Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Lokalitet Höganäs, Skåne, Sweden

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Fiskeläget Höyenaess (Höganäs) fanns omnämnt redan år 1488. Höganäs var ett fiskeläge och en bruksort i Väsby socken där Väsby landskommun inrättades vid kommunreformen 1862. Höganäs fiskeläge blev municipalsamhälle 1890 och utvidgades sedemera samt blev stad 1936.

Många kommuninvånare var anställda inom Höganäsbolaget, som grundades 1797, då gruvverksamheten tog fart. Under 1830-talet utvecklades tegel- och keramikindustrin. Gruvverksamheten fanns kvar i bygden tills 1961, då Schakt Prins Gustav Adolf stängdes.

I kyrkligt hänseende hörde Höganäs före 1852 till Väsby församling och sedan dess till Höganäs församling.