Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

(This portal is associated with the Portaal voor Nederlandstaligen, the portal for Dutch speaking Geni users)

.

This is the access point for the belgium Geni user community

Tracing ancestors in Belgium

Access to sources in Flanders

General Advice

Please follow the official records as much as possible.

 • Civic Registries. Under Napoleonic rule, government administration of birth, marriages and deaths was introduced in Flanders (1796)
 • Church Records. Since 1563 (the Council of Trent), churches gradually introduced the keeping of birth, marriage and death records (abbreviated in dutch to DTB records). Transcriptions are available on FamilySearch microfilm (online).
 • Notary Records. These records often go even further back and contain genealogical information around land deeds, house sales, marriage contracts... Some of these are preserved in local archives (rarely online, but with interesting exceptions).

Quick Search Access

Flanders

Also...

Check out the Digital Sources Netherlands and Belgium site. This holds an extensive collection of links and lists that result from record transcriptions by volunteers.

===

If you need help with Geni itself you can find some help info here


Er kunnen geen profielen aan dit project worden toegevoegd


Welkom

Dit project is voor iedereen die de Nederlandse taal kan lezen en schrijven. Dit kan u helpen uw genealogisch onderzoek te verbeteren, om vragen te stellen om problemen op te lossen, discussies te volgen of er aan deel te nemen, te lezen over en meewerken aan projecten, mededelingen te plaatsen, anderen uit te nodigen tot samenwerking en al het andere wat betrekking heeft op de genealogische hobby zoals hulp, praktische tips, aanbevelingen van online bronnen.

My Heritage Life September 2019 in Amsterdam
sticker_new_right.gif Recente Geni wijzigingen
sticker_new_right.gif Overzicht beschikbare naslag documentatie


Hoe communiceren?

Via dit Nederlandstalige communicatie-forum kunt u alles makkelijker met elkaar bespreken. Wilt uw iets kwijt? Heeft u 'n idee? Zoekt u medewerkers, bijvoorbeeld voor een project? Klik gewoon op start een nieuwe discussie en formuleer uw vraag. Iedereen kan en mag dit doen, zonder beperkingen! Maar u kunt natuurlijk ook een bericht plaatsen in een van deze bestaande discussies.
We doen er alles aan om de onderlinge communicatie te optimaliseren, maar dat gaat in den beginne vooral beetje bij beetje. U vragen wij daarvoor begrip en om met respect om te gaan met de motieven waarmee anderen hun voorouders & familieleden willen (onder-)zoeken. Ons uitgangspunt is dat iedereen die dit genealogie-systeem gebruikt zijn/haar expertise en onderzoeksresultaten deelt met anderen. Conflicten daarover lossen we zelf op met degenen die het aangaan en laten we niet over aan Geni-staf-leden door onze schepselen onbeheerd achter te laten of lang geleden overleden profielen niet publiek te maken voor eventuele andere nazaten.

Bedenk: onze voorouders zijn niet van ons alleen! U kunt verlatings-angst bij uw profielen voorkomen door vooral veel samenwerkingen met andere geni-gebruikers aan te gaan, dan is er altijd wel iemand die zich tijdens uw vakantie of andere afwezigheid over uw protegés wil ontfermen... Neem dus elke uitnodiging daartoe serieus en druk niet direct op de weiger-knop.
En vooral: we zijn allemaal vrijwilligers... dus, geduld!

Er is een Nederlandstalige groep op Facebook waar vrij aan kan worden deelgenomen: Geni Gebruikersgroep Nederland


Dit portaal is tot stand gekomen door de enorme inzet van de volgende grondleggers; George Homs en Fred Bergman die het project heeft gecreëerd met behulp van -geni-NL-gids- Jeannette, en vele andere Nederlandse Geni gebruikers die allen een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van dit portaal.

media.geni.com/p13/db/96/dd/25/5344483bdc93afb4/ran99maf_t2.jpg?hash=76c8e75df640dcbe2aac5ef21f678ef2a64acd63e15488aa583c9b8b8f179ca0.1716879599
Voor uitgebreide instructies hoe Geni gebruikt kan worden, kijk ook op het Geni Help Portal (in Engels) of raadpleeg het volgende PDF bestand Nederlandse naslagdocument (versie december 2018)


Geni CURATOREN //media.geni.com/p13/bd/86/50/1f/5344483ea72a0385/screenshot-www_geni_com_2015-10-29_17-22-21_large.jpg?hash=042a4cdc1693b1051af223ec4b2793be0a6473588c471180c878022faa2cdd34.1716879599

Curatoren zijn ervaren gebruikers met specifieke vaardigheden e/o kennis, die als vrijwilligers door Geni zijn aangesteld o.a. om andere gebruikers te helpen, de kwaliteit van de ingebrachte genealogische gegevens te bewaken en Geni te adviseren over mogelijke verbeteringen van de software, de hulpmiddelen voor gebruikers, de presentatie van profielen en de wenselijke overzichten met zoek- en sorteer-mogelijkheden. Curatoren hebben enkele extra gebruiks-privileges die ze kunnen toepassen om bepaalde routine-problemen op te lossen.

Huidige Nederlandse e/o Nederlands-talige curatoren zijn:

De Wereld-stamboom

Op diverse plaatsen komt u de term 'Big Tree' of 'Wereld-stamboom' tegen als 'n kapstok waar veel profielen aan 'hangen'. Geni biedt 'n leuke uitdaging om die wereld-wijde boom te helpen vertakken en groeien, maar er zijn gebruikers die dat niet direct willen of hulp nodig hebben om er een 'aansluiting' op te vinden. Vraag gerust mede-geni-genoten of Curatoren om hulp of advies, want soms is dat slechts 'n kwestie van één generatie toevoegen en een 'match' is gevonden. Om een indruk te krijgen van wat het een of ander behelst, geven we u het advies om de project-pagina Werken aan de Wereld stamboom te lezen.

Bronnen

De kwaliteit van uw stamboom staat of valt met betrouwbare bronnen. Begin elke genealogische speurtocht zo veel mogelijk in officiële bestanden:

 • Overheids-archieven voor de Burgerlijke Stand (BS) - vanaf ongeveer 1800 officieel ingevoerd in de Lage Landen onder de Franse bezetting.
 • Kerkelijke registers (DTB - Dopen, Trouwen, Begraven) - vanaf eind 16de eeuw officieel ingevoerd na het Concilie van Trente.
 • Notaris-archieven, die vaak nog veel verder terug gaan in de tijd.

Om bronnen te vinden, verwijzen we naar project Nederlandstalige Bronnen. Dit is een vertrekpunt voor bronnen in Nederland, Vlaanderen en andere gebieden in de wereld waar een band bestaat naar de Lage Landen.

sticker_new_right.gif Vanuit het moederbedrijf van Geni, MyHeritage worden in Geni ook treffers getoond met data bronnen van Myherritage (MH) en van overeenkomsten met MH stambomen. Wat meer uitleg daarover vindt u hier Overeenkomsten en het gebruik van SmartCopy om gegevens over te nemen.

GEDCOM importeren

Het is sinds kort weer mogelijk om een GEDCOM in Geni te importeren.

LET OP:
Bij eerdere imports in gebleken dat personen zonder datums voor problemen in Geni zorgen. Geni kan dan niet goed constateren of het over overleden of levende personen gaat en bestempelt ze dan in Geni als privé profielen. Dit zorgt er dan voor dat alleen gebruikers in de familiegroep en curators die profielen in Geni kunnen bekijken en samenvoegen. Dit zorgt voor heel veel extra werk en frustratie bij andere Geni gebruikers. Het levert meestal meer werk op om deze profielen te verwerken dan om ze handmatig later aan Geni toe te voegen (waarbij eventueel gebruik kan worden gemaakt van SmartCopy volgens de methode zoals beschreven in Verbinden met de wereldstamboom)

Daarom graag geen al overleden personen in de GEDCOM opnemen zonder datums! (voorzie ze van een geschatte datum of laat ze weg uit de in Geni te importeren GEDCOM)

Een ander probleem kan ontstaan bij Achternamen. Bij Geni is het de bedoeling dat achternamen NIET helemaal in hoofdletters worden opgenomen (er kan ingesteld worden dat ze wel zo getoond worden) en dat voorvoegsels (zoals van der) VOOR de achternaam worden opgenomen volledig in kleine letters.
Verder is het belangrijk dat voor het Nederlandse taalgebied de bedoeling is dat de achternaam bij geboorte altijd wordt gevuld en dat de achternaam de laatste wettelijke achternaam moet bevatten (dus bij getrouwde vrouwen NIET de achternaam van de man). Het verzoek is dan ook om een GEDCOM bestand hier zo nodig ook op aan te passen voor de import.

Het importeren van een volledige GEDCOM van al uw gegevens zal vrijwel altijd heel veel duplicaten opleveren (wat in strijd is met de filosofie van Geni om maar 1 profiel voor elke persoon op te nemen) . Verzoek is dus om een GEDCOM import alleen na overleg met een curator uit te voeren en eerst hulp daarbij te vragen in ATTENTIE: Curators, help mij met dit probleem/deze problemen !.

Er zijn veel verschillende GEDCOM dialecten en er zullen dus bijna altijd gegevens zijn die niet of niet juist in Geni opgenomen worden of worden opgenomen als tekst in de beschrijving van het profiel. Bijzondere aandachtspunten zijn bijvoorbeeld niet standaard gebeurtenissen zoals ondertrouw en crematie, niet standaard feiten en niet biologische relaties. Ook de koppeling van getuigen is vaak een probleem. Als u dat soort gegevens in de te importeren gegevens hebt kunt u beter eerst een keertje testen met een gedcom met een heel klein aantal personen, zodat u gemakkelijk kunt zien of er problemen zijn en deze eventueel corrigeren. In zo'n geval is het inlezen van een grotere GEDCOM over het algemeen niet aan te raden. Neem dan contact op met een curator voor hulp.

Als u een GEDCOM import hebt uitgevoerd raadpleeg dan dit project.


Directe praktische oplossingen & eerste hulp bij ongelukjes of storingen

Speciaal voor Nederlandstaligen een eigen gelegenheid om zo snel mogelijk daadwerkelijk geholpen te worden met alle problemen die zich op Geni voordoen.
Klik op de blauwe link die van toepassing is voor de oplossing van uw probleem !

Algemene hulp

Hier een collectie van pagina's en hulpmiddelen om zélf dingen te vinden en op te lossen...

---

Beschikbare naslag documentatie

Geavanceerde hulp en tips

(Vergt doorgaans wat behendigheid met het 'URL' in de adresbalk van uw internet browser!)

 • Voorouders van een persoon. Klik HIER om in één oogopslag voor een profiel de familiegroep, de beheerde en toegevoegde profielen te zien. INSTRUCTIE: copieer het profielnummer en vervang daarmee het woord 'PROFIELNUMMER' in de URL.
 • Verwijderde profielen. Klik HIER om meteen alle door u verwijderde profielen te zien (en ev. te herzetten).

 • FUSIETOOL - Samenvoeging van profielen (handig voor gebruikers van een gratis abonnement)...
 • Instructies voor AANVRAGERS van een samenvoeging...
 1. Boven elk profiel op Geni staat een profielnummer. Copieer/noteer de nummers van de samen te voegen profielen;
 2. Klik HIER en meld de twee genoteerde nummers in uw bericht.
 3. Wacht de beschikbaarheid van een curator of PRO-gebruiker af (vrijwilligers!)
 • Instructies voor HELPERS (curatoren en PRO-gebruikers)...
 1. Start de FUSIETOOL;
 2. In de adresbalk van de browser, vervang "IDnummer1" door het eerste nummer, en "IDnummer2" door het tweede nummer aangebracht door de aanvrager;
 3. Beoordeel de juistheid van de aangevraagde fusie, en voer ze uit (of niet)
 4. Meld het resultaat opnieuw HIER

De kwaliteit van Geni

Geni is in principe gratis, alleen extra faciliteiten moet u betalen; het is dus géén betaalsite. Wilt u eens al uw Treffers met anderen samenvoegen, neem dan eenmalig 'n gratis 14-daags PRO-proefabonnement. U ziet dan gelijk alle verbindingen met de bestaande database en het kost u niets. Maar wel binnen 14 dagen opzeggen !
In Geni staan inmiddels bijna 100 miljoen profielen, waarvan er circa 55 miljoen zijn samengevoegd tot één gezamenlijke genealogie. Daarbij vergeleken stellen veel geprezen andere genealogie wiki-sites als Familypedia, Rodovid en WeRelate weinig voor. Maar beschouw dat niet als 'concurrenten', want werken met/in Geni vraagt wel 'n open onderzoeksmentaliteit. Zonder collegiale samenwerking is zo'n snel succes niet mogelijk, Geni bestaat tenslotte pas sinds 2007.

Wij denken daarom dat Geni de toekomst heeft en spreken even niet over 100% betrouwbare genealogische gegevens. Die vind je overigens toch al nergens meer op al die popie-jopie sites. Genealogie is 'gedemocratiseerd' en dus ook volksvermaak geworden; de grote massa neemt het niet zo nauw of is niet zo voor-lijk, waardoor vrijwel alle genealogie-sites doordrenkt raken met fouten en verkeerde interpretaties, die zich blijven herhalen en vermenigvuldigen. Laten we samen voorkomen dat dat geen Geni-beeldvorming wordt. Curatoren op Geni doen hun uiterste best de 'grote' database zo betrouwbaar mogelijk te krijgen, maar helaas zijn zij nog gering in aantal. De staf doet al het mogelijke meer curatoren aan te trekken uit de actieve gebruikers, maar gaat daarbij niet over een nacht ijs. Nominatie en aanstelling kosten tijd. Zou men een 100% betrouwbare site willen maken, dan is een ballotage- & uitsluitings-, casu quo schorsingsbeleid & -ritueel noodzakelijk met deskundige beheerders die al het ingebrachte materiaal keuren alvorens het toe te laten. Zo'n site zal nooit gratis kunnen zijn en al snel onbetaalbaar worden of op elke pagina wemelen van de reclame-banners.

Geni heeft de schijn tegen omdat het ook functioneert als 'n 'social medium', FaceBook-achtig, en de software ook gebruikt mag worden voor fancy figuren, zoals Harry Potter, mythologische figuren of de StarTrek vloot en voor dieren-stambomen, maar die vallen uitdrukkelijk niet onder de officiële genealogie-site, de globale stamboom, de wereldomvattende genealogie !.

Oproep:

Geni kan nog hulp gebruiken voor de vertaling naar het Nederlands. (Uw hulp wordt zeer gewaardeerd)

Projecten