Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Jonas Čiuberkis (1914 - 1994)
  Jonas Čiuberkis - Lietuvos teisininkas, žurnalistas, redaktorius. Vytauto Didžiojo universitete studijavo teisę. Iki 1940 m. Vidaus reikalų ministerijos kanceliarijos viršininkas. 1940–1941 m. gyveno ...
 • Aleksas Survila (1896 - d.)
 • Frank Dailide (1888 - 1965)
  VLE: Pranas Dailidė - ietuvių visuomenės veikėjas, diplomatas, žurnalistas.
 • Vytautas Sirijos Gira (1911 - 1997)
  Vikipedija: Vytautas Sirijos Gira - Lietuvos poetas, prozininkas, vertėjas, poeto Liudo Giros sūnus. VLE: Vytautas Sirijos Gira
 • Jurgis Ciurlys (1881 - 1959)
  VLE: Jurgis Čiurlys - Lietuvos inžinierius. Jurgis Čiurlys pasas su nuotrauka, paminėta žmona Elena ir duktė Jonė: Dukters Janinos Čiurlytės pasas su nuotrauka:

This project aims to identify founders, notable teachers and students of Vytautas Magnus University in Kaunas from 1922 to present day.

Timeline of Major Events in VMU History

 • 1922 – University of Lithuania is established in Kaunas
 • 1930 – University of Lithuania is granted the name of Vytautas Magnus.
 • 1950 – Vytautas Magnus University is closed.
 • 1989 – Vytautas Magnus University is re-established under the joint efforts of Lithuanian and Diaspora scientists.
 • 2009 – Vytautas Magnus University marks the 20th anniversary since its reestablishment.
 • 2012 – The university celebrates the 90th anniversary since establishment.
 • 2019 – Aleksandras Stulginskis University and the Lithuanian University of Educational Sciences were integrated into Vytautas Magnus University.
 • 2019 – Vytautas Magnus University marks the 30th anniversary since its reestablishment.

If in your family tree you have an individual who was a professor, administrator or student, whose education was associated with Vytautas Magnus University, please add them to this project. It would be great if within profile description there would be a brief biography added.

Within opened profile page use the 'Actions' button to "Add to project". Select this project (you must be on the list of collaborators in this project to see it on the selection list). You may add any public profile that you have permission to edit. If you do not have permission to edit the profile, a request is sent to the profile manager to add the profile to the project.

Note: Only public profiles may be added to projects.


Please read more:

Jei jūsų giminės medyje yra Vytauto Didžiojo universtiteto steigėjai, dėstytojai ar studentai, pridėkite jų profilius prie šio projekto. Būtų šaunu, jei profilyje aprašysite bent trumpai asmens biografiją.

Atidarytame profilio puslapyje spauskite mygtuką "Veiksmai" ir pasirinkite paskyrą "Pridėti prie projekto". Pasirinkite šį projektą (jūs turite būti šio projekto bendradarbių tarpe, kad matyti jį atrankos sąraše). Jūs galite pridėti bet kokį viešąjį profilį, kurį turite leidimą redaguoti. Jei jūs neturite leidimo redaguoti profilio, prašymas bus siunčiamas profilio Vadybininkui pridėti profilį prie projekto.

Pastaba: tik viešieji profiliai gali būti įtraukti į projektus.


Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) – pirmoji nepriklausomos Lietuvos aukštoji mokykla, klasikinis laisvųjų menų (artes liberales) universitetas, įkurtas Kaune 1922 m., tam tikrais istoriniais laikotarpiais vadintas Lietuvos universitetu, Kauno universitetu. 1950 m. sovietams uždarius universitetą, jis bendromis Lietuvos ir išeivijos lietuvių mokslininkų pastangomis atkurtas 1989 m.

Universitete veikia 11 fakultetų: politikos ir diplomatijos, socialinių, humanitarinių, gamtos mokslų, teisės, ekonomikos ir vadybos, menų, informatikos, katalikų teologijos fakultetai, muzikos akademija, švietimo akademija ir žemės ūkio akademija. Universitete taip pat veikia individualių studijų programa „Academia cum laude“, Botanikos sodas, Užsienio kalbų ir Inovatyvių studijų institutai.

Universitete veikia individualių studijų sistema.

Skaitykite daugiau:

1920-1950 Lietuvos / Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai ir darbuotojai

Rektoriai

1922 m. – Lietuvos universitetas

 • Jonas Šimkus (1922–1923)
 • Vincas Čepinskis (1923–1924)
 • Pranciškus Būčys (1924–1925)
 • Petras Avižonis (1925–1926)
 • Mykolas Biržiška (1926–1927)
 • Mykolas Romeris (1927–1928)
 • Pranas Jodelė (1928–1929)

1930 m. – Vytauto Didžiojo universitetas

 • Vincas Čepinskis (1929–1933)
 • Mykolas Romeris (1933–1939)
 • Stasys Šalkauskis (1939–1940)

1940 m. – Kauno universitetas

 • Antanas Purėnas (1940–1941)

1941 m. – Vytauto Didžiojo universitetas

 • Julius Gravrogkas (1941–1943)

1943 m. – universitetas vokiečių okupacinės valdžios uždarytas.

1944 m. – Kauno valstybinis Vytauto Didžiojo universitetas

 • Antanas Purėnas (1944–1946)

1946 m. – Kauno valstybinis universitetas

 • Juozas Kupčinskas (1947–1950)

1950 m. – universitetas reorganizuotas į KPI ir KMI.

Teologijos fakultetas:

Medicinos fakultetas:

 • Petras Avižonis,
 • Antanas Jurgeliūnas,
 • Leonas Gogelis,
 • Petras Raudonikis,
 • Vladas Lašas,
 • Jurgis Žilinskas

Technikos (Inžinerijos) fakultetas:

 • Platonas Jankauskas,
 • Pranas Jodelė,
 • Jonas Šimkus,
 • Jonas Šimoliūnas,
 • Kazys Vasiliauskas,
 • Mykolas Sangaila,
 • Stasys Dirmantas

Gamtos-matematikos fakultetas:

 • Vincas Čepinskis,
 • Tadas Ivanauskas,
 • Zigmas Žemaitis,
 • Filypas Butkevičius,
 • Antanas Purėnas,
 • Konstantinas Regelis,
 • Liudas Vailionis,
 • Julijonas Gravrogkas

Socialių mokslų fakultetas:

 • Augustinas Voldemaras,
 • Kazys Būga,
 • Vincas Krėvė-Mickevičius,
 • Augustinas Janulaitis,
 • Eduardas Volteris,
 • Mykolas Biržiška,
 • Jurgis Gerulis,
 • Jonas Jablonskis,
 • Jonas Basanavičius

Humanitarinių mokslų fakultetas:

 • Mykolas Biržiška,
 • Kazys Būga,
 • Jonas Jablonskis,
 • Vincas Krėvė-Mickevičius,
 • Jonas Yčas

Teisių fakultetas:

1920-1950 Lietuvos / Vytauto Didžiojo universiteto žymūs studentai: