Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Eva Berg von Linde (1812 - 1897)
  Eva Fredrika Raab , född 1812-05-12 på Göingeholm. Stiftsjungfru . Död 1897-10-10 i Malmö. Gift 1830-08-27 på Göingeholm med majoren Otto Salomon Berg von Linde , född 1788, död 1860.
 • Signe Marina Colliander (1874 - 1966)
  Colliander f. Warholm, Signe Marina Kastellgatan 9 Död 16/5 1966. Kyrkobokförd i Malmö Sankt Petri, Malmö stad (Malmöhus län, Skåne). Född 16/8 1874 i Lunds domkyrkoförs, Lunds stad (Malmöhus län,...
 • Jan-Axel Reuterskiöld (1896 - 1967)
  Fredrik Fabian Jan-Axel Reuterskiöld , född 1896-09-18 i Uppsala. Studentexamen i Uppsala 1914. Student vid universitetet i Uppsala 1914. Filosofie kandidat examen 1926. Filosofie ämbetsexamen 1926....
 • Lizzie Fjellman (1885 - 1978)
  Vera Clary Elisabet (Lizzie) Stiernblad , född 1885-04-15 i S:t Pertri förs Malmö. Gift 1905-06-07 med ryttmästaren i skånska kavalleriregementets reserv, RSO, Johannes Mattias Fjellman , född 1877-...
 • Margareta Stiernblad (1903 - 1995)
  Hilma Margareta Larsson , född 1903-08-05 i Ramnäs socken, Västmanlands län, död 1995-12-21 i Sankt Pauli förs, Malmö, Skåne län. Dotter av lantbrukaren Gustaf Larsson och Anna Jansdotter. Gift 1928-...

Project start 15.6.2018.
Under construction

Malmö in english https://en.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6

History

The earliest written mention of Malmö as a city dates from 1275.[8] It is thought to have been founded shortly before that date,[8] as a fortified quay or ferry berth of the Archbishop of Lund,[9] some 20 kilometres (12 miles) to the north-east. Malmö was for centuries Denmark's second-biggest city. Its original name was Malmhaug (with alternate spellings), meaning "Gravel pile" or "Ore Hill".

In the 15th century, Malmö became one of Denmark's largest and most frequented cities, reaching a population of approximately 5,000 inhabitants. It became the most important city around the Øresund, with the German Hanseatic League frequenting it as a marketplace, and was notable for its flourishing herring fishery. In 1437, King Eric of Pomerania (King of Denmark from 1396 to 1439) granted the city's arms: argent with a griffin gules, based on Eric's arms from Pomerania. The griffin's head as a symbol of Malmö extended to the entire province of Scania from 1660.

In 1434, a new citadel was constructed at the beach south of the town. This fortress, known today as Malmöhus, did not take its current form until the mid-16th century. Several other fortifications were constructed, making Malmö Sweden's most fortified city, but only Malmöhus remains.

Lutheran teachings spread during the 16th century Protestant Reformation, and Malmö became one of the first cities in Scandinavia to fully convert (1527–1529) to this Protestant denomination.

In the 17th century, Malmö and the Scanian region (Skåneland) came under control of Sweden following the Treaty of Roskilde with Denmark, signed in 1658. Fighting continued, however; in June 1677, 14,000 Danish troops laid siege to Malmö for a month, but were unable to defeat the Swedish troops holding it.

By the dawn of the 18th century, Malmö had about 2,300 inhabitants. However, owing to the wars of Charles XII of Sweden (reigned 1697–1718) and to bubonic plague epidemics, the population dropped to 1,500 by 1727. The population did not grow much until the modern harbour was constructed in 1775. The city started to expand and the population in 1800 was 4,000. 15 years later, it had increased to 6,000.[10]

In 1840, Frans Henrik Kockum founded the workshop from which the Kockums shipyard eventually developed as one of the largest shipyards in the world. The Southern Main Line was built between 1856 and 1864; this enabled Malmö to become a center of manufacture, with major textile and mechanical industries. In 1870, Malmö overtook Norrköping to become Sweden's third-most populous city, and by 1900 Malmö had strengthened this position with 60,000 inhabitants. Malmö continued to grow through the first half of the 20th century. The population had swiftly increased to 100,000 by 1915 and to 200,000 by 195
https://en.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6


Sources:

Det medeltida Malmö. Detektivarbeten under mer än ett sekel i en gammal stads historia 2016.
Malmös historia i Fotevikens museums årtalsdatabas över Öresunds städer.br/> Malmö historia i Fotevikens Museums databas.
En vandring i historien. Med Sven Rosborn genom gamla Malmö. (2002)

Project start 15.6.2018.
Under construction

Malmö på svenska https://sv.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6

Historia

Huvudartikel: Malmös historia https://sv.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6s_historia

Malmöhus slott
Malmö var under 1100-talet en kyrkby som låg på platsen för nuvarande Triangeln. Vid mitten av 1200-talet anlades en stad vid kusten som övertog byns namn. Staden kan ha anlagts av den danske ärkebiskopen som en kommunikationsort mellan kyrkans stad Köpenhamn och Lund. Det rika fisket i Öresund bidrog till stadens mycket kraftiga expansion runt åren kring 1300. Malmö övertog mer och mer från Lund rollen som den viktigaste staden i Skåne. Under 1500-talet inföll stadens andra stora ekonomiska glansperiod.

Tunnelkomplexet vid Adelgatan och Sankt Petrikyrkan från 1300-talet är de äldsta bevarade byggnaderna i Malmö. Därefter kommer en del 14– och 1500-talshus i centrum. Malmöhus slott byggdes under denna period.

Under den så kallade Grevefejden 1534–1536 spelade Malmö en avgörande roll i försöken att få återinsatt den avhållne kungen Kristian II. Malmö förlorade kampen. Den nye kungen Kristian III lät gräva en vallgrav runt slottet Malmöhus och uppkastade också slottets vallar samt uppförde fyra kraftiga kanontorn för slottets beskydd. Här inlades en stark garnison.

I samband med Roskildefreden 1658 hamnade staden utvecklingsmässigt i bakvattnet. Först i slutet av 1700-talet, när Frans Suell tog initiativet till att bygga en riktig hamn i Malmö, började staden att återhämta sig för att sedan börja växa på allvar i mitten av 1800-talet.

Södra stambanan fick sin sydliga ändstation i Malmö, på grund av närheten till kontinentfärjorna och Köpenhamn. Det skedde ungefär samtidigt som utresevillkoren till Danmark lättades. En rad tullagar som införts i Skåne för att hindra handel och kontakt med Danmark upphörde vid denna tid. På 1860-talet passerade Malmö Norrköping som Sveriges tredje största stad.[8] En lång tid därefter fanns en stark rivalitet mellan arbetarstäderna Malmö och Norrköping, vilket inte minst syntes när fotbollslagen möttes i Fotbollsallsvenskan på 1950-talet.

Kungsparken kring sekelskiftet 1900
I mitten av 1800-talet expanderade staden också utanför kanalerna, som dock behölls för rekreation och som vackert inslag i stadsbilden. Stadsdelar som Lugnet och Rörsjöstaden, avsedda för arbetarna respektive borgarna, började byggas.

Kring sekelskiftet skedde stora kommunala satsningar, som tillkomsten av elektricitetsverk och ett nytt gasverk. Man elektrifierade hästspårvägen, byggde ut kloakverket och inrättade ett kommunalt slakthus. En stor höjdpunkt var Baltiska utställningen 1914, vilken hölls på platsen för nuvarande Pildammsparken. Inför utställningen skedde stora satsningar även i andra delar av staden. Spårvägsnätet utvidgades, nya broar byggdes och stenläggningen i gatorna gjordes om. Det byggdes nya hotell och andra byggnader och husfasader renoverades. Året därpå inkorporerades Limhamns köping av Malmö stad.

Staden fortsatte att växa under mellankrigstiden, trots depression och näringslivskriser. Socialdemokraterna, med Nils Persson i spetsen, tog makten i stadsfullmäktige 1919, en position som de behöll fram till 1985. Under samma tid tillkom Bulltofta som blev stadens och Sveriges första riktig
https://sv.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6a flygplats.Källor:
Det medeltida Malmö. Detektivarbeten under mer än ett sekel i en gammal stads historia 2016.
Malmös historia i Fotevikens museums årtalsdatabas över Öresunds städer.br/>
Malmö historia i Fotevikens Museums databas.
En vandring i historien. Med Sven Rosborn genom gamla Malmö. (2002)

Project start 15.6.2018.
Under constipation

Malmö suomeksi https://fi.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6

Historia

Malmö mainitaan asiakirjoissa ensimmäisen kerran kaupunkina vuonna 1275 mutta varsinainen ensimmäinen maininta Malmöstä on noin vuodelta 1170. Tätä aluetta on myöhemmin kutsuttu Ylä-Malmöksi. Varsinainen Malmön kaupunki alkoi sittemmin kasvaa niin sanotusta Ala-Malmöstä, joka oli kalastusyhdyskunta. Alue kuului tuolloin Tanskan valtakuntaan, ja sitä kutsuttiin nimellä Malmhaug (suom. malmikasa). Malmö sai kaupungin oikeudet ensi kertaa vuonna 1353, kun alue kuului lyhyen aikaa Ruotsin valtakuntaan. Malmön siirryttyä takaisin Tanskan alaisuuteen sen etuoikeudet säilyivät, mutta kaupungiksi se nimitti uudelleen vasta vuonna 1437 kuningas Eerik Pommerilainen.[8] Eerik Pommerilainen kasvatti hallituskaudellaan suuresti Malmön merkitystä. Hän pyrki varustamaan Juutinrauman rannat molemmin puolin vahvoilla kauppakaupungeilla kilpaillakseen Itämeren hansakaupunkien kanssa. Vuosisatojen ajan Malmö oli Tanskan toiseksi suurin kaupunki.

Malmö siirtyi pysyvästi Ruotsin valtakunnan osaksi Roskilden rauhassa vuonna 1658. Sen asema kauppakaupunkina säilyi, ja 1700-luvulla sinne syntyi myös teollisuutta. Tärkeimmät teollisuustuotteet olivat tekstiili, nahka, tupakka ja sokeri. Kaupunki kasvoi voimakkaasti 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa, ja oli vuonna 1870 Ruotsin kolmanneksi suurin. Teollisuus jatkoi kasvuaan toisen maailmansodan jälkeen saavuttaen huippunsa 1960-luvun alussa. Malmö kärsi pahasti 1990-luvun alun talouslamasta, jolloin kaupungissa oli maan korkein työttömyys.[7]
https://fi.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6Lähteet:

Det medeltida Malmö. Detektivarbeten under mer än ett sekel i en gammal stads historia 2016.
Malmös historia i Fotevikens museums årtalsdatabas över Öresunds städer.br/>
Malmö historia i Fotevikens Museums databas.
En vandring i historien. Med Sven Rosborn genom gamla Malmö. (2002)