Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Krišjānis Barons (1835 - 1923)
  1919. gadā atraitnis Krišjānis Barons dzīvo Rīgā, Suvorova ielā 3-5. Reference: MyHeritage Genealogy - SmartCopy : Jun 30 2020, 20:00:38 UTC
 • Jānis Kristaps Čakste, 1st president of Latvia (1859 - 1927)
  Jānis Čakste (14 September 1859 in Lielsesava (now Viesturi parish), Latvia – 14 March 1927 in Riga, Latvia) was a Latvian politician and lawyer who served as the first head of an independent Latvian s...
 • Porfirijs Jupatovs (1866 - 1941)
  Birth - No. 51 Russkije -
 • Aleksis Sadikovs (1889 - 1968)
  Dzimšana - No. 5 Apbalvots ar Trīju Zvaigžņu ordeņa 5. šķiru. [Valkas Balss, Nr. 19. 01.12.1928.] Aleksis Sadikovs , dzimis 1889. gadā Ārlavas pagastā, 2. Zilupes robežsargu bataljona 2. rotas koman...
 • Alberts Kviesis, 3rd president of Latvia (1881 - 1944)
  Alberts Kviesis (22 December 1881 in Tērvete Parish – 9 August 1944 in Riga) was a Latvian politician and the third President of Latvia.[1] Alberts Kviesis was born in Kalnamuiža (Tērvete) parish. Hav...

Wikipedia: Jelgava Gymnasium Jelgava Gymnasium or Academia Petrina is the oldest higher educational establishment in Latvia.

Only public profiles may be added to this project

Vikipedija: Jelgavos gimnazija - seniausia Vidžemės (Latvija) aukštesnioji mokykla, kurioje mokėsi daug būsimų Lietuvos kultūros, visuomenės, politikos veikėjų.

Tik vieši profiliai gali būti pridedami prie šio projektoMintaujos gimnazijoje mokėsi daug garsių žmonių. Ją baigė Latvijos prezidentai Janis Čakstė ir Albertas Kviesis, Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, pirmasis Latvijos arkivyskupas profesorius L. Kundzinis (Kundziņš), būsimasis Lietuvos vyskupas Kazimieras Paltarokas, būsimieji kunigai, švietėjas Juozas Breiva, Petras Kraujalis, pašalintas už pravoslavų pamaldų nelankymą, literatas, savanoris Petras Rauduvė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos steigėjas Peliksas Martišius, Vladas Mironas, Salantų kunigas ir tėvynės mylėtojas Pranas Motiejus Urbanavičius, Vincentas Vizgirda, Vilniaus Imperatoriškojo Universiteto Lyginamosios anatomijos ir zoologijos katedros profesorius Eduardas Karolis Eichvaldas, profesoriai Petras Avižonis, Kipras Bielinis, filosofas, filologas, mokslo istorikas Vladimiras Šilkarskis, Vytautas Didžiulis, gydytojas Juozas Buzelis, Pijus Grigaitis, Julijonas Antanas Gravrogkas, Ernestas Galvanauskas, Jonas Yčas, Konstantinas Jasiukaitis, Alfonsas Jurskis, dailininkas Petras Kalpokas, už nupieštą ant krosnies mokytojo karikatūrą išmestas iš gimnazijos, Laurynas Lopas, Petras Mulevičius, II Seimo atstovas, ministras Vytautas Petrulis, Vladas Požela, Juozas Paknys, Mykolas Sleževičius, būsimasis profesorius Juozas Stasiūnas, Jonas Šliūpas, Rokas Šliūpas, Juozas Vaičkus, žurnalistas, spaudos darbuotojas, vertėjas Adolfas Vėgėlė, dailininkas Justinas Vienožinskis, Juozas Tonkūnas, Juozas Tūbelis, dailininkas Pranas Žitkevičius, taip pat garsūs Latvijos mokslo, kultūros, politikos veikėjai Juris Alunanas, Adolfas Alunanas, Krišjanis Baronas, Gedertas Eliasas, L. Kundzinis, Karlis Miūlenbachas, Karlis Straubergas ir kiti.

Moterų gimnazijoje mokėsi garsi latvių poetė Elza Rozenberga – Aspazija, knygnešė Michalina Didžiulytė – Ševeliovienė, rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Liuda Purėnienė.

Wikipedia: Jelgavas akadēmiskā ģimnāzija bija Kurzemes un Zemgales hercogistes, vēlāk Kurzemes guberņas augstākā mācību iestāde jeb akadēmija, kas darbojās no 1775. līdz 1806. gadam, kad to pārdēvēja par Kurzemes guberņas "Cildeno ģimnāziju" (Gymanasium illustre), 1837. gadā par Jelgavas vīriešu ģimnāziju, kas Pirmā Pasaules kara sākumā 1915. gadā tika evakuēta uz Taganrogu. Tās vietā 1919. gadā tika nodibināta Jelgavas 1. valsts vidusskola, kas no 1923. gada pārdēvēta par Jelgavas ģimnāziju.