Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Nijolė Sadūnaitė (1938 - 2024)
  Wikipedia: Nijolė Sadūnaitė was a Lithuanian clandestine Catholic nun of the Soviet period who worked with the Chronicle of the Catholic Church in Lithuania.
 • Albinas Kentra - Aušra (1929 - 2023)
  VLE: Albinas Kentra - Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis, pedagogas. Kino operatorius. Karys savanoris (2000). VLE: Kentros - Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupacin...
 • Kazys Ladiga, gen. ltn. (1894 - 1941)
  Wikipedia: Kazys Ladiga was a Lithuanian general and one of the first volunteer officers of the Lithuanian army.
 • Juozas Vitkus - Kazimieraitis (1901 - 1946)
  Wikipedia: Juozas Vitkus also known by his partisan codename Kazimieraitis (10 December 1901 – 2 July 1946) was an anti-Soviet Lithuanian partisan commander.
 • Adolfas Damusis (1908 - 2003)
  Vikipedija: Adolfas Damušis - Lietuvos chemikas, mokslininkas išradėjas, pasipriešinimo sovietiniam ir naciniam okupaciniams režimams veikėjas.

The Order of the Cross of Vytis (Lithuanian: Vyčio Kryžiaus ordinas) is a Lithuanian presidential award conferred for heroic defense of Lithuania's freedom and independence. November 23 is a holiday in honor of the Order of the Cross of Vytis. This order was founded on July 30, 1919, in Kaunas, Lithuania.


If in your family tree, you have a person who received the order of the Cross of Vytis, please add them to this project. It would be great if within the profile description "About" there would be a brief biography.

Within opened profile page use the 'Actions' button to "Add to project". Select this project (you must be on the list of collaborators in this project to see it on the selection list). You may add any public profile that you have permission to edit. If you do not have permission to edit the profile, a request is sent to the profile manager to add the profile to the project.

Database

Note: Only public profiles may be added to projects.

Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius – antras pagal reikšmę aukščiausias Lietuvos karinis valstybės apdovanojimas. LR Prezidento dekretu Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanojami asmenys, pasižymėję didvyriška narsa ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę.

Pirmasis atkurtas tarpukario Lietuvos valstybės apdovanojimas - 1991 m. sausio 15 dieną atkurtas Vyčio Kryžiaus ordinas. Šio ordino 1-ojo laipsnio žymeniu pirmieji atkurtoje Lietuvos nepriklausomoje valstybėje apdovanoti žuvusieji dėl Lietuvos laisvės 1991 metų sausio 13-ają ir Medininkų tragedijos aukos.

Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanojami asmenys, pasižymėję didvyriška narsa ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę. Šiuo Lietuvos valstybės apdovanojimu dažniausiai pagerbiami ginkluoto pasipriešinimo dalyviai -kariai savanoriai bei neginkluoto pasipriešinimo dalyviai - laisvės kovų dalyviai, kuriems Vyčio Kryžiaus ordinas suteikiamas pagal 1997 m. liepos 3 d. Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso pripažinimo ir karių savanorių karinių laipsnių bei apdovanojimų prilyginimo įstatymą.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Vyčio Kryžiaus ordinais pagerbti Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto vadovai ir nariai, kiti iškilūs lietuvių išeivijos atstovai, savo veikla daug prisidėję prie valstybės atkūrimo.

Už pastangas ir nuopelnus išvedant svetimą kariuomenę iš Lietuvos Vyčio Kryžiaus ordinais apdovanoti ir Lietuvos kariuomenės karininkai. Šiais ordinais taip pat pagerbti Lietuvos policijos, prokuratūros darbuotojai, pasižymėję kovoje prieš organizuotą nusikalstamumą.

Vyčio Kryžiaus ordino šventė - lapkričio 23-oji - Lietuvos karių diena.

Šiais ordinais apdovanojami asmenys, atliekantys krašto apsaugos tarnybą, savanoriai, kiti Lietuvos Respublikos piliečiai. Išimties atvejais Vyčio Kryžiaus ordinu gali būti apdovanojami ir ne Lietuvos Respublikos piliečiai. Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanojami ir didvyriškai žuvusieji.

1991-2000 metais Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanoti 396 asmenys. Iš jų: 1-ojo laipsnio - 56, 2-ojo - 30, 3-ojo - 76, 4-ojo - 144 ir 5-ojo laipsnio ordinu - 91 asmuo.

1991 metais pirmuosius Vyčio Kryžiaus ordino ženklus pagamino dailininkas A.Jonušauskas, vėliau ordinai buvo gaminami Vilniaus kombinate "Dailė", šiuo metu - Lietuvos monetų kalykloje ir TŪB "Gurtana" dirbtuvėse. Iki 1996 metų ordino kaspinus gamino Lietuvos tekstilės institutas, dabar - Danijos firma "Morch and Sons". Keliadešimt Vyčio Kryžiaus 4-ojo ir 5-ojo laipsnių ordinų 1992 metais buvo pagaminta Paryžiuje, firmoje "Arthus Bertrand".


Jei jūsų giminės medyje yra asmenų, kurie buvo apdovanoti Vyčio Kryžiaus ordinu, - pridėkite juos prie šio projekto. Būtų šaunu, jei profilyje aprašysite bent trumpai asmens biografiją.

 • Atidarytame profilio puslapyje spauskite mygtuką "Veiksmai" ir pasirinkite paskyrą "Pridėti prie projekto". Pasirinkite šį projektą (jūs turite būti šio projekto bendradarbių tarpe, kad matyti jį atrankos sąraše). Jūs galite pridėti bet kokį viešąjį profilį, kurį turite leidimą redaguoti. Jei jūs neturite leidimo redaguoti profilio, prašymas bus siunčiamas profilio Vadybininkui pridėti profilį prie projekto.

Duomenų bazė

Pastaba: tik viešieji profiliai gali būti įtraukti į projektus.