Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Johanna Maria Papke (1676 - 1756)
 • Tea Ella Ingegärd Eskel (1920 - 1998)
  Eskel, Tea Ella Ingegärd Dead 1/23/1998, Ölmeg 19 A, 652 30 Karlstad Registered in Karlstads domkyrkoförs, Karlstads kn (Värmlands län, Värmland). Born 2/6/1920 in Lunds domkyrkoförs, Lunds stad (M...
 • Jan Kuylenstierna (1925 - 2005)
  Jan Gösta Kuylenstierna , född 1925-01-27 i Lund i Genarps socken, Skåne. Studentexamen i Lund (högre allmänna läroverket) 1943. Officerexamen vid Karlsberg 1946. Avsked 1947 med tillstånd att kvars...
 • Christer Kuylenstierna (1938 - 1955)
  Christer Lennart Kuylenstierna , född 1938-04-04 i Lunds stadsförs., död 1955-08-30 i Lunds domkyrkoförs. ///// Kuylenstierna, Christer Lennart Plantagelyck. 1 Dead 8/30/1955. Registered in Lund...
 • Marianne Kuylenstierna (1910 - 1999)
  Hedvig Ebba Marianne Wrede af Elimä , född 1910-11-20 på Kastberga , död 1999-01-28 i Östra Torn, Lund, Skåne. Studentexamen i Lund 1928. Student vid Lunds universitet 1929. Filosofie kandidat därst...

Project start 15.6.2018.
Under construction

Note that the project is about the urban city of Lund, not the present municipality

Lund in english https://en.wikipedia.org/wiki/Lund

History

Lund is sometimes mentioned as the oldest town or city in present-day Sweden, although it has only been a formal Swedish city for 300 years of its at least thousand year long history. It's so old that its origins are unclear, but was presumably existing by the end of the Viking Age. Until the 1980s, the town was thought to have been founded around 1020 by either Sweyn I Forkbeard or his son Canute the Great of Denmark.[13] The area was then part of the kingdom of Denmark. But, recent archaeological discoveries suggest that the first settlement dated to circa 990, possibly the relocation of settlers at Uppåkra. The Uppåkra settlement dates back to the first century B.C.[14] and its remains are at the present site of the village of Uppåkra. King Sweyn I Forkbeard moved Lund to its present location, a distance of some five kilometres (3.1 miles). The new location of Lund, on a hill and across a ford, gave the new site considerable defensive advantages in comparison with Uppåkra, situated on the highest point of a large plain.

The city was made a see in 1048 and united with Dalby in 1060,[15] and in 1103 became the see of the Metropolitan Archdiocese of Lund, whose ecclesiastical province comprised Scandinavia and even Garðar on Greenland. The diocese of nearby Dalby was absorbed in 1066. Lund Cathedral was similarly founded in or shortly after 1103. In 1152, the Norwegian archdiocese of Nidaros was founded as a separate province of the church, independent of Lund. In 1164 Sweden also acquired an archbishop of its own, although he was nominally subordinate to the archbishop of Lund. It is still, as the diocese of Lund, a diocese in the Church of Sweden.

The City became according to the Treaty of Roskilde conquered by the Swedish Crown 1658-1676 and again 1679-1719. First in 1720 became Lund (and Scania) a formal part of Sweden.[6][7]

Historical affiliations

Denmark 10th century–1332
Sweden 1332–1360
Denmark 1360–1658
Sweden Sweden 1658–1676
Denmark 1676
Sweden 1676–present

Lund University, established in 1666, is Sweden's largest, with 42,000 full or part-time students, although not all live in Lund. The figure includes Lund Institute of Technology, which is to some extent independent of the old university. As late as the 1940s, Lund was a relatively small city with few large-scale industries, covering only about a quarter of the current urban area, and dominated by the cathedral and the university.[citation needed] Since then, the student population has increased about twelvefold; many industrial companies in the chemical, medical or electronics branches and, from the 1990s within information management, have set up establishments in the city; and the town's population, architecture and energy have been transformed.[citation needed]

Compared with many other Swedish cities, the urban heart of Lund is well preserved. A local law requires archaeological excavation in association with any properties in the city centre which are scheduled for demolition and redevelopment.[citation needed]

In 1943, during the Second World War, Lund was accidentally bombed by a British aircraft. No deaths were reported, though some people were injured by glass fragments.[16
https://en.wikipedia.org/wiki/Lund

City districts

.
Centrala staden I Gunnesbo I Järnåkra-Nilstorp I Klostergården I Kobjer I Linero I Möllevången I Norra Fäladen I Norra Nöbbelöv I Tuna I Vallkärratorn-Stångby I Värpinge I Väster I Östra Torn-Mårtens fälad I
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lund I


Photo: Lunds domkyrka 10 November 2007 Source Own work Author Anton Holmquist & Pauline GyllengahmSoasta https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lund_domkyrkan2007.jpg Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License. w:en:Creative Commons attribution share alike This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Project start 15.6.2018.
Under construction

Lund på svenska https://sv.wikipedia.org/wiki/Lund
Lunds Stad https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunds_stad

Lunds historia https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunds_historia

Historia

Lund grundades omkring år 990, sannolikt flyttad på kungligt initiativ från ett tidigare läge en halvmil längre söderut, där arkeologiska utgrävningar vid Uppåkra indikerar en bosättning från före vår tideräknings början som blivit nedbränd i slutet av 900-talet. De arkeologiska fynden ger anledning att tro att staden vid Uppåkra, som kanske redan kallades Lund, varit centralort för det bördiga sydväst-Skåne från 400-talet och framåt – en roll som Lund övertog problemfritt. Stadens nya läge var strategiskt fördelaktigt. Lund ligger på Romelåsens sydväst-sluttning, vid vars fot mossar och sankmark utmed Höje å gav extra skydd. Liksom Uppåkra ligger Lund utmed den nord-sydliga landsväg som omges av det land Uppåkra var centralort för, men Lunds nya läge vid korsningen med en öst-västlig landsväg till landet i Vombsänkan, Färs härad, antyder att staden Lund aspirerade på kontroll av större delar av Skåne, möjligen också Kristianstadsslätten på andra sidan Linderödsåsen. Grundandet av Lund betraktas i regel som ett led i skapandet av ett enat danskt kungadöme.

Kyrka och kristen gravplats dateras till början av 990-talet, samtidigt med stadens förmodade grundande. Fram till 1066 hade Lund starka förbindelser med ärkebiskopssätet i Canterbury. Lund blev biskopssäte år 1060, när Danmark organiserades i ett tiotal stift, från 1066 underställt ärkebiskopen i Hamburg-Bremen med gränser motsvarande dagens Lunda-stift plus Bornholm, och 1103 ärkebiskopssäte för Norden. Lund blev metropolitsätet för norden.[7] 1085 grundlades Katedralskolan och den är därmed Nordens äldsta skola. Under 1100-talets första hälft byggdes Lunds domkyrka, ett kloster och flera mindre kyrkor. Lund var Danmarks viktigaste stad och hade 3 000-4 000 invånare. I början av 1300-talet tappade dock Lund i betydelse till Malmö, som anlagts som ärkebiskopens befästa färjeläge för resor över Öresund, och som hanseatisk hamnstad var i stark tillväxt. Dock behöll Lund positionen som kyrkligt, kulturellt och bildande centrum. År 1425 inrättades Studium Generale i Lund, Danmarks och Nordens första universitet.

Vid reformationen 1536 försvagades Lunds ställning påtagligt sedan de kyrkliga egendomarna sekulariserats. I samband med Freden i Roskilde 1658 blev Lunds stift en svensk besittning, och år 1666 anlades Lunds universitet för att understödja försvenskningen. Inkorporeringen i Sverige vid frihetstidens början, år 1721, ledde inte till någon märkbar förändring för Lund som förblev en perifer och för Sverige obetydlig småstad. Under och i början av 1700-talet drabbades Sverige av krig och svårigheter. Ömsom svenska och danska trupper förlades i staden, 1703 och 1711 härjade bränder och 1712-13 böldpest. Det var en hårt prövad stad som för en tid blev kungasäte. Mellan den 6 september 1716 och 11 juni 1718 residerade Karl XII i professor Hegardts hus vid Södergatan, vilket gjorde att Lund blev Sveriges de facto huvudstad under dessa år.[8]

1856 drogs järnväg från Malmö, och året därpå fortsatte järnvägsutbyggnaden norrut. Därmed hade den industriella revolutionen med åtföljande urbanisering nått Lund.

Handeln gick tillbaka, däremot tycks hantverket ha blomstrat, och Lund var fortfarande stiftsstad med domkapitel och katedralskola. Universitetets tillkomst 1668 innebar på sikt nya framtidsmöjligheter, men ännu cirka 1800 var staden en "akademisk bondby" (Tegnér) med endast cirka 3 000 invånare.

Under 1800- och 1900-talen ägde en fortgående, accelererad demografisk och ekonomisk tillväxt rum. Vid sekelskiftet 1900 uppgick befolkningen till 17 000, 1990 bodde i tätorten 65 400 personer. Redan i början av 1800-talet var Lund ett kommersiellt och finansiellt centrum för den kringliggande bygden.

Av stor betydelse för Lund blev öppnandet av Södra stambanan 1856, och vid seklets mitt började staden industrialiseras, till stor del på basis av lokala råvaror (läderindustri, tegelbruk, mejerier) och närheten till universitetet (tryckerier). Också textil- och verkstadsindustri fanns. Avgörande för Lunds expansion under 1900-talet har dels varit universitets- och sjukvårdsinrättningarnas tillväxt, dels tillkomsten av högteknologiska industrier som Tetra Pak och Gambro med anknytning till universitetet.

Studentrevolten, delvis inspirerad av majrevolten i Frankrike, var mycket närvarande i Lund 1967-69, då exempelvis studentmössor brändes offentligt och i protest varje sista april.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lund

Historiska anslutningar

Denmark 10th century–1332
Sweden 1332–1360
Denmark 1360–1658
Sweden Sweden 1658–1676
Denmark 1676
Sweden 1676–present
https://en.wikipedia.org/wiki/Lund

Lunds stadsdelar.

Centrala staden I
Gunnesbo I
Järnåkra-Nilstorp I
Klostergården I
Kobjer I
Linero I
Möllevången I
Norra Fäladen I
Norra Nöbbelöv I
Tuna I
Vallkärratorn-Stångby I
Värpinge I
Väster I
Östra Torn-Mårtens fälad I
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lund I


Foto:
Lunds domkyrka 10 November 2007 Source Own work Author Anton Holmquist & Pauline GyllengahmSoasta
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lund_domkyrkan2007.jpg
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License.
w:en:Creative Commons attribution share alike This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Project start 15.6.2018.
Under construction

Lund suomeksi https://fi.wikipedia.org/wiki/Lund

Historiaa

Lund on Sigtunan ja Skaran ohella Ruotsin vanhin kaupunki, vaikkakin se oli tanskalainen aina vuoteen 1658 saakka. Kaupunki perustettiin noin vuonna 990. Sen edeltäjä saattoi sijaita viitisen kilometriä etelämpänä Uppåkrassa, mistä on löydetty merkkejä rautakautisesta asutuksesta ja jonkinlaisesta poliittis-uskonnollisesta keskuksesta. Merkit viittaavat myös saman asutuksen tuhoutumiseen tulipalossa 900-luvun loppupuolella.lähde?

Kaupunkiin perustettiin piispainistuin 1060. Arkkipiispanistuimeksi se korotettiin 1104, jolloin myös katedraali valmistui. Lundista tuli Tanskan pääkaupunki vuonna 1134, mistä asemasta se joutui luopumaan 1416 pääkaupungin siirtyessä Kööpenhaminaan.

Vuonna 1666 perustettu Lundin yliopisto on yksi Skandinavian suurimpia.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lund

Historialliset yhteydet

Denmark 10th century–1332
Sweden 1332–1360
Denmark 1360–1658
Sweden Sweden 1658–1676
Denmark 1676
Sweden 1676–present
https://en.wikipedia.org/wiki/Lund

Lundin kaupunginosat.

Lundissa on 14 kaupunginosaa.
Centrala staden I
Gunnesbo I
Järnåkra-Nilstorp I
Klostergården I
Kobjer I
Linero I
Möllevången I
Norra Fäladen I
Norra Nöbbelöv I
Tuna I
Vallkärratorn-Stångby I
Värpinge I
Väster I
Östra Torn-Mårtens fälad I
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lund I

Kuva:
Lunds domkyrka 10 November 2007 Source Own work Author Anton Holmquist & Pauline GyllengahmSoasta
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lund_domkyrkan2007.jpg
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License.
w:en:Creative Commons attribution share alike This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/