Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

Poznate osobe / Famous people / Slavní lidé

Famous people in Croatia who have spoken as Czechs or are of Czech origin:

 • Milan Sachs, Opera conductor and composer
 • Fran Lhotka,, Composer and conductor and music pedagogue
 • Zdenka Čuhnil, politician
 • Antun Jandera, publisher Ephemerides Zagrebiensis
 • Marija Fabkovic, Born Frechova, a Croatian pedagogue, journalist, translator, a fighter for women's rights in Croatia, a writer, a longtime member of the Croatian Pedagogical-Literary Choir, A patriot and a goddess
 • Stjepan Radić (klavirist), Piano player, professor, politician, grandson of Stjepan Radić and Marije Radić (Czechs born, birth name Marie Dvořáková)
 • Josip Salač, assistant bishop of Zagreb
 • Mirela Holy, politician
 • Jasenko Houra, singer
 • Jaroslav Šidak, historian
 • Duh, Bishop, the first Zagreb bishop
 • Branko Bubenik, PhD and Information Science, University Professor, AV Coach, TV and Film Maker, INDOK Head of Croatian Radio Television
 • Arnošt Grund, theater and film actor and director, film screenwriter, pioneer of film in Croatia, singer, entomologist and philatelist
 • Božidar Grubišić, journalist, editor
 • Josip Kodl, arhitect

Please add a profiles of others people from your family tree in this project who were born in the Czech Republic, and you found them in Croatia Church records. Thank you.

Poznate osobe / Famous people / Slavní lidé

Poznate osobe u Hrvatskoj koje su se izjasnile kao Česi ili su češkog podrijetla:

 • Milan Sachs, operni dirigent i skladatelj
 • Fran Lhotka, skladatelj i dirigent i glazbeni pedagog
 • Zdenka Čuhnil, političarka
 • Antun Jandera, izdavač Ephemerides Zagrebiensis
 • Marija Fabković, rođena Frechova, hrvatska pedagoginja, novinarka, prevoditeljica, borac za prava žena u Hrvatskoj, spisateljica, dugogodišnja članica Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora, hrv. domoljub i pravašica
 • Stjepan Radić (klavirist), klavirist, profesor, političar, unuk Stjepana Radića i Marije Radić (Čehinje rođenjem, rodnog imena Marie Dvořáková)
 • Josip Salač, pomoćni biskup zagrebački
 • Mirela Holy, političarka
 • Jasenko Houra, pjevač
 • Jaroslav Šidak, povjesničar
 • Duh, biskup, prvi zagrebački biskup
 • Branko Bubenik, dr.sc. informacijskih znanosti, sveučilišni profesor, AV ahivist, tv i filmski snimatelj, rukovoditelj INDOK-a Hrvatske radiotelevizije
 • Arnošt Grund, kazališni i filmski glumac i redatelj, filmski scenarist, pionir filma u Hrvatskoj, pjevač, entomolog i filatelist
 • Božidar Grubišić, novinar, urednik
 • Josip Kodl, arhitekt

Dodajte profile drugih osoba iz vašeg obiteljskog stabla u ovom projektu koji su rođeni Češkoj, a pronašli ste ih u Hrvatskim Crkvenim zapisima u Hrvatskoj. Hvala.

Poznate osobe / Famous people / Slavní lidé

Slavní lidé v Chorvatsku, kteří prohlásili, že jsou Čechy nebo českého původu:

 • Milan Sachs, operní dirigent a skladatel
 • Fran Lhotka, skladatel, dirigent a hudební pedagog
 • Zdenka Čuhnil, politik
 • Antun Jandera, vydavatel Ephemerides Zagrebiensis
 • Marija Fabković, rozená Frechová, Chorvatská pedagožka, publicistka, překladatelka, bojovnice za práva žen v Chorvatsku, spisovatelka, dlouholetá členka chorvatské Pedagogicko-literární společnosti, Ing. patriotka a pravašica
 • Stjepan Radić (klavírista), pianista, profesor, politik, vnuk Stjepana Radice a Marie Radicové (českého původu, rodné jméno Marie Dvořáková)
 • Josip Salač, pomocný záhřebský biskup
 • Mirela Holy, politik
 • Jasenko Houra, zpěvák
 • Jaroslav Šidak, historik
 • Duh, Biskup, první záhřebský biskup
 • Branko Bubenik, doktor informačních věd, univerzitní profesor, AV archivář, TV a filmový kameraman, ředitel INDOK a chorvatského rozhlasu a televize
 • Arnošt Grund, divadelní a filmový herec a režisér, filmový spisovatel, průkopník filmu v Chorvatsku, zpěvák, entomolog a filatelista
 • Božidar Grubišić, novinář, editor
 • Josip Kodl (Josef Kodl) , architekt

Přidejte do tohoto projektu profily ostatních lidí z rodokmenu, kteří se narodili v České republice, a zjistili jste je v Chorvatských církevních knihách. Děkuji.