Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Nord-Gudbrandsdal i eldre tider

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Trond Eindridsson Tynnøl (c.1475 - c.1533)
  Trond Eindridsson var den første sikre kjente bruker på Tynnøl. Han betalte "gjengjerd"-skatten i 1528. Per Berg meinte slekta hang saman med Helle i Vågå, pgs jordeige som vart skifta der i 1470 og ...
 • Knud Skjaak (1524 - d.)
  Knud el Knut, Skjaak el Skiåker
 • Birgitte Henningsdatter Blakar (c.1460 - c.1519)
  Birgitte Henningsdatter Munk Kilder: Norsk Slektshistorisk tidsskrift bd. I - Finne-Grønn: Munk'erne av Gudbrandsdalen Vår felles slektshistorie av Odd Handegaard. Bind VI av Norske Slektshisto...
 • Henning Guttormsen Munk (c.1427 - c.1484)
  Henning Guttormsen (Munk) af vaaben, Gift med nn Haldorsdatter. Sysselmann i Nord-Gudbrandsdal. Nevnt som kongens ombudsmann 15/1 1469 i Nordre Gudbrandsdalen og bruker et våpen med bøyd arm (lukket ...
 • Audulf Jonsson Bøje (1420 - d.)
  Audulf Jonsson på Bøie (Bøje, Boje), opphav ukjent. Audulf Jonsson on Boie (Boje, Boje), origin unknown.

I Gudbrandsdalen har det bodd flere kjente slekter, og dette prosjektet forsøker rydde i linjene og kvalitetssikre innholdet. Fokus er på nordre og midtre del - foreløpig.

Profilinformasjon

Det er viktig at vi prøver bygge ut informasjonen for hver enkelt profil som omfattes av prosjektet, og fører opp lenker til primærkildene for profilene. Vi kan også sitere informasjon fra bygdebøkene der disse har flere detaljer.

Det er flott om det legges til bilder/illustrasjoner for profilene også, som foto eller skisser av gårdene, kart over områdene o.l.

Hovedprofiler for folk født før ca 1600 bør merkes som prosjektprofiler.

Flere av linjene i dette området går langt bakover i tid. Noen av disse er svært usikre og fins ikke dokumentert i primærkilder, men stammer fra forskjellige private notater. Legg inn dokumentasjon der det fins, og for forbindelser som er svært usikre, bør dette kommenteres på profilsidene.

Navn

Vi følger navnekonvensjonene og legger patronymikon i mellomnavnsfeltet og opprinnelig gårdsnavn i etternavnsfeltet. I den grad folk bosatte seg på setegårder, kan det legges et "til Tofte" osv i suffix-feltet der det passer.

Slekter og gårder

 • Blakar
 • Bratt på Bjølstad
 • Glømmen
 • Kleppe
 • List
 • Sandbu (Sundbu)
 • Skjåk (Skiaaker)
 • Tynnøl
 • og mange flere, send tips eller legg inn

Kilder

Primærkilder

Sekundærkilder

 • Oversikt over diskusjonstråder om slekten Bratt samlet av Arnfinn Kjelland
 • Bygdebøker for området

Ressurser