Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

  • Marija Diliūnienė (1930 - 2008)
  • Antanas Aleksa (1923 - 1947)
  • Juozas Aleksa (1924 - 1946)
  • Valentinas Aleksa (1929 - 1950)
    VLE: Aleksos - Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių šeima iš Suvalkijos – 3 broliai Tauro apygardos partizanai ir jų sesuo ryšininkė.
  • Adolfas ''Beržas'' Bagdonas (1916 - 1946)
    Fought against the USSR. Killed by the KGB at Aukų gatve 2a in Vilnius, Lithuania, former Lithuanian KGB headquarters, now the Museum of Genocide Victims. Likely buried in the mass grave discovered in ...

Partizaninės kovos prieš sovietinę valdžią Lietuvoje dalyviai ir jų rėmėjai, bei kiti asmenys priešinęsi sovietinei okupacijai ir nuo to nukentėję.

Taip pat pavieniai partizanai veikę po VLKSO vado J.Žemaičio-Vytauto suėmimo 1953 m. gegužės 30 d.

Pastaba: tik viešieji profiliai gali būti įtraukti į projektą.

Laisvės kovos: Partizanų duomenų bazė

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_partizanai

https://lt.wikipedia.org/wiki/Leonardas_Grigonis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Adolfas_Ramanauskas-Vanagas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_%C5%BDemaitis-Vytautas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Noreika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Petras_Bartkus
https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Luk%C5%A1a-Daumantas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Vitkus-Kazimieraitis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lionginas_Baliukevi%C4%8Dius
https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_%C5%A0ibaila
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bronislovas_Liesis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Slu%C4%8Dka-%C5%A0ar%C5%ABnas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_Kaulinis%E2%80%93Mi%C5%A1kinis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Justinas_Lele%C5%A1ius
https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Kraujelis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Motiejus_Pe%C4%8Diulionis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_%C4%8Ceponis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jurgis_O%C5%BEeraitis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Jucys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozapas_Katkus
https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Jonauskas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Bak%C5%A1ys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Sema%C5%A1ka
https://lt.wikipedia.org/wiki/Fort%C5%ABnatas_A%C5%A1oklis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Kim%C5%A1tas-%C5%BDalgiris
https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Starkus-Mont%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Markulis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Krik%C5%A1taponis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Danielius_Vaitelis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Leonas_Basys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_%C5%BDaliaduonis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Dominykas_J%C4%97%C4%8Dys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sergijus_Stani%C5%A1kis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Benediktas_Lab%C4%97nas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bronius_Abramavi%C4%8Dius
https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Balt%C5%ABsis-%C5%BDvejys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Aleksandras_Grybinas