Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kylä Telkkälä, Muolaa

view all

Profiles

 • Eero Eino Kuisma (1919 - 1944)
  Suomen sodissa 1939-1945 menehtyneiden tietokanta== Sotilasarvo: sotamies Joukko-osasto: Jalkaväkirykmentti 56, 14. komppania (Tyk.K/JR 56; 14./JR 56) Haavoittui: 07.05.1944 Siviilisääty: naimaton ...
 • Anna Juhontytär Nikkanen (1879 - 1950)
  Kirkonkirjat= Seurakunta Heinjoki Kirkonkirja Syntyneiden ja kastettujen luettelo Sidos 1879 Heinjoki Kirkonkirja Lastenkirja 1878-1889 Muuttanut Muolaaseen perheensä kanssa 26.9.1882Seurakunta Muolaa ...
 • Niilo Matinpoika Kuisma (1727 - 1790)
  Vanhan Suomen tilejä - 10218 Viipurin ja Käkisalmen eteläisten läänin henkikirja 1765-1765, jakso 112, sivu 216-217: Terwola, Tabernemi, Turulila, Wesickala, Wihoila; Kansallisarkisto: / Viitattu 12....
 • Michel Kuisma (1810 - 1827)
 • Antti Juhonpoika Kuisma (1780 - 1831)

Suomelle kuuluessaan Telkkälä sijaitsi Muolaan itäosassa Valkjärven kunnan rajalla noin kolme kilometriä Muolaan kirkonkylästä Kirkkorannasta itään. Telkkälän naapurikyliä olivat etelässä Lehtokylä, lännessä Kirkkojärven toisella puolella Kirkkoranta, Hattula ja Retukylä, pohjoisessa Passila ja Punnus, idässä Himala, Myhkyrilä ja Heimala sekä Valkjärven puolella Pentsilä. Punnuksen ja Passilan kylien vastaisen rajan muodosti Punnusjärvestä Kirkkojärveen laskeva Punnusjoki.

Telkälän asutus ja pellot olivat keskittyneet kylän pohjoisosaan Kirkkojärven rannalle. Telkkälän halki kulki Punnuksesta Lehtokylään johtanut maantie, josta erkani kylätie länteen Telkkälän kyläkeskustaan Kirkkojärven rantaan ja itään Saustalaan. Vuonna 1936 Telkkälän kylän pinta-ala oli 13,53 neliökilometriä, josta oli peltoa 407 hehtaaria, niittyä 46 hehtaaria ja metsää 871 hehtaaria.Telkkälän peltopinta-ala oli lisääntynyt Kirkko- ja Punnusjärvien laskun myötä. Maanviljelyksen ohella kylässä harjoitettiin myös huomattavassa määrin kalastusta. Kylässä oli Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen rukoushuone.

Telkklälän koulu aloitti toimintansa vuokratiloissa vuonna 1907 ja koulutalo valmistui vuonna 1910. Koulupiiriin kuului Telkkälän lisäksi Himalan kylä sekä Saustalaksi kutsutut Myhkyrilän, Saavolan ja Oravalan kylät. Telkklän koulu sijaitsi kylätien varressa metsätaipaleella Himalan ja Telkkälän kylien välimaastossa. Ennen vuotta 1907 koulupiirin alue oli kuulunut Punnuksen koulupiiriin. Telkkälän koulu tuhoutui talvisodassa vuonna 1939.

Tämä projekti on keskeneräinen ja sitä päivitetään koko ajan.

Kuva: lähde Forssan museo. Telkkälän koulupiirin laulukuoro opettaja Hämäläisen johdolla.

Projekti perustettu 6.1.2019 / Mirja Mappes