Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Birgit Blumenthal (1908 - 1999)
  Birgit Conradi , född 1908-01-03 i Stockholm (Engelbrekts förs.), död 1999-09-11 i Norrtälje, (Länna förs.) Stockholms län. Gift 1:o 1933-08-08 i Fogdö socken , Södermanlands län (vb) med försäljaren...
 • Lt. Col. Carl Daniel Dahlfelt (1738 - 1800)
  Carl Daniel Dahlfelt , född 1738-08-12 i Karlskyrka socken , Västmanlands län. Student i Uppsala 1748. Volontär vid livregementet till häst 1753. Korpral därst. 1756. Sekundkornett 1759. Kornett 176...
 • Frans Julius Holmgren (1840 - 1908)
  Norrtälje kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1544/A I/11 (1841-1845) älje kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1544/A I/12 (1846-1850) älje kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/SSA/1544/B/2 (1829-1858...
 • Brita Susanna Palmkron (c.1646 - bef.1706)
  Brita Susanna Palmkron , levde änka 1699, död före okt. 1706 på Utål. Gift med majoren Gustaf Wernstedt .
 • Maj. Gustaf Wernstedt (c.1635 - c.1697)
  Gustaf Wernstedt, till Utål och Sund (Norrsund) i Roslagsbro socken, Stockholms län, Grän i Rasbo socken, Uppsala län och Videbynäs i Björnlunda socken, Södermanlands län. Född senast 1636 . Var ...

Norrtälje, Uplandia, Sweden

This is a regional project in Geni for the Municipality of Norrtälje, Sweden. Everybody who is interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project. Once you have joined the project you can add profiles, photos, documents etc. of people who have resided here or who otherwise are related to the history of the town.

You might also want to consider joining the Common Lineages project. Once you do that, there is a bot that automatically crawls Geni, looking for bugs, being able to fix some, and puts your ancestors on the map, among other things. For more information about the Common Lineages, please see the project web page.

//media.geni.com/p13/21/72/53/5a/5344485cefd33d85/norrtalje_3_large.jpg?hash=31b65e7aff85fa5b8a959aee88f45f1fd2a338b96dfafb601919af6a0746ef01.1713682799

//media.geni.com/p13/24/dd/8e/7f/5344485cefd33d86/norrtalje_4_large.jpg?hash=09d5038f6a72681ea7753085b87a943f9a2387e9660839234f4532b8ee01a324.1713682799
Est'd 2020-12-18

Norrtälje, Uplanti, Ruotsi

Tämä on sukututkimussivusto Genin Norrtälje-paikkakuntaprojekti. Kaikki paikkakunnalla asuneiden henkilöiden historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään projektiin yhteistyöntekijöiksi. Projektiin voi liittää täällä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden ja vaikuttaneiden henkilöiden profiileja sekä valokuvia ja dokumentteja.

Halutessasi voit myös liittyä Yhteiset sukujuuret-projektiin. Siinä tapauksessa Geniä kiertävä botti etsii automaattisesti profiileista poikkeamia, osaa korjata niistä joitain, ja jopa laittaa esivanhempasi kartalle. Tarkemmat ohjeet liittymiseen YSJ:n sivulta.
//media.geni.com/p13/21/72/53/5a/5344485cefd33d85/norrtalje_3_large.jpg?hash=31b65e7aff85fa5b8a959aee88f45f1fd2a338b96dfafb601919af6a0746ef01.1713682799

//media.geni.com/p13/24/dd/8e/7f/5344485cefd33d86/norrtalje_4_large.jpg?hash=09d5038f6a72681ea7753085b87a943f9a2387e9660839234f4532b8ee01a324.1713682799
Alkaen 2020-12-18

Norrtälje kommun, Uppland, Sverige

Norrtälje är en tätort i Roslagen (Upplands kustland) och centralort i Norrtälje kommun i Stockholms län. Kansliort för Norrtälje domsaga. Norrtälje är beläget cirka 68 kilometer nordöst om Stockholms centrum och 72 kilometer från Uppsala

Modern tid
Med 1900-talet kom också den allmänt förekommande mekaniseringen av bygdens jordbruk liksom den till denna verksamhet knutna lagringen av spannmål med tillhörande sjöfart. Fortsatt uppgrundning och ändrade transportvillkor efter andra världskriget har inneburit att spannmålslagringen i Uppsala flyttats till Norrtälje och givit staden dess karaktäristiska silotorn. Militärstaden Sydväst om staden, i Stegelbäcksgatans förlängning, återfinns Nordronaområdet. Här ligger ett 60-tal byggnader som uppfördes 1952. Området uppfördes efter ”1940-års militära byggnadsutrednings typritningar” och tillfördes till Stockholms luftvärnsregemente (Lv 3), vilka omlokaliserades från Stockholm 1952 och kom att byta namn 1957 till Roslagens luftvärnsregemente (Lv 3). 1979 tillkom Luftvärnsskjutskolans stab, vilken flyttades från Väddö. Genom försvarsbeslutet 2000 upphörde all militärverksamhet i Norrtälje och området blev år 2001 förklarat som byggnadsminne.

Administrativa tillhörigheter Norrtälje stad ombildades vid kommunreformen 1862 till en stadskommun med mindre delar av bebyggelsen efterhand i Estuna socken/landskommun och Frötuna socken/landskommun, varur Norrtälje 1622 utbrutits. Staden uppgick 1971 i Norrtälje kommun med Norrtälje som centralort. Norrtälje har i kyrkligt hänseende hört till Norrtälje församling som 2001 uppgick i Norrtälje-Malsta församling. Områden i orten hör (har hört) till Estuna församling, från 2006 Estuna och Söderby-Karls församling, samt Frötuna församling. Orten ingick till 1948 i domkretsen för Norrtälje rådhusrätt, därefter till 1971 i Mellersta Roslags domsagas tingslag. Sedan 1971 ingår den i Norrtälje tingsrätts domsaga .

Stadsbild Norrtälje ligger vid Norrtäljevikens inre del och omges av småbruten odlingsbygd. Det område som utgjorde Norrtälje stad till 1970 (då stadskommunen uppgick i Norrtälje kommun) och Norrtälje församling till 2000 (då församlingen uppgick i Norrtälje-Malsta församling) avgränsas i väster av Lommarsundet. Här låg Roslagens luftvärnsregemente (Lv 3). I söder går gränsen i dalgången mellan Kyrksjön i Frötuna församling och Kvisthamraviken av Norrtäljeviken. I öster går gränsen i Broströmmens mynning i Norrtäljeviken. Här ligger Långgarns villaområde. I norr går gränsen strax norr om Norrtälje kriminalvårdsanstalt samt Vinglebacke vid riksväg 76. Härifrån går gränsen ut i sjön Lommaren. Mitt igenom staden flyter Norrtäljeån som sedan mynnar i Norrtäljeviken. I Norrtäljes hamn ligger ångbåten S/S Norrtelje sedan 28 juli 1968. Båten levererades år 1900 till Norrtelje ångfartyg AB och har trafikerat ett flertal sträckor bland annat till Åland. Idag är ångbåten en restaurang. Restaurangen och dess personal medverkade i ett avsnitt av TV-programmet Kniven mot strupen under 2009, men har sedan dess bytt ägare. Norrtälje har en välbevarad fabriksmiljö från 1900-talets första hälft, Pythagoras industrimuseum. Den gamla motorfabriken ligger centralt belägen och var en gång Norrtäljes största industriföretag. Idag är den gamla fabriken ett av landets bäst bevarade industriminnen med sin kompletta produktionslinje med bevarade ritningar och maskiner. Ett stort antal fritidshus finns inom kommunen. Sommartid är Norrtälje en turistort. I Norrtälje ligger Norrtäljeanstalten, ett av Sveriges största och säkraste fängelser. Stadsdelar • Bolkadalen • Bältartorp • Flygfältet • Färsna • Granparken • Gransäter • Kvisthamra • Mosebacke • Norrtälje Hamn • Solbacka • Solbacka gård • Solbacka strand • Fågelsången • Grossgärdet • Grind • Vigelsjö

Kommunens område motsvarar socknarna:

 • Björkö-Arholma,
 • Blidö,
 • Edebo,
 • Edsbro,
 • Estuna,
 • Fasterna,
 • Frötuna,
 • Gottröra,
 • Husby-Lyhundra,
 • Häverö,
 • Lohärad,
 • Länna,
 • Malsta,
 • Närtuna,
 • Riala,
 • Rimbo,
 • Roslags-Bro,
 • Rådmansö,
 • Rö,
 • Singö,
 • Skederid,
 • Söderby-Karl,
 • Ununge,
 • Väddö och
 • Vätö.

Källa: Wikipedia
//media.geni.com/p13/21/72/53/5a/5344485cefd33d85/norrtalje_3_large.jpg?hash=31b65e7aff85fa5b8a959aee88f45f1fd2a338b96dfafb601919af6a0746ef01.1713682799

//media.geni.com/p13/24/dd/8e/7f/5344485cefd33d86/norrtalje_4_large.jpg?hash=09d5038f6a72681ea7753085b87a943f9a2387e9660839234f4532b8ee01a324.1713682799

Intressanta personer med anknytning till Norrtälje:

Skapad 2020-12-18