Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Hrvatski političari/Croatian politicians

Project Tags

view all

Profiles

 • Vjekoslav Spinčić (1848 - 1933)
  Vjekoslav Spinčić (Spinčići kraj Kastva, 23. listopada 1848. - Sušak, 27. svibnja 1933.), hrvatski političar, pisac, svećenik, povjesničar i publicist.MKR 23.10.1848 - : Vjekoslav Spinčić se rodio 23.1...
 • Frane Frol (1899 - 1989)
  Frol, Frane, hrvatski pravnik i političar (Sušak, danas dio Rijeke, 9. III. 1899 – Zagreb, 5. VI. 1989). Studij prava pohađao u Zagrebu. Od 1920. bio je član HRSS/HSS-a. Od 1943. sudjelovao u narodnoos...
 • Đorđe Đuro Vojnović, I (1833 - 1895)
  Đorđe Jovanov Vojnović (1833–1895) was a Croatian Serb politician from the 19th century.[1]Vojnović was born in the noble House of Vojnović from Herceg Novi, as the son of Jovan Đorđev Vojnović and Kat...
 • Željko Bujas (1928 - 1999)
 • Dr. Božidar Adžija (1890 - 1941)
  majka je Jela Dereta brak

Političari koji su sudjelovali ili sudjeluju u političkom životu Hrvatske

Predsjedniku Republike pripada i predstavnička i izvršna funkcija. On predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu. Nadležan je za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, kao i za stabilno, normalno i usklađeno djelovanje državne vlasti. Predsjednik se bira na temelju općega i jednakoga biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na razdoblje od pet godina. Nitko ne može biti više od dva puta biran za predsjednika Republike. Predsjednik je vrhovni zapovjednik oružanih snaga RH, imenuje i razrješuje vojne zapovjednike, objavljuje rat i zaključuje mir na temelju odluke Hrvatskog sabora, u skladu sa zakonom.

Saborski zastupnici

Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj.
Prema Ustavu, Hrvatski sabor je jednodomno predstavničko tijelo koje može imati najmanje 100 a najviše 160 zastupnika koji se na temelju općeg i jednakog biračkog prava biraju neposredno, tajnim glasovanjem. Sadašnji 6. saziv Sabora (konstituiran 11. siječnja 2008. godine) ima 153 zastupnika. Zastupnici se biraju na četiri godine, nemaju obvezujući mandat, a imaju imunitet. Među sadašnjim zastupnicima osam je zastupnika nacionalnih manjina, izabranih u posebnoj izbornoj jedinici (koja obuhvaća cijelu zemlju). Pripadnici nacionalnih manjina mogu biti izabrani i na stranačkim listama. I hrvatski iseljenici imaju pravo birati zastupnike u posebnoj izbornoj jedinici, i to primjenom nefiksne kvote, što znači da će broj zastupnika dijaspore ovisiti o brojčanom izlasku birača dijaspore na izbore. Nekad se Sabor sastojao od Zastupničkog doma i Županijskog doma, ali ovaj drugi je ukinut. Županijski je dom imao tri zastupnika iz svake od 21 županije. S obzirom da Županijski dom nije imao praktičnu moć nad Zastupničkim domom te ukinut je 2001. godine.

Hrvatski sabor, Službene stranice / Official website of Croatian Parliament