Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kylä Telkkälä, Muolaa

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Matti Helenanpoika Kuisma (1882 - 1911)
  Syntymä: Muolaan seurakunnan arkisto - Rippikirja, Oravala-Vuosalmi 1900-1909, jakso 374, sivu 1234: Telkkälä 3 Kuisma; Kansallisarkisto: / Viitattu 3.4.2022 Muolaan seurakunnan arkisto - Rippikirj...
 • Matti Taavetinpoika Kuisma (1865 - 1915)
  syntymä (Hiski, Muolaa) 29.9.1865 Telkkelä No.3 Lb.son David Kuisma Maria Seppanen 26 Matts---
 • Vilhelm Taavetinpoika Kuisma (1864 - 1864)
  Muolaan seurakunnan arkisto - I C:9 Syntyneiden ja kastettujen luettelo 1850-1879, jakso 144: 1864 Januari; Kansallisarkisto: / Viitattu 14.9.2022 Muolaan seurakunnan arkisto - I F:1 Kuolleiden ja hau...
 • Erkki Johannes Kuisma (1929 - d.)
 • Johannes Vilhonpoika Kuisma (1900 - d.)
  Muolaan seurakunnan arkisto - I C:11 Syntyneiden ja kastettujen luettelo 1895-1915, jakso 155, sivu 306-307: 1900 heinäkuu - elokuu; Kansallisarkisto: / Viitattu 8.8.2022

Suomelle kuuluessaan Telkkälä sijaitsi Muolaan itäosassa Valkjärven kunnan rajalla noin kolme kilometriä Muolaan kirkonkylästä Kirkkorannasta itään. Telkkälän naapurikyliä olivat etelässä Lehtokylä, lännessä Kirkkojärven toisella puolella Kirkkoranta, Hattula ja Retukylä, pohjoisessa Passila ja Punnus, idässä Himala, Myhkyrilä ja Heimala sekä Valkjärven puolella Pentsilä. Punnuksen ja Passilan kylien vastaisen rajan muodosti Punnusjärvestä Kirkkojärveen laskeva Punnusjoki.

Telkälän asutus ja pellot olivat keskittyneet kylän pohjoisosaan Kirkkojärven rannalle. Telkkälän halki kulki Punnuksesta Lehtokylään johtanut maantie, josta erkani kylätie länteen Telkkälän kyläkeskustaan Kirkkojärven rantaan ja itään Saustalaan. Vuonna 1936 Telkkälän kylän pinta-ala oli 13,53 neliökilometriä, josta oli peltoa 407 hehtaaria, niittyä 46 hehtaaria ja metsää 871 hehtaaria.Telkkälän peltopinta-ala oli lisääntynyt Kirkko- ja Punnusjärvien laskun myötä. Maanviljelyksen ohella kylässä harjoitettiin myös huomattavassa määrin kalastusta. Kylässä oli Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen rukoushuone.

Telkklälän koulu aloitti toimintansa vuokratiloissa vuonna 1907 ja koulutalo valmistui vuonna 1910. Koulupiiriin kuului Telkkälän lisäksi Himalan kylä sekä Saustalaksi kutsutut Myhkyrilän, Saavolan ja Oravalan kylät. Telkklän koulu sijaitsi kylätien varressa metsätaipaleella Himalan ja Telkkälän kylien välimaastossa. Ennen vuotta 1907 koulupiirin alue oli kuulunut Punnuksen koulupiiriin. Telkkälän koulu tuhoutui talvisodassa vuonna 1939.

Tämä projekti on keskeneräinen ja sitä päivitetään koko ajan.

Kuva: lähde Forssan museo. Telkkälän koulupiirin laulukuoro opettaja Hämäläisen johdolla.

Projekti perustettu 6.1.2019 / Mirja Mappes