Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

יד לחללי מערכות ישראל הנעדרים, שמקום קבורתם לא נודע (מקל״ן) - EITAN - locating missing IDF soldiers (MIA)

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Shmuel (Shmil) Steinke (1901 - 1938)
  משרד הביטחון - דף הנצחה
 • Simcha Efraim Wojdyslawski (1917 - 1943)
  משרד הביטחון - דף הנצחה
 • Cpl. Aharon Aharon (Duga) (1946 - 1968)
  לזכרו
 • Shlomo Stoler (1926 - 1948)
  משרד הביטחון - דף הנצחה מוזיאון הלוחם היהודי במלחה"ע השניה
 • Zecharya-Ichia Moshe (1910 - 1949)
  לזכרו בן זהרה וחיים, נולד בשנת תר"ע (1910) בעיר ג'חזאן, תימן. בילדותו למד ב"חדר". משבגר נשא לאישה את שושנה והזוג עבר להתגורר בעיר עדן. בשנת תרצ"ה עלו בני הזוג לארץ-ישראל והתיישבו בירושלים ובה נולדו ש...
 • Photo: Grave plot of an unknown soldier who fell in the Battle of Tirah, in the War of Independence - in the military plot in the cemetery in Nachalat Yitzchak, Tel Aviv - תצלום: חלקת קבר של חייל אלמוני שנפל בקרב טירה, במלחמת העצמאות - בחלקה הצבאית בבית העלמין בנחלת-יצחק, בתל-אביב
אית״ן - מערך איתור נעדרים בצה״ל - EITAN - locating missing IDF soldiers (MIA)

A team to locate the bodies (mostly in unmarked graves) of soldiers missing in action, identify them and bring them to their final resting place, was established for the first time during the "Yom Kippur War" by the Israeli Air Force in order to locate missing air crews whose aircraft was shot down. The team was established at the initiative and under the command of Shlomo Ben Elkana who was then an officer in the Israeli Military Government in the then occupied Gaza. Ben Elkana had experience in locating the graves of missing soldiers, and among others, after the Six-Day War, he located the grave of Nili hero Abshalom Feinberg who has been missing since the First World War.
The success of the Ben Elkana team in locating the missing air crews in the Golan Heights and Sinai from the Yom Kippur War led to the expansion of the tasks to locate other missing IDF personnel as well.
Today, tracing/identifying the graves of missing soldiers in the IDF is carried out by the "EITAN branch of the Human Resources Corps" (AKA-אכ״א)

The purpose of the project is to establish a Memorial for the missing Israeli soldiers whose burial place is unknown (MKLN - מקל״ן).
The project also includes the names of the martyrs of the Arab riots (1920-1948) in the British Mandate of Palestine (Eretz Israel), as well as MIAs among volunteers of the Jewish residents of Eretz Israel to the Hebrew Regiments of the British Army in the First World War and the names (and links) of Yishuv's volunteers to the Jewish Brigade and other military units of the Allied Forces and the British Merchant Navy in World War II. It includes also the names of MIAs members of the jewish underground groups in Eretz Israel and abroad before the War of Liberation. The names of MIAs of the security forces units are also included

The names of the MIA in each category are compiled according to the date of their fall (as far as it is known) - שמות הנעדרים בכל קטגוריה נערך לפי תאריך נפילתם (ככל שהוא ידוע)

1900-1939: MIA Pre WWII - 1880-1939 - נעדרים טרום מלחמת העולם השניה

 1. 01.01.1914 - Yosef Zusman - (״השומר״) - יוסף זוסמן
 2. 30.05.1915 - Benjamin Katznelson - (הגדודים העבריים) - בנימין כצנלסון
 3. 11.09.1915 - 2nd Lt. Alexander Gorodisky - (הגדודים העבריים) סג״מ אלכסנדר גורודיסקי
 4. 01.01.1916 - Aaron (Aral'e) Katz - (ניל״י) אהרון (אהרל'ה) כץ
 5. 01.01.1916 - Yehuda (Hamis) Lubaton - (הגדודים העבריים) יהודה (חמיס) לובטון
 6. 01.01.1917 - Dr. Jacob Bergert - (הגדודים העבריים) ד״ר יעקב ברגרט
 7. 01.01.1917 - Yitzhak Galili (Bakcenko) - (הגדודים העבריים) (בקצנקו) גלילי יצחק
 8. 01.01.1917 - Arie (Luba) Halperin - (הגדודים העבריים) אריה (לובה) הלפרן
 9. 01.01.1917 - Shalom (Salim) Levy - (״השומר״) שלום (סלים) לוי
 10. 13.12.1917 - Shmuel Streifler - (נספח ל ״השומר״) שמואל שטרייפלר
 11. 28.08.1918 - Louis Levy - (הגדודים העבריים) - לואיס לוי
 12. 22.09.1918 - Solomon Mildrener - (הגדודים העבריים) סולומון (שלמה) מילדרנר
 13. 30.10.1918 - David Sildin / Hymanson - (הגדודים העבריים) דוד סילדין
 14. 05.11.1918 - Daniel Lichtenstein - (הגדודים העבריים) דניאל ליכטנשטיין'
 15. 07.03.1919 - Sgt. Binyamin Levy - (הגדודים העבריים) - סמל בנימין לוי
 16. 15.05.1919 - Aaron Aaronson - (ניל״י) אהרן אהרנסון
 17. 03.05.1921 - Shraga (Feivush) Gerstel - (״הגנה״) שרגא (פיבוש) גרסטל
 18. 03.05.1921 - Reuven-Fishel Feldenkreis - (נרצח במאורעות תרפ״א) ראובן-פישל פלדנקרייז
 19. 05.09.1938 - Shimon Shurki Tshurki - שמעון שורקי צ'ורקי
 20. 22.11.1938 - Hassan (Sa'id) Azam - (נספח ל ״הגנה״) חסאן (סעיד) עזאם

1939-1945: MIA - volunteers of the Jewish residents in Mandatory Palestine to the British forces in WWII - 1939-1945 - נעדרים ממתנדבי היישוב ליחידות הצבא הבריטי, חללי מלחמת העולם השניה.

Below are the names of the missing persons beginning with the Hebrew letter "Alef". For the full list see (in Hebrew)
"The Garden of the Missing" on the "Yizkor" website
- להלן שמותיהם של הנעדרים המתחילים באות ״אלף״. לרשימה המלאה ראו ב
״גן הנעדרים״ שבאתר ״יזכור״

 1. 31.08.1940 - Kalman Abramovitch - (Merchant Navy) - קלמן אברמוביץ
 2. 31.08.1940 - Ellinson Paul - (Merchant Navy) - פאול אלינסון
 3. 31.08.1940 - Ermann Ernest - (Merchant Navy) - ארנסט ארמן
 4. 01.05.1941 - Lt. Dr. Elmazor Alexsander Mosche (Royal Army Medical Corps) - סגן ד״ר אלכסנדר-משה אֶלמזור
 5. 01.05.1943 - Cpl. Shraga Avni (Steinbuk) (Royal Army Service Corps) - רב״ט שרגא אבני (שטיינבוק)
 6. 01.05.1943 - Company Quarter Master Sergeant Adolf Eber (Royal Army Service Corps) - רס״ר אדולף אבר
 7. 01.05.1943 - Cpl. Jehoshua Adari (Troschkinowsky) (Royal Army Service Corps) - רב״ט יהושע אדרי (טרוסקינובסקי)
 8. 01.05.1943 - L/Cpl. David Urbach (Royal Army Service Corps) - טר״ש דוד אורבך
 9. 01.05.1943 - Israel Ijver (Royal Army Service Corps) - ישראל (לייקה) איז'בר אישבר
 10. 01.05.1943 - Altgenug Heinz Karl (Royal Army Service Corps) - היינץ-קרל אלטגנוג
 11. 01.05.1943 - Yigal Altschuler (Royal Army Service Corps) - יגאל אלטשולר
 12. 01.05.1943 - Elsner Hans (Royal Army Service Corps) - הנס אלסנר אלזנר
 13. 01.05.1943 - Cpl. Askaroff Shimen (Royal Army Service Corps) - רב״ט שמעון (מנטו) אסקרוב
 14. 01.05.1943 - Benjamin Akerman (Royal Army Service Corps) - בנימין אקרמן
 15. 21.08.1943 - Asar Albert - (Merchant Navy) - אלפרד אסר
 16. 16.02.1944 - Eliyahu Eliav (Royal Air Force) - אליהו אליאב
 17. 21.02.1945 - Ft. Sergeant Amzalak Ernest Abner (Royal Air Force) - סמל אבנר-ארנסט אמזלק

1944-1945: צנחני היישוב במלחמת העולם השנייה - Heroes behind Nazi lines - Jewish Paratroopers of British Mandate Palestine. Seven of the 37 paratroopers were captured and murdered by the Nazis; four of them are MIA (no graves - murdered in Extermination Camps):

 1. 18.11.1944 - Enzo Sereni, אנצו חיים סרני, הי"ד - b. Apr. 17, 1905, murdered in Dachau Concentration Camp - Germany.
 2. 12.1944/01.1945 - Tzvi Ben Yaakov (b. Heinrich Grünhut), צבי בן יעקב, הי"ד b. Feb. 22, 1922, murdered in Mauthausen Concentration Camp - Austria.
 3. 26.01.1945 - Aba Berdichev, אבא ברדיצ'ב, הי"ד - b. Apr. 25, 1920, murdered in Mauthausen Concentration Camp - Austria.
 4. 01.03.1945 - Peretz Goldstein, פרץ גולדשטיין, הי"ד - b. July 4, 1923, murdered in Oranienburg Concentration Camp - Germany.

1939-1947: MIA pre War of Independence - 1939-1947 - נעדרים טרום מלחמת העצמאות

 1. 18.05.1941 - The 23 Who Went Down at Sea - כ״ג יורדי הסירה
 2. 01.06.1943 - Wilfrid Jacob Berthold Israel - הסוכנות היהודית - Jewish Agency - וילפריד-ברטולד-יעקב ישראל
 3. 01.09.1943 - Eliahu (Shaul) Giladi (Green) - מחתרת הלח״י - LEHI underground - אליהו (שאול) גלעדי-גרין
 4. 01.09.1945 - Refael Sadovsky - מחתרת הלח״י - LEHI underground - רפאל סדובסקי
 5. 07.07.1946 - Zvi (Herman) Heiser - ארגון ההגנה - HAGANA - צבי (הרמן) הייסר
 6. 06.05.1947 - Alexander Chaim Robowitz - מחתרת הלח״י - LEHI underground - אלכסנדר חיים רובוביץ

1947-1949: MIA - War of Independence - 30.11.1947-20.07.1949 - נעדרי מלחמת העצמאות

At the end of the war, the number of MIAs in the War of Independence was many hundreds of IDF soldiers and civilians from the fighting settlements. Extensive operations to collect remains of corpses from the battlefields conducted in the years 1949-1953 reduced their number to about 150, who were declared as victims whose burial place was unknown. After about forty years (in the 1990's) the search for additional possible burial places of MIAs was resumed, which led to a reduction in their number by about a third.
מספרם של נעדרי מלחמת העצמאות עמד בתום המלחמה על מאות רבות של חיילי צה"ל ואנשי היישובים. פעולות נרחבות לאיסוף חללים משדות הקרב שנערכו בשנים 1949-‏1953 הקטינו את מספרם עד לכ-150, אשר הוכרזו כחללים שמקום קבורתם לא נודע. לאחר כארבעים שנות הפסקה חודשה בשנות התשעים החקירה אודות מקומות קבורתם, אשר הביאה לצמצום מספרם בכשליש.

:טרם נודע מקום קבורתם של 93 חללי מלחמת העצמאות

 1. 11.12.1947 - Menachem Chonen - מנחם חונן
 2. 11.12.1947 - Mordechai Kalman - מרדכי קלמן
 3. 13.12.1947 - Menachem Mizrahi - מנחם מזרחי
 4. 22.12.1947 - Leut. Nisim Moshe Hai Atiya - סגן נסים משה חי עטייה
 5. 01.01.1948 - Baruch Behar - ברוך בהר
 6. 01.01.1948 - Ovadia Zrubavel - עובדיה זרובבל
 7. 23.02.1948 - Yaakov (Jacki) Goren - יעקב (ז׳קי) גורן
 8. 15.03.1948 - Chaim Moshe Berman - חיים משה ברמן
 9. 22.03.1948 - Yehuda Gottlieb - יהודה גוטליב
 10. 07.04.1948 - Aharon (Harona) Ben Shaul - אהרן (הארונה) בן שאול
 11. 12.04.1948 - Moshe Ben Tov (Treblinski) - (טרבלינסקי) משה בן טוב
 12. 13.04.1948 - David (Gunter) Livingston - דוד (גונטר) ליווינגסטון
 13. 20.04.1948 - Yaakov Zrihan - יעקב זריהן
 14. 25.04.1948 - Shmuel Wachtfogel - שמואל וכטפוגל
 15. 28.04.1948 - Bertold Wasserburg - ברטולד (ברט) וסרברג
 16. 28.04.1948 - Cpl. Amos Danieli - רב״ט עמוס דניאלי
 17. 29.04.1948 - Nechemia Yaakobi - נחמיה יעקבי
 18. 30.04.1948 - Yitzhak (Yitzhakal'e) Kandler - יצחק (יצחקל׳ה) קנדלר
 19. 13.05.1948 - Dov Berek Golomb - דב ברק גולומב
 20. 13.05.1948 - Amiram Yagentinski - עמירם יגנטינסקי
 21. 13.05.1948 - Pinhas Cohen - פנחס כהן
 22. 13.05.1948 - Shlomo Stoller - שלמה סטולר
 23. 13.05.1948 - Reuven (Devka) Feitel - ראובן (דבקה) פיטל
 24. 13.05.1948 - Israel (Srulik) Frank - Hebrew: ישראל (סרוליק) פרנק
 25. 13.05.1948 - Avraham Presler - אברהם פרסלר
 26. 13.05.1948 - Cpl. Yehiel-Michael Kresel - רב״ט יחיאל-מיכאל קרסל
 27. 13.05.1948 - Lt. Hillel Reiner - סגן הלל ריינר
 28. 13.05.1948 - Yehuda Singer (Zinger) - יהודה זינגר
 29. 13.05.1948 - Cpl. Dan (Litale) Stern - רב״ט דן שטרן
 30. 15.05.1948 - Shmuel Arava - שמואל ערבה
 31. 16.05.1948 - Pinchas Sobol - פנחס סובול
 32. 19.05.1948 - Avshalom Levy Yanai - אבשלום לוי ינאי
 33. 23.05.1948 - Moshe (Musa) Agi - משה (מוסה) אג׳י
 34. 26.05.1948 - Shalom Amir - שלום עמיר
 35. 27.05.1948 - Shmuel (Sami) Gavrielides - שמואל (סמי) גבריאלידס
 36. 27.05.1948 - Meir Mizrahi - מאיר מזרחי
 37. 27.05.1948 - Yosef Penso - Hebrew: יוסף פנסו
 38. 30.05.1948 - Yosef (Yossi) Edelstein - יוסף (יוסי) אידלשטיין
 39. 30.05.1948 - Yosef Mekayton - יוסף מקיטון
 40. 31.05.1948 - Yehuda Levi Kipur - יהודה לוי קיפור
 41. 03.06.1948 - Raymond (Lofty) Dodge - ריימונד (לופטי) דודג׳
 42. 04.06.1948 - 2nd. Lt. Matityahu Sukenik - סג"מ מתתיהו (מתי) סוקניק
 43. 04.06.1948 - Lt. Aharon David Shprinzak - Hebrew: סגן אהרן דוד שפרינצק
 44. 05.06.1948 - Lt. Shmuel Arie Bernstein - סגן שמואל-אריה ברנשטיין
 45. 05.06.1948 - Yitzhak Meir Glick - יצחק מאיר גליק
 46. 05.06.1948 - Dov Leibovich - דב לייבוביץ׳
 47. 05.06.1948 - Shmuel Moldavsky - שמואל מולדבסקי
 48. 05.06.1948 - Dov (Doba) (Dova'le) Fermet - (דובה, רובל׳ה) דב פרמט
 49. 05.06.1948 - Lt. shlomo Kron - סגן שלמה קרון
 50. 09.06.1948 - Yosef Margalit - יוסף מרגלית
 51. 09.06.1948 - Yosef Yehuda (Yosal'e) Scholrer - יוסף-יהודה (יוסלה) שולרר
 52. 14.06.1948 - Yaakov Goshcini - יעקב גושציני
 53. 14.06.1948 - Mordechai Hayim Hitter - מרדכי-חיים היטר
 54. 15.06.1948 - Shaul Holzman - שאול הולצמן
 55. 22.06.1948 - Meir Shachmon - מאיר שחמון'
 56. 01.07.1948 - Kaid-Naif Hasson - קאיד-נאיף חסון
 57. 01.07.1948 - Nimer-Ahmad Al-Ablalla - Nimer-Ahmad Al-Ablalla - אחמד-נימר אל-עבדאללה, (השבט הבדואי אל-הייב)
 58. 07.07.1948 - Martin-Louis (Tom) Kattenburg - מרטין-לואיס (טום) קטנבורג
 59. 08.07.1948 - Zalman (Zigmond) Rosenfeld - זלמן (זיגמונד) רוזנפלד
 60. 09.07.1948 - Lt. Robert-Lester (Bob) Wickman - סגן רוברט-לסטר (בוב) ויקמן
 61. 10.07.1948 - Zvi (Hershi) Itskowich - צבי (הרשי) איצקוביץ
 62. 11.07.1948 - Michael Cohen - מיכאל (מיכיק) כהן
 63. 18.07.1948 - Yehuda Hiller - יהודה הילר
 64. 18.07.1948 - Ernst Levy - ארנסט לוי
 65. 19.07.1948 - Abraham Bunia Schwartz - אברהם (בוניה) שורץ
 66. 01.08.1948 - Dib Al Hib - דיב אל היב
 67. 11.08.1948 - Tzvi Herman Stern - צבי הרמן שטרן
 68. 22.08.1948 - Lt. David Mizrahi - סגן דוד מזרחי
 69. 22.08.1948 - Lt. Ezra Afgin (Horin) - סגן עזרא עפגין (חורין)
 70. 01.09.1948 - Ezra Natal - עזרא נאטל
 71. 14.09.1948 - Cpt. Shimon (Sam) Smargad - סרן שמעון (סם) סמרגד
 72. 16.09.1948 - Israel Michel - ישראל מיכל
 73. 16.09.1948 - Avraham Sandik - אברהם סנדיק
 74. 16.09.1948 - Zvi Tsimri (Wolkostavsky) - (וולקוסטבסקי) צבי צמרי
 75. 16.09.1948 - Cpl. Zvi Rosenblum - רב״ט צבי רוזנבלום
 76. 24.09.1948 - Laszlo (Laci) Ladislav Bettelheim - יעקב לדיסלב (לסלו) בטלהיים
 77. 24.09.1948 - Israel (Karl) Glicksam - ישראל (קרל) גליקזם
 78. 18.10.1948 - Abraham Aroesti - אברהם ארואסטי
 79. 20.10.1948 - Lt. Stanley Andrews Enkstein - סגן סטנלי אנדריוס אנקשטיין
 80. 20.10.1948 - Lt. Dov (Sidney) Sugarman - סגן דב (סידני) שוגרמן
 81. 23.10.1948 - Yosef Altman - יוסף אלטמן
 82. 24.10.1948 - Mhamad-Hassan Salam - מחמד-חסן סאלם
 83. 29.10.1948 - Yaakov Bracha Brahms - (ברהמס) יעקב ברכה
 84. 19.11.1948 - Cpt. Itamar Golani - סרן איתמר גולני
 85. 20.12.1948 - Meir (Mayorchik) Frid - מאיר (מיורצ'יק) פריד'
 86. 01.01.1949 - Yaakov Hubashi - יעקב חובשי
 87. 01.01.1949 - Zecharya-Ichia Moshe - זכריה-יחיא משה
 88. 06.01.1949 - Moshe- (Monik) Hofman - משה (מונ02.09.1949 -יק) הופמן
 89. 06.01.1949 - Abraham Tzimerman - אברהם צימרמן
 90. 07.01.1949 - Cpl. Yaakov Shapir (Shpik) - רב״ט יעקב שפיר (שפיק)
 91. 08.01.1949 - Shlomo Schweitzer - Hebrew: שלמה שוייצר
 92. 20.04.1949 - Artur Gisner - ארתור גיסנר
 93. 02.09.1949 - Lt. Yaakov Bukkai - סגן יעקב בוקעי

Recently solved MIA cases - נעדרים שמקום קבורתם אותר לאחרונה

1949-1956: MIA Between Wars (Independence to Sinai) - 10/1949 to 10/1956 - נעדרים בין המלחמות (עצמאות עד סיני)

 1. 28.03.1950 - Yosef (Egon) Feldstein - יוסף (אגון) פלדשטיין
 2. 08.12.1950 - Sargent Yaakov Abzatz - סמל יעקב אבזץ
 3. 21.01.1952 - Yosef Batsri Eberes - (מעולי הגרדום בעירק) - יוסף בצרי אברס
 4. 21.01.1952 - Shalom Tsalach - (מעולי הגרדום בעירק) - שלום צלח
 5. 22.11.1952 - Corporal Avraham Ben Porat (Alberson) - רב״ט אברהם בן-פורת אלברסון
 6. 22.11.1952 - Cpl. Yaakov Brodstein - רב״ט יעקב ברודשטיין
 7. 22.11.1952 - Cpl. Shmuel Gerber - רב״ט שמואל גרבר
 8. 22.11.1952 - Cpl. Reuven Degani (Fishel) - רב״ט ראובן (פישל) דגני
 9. 22.11.1952 - Cpl. Amram (Amos) Saadon - רב״ט עמרם (עמוס) סעדון (סדווין)
 10. 22.11.1952 - Cpl. Yitzhak Proshovitch - רב״ט יצחק פרושוביץ
 11. 22.11.1952 - Cpl. Yaakov Shahar - רב״ט יעקב שחר
 12. 23.01.1953 - 2nd Leut. Zevulun (Tomi) Braun - סג״מ זבולון (טומי) בראון
 13. 06.08.1953 - Lt. (pilot) Uriel Eshel - סגן (טייס) אוריאל אשל
 14. 06.08.1953 - Lt. Oded Shatil - סגן (נווט) עודד שתיל
 15. 18.10.1955 - Yaakov Meged (Migovsky) - (מיגובסקי)יעקב מגד

1956: MIA - Sinai War - 29.10-05.11.1956 - נעדרי מלחמת סיני

The IDF losses in the Sinai War were: 172 dead, 817 wounded, 3 missing and 1 prisoner - the pilot Yonatan Etkes, whose plane was damaged and landed on Sinai soil. The pilot was returned in a prisoner exchange deal together with three soldiers who were captured about a year before the war in exchange for about 6000 Egyptian prisoners. The prisoners of "the dirty business" operation in Egypt were not included in this prisoner exchange deal.
אבדות צה״ל במלחמת סיני היו: 172 הרוגים, 817 פצועים, 3 נעדרים ושבוי אחד - הטייס יונתן אטקס, שמטוסו נפגע והונחת על אדמת סיני. הטייס הוחזר בעסקת חילופי שבויים ביחד עם שלושה חיילים שנשבו כשנה לפני המלחמה תמורת כ 6000 שבויים מצרים. אסירי ״העסק הביש״ במצרים לא נכללו בעיסקת החלפת השבויים הזו.

 1. 31.10.1956 - Shalom Atya - שלום אטיה
 2. 31.10.1956 - Abed Shimon - עבד שמעון
 3. 01.11.1956 - Yaakov Mizrahi - יעקב מזרחי
 4. 28.11.1956 - 2nd Lt. Said Ahmad (Kasm) Mhamad - סג״מ מחמד (קאסם) סייד אחמד מחמד

1957-1967: MIA Between Wars (Sinai to Six Day) - 1957 to 1967 - נעדרים בין המלחמות (סיני עד ששת הימים)

 1. 08.02.1957 - 2nd Lt. Avihu Moskovich (pilot) - (טייס) סג״מ אביהו (אבי) מושקוביץ
 2. 15.02.1960 - 2nd Lt. Yair (Irala) Hativa (pilot) - (טייס) סג״מ יאיר (איראלה) חטיבה
 3. 11.01.1961 - Sgt. Chaim Tzarfati - סמל חיים צרפתי
 4. 18.05.1965 - Leut. Colonel Eliyahu (Eli) Cohen "Our Man in Damascus" - סא״ל אליהו (אלי) כהן ״האיש שלנו בדמשק״

1967 (June): MIA - Six Day War - נעדרי מלחמת ששת הימים״

 1. 05.06.1967 - Cpt. Dan (Danni) Erel - סרן דן (דני) אראל (אנג׳ל)
 2. 08.06.1967 - Major Benjamin (Beni) Romach (Erman) - רס״ן בנימין (בני) רומח (ארמן)
 3. 08.06.1967 - Cpl. Avner Yehezkeli - רב״ט אבנר יחזקאלי

1967-1973: MIA Between Wars (Six day to Yom Kippur) - 7/1967 to 10/1973 - נעדרים בין המלחמות (ששת הימים עד יום כיפור)

 • INS EILAT (21.10.1967) The destroyer INS Eilat was sunk in international waters north of Port Said by a sea-to-sea missile attack (on October 21, 1967). 47 of its crew members were killed - of which 15 are missing.המשחתת אח״י אילת טובעה במים הבינלאומיים מצפון לפורט סעיד במתקפת טילי ים-ים (ב-21 באוקטובר 1967). 47 מאנשי צוותה נהרגו -מתוכם 15 נעדרים.
 1. 21.10.1967 - Sgt. Zvi (Zvika) Oren - סמל צבי (צביקה) אורן
 2. 21.10.1967 - Staff Sgt. Yigal (Igal) Cohen - רס״ל יגאל כהן
 3. 21.10.1967 - Sgt. 1st class Uri Menachem - סמ״ר אורי מנחם
 4. 21.10.1967 - Staff Sgt. Yehuda Markovich - רס״ל יהודה מרקוביץ
 5. 21.10.1967 - Sgt. Major Eliyahu (Eli) Naor - רס״ר אליהו (אלי) נאור
 6. 21.10.1967 - Sgt. 1st class Rahamim-Klement (Rami) Saban - סמ״ר רחמים-קלמנט סבן
 7. 21.10.1967 - Chaim Segal - חיים סגל
 8. 21.10.1967 - Cpl. Tzadok (Tzalah) Orkaby - רב״ט צדוק (צאלח) עורקבי
 9. 21.10.1967 - Cpl. Avraham Friedman - רב״ט אברהם פרידמן
 10. 21.10.1967 - Cpl. Shmuel Celnik - רב״ט שמוליק צלניק
 11. 21.10.1967 - Cpl. Nathan Klein - רב״ט נתן קליין
 12. 21.10.1967 - Sgt. Arie Kelenberg - סמל אריה קלנברג
 13. ?
 14. ?
 15. ?
 1. 01.12.1967 - Major Yitzhak (Aki) Artזi - רס״ן יצחק ארצי
 2. 01.12.1967 - Cpl. Elchanan Raz (Reizner) - Hebrew: סרן אלחנן רז (רייזנר)
 3. 21.03.1968 - Sgt. Moshe Taktch - (מבצע כראמה) - סמל משה טקץ׳
 4. 21.03.1968 - Sgt. Israel Erlichman - (מבצע כראמה) - סמל ישראל ארליכמן
 5. 21.03.1968 - Sgt. George Godel? - (מבצע כראמה) - סמל ג'ורג' גודל
 6. 30.07.1968 - Lt. Ilan Lior - סגן אילן ליאור
 7. 13.08.1969 - Hayim Zvi Yeger - חיים (צבי) יגר
 8. 09.09.1969 - Major Hagi Ronen - רס״ן חגי רונן
 9. 23.06.1972 - Lt. Aharon-Noam (Ami) Arnon - סגן אהרן-נעם (עמי) ארנון

10.1973: MIA - Yom Kippur War - 06-24.10.1973 - נעדרי מלחמת יום הכיפורים

During the Yom Kippur War and after it, the IDF faced a phenomenon of missing soldiers on a scale not seen in Israel since the War of Independence. At its peak, the number of MIAs was about a thousand, but extensive investigation and tracing operations reduced their number to 110 by April 1974. As of 2020, the whereabouts of 16 soldiers is unknown, and they were declared IDF martyrs whose burial place is unknown.
במהלך מלחמת יום הכיפורים ואחריה עמד צה"ל בפני תופעה של חיילים נעדרים בהיקף שכמוהו לא נראה בישראל מאז מלחמת העצמאות. בשיאו עמד מספר הנעדרים על כאלף, אך פעולות חקירה ואיתור מקיפות הורידו את מספרם עד אפריל 1974 ל-110. נכון לשנת 2020 טרם נודע מקום הימצאם של 16 חיילים, והם הוכרזו כחללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע.

 1. 06.10.1973 - Cpt. Miron Eltagar - סרן מירון אלתגר
 2. 06.10.1973 - Cpl. Dan Gilat - רב״ט דן גילת
 3. 06.10.1973 - Cpl. Hayim (Haymon) Mutsafi - רב״ט חיים מוצפי
 4. 06.10.1973 - Sgt. 1st Class Yanko Keller - סמ״ר ינקו קלר
 5. 06.10.1973 - 2nd Lt. Shimon Ben Dror - סג״מ שמעון בן דרור
 6. 07.10.1973 - Cpl. Ze'ev Pe'er - רב״ט זאב פאר
 7. 07.10.1973 - Major Shimon Ash - רס"ן שמעון אש
 8. 09.10.1973 - Maj. General Arlozor (Zorik) Lev - תא״ל ארלוזור (זוריק) לב
 9. 10.10.1973 - Ze'ev Rotshik - זאב רוטשיק
 10. 17.10.1973 - Cpt. Baruch (Ari) Golan - סרן ברוך-ארי גולן
 11. 17.10.1973 - Major Gadi Samok - רס״ן גדי סמוק
 12. 17.10.1973 - Cpt. Oded Amir - סרן עודד אמיר
 13. 17.10.1973 - Staff Sgt. Eli Kimhi - רס״ל עלי קמחי
 14. 29.10.1973 - Sgt. 1st Class Yosef Ben Ezra - סמ״ר יוסף בן עזרא
 15. 29.10.1973 - Sgt. 1st Class Yosef Hazan - סמ״ר יוסף חזן
 16. 06.11.1973 - Cpt. Uri Parnas - סרן אורי פרנס

MIA Post Yom Kipur War - נעדרים לאחר מלחמת יום הכיפורים

 1. 04.10.1975 - Sgt. 1st class Amiel (Ami) Shanon - סמ״ר עמיאל-עמי שנון
 2. 18.08.1976 - Cpl. Yitzhak Yedidya - רב״ט יצחק ידידיה
 3. 20.01.1981 - Maj. Dan (Dani) Weiss - (טייס) - רס״ן דן וייס
 4. 10.07.1981 - Major Amiram Kal (Kalechman) - (טייס) - רס״ן עמירם קל (קלכמן)
 5. 05.01.1984 - Ofer Solomon - עופר סולומון
 6. 16.09.1996 - Cpt. Eran Garbia - (טייס) - סרן ערן גרביה

MIA, not declared dead - נעדרים שלא הוכרו כחללים

 1. 11.06.1982 - Yekutiel Yehuda Nachman Katz - יהודה כ״ץ - שריונאי, נעדר מקרב סולטן-יעקוב
 2. 11.06.1982 - Zvika Feldman - צביקה פלדמן - שריונאי, נעדר מקרב סולטן-יעקוב
 3. 16.08.1986 - Major Ron Arad - רס״ן רון ארד - נווט, נעדר מעל שמי לבנון
 4. 17.08.1997 - Guy Hever - גיא חבר - תותחן, נעדר בגולן
אית״ן - מערך איתור נעדרים בצה״ל - EITAN - locating missing IDF soldiers (MIA)

צוות לאיתור גופותיהם של לוחמים נעדרים, לזהותם ולהביאם לקבר ישראל, הוקם לראשונה במהלך מלחמת יום הכיפורים על ידי חיל האוויר במטרה לאתר צוותי אוויר נעדרים שמטוסם הופל. הצוות שהתארגן בענף בטיחות טיסה במפקדת חיל האוויר, הוקם ביוזמתו ובפיקודו של שלמה בן אלקנה שהיה אז קצין בממשל הצבאי בעזה. בן אלקנה היה בעל ניסיון באיתור נעדרים, ובין היתר איתר לאחר מלחמת ששת הימים את קברו של גיבור ניל״י אבשלום פיינברג שנעדר מאז מלחמת העולם הראשונה.
הצלחת צוות בן אלקנה באיתור צוותי האוויר הנעדרים ברמת הגולן ובסיני ממלחמת יום הכיפורים הובילה להרחבת המשימות גם לאיתור נעדרי צה"ל אחרים.
כיום, איתור הנעדרים בצה"ל מתבצע ע״י ענף אית״ן בחיל משאבי אנוש (אכ״א), והוא אמון גם על קשר עם משפחות השבויים והנעדרים, מנהל חיפושים אחר חללים שמקום קבורתם לא נודע (מקל״ן), פועל לזיהוי חללים אלמונים שנפלו על משמרתם, ועוד

תצלום: חלקת קבר של חייל אלמוני שנפל בקרב טירה, במלחמת העצמאות - בחלקה הצבאית בבית העלמין בנחלת-יצחק, בתל-אביב

מטרת הפרויקט היא להקים לחללי מערכות ישראל הנעדרים, שמקום קבורתם לא נודע (מקל״ן), ולמשפחותיהם יד זכרון ב ג׳ני
הפרויקט כולל גם את שמות הנעדרים מתקופת המאורעות בארץ ישראל ומבין מתנדבי הישוב לגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה ולחילות בנות הברית במלחמת העולם השניה, ובשליחות תנועות המרי וההנהגה בארץ ובחו״ל טרום מלחמת השחרור. נכללים גם שמות הנעדרים מיחידות כוחות הביטחון והמודיעין שנפלו במהלך מילוי תפקידם ומקום קבורתם לא נודע

שמות הנעדרים בעברית ובאנגלית מופיעים בגירסה בשפה האנגלית