Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kylä Laihajärvi, Säkkijärvi -kyläprojekti

« Back to Projects Dashboard

view all 1373

Profiles

Paikkakunta projekti Säkkijärvi

Kirkonkylästä ja Suurpäälästä länteen Kuninkaantien varrella ja Virolahden Muurikkalan, Vaalimaan ja Yläurpalan rajanaapurina sijaitsi Säkkijärven 3. suurin kylä, Laihajärvi. Kylä sijaitsi Laihajärven ympärillä Kolholan ja Laisniemen ohessa. Kylään kuului Laihajärven ja Laihalammen lisäksi myös kuivatettu Lihavajärvi, "jonka lietteen jako saatiin päätökseen 25.11.1913 ja merkittiin maarekisteriin 13.01.1934" [E. Ulvelin]

Laihajärven halkaisi myös 1947 solmittu Pariisin rauhansopimus joka seurasi jo talvisodan jälkeen sovitun välirauhan rajoja. Pieni osa jäi Suomen puolelle ainakin tiloista 2, 13 ja 14 1958 kartalta talot nimeltään Torvi, Koskela (2), Niemi, Ahola ja Laisi. Kiinteistönumerolla 489-405- alkavat tilat kuuluvat nykyään Miehikkälään.

Nykyään Laihajärven vieressä on Lukoilin polttoaineasema sekä ns. "Suopuomi" joka sijaitsee kuivatetun Lihavajärven rannalla.

Laihajärvellä asui vuonna 1915 673 henkeä (5,4% Säkkijärveläisistä), joista miehiä oli 344 ja naisia 329 (miesten osuus 51,1%). Laihajärvellä oli 15 numeroitua tilaa, yhteensä 152 tilanosallista (perhettä tai savua)

Eniten asukkaita oli Valkosella (nro 8), 86 henkeä. Venäläisellä (nro 4) asui 78 henkeä ja Kosolla (nro 5) asui 76 henkeä.

Entiset laihajärveläiset pitävät yhteyttä toisiinsa 1990-luvulla perustetun Laihajärven kylätoimikunnan kautta. Kylästä kertoo Tuula Ulvelinin kirjoittama kirja Varjottomat Pihat.


Laihajärven tilat

1 Monto
2 Kouvo
3 Pönkä
4 Venäläinen
5 Koso
6 Ollikka (Ollikainen)
7 Hyypiä
8 Valkonen
9 Ala-Mäkelä
10 Ylä-Mäkelä
11 Toivari, Ylä-Mäkelä
12 Hyypiä
13 Torvi
14 Päkki, Pönkä
15 Seppälä (Haili)

Vanha Kuninkaantie Viipurista Turkuun kulkee Laihajärven läpi, ennen kyläristeystä kuivatettu Lihavajärvi jää eteläpuolelle (nykyään tässä on ns. suopuomin passintarkastuspiste). Risteyksessä Kuninkaantie jatkaa etelään Laihalammen ohitse ja Laihajärven kylään menevä tie kulkee länteen Laihalammen ja Laihajärven väliselle kyläalueelle. Laihalammen kierron jälkeen tiet taas yhdistyvät ja Metsäinen Kuninkaantie jatkaa länteen
Tietä pitkin < edellinen kylä Suurpäälä, seuraava > kylä Yläurpala.

Perustettu 2018
Projekteihin liittyminen: kullakin projektisivulla klikkaa Toiminnot > Liity projektiin.

Säkkijärven kunnan kylän Laihajärvi kyläprojekti.

Projektin tarkoituksena on kerätä yhteen projektialueella syntyneiden, kuolleiden tai asuneiden henkilöiden Geni-profiileja ja rakentaa yhteistä sukupuuta.

Rekisteröidy kyläprojektin lisäksi suurempiin kokonaisuuksiin Miehikkälä , Virolahti , Uusimaa ja Kymenlaakso , Suomi ja Karjala