Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Esse Jung (1944 - 2003)
 • Hanna Olofsson (1909 - 1970)
  Name : Hanna Margareta Olofsson (born Lethin) Birth : July 5 1909 Billinge, Skåne, Sverige Marriage to: Nils Teodor Olofsson, kammarmusiker, flöjt Kungliga Hovkapellet, 19 Maj 1933, Salem, Stockholm,...
 • Augusta Hamilton (1814 - 1887)
  Vivika Augusta Hamilton , född 1814-02-15 på Barsebäck , död 1887-09-11 i Lund och begraven på Gårdstånga kyrkogård Malmöhus län. Gift 1835-06-24 på Barsebäck med kornetten, friherre Sten Malte Rame...
 • Hjalmar Mörner (1871 - 1934)
  Hjalmar Stellan Mörner , född 1871-07-29 i Malmö. Volontär vid skånska dragonregementet 1889. Mogenhetsexamen 1890. Sergeant vid vid skånska dragonregementet 1891. Elev vid krigsskolan 1891. Utexami...
 • Peter Erik Anton Holmgren (1853 - 1929)
  Apotekare. Elev på apoteket i Uddevalla 1869, farm. kand.-examen 1874 och apotekarexamen 1881. Under åren 1881-1901 anställd på apoteket i Uddevalla. Innehavare av apoteket i Grästorp, Skaraborgs län...

Municipality of Eslöv, Scania, Sweden

This is a regional project in Geni for the municipality of Eslöv, Sweden. Everybody who is interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project. Once you have joined the project you can add profiles, photos, documents etc. of people who have resided here or who otherwise are related to the history of the town.

This projects belongs under the larger regional project of Scania.

You should also consider joining the Common Lineages project. Once you do that, there is a bot that automatically crawls Geni, looking for bugs, being able to fix some, and puts your ancestors on the map, among other things. For more information about the Common Lineages, please see the project web page.

Eslöv Municipality

Eslöv Municipality (Eslövs kommun) is one of 290 municipalities of Sweden, situated in Skåne County in southern Sweden. Its seat is located in the town of Eslöv.

The present municipality was created in 1971, when the former City of Eslöv was amalgamated with a number of surrounding municipalities, most of them created by the earlier nationwide local government reform in 1952. The population of the municipality is roughly 35,000.

The municipality has several places of interest. There are 11 castles in Eslöv. Trollenäs is one of them. Hjularöd's castle was the setting of the Swedish TV classic Mystery of Greveholm broadcast by SVT.

In the Västra Strö village by the church there is an ancient monument consisting of five standing stones and two runestones DR 334 and DR 335 dating from about the year 1000. In Eslöv there are two nature reserves, Allmänningen and Abullahagen. The Stone Mountain, Eslöv Church and Hotel Sten Stensson Sten with the locally famous "Scanish Steps" lie in the middle of Eslöv.

Sweden's tallest wooden house, Lagerhuset, is located in the city. In 2007, a large-scale renovation of the building took place and it was converted into an apartment complex. The building was originally built as a grain silo for cereal during World War I. The medicine Salubrin was invented in Eslöv. Perhaps the most famous inhabitant of Eslöv currenly is the comedian Johan Glans, who has made several TV series and is well known throughout the country.

Eslöv has also been named as "the most boring town in Sweden."

//media.geni.com/p13/8d/c6/fd/73/534448543ca7c52a/eslov_1_large.jpg?hash=d0e0aae196e45fd321e99d2dd8ef8b6a9b0c43b60bfdf4de1af7190d121c033e.1709452799Town square before Covid-19.
As of 2020-04-13

Paikkakunta Eslöv, Skoone, Ruotsi

Tämä on sukututkimussivusto Genin Eslöv-paikkakuntaprojekti. Kaikki paikkakunnalla asuneiden henkilöiden historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään projektiin yhteistyöntekijöiksi. Projektiin voi liittää täällä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden ja vaikuttaneiden henkilöiden profiileja sekä valokuvia ja dokumentteja.

Tämä projekti toimii isomman kokonaisuuden, Skoone, alla.

Halutessasi voit myös liittyä Yhteiset sukujuuret-projektiin. Siinä tapauksessa Geniä kiertävä botti etsii automaattisesti profiileista poikkeamia, osaa korjata niistä joitain, ja jopa laittaa esivanhempasi kartalle. Tarkemmat ohjeet liittymiseen YSJ:n sivulta.

Eslövin kunta

Eslövin kunta (ruots. Eslövs kommun) on Skånen läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Skåneen. Kunnan keskustaajama on Eslöv. Kunnan asukasluku on vajaat 35 000.

Vuoden 1862 kunnallislakien astuessa voimaan vuonna 1863 nykyisen kunnan alueen 20 pitäjästä muodostettiin jokaisesta oma maalaiskunta. Vuonna 1875 osa Västra Sallerupin maalaiskunnasta erotettiin Eslövin kauppalaksi. Jäljelle jääneeseen osaan perustettiin vuonna 1894 Västra Sallerupin taajaväkinen yhdyskunta. Vuonna 1909 taajaväkinen yhdyskunta liitettiin maalaiskunnasta osaksi Eslövin kauppalaa, joka vuonna 1911 muutettiin Eslövin kaupungiksi. Muita taajaväkisiä yhdyskuntia olivat Löberöd Hammarlundan ja Högserödin maalaiskunnissa (1899–1954), Marieholm Reslövin maalaiskunnassa (1915–1960) ja Röstånga (1935–1966) Röstångan maalaiskunnassa.

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa muodostettiin seuraavat "suurkunnat":

 • Bosarp (Bosarp, Stehag, Trollenäs ja Västra Strö)
 • Harrie (Lilla Harrie, Remmarlöv, Stora Harrie, Virke, Västra Sallerup ja Örtofta)
 • Löberöd (Hammarlunda, Harlösa ja Högseröd)
 • Marieholm (Reslöv, Torrlösa ja Östra Karaby)
 • Röstånga (Ask, Billinge, Konga och Röstånga)
 • Skarhult (Borlunda, Gårdstänga, Holmby, Skarhult, Skeglinge ja Östra Strö)
 • Snogeröd (Bosjökloster, Gudmunstorp, Hurva ja Snogeröd)

Löberöd, Marieholm ja Röstånga saivat nimensä taajaväkisten yhdyskuntien mukaan. Eslövin kaupunkiin uudistus ei vaikuttanut. Vuonna 1967 Bosarp liitettiin Eslövin kaupunkiin. Vuonna 1969 osia Harrien (Remmarlöv, Västra Sallerup ja Örtofta), Röstångan (Billinge) ja Snogerödin maalaiskunnista (Hurva) liitettiin Eslövin kaupunkiin ja loput osat muihin kuntiin. Nykyinen Eslövin kunta muodostettiin vuonna 1971 yhdistämällä Eslövin kaupunki, Löberödin ja Skarhultin maalaiskunnat sekä osa Marieholmin maalaiskunnasta (Reslöv ja Östra Karaby).

Historian ystäviä kiinnostanee maininta siitä, että Eslövn kunnan alueella sijaitsee 11 linnaa, mm. Hjularöd, Trollenäs, Skarhult ja Örtofta

Toisaalta Eslöviä on kutsuttu myös Ruotsin tylsimmäksi kaupungiksi.

//media.geni.com/p13/8d/c6/fd/73/534448543ca7c52a/eslov_1_large.jpg?hash=d0e0aae196e45fd321e99d2dd8ef8b6a9b0c43b60bfdf4de1af7190d121c033e.1709452799Torilta
Luotu 2020-04-13

Eslövs kommun, Skåne län, Sverige

Detta är ett regionalt projekt i Geni för kommunen Eslöv. Alla som är intresserade av stadens historia eller dess invånare är välkomna att delta i projektet. Efter du har bestämt dig at delta i projektet, kan du lägga till profiler, foton, dokument etc. av människor som har bott där eller som annars är släkt med stadens historia.

Projektet tillhör i det större projet av Skåne.

Du borde också tänka att delta i Vanliga linjer-projektet. Då gör du det, finns det en bot som automatiskt går runt Geni, letar efter buggar, kan fixa några, och sätter dina förfäder på kartan, bland annat. För mer information om Vanliga linjer, vänligtvis se projektets webbsida.

Eslövs kommun

Eslövs kommun är en kommun i Skåne län, i före detta Malmöhus län.

Kommunen är med sina drygt 35 000 invånare den 77:e största kommunen i Sverige. Eslövs kommun ingår sedan 2005 i Stormalmö enligt SCB:s definition. Centralort i kommunen är Eslöv.

Administrativ historik

Kommunens område motsvarar socknarna: Billinge, Borlunda, Bosarp, Gårdstånga, Hammarlunda, Harlösa, Holmby, Hurva, Högseröd, Remmarlöv, Reslöv, Skarhult, Skeglinge, Stehag, Trollenäs, Västra Sallerup, Västra Strö, Örtofta, Östra Karaby och Östra Strö. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.

År 1875 bröts en del av Västra Sallerups landskommun ut och bildade Eslövs köping. I den resterande delen inrättades 17 augusti 1894 Västra Sallerups municipalsamhälle. 1909 delades kommunen ånyo i och med att Västra Sallerups municipalsamhälle inkorporerades med Eslövs köping, som 1911 ombildades till Eslövs stad. Ytterligare två municipalsamhällen inrättades Löberöds municipalsamhälle 26 maj 1899 och Marieholms municipalsamhälle 26 mars 1915. Dessa upplöstes vid utgången av 1954 respektive 1960.

Vid kommunreformen 1952 bildades storkommunerna: Bosarp, Harrie, Löberöd, Marieholm, Röstånga, Skarhult och Snogeröd. Eslövs stad bestod som tidigare.

År 1967 införlivades Bosarps landskommun i Eslövs stad. 1969 upplöstes Harrie, Röstångs och Snogeröds landskommuner och delar av dessa områden uppgick i Eslövs stad. Eslövs kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Eslövs stad, Löberöds landskommun, Skarhults landskommun och delar av Maieholms landskommun (Reslöv och Östra Karaby).

Kommunen ingick från bildandet till 2002 i Eslövs domsaga och ingår sedan 2002 i Lunds domsaga.

Eslövs kommun har av hävd främst samarbetat med Höörs kommun och Hörby kommun i olika konstellationer; Gymnasieskola, vatten, renhållning, räddningstjänst, livsmedelstillsyn m.m. är sådant som samordnats i olika former. I enstaka fall har samordning skett med Lunds kommun. Samarbete sker idag i större omfattning tillsammans i Malmö-Lundregionen.

Kommunen är belägen i de centrala delarna av landskapet Skåne. Eslövs kommun gränsar i norr till Klippans kommun i före detta Kristianstads län, i nordöst till Höörs kommun, i öster till Hörby kommun och Sjöbo kommun, i sydväst till Lunds kommun och Kävlinge kommun samt i nordväst till Svalövs kommun, alla i före detta Malmöhus län.

Kuriosa

Eslöv blev omnämnt i ett direktsänt TV-program med Lasse Holmqvist som "Sveriges tråkigaste stad" och torde därför vara den stad i Sverige som många förknippar med detta epitet. Uttalandet kom från Hans Ostelius, så kallad "världsresenär". Vid ett senare tillfälle fick han frågan varför han sa så - och han svarade "Sa jag Eslöv? Jag menade Landskrona".

Rollfiguren Sten Stensson Stéen, den skånske kandidaten som kunde lagens alla paragrafer utantill, kom från Eslöv.

//media.geni.com/p13/8d/c6/fd/73/534448543ca7c52a/eslov_1_large.jpg?hash=d0e0aae196e45fd321e99d2dd8ef8b6a9b0c43b60bfdf4de1af7190d121c033e.1709452799Jag menade Landskrona...
Skapad 2020-04-13