Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

Lithuanian Riflemen's Union is state supported volunteer paramilitary public organisation.

Tasks of the organisation are:

 • to strenghten independence of Lithuania
 • to prepare for defence of Lithuania
 • assist the military in maintaining public order, protect key infrastructure
 • uphold Lithuanian ethnic culture

The organization was established in 1919, closed in 1940. Members of the union have participated in Lithuanian resistance against Nazi and Soviet regime. After WWII Riflemen expats organized activities of the Union in the USA, Canada and Australia. The Lithuanian Riflemen's Union was restored in 1989. The organisation has over 11 000 members.

Only public profiles can be added to the project.

Sources and links:

Wikipedia article

Lietuvos Šaulių Sąjunga yra valstybės remiama ir padedanti užtikrinti nacionalinį saugumą savanoriška sukarinta pilietinės savigynos asociacija.

Sąjungos uždaviniai yra:

 • stiprinti Lietuvos valstybės nepriklausomybę
 • rengtis pilietinei savigynai ir šalies ginkluotai gynybai, visuotiniam pasipriešinimui okupacijos atveju
 • padėti krašto apsaugos struktūroms rengti mobilizacinį rezervą
 • teikti pagalbą policijai palaikant viešąją tvarką, kovojant su nusikalstamumu bei stiprinant valstybės sienų apsaugą
 • padėti civilinės saugos ir gelbėjimo institucijoms
 • ugdyti pilietiškumą, pagarbą Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir pasitikėjimą valstybe
 • puoselėti lietuvių tautos etninę kultūrą.

Sąjunga įkurta 1919 metais, uždaryta 1940 metais. Šauliai dalyvavo pasipriešinime prieš Nacių ir Sovietų rėžimus. Po antro pasaulinio karo, išvykę šauliai organizavo veiklą išeivijoje: JAV, Kanadoje ir Australijoje. Lietuvos Šaulių Sąjunga buvo atkurta 1989 metais. Sąjunga turi daugiau nei 11 000 narių.

Tik vieši profiliai gali būti pridėti prie projekto.

Šaltiniai ir nuorodos: Šaulių Sąjunga

Straipsnis Vikipedijoje

Straipsnis Lietuvių Visuotinėje Enciklopedijoje