puus oleva kasutaja kohta. Ehk siis võimalus näha ka isoleeritud puus oleva kasutaja poolt lisatud profiilide nimekirja tingimusega, mis on rakendatud siis kui kahe kasutaja vahel puudub pererühm. Näitena suvaline isoleeritud puus olev kasutaja ja tema lisatud profiilid http://www.geni.com/list?focus_id=6000000011937125428. Genist otse sellist tulemust, a la mingi nupuvajutusega vms. isoleeritud puus oleva kasutaja kohta saada pole võimalik.

Lisades eelmises lõigus kirjeldatud aadressile vahetult rea lõppu &shared_status=public on vastuseks kõik selle kasutaja avalikud profiilid. Avalike profiilide puudumisel päringule vastus puudub.

Järgnev päring lubab vaadata kasutaja poolt kustutatud profiile

http://www.geni.com/list/deleted?focus_id=6000000006931095314

Päringute koostamiseks peaks olema selge kopeeri ja kleebi tehnika ja Windowsi arvutis võiks päringute kokkupanekul abi olla notepad-ist.

sticker_new_right.gif Antud lisateabe autor ei tunne ennast vastutavana kui Geni või ka kirjatükis nimetatud teised teenusepakkujad muudavad oma tingimusi ja süsteeme nii, et kirjatükis toodu ei vasta enam tegelikkusele. Samas on autor avatud kõigile selle lisateabe täpsustustele ja täiendustele, mis aitaksid kasutajaid Geni süsteemi paremal mõistmisel ja tundmisel.

progress_bar_1.gif

All is daddy_badge.gif about me!