Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Nord-Gudbrandsdal i eldre tider

Project Tags

view all

Profiles

 • Torstein Bøje (1537 - 1563)
  Skjåk Bygdebok #2 (1537-1800) side 58, 76, 77:Nemnt som lensmann om lag 1590, og sannsynlegvis i 1604 og 1606. Skjåk- og Lomværar hyllar Kristian kvart og kronprinsen hans: Fyrste gongen vi ser namn på...
 • Peder Gudleikson Skjåk, d.y. (c.1404 - c.1482)
  Feil informasjon Det har tidligere vært hevdet at Peder Gudleikson var gift med en datter til Gyrd Ingvaldson O. Tore H. Vigerust skrev i en artikkel, Genealogen nr 1, 1999. "Adelsnytt", i Genealogen 1...
 • Jon Tostensson Bøje (deceased)
  Skjåk Bygdebok #2 (1537-1800) side 58, 85:Nemnt som ein av dei "17 musketerane" i Skjåk.Bror til Karen (Tostensdotter Bøje) var Jon på Bøje.Eit tredje barn av Tosten Bøje og Gunnhild Kleppe var Randi s...
 • Randi Tostensdotter Gjeilo (deceased)
  Skjåk Bygdebok #2 (1537-1800) side 58:Eit tredje barn av Tosten Bøje og Gunnhild Kleppe var Randi som vart gift til Gjeilo.
 • Audun Uppigard Skjaak, uppigard (c.1570 - d.)
  Skjåk Bygdebok #2 (1537-1800) side 57, 58, 60, 77, 85;Nemnt som ein av sølvlångjevarane i 1628.Stod som nr. 10 av dei største jordeigarane blant Skjåkværane etter Odelsskattemanntalet i 1624.Nemnt som ...

I Gudbrandsdalen har det bodd flere kjente slekter, og dette prosjektet forsøker rydde i linjene og kvalitetssikre innholdet. Fokus er på nordre og midtre del - foreløpig.

Profilinformasjon

Det er viktig at vi prøver bygge ut informasjonen for hver enkelt profil som omfattes av prosjektet, og fører opp lenker til primærkildene for profilene. Vi kan også sitere informasjon fra bygdebøkene der disse har flere detaljer.

Det er flott om det legges til bilder/illustrasjoner for profilene også, som foto eller skisser av gårdene, kart over områdene o.l.

Hovedprofiler for folk født før ca 1600 bør merkes som prosjektprofiler.

Flere av linjene i dette området går langt bakover i tid. Noen av disse er svært usikre og fins ikke dokumentert i primærkilder, men stammer fra forskjellige private notater. Legg inn dokumentasjon der det fins, og for forbindelser som er svært usikre, bør dette kommenteres på profilsidene.

Vi følger navnekonvensjonene og legger patronymikon i mellomnavnsfeltet og opprinnelig gårdsnavn i etternavnsfeltet. I den grad folk bosatte seg på setegårder, kan det legges et "til Tofte" osv i suffix-feltet der det passer.

Slekter og gårder

 • Blakar
 • Bratt på Bjølstad
 • Glømmen
 • Kleppe
 • List
 • Sandbu (Sundbu)
 • Skjåk (Skiaaker)
 • Tynnøl
 • og mange flere, send tips eller legg inn

Kilder

Primærkilder

Sekundærkilder

 • Oversikt over diskusjonstråder om slekten Bratt samlet av Arnfinn Kjelland
 • Bygdebøker for området

Ressurser