Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Lagmän i Västergötland, Sverige

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all 35

Profiles

 • Carl Eriksson Gyllenstierna (1496 - 1541)
  Stamfader för Vinstorpsgrenen av Gyllenstiernaätten Eriksson gifte sig med Marina Nilsson (Grip) och kom genom henne i besittning av ena halvan av egendomen Björksund utanför Nyköping i Södermanlan...
 • Gabriel Gustafsson Oxenstierna af Eka och Lindö (1587 - 1640)
  Gabriel Gustafsson Oxenstierna trädde i Karl IX:s tjänst år 1604. Från 1612 till 1618 var han hertig Johans råd, tillika kansler. Redan före dennes död (1618) utnämndes Oxenstierna till riksråd och hov...
 • Gustaf Magnusson, Tre Rosor af Horshaga (1360 - 1434)
  Gustaf Magnusson Västgötalagman och riddare Riddare och lagman i Västergötland (1401) - Riksråd , Tre Rosor av Horshaga. Lagmann 1409-1434. Familj Märta Jonsdotter Barn Bengt Gustavsson, Bi...
 • Seved Svensson Ribbing (1552 - 1613)
  Seved, (son av Sven, tab 4), till Fästered i Finnekumla socken Älvsborgs län, Degla i Lommaryds socken Jönköpings län och Lådby i Kvillinge socken Östergötlands län. Född 1552-03-06 på Fästered. Var ...
 • Peter Holmertz (1796 - 1863)
  Peter (Per) Holmertz, född 27 juli 1796 på Ölmanäs i Ölmevalla socken, död 20 februari 1863, var en svensk lagman. Han var gymnasielärare i Jönköpings skola till 1830. Lagman i Västgöta, Dals och B...

Lagmän under medeltiden

Den förste lagmannen var Lumber från Edsvära (Lumber var troligen verkande mot slutet av 900-talet), (kanske redan 970-talet, hedning, född i Vänga)

 • II. Björn Kälke (från Mellby, höglagd under klockstapeln i Mellby)
 • III. Thorer Ræfwær (Räv) (från Gökhem)
 • IV Kring Alli (var född i Längum och höll ting på Ekornavallen. Han var vrång ochsatte krokar i lagen och kallades Kring-Alle)
 • V. Tubbe stallare (var lagman kort tid och var grym och vrångvis)
 • VI Öndær, Önd (från Essunga)
 • VII. Ulvar (var från Trälje, var dåraktig och fördrevs som lagman)
 • VIII Törner (född på upplandet, alltså Kinnekulle)
 • IX. Wluar (son till lagman Törner)
 • X. Assur (var från Härja, täljde lagen en enda gång och dog sedan)
 • XI Karl av Edsvära (skall ha varit den elfte i ordningen enligt Västgötalagens lagmanslängd). (från Edsvära; styrde västgötarna efter mordet på Ragnvald Knaphövdemitten 1120-talet)
 • XII Algot I Karlesson (Karls son; högmodig och girig, sonen Sigtrygg ännuminderårig vid hans död)
 • XIII. Önd (från Grolanda. Övertog lagmansämbetet då Sigtrygg Algotsson varminderårig)
 • XIV. Nagle (bror till Önd från Grolanda)
 • XV Sigtrygg Algotson (son till XII Algot Karlesson. Hade nu kommit till fullkraft och förstånd)
 • XVI Algot II Sigtryggsson (son till XV Sigtrygg Algotsson)
 • XVII Eskil Magnusson 1217 - 1227 (Folkungaätten, son till Magnus Minnesköld påBjälbo. Lagman ca 1217 och död ca 1227)
 • XVIII. Gustav (också häradshövding i Kåkinds härad, känd från ett dokument 1225) SDHK-nr: 465
 • XIX. Folke (lejon - lilja) (klok och mild i alla sina dagar)

Här slutar den Äldre Västgötalagens lagmanslängd.

1400 tal

1500 tal

1600 tal

1700 tal

1800 tal

Underlagmän

 • Torsten Simonsson, 1414 , SDHK-nr: 18210

[1] ^ Almquist, Jan Eric (1954). Lagsagor och domsagor i Sverige: med särskild hänsyn till den judiciella indelningen. Del I. Stockholm: P.A. Norstedt & söners förlag. sid. 206

se även

Västergötlands lagmanslängd, utgörande av Vidhemsprästen till den Äldre Västgötalagen fogadeanteckningar.

Vidhemsprästen börjar med den hedniske lagman Lum(ber) och slutar medden någon gång mellan 1225 och cirka 1240 förefintlige lagman Folke. Vidhemsprästens textöver lagmännen har nedan återgetts i en modernare läsning. [2]