Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Edmund Dahlcrona (1736 - 1761)
  Edmund Dahlcrona , född 1736-06-08 i Kristianstad. I tjänst vid Skaraborgs regemente 1756. Rustmästare därst. 1758. Avsked 1761. Död ogift 1761 -12-28 i Göteborg.
 • Elisabet Catharina Dahlcrona (1733 - 1786)
  Elisabet Catharina Dahlcrona , född 1733-01-06, död 1786-09-23 på Slättevalla , Skaraborgs län. Gift 1:o 1752-03-24 i Falköping med kapten Carl Gustaf Lillie, af Greger Mattssons ätt , född 1720, dö...
 • Anna Christina Dahlcrona (1731 - 1743)
  Anna Christina Dahlcrona , född 1731-07-07 i Kristianstad, död 1743-03-16.
 • Nils Georg Dahlcrona (1730 - 1741)
  Nils Georg Dahlcrona , född 1730-05-06 i Kristianstad, död 1741-12-13.
 • Carl Gustaf Dahlcrona (1729 - 1733)
  Carl Gustaf Dahlcrona , född 1729-03-24 i Kristianstad, död där 1733 och begraven s.å. 11/5 i Åsums kyrka

Project start 15.6.2018
Under construction

Note that the project is about the present and past city of Kristianstad, not the much larger present municipality nor the previously existing county Kristinstad län.

History

The city was founded in 1614 by King Christian IV of Denmark, the city's name literally means 'Town of Christian', as a planned city after the burning of the nearby town of Vä and moving the city rights of the neighbouring town of Sölvesborg and Åhus to the new town. The purpose of the town was to safeguard the eastern half of the Danish province of Scania against any future raids from Sweden in the north, but also as a symbol of the power of Christian himself. One of these raids had sacked the nearby town of Vä in 1612. Vä then lost its charter and the people were moved to the new, better fortified city. The king also founded the town of Christianopel in eastern Blekinge to serve a similar purpose.

Construction of the towns was a great prestige project for the king, and Kristianstad's church (Danish: Trefoldighedskirken; Swedish: Heliga Trefaldighetskyrkan) is considered by many to be one of the most beautiful buildings constructed by King Christian IV, or even northern Europe's most beautiful Renaissance church. This meant that the church was built considerably larger than there was initially use for. The king also wanted castle or fortress constructed inside the town but shortage of funds made this impossible, of the intendend castle only an arsenal was constructed which today serves as the main building of the local museum. Also in Christianstad the town planning of the Renaissance could be laid down for the first time at the foundation of the town. This makes the Kristianstad town centre of today exceptionally well-kept and easy to get around in.

Pylyp Orlyk was after 1709 chosen as a Hetman in exile by the cossacks and the Swedish king Charles XII. While in Bender Orlyk wrote one of the first state constitutions in Europe. This Constitution of Pylyp Orlyk was confirmed by Charles XII and it also names him as the protector of Ukraine. After 1714 Orlyk now together with several other cossacks followed the Swedish king Charles XII to Sweden. Orlyk with his family and about 40 other Cossacks arrived in Ystad, Sweden in late November 1715. After some months in Ystad they lived in the city of Kristianstad for some years.[2] Orlyk wrote numerous proclamations and essays about Ukraine including the 1710 Constitution of Pylyp Orlyk.[3]

media.geni.com/p13/fe/25/f0/fb/534448486271181f/kristianstad_070628-5_vanha_kaupunginportti_original.jpg?hash=e29c9b50e9ece5e3c146bca196cba31e3840dbb72962ac18080dbb399622bd77.1716274799

Photo: Kristianstad Gamla stadsporten. Date 070628, Own work , Author Måns Sjödahl, I, the copyright holder of this work, release this work into the public domain. This applies worldwide. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kristianstad_070628-5.JPG

The city's coat of arms depicts two lions holding the King Christian IV's crowned insignia, the monogram C4. The coat of arms was only slightly modified after the Swedish takeover following the 1658 Treaty of Roskilde in which the eastern third of Denmark was ceded to Sweden. The coat of arms is very similar to the coat of arms of the former town of Christianopel in eastern Blekinge, a town also founded by Christian IV. Since 1971, the coat of arms is used by Kristianstad Municipality. Kristianstad's coat of arms is one of the few coat of arms in the world depicting a foreign king's or queen's coat of arms. A reason for the Swedes to continue using the old coat of arms could be its colours – blue and yellow.

The city served as capital of Kristianstad County between 1719 and 1997. It now houses the administration and the regional parliament of the Skåne Regional Council. For a long time Kristianstad also was a very important garrison town, the A3 Wendes Artillery Regiment and the P6 South Scanian Infantry Regiment being the towns most prominent military units. Also the town housed for many years the so-called Scanian Fortification Brigade. The Wendes Artillery Regiment served with distinction in the Napoleonic Wars. One of Sweden's higher courts of appeal was located in Kristianstad before being moved to Malmö in 1917.
https://en.wikipedia.org/wiki/KristianstadPhoto: Karta över Kristianstad från ca: år 1800 av Fredrik Adolf Wiblingen. between 1790 and 1805. The Swedish National Land Survey's database with historical maps Author Fredrik Adolf Wiblingen . This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiblingen_Kristianstad.png


Project start 15.6.2018
Under construction

Historia

Kristianstad on perustettu vuonna 1614 kantamaan Tanskan kuningas Kristian IV:n nimeä.

1658 liitettiin Skånen mukana Ruotsin valtakuntaan
1676–1678 tanskalaisten piirittämä
1772 vallankumous Kustaa III:n nostamiseksi valtaistuimelle
1775 Helgejoen uusi purkautumistie ja vedenpinnan tason aleneminen
1794 Wenden tykistöprikaati tulee kaupunkiin
1811 Pohjois-Skånen jalkaväkirykmentti
1847 suuri tulipalo
1865 liitettiin valtakunnan rautatieverkkoon
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kristianstad


media.geni.com/p13/fe/25/f0/fb/534448486271181f/kristianstad_070628-5_vanha_kaupunginportti_original.jpg?hash=e29c9b50e9ece5e3c146bca196cba31e3840dbb72962ac18080dbb399622bd77.1716274799

Kuva: Kristianstad Gamla stadsporten. Date 070628, Own work , Author Måns Sjödahl, I, the copyright holder of this work, release this work into the public domain. This applies worldwide. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kristianstad_070628-5.JPG

Kuva: Karta över Kristianstad från ca: år 1800 av Fredrik Adolf Wiblingen. between 1790 and 1805. The Swedish National Land Survey's database with historical maps Author Fredrik Adolf Wiblingen . This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiblingen_Kristianstad.png

Project start 15.6.2018
Under construction

Please note that this is not a project for the county of Kristianstad, but for the town of Kristianstad.

History

Staden Kristianstad grundades efter Kalmarkriget 1614 av den danske kungen Kristian IV, efter det att den närbelägna staden Vä bränts.[3] På danska numreras kungligheter med arabiska siffror, och Kristianstads kommun har än i dag Kristian IV:s sigill med ett "C4" i sitt kommunvapen efter hans danska namn Christian 4. Detta sigill trycktes även under en tid på lokala sedlar då det var lokala banker som hade rätt att ge ut sådana. De sista sedlarna med Kristian IV trycktes kring sekelskiftet 1800/1900.

Anläggningsbrevet utfärdades 1614, men själva stadsprivilegierna först 1622, då staden även fick stapelstadsrätt.[3] För att gynna Kristianstad upphörde både Vä och Åhus att vara städer vid Kristianstads grundande. Staden anlades redan från början som en fästning, med vallar, vallgravar och bastioner. Detta för att skydda den mot svenskarna, som härjade i området. Det hjälpte dock inte särskilt länge, då i freden i Roskilde 1658 blev Kristianstad svenskt tillsammans med resten av Skåne. Staden var således endast i dansk ägo under cirka 40 år. Danskarna återkom dock under det Skånska kriget 1675-1679 under två års tid och även 1710 men då endast för en månads tid.

Kristianstad tjänade vid 1700-talets början som uppehållsort för två olika statschefer i exil. Den ene var Stanisław I Leszczyński av Polen och den andre var zaporizjakosackernas hetman Filip Orlik. Båda stöttade Karl XII:s fälttåg mot Ryssland och hamnade därefter i onåd efterhand som kriget vände till ryssarnas fördel.

1772 genomfördes Gustav III:s statskupp genom väl förberedda händelser i huvudstaden och två noga utvalda fästningsstäder, nämligen Kristianstad och Sveaborg. Johan Christopher Toll var central för händelseförloppet i Kristianstad.

Kristianstad blev snabbt ett viktigt regionalt centrum, och som i ett led att stärka stadens attraktionskraft blev staden residensstad för Kristianstads län (som existerade 1719-1997) när Generalguvernementet Skåne upplöstes 1719.


media.geni.com/p13/fe/25/f0/fb/534448486271181f/kristianstad_070628-5_vanha_kaupunginportti_original.jpg?hash=e29c9b50e9ece5e3c146bca196cba31e3840dbb72962ac18080dbb399622bd77.1716274799

Foto: Kristianstad Gamla stadsporten. Date 070628, Own work , Author Måns Sjödahl, I, the copyright holder of this work, release this work into the public domain. This applies worldwide. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kristianstad_070628-5.JPG

1847 härjade en stor stadsbrand, då förstördes 36 gårdar och över 700 personer blev husvilla. 1849 togs beslutet att fästningsvallarna kring staden skulle rivas. Staden hade fram till dess vuxit sig mycket trång och ett starkt behov av expansion utanför den gamla stadsrektangeln förelåg. Raserandet av vallarna gjorde också att järnvägen kunde dras fram till staden. De sista delarna av vallsystemet revs dock inte förrän omkring 1910 kring nuvarande Norretullskolan. De gamla vallarna vräktes i regel helt enkelt ned i vallgraven som löpte runt staden. Vid Norretullsskolan har Bastionen Konungen återskapats kring millennieskiftet så som den såg ut på 1760–1780-talen när Kristianstad var en fästningsstad. Den engelske civilingenjören John Nun Milner (1820–1890) verkade under en tioårsperiod i mitten av seklet med att torrlägga Nosabysjön (en vik av Hammarsjön). Torrläggningen påverkade stadens tillväxtmöjlighet österut på ett radikalt sätt.

När Hovrätten över Skåne och Blekinge skapades på 1800-talet blev Kristianstad huvudorten, dels eftersom staden låg mittemellan Malmö i sydvästra Skåne och Karlskrona i östra Blekinge, dels eftersom Kristianstad hade en större betydelse för Skåne än vad staden har i dag. Vid denna tid var Malmö och Kristianstad ungefär jämnstora. Efter en lång kampanj ledd av flera företrädande jurister i Malmö och Lund flyttades hovrätten 1917 till Malmö. På 1910-talet förlades dock Norra skånska infanteriregementet (I 6) till staden, och flyttades 1923 till nya kaserner ute på Näsby. Under 1800-talet höll således Kristianstad hög status hos societeten i landet till följd av (som det ansågs) förnäma samhällsinstitutioner såsom hovrätt och regementen. I folkmun kunde staden ibland omnämnas som "den skånska adelns vinterpalats". Det var under vintertid som den skånska godsägaradeln flyttade in från kalla och dragiga slott till representativa lägenheter i Kristianstad. Framförallt blev Västra Boulevarden ett populärt stråk för överklassen.

Christianstads Enskilda Bank (grundad 1865) gav i slutet av 1800-talet ut sedlar med porträtt av Kristian IV i stället för den svenske kungen (de enskilda bankernas sedelutgivningsrätt upphörde 1898).[6]

Kristianstad var fram till och med 1996 residensstad i Kristianstads län, som 1997 gick upp i Skåne län. Sedan även landstingen slagits samman till Region Skåne blev staden från 1999 säte för dess regionfullmäktige. Även Länsrätten i Skåne län fanns lokaliserad till Kristianstad fram till 2008.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristianstad


Kristianstadsbygdens historia präglas i hög grad av den tid då Skåne tillhörde Danmark. Många minnesmärken har anknytning till denna tid. Inte minst staden Kristianstad som anlades av den danske kungen Christian IV.
Kristianstad kommun lokalhistoria
https://www.kristianstad.se/sv/uppleva-och-gora/arkiv-och-slaktfors...Foto: Karta över Kristianstad från ca: år 1800 av Fredrik Adolf Wiblingen. between 1790 and 1805. The Swedish National Land Survey's database with historical maps Author Fredrik Adolf Wiblingen . This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiblingen_Kristianstad.png