Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Nord-Gudbrandsdal i eldre tider

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Torstein Bøje (c.1537 - c.1563)
  Skjåk Bygdebok #2 (1537-1800) side 58, 76, 77: Nemnt som lensmann om lag 1590, og sannsynlegvis i 1604 og 1606. Skjåk- og Lomværar hyllar Kristian kvart og kronprinsen hans: Fyrste gongen vi ser ...
 • Kjeld Tordsson Tjerne (c.1490 - 1532)
  Jeg var en stor tilhenger av kon Christian den andre, og gav ham min fulle støtte. Da kong Fredrik overtok fortsatte jeg å hylle min gamle konge. For dette ble jeg straffet og mistet alle mine eiendomm...
 • Helge Eindridsen Tynnøl (c.1403 - 1469)
  Helge Røssum Bøje, fra Fron. Source: Helge Einridsson Røssum giftet seg med NN Bøie, datter av NN Audulfsen Bøie. Helge Einridsson Røssum ble født ca 1405 i Lesja. Han var sønn av Einride Ivarsen V...
 • Synnøve Ivarsdatter Sandbu (1510 - c.1585)
  Engebret Hougen gir i si Ættesoge for Gudbrandsdalen en nokså omfattende utredelse, hvor han hevder at Synne Iversdatter Sandbu var gift med Amund Iversen Røssum, og at det ikke har eksistert noen Amun...
 • Eirik Lodvarsson Slette (c.1490 - d.)
  Erik Slette, who in 1528 paid 1 lodd16 of silver in tax. Source: Skrives av noen som Lodvinsson

I Gudbrandsdalen har det bodd flere kjente slekter, og dette prosjektet forsøker rydde i linjene og kvalitetssikre innholdet. Fokus er på nordre og midtre del - foreløpig.

Profilinformasjon

Det er viktig at vi prøver bygge ut informasjonen for hver enkelt profil som omfattes av prosjektet, og fører opp lenker til primærkildene for profilene. Vi kan også sitere informasjon fra bygdebøkene der disse har flere detaljer.

Det er flott om det legges til bilder/illustrasjoner for profilene også, som foto eller skisser av gårdene, kart over områdene o.l.

Hovedprofiler for folk født før ca 1600 bør merkes som prosjektprofiler.

Flere av linjene i dette området går langt bakover i tid. Noen av disse er svært usikre og fins ikke dokumentert i primærkilder, men stammer fra forskjellige private notater. Legg inn dokumentasjon der det fins, og for forbindelser som er svært usikre, bør dette kommenteres på profilsidene.

Navn

Vi følger navnekonvensjonene og legger patronymikon i mellomnavnsfeltet og opprinnelig gårdsnavn i etternavnsfeltet. I den grad folk bosatte seg på setegårder, kan det legges et "til Tofte" osv i suffix-feltet der det passer.

Slekter og gårder

 • Blakar
 • Bratt på Bjølstad
 • Glømmen
 • Kleppe
 • List
 • Sandbu (Sundbu)
 • Skjåk (Skiaaker)
 • Tynnøl
 • og mange flere, send tips eller legg inn

Kilder

Primærkilder

Sekundærkilder

 • Oversikt over diskusjonstråder om slekten Bratt samlet av Arnfinn Kjelland
 • Bygdebøker for området

Ressurser