Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kylä Kannila, Muolaa

« Back to Projects Dashboard

view all 53

Profiles

Kannilan kylä sijaitsi Kirkkojärven pohjoispäässä noin kolme kilometriä Muolaan kirkonkylästä Kirkkorannasta pohjoiseen. Kannilan naapurikyliä olivat pohjoisessa Ala-Kuusaa ja Peippola, idässä ja etelässä Peikola sekä lännessä Koirala. Nykyisin kylä on asumaton eikä sillä ole venäläistä asutusnimeä.

Vuonna 1936 Kannilan kylän pinta-ala oli 3,43 neliökilometriä, josta oli peltoa 127 hehtaaria, niittyä yhdeksän hehtaaria ja metsää 207 hehtaaria. Kirkkojärvestä Äyräpäänjärveen laskeva Kannilanjoki muodosti kylän Koiralan vastaisen länsirajan. Kannilan kyläkeskus sijaitsi Koiralasta Punnukseen johtavan kylätien varrella. Kylän pellot sijaitsivat Kirkkojärven rannalla ja Kannilanjoen varsilla. Kylän peltopinta-ala lisääntyi huomattavasti Kirkkojärven laskun myötä. Maanviljelyksen ohella monet kyläläiset harjoittivat kalastusta kalarikkaalla Kirkkojärvellä. Kannilan kylä kuului Peikolan koulupiiriin.

Tämä projekti on keskeneräinen ja sitä päivitetään koko ajan.

Projekti perustettu 5.1.2019 / Mirja Mappes