Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Janina Marija Pleškūnienė (1920 - 2010)
  Vilkaviškis: Janina Marija Mačiokaitė Pleškūnienė - tapytoja. Mokėsi Kybartų miesto pradinėje mokykloje, Kybartų gimnazijoje ir Šiaulių mokytojų seminarijoje. 1939 m. baigė Šiaulių mokytojų seminarij...
 • Vladas Pleškūnas (1913 - 1987)
  VLE: Vladas Pleškūnas - skulptorius.
 • Jonas Janulis (1889 - 1973)
  Vikipedija: Jonas Janulis - tapytojas, pedagogas.
 • Nijolė Gaigalaitė (1928 - 2009)
  Vikipedija: Nijolė Gaigalaitė - Lietuvos skulptorė.
 • Mykolas Labuckas (1912 - 1998)
  VLE: Mykolas Labuckas - lietuvių scenografas. Vikipedija: Mykolas Labuckas

Project Masters of Visual Arts of Lithuania is created to honour notable Lithuanian representatives of visual arts, other than those that require stage.

Please add profiles to the project, if they were:

 • weavers
 • painters
 • designers
 • photographers
 • graphic artists
 • goldsmiths
 • blacksmiths
 • poster makers
 • wood carvers
 • sculptors
 • textile designers and other similar artists.

Only public profiles may be part of this project.

If a person was an actor, singer or other stage person, please add them to the project Lithuanian Stage Notables

Please add biography or link to biography, links to work of an artist to the profile.

Sources of biographies::

Wikipedia Lithuanian artists (in Lithuanian)

Lithuanian integral musuem information system Dictionary of personalities

Universal Lithuanian Encyclopedia

Lietuvos menininkai projektas yra skirtas paminėti nusipelniusius lietuvių menininkus, vaizduojamojo meno atstovus, kurių menas nereikalauja scenos.

Prašome pridėti profilius prie projekto, jei jie buvo:

 • audėjai
 • dailininkai
 • dizaineriai
 • fotografai
 • grafikai
 • juvelyrai
 • kalviai
 • plakatistai
 • raižytojai
 • skulptoriai
 • tapytojai
 • tekstilininkai

ir kiti panašūs menininkai.

Tik vieši profiliai gali būti projekto dalimi.

Jei asmuo buvo aktorius, dainininkas ar kitoks scenos asmuo, pridėkite juos prie projekto Lietuvos scenos asmenybės

Prie profilio pridėkitę biografiją ar nuorodą į biografiją, nuorodas į menininko darbus.

Biografijų šaltiniai:

Vikipedija Lietuvos menininkai

Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema Personalijų žodynas

Visuotinė lietuvių enciklopedija