Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Viktoras Kuprevičius (1901 - 1992)
 • Valdas Adamkus, 5th and 7th President of Lithuania
  Valdas Adamkus born Voldemaras Adamkavičius; 3 November 1926) is a Lithuanian politician. He was the President of Lithuania from 1998 to 2003 and again from 2004 to 2009.In Lithuania, the President's t...
 • Rūta Staliliūnaitė (1938 - 2011)
  Lithuanian theater and cinema actress
 • Ričardas Mikutavičius (1935 - 1998)
  Wikipedia: Ričardas Mikutavičius - was a Lithuanian priest, Doctor of Theology, poet and one of the most famous collectors of art in Lithuania.
 • Liudas Dambrauskas (1921 - 2003)
  Lietuvos rezistentas, politinis kalinys, rašytojas ir publicistas, technikos mokslų daktaras. Vikipedija: Liudas Dambrauskas Visuotinė lietuvių enciklopedija: Liudas Dambrauskas

Honorary Citizens of Kaunas City (Lithuania)

is a project made to honour and gather people who have been awarded Kaunas city awards.

Honorary citizens award is given to people for Kaunas city proclamation in Lithuania and abroad by activities and work in arts, science, culture, sports and society matters.

Crystals of Kindness are the awards of Kaunas City Mayor. It is a symbolic crystal of glass with the blazon of the city in a red insert (author - E. Unguraitis). The Crystal of Kindness (earlier called Brick of Kindness) is an exceptional award granted to a person for good deeds to the society only once in a lifetime. Neither politicians nor officers may receive it. Candidates to the award are offered by the City Mayor, townspeople, public organisations. Awards are granted in the Town Hall of Kaunas.

Confluence Honorary Awards are awarded to people who have honoured Kaunas and Lithuania by their work. 3 degrees of awards exist.

Medals of Kaunas city burgomaster Jonas Vileišis are awarded to people for consolidation of self-governance in Kaunas city, implementation of citizen initiatives and strengtening Kaunas image.

Only public profiles can participate in the project

Sources:

Kaunas city honorary citizens

Kaunas city awards (in Lithuanian)

Kauno miestui nusipelnę piliečiai

yra projektas skirtas paminėti ir suburti asmenis, kurie gavo Kauno miesto apdovanojimus:

Miesto Garbės piliečiai - Kauno miesto garbės piliečio vardas suteikiamas asmeniui už aktyvų Kauno miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo darbais ir veikla meno, mokslo, kultūros, sporto, visuomeninėje ar kitose srityse, taip pat už svarų indėlį kuriant Kauno miesto gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę.

Gerumo kristalais (gerumo plytos) apdovanojami asmenys už reikšmingus neatlygintinus darbus Kauno bendruomenės labui.

Santakos garbės ženklais apdovanojami kauniečiai ir užsienio valstybių vadovai, kurie savo darbais nusipelnė Kaunui ir Lietuvai.

Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medaliai teikiami asmenims už nuopelnus Kauno miesto savivaldos įtvirtinime, už pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą bei miesto įvaizdžio stiprinimą.

Tik vieši profiliai gali dalyvauti projekte.

Šaltiniai:

Kauno miesto apdovanojimai