Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Nederlandse & Vlaamse GILDEN van middeleeuwen tot heden

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Nederlandse & Vlaamse GILDEN

van middeleeuwen tot heden

AMBACHT's-gilden

 • Goud-&-zilversmids-gilde
 • Chirurgijns-gilde : voor chirurgijns - universitair opgeleide doctores medicinae - vroedvrouwen
 • Wevers : Sint-Michaëls-gilde
 • Slagers-gilde
 • Bakkers-gilde
 • Schoenmakers-gilde
 • Kunstenaars: Sint-Lucasgilde
 • Metselaars-gilde

Dordrecht

 • nog 50 gevels te vinden die als meesterproef werden gemaakt.

Ambachtsgilden te ZIERIKZEE 1353-1929

 • Apothekersgilde
 • Bakkersgilde
 • Bierstekersgilde
 • Chirurgijnsgilde
 • Goud- en zilversmedengilde
 • Groenselgilde
 • Handschoenmakersgilde
 • Houtverkopersgilde
 • Huistimmerliedengilde
 • Karreliedengilde
 • Kleermakersgilde
 • Kramersgilden
 • Kuipersgilde
 • Linnenweversgilde
 • Lijndraaiersgilde
 • Mandenmakersgilde
 • Meedelversgilde
 • Meeredersgilde
 • Metselaarsgilde
 • Molenaarsgilde
 • Scheepstimmerliedengilde
 • Schildersgilde
 • Schippersgilde (binnenschippers)
 • Schippersgilde (schippers buitengaats)
 • Schoenmakersgilde
 • Smedengilde
 • Tappers- en koornverkopersgilde
 • Vissersgilde
 • Vlees- en beenhouwersgilde
 • Wagenmakersgilde
 • Wolleweversgilde
 • Zakkendragers- en arbeidersgilde
 • Zoutdragersgilde

HANDEL's-o-KOOPMAN's-gilden

SCHUTTER's-gilden

patroon-heiligen e/o schuts-patronen

 • timmerlieden: Sint Jozef
 • metselaars

diverse Gilden-onderwerpen nader uit te werken

 • Mechelen: gilde van de Grote Kruisboog c.1500
 • Antwerpen: diverse gildehuizen aan de Grote Markt
 • Brugge: Sint-Sebastiaansgilde
 • Utrecht: Smedengilde van St. Eloy sinds 1304
 • Gilde van Vrijwillige Molenaars
 • Gild Fryske Mounders
 • Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde
 • Dwingeloo: Dye Ghyldebroeders van Zunte Antony (heden: Sint Anthoniusgilde - sinds 1632 - doel christelijke caritas
 • Zuid-Nederland & België: schuttersgilden -
 • Brugge: Sint-Sebastiaansgilde
 • Tilburg: Gilde Sint Dionysius
 • Nederland: koepelorganisatie Gilde Nederland verenigt div. gildes voor 50+'ers voor kennisoverdracht - van advies over aanleg-&-onderhoud tuin tot boekbinden - vrijwilligersorganisaties
 • Nederland & Belgie: gildes als hobby-vereniging - term "gilde" ook gebruikt voor koepelorganisaties van studentenverenigingen, zoals het Brabantse Gilde - denk aan: studentendrinklied 'De gilde viert'
 • USA & div. Engelstalige landen: vakbonden soms 'guilds' - bv. directors Guild of America - Screen Actors Guild - Writers Guild of America - in de filmindustrie van Hollywood
 • Dutch Directors Guild: Ned. beroepsvereniging voor regisseurs

GILDEN in diverse steden van de Lage LANDEN in de DELTA van EUROPA

AMSTERDAM

• Bergen-vaarders ‧ later Stokvis-kopers • Bier-beschooiers • Bier-dragers • Boek-verkopers- & Boek-drukkers- & Boekbinders • Brood-Bakkers • Chirurgijns • Compas- & Zeilen-makers • Fruit~Appel-verkopers- -o- Sint Jans-Gilde • Glas-, Kannen- & Aardewerk-verkopers • Goud- & Zilver-smeden • Groot Binnen- & Buitenland-vaarders • Groot-kramers • Hoeden-makers • Hoender- & Vogelkopers • Houtzaag-molenaars • Huiden-kopers-, Looiers- & Schoenmakers • Kleermakers • Klein Binnenland-vaarders • Klein-kramers • Koek-, Beschuit- & Pasteibakkers • Kompas- & Zeilen-makers • Koren-dragers- & Koren-storters • Korenlichter-mans • Koren-meters- & Korenzetters • Koren-molenaars-gilde -o- Sint Victors-gilde • Kuipers- & Wijn-verlaters • Laken-bereiders • Laken-ververs • Linnen-wevers • Lint- & Passement-werkers • Loods-mans • Makelaars • Manden-makers • Metselaars-gilde -o- O.L. Vrouwen • Peltiers- -o- Bont-werkers • Roei- & Steiger-schuiten-voerders-gilde -o- Klein-schuiten-voerders • Schaatsen-, Leesten- & Klompen-makers • Scheeps-timmermans- & Masten-makers-gilde • Schilders- -o- Sint Lucas • Schoen-lappers- -o- Oude Schoen-makers • Slepers • Smids-gilde -o- Sint Eloygilde • Spek- & Varkens-slagers • Timmer-lieden- -o- Sint Jozefs • Tinne-gieters • Turf-dragers • Vis-verkopers- -o- Sint Pieters • Vlees-houwers • Vlot-schuiten-voerders • Vollers • Waag-dragers • Wijnkopers • Zeemleer-bereiders • Zijde-ververs • Brouwers-college

 • LEIDEN : • Apothekers • Bezem-makers • Bidders • Bier-dragers • Bier-verkopers • Boek-verkopers : ook papier-verkopers & boek-binders en boek-drukkers • * Boomgaard-lieden • Brood-bakkers • Brouwers • Chirurgijns : oorspr. ook de barbiers • Glas-schrijvers & Glazen-makers • Goud-smeden • Grutters • Herbergiers • Hoeden-verkopers • Hozen-verkopers & Fraam-werkers • Kaarden-makers • Kisten-makers & Schrijn-werkers • Klad-schilders • Kleer-makers • Knoop-makers • Koren-dragers & -meters • Overlieden -o- Opzienders van den Korenhandel : Broederschap van Sint Nicolaas • Kousen-breiers -o- makers • Kousen-verkopers • Kraan-o-Weet-werkers • Kuipers • Lijn-draaiers • Lijwatiers • Lin-treders • Manden-makers • Mantel-verhuurders • Molenaars • Patijn-o-Klompen-makers • Pruiken-makers • Riet-dekkers • Scheeps-timmerlieden • Schilders-fijn : Sint Lucasgilde -ook makers geplamuurde doeken-&-panelen & beeldhouwers & gieters • Schippers : 1.Grootschippers op Amsterdam & schippers op Dordrecht + Walcheren waarmee in 1742 't mengelveer op Haarlem verenigd 2. Kaagschippers op Amsterdam 3. verdere beurtschippers 4. schippers varende met speel-o-tent-schuiten • Schoen-makers & Huiden-vetters • Oude Schoen-makers • School-meesters • Smeden & Sloten-makers • Stoel-draaiers & Wiel-makers • Timmer-lieden & Metselaars • Tinne-gieters • Turf-dragers • Vachten-bloters • Vette-wariers • Vis-verkopers • Vlas-verkopers • Vlees-houwers • Voer-lieden • Vollers : Leidsche textielnijverheid • Voerlaken-makers : Broederschap Sint Pancras 15-mrt-1569 • Warmoeziers • Wijn-kopers : verkoop Rijn-& Moezel-wijn aan drapeniers toegestaan als retourvracht van laken • Wijn-werkers • Wit-werkers -o- Zeem-touwers : ook francijn- & perkament-makers & tobbeerders • Wol-wevers • Zeil-makers • Zijdelaken-verkopers •

※⁑⁂⸦⸧⸪⸫⸬⸭«»❮❯‧ • ◦ ‣ — … ‥ 〰 〜 ⁓ ~ -