Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Vladas Jurgutis (1885 - 1966)
  Vladas Rafaelis Jurgutis - 1885 11 05Palanga 1966 01 09Vilnius (palaidotas Palangoje), lietuvių politikas, ekonomistas. Lietuvių finansų mokslo pradininkas, finansų terminijos kūrėjas. Lietuvos mokslų ...
 • Balys Sruoga (1896 - 1947)
  Wikipedia: Balys Sruoga Balys Sruoga was a writer of wide and colourful gift: a poet, a prose writer, a dramatist, a theatre critic, a researcher of literature and folklore.B.Sruoga was born on Februar...
 • Algirdas Savickis (1917 - 1943)
  Algirdas Savickis (born on September 10, 1917, in Copenhagen, Denmark, † October 1, 1943 in the Kaunas ghetto, General District of Lithuania, Reichskommissariat Ostland) was a Lithuanian painter who wa...
 • Józef Sadowski (c.1910 - c.1942)

Please add to this project profiles of people of Lithuania (all nationalities), who were tortured and/or killed by Nazi Regime. If possible, please within profile description add brief biography, also please add information about the place, date (could be approximate) and what is known about given order to torture, execution, persecution of family members.

Persons who were born, or lived, or worked in the territory of Lithuania, who were arrested, tortured, taken to labor camps, killed by Nazi organizations - all these profiles can be added to this project.

 • Within opened profile page use the 'Actions' button to "Add to project". Select this project (you must be on the list of collaborators in this project to see it on the selection list). You may add any public profile that you have permission to edit. If you do not have permission to edit the profile, a request is sent to the profile manager to add the profile to the project.

Note: Only public profiles may be added to projects.

Prašome pridėkite prie šio projekto profilius Lietuvos žmonių (įvairių tautybių), kurie buvo kankinami ir / ar nužudyti Nacismo įsakymais. Pageidautina, kad profilio aprašyme būtų bent trumpa biografija, prašome paminėkite kas žinoma apie vietą, datą (gali būti apytiksli) ir kita informacija, kas žinoma apie įsakymą vykdyti kankinimus, kaip buvo persekiojami šeimos nariai ir pan.

Asmenys gimę, gyvenę, dirbę Lietuvos teritorijoje, kurie buvo suimti, kankinami, išvežami į darbo lagerius, nužudyti Nacistinio režimo organizacijų - tai profiliai, kurie gali būti priskiriami prie šio projekto.

 • Atidarytame profilio puslapyje spauskite mygtuką "Veiksmai" ir pasirinkite paskyrą "Pridėti prie projekto". Pasirinkite šį projektą (jūs turite būti šio projekto bendradarbių tarpe, kad matyti jį atrankos sąraše). Jūs galite pridėti bet kokį viešąjį profilį, kurį turite leidimą redaguoti. Jei jūs neturite leidimo redaguoti profilio, prašymas bus siunčiamas profilio Vadybininkui pridėti profilį prie projekto.

Pastaba: tik viešieji profiliai gali būti įtraukti į projektus.